5195 C.H. DE VRIES C.V.U. Familieberichten WIJ GAAN U WEER VERWENNEN!! GRATIS COMBI- MAGNETRON CONTURA. Kunststof keuken CARAT. BRILLIANT. Dick Voshol Haarmode te Waddinxveen HOVIUS voor het bekleden en repareren van al uw meubelen. SBC J1 1 t Nieuw in Boskoop! BEGRAFENISSEN EN CREMATIES UITVAARTVERZORGING Pom Lai H RESTAURANT HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN HYDRAULIEK CHINEES INDIS' ANNEX SNACKBAR Pagina 4 GK/WvW - Woensdag 7 juli 1993 J.G. Collignon I is i.v.m. familieomstandigheden donderdag 8 juli a.s. gesloten. uitvaartverzorgers: R.C.C. Brugman G.J.M. Bervoets Alb. Thijmlaan 1, 2741 AA Waddinxveen Telefoon: 01828-14719 (Dag en nacht bereikbaar). Wekelijks op donderdag doorlopend buffet van 16.00-21.00 uur, f19,50 p.p. Reserveer uw tafel tijdig! JAN NOORDAM is cum laude geslaagd aan de Hogeschool Utrecht, richting telematica!!! KERKSTRAAT 3 2771 GS BOSKOOP 01727-14459 GRAFSTEENHOUWERIJ HOVENIERSBEDRIJF MIDDELBURG A. de Jong Middelburgseweg 7 2741 LB Waddinxveen Tel. 01829-5154 TUINAANLEG II TUINONDERHOUD DAG EN NACHT BEREIKBAAR BEGRAFENISSEN Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. Kunststof keuken Hoogglans kunststof keuken fRKEH LH M Regionale Rijscholen Centrale MOTOROPLEIDING restaurant 80 zitplaatsen; afhaal; gescheiden snackbar. Wij bieden u een compleet Chinees en Indische keuken met Cantonese specialiteiten en tevens hebben wij speciale lunch-aanbiedingen. Dagelijks geopend van 12.00 uur tot 23.00 uur (ook op zon- en feestdagen) (U kunt ook per fax bij ons bestellen) S 01727-17231 NEMRLANDSE VERENIGING VAS ÊSÊ ümSSmifiEli Telefoon: 01727-12122 Telefax: 01727-10141 ANDREAS VAN LEEUWEN op de leeftijd van 76 jaar. 803 c Diversen 804 Doe-het-zelf 805 Radio en tv 813 N. de Groot-Rietveld 8250 815 KEES RIETVELD 810 Lessen 12995 905 PIET VERLAAN op de leeftijd van 63 jaar. 908 1 811 Aanbiedingen geldig t/m 10 juli 1993. Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen a/d Rijn. Tel. 01720-93282 Gouwestraat 18, 2771 OH Boskoop, tel. 01727-13150 Essengaarde 18, 2742 TV Waddinxveen. Tel. 01828-31438 M.C. van leeuwen-Matze Marja en Wil Jeanet Wil en Bart Sander, Vincent Martin en Joke Brenda, Bob André en Connie Hans en Liza Kim, Ruud Annemieke Rik, Bas broers en zussen zwagers en schoonzussen Groot verlies voor mevrouw Schouten-Hogendoorn Meer dan 25 jaar als zusters bij elkaar geweest t i In dankbare herinnering wat hij voor ons al len is geweest, delen wij mede dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, na een liefdevolle verzorging in ’’Huize Souburgh”, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa Geen bloemen en geen bezoek aan huis Onze vader, schoonvader en opa is opgebaard in de aula van ’’Huize Souburgh”, Prins Bernhardlaan 2 te Waddinxveen, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op woens dag 7 juli van 19.00 tot 19.45 uur. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden in bovengenoemde aula op donderdag 8 juli om 11.00 uur, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen omstreeks 12.00 uur. 2 juli 1993 Prins Bernhardlaan 15 2741 DV Waddinxveen Heer, ai, maak mij uwe wegen, door uw woord en Geest bekend; Psalm 25:2 Turend in de natuur doorvoelde hij het leven werkend in de mensen beoefende hij het geven strijdend in zijn levenslot wandelde hij zijn pad de visser verstild aan het water alsof hij de eeuwigheid had. 3 juli 1993 huize „Irene” Correspondentieadres: G. A. Houtman Vogellaan 73 2771 KJ Boskoop Vader is opgebaard in de rouwkamer van de parochiekerk St. Jan de Doper aan de A. P. van Neslaan. op de leeftijd van 89 jaar. Corrie en Aad Ton en Alie Plonie en Wim Bert en Leida Jeanne en Joop Theo en Marianne Anneke en Gerard Kleinkinderen en achterkleinkind Daarop aansluitend zal de plechtige H. Mis van Uitvaart gehouden worden in voor noemde kerk om 10.30 uur, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aan de Roemer. Donderdag 8 juli is daar gelegenheid voor uw condoléancebezoek van 9.30 tot 10.15 uur. 1 juli 1993 Zuidkade 90b 2741 JE Waddinxveen De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 6 juli in crematorium ’’HOFWIJK” te Rot terdam. Zijn leven was hard werken en zorgen. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem. Met diepe bewondering voor alles wat hij in zijn leven voor onze vereniging heeft bete kend, zijn opgewekte karakter en zijn doorzet tingsvermogen, geven wij bedroefd kennis van het overlijden van ons Erelid en Lid van Verdienste in de leeftijd van 86 jaar. Zijn kunde, kennis en vooral zijn vriendschap zullen wij zeer missen. Bestuur en leden Z PC ”de Gouwe” C. Kroon, voorzitter J. Verwey, secretaris. Hiermee vervullen wij de droeve plicht kennis te geven van het overlijden van onze oudste broer en zwager Boskoop, 4 juli 1993 5 juli 1993 Voorofscheweg 358 2771 MR Boskoop Haar kleinkinderen: Lieve oma, we zullen u missen.. Arie en Aartje Greet en Jan Dick en Ans Tanja en Peter Jenny en Ron Sonja en Hans John en Esther Fred Shirley en Marco André en Wazifa Patricia en de achter kleinkinderen. Te koop Schotse COLLIES 10 weken oud, ingeënd en ont- wormd, tel. 01727-13851. Rijwielen en bromfietsen 4 juli 1993 ’’Huize Souburgh” Correspondentie-adres: A.J. Voshol Zuidkade 96 2441 JE Waddinxveen CORNELIS VOSHOL weduwnaar van Martha Hanse in de leeftijd van 84 jaar. Bram Hans en Ellie Elisabeth en Milco Martina Dick en John Boskoop Leerdam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I Theoriecursus A/B in 1’A dag. Goejanverwelledijk 10, Gouda. Tel. 01820-84274. CORNELIS RIETVELD - KEES - Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon 01727-16397 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon 03451-14037 Buiten kantooruren: M. v. d. Slik, telefoon 01807-20172 STOFFEERDER! J Bel voor vrijblijvende prijsopgave 01726-15694. of u komt eens langs! 'NOORDZIJDE 124 BODEGRAVEN Bij Keukencentrum zijn ze gek op kadootjes geven, ook nu weer: Want bij aankoop van een keuken van fl. 8000.-of meer, met daarin verwerkt 4 apparaten van Bauknecht, krijgt u nu een in de leeftijd van 86 jaar. M.J. Rietveld-Schot Peter en Puck Jitske en Willem Wil Hannie en Henk Nella en Cees Marjo en Eef en kleinkinderen '24 u.p.dag/7 dagen i.d. week vers brood in onze automaat. Bij echte bakker VALENTIJN, Aarkade 49, Wilhelminalaan 65. Vosholplein 8, Ter Aar. T.k. partij HOOI 4,- per baal bij 50 balen of meer gratis thuis gebracht. 01726-85530. Te koop gevraagd: Indonesi sche SCHILDER en/of teken- kunst. Inl. 02507-17759. Muziek T.k. Prachtige zwarte PIANO 2 jr. gebr. 3495,-. Fa. Boot, Kerkstraat 2, Bodegraven. Tel. 01726-12541. PIANOSTEMMER/Restaura- teur Dinand Mostert, Meye 60, B’graven, tel. 01726-85690. BASIST gezocht door 2 gita risten (style: Rosenberg). Tel. 01720-41550. STUDIECENTRUM Technische trainingen op elk niveau, o.a. Informatie? Bel: 078-253742 Bedroefd maar dankbaar dat aan zijn lij den een einde is gekomen, geven wij u kennis van het overlijden, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, van mijn lieve man, onze fijne vader en lieve opa geen bezoek aan huis De begrafenis is bepaald op donderdag 8 juli om 16.00 uur en zal plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. Na de plechtigheid is daar gelegenheid de familie te condoleren. fAlgemene Boskoopse begrafenisonderneming Hoe word ik makelaar/beë digd taxateur O.G.? 1 en 2 ja rige opleiding (incl. beëdiging) te Haarlem, ’s Gravenhage, R’ dam, Utrecht, Arnhem, Breda, Eindhoven, Zwolle, Groningen. Bel M.O.O.G. 05700-31835 Oproepen Wie heeft er zondag 27 juni mijn gouden POLSHORLOGE m. zw. leren bandje gevonden. Tegen beloning terug te be zorgen op Prins Hendrikstr. 139. Tel. 01720-92481. Jongeman zoekt aansluiting bij toneel cabaret-groep. Inl. 01724-8222. Zijn handen hebben voor ons gewerkt Zijn hart heeft voor ons geklopt Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht Hij rust nu in vrede Dankbaar voor alles wat hij voor ons is ge weest en dat hem verder lijden nu bespaard is gebleven, geven wij met droefheid kennis van het overlijden, na een zorgzaam leven, voorzien van het H. Sacrament der Zieken en een liefdevolle verzorging in huize „Irene”, van onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader THEODORUS ANTONIUS HOUTMAN weduwnaar van Hadriana Vermeul Veel speciale aanbiedingen vooral in HERENFIETSEN Ni co Adri de Vries Tweewie- lers Oudshoornseweg 166, 2401 LD Alphen a/d Rijn. Tel: 01720-32084. T.V. RADIO WEST, 3 mnd. 03480-12819 of 74833, UNETO-lid. BAkS kTV en Videoservice Raadhuisstr. 207, 01720- 76205 Alphen ad Rijn. Uw t.v.-dokter S. ATTEMA, 24-u. service, 3 mnd. gar., tel. 01828-13500. Ook voor vi- deo, radio, wasmach., enz. Uitsluitend topmerken keukens, o.a. Kruse en Meindert, Hebaform, Rotpunkt, Beeck, Schröder en Alno Ervaren installatieteam voor alle voorkomende werkzaamheden onder garantie Bij zelf plaatsen krijgt u duidelijke instructie boeken mee Keuze uit apparatuur, o.a. Atag, A.E.G., Pelgrim, Etna, Siemens, Itho, Exactum, Candy en Bellon 5 jaar garantie op apparatuur en keukens Levering volgens de A.N.V.K. consumentenvoorwaarden Meer dan 30 com plete opstellingen in onze showroom Eigen Service/Sneldienst voor direct ingrijpen in situaties Duidelijke computertekeningen en uitdraaien direct bij offerte Keuze uit meer dan 400 keukenfronten. gramma schikb. 7800,- 18.30U.) 100 SPELLEN voor computer op 10 diskettes voor slechts 55,-. Software voor PC (DOS). Vraag gratis catalogus. Bel van 17 tot 21 uur. Tel: 04120-32281. PC 386SX coproc. 4mb 5.1/4+3VèFd. 1Mb SVGA kl. mon. Prijs f 1250,- tel. 01720-91988 na 18u. Te koop NINTENDO Enter tainment system, 75,-. Tel. 03480-19303. t.w.v. fl. 1900,- Bauknecht magnetron typenr. EMCS 1731 W In wit. Incl. ombouwraam. Of de helft in contanten fl. 950.- Dit geldt niet voor aanbiedingen! T.k. grote sortering gebruikte en nieuwe FIETSEN. H.A Cooiman, Dorp 131, Ben- schop. Tel. 03482-1827. IM Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, onze lieve opa en mijn broer Altijd sterk en arbeidszaam; altijd voor een ieder klaargestaan; heb je een zwaar leven flink gedragen.' Flink wil je dat ook wij zullen zijn, maar het afscheid nemen doet ons pijn. Diep bedroefd hebben wij afscheid geno men van onze dierbare moeder, schoon moeder, grootmoeder en overgrootmoeder DIRKJE HOOGENDOORN-VERMEIJ sinds 6 december 1957 weduwe van Jan Hoogendoorn 14 juli 1907 - 5 juli 1993 Haar kinderen: Moderne eigentijdse kunststof facetkeuken in diverse kleuruitvoeringen o.a. ahorn cerise, ahorn grijs, zilvereiken, ahorn turkis groen en elzendecor. Dit alles afgezet met een antra- ciete facetlijst rondom. Kom pleet met antraciet afgeronde krans- en lichtlijsten incl. De zichtzijden van de keuken zijn afgezet in antraciet. Kunststof blad met waterkering in diver se kleuren leverbaar. Kompleet met Bauknecht apparatuur o.a. gas-electro- combinatie, geïntregreerde afzuigkap en 160 Itr. koelkast, spoelbak en kraan. Boven kasten 56 cm. hoog. Afmeting 270 cm. breed. Uitbreiding en reservering op lange termijn mogelijk. Keukencentrumprijs: Kunststof keuken, 4 zijdig af geronde MDF deur in de kleuren wit en camee (lichtbeige). Wandkasten 69 cm. hoog met 2 legplanken. Kompleet met MDF afgeron de krans- en lichtlijsten in diverse kleuren te verkrijgen. Inclusief verlichting, kunststof blad met waterkering in diverse kleuren met spoelbak en kraan. Bauknecht appara tuur o.a. vlakschermafzuig- kap, 160 Itr. koelkast, keramische kookplaat met knoppen boven enmet GRATIS MEERSYSTEMEN MAGNETRON. Afmeting 280x195 cm. Uitbrei ding en reservering op lange termijn mogelijk. Keukencentrumprijs: Hoogglans kunststof keuken in cassettemodel. Een schoon heid van een keuken!!!!!! MDF deur met hoogglans fo lie overtrokken, krasvast. Wandkasten 90 cm. hoog met 3 legplanken. Wordt kompleet geleverd met open eindkast in frontkleur en glaskast met geslepen glas in messing. Krans- en lichtlijsten in de uitvoering hoogglans incl. verlichting. Kunststof multiplex blad met water kering en verzonken ronde spoelbak. Inclusief Bauknecht apparatuur o.a. gas-electrocombinatie, vlakschermkap en 160 Itr. koelkast, inci. kraan. Uitbrei ding en reservering op lange termijn mogelijk. Afmeting 240 x 300 cm. Keukencentrumprijs: W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de Rooms-kathoüeke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken, Woensdag 7 juli zal de plechtige H. Mis van Uitvaart gehouden worden om 10.30 uur in de parochiekerk St. Victor, Zuidkade 176, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Waddinxveen. Onze showroom te Leerdam Computer Aangeb. f.e.a.b. IBM PS/2 Model 57, 160 MB vaste schijf 486 procc. OS/2 2.0 leerpro- op systeem be- nw.pr. (mei’92) 01829-3678 (na Huisdieren Graag terug: geelgroene GRASPARKIET, Lucky. Ver dwenen sinds 28-6 15:30. Tel: 01828-16470. Af te halen jonge KATJES, zwart, 6 wkn. oud. Tel. 01723- 8211 of 7576. GEVRAAGD behang-, wit-, saus-, en Schilderwerk. Vooraf prijsopgave. Tel. 01720- 94971. T.k. gezaagde oude VLOER DELEN Bevers Houtwerf Houtrecycling Energieweg 17 Harmelen 03483-4070. Dinsdag 6 juli is er gelegenheid voor uw condoleancebezoek in de rouwkamer van het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 van 19.30 tot 20.30 uur. Voor snelle KTV Service 3 mnd. gar., geen vr. rijkst. Ook opza. 03487-1450. of Video defect. Bel I. gar. tel 01720-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 4