C.H. DE VRIES C.V.U. 25 49 EXCLUSIVITEIT IN RIET 50% KORTING Familieberichten 139, t 129 lp OPRUIMING (T 8 BEGRAFENISSEN EN CREMATIES JACKS KOSTUUMS/KOLBERTS TRUIEN KORDUROY STRETCH BROEKEN Pr PANTALONS A.C. KOMPEER 1 HOVIUS Pagina 4 Woensdag 6 januari 1993 Weekblad voor Waddinxveen MODE VOOR 'N MAATJE MEER* vtT HEREN-.WNGENS'EN WERKKLEDING Showroom Juliano van Stolberglaan uitvaartverzorgers: R.C.C. Brugman G.J.M. Bervoets J.G. Collignon Alb. Thijmlaan 1, 2741 AA Waddinxveen Telefoon: 01828-14719 (Dag en nacht bereikbaar). 1 L. BEGRAFENISSEN restanten, kortingen tot 60% HENSTRA NATUURSTEEN tientallen restanten, reeds v.a. HENSTRA NATUURSTEEN DAG EN NACHT BEREIKBAAR 4 kleuren, ruime pasvorm, 79,-, nu 2 voor Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. N- honderden restanten, normaal 79,- 159,-, nu 2 voor UITVAARTVERZORGING Peugeot dealer voor Waddinxveen en omgeving. I M.V. Oranjelaan 21 Waddinxveen tel. O1828J2344 I 4 GEERTRUIDA VLOK weduwe van C. Zalm in de leeftijd van 87 jaar. 31 december 1992 r- Waddinxveen: 1 v.a. Haastrecht: Per 1 januari 1993 vestigt zich de nieuwe Fysiotherapeuten-maatschap ’Centrum’ op de leeftijd van 83 jaar. vanaf maat 44 Behandeling van ziekenfonds en particuliere patiënten volgens afspraak. Open Huis: Zaterdag 16 januari 1993 van 14.00 uur tot 16.00 uur. TRIJNTJE VAN DAM-OOSTERWIJK Bezoek vrijblijvend onze showroom. 7 30 september 1921 f 3 januari 1993 Raadhuisstraat 9ó. Alphen aan den Rijn *>4 Geen bloemen en geen bezoek aan huis. Waddinxveen, januari 1993 - stoelen - salon- Wim en Riet Harkes-van der Made Boskoop, januari 1993 De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen op dinsdag 5 januari. Correspondentie-adres: Burgemeester Trooststraat 46 2741 TT Waddinxveen Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Boskoop, 4 januari 1993 Linnaeusweg 86 Correspondentieadres: A. Th. C. Noorlander Pastoor Daalmansplantsoen 2 2771 SJ Boskoop De begrafenis is bepaald op donderdag 7 januari om 11.00 uur en zal plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. Na de plechtigheid is in de aula gelegenheid tot condoleren. Na een korte ziekte is heel onverwacht overleden onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Bedroefd, doch ook dankbaar dat een ver der lijden haar bespaard is gebleven, geven wij kennis dat toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante In dankbare herinnering wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat na een lief devolle verzorging in ’Huize Souburgh’ van ons is heengegaan onze moeder, schoon moeder en oma op de leeftijd van 91 jaar. Onze welgemeende dank gaat uit naar de direktie en personeel van psychiatrisch cen trum ’’Langeveld”, voor de liefdevolle verzor ging waarmee zij werd omringd. Uit aller naam: C. Boere, ex. test. Noordwijk, 29 december 1992 Langevelderlaan 1, afdeling ’’Sturmia”. Correspondentie-adres: C. Boere Zijde 258 2771 EW Boskoop De begrafenis heeft op zaterdag 2 januari plaatsgehad te Boskoop. Eksterdreef 131 2743 EC Waddinxveen Bezoek en gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum ’Gouwehof’, Alber dingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op don derdag 7 januari tussen 10.30 en 11.00 uur, waarna wij haar naar haar laatste rustplaats brengen op de Algemene Begraafplaats, Al berdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. Bedroefd geven wij u kennis van het overlij den van onze zuster en tante echtgenote van Wijnand van Dam weduwe van Ferdinand Lantermans De HEER is mijn Herder. Psalm 23 W. van Dam Fred en Aartje Koos en Janny Jolanda en Theo Marriëlla Els en Ton Jan en Hariëtte Karin en Piet en verdere familie C. Zalm A. Zalm-Kaptein Trudie en Edwin A. Zalm C. Zalm-Hertog Karin en Han Rob en Winnifred Erwin J. Mulder Monique Voor de vele blijken van medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma CORNELIA VAN GILS-VERMEIJ willen wij u hierbij onze oprechte dank betuigen. Uit aller naam: C.B. van Gils Donderdag is in ’’Souburgh”, Prins Bernhard- laan 2 te Waddinxveen, van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoléancebezoek. De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 8 januari omstreeks 11.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Alberdink Thijmlaan te Waddinxveen. Na de begrafenis is gelegenheid tot condole ren in de aula van de begraafplaats. Verdrietig, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Heere uit ons midden heeft weg genomen mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder GERRIGJE KIJK IN DE VEGTE-KNOL 31 december 1992 Prins Bernhardlaan 46 2741 DZ Waddinxveen Bedroefd, doch ook dankbaar dat wij zoveel jaren verenigd mochten zijn, delen wij u me de dat, geheel onverwachts, van ons is heen gegaan mijn lieve man, onze vader, groot vader en mijn overgrootvader JAN DE GROOT op de leeftijd van 76 jaar. W. de Groot-Both S. van Dijk-de Groot C. van Dijk A.J. de Groot D. C. de Groot-Vos Kleinkinderen en achterkleinkind 4 januari 1993 Prins Bernhardlaan 14 2741 DX Waddinxveen Eef is overgebracht naar de rouwkamer van het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen. De avondwake zal worden gehouden op vrij dag 8 januari om 19.00 uur in de Parochiekerk St. Victor, St. Victorstraat te Waddinxveen. De uitvaartdienst zal plaatshebben op zater dag 9 januari om 11.15 uur in voornoemde kerk, waarna we hem zullen begeleiden naar crematorium Schollevear, Burg. Schalijlaan 2 te Capelle a/d IJssel, waar om 13.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de avondwa ke in het Anne Frankcentrum en na de plech tigheid in het crematorium. "Het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Rom. 14:8b F.E.M. Verkleij-Lichtenberg Marion en Evert Brigitte en Henk Lenie, Martijn k.k. J. J. van Geest-Herman A. A. Fortuin-van der Knaap L. C. N. Franchimont Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen a/d Rijn. Tel. 01720-93282 Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Tel. 01727-13150 Essengaarde 18, 2742 TV Waddinxveen. Tel. 01828-31438 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Het is hartverwarmend te weten dat zoveel lieve mensen met ons meeleefden na het onverwachte overlijden van JAAP Wij bedanken u hiervoor oprecht. Uw medeleven heeft ons geholpen om met nieuwe energie verder te gaan op de ingeslagen weg. >k: rieten kinderstoelen - poppe- - wasmanden - lectuurmanden - ma. 13-18 uur, di. t/m vrij. 9-18 uur, za. 9-16.30 uur, vrijdag koopavond. i i i CAMINA CATHARINA VAN DER WILLIK-VERKADE sinds 20 januari 1969 weduwe van Johannes van der Willik voorheen werkzaam in de maatschap Gaykema c.s. Praktijkadres: Koninginneweg 1C 2771 DN Boskoop Telefoon (01727) 13111 4 januari 1993 Joke Smithoeve 57 Waddinxveen Correspondentieadres: Postbus 509 4645 ZW Putte. De crematie zal in beperkte kring plaats vinden. Rietvlechterij sinds 1860 Reijerskoop 259 - Boskoop Telefoon 01727 - 1 70 02 JOHANNA NOORLANDER-ZWANENBURG sinds 1968 weduwe van IJbert Noorlander oaiki 01727-1 63 97 Fax 01727-1 89 23 REYERSKOOP 265 - BOSKOOP Grafmonumenten en gedenktekens Diverse natuursteensoorten zoals GRANIET - MARMER - CRISTALUNO Speciale aandacht voor opschrift qua inhoud en vormgeving STOFFEERDERIJ voor het bekleden en repareren van al uw meubelen Bel voor vrijblijvende prijsopgave 01726-15694 VAKBEKWAAM LID ■SATÜCJRSTEENBtDRIJ^ ^(JULIANASTRAAT 46-ALPHEN a/d RIJN-TEL.01720-7213g^ Bedroefd, maar met een blijde herinnering aan de goede jaren die we met elkaar heb ben gehad, geven wij u kennis dat, na een ar- beidszaam leven volkomen onverwacht, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze al lerliefste vader en opa EVERHARDUS JOHANNES VERKLEIJ echtgenoot van F.E.M. Lichtenberg in de leeftijd van 64 jaar Waddinxveen: Moordrecht: Beusichem: 5 januari 1993 Ringvaartsingel 12 2741 JL Waddinxveen In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de Rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 30 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop tel. 01727-12122 De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad op de Algemene Begraaf plaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinx veen op dinsdag 5 januari. echtgenote van Klaas Kijk in de Vegte in de leeftijd van 73 jaar. Waddinxveen: K. Kijk in de Vegte Waddinxveen: A. Kamperman- Kijk in de Vegte G.J. Kamperman Marco en Anita Gerrinde Emmercompascuum: G. Kijk in de Vegte C. Kijk in de Vegte- Verboom Gerda en Rob David Marcel en Patricia Mark Trudy K. de Mik- Kijk in de Vegte T. de Mik Jannet en Wim Karolien en Martin Suzan en Jeroen J. van Duuren- Kijk in de Vegte J.P. van Duuren Peter Saskia Of komt u eens langs! NOORDZIJDE 124 BODEGRAVEN tv-v ”de wanhoop is tijdelijk voorbij de wanhoop is tijdelijk over de stad vliegt zij en volgt de hoorns. de wanhoop is voorbij.” (Hans Lodeizen) Na een te kort, maar heel intensief leven, ge volgd door een langdurige ziekte, verdrietig maar in volle berusting doorstaan, is nu met zijn geliefde herenigd en terug bij zijn Schep per, mijn lieve zoon, mijn broer, onze goede vriend Mr. DICK HOEDEMAEKER voorheen advocaat te Waddinxveen in de leeftijd van 43 jaar Bennebroek: A. Hoedemaeker-Hazewinkel Ste. Livrade sur Lot (F): Fam. E. Lauricisque Haarlem: E. Hoedemaeker Kalmthout (B): W.F. Blaauw en R.P.C. Pluijmers ex.test.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 4