Tweehonderd akkerbouwers tegen komst van Bentwoud TWEE WEKEN GRATIS Toptrio in Waddinxveen Gerda Havertong op Vrouwendag R ECEPT Geldinzameling ISV voor clubhuis Donderdag 25 februari Carnaval De Paddestoel Schubert en blues in Zevenhuizen I I I I Koffie ochtend op zondag I I I I I I I i' Rijn en Gouwe 1 ‘Zij Van Boven* scoort in De Tunnel Speelgroep in koffiebar De Schaapskooi Uitleentermijn bij Kruiswerk nu vastgesteld Landbouwschap wil koppeling van leidingen Kerkuitzending Immanuëlkerk f I Fa. B. van Heijningen (glas)tuinders in de ‘achtertuin van Waddinxveen4 proberen 8 Oosterse bruinebonensoep Keurslagerij Voor de beste groenten fruit bent u bij de groentespecialist beter uit! ff De Keurslager II Verstand van 11 lekker vlees "710114l,004000" Kaal land /!//:f! f WADDINXVEEN - Rijk en provincie hebben vergaande plannen tussen Wad dinxveen en Zoetermeer een bos (het kernbos Bentwoud) van 2.100 hectare aan te leggen. Drie schetsontwerpen liggen klaar. Tot groot ongenoegen van de agrari sche ondernemers, want het bos is gepland op uitstekende bouwgrond. Tweehon derd akkerbouwers en het onheilstij nog te keren. Aanvoerder van de akkerbouwers en glastuinders is ing. Cees M. Kroes, zoon van „221 1 m i j Pagina 15 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 17 februari 1993 de Agrarische Commissie Elke Postcode/woonplaats: Lj Het tijdstip van oplevering van het nieuwe clubhuis was tevens het startsein voor een huis-aan- huis-collecte in Gouda, Waddinx veen en Stolwijk, welke de ko mende twee weken zal worden ge houden. U heeft nodig voor 4 personen: 200 gram speklappen 1 rookworst, grof of fijn (naar keuze) 1 groot blik bruine bonen 1 blokje boemboe bali 2 uien 2 teentjes knoflook 1 paprika 1 dikke prei 'A bosje bladselderij (alleen de blaadjes) 1 theelepel trassi 3 eetlepels ketjap 1 eetlepel boter of margarine Snijd de speklappen in dobbelsteentjes en zet deze op in 1 liter water samen met het blokje boemboe bali. Snipper één teentje knoflook, snijd de paprika in reepjes en de prei in dikke ringen. Burg. Colijnstraat 18 Boskoop, 12024 Voedingswaarde per portie: Energie: 2280 kJ (545 kcal) Eiwit: 26 gram Vet: 36 gram Koolhydraten: 29 gram Burg. Colijnstraat 7 Boskoop - s 13284 OOK OP DE WEEKMARKT! 1 Bon in open envelop, zonder postzegel, zenden naar: Rijn en Gouwe, I Antwoordnummer 10008 i 2400 VB Alphen aan den Rijn p - - zitter Joop Dorst, bouwkundig tekenaar P. Peters, bedrijfsleider A. de Korden uitvoerde"K. Tijdens een officieel moment werd de sleutel overhandigd door bedrijfsleider A. de Kort van de Bouwmij Gouda aan ISV-voorzit- Doe dit alles bij de soep en laat de soep ca. 30 minuten zachtjes koken. Pureer de bonen in een zeef, hak de selderij fijn en voeg dit samen aan de soep toe. Snipper de overgebleven ui en het teentje knoflook en fruit deze in een koekepan met een eetlepel boter. Voeg de trassi toe en laat deze bruin bakken. Roer dit mengsel met 3 eetlepels door de soep. Snijd de rookworst in plakjes en voeg deze ook aan de soep toe. Kook het geheel enkele minuten goed door. Lekker met stokbrood of kroepoek. WADDINXVEEN - De bekende Surinaamse actrice Gerda Harvertong opent zaterdagmiddag 6 maart in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat in Waddinx veen de modeshow van de textielwerkplaats Sari, die daar ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 1993 wordt gehou den. De Internationale Vrouwendag 1993 (officieel op maandag 8 maart) is in dit Gouwedorp dit maal een gezamenlijk initiatief van de Stichting Wereldwinkel Waddinxveen, de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen en Omstreken en de Rooie Vrou wen van de partij van de Arbeid. De kleding die zaterdagmiddag 6 maart in Kreater geshowd wordt door vrouwen, mannen en Eritre- se kinderen is gemaakt van stof fen van handwevers in de Derde Wereld. Met de kleding worden ook sieraden en tassen uit de Waddinxveense Wereldwinkel bij het Koningin Wilhelminaplein ge toond. De vrijwilligers van de Wereld winkel zijn enthousiast geworden over Sari toen de textielwerk plaats een presentatie gaf van haar kleding ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Lan delijke Vereniging van Wereld winkels. De initiatiefneemster van Sari kwam geregeld in het groepenma- gazijn vanm SOS-Wereldhandel in Culemborg. Daar zag zij de achtste jaar met cello- en piano lessen bij Dicky Boeke. In juni 1984 beëindigde hij zijn studie bij Anner Bijlsma aan het Amster damse Sweelinck Conservatori um. Hij volgde meestercursussen bij William Pleeth in Aldeburgh in Engeland. Onlangs werd hem de Nederlandse Muziekprijs uit gereikt. De prijs van losse kaarten be draagt ƒ11,25, met CJP en Pas 65+ 8,25. Voor cursisten en be- talingsplichtigen van C.K.V. Kre ater geldt de ’’Kreaterkorting”. Zij betalen voor losse kaarten 10,-, CJP- en Pas 65+-houders 7,50. Mensen die in aanmerking willen komen voor deze korting dienen telefonisch te reserveren. Plaatsbewijzen kunnen telefonisch worden besteld op werkdagen tus sen 9.00 en 12.00 uur onder tele foonnummer 01828-14433. Beta ling vindt plaats aan de zaal. - ui i i k fr II enorme voorraad katoenen en zij den stoffen van SOS-Wereldhan- del en kwam zo op het idee van deze stoffen kleding te maken. Door modieuze modellen te ma ken kan er veel meer van deze stoffen verkocht worden. Al op 9 september 1989 is SOS- Wereldhandel gestart met de tex- tielcampagne ‘Stof tot nadenken'. Naast de Max Havelaar-koffie neemt de textiel een prominente plaats in. Het doel van de campagne is om textiel naast de koffie in de pu- blieksverkoop een goede tweede te laten worden. Max Havelaar- koffie is al bij veel Waddinxve- ners bekend en ook grootverbrui kers zijn klant van de Wereldwin kel Waddinxveen. Met het organiseren van de mode show op de Internationale Vrou wendag wil de Wereldwinkel in Waddinxveen een extra impuls geven aan de textielverkoop en deze zo onder de aandacht bren gen. Ook komt op deze dag de si tuatie van vrouwen die in de Der de Wereld in de textiel werken naar voren. -]--- WADDINXVEEN - In de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse treedt vrijdagavond 19 februari de studentenspeel- groep van de hogeschool Felua op. Door gebruik te maken van diver se theatervormen, zoals mime, drama, zang en dans, zetten zij de Waddinxveense jongeren vanaf 15 jaar een bijzonder programma voor. Een provinciale stuurgroep heeft drie schetsen voor het bos uitge- Waddinxveens werkt. Het compacte bos kent een natuurkern omgeven door wan del-, fiets- en ruiterpaden. Het ge spreide bos ligt verspreid over het hele gebied tussen Hazerswoude en de snelweg A12 (Den Haag- gebaseerd op een landschaps-eco- logische opbouw. De bosreeks WADDINXVEEN Donderdagavond 25 februari om half ne gen geeft het trio Paul Komen, Marieke Blankestijn en Pieter Wispelwey vanaf 20.30 uur het vierde concert in de serie kamer- GOUDA Sinds jaar en dag kan iedereen die lid is van een kruisvereniging gratis verpleegar- tikelen lenen. Het gaat hier om bijvoorbeeld rolstoelen, verstelba re bedden en krukken. Omdat steeds meer mensen ge bruik maakten van deze regeling waren de kruisverenigingen en ook Kruiswerk Midden-Holland genoodzaakt een termijn te stellen aan de duur van deze gratis uit leen van artikelen. Sinds 1 januari heeft de staats secretaris officieel bekrachtigd dat de kruisverenigingen niet on beperkt de verpleegartikelen kun nen uitlenen. Voor leden van Kruiswerk Mid den-Holland betekent dit dat zij voor een periode van maximaal drie maanden verpleegartikelen kunnen lenen. Na deze periode heeft het kruiswerk de mogelijk heid deze periode nog eenmaal met drie maanden te verlengen. Deze verlenging dient dan wel door d$ wijkverpleging te worden vastgesteld. Wanneer iemand een verpleegartikel langer dan een half jaar nodig heeft, dan is het kruiswerk genoodzaakt een be drag te vragen voor verhuur van het artikel. Sommige artikelen worden om bijvoorbeeld hygiënische redenen niet uitgeleend of verhuurd, maar worden door het Kruiswerk te koop aangeboden. Langdurig gebruik van een ver pleegartikel wordt in veel gevallen vergoed door de verzekering, AAW of bijzondere bijstand. Voor het zoeken naar een passen de oplossing na de uitleentermijn van drie maanden, biedt Kruis werk Midden-Holland zijn leden bemiddelende diensten aan. weg na het andere. Laatst zagen we hem en zijn mede-actievoerder en voorzitter Wim van Straalen in het Agrarisch Dagblad staan, ge ïnterviewd door Jan Vullings. Het waait guur in de Noordplas, een open polder ten westen van Waddinxveen. Het land is kaal. In de verte gloort de kerk van Moer- kapelle. Het torentje van Hazers- woud'e begrenst de polder in het noorden. Het grauwe weer belet het zicht op de flats van Zoeter- meer. Maar kenners weten dat ze er liggen. De Noordplas is een uitstekend akkerbouwgebied. Circa 130 ak kerbouwers telen er poot- en comsumptieaardappelen, uien en in toenemende mate vollegronds- groenten als spruiten en ijsberg sla. De akkerbouwers durven de concurrentie aan met hun colle ga’s in de Flevopolders. Het rijk en de provincie Zuid- Holland willen dit gebied inrich ten voor bosbouw, natuurontwik keling en recreatie. Ongeveer 2.100 hectare 1 moet plaats maken. In het natuur lijk bos, Bentwoud, krijgen tuur, reeën en ruimte. ter Joop Dorst. Dat gebeurde on der toeziend oog van Gouda’s PvdA-wethouder drs. W.C. Hom mels. Naar verwachting zal de officiële opening van het nieuwe clubhuis eind april van dit jaar plaats vin den. Dan zal tevens de sporthal door de gemeente Gouda aan de Invaliden Sport Vereniging Gou da en Omstreken worden overge dragen. ZEVENHUIZEN In de con- cert-serie die De Zeven Muzen jaarlijks in Zevenhuizen organi seert vindt op zaterdag 20 februa ri een optreden plaats van het duo Muldrow en Van Gelderen. De zanger Henry Muldrow en de gitarist Hans van Gelderen vertol ken dan het programma „Schu bert the blues”. Onder deze ti tel brengen zij een gevarieerd programma waarin zowel liederen van Franz Schubert en Manuel de Falla ten gehore gebracht worden als gospels, spirituals en blues. Hierbij wordt duidelijk dat deze genres muziek niet zo ver uit el kaar liggen als over het algemeen wordt aangenomen. Het duo Van Gelderen/Muldrow heeft met dit programma het af gelopen jaar veel succes gehad, o.a. in het Concertgebouw te Am sterdam. De Zeven Muzen is er dan ook bijzonder trots op dat zij erin geslaagd is hen naar Zeven huizen te halen. Het concert vindt plaats op zater dag 20 februari in de Gerefor meerde Kerk in Zevenhuizen aan de Dorpsstraat 106 en begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 10,-; vrienden van de Zeven Muzen betalen 7,50. Kaarten zijn vanaf een half uur voor aanvang van de voorstel ling verkrijgbaar aan de zaal. muziekconcerten 1992-1993 in de raadzaal van het gemeente huis te Waddinxveen. Het programma van dit kamer muziekconcert is ditmaal gewijd aan één componist: Ludwig van Beethoven. De violist en de cellist horen we ook als solist, de pianist secundeert in de duo-sonates en in het pianotrio. De rol van de pianist in deze mu ziek mag niet worden onderschat. In de cellosonates op. 5 vinden we waarschijnlijk voor het eerst ge heel uitgeschreven pianopartijen, terwijl voordien een continuo-bas (dus niet uitgeschreven partijen) werd genoteerd. De pianopartij is bij Beethoven dikwijls ook nog ta melijk complex. In die zin hebben deze werken dan ook een grote historische be tekenis, nog geheel afgezien van hun muzikale waarde. De celloso nate in g kl.t. op. 5 no. 2 behoort volgens kenners tot de meest fijn zinnige uit Beethovens vroege werken. Het trio in c kl. t. op. 1 no. 3 moet zijn ontstaan in de tijd dat Beethoven nog bij Haydn studeer de, ongeveer tegen het einde van 1793. De leerling vroeg zijn leer meester om advies bij de uitgave van dit stuk, waarop deze zich te gen uitgave ervan zou hebben ver klaard. Dit goedbedoelde advies zou als achtergrond hebben gehad dat Haydn vond dat het publiek nog niet aan deze muziek toe was. Er wordt echter ook wel beweerd dat Haydn met name het derde trio niet goed genoeg vond. Volgens overlevering moeten de werken in ieder geval groot opzien hebben gebaard toen ze in druk versche nen. Met de kennis van de huidige concertganger is het echter moei lijk om de opwinding uit die da gen, begin 1890, te kunnen navoe len. Voordat de trio’s op. 1 in 1795 werden uitgegeven had Beethoven ze in de Weense salons, waar de kamermuziek werd gemaakt, met enige regelmaat laten uitvoeren, zodat hij wist dat er een markt voor was. Het aantal intekenin gen, met name uit aristocratische kringen, bedroeg 123. Met de vioolsonate 12 no. 1 in D hebben we te maken met muziek van Beethoven van kort na 1797 waarin hier en daar verwantschap pen met Mozart zijn aan te wij zen. Met de andere sonates uit op. 12 hebben ze toentertijd de volgende reactie van een recen sent ontlokt: ’’Gelehrt, gelehrt und immnerfort gelehrt, und kei- ne Natur, kein Gesang!” Het tweede langzame deel van de so nate bestaat uit een thema met variaties, een tamelijk ongewone vorm in Beethovens vroege mu ziek. Paul Komen (piano) maaKie zijn debuut op dertienjarige leeftijd met een radio-opname met wer ken van Bach en Scriabin. In 1982 studeerde hij cum laude af aan het Sweelinck Conservatori um. In 1985 behaalde hij even eens cum laude zijn solisten-diplo- ma in Hannover waar hij met een stipendium van de Deutsche Aka- demische Austausdienst studeer de. Marieke Blankestijn (viool) kreeg haar eerste lessen van John Poth, waarna ze haar studie vervolgde aan het Sweelinck Conservatori um bij Herman Krebbers. In 1985 won zij de eerste prijs in het Internationale Mozart Concours te Salzburg. Marieke Blankestijn treedt regelmatig solistisch op met haar via het Nationaal Mu ziekinstrumentenfonds gesponsor de viool en heeft ook verscheiden de c.d.-opnamen gemaakt. Pieter Wiskpelwey begon op zijn Stoffen van handwevers uit de Derde Wereld zullen worden geshowd tijdens de Internationale Vrouwendag 1993 op zaterd- gamiddag 6 maart in Waddinxveen. DEN HAAG Het Duinwa- terbedrijf Zuid-Holland (DZH) wil het gedeelte Moordrecht-Ze- venhuizen van een grote waterlei ding naar Warmond apart doen aanleggen. De Gewestelijke Raad voor Zuid-Holland van het Landbouw schap meent dat deze tussen Moordrecht en de Al2 bij Zeven huizen moet worden gebundeld met een bestaande hoofdgastrans- portleiding van de Gasunie. Daar mee wordt een nieuwe doorsnij ding van cultuurgrond vermeden. Na herhaald overleg met Kring bestuurders in het betrokken ge bied is de DZH medegedeeld dat de Landbouw vasthoudt aan deze koppeling. Ingestemd wordt wel met een apart tracé voor een waterleiding naar Hazerswoude. Hier is na langdurig overleg met de Watermij Zuid-Holland Oost een tracé gevonden dat zo veel mogelijk tegemoet komt aan landbouwkundige bezwaren. BOSKOOP/WADDINXVEEN - De Waddinxveense popgroep Zij Van Boven staat voorlopig op een tweede plaats van het Giganten festival, dat voor de tweede maal in het jongerencentrum De Tun nel in Boskoop wordt gehouden. Het zaterdag begonnen festival van de Stichting Muzikanten Col lectief Waddinxveen wordt ko mende zaterdagavond voortgezet en afgesloten. Dan wordt ook de winnaar van het Gigantenfestival 1993 bekend gemaakt. Voorlopig staat de Goudse groep The Nosays op de eerste plaats. De groep die het Gigantenfestival wint mag op zaterdagavond 13 maart in De Tunnel meedoen aan de halve finale. Een driekoppige jury maakt dat uit. Zij kijken naar de presentatie, de techniek en de originaliteit. Het publiek kan achterop de toe gangskaartjes aangeven welke groep zij de beste vinden. In ieder geval bleek al dat Zij Van Boven uit Waddinxveen er in slaagde de popliefhebbers met hun optreden enthousiast te krijgen. WADDINXVEEN - In het wijk- gebouw van de wijk- en speeltuin vereniging De Paddestoel (Lijs terbesstraat) wordt zaterdagmid dag 20 februari van twee tot vier uur een carnavalsmiddag gehou den. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen een toegangs prijs van een rijksdaalder. Kinde ren vanaf vier jaar, die het mooist verkleed zijn, maken kans op een prijsje. Adres: handtekening Telefoon (voor controle op bezorging) •doorhalen wat met van toepassing is. VP 4 Een kwartaalabonnement a 81,30. Betaling d m v. toegezonden acceptgiro’s. O Een kwartaalabonnement a f 79,80. Automatische betaling d.m.v. machtiging. O Een maandabonnement a f 27.30. Automatische betaling d.m.v. machtiging. Voor de automatische afschrijving van het abonnementsgeld is d:t mijn bank/giro-rêkerungnummer WADDINXVEEN - De weke lijks kerkuitzending van de lokale RTW-radio wordt komende zon dagmorgen verzorgd door de her vormde Immanuëlkerkgemeente. Tussen negen en twaalf uur wordt er een muziekprogramma, afge wisseld door een enkel gedicht, uitgezonden (9.00 uur), is er een kerkdienst met ds. A.A. van Hou- welingen (10.00 uur) en is er tot besluit een ‘naprogramma' rond mevrouw A. van Herwijnen van het bijstand in het pastoraat bin nen de Immanuëlkerkgemeente (11.15 uur). De opbrengst van deze geldinza meling zal geheel ten goede ko men aan de inrichting van get nieuwe ISV-clubhuis. WADDINXVEEN - zondag om de veertien dagen wor den sedert drie maanden van elf tot een uur koffie-ochtenden voor oudere Waddinxveners gehouden in de conversatiezaal van het An ne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Behalve uit de appartementen boven het dienstencentrum en de omliggende woningen voor oude ren komen gaandeweg ook steeds meer senioren uit andere delen van Waddinxveen naar deze bij eenkomsten. En dat is precies de bedoeling. Het Anne Frankcentrum im mers is een ontmoetings- en dien stencentrum voor iedereen die een leeftijd heeft bereikt waarop vrije tijd op een andere manier kan worden ingevuld. De koffie ochtenden zijn daarvan een spre kend voorbeeld. Mannen en vrou wen, met of zonder partner, ont moeten elkaar in een ongedwon gen sfeer. Wie zin heeft in een spelletje sjoelen, mens-erger-je-niet, een kaartje leggen vindt snel ie mand die wil meedoen. Anderen maken een praatje met bekenden of onbekenden. Vrijwilligers zor gen voor de koffie met een koekje of een plakje cake. Vorige week zondag waren er weer rond de vijftig bezoekers. De eerstvolgende koffie-ochtend wordt gehouden op zondag 21 fe bruari. En voor wie de agenda ruim tevoren wil bijhouden: op tweede paasdag, maandag 12 april, is er eveneens een bijeen komst. De coördinatie van de koffie ochtenden is in handen van het echtpaar Van der Harst, telefoon 01828 - 11004. Vrijwilligers van alle leeftijden kunnen zich bij hen opgeven. Ook wie meer wil weten over de veertiendaagse bijeen komsten, kan bij de familie Van der Harst terecht. of. tOr4Vün. lïnks raarJrech!s de GZudfe PvdA-wethouder drs. W.C. Hommels, ISW-voor- o - - --‘jj„V ivizrt co uuvvei uer rx. van Vuuren, alle drie van de Bouwmij Gouda. (Foto: Marianka Dorst). soen ons apart te informeren'. Zuidhollands gedeputeerde Lynde Blok doet dit wel, op uitnodiging van de agrarische commissie. 'Zij moet ons verantwoording afleg gen', zegt Cees Kroes streng. Natuurlijk, de agrarische bevol king weet dat zij binnen de Rand stad mee moet werken aan ver sterking van de groenfunctie. Een echt alternatief voor het bosplan heeft zij niet. ‘Dat hoeft ook nog niet', zegt Cees Kroes. ‘Het bos plan moet eerst van tafel. Door de gesloten opstelling van de provin cie zijn ook wij niet scheutig met alternatieven'. GOUDA/WADDINXVEEN - Aan de Ridder van Catsweg in Gouda vond vrijdag de bouwkun dige oplevering plaats van het nieuwe clubhuis van de Invaliden Sport Vereniging Gouda en om streken (ISV). Violiste Marieke Blankestijn is te zien en te horen tijdens het maandelijkse kamermuziekconcert in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis. (Foto: Kors van Bennekom). Ja, bezorg mij gratis twee weken Rijn en Gouwe, vóór zeven uur. Daarna kies ik het volgende abonnement: Naam: M/V* I dens vergaderingen van Waddinx- Onvermogen De rijksoverheid heeft bedacht met dit bos ongewenste verstede- Öok“geeft’hij met de andere leden Hjking en verglazing in dit deel van de Agrarische Commissie yan ae Randstad tegen te gaan. Bentwoud het ene vraaggesprek ken oneigenlijk argumentstelt vollegrondsgroenteteler en akker bouwer Wim van Straalen in Waddinxveen. Hij is voorzitter van de Agrarische Commissie Bentwoud. De commissie verzet zich tegen het aanleggen van het bos. ‘Bestuurlijk onvermogen', vindt Wim van Straalen een nog betere karakterisering. ‘De overheid heeft via de Wet op de Ruimtelij ke Ordening een instrument om te voorkomen dat het gebied ver stedelijkt. Hetzelfde geldt voor de verglazing'. De Noordplas is nog één van de weinige open gebieden in de Randstad. De overheid heeft vol gens de agrarische bevolking de plicht deze openheid te handha ven. Een bos tast de openheid aan. 'Een sterke akkerbouw is tot nu toe de beste garantie gebleken om de openheid te behouden', al dus Wim van Straalen. [st]ew,6 Van tafel Zijn betoog is duidelijk. Het bos plan moet van tafel. Zelfs een zeer afgeslankte versie is onbe land,bouwgrond spreekbaar. ‘Het open karakter staat borg voor een lage infectie- na- druk van luizen. De pootaardap- roofvogels alle pel-, ijsbergsla- en spruitteelt is hierdoor mogelijk. Ook het nabij gelegen sierteeltgebied Boskoop zou gevaar van besmetting lopen voor bepaalde ziekten of infec ties'. De Agrarische Commissie Bent woud noemt onder andere pere- vuur. 'Elke aantasting van dit ka rakter heeft een nadelig effect', zegt collega en mede-commissie- lid Cees Kroes uit Waddinxveen. Het bosplan veroorzaakt onrust onder de akkerbouwers, de ge heimzinnigheid waarmee de be sluitvorming omgeven is, irriteert. Het bosplan is uitgedacht door een stuurgroep. De ambtenaren en bestuurders van rijk, provincie en gemeenten vergaderen achter gesloten deuren. De agrarische bevolking heeft geen stem. Veel informatie moet zij uit de krant vernemen. 'Wij zijn bewust overal buiten gelaten', zegt Cees Kroes gepikeerd. Een aantal akkerbouwers waaron der Wim van Straalen en Cees Kroes, namen in november het initiatief tot de agrarische com missie. Op een vergadering kreeg de Agrarische Commissie Bent woud een mandaat om namens de tweehonderd betrokken boeren en tuinders te reageren. De agro-in- dustrie sponsort de commissie. De boeren doneren. ‘Het bos is gepland op onze grond zegt Wim van Straalen. 'De provincie heeft niet eens het fat- In een verklaring echter doet de commissie suggesties. De land bouw houdt de hoofdfunctie. Een fietspadennet biedt de recreant de mogelijkheid te genieten van de agrarische bedrijvigheid. ‘Nee, ik zeg niet hoeveel grond wij wel willen inleveren', zegt Cees Kroes. Wim van Straalen komt tussen beiden: Ook de uitbreiding van Zoetermeer kost landbouwgrond. Wij moeten al veel inleveren'. De beide akkerbouwers willen er ei genlijk niet over praten, maar het plan van aanpak ligt op tafel. In 1995 moet volgens de provincie de eerste boom de grond in. Het plan van aanpak voorziet in een vrijwillige aankoop van grond. In totaal is met de verwerving 175 miljoen tot tweehonderd miljoen gulden gemoeid. ‘Niet-gedwongen aankoop. Het klinkt heel vriendelijk. Maar het is zo asociaal', stelt Cees Kroes. Het bosplan werpt een schaduw vooruit. ‘De overheid is de enige belangstellende bij bedrijfsbeëin diging. En wat doet zij met de grond als zij enkele hectaren werft? Braakligging of bosaanplant be dreigt de bedrijfsvoering op de belendende percelen. Daar is dan geen boterham meer op te verdie nen'. De agrarische bevolking steunt de commissie unaniem. 'Maar je kunt nooit garanderen dat een enkeling toch zwicht', zegt Wim van Straalen. 'Tenslotte zijn het allemaal vrije onderne mers'. De financiële paragraaf in het plan is mager, oordelen de ak kerbouwers. ‘De stuurgroep heeft zich blin gestaard op het bos', zegt Cees Kroes. 'Zij is ons verge ten'. Het plan van aanpak rept met geen woord over bedrijfsverplaat- sing of subsidies voor bedrijfsaan- passing, laat staan een afvloeiings regeling. ‘De provincie gaat uit van een koude sanering', concludeert Wim van Straalen. De provincie pro beert de spanning te temperen. De tijd voor realisatie is gerekt tot 2015. Maar juist dit besluit werkt averechts. Cees Kroes: ‘Het maakt het alleen nog maar pijnlijker'. oud-VVD-wethouder Ph. Kroes en van beroep akkerbouwer aan het Noordeinde in Waddinxveen, vlak bij de bebouwde kom van Boskoop. Hij laat zich de laatste maanden Utrecht)., De bosreeks, tenslotte is overal zien om te protesteren te gen het dreigend Bentwoud. Zo bezocht hij een informatiebijeen- sluit aan op het vochtige veenwei- komst in de raadzal van Waddinx- degebied bij Zoeterwoude. veen, liet hij zijn stem horen tij- veense raadscommissies en voerde hij het woord op een PvdA-leden- vergadering. j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 15