s& antieke schepraderen NA TUUR Gemeente redt twee JAN KOK. SPECIALIST IN GEBRUIKTE BESTELWAGENS MET OPEN LAADBAK. 249.- teu 01828-11177 GROENSVOORDE Wik* s Voor mogelijk kunstwerk in de Zuidplas Vijf mille van Lions Aim wim» vanaf fl. 45,-' per dag Beraad over PvdA-brief van ’t hof Vernieuwd beeldmerk Van Ginkel Overval snackbar Vier koop avonden Nieuwsblad Onafhankelijk LL/l WSiVERkERM Cor v.d. Hooft op VARA-tv over water snoodramp WEER VOLOP VERKRIJGBAAR Z DANSAVOND S. ATTEMA WS’ HARWA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Die "andere" hele goede NVM makelaar! Kaarsjesavonden Van Berkesteijn Autobedrijf H. J. van Marrewijk Bremmer 7 dagen per week geopend! IN DE ROZENBURCHT W IN BOSKOOP B ZONDAG A.S. VANAF 20.30 UUR. DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER Kom je ook? Nu Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! 01828-13500 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast enz... 100% SERVICE. TOT IN DE PUNTJES. Van Leeuwen Verhuur Piasweg 16 Waddinxveen Heerlijk slapen onder een NATUURLIJK ORIGINEEL WOLLEN DEKBED van Texalana Prijzen vanaf 179,- DOE NU UW VOORDEEL MJBODT I MAGNETRON ^USSl TBremmer SCHOENEN SCHOENMAKERIJ HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Ooit van plan om een gebruikte bestelwagen met open laadbak aan te schaffen? Kom dan nu naar Jan Kok in Boskoop. Die heeft ze in alle maten. Alle soorten. Alle merken. Degelijk. Betrouwbaar. Met prima garantie. En met de beste service die er bestaat; Jan Kok-service! makelaardij Bovag-erkend ALLE RIJLESSEN 47,50 (60 min.) iedere maandagavond theorieles ook voor 17-jarigen fax: 10300 Winkelcentrum Waddinxveen Seat Toledo Sport: f 34.402 SPORTIEVE EXTRA’S VOOR SLECHTS f 500r E X P R E S S Uitgaans centrum De twee uit 1875 stammende fraaie historische schepraderen uit het inmiddels afgebroken ge- tijd als kunstobjecten in de Waddinxveense woonwijk Zuidplas van 15.00 uur t/m 21.00 uur. TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60A - 01720-76672 HOOFTSTRAAT 225 - 01720-20600 NIEUW VENNEP HOOFDWEG 1300 02526-72082 Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Rijschool 'Henrv' GraanakKer 84 - 2743 EL Waddinxveen Telefoon: 06-52711818. b.g.g. 01828-15950 650 WATT, wit van.6T2> In de maand november bij elke bestelling EEN FLESJE WIJN voor één persoon CADEAU! Plankier 22, 2771 XL BOSKOOP. Tel01727-12110, Fax 01727-18161 excl. BTW Bel voor inlichtingen en reserveringen 01828-21800 VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING NVM KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 48e Jaargang No. 02312 Weekblad voor addinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Woensdag 25 november 1992 ZAHUSSlV Kerkweg-Oost 177 Waddinxveen Telefoon 01828-12012 WADDINXVEEN - Pas in de vergadering van het college van B. en W. van dinsdag 15 decem ber zal er gesproken worden over de brief van de PvdA-raadsfractie over het politieke gedrag van wet houder P.F.J. van Schie (CDA). Dat hebben B. en W. fractievoor zitter Bep Vermeij maandag in een brief laten weten. Ze willen dat de bekritiseerde wethouder aan het overleg hierover kan deel nemen. De sociaal-democrate schreef het college op 9 november een veront waardigde brief over de wijze van discussiëren van de CDA-wethou- der tijdens het driedaagse begro- tingsdebat in oktober. Paul van Schie, die tot 12 decem ber met vakantie is, zou naar de mening van de PvdA moeten deelnemen aan een publieke dis cussie over de omgang met elkaar tijdens raadsvergaderingen. Als de wethouder terug is zullen B. en W. zich buigen over de ver dere procedure van de PvdA- brief. van hogenöorpp e n 4 gouda re e'oon 01Ö20-20111 kantoren n gouda aipnen a/d jn en zoetermee' r van John Verkleij) en verpozings- activiteiten voor jong én oud om vat. Het geheel op commerciële leest te schoeien uitgaanscentrum voor ouderen en jongeren tussen de Bomenwijk en de wijk Zuidplas moet een plek voor ontspanning en plezier op zichzelf zijn, maar kan ook Jiet begin of eindpunt vormen van uitgaanders, die lie ver enkele uitgaansgelegenheden op één avond bezoeken, zoals in het weekeinde ”De Herberg” in Reeuwijk-Dorp en ”La Baraque” van Ben Verburg in Zevenhuizen. John Verkleij zal samen met Ben Verburg (La Baraque BV, Main- street BV) en vervoersbedrijven in de Goudse streek proberen tus sen Waddinxveen-Reeuwijk-Dorp en Zevenhuizen zo gauw mogelijk ook een "disco-vervoer-project” van de grond te krijgen. solliciteerd. Hij maakte er de windhoos in 1950, de grote brand van Nederlands eerst ge bouwde Hervormde Kerk in hetzelfde jaar en de waters nood in 1953 mee. Met ingang van 1 november 1958 werd Cor van der Hooft benoemd tot burgemeester van Waddinxveen, waar hij tot aan zijn pensionering op 31 decem ber 1975 zou blijven. Cornells Andries van der Hooft werd op 28 november 1910 in Amsterdam geboren. Omdat hij - naar de mening van zijn grootvader - dezelfde geboortedag moest hebben als zijn grootvader vermelden de officiële papieren 2 december 1910 als geboortedatum van Cor van der Hooft. Hij woonde in Amsterdam, Bolsward, Schaarsbergen, Oos- terbeek, Den Haag, Chaam, Breda, Willemstad, Waddinx veen (Huize ’’Piasrode” aan de .Sniepweg), Doorwerth en Arn hem en werkte als bakkers knecht, horecabediende (in het Heeisumse hotel ”De Noord- berg” van zijn vader), koks maat op de grote vaart, bak ker- en broodbezorger, beveili gingsman, belasting- en doua neambtenaar en als burge meester (1949-1975). Door zijn grote bekendheid met de zuidelijke grensstreek werd en was Cor van der Hooft - die een vriend is van prins Bernhard - tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet betrokken en werd hij weldra aangesteld als leider van de Landelijke Organisatie - Landelijke Knokploegen (LO- LKP). Hij werd ”Cor van Bre da” genoemd. De verzetsperiode kan wellicht als zijn belangrijkste levenspe riode worden aangemerkt en heeft zonder meer het leven van Cor van der Hooft be paald. In 1944 werd hij vanwe ge zijn illegale werk gedurende enkele maanden uit belasting en douanedienst ontslagen en na de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 met ingang van 1 november 1944 weer aangesteid. Waddinxveens oud-bur- gemeester C.A. van der Hooft (82) tijdens zijn Waddinxveense periode (1958-1975). (Foto: Archiej - Sjaak Note boom). ber 1938 in Renkum was ge trouwd -, hun vijf jonge kinde ren en een dienstmeisje in bet huis buiten de vesting achter gebleven, waar zij op de boven verdieping op hun redding wachtten, die pas in de loop van de zondagmorgen kwam. ”Ik heb die nacht duizend ang sten uitgestaan”, vertelde Cor van der Hooft eens tegen het Weekblad voor Waddinxveen. ”Ik heb me toen ook vast voor genomen in noodgevallen mijn gezin niet meer achter te laten, maar ze meteen mee te nemen naar de plaats waar ik moet zijn”. Nadat alle noden waren gele nigd kwam Willemstad in de greep van de Deltawerken. Voor Cor van der Hooft ging dat alles veel te lang duren en ging hij op zoek naar een ge meente, waar wat vlotter werd aangepakt. En dat was in 1958 Waddinxveen. Cor van der Hooft was met in gang van 1 juli 1949 benoemd tot burgemeester van Willem stad, zonder overigens naar die stad schriftelijk te hebben ge- WADDINXVEEN - Waddinx- veens oud-burgemeester C.A. van der Hooft (82) werkt vol gende week donderdagavond 3 december mee aan het VARA- televisieprogramma ’’Impact” (Nederland 3, 23.19 uur) over de watersnoodramp, die Ne derland 40 jaar geleden op 1 februari 1953 trof en waarbij 1.835 doden vielen en ander half miljard gulden schade ont stond. De nu in Arnhem wonende Cor van der Hooft was in 1953 burgemeester van het Noord- brabantse Willemstad (1949-1958). In het tv-pro- gramma vertelt hij onder ande re dat hij in die februari-nacht de Brabantse Commissaris der Koningin, wijlen dr. J.E. de Quay, uit bed moest bellen. ”Hoe kunt u slapen terwijl hier mensen verdrinken”, zegt hij daarover voor de VARA- camera. Nog tot in details kan Cor van der Hooft zich herinneren, dat hij op zaterdagavond 31 janua ri 1953 op het punt stond naar bed te gaan, toen zijn vroegere zeemanservaring hem waar schuwde dat de storm weleens gevaarlijk kon worden. Met een broek, trui en overjas over zijn pyjama reed hij van zijn huis in de polder naar het gemeentehuis binnen de vesting van Willemstad en trommelde hij wethouders, ambtenaren, brandweerlieden en politie agenten bij elkaar. Men lachte hem uit, omdat hij zich muize nissen in het hoofd haalde. Willemstads burgemeester Cor van der Hooft wist het zover te krijgen dat men toch de boeren in de polder ging waarschuwen en hen met een bus binnen de vesting bracht. Een oude boer en zijn zuster weigerden hun boerderij te verlaten. Diezelfde nacht verdronken zij in de zie dende golven, die hun oude hofstede ondermijnden. Terwijl iedereen in veiligheid was, waren door een misver stand alleen echtgenote Janny van der Hooft-Lourens - zijn overleden eerste vrouw met wie Cor van der Hooft op 13 okto- WADDINXVEEN - Van Ginkel Vakanties (Passage en tweede Bloksweg in Waddinxveen, Gou da, Zoetermeer) heeft een nieuw beeldmerk gepresenteerd. Dat deed directeur A.G.M. van Ginkel van de in 1993 een kwart eeuw bestaande reisbureau en touroperator met een dubbele ad vertentiepagina in het toeristisch vakblad ’’Reisrevue”. Het nieuwe beeldmerk is een op zijn punt staand vierkantje, dat strak is onderverdeeld in de kleu ren geel, blauw en groen. Deze verwijzen met de naamsvermel ding van Van Ginkel Vakanties naar zon, zee en natuur. In de presentatie van het nieuwe Van Ginkel-gezicht nam directeur Ton van Ginkel een centrale plaats in. Op de foto is zijn col bert en stropdas voorzien van ’’badges” met de foto’s van 44 medewerkers, die ”een hechte club van enthousiaste collega’s vormen, die dol is op reizen en zich voortdurend 100% inzet voor onze diensten”. Met ruime parkeergelegenheid Naast de sportieve extra’s beschikt de Toledo Sport standaard over een 1.8 motor met injectie, stuurbekrachtiging, toerenteller, mistlampen vóór en getint glas. Deze eenmalige uitvoering is beperkt leverbaar. Laat die unieke kans dus niet liggen, maar kom snel bij ons langs -IS EZ> I voor een onbetaalbare rij-indrukVo&swogen Groep Voorkade 26-27, Boskoop, 01727 - 13000 Dealer voor Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoude WADDINXVEEN - Met de aan houding van drie mannen heeft de gemeentepolitie in Alphen aan den Rijn en de rijkspolitie in Waddinxveen drie overvallen op gelost op snackbars in Waddinx veen, Leiden en Alphen aan den Rijn. Twee 18-jarige Rotterdammers waren in de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 november aange houden. In hun auto werd een pis tool aangetroffenm. De derde ver dachte, een 20-jarige Alphenaar, werd maandag 23 november in de kraag gepakt. De twee Rotterdammers hebben de gewapende overval op snack bar Picobello aan de Elzenhorst in Waddinxveen bekend. een discotheek hoofdzakelijk op_ ;Op donderdagavond 15 oktober om tien voor tien kwamen zij tij dens het zeer slechte regenachtige weer de eetgelegenheid binnen, waar zij meteen de twee perso neelsleden onder schot hielden en daarbij het kassageld wegnamen. De overvallers droegen bivakmut sen. worden geplaatst. De gemeenteraad is gevraagd in zijn vergadering van vanavond (woensdag 25 november) een kre diet van tien mille beschikbaar te stellen om de schepraderen van het waterschap De Gouwelanden in ontvangst te nemen, ze te ver voeren en ze op te slaan. ”Een concreet voorstel tot plaat sing en verdere vormgeving van deze unieke onderdelen van het gemaal zullen wij u op termijn doen toekomen”, aldus het colle ge van B. en W. dat al sinds 1988 doende is in de wijk Zuidplas een kunstwerk-monument op te rich ten voor de ruim anderhalve eeuw drooggevallen Zuidplaspolder en voor het werk van de waterschap pen. Zoals bekend heeft de Zuidplas polder het laagste polderwaterpeil van de wereld. Het basiswaterpeil ligt hier 6 meter beneden NAP. Het uit de vorige eeuw daterende gemaal aan de Henegouwerweg, dat een capaciteit had van 100 kubieke meter water per minuut, verdwijnt voor de bouw van een nieuwe gemaal ’’Bloemendaal”. Dit gebeurt uit een oogpunt van waterstaatkundige belangen en WADDINXVEEN - Uiteindelijk ongeveer vijf mille zal de Lions. Club Waddinxveen-Boskoop dit jaar kunnen bestemmen voor de wereldwijde Lions-actie ’’Sight First” ter voorkoming en bestrij ding van onnodige blindheid in de ontwikkelingslanden. Het matig bezochte Lions-concert van vrijdagavond in de Ontmoe- tingskerk, met optredens voor een overigens enthousiast publiek van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem, het Boskoopse trombonekwartet Qua- tro en pianist-organist Ben kra mer, bracht welgeteld 3.462 gul den op. WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen heeft op het nippertje twee ’’antieke” schepraderen uit het ge sloopte gemaal Bloemendaal aan de Henegouwerweg van de smeltovens van Hoogovens in IJmuiden weten te redden. De ’’beide historische waterstaatkundige elementen” liggen deze week op de boot ’’Gouwestroom” in de Gouwe te wachten om door het transportbedrijf Van Noort BV over land te worden vervoerd en tijdelijk te worden opgeslagen. Ze zullen te zijner vanwege de ter plaatse te verbete ren verkeersveiligheid en scheep vaart. ”De verdwijning van dit gemaal betekent dat een historisch water staatkundig element verloren gaat”, meent het college. In dit gemaal - dat voorheen door mid del van stoomkracht en sinds 1927 met electromotoren wordt aangedreven - bevonden zich twee fraaie, uit 1875 daterende "schep raderen”, die een doorsnede heb ben van ongeveer 7 meter. ”Wij achten het van belang deze zeer bijzondere schepraderen voor Waddinxveen te behouden. Het waterschap ”De Gouwelanden” heeft zich desgevraagd bereid ge toond de schepraderen (met enige toebehoren) gratis ter beschikking van de gemeente te stellen”, laten B. en W. de gemeenteraad weten. De eind vorige week veilig gestel de schepraderen zullen te zijner tijd in de wijk Zuidplas in de vorm van een kunstwerk worden opgesteld. In de loop van deze week zullen ze naar de loswal aan de Zuidkade-Wilhelminakade worden gevaren om ze vervolgens over de weg te kunnen transporte ren naar een tijdelijke opslag plaats aan de Beijerincklaan. WADDINXVEEN - Bij Van Ber kesteijn Wooncultuur worden voor het tweede achtereenvolgen de jaar begin december vijf ’’kaarsjesavonden” gehouden. ”De kaarsjesavonden bij Van Ber kesteijn” aan de Noordringdijk- Wilhelminakade in Waddinxveen- Zuid duren van maandagavond 7 tot en met vrijdagavond 11 de cember van half zeven tot half tien. Tevens zal door directeur H.A. van Berkesteijn een zeer uitge breide collectie exclusieve kerst- accessoires worden gepresenteerd. WADDINXVEEN - In Wad dinxveen zijn er in verband met Sint Nicolaas volgende week vier koopavonden. Tot ’s avonds negen uur zijn de winkels geopend op dinsdag 1, woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 december. Met Kerstmis zijn de koopavonden op maandag 21, dinsdag en woensdag 23 december. Op dit moment loopt de jaar lijkse Sint Nicolaasactie 1992 van de Ondernemersvereniging Waddinxveen (KNOV). Om de dag worden door notariskan toor Van der Meuten Koek tien lootjes getrokken voor elk 100 gulden. De uitslagen van de eerste trekkingen (vrijdag 20 en maandag 23 november) staan elders in deze editie. De Sint Nicolaasactie omvat 80 geldprijzen van 100 gulden (en geen briefjes van 250 gul den zoals eerder is gemeld). Tijdens in totaal 8 trekkingen zullen telkens lootjes voor 10 briefjes van 100 gulden worden betrokken. De lootjes worden door de deelnemende winkeliers uitge deeld bij elke bestede tien gul den. AUTORUIT STUK? BEL AUTO R.A.S. Woerden 03460-16030 Gouda 01820-39220 Utrecht 030-890344 ”de Sniep” door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN - Ondernemers uit Waddinxveen en daarbuiten zijn in het grootste geheim bezig met de uitwerking van vergevorderde plan nen voor de bouw van een aantrekkelijk uitganscentrum voor jong én oud bij de Dreef in het sportpark ”de Sniep”. Vorige week maakte het Weekblad voor Waddinxveen bekend dat het voornemen om daar uitslui tend een discotheekcomplex annex zalencentrum te realiseren schik- breuk heeft geleden. Bij de nieuwe plannen zijn be trokken - zo valt uit vertrouwelij ke correspondentie van B. en W. aan de gemeenteraadsleden af te leiden - Adhoc makelaardij in ho recabedrijven BV in Gouda, Baas Bedrijven uit Waddinxveen en Bouwbedrijf J.W. Baas uit Gou- derak. Adhoc BV behartigt de zaken van exploitant John Verkleij van dis cotheek ”De Herberg” in Reeuwijk-Dorp. Beide bedrijven zijn geïnteresseerd om in Wad dinxveen op een andere wijze ac tief te worden nu de investeringen voor een discotheekcomplex on verantwoord groot en risivol zijn gebleken. Baas Bedrijven uit Waddinxveen en Bouwbedrijf J.W. Baas uit Gouderak kennen elkaar van het luxueuze woningbouwproject Pa- radijssel aan de oever van de Hol- landsche IJssel in Moordrecht. In Waddinxveen is president-di- recteur Joop Baas - die jaren gele den ook betrokken was bij afge blazen plannen voor een groot scheeps biljart- en snookercen- trum in het sportpark ”de Sniep” - mede-eigenaar van eetcafé ”De Diamond” in een huurpand aan de Passage. De Diamond, officieel geopend door burgemeester C.M. van der Linden op 26 november 1990, wordt geëxploiteerd in een samen werkingsverband dat verder be staat uit directeur Joop Werkman van meubelspecialist Gebr. Bak ker Zn aan de Noordkade, ho- reca-ondernemer Teun Ververs en de gastheer en gastvrouw van De Diamond, Ruud en Jacolien v.d. Pol. Zoals de plannen er nu uitzien moet er in het sportpark ”de Sniep”, waar ondernemer Joop Baas zitting heeft in de gemeente lijke exploitatiecommissie van het Gouwebad ”de Sniep”, een com plex verrijzen dat een eetcafé (middels een voorgenomen ver plaatsing van De Diamond), een uitgaanscentrum voor de jeugd (de oorspronkelijke discotheek ’’Dit is veilig, overlastbeperkend en minder risicovol”, aldus F. F. Grem van Adhoc makelaardij in horecabedrijven BV, die ook be trokken is bij de afwikkeling van de failliete discotheek Tomorrow land in Rotterdam (investering 7 miljoen gulden, opbrengstver- wachting nu maximaal 3,5 mil joen gulden). Dat wel in Waddinxveen moest worden afgestapl van een eenzij dig discotheekcomplex wijt de Goudse makelaar onder andere aan de zich versneld doorzettende trend van de uitgaande jeugd om op "kroegentocht” te gaan van ca fé naar (grand)café in plaats van één discotheek in een ’’buitenge bied” te bezoeken. Bovendien wordt steeds meer dui delijk dat de jeugd op dit moment een discotheek hoofd zaterdagavond en -nacht bezoekt. Een Waddinxveens minpunt is verder nog dat een marktpotenti eel van 2.000 jongeren van 15-19 jaar te klein is, waarbij de aan trekkingskracht van het Gouwe- dorp voor deze categorie ook nog eens ter discussie staat. maal ’’Bloemendaal” aan de Henegouwerweg gaan niet naar de Hoogovens in IJmuiden, maar zijn op het laatste nippertje door de gemeente Waddinxveen ’’gered” om als onderdeel te dienen voor een nog te maken monument. (Foto: Sjaak Noteboom). IAUTJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1992 | | pagina 1