Jeugd Antilope bij indoor Den Haag Kapsalon 'Marna' in Dorpstraat te Continuïteit drinkwater in de knel Huub Kraan weg bij Antilope Gelijkspel damteam Excelsior Onderlinge Excelsior kinderen in stiefgezin” Aansluiting De Gouwe in gevaar ’’Omgaan Zilver voor TOOS - gym ZVH leidt ongeslagen ZEVENHUIZEN - De volleybal- herenploeg van Rentokil-ZVH wist zaterdag in de Bredase TDK- kerk met 3-0 van TDK/Brevok te winnen. Ze bleven hierdoor onge slagen aan de leiding staan van de ere-divisie. O £i Rémon van Gemeren districtskampioen bij Florida feu» dip ges; p'. v5® Pagina 19 Woensdag 17 februari 1993 Weekblad voor Waddinxveen haald. Milieuproblematiek ‘Om aandeelhouders te kun- Bij de heren ging het nog beter. Mark v.d. Zijden pakte op de 200m vrije slag in 2.09.1 een zil veren medaille en op de 200m wisselslag werd hij zelfs eerste in 2.07.7. Jan-Willen v.d. Hoek ein digde op ditzelfde nummer als derde in 2.12.7. Na een zeer grondige en geslaag de verbouwing heeft het tweetal het mi- voldoende drinkwater vanuit De 100m schoolslag leverde de Gouwe zwemmer Bob de Bruijn, in de groep ’78 een eerste plaats op in een nieuw PR van 1.11.7 (-0.5) en op de langere afstand was er bij de jongens ’76 op de 200m vrije slag een bronzen plak voor Antoine Calis die in 2.04.1 als derde aantikte. WADDINXVEEN- Elf Florida- spelers namen afgelopen weekein de deel aan de Zuidhollandse jeugdkampioenschappen in het sportcentrum ”DE Fluit” in Leid- schendam. Ook uitstekende prestaties lever de Madelon Gelderblom door zo wel in het damesdubbel als in het gemengd dubbel de tweede prijs in de groep tot 12 jaar te winnen. In het enkelspel verloor de Bos- koopse Madelon in de kwart fina le van de latere finaliste in 3 games. Waddinxveen - Donkere wolken beginnen zich nu echt boven de zwemselectie van De Gouwe sa men te pakken. Met nog een ron de voor de boeg ziet het er naar uit dat, het zo optimistisch begon nen avontuur in de landelijke top van de zwem-competitie voor De Gouwe ten einde zal komen. Aan het begin van de voorlaatste ronde had de ploeg van trainster Trudy Vermeulen, in de onderste regionen van de ranglijst, slechts een achterstand van 1.2 sec., op het Leidsche LZ1886, wat net buiten de degradatiegroep viel. Theoretisch gesproken hadden De Gouwe zwemmers dit gat nog kunnen overbruggen maar helaas bleek na de vijfde ronde de ach terstand te zijn opgelopen tot ruim 27 sec. Aan de inzet van Trudy haar jon gens heeft het dit seizoen zeker niet gelegen, ook dit keer getuig den zij weer van een grote vecht lust en behaalden totaal acht keer een plaats op het ere podium. Het meeste moesten de Gouwe- meisjes inleveren waarbij alleen Inge v.d. Schrier, in de leeftijds groep @80, kans zag om tot twee maal toe een ereplaats te verove ren. Bij de dames bleven, ook dit keer, de prestaties weer ruim ach ter bij het kunnen waardoor op de belangrijke momenten de achter stand van de Gouwe te ver opliep. Zoals gezegd was de zwemster In- WADDINXVEEN - De afdeling Gouda van de Koninklijke Ne derlandse Atletiek Unie organiseerde zondag 14 februari indoor- atletiek-wedstrijden in de Houtrusthallen te Den Haag voor B/C/D-jeugd. Zo’n 23 leden van de plaatselijke atletiekvereniging Antilope ga- wijl hij de kogel naar 9,55 meter stootte. Robert Langenhuizen kwam op de 800 meter tot een tijd van 2,18 minuut, terwijl Erik Muis hier iets langer over deed (2,19 minuut). Broer Bart Muis bracht het met de kogel tot 7,05 meter, terwijl hij de 200 meter in 29 seconden wist af te leggen. Ivo Oudijk kwam bij het hoogspringen tot 1,35 meter. Het is goed dat er in de winter maanden ook op deze onderdelen nog atletiek bedreven kan worden en dat niet alleen aan crossen kan worden deelgenomen. Aan het eind van de middag kon iedereen terugzien op fijne in- doorwedstrijden en heel leuke re sultaten. Trainer Hans Boeren en begeleider Piet Blaauboer keer den dan ook met hun jeugd tevre den huiswaarts naar Waddinx veen. ge v.d. Schrief de enige die bij de meisjes in de prijzen viel. Inge behaalde op de 100m rugslag een eerste plaats in de prima tijd van 1.14.0. Op de 100m vlinderslag tikt Inge in 1.15.4 als tweede aan in een nieuw PR (-0.7 sec.). Bij de jongens pakte Pascal Holle man op de 100m vrije slag bij de jongens ’80 een tweede plaats in 1.08.1 en werd Wouter Steller (’74) eveneens op de 100m vrije slag derde in 0.54.2. De andere Florida jongens en -meisjes vielen niet in de prijzen op dit sterk bezette toernooi. Emiel van Boxtel en Patrick van Esseveld kwamen nog het verst. In de groep tot 12 jaar de kwart finale in het enkelspel en de halve finale in het heren dubbel. Tel kens werd gestuit op de in deze groep onverslaanbare broertjes van Hamel uit Oud Beijerland. Een topprestatie leverde streekge noot Dick Palyama (Drop Shot). De nog juist 14- jarige Gouwen aar veroverde de kampioenstitel in de hoogste groep door Ralph Duyndam (18) uit Naaldwijk in 3 games te verslaan. GOUDA - De preventieafdeling van het Riagg (Regionale Instel ling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) aan de Ronsse- weg 225 in Gouda (tel. 01820 - 16422) gaat gedurende zeven dinsdagavonden vanaf 16 maart tot en met begin mei opnieuw de cursus ’’Omgaan met kinderen in een stiefgezin” houden. Dinsdagavond 2 maart wordt er over de cursus een informatie avond gehouden in het Goudse Riagg-gebouw, waar geïnteres seerden daarna kunnen beslissen of ze zich willen opgeven. De cursusbegeleiding wordt ver zorgd door Truus Schipper, afde ling jeugdzorg, en Frans Huber, afdeling preventie. De deelname is gratis. Volgens het Riagg blijkt telkens weer dat partners die een nieuwe relatie aangaan waarbij ook kinde ren zijn betrokken uit een eerder huwelijk, moeite hebben met het vinden van stabiele en evenwichti ge gezinsverhoudingen. Ondanks veel inzet kan gemakke lijk onbegrip ontstaan. Er zullen zich al gauw moeilijk te plaatsen incidenten kunnen voordoen, waarmee de partners zich slecht raad weten. Conflicten kunnen daardoor gemakkelijk escaleren. Het interieur van de de nieuwe kapsalon Marna in de Dorpstraat. (Foto: Sjaak Noteboom). discussies over dit onderwerp, nog niemand horen zeggen dat we dat moeten verande ren. De moeilijkheid met dit soort zaken is dat de kost voor de baat uitgaat. En die baat is voor een deel ook nog immaterieel. Het is een probleem en zorg van middellange en lange ter mijn', zo meent Jansen. ‘En het is duidelijk dat het zich op middellange termijn in volle omvang aandient. De re serves aan schoon water die we nu hebben, zijn niet bij zonder groot. Daarbij komt dat het oppervlaktewater niet schoner wordt, ondanks alle programma’s die in Europees verband worden uitgevoerd om de Rijn, de Maas en de Schelde schoner te maken. Ik heb ook weinig hoop meer dat daarin ineens dramatische verbeteringen zullen optreden. Vooral doordat we ook te ma ken hebben met de mestpro blematiek. Daarvoor hebben we ook programma’s die pas op de midelïange termijn wel licht tot een stabilisering kunnen leiden, maar niet tot een schoner worden van ons grondwater. Dan praat je over de lange termijn, over tiental len jaren. Als we daar über haupt al ooit toe in staat zijn. Leveringszekerheid Volgens de heer Jansen be reidt WZHO zich goed voor op de toekomstige problemen rond een veilige waterleveran- tie. ‘Men is zeer intensief be zig na te denken hoe we dit gigantische probleem moeten aanpakken. Een deel van de investeringen is vanuit de problematiek rond de drink- watercontinuïteit beargumen teerd. Met de aanleg van de slagader door ons verzorgings gebied is bijvoorbeeld de leve ringszekerheid behoorlijk ver hoogd. Goed water leveren is moei lijk. De consument in Neder land is gewend aan een zeer goede kwaliteit drinkwater. En ik heb, ondanks de vele In de omgeving van Hazers- woude is een klein deel zicht baar van de 130 miljoen gul den vergende hoofawaterlei- ding die in de toekomst het noordelijk gelegen verzorgins- gebied van WZHO van drink water moet voorzien. (Foto: Peter Veenstra) ven deze dag acte de presence. In de sfeervolle Houtrusthallen vingen de wedstrijden om 12.00 uur aan, terwijl de laatste num mer om 16.55 uur waren gepland. Een strak schema zorgde ervoor dat alle deelnemers op tijd hun onderdelen konden afwerken. Bij de meisjes D 2e jaars (1980) was het Marit Metsemakers die op de 60 meter sprint een mooie tijd van 9,04 sec. liet klokken, ter wijl ze de kogel 8,11 meter ver weg stootte. Ellen Boere liep een leuke 600 meter in 2,09 minuut. Marjolein Blaauboer liep dezelfde afstand bij de meisjes pupillen A 2e jaars (1982) in 2,08 minuut en sprong 2,79 meter ver De jongens D (1980/81) maakten er weer een heel spektakel van. Sven Metsemakers was goed voor 9,03 sec. op de 60 meter en liet op de 1.000 meter 3,31 minuut noteren. Mark Boon liep alleen de 1.000 meter en liet er geen gras over groeien; tijd 3,25 minuut. Menno Hoogendoorn sprong 3,83 meter ver, terwijl hij met val op de 60 meter horden naar een tijd van 14,91 sec. reikte. Peter de Leede kwam bij het ver springen tot de respectabele af stand van 4,46 meter, terwijl hij de 1.000 meter in 3,32 minuut liep. Michiel de Leede deed het op de 1.000 meter ietsje beter en kwam met een eindtijd van 3,29 minuut in de eindrangschikking voor. Mare Jansen (JB 1976-77) liep de 200 meter in 27,4 seconden, ter- hun Waddinxveense zaak tijdens een open huis gepresenteerd. Ze deden dat door op die dag en daarna alle geïnteresseerden een introductie-cheque van vijf gul den te geven om met de nieuwe kapsalon te kunnen kennis maken. ‘Marna* knipt dames, heren, scho lieren en kinderen. Voor de scho lieren is er een Mama-pas, waar mee ze van dinsdag tot en met Al met al uitstekende prestaties maar toch ziet het er naar uit dat de Gouwe de aansluiting met de eerste elf in het klassement zal verliezen en degradatie onont koombaar is. Rémon van Gemeren behaalde de kampioenstitel in het enkelspel in de groep tot 14 jaar. Na een lasti ge halve finale tegen Ronald van Steenis uit ’s Graveland (15-4, 6-15, 15-11), won hij zeer overtui gend de finale van Patrick Schol- tes uit Oud-Bijerland (15-6 15-4). Ook het gemengd dubbel won Ré mon, samen met Miranda v.d. Horst uit Rotterdam en in het he rendubbel werd Rémon tweede met Bart Besselink (Gouda). WADDINXVEEN - Voor vrijdag 26 februari heeft het bestuur van de plaatselijke atletiekvereniging Antilope haar leden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene leden vergadering. Op deze vergadering wordt het wel en wee van de ver eniging onder de loep genomen. Om 20.00 uur wordt de vergade ring geopend, waarna tot uitrei king van de medailles, voor de in 1992 behaalde clubrecords, wordt overgegaan. Liefst 32 records werden in de diverse leeftijds groepen verbeterd. Voorzitter Huub Kraan zal bij dit uitsteken de resultaat uitgebreid stilstaan. Hierna worden alle jaarverslagen van alle commissies besproken, terwijl ook uiteraard het alge meen secretariaatsverslag aan de orde zal komen. Ook het bemannen van deze com missies is een belangrijke zaak. Buiten, dat ook de Balans en Ver- lies-Winstrekening 1992 over de tafel zullen komen, zal ook de contributie 1993 moeten worden vastgesteld. Ook de bestuursverkiezing komt aan de orde. Gijs v.d. Berg (on derhoud) en Pieter Broekman (se cretaris) treden af, maar stellen zich weer herkiesbaar. Voorzitter Huub Kraan vindt het na ruim 15 jaar als bestuurslid (waarvan de laatste 2 jaar als voorzitter) welletjes en stelt zich niet meer herkiesbaar. En zo zal Antilope naar een nieuwe voorzit ter kunnen uitkijken. Na de rondvraag en de sluiting zal er onder het genot van een drankje en hapje nog lang nage praat kunnen worden. De sfeer op deze vergadering zal naar ver wachting, net als de andere jaren, gemoedelijk zijn. Belangstellende ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. REGIO - Om de watervoor ziening in de toekomst op het gewenste peil te houden wordt op dit moment in de ze regio een tachtig kilome ter lange hoofdwaterleiding aangelegd door de Water- maatschappij Zuid-Holland Oost. Daarmee wordt 130 miljoen gulden geïnves teerd. De leiding is nodig om in de eigen waterbe hoefte te kunnen voorzien. Stijgende tarieven De drinkwatervoorziening zal in de komende decennia meer inspanningen vergen en daar mee zullen de tarieven verder stijgen. Over deze ontwikke lingen spreekt M. Jansen, commissaris van WZHO en in het dagelijks leven burge meester van Krimpen a.d. IJssel. zijn zorg uit in het WZHÖ-bulletin ’Bespiegelin gen’. Aanleiding is de onlangs verschenen rapportage ’Op ei gen vermogen net hoofd boven water houden’ waarin de fi nanciële problemen van WZHO zichtbaar worden. Jansen: ‘Op basis van de rap portages die nu voorhanden zijn, concludeer ik dat we over pakweg 25 jaar voor giganti sche problemen zullen staan voor wat de continuïteit van de drinkwatervoorziening be treft. Het feit dat we straks maar moeizaam veilig water uit onze bronnen kunnen le veren, is een enorme zorg. We praten tenslotte over een on misbaar produkt. Het jaar 2020 is niet meer ver weg. Daarom zullen we nu moeten handelen.' vraai de 1 door het pompstation in Ha- zerswoude. Het drinkwater dat in dit pompstation wordt geproduceerd, overschrijdt op enltele parameters de normen. Door dreigende verzilting zal het pompstation op termijn, in 1995, gesloten moeten wor den. Dit kan echter pas beuren op het moment de nieuwe winlokaties langs de Lek naar het noorden ge transporteerd kan worden. Daartoe heeft WZHO in 1991 vergunningen aangevraagd voor uitbreiding van de capa citeit in Lexmond en Lange- rak. Tot de nieuwe slagader gereed is blijft het pompsta tion in Hazerswouae nodig voor de drinkwatervoorziening in het noordelijk gebied. WADDINXVEEN - De meisjes- ploeg van TOOS-gymnastiek heeft zaterdag in Zevenhuizen tij dens de tweede turncompetitie een tweede plaats behaald met 120.00 punten. Net als in de eer ste wedstrijd was de ploeg van Heres uit Bodegraven te sterk. Met een puntentotaal van 125.20 punten behaalde Heres de over winning. Thuisvereniging O.S.S. eindigde op de derde plaats (116.60) voor Pro Patria uit Zoe- termeer (105100). De Waddinxveense turnsters be gonnen de wedstrijd bij sprong. Ondanks dat er goed gesprongen werd eindigde de ploeg op de der de plaats. Bij de brug werden hier en daar foutjes gemaakt en ook hier werd de derde plaats be nen laten delen in onze zorg voor de kwantitieve en kwali tatieve drinkwatervoorziening in de toekomst, zullen we hen moeten informeren. De tarie ven stijgen niet zo maar. Wanneer wij nieuwe leidingen aanleggen, of wanneer we net water gaan ontharden, heeft dat tariefsconsequenties. Aandeelhouders (gemeenten) moeten daarom een volwaar dige gesprekspartner worden voor directie en de Raad voor Commissarissen. Binnen onze struktuur NV is de rol van de gemeente als aandeelhouder er een van eigenaar. De demo cratische controle van aan deelhouders op ons bedrijf ligt daarmee vast. Hiermee is een tegenkracht georganiseerd die niet alleen gerient is op het bedrijfsbelang, maar ook is gericht op de belangen van onze afnemers. Om met alle betrokkenen, di rectie, commissarissen en aandeelhouders, als volwaar- "ge gesprekspartners om de tel te kunnen zitten en ge zamenlijk de vraagstukken te kunnen oplossen, moet ieder een over de belangrijke infor matie beschikken. De directie en de commissarissen, die veel vaker samenkomen dan de aandeelhoudersvergade ring, moeten daarom de aan deelhouders meer betrekken in argumentaties, uitgangs punten en inzichten die zijn verkregen.' Bij het volgende onderdeel de balk ging het uitstekend. De zes turnsters verlieten in totaal slechts 1 keer vroegtijdig de balk. Dit alles resulteerde in een twee de plaats op slechts 0,50 punten achter Heres. De commissaris vindt dat de ze problematiek op verschil lende bestuurlijke lagen moet worden aangepakt: op be drijfsniveau, op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en zelfs op Europees niveau. ‘We heb ben als waterbedrijf te maken met een zeer grote milieupro blematiek die in breed ver band moet worden aangepakt, willen we resultaten kunnen boeken. We praten niet over kwesties die ’even’ kunnen worden opgelost. Dit soort za ken heeft een lange doorloop tijd nodig. Dit type bedrijf, en de problemen en taken waar het voor staat, heeft te maken met een zeer weerbarstige ma terie.' Commissaris Jansen vraagt zich daarbij hardop af of een bedrijf met de omvang van WZHO de volle omvang van de problemen wel aankan. ‘Misschien moeten er wel weer nieuwe koppelingen gaan plaatsvinden. Je zou kunnen kijken naar de verschillende onderdelen van het bedrijf en die op de gepaste schaal laten groeien of handhaven. Distributie zou bijvoorbeeld best op de schaal van het hui dige bedrijf kunnen plaatsvin den. Je kunt je aan de andere kant voorstellen dat produk- tie, winning en het laboratori um op grotere, zelfs landelijke schaal worden aangepakt.' WADDINXVEEN - Het eerste damachttal van Excelsior heeft in haar voorlaatste ontmoeting van de competitie van de dambond Midden-Holland gelijk gespeeld tegen het bezoekende OGB uit Bodegraven. Het Waddinxveense team is met de score van 8 punten uit 8 wed strijden een stevige middenmoter en wanneer de laatste wedstrijd tegen Reeuwijk in winst wordt omgezet, kan het zelfs nog de 4e plaats in deze klasse pakken. Een gegeven om optimistisch te zijn, zeker gelet op het feit, dat Excelsior de vier achtereenvolgen de jaren telkens met het degrada tiespook werd bedreigd. Vader en zoon Tij men den Ouden legden de basis voor het gelijkspel door beiden hun partij te winnen. Hiertegenover werden nederlagen aangetekend door Dirk Heeren I (in verband met afwezigheid van Dirk Dibbets speelde hij aan het eerste bord) en voorzitter Piet Swart. Remises werden behaald door Teun van der Krol, Adriaan Blom, Vincent van Es en Henri Berghout. De aan het 2e bord spelende Tij- men den Ouden sr had in het ge vorderd middenspel een veel bete re stand dan zijn Bodegraafse te genstander. Tijmen vlocht veel dreigende combinaties in de stelling. Uit een hiervan wist hij via een verrassen de combinatie naar dam winnend uit te halen. Tijmen den Ouden jr liet een op sluiting toe, echter op dat mo ment had hij veel compensatie. Tijmen bleek dat goed te hebben berekend, waarna hij fraai naar winst laveerde. De afgelopen tien jaar is er volgens de heer Jansen te wei nig gebeurd in het milieube heer, een terrein dat recht streeks met de bronnen van waterbedrijven heeft te ma ken. Dat toont, zo meent hij, een beetje zwakte van het openbaar bestuur. ‘In het al gemeen hebben politiek en bestuurlijk verantwoordelij ken de neiging on korte ter mijn zaken te willen regelen en realiseren. Ze willen vaak scoren om hun mandaat te kunnen verlengen. Dat terwijl deze problematiek zich uit strekt over perioden van 25, 30 en 40 iaar. En dat spoort niet met elkaar. Vaak wordt er pas ingegrepen on het moment dat een pro bleem zich in volle hevigheid aandient. In dat opzicht zou den de VEWIN en wij als wa terbedrijf met wat meer kracht moeten melden welke problemen wij op ons af zien komen in de waterwinning.' WADDINXVEEN - De onderlin ge damcompetitie kent voor Ex celsior nog 6 voorronden voordat in verschillende groepen de fina les zullen aanvangen. De ranglijst wordt nog steeds aan gevoerd door Dick Dibbets, die wordt gevolgd door Teun van der Krol en Piet Swart. Meerdere spelers zijn nog in felle strijd verwikkeld waar het gaat om een plaats bij de eerste zes van de voorrondes. In de 19e en 20e ronde bouwde Ruud van Dijk goed aan zijn per soonlijk moyenne door achtereen volgens Jan de Heer en Dirk Hee ren II aan de zegekar te binden. In deze tweede ronde behaalde ook Fred Zaadhof dubbele winst op Sietse Siersema en Kees Blonk. Dat er in sommige wedstrijden ’met het mes op tafel’ wordt ge speeld zou men haast kunnen af leiden uit het feit, dat van de 17 wedstrijden uit deze twee ronden slechts drie onbeslist eindigden. Deze remises werden aangetekend in de partijen tussen Piet van Es- Sietse Siersema, Jan Both-Dirk Heeren I en Vincent van Es-Ger- rit van der Zijden. Kees Blonk verraste eerder door een goede winst op Raymond van Es. Laatstgenoemde won op zijn beurt in de 20e ronde van Gerrit Heeren, die in de 19e ronde Piet van Es had verslagen. Teun Twigt klopte Bertus van Eijk en Lucien Claessen kreeg Cor Stolker op de knieën. Adri aan Blom en Tijmen den Ouden jr vergrootten ook hun eigen gemid-, delde door respectievelijk Jan Kramer en Jan de Heer te klop pen. Jaap van der Eist won in de 19e ronde van Bertus van Eijk, doch moest een week later zijn meerde re erkennen in Teun van der Krol en de nul incasseren. WADDINXVEEN - In de Dorp straat in Waddinxveen heeft zich onder de naam 'Marna' een nieu we kapsalon gevestigd. Na een naar hun zeggen succesvolle start In Gouda hebben Mark en Nata scha (samen Marna) hun tweede zaak ondergebracht in de voorma lige groentezaak van W. Sekeris. donderdag voor f 22,50 geknipt kunnen worden. Elke twee woens dagmiddag van de maand is er in de kapsalon een kinderknipmid- dag met ballonnen, tekenfilms en limonade. Kapsalon ‘Mama' werkt met de produkten l’Oréal (permanent vloeistoffen, kleuringen, verzor gende haarprodukten), Kérastase (verzorgingslijnen) en Sunglitz (Coupe Soleil). Het waterleidingbedrijf kan op dit moment niet in de ei gen behoefte voorzien en moet elders water inkopen. Zou dat niet gebeuren dan kwamen veel huishoudens in de regio zonder drinkwater te zitten. Maar de waterbedrijven zijn binnen afzienbare tijd ver plicht in hun eigen behoefte te voorzien. WZHO richt daartoe nieuwe waterwingebieden in aan de oostkant van Rotterdam aan de Lek. Om dat water in onze regio te krijgen is een kapitale transportleiding nodig. Daar aan wordt nu op drie plaatsen gewerkt. De leiding heeft een diameter van zestig tot negen tig centimeter. De werkzaam heden, die onder meer zicht baar zijn bij Hazerswoude en tussen Alphen a.d. Rijn en Zoeterwoude, moeten over twee jaar zijn afgerond. Het Duinwaterbedrijf Zuid- Holland gaat een waterleiding naar Warmond aanleggen. Deze wordt tussen Moor drecht en de A12 bij Zeven huizen gecombineerd met een bestaande gastransportleiding van de Gasunie. Daardoor wordt een doorsnijding van cultuurgrond vermeden. Het resterende tracé naar Hazers woude wordt wel een apart tracé. Het is dq eerste keer dat WZHO met het Land bouwschap in overleg tege moet komt aan landbouwkun dige bezwaren. Investeringen Vooral de achterliggende mo tieven die betrekking hebben op de forse investeringen die moesten worden gedaan, wa ren niet duidelijk. Die inves teringen zijn wel gedaan en zullen nog gedaan moeten worden. De benodigde midde len daarvoor zullen uit de ta rieven moeten komen. ‘Er is geïnvesteerd in de kop pelingen tussen de verschil lende netten, in extra zuive- ringsstappen in onze pomp stations, in achterstallig on derhoud. Kortom in onze ver plichting om blijvend water door de pijpen te laten lopen. De rapportage heeft ook de investeringen in een veilige waterleverantie in de toe komst helder gemaakt. Het gaat dan om nieuwe zuive ringstechnieken en nieuwe wingebieden vanwege steeds verslechterende lieu.' Jansen durft geen voorspel ling te doen hoeveel een ’kuub’ water over enkele jaren zal gaan kosten. ‘Wel denk ik dat de watertarieven voorlopig zullen blijven stijgen. Zeker gezien de enorme investerin gen die de komende vijf jaar op het programma staan. Daarnaast zijn wij als mono polist verplicht om water te gen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten te leveren.' Democratische controle Rentokil nam in de eerste set dui delijk het heft in handen en zorg de met hun service-druk dat zij op voorsprong kwamen, die uit liep naar 10-14. TDK ging in die fase een alles of niets spel spelen en dat resulteerde erin dat de ach terstand weggewerkt werd. In deze eindfase gaven de beide ploegen elkaar niets toe en werd het publiek getracteerd op vele en lange rally’s. Uiteindelijk won Rentokil deze set met 16-17. De Bredase weerstand was met deze setwinst voor Rentokil ge broken en in de resterende sets wist de Zevenhuizense ploeg TDK niet meer zo dicht in de buurt te laten komen. Met resp. 10-15 en 7-15 was de overwinning voor Rentokil een feit. Voor aanstaande zaterdag staat de wedstrijd tegen Deltalloyd op het programma. Om 19.00 uur in de sporthal Swanla te Zevenhuizen zullen de beide teams de strijd met elkaar aan gaan binden. De dames van Rentokil speelde zaterdag in eigen huis tegen VO- CASA uit Nijmegen en had tegen deze ploeg wat goed te maken. In de eerste ontmoeting won Vo- CASA in hun eigen sporthal met 3-0. De Rentokil-dames begonnen, na dat er veel side-outs waren ge weest, goed en konden een voor sprong opbouwen die niet meer uit handen werd gegeven. Met 15-9 pakte Rentokil de eerste set. Ook in de tweede set ging Rento kil door op de taktische aanwijzin gen van coach Van Yperen was de service van Rentokil zeer produk- tief en kreeg VoCASA geen kans om in hun spel te komen. Anne Marie du Burck zorgde met haar blok voor de 15-10 setwinst. In de derde set kwam de te ver wachtte terugslag, tevens had de coach van VoCASA zijn team an ders opgesteld en kreeg Rentokil nu met een lastiger service te ma ken, die moeilijk te verwerken was. Hierdoor wist VoCASA met 7-15 deze set te winnen. Maar in de vierde set wist coach Van Diermen zijn ploeg op de juiste weg te krijgen, door langs de kant zijn aanwijzingen toe te schreeuwen aan zijn spelers. De blokkering werd steeds hechter van Rentokil en met 15-11 sloot de ploeg deze set af en wist zo weer drie kostbare punten aan hun totaal toe te voegen. Jansen was voorzitter van de FAC, een commissie waarin zowel commissarissen als aandeelhouders hebben deel genomen. In deze werkgroep werd het financiële heden, verleden en de toekomst van WZHO onder de loep geno men. De FAC is ingesteld naar aanleiding van de be zorgdheid van de aandeelhou ders over de almaar stijgende watertarieven. Ook bleek er volgens commissaris Jansen een gebrek aan informatie te zijn bij de aandeelhouders. ‘Een aantal zaken is bij de start van WZHO onvoldoende voor het voetlicht gekomen', aldus de Jansen. Waterleiding kost 130 miljoen Gezien de problemen om Zuid-Holland Oost van drink water te voorzien, heeft WZHO bij het ministerie van VROM verlenging aange- igd voor de ontheffing op levering van drinkwater npi H( - II s*- „r<fj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 19