Persconferentie over Pizza-koerierster onderuit op brommer Jeu de boulesbaan aan Kastanjelaan VADEffD4GTfP 14.95 PIANO’S ORGELS GRATIS MEGA-COLOR Het was een erg drukke zaterdag winkelhart ‘Be Fair‘ 9.50 pj|NMEtJBELS!_ I. i VADERDAG KAAS JONGE GOUDSE AUTO DE HOORN 4X4-SH0W KEYBOARDS Van ’t Hof 14 juni in Zuidplas ff mb<Miin=vi=i.i> REH0RST House-dj- summer- contest Van Vewa Consulting, Stuurman Partners en Vermeer Bouwgroep Henegouwerweg afgesloten voor verkeer Rik Wijnants geeft hoog- springtraining G. Uitbeijerse KNMV-erkend als motorrij-instructeur CCC? CCCC Nieuwsblad Onafhankelijk ZATERDAG JWONINGI HOERA! Bremmer foto's van de Agfa Happy Teddy kunnen vanaf morgen afgehaald worden bij i Hangt 't gedrukt of geweven. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE BIANCA HOOGERDUK is jarig op 10 juni VOORDELIG UIT BIJ DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN HOLLANDS-MIDDEN WS' HARWA De I i H van 24.95 voor GRATIS FOTOSTICKER DROGISTERIJ/PARFUMERIE ^■lUIDPLAS Henzo Fotoalbum formaat 280x305mm 52 witte bladzijden zuurvrij fotokarton met pergamijn BODEGRAVEN: DOORTOCHT 6 - 01726-13933 WADDINXVEEN: NOORDKADE 28-30 - 01828-30641 SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon: 01828-12012 Veel liefs van je pappa. Nieuwe 4x4 Samurai-Vitara ZIE AUTO-PAGINA HOORN 65 - ALPHEN A/D RIJN Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 - I 2-uur fotoservice Dorpstraat 76 Tel. 01828-32002 Volop keuze uit geuren van: Henri Betrix Kouros v. Gils Bocaccio Extase Salvador Dali Boston Azzaro Hugo Boss en nog veel meer Picknickmaand bij uw Echte Bakker I 1 kilo r J 1 Weekblad voor addinxveen Woensdag 9 juni 1993 48e Jaargang No. 02340 VS ■WH PASSAGE 19 - s 11244 ISTOFFEERD Volop keus - Volop voordeelI! HHibLkt ZUIDPLASLAAN 192 - WADDINXVEEN Een ongekende keuze aan gordijnstoffen in materialen en kleuren. Daarom WS' Zij kwam daar in aanrijding met -twee haar tegemoetrijdende fiets- ters. Door op het laatste moment uit te wijken wist zij een frontale botsing te voorkomen doch raakte toch nog een van de fietsters en kwam ten val. De motorrijder is ter plaatse door personeel van een ambulance on derzocht maar behoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te wor den. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Voorts bleek dat de motor ver moedelijk niet verzekerd was. Te gen de motorrijder is proces-ver- baal opgemaakt. KNMV verplicht de instructeurs ook jaarlijks een door haar in sa menwerking met docenten van het Politie Verkeers Instituut op gezette nascholing te volgen. KERKSTRAAT 2 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Drukkerij Veldwijk, Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828-16119 Wiekenbrood, uw Echte Bakker bakt t. de echte bakker GERTHUIZER Zuidkade 11, Groensvoorde 8 Echt... je proeft ’t. Kantoorboekhandel i Kon. Wilhelmmaplem 6.Waddinxveen -Tel. 01828-13061 Voor uw picknick-uitstapje heeft uw F.chte Bakker een smakelijk kieinbroodassortiment gebakken Koffiebroodjes. hartige snacks, witte en bruine bolletjes met maanzaad, sesam of gewoon naturel. Knisperend vers voor een compleet dagje uit. Door aantoonbare vaardigheden en vakkennis van haar instruc teurs te eisen, verzekert de KNMV de adspirant-motorrijder van- een gedegen rijopleiding, die de basis vormt voor het oprtimaal en veilig gebruik van de mogelijk heden die de motorfiets biedt. Óp de foto staat Gerrit Uitbeijerse met het KNMV-erkenningsschild. ry)to: Intercolor de Rooy). WADDINXVEEN - Een pizza-koerierster raakte zondag 30 mei met haar bromfiets betrokken bij een ongeval op het fiets pad van de Sniepweg ter hoogte van het spoorviaduct. Verder worden er taxaties gedaan en hypotheken en verzekeringen afgesloten. Het jonge en enthousi aste verkoopteam bestaat uit Mar cel Mouthaan en Dick van der Willik, ondersteund door Willie van Leeuwen. Bij de Van ’t Hof Groep, dat 35 jaar bestaat, werken 40 mensen op de werkterreinen onroerend goed, makelaardij woonhuizen, makelaardij bedrijfshuisvesting, assurantiën en hypotheken en be heer en verhuur. ne omlijsting van het plein èn de jeu de boulesbaan. Het jeu de boulen is in Waddinx veen al jaren een beoefende sport. Op 10 september 1985 is als ge volg hiervan de jeu de boulesvere- niging Waddinxveen opgericht. Speelde men eerst nog op een trainingsveld van een voetbalvere niging, in de loop van de jaren is een eigen accommodatie gevon den aan de Alberdingk Thijmlaan. WADDINXVEEN - Vanavond (woensdagavond 9 juni) zal de be kende Haagse hoogspringer Rik Wijnants van AV Sparta uit Den Haag speciale hoogspringtraining geven aan leden van de Waddinx- veense atletiekvereniging Antilo pe. Rik Wijnants heeft een persoon lijk record van 2.10 meter op zijn naam staan. De bedoeling van de training is dat er tips en technieken worden opgedaan door de atleten alsook door de trainer van Antilope. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 11 juni om 19.00 uur sluit de provincie Zuid-Holland een deel van de Henegouwerweg (N207) in Waddinxveen af. Dit doet zij omdat er een nieuwe uit- stroomkoker aangelegd wordt voor het in aanbouw zijnde uitwa- teringsgemaal ’Bloemendaal’. Het gaat om het deel tussen de hefbrug over de Gouwe bij Wad dinxveen en de op- en afrit van de rijksweg A 12 (Utrecht-Den Haag). Dat deel zal afgesloten zijn voor doorgaand verkeer tot uiterlijk zondag 13 juni om 15.00 uur. Het doorgaande verkeer zal met borden omgeleid worden via de Coenecoopbrug over de Gouwe, de Kanaaldijk, de Kanaalstraat en de Kerkweg-Óost. Ook de lijn- dienstbussen van Westnederland zullen deze route volgen. Mensen die aan de Henegouwer weg wonen kunnen tijdens de wegafsluiting hun huis gewoon bereiken, zop verzekert de provin cie Zuid-Holland. Diezelfde fietser troffen de brom fietser iets verderop aan in de graskant van de weg. De brom fiets van de man lag half in de sloot. De bromfietsbestuurder bleek buiten kennis. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Twee autobezitters hebben zater dag 5 juni bij de politie aangifte gedaan van doorrijden na aanrij ding. Beide voertuigen stonden geparkeerd op de Kerkweg- West en werden door een onbekend ge- 5» te zijn aangegaan met Stuurman Partners BV, Vermeer Grond en Wegen BV en Vermeer Bouw- groep BV. ‘De samenwerking heeft geleid tot een financieel haalbare uitwer king van de plannen voor een cen- trumontwikkeling op de ‘Be Fair‘- lokatie*, aldus directeur T.W. Verweij van Vewa Consulting BV in zijn brief aan de redacties. Het ligt volgens de plannenma kers in de bedoeling dat vooraf gaande aan de persconferentie het college van Burgemeester en Wet houders de uitgewerkte plannen voor een alternatieve centrumont- wikkeling in het Warnaarplant- soen zullen ontvangen. Binnen het college van B. en W. is burgemeester C.M. van der Linden verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw en is de nieuwe wethou der Jan Hielema (CDA) belast met de financiën. Bij de beoogde centrumontwikkeling zijn ook be trokken de wethouders Karei van Soest (VVD) en Joop Neele (PCW). De plannen voor de ‘Be Fair‘-loka- tie maken deel uit van diverse of ficiële en officieuze plannen voor een winkelhart. Er zijn ook nog plannen van MAB Projectontwik keling BV in Den Haag, van de PvdA-Waddinxveen en van Anva Vastgoed BV in Vleuten voor Pas- sage-West. Voor de lokatie ‘Be Fair* heeft ook Apron Projectontwikkeling BV in Capelle aan den IJssel op eigen initiatief plannen ontwik keld. Tijdens de vorige week woensdag middag in het gemeentehuis ge houden uitreiking van de eerste milieu-estafettestok aan zes vrij- Zowel de bromfietsster als de fietsster werden naar het Goudse groene Hart Ziekenhuis (St. Jo zef) vervoerd en konden na be handeling weer huiswaarts met di verse kneuzingen en pijnlijke plekken. Een onder invloed van alcohol verkerende bromfietser kwam die zelfde dag voor onbekende oor zaak ten val op de Middelburgse- weg. De man had kort daarvoor enkele fietsers gepasseerd, die la ter tegen de politie verklaarden dat de bromfietser onzeker reed. Eerste officiële daad van wethouder Jan Hielema (CDA). (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). Vrijdag 4 juni vond een aanrij ding plaats op de kruising Kerk weg- Oost-Kanaalstraat-Juliana van Stolberglaan. Een automobi list wilde komende vanaf de Julia na van Stolberglaan de Kerkweg- Oost oprijden. Een bromfietser wilde, komende vanaf de Kanaal straat, eveneens de Kerkweg-Oost op. Toen de voertuigen samen kwa men volgde de aanrijding. De bromfietser werd ter plaatse door een dokter aan een pijnlijke knie behandeld. bleven tegenpartij beschadigd. De voertuigen liepen enkele deuken op. Een 35-jarige motorrijder raakte, rijdende over de Wilhelminakade, zondag 6 juni de macht over zijn motor kwijt en schampte de kade muur van de Gouwe, waarna de motor stuurloos min of meer ge lanceerd werd en zich in de pui van het pand van Gouwe Sports boorde. willigers van Be Fair-voetbal pleit te voetbalvoorzitter R.W. van den Brink ervoor dat er op zijn com plex geen winkelhart mag ver schijnen. Milieuwethouder Karei van Soest (VVD) zei toen die boodschap mee te zullen nemen naar het col lege van Burgemeester en Wet houders. Van de zijde van het ge meentebestuur is meegedeeld dat in de tweede helft van dit jaar verder zal worden gepraat over de plek van een nieuw winkelhart, nadat eerder de lokaties Passage- Noord (bejaardenwoningen) en Passage-Öost (ten noorden van de Kerkweg-Oost) afvielen. GOUDA - Rebel Dance Depart ment in Gouda gaat voor de eer ste maal een house dj-summer- contest 1993 houden voor de re gio Midden-Holland. Alle house dj’s en thuismixers kunnen aan deze house-mixwedstrijd mee doen. Voor bands zijn er tegenwoordig legio wedstrijden en competities. Rebel Dance Department vindt dat het goed mixen van house een kunst is, die veel jongeren beheer sen. Rebel biedt jongeren de mogelijk heid hun krachten te meten in een echte Goudse full-house-dis- cotheek. Alle soorten house-mu- ziek zijn toegestaan. De inschrijfperiode, waarvoor for mulieren in Waddinxveen ver krijgbaar zijn bij Music Shop (Passage), is gedurende deze maand. Voor informatie: tel. 01820 - 17670 (Peperstraat 29, Gouda). De voorrondes worden gehouden in juli en augustus. De finale is begin september en wordt geju reerd door het publiek. De win naar van de house-mixwedstrijd in Rebel Dance Department ont vangt een geldbedrag. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense vestiging van Van ’t Hof Makelaardij BV in het win kelcentrum Zuidplas (Zuidplas- laan) gaat maandag 14 juni offici eel open. De Van ’t Hof Groep heeft al ves tigingen in Gouda, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. Het nieuwe kantoor, dat het marktge bied Midden-Holland beter wil bedienen, heeft als adres Zuid- plaslaan 432, tel. 01828 - 18055, telefax 01828 - 18438. Van ’t Hof Makelaardij gaat in het nieuwe kantoor activiteiten ontplooien op het gebied van de verkoop en aankoop van woningen (bestaande panden en nieuwbouw) en van bedrijfsobjecten. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense motorrij-instructeur Gerrit Uitbeijerse, eigenaar van rijschool Guit, behoort sinds kort tot de selecte groep KNMV-er- kende motorrij-instructeurs. De Koninklijke Nederlandse Mo torrijders Vereniging, die sedert 89 jaar met nu ruim 21.000 leden de belangen van motorrijdend Ne derland behartigt, verbindt stren ge voorwaarden aan deze erken ning. Zo is het commercieel lucratieve, maar onderwijskundig niet zo ge slaagde lesgeven aan drie leerlin gen tegelijk niet toegestaan. De WADDINXVEEN - Waddinxveens nieuwe sportwethouder Jan Hielema (CDA) opent komende zaterdagmorgen 12 juni om elf uur de nieuwe openbare jeu de boulesbaan op het pleintje aan de Kastanjelaan. Jan Hielema is een fervent jeu de bouler en oud- voorzitter van de jeu de boulesvereniging Waddinxveen aan de Alberdingk Thijmlaan. Na de opening vindt er op de nieuwe baan een demonstratie- wedstrijd plaats, georganiseerd door de jeu de boulesvereniging Waddinxveen. Vervolgens kan ie dereen aan het jeu de boulen deelnemen; een gelegenheid om (nader) kennis te maken met deze zomersport. In het kader van de Nationale Boomfeestdag (24 maart) zijn er al eerder activiteiten op het plein tje aan de Kastanjelaan geweest. Geholpen door PCW-wethouder Joop Neele is toen de boombe- planting van kastanjes aange bracht. Samen met de onderbe- planting zorgt deze voor de groe- Een Amerikaanse steltloopster was te zien op de braderie in de Dorpstraat. (Foto: Maga-Color). Waddinx veen heeft een drukke zaterdag achter de rug. Elders in het Weekblad voor Waddinxveen wordt daarvan uitgebreid fotogra fisch verslag gedaan. In de Dorpstraat was er een bra derie, op het evenemententerrein aan de Dreef een rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk, aan de J.W. Frisoweg was een buurt feest opgezet in de speeltuin Oranjewijk en in het centrum voor kunstzinnige vorming Krea- ter aan de Kerkstraat was er een expositie van werk van cursisten. Mede door het zomerse weer was het overal even druk. Duizenden Waddinxveners en streekgenoten waren een zaterdag lang op pad in Waddinxveen. Opvallend was dat het overal van het begin tot het eind druk bleef. Kennelijk trok ken de stad, het water en de pret parken ditmaal helemaal niet. Overigens zorgde de drukte op de aardbodem ook voor de nodige drukte in de lucht. Menig recla- mevliegtuigde zoefde boven Wad dinxveen om het publiek met lo kale reclameboodschappen te con fronteren. De lokale RTW-radio, die recht streekse uitzendingen verzorgde vanaf het speeltuinterrein aan de J.W. Frisoweg in de Oranjewijk en vanaf de braderie in de Dorp straat, deed daar volop aan mee. Ook deze ‘portretten’ ver maakten de bezoekers van de Waddinxveense braderie. (Fo to: Mega-Color). WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Vewa Consulting BV, het adviesbureau van de aan de Stationsstraat wonende Waddinxvener T.W. Ver weij, heeft de lokale, regionale en landelijke (vak)pers voor maandagmiddag 14 juni uitgenodigd voor een persconferentie over alternatieve plannen voor een centrumontwikkeling op de ‘Be Fair‘-lokatie in Waddinxveen. De persontmoeting wordt blijkens de uitnodiging gehouden in het bedrijfspand van van de rayon- vestiging Zuid-Holland van Ver meer Grond en Wegen BV op het bedrijvenpark Coenecoop. Dit pand werd in juni 1990 officieel geopend door burgemeester C.M. van der Linden. De keuze van deze lokatie is ken nelijk niet toevallig want Vewa Consulting BV blijkt in de afgelo pen periode met Vermeer Grond en Wegen BV te Waddinxveen, met Vermeer Bouwgroep BV te Hoofddorp en met het architec tenbureau Stuurman Partners BV aan de Brugweg in Waddinxveen een samenwerking te zijn aange gaan voor een winkel- en woon- hart Op de ‘Be Fair‘-lokatie in het Wamaarplantsoen. Vewa-directeur T.W. Verweij, die vandaag voor commentaar niet be reikbaar bleek, is oud-directeur van Stuurman Partners BV. Van dit architectenbureau zal ir. J.J. Nieskens maandagmiddag toelichting geven op de alternatie ve centrumontwikkeling, evenals J. van Gelderen, directeur van Vermeer Bouwgroep BV in Hoofddorp. In de uitnodigingsbrief vpor de redacties staat dat het Waddinx veense gemeentebestuur al gerui me tijd spreekt over een ‘gewens te centrumontwikkeling*. Daarom heeft Vewa Consulting BV dit en vorig jaar op eigen initiatief een aantal maal contact gezocht met het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen over alternatieve mogelijkheden voor een centrumontwikkeling op de ‘Be Fair‘-lokatie. Hierbij ging het volgens Vewa Consulting BV in eerste instantie om een haalbaarheidsonderzoek met rekenmodellen en om een structuurschets van de beoogde terreinindeling. B. en W. schreven op 25 augustus vorig jaar in een brief aan de ge meenteraad dat het plan voor de ‘Be Fair‘-lokatie van Vewa Con sulting BV integraal zou worden beoordeeld, mits dit plan schets matig wordt gevisualiseerd. Gelet op dit verzoek zegt Vewa Consulting BV een samenwerking Even rust voor een clown, die de kinderen in de Dorp straat vermaakte. (Foto: Ma- ga-Color). L F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1