expert a VERBOUWINGS- OPRUIMING 0 tot 50% KORTING ƒ49,50 GOLDWELLI J Vermeulen HoutA RELAXSHOE v.d. Haven Rijnland Mooi Krips Alléén bij Expert. HAGOORT Whih&H fó&nié'/net PÖS .3 ELSEVIER IM.EX Engels voor financiële dienstverleners BRIGITTA’S KAPSALON MEUBELVEILING worden gehouden op verzoek van Van Diest Interstyle, Goudse Straatweg 8, Oudewater COÖPERATIEVE RABOBANK ’’BOSKOOP” B.A. KILOVOORDEELSLAGER Roggeveen Potteries JVC MX S2 en Bose Acoustimass. Top-design én top-geluid met f600; setvoordeel! pE MOOISTE AA INI, HOUTplUS- A PER KILO VOORDELIGER! i S 8 COLORANCE PH 6.8 Een professionele tint voor thuis. THEA RIJNBEEK /SjAzz/W adviser^. voor Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder. Na de doorgevoerde verlaging van 1 juni jl. kunnen wij u melden dat bovengenoemde debetrente met ingang van 5 juli 1993 met 0,25 is verlaagd. Het basistarief bij primaire zekerheid bedraagt nu 8,50%. Ontwikkelingen op de financiële markten geven aanleiding de debetrente voor kredieten in rekening-courant opnieuw aan te passen. Alléén woensdag, donderdag en vrijdag a.s. met verend voetbed van f67,50 Voetverzorgingscentrum |ULf] [LILT Schoonheidsspecialiste Reijerskoop 155 - Boskoop - Tel. 01727-13653 behand. vlgs. afspraak (ook ’s avonds) UW RABOBANK IN BOSKOOP UU capital Woensdag 7 juli 1993 Weekblad voor Waddinxveen Pagina 6 I Kantoren: K&l Q betonfabriek GOUWESTRAAT 20 OVERSLAG 1 BOSKOOP TELEFOON (01727) 17388 Bekendmaking MANNENMODE PASSAGE 57- WADDINXVEEN - TEL.12127 MM» share o cash 020 - 515 22 90 070 - 399 24 71 078 - 25 37 11 085- 57 57 77 o o GROENSVOORDE 74, WADDINXVEEN 01828-12887 A A A A A A A A A A A A A»»»»»»»»»»»»»»»»»» A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 10.50 7.90 7.50 1.49 1.49 0.99 AAN BIEDINGEN GELDIG VAN 8 T/M 14 JULI BOSE ACOUSTIMASS LUIDSPREKERS 's Werelds meest populaire luidsprekers met een werkelijk schitterend geluid. Slechts 11 bij 11 cm, dus vrijwel onzicht baar. In wit of zwart. JVC MX S2MINIHIFISET Mini hifiset in prachtig design. Met tuner, krachtige versterker met Super Bass, CD-speler en dubbel autoreverse cassettedeck. En bedienen gaat héél gemakkelijk vanuit de luie stoel, met de bijgeleverde afstandsbediening. Burg. Colijnstraat 22 2771 GD Boskoop Tel. 01727-14141 Overslag 12 2771 CE Boskoop Tel. 01727 - 15540 Ruitreparatie dubbel glas figuurglas enkel glas SCHILDERSBEDRIJF ANDRÉ VAN VLIET Gouwestraat 10 Boskoop 01727-15246 NORMALE PRIJS f 2398,- NU VOOR SLECHTS RUNDERLAPPEN 12.90 Voor het overspuiten van uw keuken, slaapkamer of meubelen, in elke gewenste kleur. MEUBELSPUITINRICHTING D. PETERS Staringlaan 17e - Waddinxveen Telefoon: 01828-18804 Linnaeusweg 104, Boskoop. Telefoon 01727-14522. 1.80 4.95 u u u I LIQUIDATIE-VEILING I OUDEWATER huisden autosleutels klaar terwijl u wacht [QL, UU roggeveen b.v. waddinxveen WAARDEBON heel kilo GEHAKT H.O.H. heel kilo HAMLAPPEN heel kilo magere j VARKENSROLLADE 3 kilo vlees voor slechts X 21.90 WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING KW wirlRM investment 6r!2‘-e»en voor iedere tuinklus ft ft ft ^r«C«««««««C««««««CC««C«€««««W WADDINXVEEN: leplaan 81-83. Tel. 01828-16738. GOED EN GOEDKOOP IN VLEES(WAREN) ..-M rit 3800 Horen, zien en verdienen! -1OO2213O41S Colijnstraat 17b, tel. 17249 14.90 10.90 L/d Vetron 5.90 5.90 0.80 MH - 3 Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 18.4 van de Wet milieubeheer brengen dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland hierbij ter openbare kennis dat zij op 18 mei 1993 een aantal ambtenaren hebben aan gewezen, die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bepaalde of bevolene. Het desbetreffende besluit met de namen van de toezichthoudende ambtenaren ligt vanaf 7 juli a.s. gedurende één maand ter inzage bij: 1. De waterschappen: De Veen- en Geestlanden te Leiderdorp, De Aarlanden te Ter Aar, Meer en Woude te Zoetérmeer, De Gouwelanden te Alphen aan den Rijn en Groot-Haarlem- mermeer te Hoofddorp. 2. Het hoogheemraadschap van Rijnland, Breestraat 59 te Leiden. Leiden, juni 1993. Dijkgraaf en hoogheemraden, E.H. van TuylI van Serooskerken, dijkgraaf. H.J.G. Bruens, secretaris-rentmeester. Waddinxveen Boskoop Boskoop 01828-12880* 01727-13200* 01727-18803 r ST/ w/ 4.90 0.80 5.95 -3tJ13l83d 3t heel kilo BIEFLAPPEN heel kilo magere SPEKLAPJES SATÉBURGERS per stuk ^heel kilo magere^ m oMpe't w kGARAJfTE. 150 gram KATENSPEK 1.80 150 gram LEVERKAAS 500 gram GEKOOKTE WORST Hoogheemraadschap van ZO ZWART/WIT DRUKT NIEMAND NA! Op donderdag 8, vrijdag 9 juli om 19.30 uur en op zaterdag 10 juli om 12.00 uur zal een Zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden EXPERT, DAAR WORD JE WUZER VAN. sportmassage; elektrisch ontharen; harsen gezicht/benen; manicure; plaatselijk afslanken; tevens kadobonnen verkrijgbaar; dépositaire Jeanne Gatineau; nieuw: kleur analyse voor dames en heren. Telefoon: 05220-65900 Telefax: 05220-60008 w Bij beschikking d.d. 29 juni 1993 van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is de gemeente Boskoop een vergunning geweigerd voor het bewaren van chemische afvalstoffen en afge werkte olie op het terrein gelegen aan de A. P. van Nes laan 52 te Boskoop. WOENSDAGMIDDAG AANBIEDING 14 JULI 1993 WIJ ZIJN DE HELE VAKANTIEPERIODE GEOPEND VAN 08.00 UUR TOT 17.00 UUR, ZATERDAGS TOT 12.00 UUR VOOR HET AFHALEN VAN AL UW TUINMATERIALEN. VMPIJL VERKOOP EN OPSLAG: Beton Natuursteen Vijvers Verlichting Geïmpregneerd en Bangkirai tuinhout Aardewerk ACWJSTCMAJW vVClECZ Henegouwerweg 26a 2741 KS Waddinxveen Tel.: 01828-12880* Fax.:01828-12495 Tel.: 01727-18803 Rabobank O Tegen de beschikking kan tot en met 9 augustus 1993 beroep worden ingesteld door de aanvrager, de betrok ken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag en/of het ontwerp van de beschikking bezwaren hebben ingé bracht en enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs geen bezwaren kon inbrengen tegen de aanvraag of het ontwerp van de beschikking. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan eveneens een ver zoek worden gedaan tot schorsing van.de beschikking of het treffen van een voorlopige voorziening. Een der gelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 9 juli 1993 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 3, op werkdagen van 9.00-12.15 uur, alsmede na telefonische afspraak (tel. 01727-19500). Catalogi zijn tijdens de kijkdagen verkrijgbaar. Deze veiling wordt georganiseerd door Veilingbedrijf C.J. Lieftink, Kerkewijk 45 te Veenendaal, tel. 08385-15942. De veiling is tijdens de kijkdagen tele fonisch bereikbaar onder tel. nr. 03486 - 1469 of 06-52942734. r KOOPAVOND AANBIEDING heel kilo RUNDERLAPPEN "iets doorregen" heel kilo SAUCIJSJES 500 grom TARTAAR J4AVINKEN per stuk Laag Boskoop 98 2771 GZ Boskoop Tel.: 01727-13200* Fax.: 01727-16701 GOUDA: Walvisstraat 12. Tel. 01820-17187. BODEGRAVEN: Willemstraat 47a. Tel. 01726-17086. WADDINXVEEN DONDERDAG KOOPAVOND. BODEGRAVEN VRIJDAG KOOPAVOND. OPENINGSTIJDEN VOOR ALLE ZAKEN: DINSDAG T/M VRIJDAG TOT 18.00 UUR. ZATERDAG TOT 16.00 UUR. MAANDAG GESLOTEN. L- M| 'heel kilo RUNDERGEHAKT heel kilo SCHOUDERKARBONADEN 500 gram SHOARMA BARBECUEPAKKET 100 gram SCHOUDERHAM 100 gram HAUSMACHER KIPBURGERS per stuk In verband met de bedrijfsbeëindiging van Van Diest Woning inrichting de totale voorraad per opbod aan de meest bie dende worden verkocht. De veiling geschiedt ten overstaan van de weledelgestrenge heer J. de Kool, gerechtsdeurwaar der te Woerden. De veiling omvat de volgende goederen: LEDEREN EN STOFFEN BANKSTELLEN, ZITMEUBELEN, EETHOEKEN, WANDKASTEN, DRESSOIRS, RUNDLEDE- REN FAUTEUILS, DRAAISTOELEN, TV-MEUBELEN EN SALONMEUBELEN. KLEIN MEUBELEN, SLAAPKAMER- MEUBELEN van o.a. HF-Style, Look-Line, en Auping, LATTENBODEMS, MATRASSEN, PARTIJ KRISTAL w.o. glazen coupes, schalen, vazen e.d. BINNENVERLICHTING HALOGEENLAMPEN staand- en tafelmodel, PERZISCHE EN OOSTERSE HANDGEKNOOPTE TAPIJTEN, vele maten en dessins, MODERNE TAPIJTEN in vele dessins. Tevens de kantoorinventaris waaronder 2 kopieermachines, com puter, laserprinter, fax e.d. KIJKDAGEN: ZATERDAG 3 JULI 12.00 - 17.00 uur MAANDAG 5 JULI 12.00 - 21.00 uur DINSDAG 6 JULI 12.00 - 21.00 uur WOENSDAG 7 JULI 12.00 - 21.00 uur s I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 6