Tentweek op twee plaatsen Opkomend talent laat zich gelden bij Be Fair-tennis Burgemeester ondertekent acte Titels naar Spijkenisse en Minsk Volleybal- tournooi in Zuidplas A-diploma's in Gouwebad AFRIKA STERFT VAN DE HONGER GIRO 555 DEN HAAG van jonge agrariërs Vis bijtlustig ©Y Strijd zomer- schaaktitel trekt 56 man Ingebruikname veegmachine met nieuw logo Langebaan- competitie met één Boskoper Neel van Oosten exposeert in Voorburg Waddinxveners starten afhaal restaurant in Boskoop boskoop/waddinxveen - De aan de Vondellaan wonende Waddinxveners Achmed Mass rour en zijn vriendin Gabriëlle van Dijk hebben in een voormali ge slijterij aan de Bootstraat in Boskoop het multi-culturele af haalrestaurant Gabriëlle met een feestelijke bijeenkomst in gebruik genomen. Geslaagd en sterk B- en C-tournooi van Waddinxveen-tennis Anke Mensink op festivals 6 DAGEN PER WEEK OPEN! LAAT ZE NIET LIGGEN, DIE LEUKE HAPPY TEDDY'S VAN AGFA! I orlander be We Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 7 juli 1993 Pagina 19 kwam er niet aan te pas. (Foto: Maricom Boskoop). 1 1 De Agfa Happy Teddy’s zijn er. Bij elke ontwikkel- en afdruk- opdracht krijgt u er bij ons één gratis. Drie verschillende Happy Teddy’s, verzamel ze! C-tournooi van Waddinxveen-tennis. Van links naar rechts Otto de Ruiter (Binnenmaas) en Halfweg-speler Antoine Westerman iedere zaterdag op de Boskoopse markt Gekoelde verkoopwagen vol kip, kipspecialiteiten, verse kalkoendelen en een groot assortiment voor de barbeque Onze uitsnijderij staat onder Rijks Veterinaire Keuring. Uw garantie voor kwaliteit, ■hygiëne en versheid. POELIERSBEDR1JF ’TER AAR’ K. Straver Ter Aar -s 01722-3133 HEEFT U TROUWPLANNEN? DAT LATEN WE TOCH NIET GEBEUREN'. D!-tournooi D2-tournooi Bloemen Finales tijdens de officiële ingebruikname van de vestiging van Van 't Makelaardij BV aan de Zuidplas- punten. WADDINXVEEN - Op twee plaatsen (Zuidplas en Groens- waard 3) houdt het evangelisatiewerk van de Centrale Hervorm de Gemeente in de tweede week van augustus een tentweek on der het motto ‘Hé, ga je mee?4. laan. Directeur S. Hamersma (links) kijkt toe, evenals de drie andere medewerkers van Van 't Hof. (Foto: Sjaak Noteboom). Finalisten van het dames enkel BI tijdens het open B-C-tour- nooi van Waddinxveen-tennis. Van links naar rechts de 17-jari- ge Russische Katja Nossik (kampioene), die tijdens haar zes- z weekse tournee in Nederland de talentvolle Barbara Jaspers "(kampioen). De als eerste geplaatste Frits Glansdorp (Phoenix) uitschakelde, en Caroline Schoenmakers (Z’67). (Foto: Mari com Boskoop). bezuinigd Gouwedorp. 1 4 gehanteerde verkoopprijs een be lemmering vormt voor een snelle invulling van het nieuwe winkel gedeelte, maar het branchepa- troon stuur en de georganiseerde mid denstand vasthouden) en de ge- WADDINXVEEN - De tennis vereniging Waddinxveen kan te rug zien op een geslaagd en sterk n x-J_. --1 uitermate fraai tennisweer vorige En u wilt er schitterend uitzien? Niet te duur en goed verzorgd? Met een keuze uit meer dan 150 japonnen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met mw. Fioole, “S 01727-18300. Bruidsboeliek ’Angela’, Zijde 204, Boskoop DE SAMENWERKENM HULPORGANISATIES AGFA<$> zen. Bestellingen vanaf 25 gulden wor den gratis thuisbezorgd vanaf 16.00 uur. Tussen 12.00 en 14.00 uur kan ook een lunch worden af gehaald, bezorgd wordt er dan niet. De oorspronkelijk uit Marokko af komstige Achmed Massrour be schikt over de nodige horeca-erva- ring. Hij werkte tot voor kort in Waddinxveen en gaat het nu, op advies van een grote klanten- en kennissenkring, op eigen kracht proberen. tigingen in Gouda, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer, is na Keurslager Rik de Bas de tweede zaak in de uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplas. Met een apotheek zijn vergevorderde vesti- gingscontacten, aldus Noorlander Beheer Nederland BV uit Leider dorp. Directeur C.S. Vis van dit bedrijf zei desgevraagd dat niet de door De Pater Makelaardij BV WADDINXVEEN - Vorige week donderdag 1 juli vond op de ge- meentewerf aan de Noordkade in Waddinxveen de officiële over dracht plaats van de nieuwe veeg- en zuigmachine. Joop Neele, wethouder voor on der andere Openbare Werken en Verkeer, nam de sleutels van de auto in ontvangst. De nieuwe veegauto is voorzien van het nieuwe gemeentelogo. Met de ingebruikneming van de veegauto wordt de Waddinxveen- se bevolking het nieuwe logo ge presenteerd. De introductie van de nieuwe huisstijl zal geleidelijk plaats vin den. De andere auto’s van de dienst Openbare Werken en Be drijven blijven rijden in de oude stijl tot ze vervangen worden. FQTQS»tcuuiSTt>.U WADDINXVEEN - Na een open huis en een informele ingebruik name eerder deze maand werd vo rige week woensdag aan het eind van de middag de nieuwe vesti ging van Van 't Hof Makelaardij aan de Zuidplaslaan officieel in gebruik genomen door Waddinx- veens burgemeester C.M. van der Linden. Hij deed dat door het onderteke nen van een door directeur S. Ha- mersma voorgelezen acte. Na de ondertekening, die in de bijzonde re vorm van een onroerend goed- transactie was gegoten, dronken de tientallen aanwezige gasten een glas champagne op de toekomst van het 35-jarige bedrijf. Directeur Sies Hamersma bena drukte het plezierig te vinden dat zijn bedrijf, waaruit een half jaar geleden de heer Van ’t Hof was gestapt, de mogelijkheid vond de positie in Midden-Holland te ver stevigen door een vierde vesti ging- WADDINXVEEN - Dinsdag 29 juni is in het Gouwebad ‘de Sniep 4 weer gezwommen voor het A-di- ploma. Namens de Nationale Zwemraad was de heer Van der Velde als afgevaardigde aanwezig. De beoordelingscommissie be stond uit Wim van Minnen, Rob Andreoli en Rob Hogerbrugge. De namen van de geslaagde 54 kandidaatjes zijn: Aziz El Gauma, Jan-Willem van Sluis, Chris Borst, Stefan Pellekooren, Mau rice Vuyk, Byron Boshuizen, Bi anca Hamstra, Sylvia Peters, Niels den Haan, Ivonne de Wit, Lars Meijs, Evelien van Leeuwen, Ivo Hageman, Jelle Vley, Luca Diana, Tanja de Vos, Menno Dijkstra, Jeroen de Boer, Jermo Janmaat, Miranda van Gemeren, Yvette Sas, Mike Burghoorn, Iris van Stel, Roel Laban, Nick v.d. Roovaart, Gerret van Dort Kroon, Suzanne van Vliet, Corine Hak, Carmen van Tigchelhoven, Ben nie de Groot, Juriaan Weerheim, Amanda van Tilburg, Diana Al- blas, Daisy van Veen, Henriet Spijkervet, Sander Linssen, Mar cel Angenent, Helen Flohr, Mark van der Giessen, Niels Koetsier, Daphne Poot, Adriëtte Braai, Iris Boelee, Iverna Adema, Paulette Schnörr, Pauline Goemans, Dewi Vermeulen, Tim van Os, Verona den Drijver, Cheryl Westmaas, Melissa Folge, Thijs Gomes, Koen Verweij en Anouk Stolwijk. WADDINXVEEN - De zwem- club De Gouwe had het afgelopen weekeinde maar één zwemmer in het water bij de langebaanwed- strijden. Dat was de Boskoper Jan Willem v.d. Hoek, die zaterdag in het KanaaL Hoeke-Sluis f Zeeuwsch Vlaanderen óp de (Ine kilometer vrije slag probeerde het maximum-aantal punten te verza melen voor het klassement van de Zwemkroniek-beker. Hij kende de situatie daar nog niet, maar onder ideale omstan digheden lukte het hem inderdaad om - weer met een scherpe eind sprint - eerste te worden in de snelle tijd van 35 minuten en 22,6 seconden. Zondag werden in hetzelfde ka naal de Vlaanderen-marathons ge houden over acht en zestien kilo meter. Met het oog op de nationale kam pioenschappen op de 5.000 meter in Steenwijk op zaterdag 17 juli, waar Jan Willem v.d. Hoek zijn titel op die afstand zal verdedi gen, had de Boskoper als voorbe reiding ingeschreven op de acht kilometer prestatiemarathon. Een dergelijke afstand had hij nog nooit in één keer afgelegd en door een stevige verzuring op de laatste 500 kilometer moest hij zijn concurrent Almar v.d. Meer uit Hilversum laten gaan. Beiden bleven onder het oude baanrecord van één uur en 45 mi nuten. Almar v.d. Meer bleef daar negen en Jan Willem v.d. Hoek zes minuten onder. De wedstrijdleiding van Waddinx veen-tennis (waarvan een kwart bestaat uit jeugdleden) was er in geslaagd op de acht banen in Waddinxveen-Noord een sterk veld bijeen te brengen. Het ge volg was een groot aantal partijen tennis, waar met genoegen een groot aantal toeschouwers menig uurtje naar keek. Ook waren er diverse succesvolle evenementen gedurende de tour- nooiweken. De restaurants ’t Baarsje, Bibelot en De Gouwe Dis kwamen bijvoorbeeld met een tounooi-menu van f 175,- voor twee personen. De eigen kantine- J keuken concurreerde hiermee met eigen menu’s van f 9,- tot f 11,-. in bij bel vertellingen, het thema lied, de werkstukjes die de kinde ren en jongeren maken en tijdens de spelmiddagen. De tentweek begint op maandag 9 augustus en eindigt zondag 15 au gustus. Na het verspreiden van uitnodigingen op maandagavond 9 augustus en een instructieochtend voor de medewerkers op dinsdag 10 augustus gaat het werkelijke 6-4. Harm Kruijne werd dus op nieuw eerste. Ab Herrebrugh speelde prompt daarna in het C2-tournooi HD sa men met Edwin van Erk. Dit tweetal bereikte de eerste plaats met 7-5 6-2. Tweede prijswin naars werden Simon van Gemeren en Derk Rietveld. Derk Rietveld speelde op C2-ni- veau samen met Helène Leer GD tegen Jolanda Los met Arman van Frankfoort, allen Be Fair-leden. Hoewel Helène tot voor kort nog op twee krukken liep na een en kelblessure eindigden zij en Derk Rietveld op de eerste plaats in de ze strijd na twee sets. Standen 6-4 6-3. DD: Ina Rientjens van Boskoop met Nel Vermeulen van Be Fair behaalden de tweede prijs na een bijzonder spannende partij tegen Heleen van Noord en Danny Poos van de Sluipers uit Reeuwijk. De Sluipers-dames wonnen met 6-1 3-6 6-4. DE: Marion Moons van Tiod speelde tegen Kathalina Roelofs van Waddinxveen. Kathalina trok aan het langste eind na een span nende strijd waarin ze de tweede set zelfs verloor met 0-6. Maar de overige twee sets won ze met 6-2 elk. HD was in het Dl-toumooi een partij tussen Harold Groeneveld met Aart-Jan Voskuilen en Hans Hogerbrugge met Aart Duiser. Voor Harold en Aart-Jan was dubbel 6-4 de winnende uitslag. HE: Ook hier weer een ontmoe ting tussen twee jeugdigen. San der Frerichs (16) won met 6-4 1-6 6-3 van Ron van Tol. GD: Yolanda v.d. Neut en Aart Duiser bereikten de tweede plaats. De eerste plaats lieten ze - over aan het duo Jopie Boonstop- tentzeil tijdens het hoofdstedelij- pel en Teun Los, die met 6-2 6-1 deze partij naar zich toe trokken. De DD was ook een Be Fair-ont- moeting en wel tussen José Wan- sink en Irene van Erkl aan de ene kant en Gré Huizer met Maartje Barendsz aan de andere kant. José en Irene verloren de eerste set met 2-6, maar veroverden de vol gende twee sets met 6-4 6-1 en kregen daarvoor nadien de eerste prijs. DD: Willy Geerling speelde sa men met Arda Pelupessy van Waddinxveen met tegenover zich Marianne van Eyk en Margarieta Keuzenkamp. Veel zeer hoog ge speelde ballen kenmerkte deze partij die tenslotte gewonnen werd door Marianne en Margarie ta met de setstanden 6-4 4-6 7-5. GD: Dezelfde Margarieta Keu zenkamp speelde nu samen met Dick v.d. Zwet en won opnieuw, nu met 7-5 6-3 tegen Casper en Edith Heerema van Vos. HD: Jeroen de Ruiter en Wim Vernes, beiden van Ad Astra, ver overden de eerste plaats met 6-2 6-2 tegen Huig de Knegt uit Moerkapelle, die samenspeelde met Piet v.d. Vlies van waddinx veen. HE was een finale tussen twee op komende talenten. René Jonckhe- ree (18) won met 7-5 6-2 van de andere finalist Albert Hoedenma ker (15). DE was een spannende partij van len v.d. Meer tegen Charlotte Vermij. Charlotte won met 6-3 5-7 6-4. Tegen zeven uur waren alle partij en ten einde en kon wedstrijdlei der Frits van Kempen op het zon overgoten terras alle medewerkers aan dit tournooi bedanken voor hun inzet. Hij zette hen tevens in de bloe men. Ook de KNLTB-bondsgede- legeerde werd voor zijn aanwezig heid bedankt. Be Fair-voorzitter Frits Eversteijn ging vervolgens over tot het uitreiken van de prij zen aan alle finalisten, waarmee een einde kwam aan een mooie week tennis. leiding van Frank Bakker uit Nieuwerkerk aan den IJssel. De tentweek wordt besloten op zon dagmorgen 15 augustus om half tien met een themadienst onder leiding van ds. H. Schipaanboord. WADDINXVEEN - Tennnisvereniging Be Fair heeft op het tennispark De Buitenhof aan de Sniepweg in Waddinxven het jaarlijkse open C- en D-tournooi gehouden met bijna 300 partij en. De toeschouwers kwamen in grote getalen van de spelers en de partijen genieten en zagen bij de heren Harm Kruijne (18) opnieuw winnen. Bij de dames trok Kathalina Roelofs van ‘Wad dinxveen4 aan het langste eind. Zaterdag 26 juni werd een begin gemaakt met het tournooi. De ge hele week had men het voordeel van buitengewoon mooi weer. Hoofdsponsor van het evenement was ook dit jaar weer Rucanor. Sub-sponsors waren het Dagblad van Rijn en Gouwe, Veldwijk - Van Loon Grafische Bedrijven BV, Peugeot-dealer Boonstoppel BV en Verzijl Sport. Onder leiding van de baancom- missie was de jeugd zeer behulp zaam. De jongeren onderhielden de banen en zorgden voor water en ballen voor de spelers. Ze ver toonden zich deels in kleding van Rucanor en deels in kleding met het Peugeot-embleem. De bar maakte overuren en veel vrijwilligers zetten zich daarvoor in. De huishoudelijke commissie in de persoon van voorzitter Piet Wilschut met zijn mannen zorg den voor sfeervolle entourage, schone terrassen en brandende pe troleumlampen. Opvallend tijdens dit tournooi was de opkomst van jong talent dat er soms voor zorgde dat bekende ou de namen niet konden doordrin gen tot de volgende ronden. Ook viel op hoe weinig de spelers voor elkaar onderdeden. Dit had 72 driesetters en langdurige be zetting van de banen tot gevolg. Maar de toumooicommissie, be staande uit Hub Nootenboom, Anneke Kalkhoven, Anneke Wit- berg, Bas Boonstoppel en Pieter Hooftman, wist met veel reken werk en de nodige improvisatie de zaak in goede banen te houden. Frits van Kempen was de wed strijdleider. Vanaf half drie werden zaterdag 3 juli de finales gespeeld. De bedoe ling was de laatste partij te laten beginnen om vier uur. Maar, zoals wel meer is gebeurd, was er ook nu weer een finalist die eerst HE en daarna pas HD kon spelen. In dit geval ging het om Ab Her rebrugh van Be Fair, die het op C2-niveau moest opnemen als HE tegen de winnaar van vorig jaar Harm Kruijne (18). Drie sets had Ab er voor nodig om van Harm te verliezen: 6-2 3-7 In de categorie Cl werden eveens zeer sterke partijen op de baan gebracht. De uitslagen waren hier: Herenenkel Cl: Sander van der Meer van Holy nam het op tegen D.F. Moen van Bleiswijk. De laat ste moest echter de partij staken wegens een opgelopen knieblessu re, zodat de eerste plaats naar Sander van der Meer ging. Damesenkel Cl: Karin Kamstra van Aeolus Oledo versloeg M.Y. Boere overtuigend met 6-0 6-1. Herendubbel Cl: Roland van Schooneveld en Bastiaan Visser, beide van Waddinxveen, versloe gen in twee fraaie sets Edward Neven en Casper de Rooy, beide van Tiod-Gouda, met 7-5 6-1. Gemengd dubbel Cl: M.Y. Boere en G. Boere werden in deze Wad- dinxveense aangelegenheid versla gen met 6-2 6-2 door Saskia El- berse en Rob Luiten. De Waddinxveense vestiging van Van ’t Hof Makelaardij is actief op het gebied van woonhuizen Nerkoop en aankoop bestaande en Van 't Hof Makelaardij, met ves- nieuwe panden), bedrijfsobjecten, taxaties en hypotheken-verzeke- ringen. Het jonge en enthousiaste ver- koopteam bestaat in het Gouwe- dorp uit Marcel Mouthaan (niet-Waddinxveense) (SVM-gediplomeerd en binnen kort beëdigd makelaar) en uit ad ministratief medewerkster Wille- ke van Leeuwen. Aanvullende diensten worden eventueel vanuit de hoofdvestiging in Gouda ver leend. WADDINXVEEN - Het werk van de Waddinxveense kunstena res Neel van Oosten is regelmatig buiten het Gouwedorp te zien. festijn. Velen maakten hiervan ge bruik om hun vocale kwaliteiten te laten horen. Ook de mogelijkheid om de ser- vice-snelheid te meten werd druk benut. Voor zover bekend was 198 kilometer per uur de hoogst behaalde snelheid. In de drukte is echter de ‘dader1 zoek geraakt. De finalepartijen toonden zeer hoogstaand tennis voor een en thousiast publiek. Evenals vorig jaar werden de enkel BI en B2-fi- nales geleid door KNLTB- seheidsrechters. Deze werden on dersteund' door lijnrechters en ballenmeisjes en -jongens. Dit ge heel gaf dé finales een extra ca chet. De uitslagen van de boeiende B- partijen waren als volgt: Herenenkel Bl: Antoine Wester man van Halfweg uit Spijkenisse versloeg Otto de Ruiter van Bin nenmaas met 6-1 6-2. Herenenkel B2: Gé Schepes van Tiod-Gouda versloeg in een span nende drie-setter Leon van Leeu wen van Zevenhuizen met 6-2 4-6 6-4. Damesenkel BI: Dit was een in ternationale aangelegenheid. Kat ja Nossik uit Minks, op tournooi- tournee in Nederland, versloeg in een zeer fraai kijkspel Caroline Schoenmakers van Z’67 uit Kaatsheuvel met 6-0 3-6 6-2. Ca roline gaf uitstekend tegenspel, maar was uiteindelijk niet opge wassen tegen dit Witrussisch ge weld. Damesenkel B2: Annemarie van Assendelft van Holy ontnam In grid Boere van Waddinxveen het uitzicht op de beker met 6-1 6-3. KERKWEG OOST 285. 2741 HE WADDINXVEEN TELEFOON 01828-14863 FAX 01828-12102 Burgemeester Kees van der Lin den wees erop dat weliswaar de wijk Zuidplas is volgebouwd, maar dat de provincie geen be zwaar heeft tegen een uitbouw van de wijk achter Van Leeuwen BV. Hij kondigde aan met de ge meenten Gouda en Moordrecht groeide gang van zaken in het. na de zomervakantie met ‘Den Haag' door te zullen strijden over nieuwe woon- en werkgebieden in deze streek vóór en na de eeuw wisseling. WADDINXVEEN - Zaterdag middag 14 augustus houdt de tentevangelisatiecommissie van de Centrale Hervormde Gemeente in de wijk Zuidplas een open volley- baltournooi. Iedereen kan aan dit tournooi meedoen. Er zullen teams van ou derlingen, kerkvoogden en van di akenen worden gevormd. Herendubbel B1Edwin Baan van Soestdijk en Robet-Jan Krachting van Luck Raeck hadden drie sets nodig om Jeroen v.d. Walle en Antoine Westerman, beide van Halfweg, te verslaan met 4-6 6-3 6-1. Damesdubbel Bl: Barbara Jaspers en Angelina Rammers, beide van Victoria, versloegen Jaqueline Poot van Waddinxveen en Minke Mooiweer van Dash 35 met 6-3 6-1. Gemengd dubbel Bl: Minke Mooiweer (Dash 35) en Otto de Ruiter van Binnenmaas versloe gen de Waddinxveners Stephanie van Munster en Mike Luiten met 6-0 6-4. WADDINXVEEN - De jonge agrariërs en bedrijfsopvolgers in de regio Waddinxveen, Moerka pelle, Benthuizen en Hazerswou- de hebben zich bij het provinciaal bestuur van Zuid-Holland uitge sproken tegen de aanleg van het Bentwoud tussen Zoetermeer en Waddinxveen, hoe groot ook. Hun actiecomité ‘Bentwoud grote fout* bood vorige week maandag tijdens het werkbezoek van sta tenleden aan het schone akker bouwgebied, met wijdse verge zichten, een petitie aan waarin het plan voor de aanleg van een groot oerbos om de volgende redenen resoluut wordt verworpen: De aanleg van het ‘Bentwoud* betekent een vernietiging van één van de beste akkerbouwgronden in- Nederland en vormt daarmee in de grootste kapitaalvernietiging, die in de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden. Niemand in deze regio zit te wachten op een bos dat in geen enkel opzicht rendabel is te ma ken en dat het prachtige land- schap en uitzicht wegneemt. Bovendien zijn er thans voor de inwoners van de grote steden als Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Gouda en omliggende dor pen ruim voldoende recreatiemo gelijkheden. Gezien de huidige economische recessie is het tegenover de Ne derlandse belastingbetaler onac ceptabel, om een gigantische be drag uit te trekken voor de aanleg van een bos, terwijl op vrijwel alle overheidsuitgaven bezuinigd wordt. Een bezoekersaantal van 2 mil joen mensen per jaar voor het ‘Bentwoud* is volledig uit de lucht gegrepen en niet reëel. Wanneer er jaarlijks een paar miljoen mensen naar het bos zou den komen, dan betekent dit een grote milieuvervuiling in deze nog schone polder. Met de aanleg van het ‘Bent woud* worden de toekomstplan nen en sociale zekerheden van de jonge agrariërs en medewerkers in deze streek weggenomen. In de wijk Zuidplas komt de tent te staan aan de Kuyperhoeve en in de wijk Groenswaard 3 aan de Wingerd. Het programma in de tent in de Zuidplas is bedoeld voor 4-12-jarigen en in de Kom- Inn-tent in Groenswaard 3 voor 12-16-jarigen. Het thema van dit jaar ‘Hé, ga je mee?' is opgezet rond het woord reizen. Dit onderwerp komt terug Finalisten van het heren-enkel BI tijdens het open en on- programma woensdag 11 augustus danks concurrerende tournooien in de omgeving goed bezette B- van start. Er is elke dag wat te doen, zoals vertellingen, zingen, knutselen, poppenkast, toneelstukjes, wereld- spelletjes en een sprookjesmiddag. Ook zijn er computerspelletjes, tafeltennis, tafelvoetbal en darts. Bijzonder zijn de voorstelling van het poppentheater van Jeroen van den Berg met ‘Een eeuwenoude schat*, een politiehondenshow, een volleybaltournooi, een gospel- avond met de groep Courage en een kanotocht met barbecue (in Boskoop) Zaterdagavond 14 augustus is er een openluchtzangavond met het jongerenkoor Sound of Joy onder open B- en 'c-tournooi^ dat "met loirlirtrv van PronL RaVlrAr uit r week zondag 27 juni op het ten nispark De Woerd aan de Al- berdingk Thijmlaan in vervolg op het D-tournooi van start ging en zondag 4 juli na twee tournooiwe- ken werd besloten. De B-titels kwamen uiteindelijk terecht bij Antoine Westerman (Halfweg) uit Spijkenisse en Kat ja Nossik uit Minsk (Wit-Rus- land), terwijl de C-titels gingen naar Sander van der Meer (Holy) en Karin Kamstra (Aeolus Ole do). Het tournooi kreeg een internatio naal tintje, doordat de Witrussi- sche Katja Nossik uit Minsk in schreef voor het BI-tournooi. Ze bleek een sterke speelster. WADDINXVEEN - Het verhaal dat schakers in de zomermaanden niet actief zijn behoort inmiddels tot de fabeltjes. Ondanks de zwoele temperaturen blijven ze op initiatief van de Waddinxveense Schaak Vereniging WSV en het buurtcentrum Het Zuidhonk elke donderdagavond toestromen naar de Zuidplaslaan, waar inmiddels 56 deelnemers strijden om de titel van zomerschaakkampioen. Een 100 procent score, door twee partijen te winnen, werd behaald door W. Goor jr., Kuiper, Van der Neut, Ritter, Smitskamp, Jansen, Van Ommeren, Hennink en Evengroen. De koploper en jeugdspeler Tie- men van Bruggen moest na twee prachtige partijen toch zijn meer dere erkennen in Van der Starre en Van Sandijk en viel voorlopig buiten de top-tien. Deze wordt nu aangevoerd door J. Evengroen uit Moordrecht, die ongeslagen met 20 punten het veld aanvoert. Maar in deze zomerschaakcompe- titie kunnen de kansen snel wisse len. De directe volgers zijn Hen nink en Van der Starre met 19 punten, Van Woudenberg, Jansen, Van Sandijk, Ellers, Smitskamp en Van der Hoek met 16 punten en Taco Stouten, Ritter, W. Goor jr., Van Ommeren, Mourits, Van Burgemeester C.M. van der Linden zette zijn handtekening onder de speciale acte van opening der Berg en Van der Neut met 14 De menukaart van het afhaalres taurant biedt een combinatie van Hollandse, Franse en Italiaanse gerechten. Van een bal gehapt of bruine bonensoep, ook shoarma, kebab en shaslik, tot een entreco te of een variatie aan Italiaanse gerechten toe. Niet alleen een as sortiment pizza’s, maar ook pasta’s en uitgebreide vleesge- rechten tegen schappelijke prij- Petitie Het open tournooi werd mede mogelijk gemaakt door 30 bedrij ven. Door hun financiële en ma teriële bijdragen behoefden de in schrijfgelden dit jaar niet ver hoogd te worden. Nadat zondagavond om kwart over zeven de laatste bal geslagen was dankte voorzitter Jan Willem Stelling met een fles wijn de wed strijdleiding, die bestond uit Ali v.d. Pol, Marcel Verbakel, Robert v.d. Draai, Stephanie van Mun ster, Mike Luiten, Frank Hoeke en Willem Frederiks, voor de vele (en late) uren die zij aan het tour nooi besteed hadden. Ook bondsgedelegeerde Dick v.d. Ende en de scheidsrechters Jan Troost en Jacques Ruijgrok van de KNLTB werden waarderend toegesproken. Daarnaast waren er veel lovende woorden voor de keukenbrigade van Willem Wes- selo, die perfect voor het eten en drinken hadden gezorgd geduren de de twee toumooiweken. Ook Harry Luiten en Maarten Koop werden met een fles wijn bedankt voor de vele uren baanon- derhoud, die zij gedurende het B- en C-tournooi besteed hadden om de banen in uitstekende conditie te houden. Tot slot deelde wedstrijdleider Marcel Verbakel op geestige wij ze de prijzen, bekers en bloemen uit aan de finalisen, waarna hij ook de lijnrechters en ballenmeis jes en -jongens voor hun uitste kende medewerking aan de finale partijen bedankte. Zaterdagavond konden de spelers overigens tonen dat ze meer kon- De lokale RTW-radio zorgde voor den dan tennissen, want ze lieten rechtstreekse reportages. zich inschrijven voor een karaoke- WADDINXVEEN - De zevende wedstrijd voor de zomercompeti tie van de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW werd gevist in de Haarlemmer Ringvaart ter (waaraan het gemeentebe- hoogte van Aalsmeer. --J. !J [)e vjs was bijtlustig, hetgeen re sulteerde in goede vangsten. Ge zamenlijk werd ongeveer 75 kilo gram witvis op de kant gebracht. De uitslag is als volgt: 1. W. Houtman 11.600 graant, 2. M. Reichard 11.510 gram, 3. A. van Leeuwen 9.500 gram, 4. H. kraan 6.770 gram, 5. J. van Egdom 6.680 gram. Halverwege deze competitie is de tussenstand: 1. A. van Leeuwen 64.590 gram, 2. M. Reichard 58.430 gram, 3. W. Houtman 52.530 gram, 4. H. Kraan 50.260 gram, 5. J. van Egdom 29.220 gram. De vijfde en voorlaatste wedstrijd voor de zomeravondcompetitie werd wederom in de Oude Rijn nabij Bodegraven gehouden. Ook hier waren de vangsten redelijk. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense schilderes Anke Men sink (Peppelhorst) exposeert vrij dag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juli in Den Haag met 14 anderen eigen werk op uitnodiging van de Haagse galerie en uitleen Atime- diair tijdens het 18e North Sea Jazzfestival op een groepsexposi- tie in het Nederlands Congresge bouw. Dat gebeurt in de gangen naar de Prins Willem Alexanderzaal. Alle geëxposeerde kunstwerken zijn geïnspireerd op jazzmuziek. De geselecteerde kunstenaars tonen vanuit verschillende invalshoeken en in diverse technieken en stijlen hun beste werken. Een week geleden exposeerde de Waddinxveense winnares van de Kunstprijs van de stad Gouda in 1988 met 6 anderen drie dagen lang enkele acrylwerkstukken op ke Drum Rhythm Festival op de kunstexpositie in de Amsterdamse Beurs van Berlage.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 19