R DANSSCHOOL WADDINXVEEN 4.95! I JEANS HOUSE Grandioze GREENFIELD CO GREENFIELD CO Roomboter Amandel Gevulde Koeken Pistolets 3,50 Pudding Tompouce 10 tot 50% Korting Heerlijke Slagroomschnitt 3,95 INSTITUUT DÉtONG C. A. ZWIJGERS ORANJE-AANBIEDINGEN: 10.00 Winter Uitverkoop MIDDEN-HOLLAND JEANS HOUSE £?oo„ nu 1,10 STUNT 1 COMPUTEROPLEIDINGEN STUDIECENTRUM winging World Dansscholen j INSCHRIJVING DANSLES DONDERDAG KENNISMAKINGSAANBIEDING VRIJDAG KENNISMAKINGSAANBIEDING ZATERDAG KENNISMAKINGSAANBIEDING Kerkweg 199 Oost-naast afrit Hefbrug 2741 HE Waddinxveen Tel. 01828-11173 Kerkweg 199 Oost-naast afrit Hefbrug 2741 HE Waddinxveen Tel. 01828-11173 BIJ DE RIDDER, NACHTRUSTADVISEUR rjlliauce ✓JMKO Of vraag onze prospectus. De Ridder TjNachtrust-Adviseur. q ^ADDinxveöi ZAKAGENDA van 8.95 1 VOOR ORDNERS 2 VOOR (in diverse kleuren) MARJOLEIN BASTIN kursussen te Boskoop Waddinxveen Zoetermeer Brood- en banketbakkerij speciale aanbieding: Woensdag 6 januari 1993 Weekblad voor Waddinxveen Pagina 16 PERSONEEL-TIPS Heden inschrijving voor een volledige beginnerskursus. Het programma van 14 lessen van twee uur omvat 6 dansen. 4 Van Wijngaarden —van Wijngaarden— Kon. Wilhelminaplein 3 - Waddinxveen - Tel. 01828 -12692 I Tijd: F Kantoorboekhandel Dealer van o.a. Lattoflex, Moser, Poseidon, Pullman, Swissflex, Treco en Zevenslaper. per stuk, lekker vers, royaal gevuld en opgespoten 6 voor DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG: MAANDAG: DINSDAG: WOENSDAG: NU GROTE KORTINGEN OP DIVERSE TOONKAMERMODELLEN, SLAAPKAMERS, LINNENKASTEN, BEDBODEMS EN MATRASSEN ETC. Kon. Wilhelminaplein 11. 2741 EA Waddinxveen, telefoon 01828-13118 Dorpsstraat 34, 2751 BA Moerkapelle, telefoon 01793-1348 De lessen worden gegeven op zondag van 14.30 - 16.30 uur vanaf 17 januari. s Inschrijving bij Dansschool Waddinxveen, Staringlaan 19, dagelijks vanaf 19.00 uur of telefonisch 01828-16000. Boskoop Telefoon 01727-14382 Boskoop telefoon 01727-14382 OPENHAARDHOUT gratis bezorgd! Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen. Tel. 01828-13061 Binnenkort starten wederom diverse computeropleidingen bij het I.M.K.O. (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) Marktstraat 27, 2411 BE Bodegraven U spreekt al een aardig woordje Frans? Of u vindt dat u er al behoorlijk bedreven in bent?? Alleen vergist u zich wel eens in de GRAMMATICA!! Daar kan de grammatica-cursus wat aan doen. 10 lessen van 1 uur. Cursusgeld: ƒ75,- Docente: Data: Plaats: Mw. C.S.M. v.d. Burg-van Winden, van 21 januari - 1 april 1993. Hervormd Kerkelijk Centrum ”DE STEK” te Boskoop, Puttelaan 148. donderdagavond van 19.30-20.30 uur. Gelegenheid tot inschrijven: donderdag 14 januari 1993 van 19.00-21.00 uur in ”DE STEK”. Inlichtingen e.d. Mw. C.S.M. v.d. Burg-van Winden (cursusleidster) tel.: 01727-10657. EGYPTISCHE SPERZIEBONEN 500 gram 2.45 DIEPVRIES DOPERWTEN, extra fijn 500 gram 2.95 ELSTAR APPELENIV2 kilo 1.98 HAND-/PERS-SINAASAPPELTJES, vol sap 15 voor 3.45 RAUWKOST: KOMKOMMER HAWAÏ 250 gram 2.25 GESN. BOERENKOOL 500 gram 1.95 GESN. GROENE KOOL 500 gram 1.95 GESCHR. WORTELS 500 gram 0.95 Bel het I.M.K.O. 01726-19255 en meld u snel aan! BIJ HET I.M.K.O. HAAL JE HET ZO! o.a.: WORDPERFEKT 5.1 Start: 28 januari a.s. LOTUS VOOR GEVORDERDEN Start: 2 februari a.s. DE PC IN HET M.K.B. (Midden-en Kleinbedrijf) Start: 10 februari a.s. - PRAKTISCH PC MS DOS Start: 8 februari a.s. BOMEN1 ROOIEN Telefoon Regentesseplantsoen 30 01820*14061 2801 CM Gouda met rozet slagroom, per stuk 1 GULDEN I DAASSOHOOL 113 i Eikenloa 05220-65900 T e 1 e f 05220-60008 n x MB H.J. Eshuis TOETSENBORDVAARDIGHEIDSECRETARIEEL: MACHINESCHRIJVEN (ISl-systeem) TEKSTVERWERKING (WordPerfect 5.1 COMBINATIE-OPLEIDING TYPEN/TEKSTVERWERKING VAARDIGHEIDSDIPLOMA COMPUTERTYPEN TYPETRAININGEN ELEKTRONISCHE MACHINES en PC's BEDRIJFSTRAININGEN OP MAAT/ CONTRACTONDERWIJS INFORMATICA-/COMPUTEROPLEIDINGEN: BURGERINFORMATICA/GEBRUIKERSOPLEIDING PC's TEKSTVERWERKING (WordPerfect 5.1 COMPUTERBOEKHOUDEN MKB TOEPASSINGSPAKKETTEN en BEDRIJFSTRAININGEN (MS-DOS, Windows 3.0, dBASE, Lotus 123 e.d.) ko/o/> parkeer - gelegenheid Rolstoel toegankelijk Kinderspeelhuisje TALEN: NEDERLANDSE TAAL BASIS VAARDIGHEID en CONVERSATIE MODERNE TALEN Engels, Duits, Frans en Spaans BEDRIJFSCORRESPONDENTIE MONDELINGE TAALVAARDIGHEDEN Discussie- en vergadertechniek, Spreken in het openbaar Techniek van het verkoopgesprek e.d BEDRIJFSADMINISTRATIEF/ ONDERNEMERSOPLEIDINGEN: BASISCURSUS BOEKHOUDEN (BKB) COMPUTERBOEKHOUDEN MKB MIDDENSTANDSOPLEIDINGEN (CMO/CCHO) ONDERNEMERSOPLEIDING SPECIAALZAKEN FOOD (i.s.m. COL) PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN (PDB) REPETITIECURSUS PDB febr./juni 1993 (ook voor één certificaat Boekhouden of Bedrijfscalculatie!) MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE (MBA) SECRETARIEEL: NIEUW! Voor het eerst in Nederland: OPLEIDING RIJKSERKEND SECRETARESSE-DIPLOMA (Stichting PRES) in dagopleiding of via rijkserkende deeldiploma's, zoals: TYPEN, TEKSTVERWERKING STENOGRAFIE (Groote), NOTULEREN BEDRIJFSCORRESPONDENTIE NED., ENGELS en DUITS TEVENS DEELCERTIFICATEN ADMINISTRATIEF ASSISTENT(e), RECEPTIONIST(e) enz. OPRUIMING Huishoudelijk 110 personeel gevraagd Gevr. HULP in de huish. erv. niet vereist, 3 uur p/w in Gou da. Br. o. nr. 313875295 bur. v. d. bl. Gevr. HULP in de Huishouding voor één morgen per week, bel z.s.m. 01726-12498. .e/ond Jaaptornjort tiener- seniotkanierebcd- teaieLdnirnlekbed-atelier. waterbedden. Eikenlaan 229 Alphena.d. Rijn, Tel. 01720-22257. (Industrieterrein ‘Rijnhaven West’-naast karwei bouwmarkt) Wij zijn op zoek naar een all round GLAZENWASSER. Bij gebleken geschiktheid vaste aanstelling en auto beschik baar. Int: Blom Schoonmaak- organisatie 01725-71755. Wilt u een vrije baan met voor rang? Veilig verkeer vraagt van u concentratie, vooruit zien en vooruit denken. In de verkeerseducatie zijn nog vrije vacatures met veel toekomst, zoals: rijinstructeur, examina tor. rijschoolhouder. Kunt u goed autorijden en is dit uw hobby? Wilt u een flitsende carrière met alle voorrang? Neem dan de snelweg via een opleiding op de Kaderschool, het Nationale Opleidingsinsti tuut. Kijk vooruit en denk vooruit. Bel nu voor info en/of een gratis nieuwe studiegids '93: 04998-99425. Uitzendbureau OPTIMA is per januari op zoek naar een aan tal gemotiveerde jongens van 17 tot 21 jaar voor diverse va- katures van magazijnmede werker bij verschillende rela ties in Alphen a/d Rijn en om geving. Ben je direkt beschik baar voor lange tijd, kom dan even bij ons langs om je in te schrijven. Uitzendbureau Opti ma, Bootstraat 7, 2271 DL Boskoop 01727-12424. Wij hebben ook nog diverse ande re vacatures, bel voor meer in formatie. RIJ-INSTRUKTEUR. Een ver antwoordelijk en afwisselend beroep. V.B.T. leidt op voor het enige erkende diploma van het Min. van Verkeer en Waterstaat. Studiefinanciering mogelijk. Startdata: Dagoplei ding 11 janauri 1993, Avond- opleiding 12 januari 1993, Za- terdagopleiding 16 januari 1993. Vraag gratis brochure of informatie aan V.B.R., S. Jongepier, Nieuweweg 21, 3765 GA Soest. Tel. 02155- 19316. Free-lance kwaliteit-naaister/ coupeuse voor regelm. opdr. Bekend met en liefde voor verw.v.exkl. stoffen, zoals zij des, kashmirs e.d. I.b.v. gede gen naai-app. inkl. lockmach. F Ftel. 01720-44627 Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar een SLAGER voor 2 of meer dagen per week. Aan melden: Slagerij Van der Zalm, Diamantplein 65 (Morskwar- tier) Leiden. Tel. 071-764743 of 215518. f O O '"baandag 9 :aan10W-22^^ Erkend door de Minister van Onderwijs op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO), voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt. Oppas/au-pair GEVRAAGD Oppas hulp licht huishoudelijk werk voor ca 15 uur per week. Per 1.2 of 1.3 zoeken wij een lieve oppas voor onze twee kinderen (12 en 7 jaar). Het is voor de da gelijkse opvang na schooltijd (15.15. uur). Werktijden verder in overleg. Wij zijn op zoek naar iemand die in het bezit is van een rijbewijs en het leuk vindt om met kinderen om te gaan. Mocht je interesse heb ben en meer willen weten richt dan je sollicitatiebrief voorzien van een pasfoto aan dit blad. Brief onder nummer 316875340 bur. v. d. bl. Gevr. OPPAS voor onze kin deren 3 en 6 jr. voor de zat. 07.30-16.00 en andere dagen in overleg 01720-26736. OPPAS gezocht voor de dins dag en zaterdag, liefst aan huis. 01722-5412 (Ter Aar). i Divers 111 personeel gevraagd Wilt u een fijne baan (m/v) met toekomstperspectief en snel aan de slag? Kunt u goed autorijden en is dit uw hobby? Heeft u MAVO of LTS-C of meer? Denk dan aan een be roep in de verkeerseducatie: rijinstructeur, antislip- instructeur, rijschoolhouder, examinator, opleidingsdocent. Aantrekkelijke vacatures be schikbaar. Maar daarom nu werk van uw toekomst. Start met een opleiding aan de Ka derschool, het Nationale Op leidingsinstituut met een zeer hoog slagingspercentage. Bel voor meer info en/of een gra tis nieuwe studiegids '93 de Kaderschool: 04998-99425. OPTIMA Uitzendbureau; is werken in de autobranche iets voor jou? De volgende vakatu- res hebben wij daarvoor open staan: technisch-administra- tiefmedewerker (MTS-niveau), receptionist/planner, maga zijnmedewerker. Het betreffen functies voor langere tijd. Te vens hebben wij werk voor een boekhouder (MBA-ni- veau), cv-monteurs en pro- duktiemedewerkers. Heb je in teresse, kom dan langs bij Op tima! Optima, dan weet je dat er voor je gewerkt wordt! Uit zendbureau Optima, Haven straat 19, Woerden. Tel. 03480-11838. T e I Horeca 108 personeel gevraegd Triton Reisen A.G., Postfach Ch-4008 Basel vraagt voor haar Rijn passagierschepen v.a. apr. tot nov. Rijn-stuwar- dessen voor huishoudelijk werk, hulp-kok (vrl) en v.a. apr. tot okt. kelners (kennis Duitse taal vereist). Voor inf. kunt u bellen met Dhr. F. Blom, 02280-19805 of met ons kantoor in Basel tel. 09- 41-61-2719430. Kapperspersoneel 112 gevraagd Snel Haristyling Boskoop vraagt voor haar salon een er varen KAPSTER. Vanaf 4 jr. ervaring. Voor inlichtingen of een afspraak kun je bellen 01727-13187 's avonds 01720-20702. iXebX op aanvraag 5 9 verkrijgbaar. In de week van 1 februari 1993 begint ons STUDIESEIZOEN 1993

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 16