NFK meldt een Afsluiting schooltijd Klassieke en lichte mu ziek koffieconcert PCW-avond 25 februari Bethelkerk u wrijft uw ogen uit... halvering winst morgana Scholieren houden aidsdag Harteveld uw keus in Saab Aqua-jogging in Gouwebad Vijfde lustrum De Paddestoel op 12 juni COLOPHON MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN KLACHTEN BEZORGING WADDINXVEEN: w V iedere zaterdag op de Boskoopse markt Gekoelde verkoopwagen vol kip, kipspecialiteiten, verse kalkoendelen en wild Onze uitsnijderij staat onder Rijks Veterinaire Keuring. Uw garantie voor kwaliteit, hygiëne en versheid. zo ongelóóóflijk mooi zijn onze slaapkamers. POELIERSBEDRIJF ’TER AAR’ Woensdag 17 februari 18.00-23.00 uur: Nederlands op z’n best met Frank Deurknop en Ronald Geurts. K. Straver - Ter Aar s 01722-31 33 ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 FEBRUARI HEEFT U TROUWPLANNEN? VAN DER LINDE Dorpstraat 38, Waddinxveen, 01828 - 18090 ’s maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, 01727 - 12965 s maandags gesloten - vrijdag koopavond Vrijdag 19 februari 20.00-21.00 uur: De 100-ste Da Capo, een speciale jubileumuit- zending van het klassiek getinte programma met Jan Koorengevel. 21.00-24.00 uur: Nieuwscafé, lo kale en regionale informatie. Deze week een special rond CDA-wet- houder Paul van Schie. GEREFORMEERDE (VRIJGEMAAKT) Zaterdag 20 februari Zondag-21 februari slaapkamers Weekblad voor Waddinxveen RTW-RADIO A HARTEVELD Burg, van Reenensingel 49, Gouda. Tel. 01820 - 701 77 Pagina 7 Woensdag 17 februari 1993 Weekblad voor Waddinxveen raad van de MAVO-school slaag- Gehuwd: M.R.A. van den Bosch en A.A. Broersen. KERK GE- Harteveld Ondertrouwd: A.F. Smith en S. van Dam; D. Baron en E.A. Ste- renborg; J.A. Honkoop en C.A. Daudeij; A. Shain Dessouki en A. Honkoop. Overleden: Westerhout, Cornelis, oud 83 jaar; de Wit ev Verboom, Neeltje Goossina, oud 79 jaar; Lamens, Pieter, oud 93 jaar. Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 WADDINXVEEN/DELFT Het nettoresultaat van de ook in Waddinxveen gevestigde Delftse kabelproducent NKF Hol- Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: W.A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Hemminga en Vreeken (groep II) heeft dienst: Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13-15, tel. 14100. Dienstdoende apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255, NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEEN TE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur ds. N. van der Want 17.00 uur ds. N. van der Want Elke woensdagavond: 19.30 uur ds. N. van der Want JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Molen werf- straat: 10.00 uur ds. K. van Berghem 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek En u wilt er schitterend uitzien? Niet te duur en goed verzorgd? Met een keuze uit meer dan 150 japonnen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met mw. Fioole, a 01727-18300. Bruidsboetiek ’Angela’, Zijde 204, Boskoop REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers SWEELINCKHOF 31 - TELEFOON 01828-18950 KLACHTEN? DONDERDAG TUSSEN 14.30-18.30 UUR BELLEN!!! Voor haar afstudeerproject koos Madelon Overeijnder het voorma lige hotel-restaurant De Zalm aan de Markt in Gouda. Het uit 1551 stammende woonhuis werd in 1670 in gebruik genomen als her berg. Op dit moment wordt het historische pand, dat tot 1958 een bloeitijd meemaakte, grondig ge restaureerd en opgeknapt. Van binnen verandert er erg veel. Callanetics van 20.00 tot 20.30 uur en aquarobic van 21.00 tot 21.30 uur. Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 17, tel. 10462 (bij afwezigheid dierenarts C. Moons, tel. 01829-2568). GEREFORMEERDE MEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur ds. M.J. Oosting 15.30 uur ds. M.J. Oosting CHRISTELIJKE GEREFOR MEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.30 uur ds. P.N. Ribbens, Zoetermeere 17.00 uur ds. M.J. Oosting 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. A.W. van der Plas De Hoeksteen, Esdoomlaan: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. H. Schipaan boord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. J. Maasland, Kootwijkerbroek 17.00 uur kand. G. v.d. Brink, Nijkerk Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 10.00 uur ds. A.A. van Hou- welingen 17.00 uur ds. A.A. van Hou- welingen Kruiskerk, Passage: 9.30 uur kand. H. van hem men, Gouda 16.30 uur kand. H. van hem men, Gouda die ook op tafels werd uitgestald. Om aan geld voor de aidsfondsen te komen verkochten de MAVO- scholieren op school rozen en lek kernijen. De bloemen hadden de meisjes en jongens voor een vrien denprijsje gekregen van planten centrum Verkleij aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen. Geboren: Johannes Cornelis z.v. R.C. Schoneveld en C.J. Sluimer; Bart Jan z.v. G.J. Rooker en P.J. Borsje; Dayar z.v. E.H. van de Steeg en A. Verbeek; Albert Jacobus z.v. A.G. Plugge en M. La- kerveld; Jade Francis d.v. F.P. de Wit en P. van de Merwe; Abra ham z.v. A. Cammeraat en W.E. van Breda; Ronald z.v. E. Uenk en D.P. Molenaar; Anouk d.v. J.L. van dér Veen en M.P.E. Hands- tanger; Inge d.v. F. Wesselink en S. van den Bos; Iris Lidwina Ma ria d.v. F.A.M. Houdijk en W.H.M. Winkel; Ricardo Michael z.v. D. Heeren en E.S.M. Vermeulen; Kim z.v. E. Kruidenier en C«O.A. Terlouw. 00.00-08.00 uur: Non-stop-mu- ziek. 08.00-11.00 uur: Ochtendmaga- zine, met Ferry van Loon. 11.00-13.00 uur: Hitherinnerin- gen, met Ed Schuurman. 13.00-15.00 uur: Het middagmys- terie, met Ferry en het B-team 15.00-17.00 uur: Huis op je radio, met Diederick Huizinga. 17.00-19.00 uur: Het muziekcen trum, met Luuk van Dijk. 19.00-22.00 uur: Hitfront Dancea ble, met Gert Voogd. 22.00-24.00 uur: De avonduren, met Ron Menke en Dave Hipke. 00.00-02.00 uur: In het holst van de nacht, met Ferry van Loon. 02.00-08.00 uur: Non-stop-mu- ziek. 08.00-09.00 uur: Ricardo Hipkes non-stop Jazz-club. 09.00-12.00 uur: Religieus pro gramma door een der kerken. 12.00-14.00 uur: RTW-Klassiek, met Ben Evertse. 14.00-15.00 uur: RTW Bon Voya ge, met Kate Goudriaan. 15.00-16.00 uur: De komische noot, met Gert-Frank van der Poel. 16.00-18.00 uur: RTW-Sportcafé, met Astrid van der Valk. 18.00-20.00 uur: Jeugdloon, met Ferry van Loon. 20.00-21.00 uur: Trendy, een in formatief jeugdprogramma. 21.00-22.00 uur: Xtra, met Diede rick, Jordi en Raymond. 22.00-24.00 uur: De Avonduren, met Ron Menke. WADDINXVEEN/REEUWIJK - Nog deze hele week is in galerie De Heksentuin aan de Brugweg 88 het eindexamenwerk en ander schoolwerk van de Reeuwijkse Madelon Overeijnder te zien. De aan de Mode Academie Eind hoven voor het vak Binnenhuis Styling geslaagde 23-jarige interi- euradviseuse en styliste begint dit voorjaar aan de Keizerstraat in Gouda een eigen zaak onder de naam ‘Design Unlimited'. Hans Pruijmboom, met zijn echt genote en beeldend kunstenares Martina A. Pruijmboom-van Beek eigenaar van de nieuw leven inge blazen particuliere galerie in Waddinxveen-Oost, kenschetste RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 uur samenkomst F OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDER LAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst WADDINXVEEN - Dit jaar gaat de wijk- en speeltuinvereniging De Paddestoel aan de Lijsterbes straat in Waddinxveen het 40-ja- rig bestaan vieren. Met het oog daarop is het be- stuyur op zoek naar fotomateriaal uit het verleden van het wijkge- bouw en de speeltuin. De foto’s zullen tentoon worden gesteld tij dens het feest van zaterdag 12 ju ni. Ook worden alle oud-bestuursle- den verzocht zich te melden bij het secretariaat van de wijk- en speeltuinvereniging De Padde stoel, mevrouw C.E. Vredebregt, leplaan 64, 2742 XX Waddinx veen, tel. 01828 - 11952 (’s avonds). De Paddestoel werd opgericht in 1953. De koninklijke goedkeuring van de vereniging, die is aangeslo ten bij de Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties (NUSO), volgde op 29 oktober 1963. in een kort openingswoord de ex positie van Madelon Overeijnder als een 'grenspaal'. ‘Met deze expositie heeft Made lon haar schooltijd afgesloten en begint nu the struggle for life'. Hij wenste haar daar succes bij, na zich overigens eerst nog ver diept te hebben in het motto ‘De sign Inlimited'. Hans Pruijmboom sloeg daarvoor de Oxord dictionnary open en kwam na een korte taalstudie tot de conclusie dat Design Unlimi ted de betekenis moet hebben van een ambiteus ontwerp. De naar zijn mening zeer verzorgde pre sentatie aan de Brugweg noemde hij dan ook ambitieus, veelzijdig en gevarieerd. met de neus op de aidsproblema- tiek te drukken en ook nog wat geld voor de bestrijding van deze dodelijke ziekte in te zamelen. Een dag lang stonden vorige week de lessen op de Prof. Kohnstamm- school in het teken van deze onge neeslijke virusziekte. De leerlin gen kregen van buddies - mensen die aidspatiënten tot het laatst toe bijstaan - te horen wat zij meema ken en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Hol- land kwam langs met informatie, WADDINXVEEN- Vrijdagavond 19 februari om acht uur zul len in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad) het slag- Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken ge maakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoed gevallen bereikbaar. Om kennis te maken met aqua- jogging is vrijdag 22 januari een introductie-bijeenkomst geweest. Na deze introductie is aanmelden mogelijk voor een cyclus van vijf lessen. De lessen worden gegeven op dinsdagavond om 21.45 uur en op vrijdagavond om 21.30 uur. Afhankelijk van de belangstelling zullen de tijden uitgebreid wor den. De kosten van de cyclus van Het is binnenkort ook mogelijk om tijdens de vrijzwemuren een wetbelt te huren bij het zwem bad. De kosten hiervan zijn 2,50 gulden per keer. Hierbij zit dan tevens een instructiekaart met tips en mogelijkheden van het aqua-jogging. Op veler verzoek is het Aqua robic (bewegen op muziek in het water) en het Callanetics (spier- versterkende en lenigmakende oe feningen zonder springen) uitge breid met de vrijdagavond. De speciale aidsdag was een initi atief van de scholieren Wendy de Ridder en Alice van Vliet. In sa menwerking met de leerlingen- vijf lessen bedragen, inclusief het den ze er in hun leeftijdgenoten gebruik van een wetbelt 32,50 1 gulden per persoon. Wie zeker wil zijn van plaatsing in een van de groepen, kan zich reeds aanmel den bij de receptie van het zwem bad, telefoon 01828-30444. dia hun eerste koffieconcert van De harmonie en het slagwerken- semble zullen afwisselend diverse soorten muziekwerken ten gehore brengen en tussendoor zullen er twee pauzes gehouden worden, zodat het publiek en de leden wat met elkaar kunnen praten, en iets kunnen drinken, waardoor het een gemoedelijke avond zal worden. Het programma bestaat uit klas sieke en lichte muziekwerken. De muziekwerken die gespeeld zullen worden door de harmonie o.l.v. G. de Knegt zijn Intermezzo Synfo- nico uit de Cavalleria Rusticana van Mascagni en een klassiek rus tig muziekwerk, de Ouverture Militaire 1810 van Karl Bochsa. Deze componist leefde in de tijd van Napoleon, en de klanken uit die tijd komen duidelijk via dit muziekwerk naar voren. De lichtere muziekwerken die ge speeld zullen worden zijn de So nate in Blue, een bewerking op de Mondscheinsonate van Beethoven, waarin de melodie iedere keer door andere instrumentgroepen gespeeld wordt. Verder Princess Street Parade met daarin een solo voor de trom pet en altsaxofoon en Cornfield Rock, twee vlotte muziekwerken. Het Only Love, een lied dat ooit eens gezongen is door Nana Mus- werkensemble en de harmonie van de muziekvereniging Concor- 1-- L_"-- „i 1993 geven. kouri komt daarna, dan Don’t Look That Blue Again, een instru mentaal lied waarin de cornetten en de trompetten een belangrijke partij vervullen, en tenslotte het muziekwerk Twins, een muziek werk met een verhaal. Dit werk geeft het leven weer van een tweeling die qua karakter ge heel verschillend zijn. De één is namelijk zeer gevoelig en intro vert en de ander is zeer uitbundig en dat wordt weergegeven door een rustige melodie en een rock- achtige melodie. Het slagwerkansemble o.l.v. de heer J. Alblas, die sinds twee jaar in hun nieuwe vorm bezig zijn, zullen de volgende werken spelen. Vier dansen voor slagwerkers, Toys, Frere Jacques, een bewer king op het lied Vader Jacob, en Drumband around the Mountain. Tijdens de werken zullen de leden (in totaal 8), iedere keer van slag instrument veranderen, en iedere speler heeft dan ook weer een an dere partij. De slaginstrumenten die gebruikt zullen worden zijn xylofoon, klok kenspel, pauken, drumstel, diver se soorten trommen, bongo’s, conga’s, gong, buisklokken, temp leblocks en diverse andere effect- instrumenten. De entree van het koffieconcert bedraagt .2,50. Hiervoor krijgt het publiek één kop koffie. Op donderdag 18 maart zal Con cordia weer een koffieconcert ge ven. Dit concert zal plaatsvinden in het bejaardentehuis Souburgh. Door loopbewegingen te maken en diverse spierversterkende oefe ningen uit te voeren kan de deel nemer het lichaam op een optima le manier trainen. De weerstand van het water is net zo groot als de uitgeoefende kracht. Het water duwt harder terug als het tempo wordt opgevoerd. Aqua-jogging heeft een aantal belangrijke voor delen ten opzichte van het lopen op straat. Gewrichten, spieren en pezen kunnen niet, zoals op straat, door het neerkomen beschadigen. Op deze manier joggen voorkomt blessures. Aqua-jogging is tevens een uitkomst voor de geblesseerde sporter. Bij veel blessures (niet al le) kan op deze wijze de conditie op peil worden gehouden. Ook voor mensen die willen afslanken is het een uitermate geschikte sport. Het calorieverbruik ligt vrij hoog bij aqua-jogging. Het is te vens tijdbesparend. Een half uur joggen in het water komt, wat be treft inspanning, overeen met een uur joggen op het land. ding, voor 57 eigendom van het Finse Nokia, is zoals verwacht gehalveerd. De omzet liep met bijna vijf procent terug. sterke liquiditeit van de onderne ming en de overige balansposities, alsmede de huidige prijs van het aandeel, die aanzienlijk beneden de intrinsieke waarde ligt van 7 169,22. De totale investeringen in vaste activa bedroegen ƒ23,5 miljoen (1991: ƒ18,8 miljoen, zonder de consolidatie van de vaste activa van Monette per medio 1991). Financiering Van de middellange termijnle ning uit 1986, die aanvankelijk 40 miljoen bedroeg, werd het saldo ad 10 miljoen in 1992 af gelost. Het rentepercentage op de 6 1/2 achtergestelde obligatiele ning ad ƒ25 miljoen uitgege ven in 1987 werd vastgesteld op 8% voor de periode juli 1992- juni 1993. Het rentepercentage voor de periode juli 1993-juni 1994, dat gerelateerd is aan het bedrijfsresultaat over 1992, zal 6% bedragen. De falcons, uitgegeven in 1987, vervielen op 30 juni 1992. Voor die datum werden alle falcons uit geoefend. De geplaatste gewone aandelen namen in 1992 toe met 57.302 tot een totaal van 1.248.997 gewone aandelen van 1,00 nominaal. De ze toename komt voort uit de con versie van achtergestelde conver teerbare obligaties in gewone aan delen en de uitkering van het stockdividend over 1991, een keu ze, die door 97% van onze aan deelhouders werd gemaakt. De vertraagde vraag, die optrad in 1992, zal naar verwachting aan houden gedurende het grootste gedeelte van 1993. NKF Holding’s balansposities zijn wederom versterkt en zullen in het komende jaar bewijzen een sterke troef te zijn, ook ter onder steuning van NKF’s algemene strategie. Waddinxveen - De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) houdt donderdagavond 25 februa ri om acht uur een openbare ver gadering in de hervormde Bethel kerk (Bilderdijklaan). Op deze avond voeren PCW-voor- zitter J.W. v.d. Werken, PCW- fractievoorzitter J. van Wijk en PCW-wethouder J. Neele het woord. Na de pauze is er een fo rum met bestuurs- en raadsleden van de PCW. De Protestantse Combinatie Wad dinxveen is de raadsperiode 1990-1994 ingegaan met ’’Princi pes in Praktijk” als titel van het gemeenteprogramma. Op donder dagavond 25 februari wordt in de Bethelkerk een avond georgani seerd met als thema ’’Principes in praktijk gebracht”, een verant woording over de PCW-politiek van de afgelopen periode. Tevens zal de vraag worden ge steld of christelijke politiek in de toekomst mogelijk blijft. Op deze avond zullen fractievoor zitter Jan van Wijk en wethouder Joop Neele het woord voeren. De heer Van Wijk spreekt over ’’Principes in de politiek” en de heer Neele over ’’Principes in het college”. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een fo rum waarin onder andere de ge meenteraadsleden zitting hebben. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistievieringen op zon dag: 9.30 uur, woensdag: 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: Eucharistievieringen op zater dag: 19.00 uur, zondag: 11.15 uur, dinsdag: 9.00 uur, don derdag: 9.00 uur. Elke tweede vrijdag van de maand: 10.00 uur. Ook was er nog een loterij op touw gezet met als prijs een spor tieve cadeaubon van sportschool Den Edel aan de Noordkade. De studie van Madelon Overeijn der nam drie jaar in beslag. Crea tief, enthousiast en gemotiveerd heeft ze sinds januari vorig jaar gewerkt aan haar eindexamenpro- ject. De bezoekers vonden het in teressant naar haar werk en idee- en te kijken. WADDINXVEEN In het Waddinxveense zwembad De Sniep is gestart met aqua-jogging. Aqua-jogging is een activiteit, die is komen overwaaien uit Amerika. Met behulp van een wetbelt (een soort drijfvest) zweeft de deelne mer in het water. Interieurontwerpster en styliste Madelon Overeijnder uit Reeuwijk (links op de foto) in de ga lerie De Heksentuin aan de brugweg in Waddinxveen van beeldend kunstenares Martina A. Pruijmboom-van Beek. (Foto: Sjaak Noteboom). Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1, 2400 AA Alphen a/d Rijn Redaktie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Kantoor: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m donderdag; 08.30-17.30 uur. Vrijdag: 08.30-16.30 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Oranjelaan 9 2740 AJ Waddinxveen Tel. 01828-14788 Leerlingen van de Prof. Kohmstammschool voor openbaar MAVO in Waddinxveen in actie op de schoolaidsdag. Op de foto de buddies Sonja en Peter, Sigrid en coördinatrice Karin en de scholieren Davey Pons, Wendy de Ridder, Alice van Vliet, Jorg de Vries Humèl, Ewoud Wientjes, Maarten van Teeseling en Linda den Edel. In hun handen de rozen die ze voor het goe de doel verkochten. (Foto: Sjaak Noteboom). Via de FM-band 87,9 (kabel) en 105,8 I (ether). Staringlaan 2, postbus 330, I 2740 AH Waddinxveen. Tel. 01828-10379. LEGER DES HEILS Immanuëlkerk, Prinses Bea trixlaan 14.30 uur samenkomst (elke laatste zondag van de maand) EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur de heer J. Spoor Oorzaken voor het veel kleinere resultaat zijn een tegenzittende markt en een daardoor noodzake lijke extra reservering, zo luidt de verklaring van de Delftse onder neming. De nettowinst kwam vorig jaar uit op 18 miljoen gulden tegen 36,5 miljoen gulden in 1991. De omzet verminderde van 466,1 miljoen gulden tot 443,9 miljoen gulden. De omzet viel terug door „vrij abrupte afname van de vraag in de meeste markten, die in juli inzette”. De totale exporten van NKF bedroegen ƒ119,8 miljoen, of 27,0% van de omzet (1991: 27,8%). Verkopen van energieka- bels en -projecten bedroegen ƒ149,6 miljoen (1991: ƒ172,6 miljoen), telecommunicatiekabels en -projecten 240,3 miljoen (1991: ƒ269,4 miljoen) en specia le kabels 54,0 miljoen (1991: ƒ24,1 miljoen voor de helft van het jaar). In 1992 bedroeg het bedrijfsre sultaat 28,0 miljoen of 6,3% van de netto-omzet (1991: 8,7%). De ze afname werd voornamelijk ver oorzaakt door het lagere omzetvo lume. Het positieve saldo van financi ële baten en lasten bedroeg 10,4 miljoen (1991: ƒ10,9 miljoen). Deze post bevat ook de inkomsten uit financiële vaste activa, zoals het resultaat van Kaiser Kabel GmbH. Deze onderneming had weer een zeer succesvol jaar, mede dankzij de grote investeringen in de infrastructuur van de 5 nieuwe staten van Duitsland, alsmede door exportactiviteiten. Nettowinst Zoals aangekondigd in januari van dit jaar, werd de nettowinst voor 1992 gehalveerd. Dit werd veroorzaakt door de minder gun stige marktontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende extra voor zieningen ad 8,9 miljoen, die ten laste zijn gebracht van het resul taat over 1992 als een buitenge wone last na belastingen. Met inachtneming van deze factoren is de nettowinst 18,0 miljoen over 1992 (1991: ƒ36,5 miljoen), of 4,1% van de netto- omzet (1991: 7,8%). De extra voorzieningen zijn het gevolg van de vertraagde vraag, waardoor het noodzakelijk is ge worden de lopende rationalisatie- programma’s voor NKF Kabel B.V. en Monette Kabel- und Elektrowerk GmbH te intensive ren en te versnellen. Zonder deze extra voorzienin gen is de winst over 1992, uit ge wone bedrijfsuitoefening, 26,3 miljoen, of 5,9% van de netto-om- .zet. Dit komt overeen met onze indicatie in oktober 1992. Balans Het eigen vermogen nam toe tot ƒ211,4 miljoen (1991: ƒ189,7 miljoen). Per gewoon aandeel ver tegenwoordigt dit 169,22 (1991: 159,19). Deze toename is het saldo van de conversie van converteerbare achtergestelde obligaties, uitgege ven in 1988, het stockdividend over 1991 en de toevoeging van het netto resultaat, dat resteert na uitkering van het voorgestelde di vidend over 1992. Dientengevolge nam het garan- tievermogen toe tot 249,8 mil joen per einde 1992, hetgeen 63,9% is van het balanstotaal. (1991: 55,0%). De vaste activa bedragen ƒ210,0 miljoen (1991: ƒ202,8 miljoen). Deze toename is het sal do van de investeringen in de nieuwe laagspanningskabelfabriek te Delft en het nettoresultaat en de herwaardering van financiële vaste activa. De vlottende activa namen af tot 179,2 miljoen (1991: ƒ225,5 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de lagere voorraden en vor deringen. Dividend De jaarcijfers en het dividend- voorstel zullen aan aandeelhou ders ter vaststelling worden ge presenteerd tijdens de algemene jaarlijkse vergadering van Aan deelhouders, te houden op 6 mei 1993. De nettowinst per gewoon aan deel van ƒ1,00 is 14,43 (1991: 30,63). Deze afname wordt ver oorzaakt door de eerdergenoemde factoren en door de toename van het geplaatste aandelenkapitaal in 1992, als resultaat van de conver sie van achtergestelde converteer bare obligaties en het stockdivi- dend over 1991. Voorgesteld wordt een contant dividend uit te keren ad 5,00 per gewoon aandeel van 1,00 no minaal. Dit dividend zal betaal baar worden gesteld vanaf 2 juni 1993. Er zal geen stockdividend-keu- ze worden geboden, gezien de AUTOBEDRIJF 1 M W Delftsestraatweg 210, Delfgauw/Delft. Tel. 015 - 56 51 00 WADDINXVEEN - Leerlingen van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan in Waddinxveen heb ben vorige week hun schouders gezet onder een voorlichtingspro ject over aids. Wie Saab rijdt, begint bi Si

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 7