SPECIALE AANBIEDINGEN! C. H. DE VRIES C.VU. Familieberichten un fait D TROUWEN „DE KAASHAL” NATUURLIJK FIRSTMAN OPENINGSSTUNT ■f Wij weten wat u beweegt: EEN STUK(JE) KAAS UIT DE KAASHAL!!! Donderdagavond koopavond WIL WETEN WAT U ERVAN VINDT UITVAARTVERZORGING zX4KO NIEUWE FILMS: SOMMIGEN WILLEN KWANTITEIT, MAAR ANDEREN KIEZEN VOOR KWALITEIT GELD LENEN? 01828-14133 GEZOND AFSLANKEN nu ook in de avond in gebouw DE STEK aan de Puttelaan, dinsdag: 13.30-14.30 uur 19.00-20.00 uur Ml r n 1 MANAGEMENTASSISTENT MODERN MAGAZIJN- EN VOORRAADBEHEER HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN BEGRAFENISSEN EN CREMATIES gNV A Iedere dag geopend! (behalve zaterdag) (Dag en nacht bereikbaar) 7' [GROEP uitvaartverzorgers: G. J. M. Bervoets J. G. Collignon Openingstijden: ma. t/m vrijd. 13.00 uur - 21.30 en zondag. Zaterdag: 10.00 uur - 22.00 uur. Volgende week woensdag 10 november start VVD een aktie om van u, als inwoner van Boskoop, te vernemen welke zaken de gemeente naar uw mening komende jaren moet aanpakken. Uw mening gaarne naar: VVD-afdeling Boskoop Postbus 300 2770 AH Boskoop. Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. - Voetreflexologie - Integrale massage - Cycloïde vibratie- therapie DAG EN NACHT BEREIKBAAR Alb. Thijmlaan 1,2741 AA Waddinxveen. Telefoon: 01828-14719 VOOR AL UW ONDERHOUD EN A.P.K. KEURING. GRAFSTEENHOUWERIJ Boskoop Leerdam Burg. Colijnstr. 16 BOSKOOP met koetsen, Jan Plezier of paardetram en jubilea 01727-18354 BEGRAFENISSEN Aangeboden: OPPAS, 19 jaar. Tel. 01727-17449 Wij verhuren ook SEGA- spelcomputers en NINTENDO 8 16 bits. DOOR-DE-WEEKS 1 DAG GRATIS BIJ HET HUREN VAN MIN. 15,- AAN FILMS. Kalverdans 10 Boskoop (01727) 13369 HHXTAIAX jA Vanaf 1 november heten wij u hartelijk welkom in ons nieuwe pand aan de kZ® KERKSTRAAT NR. 5 IN BOSKOOP. GK/WvW - Woensdag 3 november 1993 Pagina 4 PHILIPPUS BERINGER in de leeftijd van 73 jaar. Op 31 augustus 1990 van God ontvangen. 30 oktober 1993 CHARLOTTE in de leeftijd van 73 jaar. onze lieve CHARLOTTE CHARLOTTE van ons heengegaan. Ze werd slechts 3 jaar. 01727-12122 Telefax: 01727-10141 - in de gezegende ouderdom van 88 jaar. 2. o.a. bij nek- en rugklachten. i DOE MEE en lever deze advertentie in! ijssalon Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u ken nis dat van ons is heengegaan onze lieve vader en opa In dankbare herinnering wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve vader en opa Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen a/d Rijn. Tel. 01720-93282 Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop, tel. 01727-13150 Essengaarde 18, 2742 TV Waddinxveen. Tel. 01828-31438 Anneke en Andre Dennis Marcel Jan en Helma Jolanda Binnenkort starten 2 gloednieuwe cursussen bij het I.M.K.O. (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijfs Ontwikkeling), Markststraat 27, 2411 BE te Bodegraven. Waddinxveen, 1 november 1993. Na een moeilijke periode is toch nog onver wachts ons buurmeisje Rene en Marian Henny en Tonny Frans en Adrie Peter en Nel Sonja Heden behaagde het de HEERE op Zijn tijd en wijze van ons weg te nemen, na een lief devolle verzorging in Huize ”Beth San”, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader, broer en zwager Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken je hebt ze nu, want je bent veilig thuis je bent niet dood, je mag voor altijd leven je bent verlost van onvolkomenheid van pijn en van verdriet, God zal je geven een onbegrensd geluk, in onbegrensde tijd je bent niet dood, maar ach ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist de jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen en ik geloof: God heeft zich niet vergist. Jaap, Liana en kinderen onze gedachten zijn bij jullie. Moerkapelle, 27 oktober 1993 Correspondentie-adres: PA. Hofman Sniepweg 38 2742 AT Waddinxveen De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gehad op maandag 1 november om 13.30 uur op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. 1 november 1993 heeft onze Hemelse Vader tot zich genomen Charlotte is thuis opgebaard. Zaterdag 6 november is in de Bethelkerk te Waddinxveen, van 10.15 tot 10.45 uur gelegen heid tot condoleren. Aansluitend zal om 11.00 uur een rouwdienst worden gehouden, eveneens in de Bethelkerk, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Waddinxveen. Liever geen bloemen. Op 1 november 1993 hebben wij haar moe ten teruggeven in Zijn trouwe Vaderhanden. PC. Hooftstraat 5 2741 BA Waddinxveen Waddinxveen: PA. Hofman J. Hofman-Buytelaar A.P Hofman N. Hofman-Heij Voorthuizen: A.G. Mulder-Hofman A. Mulder Moerkapelle: E. Houweling-Hofman DA. Houweling Boskoop: A.J. Hofman A. Hofman-van Meijeren Waddinxveen: B. Hofman M.H. Hofman-de Zwart Klein- en achter kleinkinderen en verdere familie Jaap en Liana van Elk-Windhorst Jaap, Sharonne, Daphne, Jelle Laat mij o Heer, Mijn leven in Uw handen leggen, en mij telkens weer Uw wil geschiede... zeggen. Hoger dan de blauwe luchten, en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel, die van alle kinderen houdt. Opa en oma Windhorst William en Barbara Debora, Ruben, Daniël Gerard en Marjolein Gabriëlle Jan en Esther Mw. Vermeulen Elvin en Anneke Herman en Carla Frans en Leonie Menno en Ria en onze kinderen Gelegenheid tot afscheidnemen in het rouw- centrum "Gouwehof", Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op woensdag 3 november van 10.15 tot 10.50 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 om 11.00 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd rouwcentrum. 30 oktober 1993 Correspondentie-adres: J.H. Wieser Peter Zuidlaan 52 2742 VX Waddinxveen Gelegenheid tot afscheidnemen in het rouwcentrum "Gouwehof", Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op dinsdag 2 november en woensdag 3 november van 19.00 tot 19.30 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium "Eikelenburg", Eikelenburglaan 7 te Rijswijk op donderdag 4 november om 12.00 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het cre matorium. Correspondentie-adres: A. Beringer Wingerd 159 2742 SG Waddinxveen JAN PIETER WIESER weduwnaar van D. van Zuylen Algemene Boskoopse begrafenisonderneming Hoofdrol: (Cruise, Tom) (Cruise, Tom) (Cruise, Tom) (Rooker, Michael) (Rooker, Michael) (Aiello, Danny) (Fords, Harrison) (Lamas, Lorenzo) (Gere, Richard) (Garcia, Andy) (Garcia, Andy) (Cage, Nicolas) (Campbell, Tischa) (Down, Lesley-Anne) (Bronson, Charles) (Cage, Nicholas) (Murphy, Eddie) (Murphy, Eddie) (Murphy, Eddie) (Murphy, Eddie) (Lee, Brandon) (Lee, Brandon) (Lee, Brandon) (Gilbert, Melissa) (Gilbert, Melissa) Geen lopende bandbehandeling, maar gede gen aanpak tegen billijk tarief. Inl.: M. de Knegt 01727-17883 G O U w ofzo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. Psalm 90:10b Uw cursusleidster mevrouw Bakker Tel. 01793-1712. Vraag het prospectus aan of bel: (01726)19255 IMKO Marktstraat 27 2411 BE Bodegraven PIETER HOFMAN weduwnaar van T.C. Brouwer eerder weduwnaar van J.W. Brouwer OAiyi Beschikbaar: maandag gehele dag en woensdagmiddag. Tevens elke avond. Bij inlevering van deze advertentie, bij het huren van minimaal 1 videoband, gedurende de eerste 2 weken, doet u GRATIS mee aan de spetterende PRIJSVRAAG. U dingt dan mee naar prijzen als: CD-SPELER STEREO TOREN PORTABLE RADIO/ CASSETTESPELER WALKMAN VIDEOBONNEN EN ANDERE LEUKE PRIJZEN! STOFFEERDERIJ HOVIUS voor het bekleden en repareren van al uw meubelen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave tel. (01726) 15694. of komt u eens langs! NOORDZIJDE 124 BODEGRAVEN Zuidplaslaan 19 Waddinxveen E - I Straat Gemet itenuls Waddinxveen Wij wensen Jaap, Diana en de kinderen veel kracht en sterkte. Titel: Few Good Man, A Few Good Man, A Few Good Man, A Henry, Portrait Serial Killer Henry, Portrait Serial Killer 29th Street Blade Runner (Directors out) Renegade Sommersby Jennifer 8- Jennifer 8 Red Rock West House Party 2 Over The Line Under Threat Honeymoon In Vegas Distinguished Gentleman, The Distinguished Gentleman, The Distinguished Gentleman, The Distinguished Gentleman, The Rapid Fire Rapid Fire Rapid Fire Two Cops Two Cops Hellraiser 3 Loaded Weapon Lawnmoverman Captain Ron Peters Friends W.'van Berkesteijn 'aai uaaaiin. th /zijzondzi jitMiq 'jan do/it eat ad/smming a uad id rmt ujte. id iamen^E.aj£.z^t fidj Zijde ■£/2. attznkizi hsz jzCzq&nAzul cron mijn ££/2 Z££.T UJaxm JSJJodJZgEJJEJl. «fr... 25 avonden van 3 uur 7 avonden van 3 uur sen fis-xiode, van. 13 jeu gEMTS/Jit ItsJj a±5.liJ:E.nhE. a£Cs. fiahië.nh£.n. s,n (jeAanlii 25e cre/e T£ alztis, 1 £.n afiedzid L.da/an mij Onze showroom te Leerdam... Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon 01727- 1 63 97 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon 03451 - 1 40 37 Buiten kantooruren: M. v.d. Slik, telefoon 01807 - 2 01 72 MODE MET KARAKTER Kil PI I1A/ ondernemende mensen In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de Rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude. Reewijk en omstreken. Autobedrijf HOFMAN Maarten Schoutenstraat 17 2741 SV Waddinxveen Telefoon 01828-18703

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 4