Voetgangster (91) gedood Sloop 40 seniorwoningen voor 80 appartementen 'Zullen we allemaal in MAVO-schooi Markante Waddinxvener overleden overleden Waddinxveen gaan wonen: t 1OO/o HELE KOLLEKTIEH! I I Zesde verkeersdode Leraar (50) Schaatsbeurs 3 dolle dagen bij Speculaas KERST- J20 Fietsen gestolen Winnende lotnummers KAARTEN met uw eigen foto WS’ HARWA 10 JAAR WONING VS Boorgaatjes Jan de Bas presenteert boekje in de Passage WADDINXVEEN - Donderdag avond 25 november om acht uur wordt in de boekwinkel en tijd schriftenzaak van Casemier-Bruna in het winkelcentrum ‘de Passage* door oud-Waddinxvener drs. Jan de Bas zijn boekje ‘Sinterklaas bestaat (als u dat wilt)* gepresen teerd. Zaterdag nam hij deel aan een dergelijke presentatie in Gou da. NOVEMBER- AANBIEDING JEANS HOUSE GREENFIELD CO JEANS HOUSE GREENFIELD CO Kerkweg 199 Oost naast afrit Hefbrug 2741 HE Waddinxveen. Telefoon: 01828-11173. S. ATTEMA VERBOOM makelaardij b.v., Julianastraat 6, gg Waddinxveen, tel. I Onafhankelijk Nieuwsblad Nu niet voor winkelcentrum, maar voor woonzorgcomplex wegens opening 2e filiaal lil ii< Bremmer STOFFEERDER MEGACOLOR M Dorpstraat 76 n Waddinxveen Tel. 01828-32002 12030 63927 63867 37702 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE 49e Jaargang No. 02364 'X va. SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddiniveen Telefoon: 01828-12012 Woensdag 24 november 1993 Uw)televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! a 01828-13500 RECTIFICATIE WINKELTIJDEN DORPSTRAAT KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. IN DE ROZENBURCHT IN BOSKOOP zondag a.s. vanaf 20.30 uur. DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER Kom je ook? Zes doden 4 ChOA KORTING I W /U JACKS!!! Aanbiedingen gelden niet voor spijkerbroeken - Weekblad voor Waddinxveen Ereburger Simon Pille in zijn woonkamer met een boek over scheepsbouwer Cornells Verolme grafie Ton Bennemeer). bliceerd in het dagblad Trouw. SCHOENEN MP MUI» ingang. De woningen hebben dus alle kenmerken van woningen terwijl zij toch een di recte en overdekte toegang heb ben tot het verzorgingshuis. maand om het leven tijdens zijn vakantie in Duitsland. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon: 01828-14000 iedere donderdagavond koopavond WADDINXVEEN - Op de alge mene begraafplaats aan de Al- berdingk Thijmlaan is zaterdag middag Simon Pille begraven. De markante Waddinxvener, die aan het Jan van Bijnenpad woonde, overleed vier dagen eerder op 93- Dat vieren wij met aanbiedingen in tapijt, gordijnen en slaapcomfort en GRATIS TAART! (bij besteding van minimaal f300,-) U BENT WELKOM VLOERBEDEKKING GORDIJNEN EN SLAAPKOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon (01828) 1 61 19 Uw Echte Bakker bakt zijn speculaas- tssortiment op ambachtclyke wijze met echte roomboter cn heerlijke speculaas kruiden. Dat wordt smullen! ONTDEK DE ECHTE BAKKER. ECHT[E PROEFT 7 Directrice G. Fahmer-van Os van Huize Souburgh ging tijdens de bijeenkomst in op de nieuwe zorgtaak van Huize Souburgh, speciaal met betrekking tot de te leveren zorg en diensten aan be woners van een woonzorgcomplex. Tevens werd tijdens de bijeen komst besloten om te komen tot de oprichting van een bewoners commissie die kan dienen als overlegpartner voor de woning-' bouwvereniging Waddinxveen en Huize Souburgh. Ook voor video, radio, Iwasmach/ne. koelkast enz Pille bekleedde binnen de poli tiek, de vakbond en andere maat schappelijke instellingen diverse functies. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen wordt ruime aandacht besteed aan het heen gaan van deze hoogbejaarde Volgens een vijftal winkeliers van de Dorpstraat-Kerkweg-West staan er bijvoorbeeld wat hen betreft zeer hinderlijke fouten in het boekje, welke het publiek in de eigen exem plaren zouden moeten herstellen. Zo is slagerij Kerver (Dorpstraat) tussen de middag gesloten van half één tot half twee (behalve op zater dag), is Wielaard-voor-de-fiets (dorpstraat) woensdagmiddag open van half twee tot zes uur, is Van der Linde Interieurverzorging (Dorp straat) op maandag gesloten, is de Stenen Wereld (Kerkweg-West) op vrijdag geopend van negen uur tot half één en van half twee tot zes uur en is Verhoeff (Dorpstraat) op de donderdagse koopavond van zeven tot negen uur geopend. WADDINXVEEN - In Waddinx veen werden weer enkele fietsen gestolen. Vanaf de Brederolaan verdween een wit-roze-zwarte Union damesfiets met trommel- remmen en versnelling, vanaf het NS-station Waddinxveen een rode Giant Custom heren-mountain- bike, vanaf het NS-station Wad- dinxveen-Noord een blauw-grijze Gazelle Grand-tourist en vanaf het Stationsplein een paars-witte heren-mountainbike. jarige leeftijd. Simon Pille was sinds 1970 (zilveren) ereburger van Waddinxveen. Hij zat van 1933 tot 1970 in de gemeenteraad voor de SDAP en de PvdA. Van die 37 jaar was hij acht jaar (1948-1966) wethouder. Simon WADDINXVEEN - Willy Geer- ling (Nicolaaserf 15, tel. 01828-17764) houdt zolang het vriest weer elke dag in haar win keltje een schaatsbeurs. Bij haar zijn allerlei gebruikte, maar in goede staat verkerende schaatsen verkrijgbaar. Voor een bezoek is het maken van een telefonische afspraak gewenst. Van de drie gerenommeerde res taurants is volgens Lekker ’94 voor ’t Baarsje en de Gouwe Dis nu de eredivisie van de Top 100 in zicht. Eigenaar Daam Scharloo (55 en ex-de Gouwe Dis) en zijn chef-kok Gerard Schalkwijk (31) van ’t Baarsje blijven de restau rantgids als tandem goed beval len. ‘Kwalitatief staat deze zaak op een hoog peil en de eredivisie is in zicht, maar de prijzen zijn vrij hoog. We aten salade met zweze rik, tomatensoep, voortreffelijke kabeljauw met een oosters accent en lamskoteletjes met pasta1. ’t Baarsje bevat 40 plaatsen en is op zondag gesloten. Op zaterdag is er geen lunch. De menu’s kos ten 55,- tot 97,50 gulden. De 01828 - 12309 WADDINXVEEN - De 40 seniorwoningen aan de Prins Bern hardlaan staan weer op de nominatie te worden gesloopt. Waren "er eerst een paar jaar geleden de afgeblazen gemeentelijke plan nen om de huizen met de grond gelijk te maken voor een nieuwe WADDINXVEEN - Dinsdagmid dag 23 november is in het crema torium Schollevaar in Capelle aan den IJssel gecremeerd de Wad- dinxveense leraar A.G. Kampen. Aan het leven van de 50-jarige docent geschiedenis en aardrijks kunde van de Prof. Kohnstamm- school voor openbaar MAVO (Mauritslaan), die aan de Prins Bernhardlaan woonde, kwam vori ge week donderdag 18 november een einde. Hij laat een echtgenote achter. Binnen de kring van schoolleiding, directie, docenten, leerlingen en ouders van de Prof. huiswijn kost f 32,50. Buiten eten is mogelijk. Over Bibelot, de ‘drukke zaak* van Ton Ververs (33) en zijn vrouw Caroline, wil Lekker ’94 .geen kwaad woord meer horen. ‘De prijs-kwaliteit-verhouding is dik in orde, maar van een jonge chef-kok als René Bakker (27) hadden we meer durf verwacht. Er zijn ook slordigheden te con stateren (overheersende dressing op de zalmtartaar), maar de ra gout van schaal- en schelpdieren met pepersaus (f 45,-) was in or de*. Bibelot bevat 50 plaatsen en is op maandag gesloten. De menu’s kos ten f 49,50 (lunch), f 55,-, f 65,- en f 75,-. Een vegetarisch menu kost f 40,-. De huiswijn kost f 29,50. Buiten eten is er mogelijk en er worden kookcursussen gege ven. Lekker ’94 heeft voor de Gouwe Dis van eigenaar Maarten van Velzen (41) en chef-kok Ron van Leer (51) - net als voor ’t Baarsje - de eredivisie in zicht. ‘Ron van Leer (ex-Bibelot) levert absoluut vakwerk, maar zijn kleine kaart (veel hoofdgerechten ook als voor gerecht en andersom) mist nog bezielde vernieuwing. De verfij ning is er, maar ossehaas met beaujolaissaus is natuurlijk geen vondst*. De Gouwe Dis, sinds kort voor zien van een bistro-gedeelte, be vat 65 plaatsen en is op zondag, op maandag en op feestdagen ge sloten. De menu’s kosten f 49,50, f 55,-, f 59,50 en f 69,50. De huis wijn kost f 29,75. In de restaurantgids Lekker ’94 vallen de drie Waddinxveense vermeldingen van ’t Baarsje, Bi belot en de Gouwe Dis zeer op. Uit Gouda worden alleen ‘Brunei* (Hoge Gouwe) en ‘De Mallemo len* (Oosthaven) beschreven, ter wijl ‘De Zes Sterren* (Achter de Kerk) en TEtoile* (Blekerssingel) slechts worden aanbevolen. meerden, islamitische kinderen en WADDINXVEEN - Vorige week woensdagavond tijdens de avondspits om tien voor half zes is de 91-jarige Waddinxveense E. den Boer na een aanrijding om het leven gekomen. Ze stak vlak bij de Prins Willem-Alexandertunnel te voet de Willem de Zwijgerlaan over in de richting van Albert Heijn en werd aange reden door een personenauto. (als u dat wiltj^werd eerder gepu- De uit de tunnel in de richting -r__van het Koningin Wilhelmina- plein rijdende personenauto werd bestuurd door een 53-jarige Wad dinxvener. Vermoedelijk heeft de hoogbejaarde voetgangster de au to niet opgemerkt, terwijl de be stuurder haar niet meer kon ont wijken. De Waddinxveense werd met ern stige verwondingen overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis (lokatie Bleuland) in Gouda, maar onderweg naar het hospitaal over leed ze reeds aan het opgelopen lichamelijk letsel. Reanimatie mocht niet meer baten. Eventuele getuigen van de aanrij ding wordt verzocht zich te mel den bij de Waddinxveense politie. Het Waddinxveense verkeer eiste dit jaar al vijf doden: - Donderdagmorgen 8 april om 7.35 uur maakte een 27-jarige motorrijder uit Alphen aan den Rijn een fatale inhaalmanouevre op de Henegouwerweg. Hij reed frontaal tegen een tegemoetko mende vrachtauto en overleed ter plaatse. - Donderdagmiddag 29 april om 16.17 uur werd een 6-jarig Wad- dinxveens meisje op slag gedood bij een aanrijding bij het winkel centrum Luifelbaan. Een vanaf de Vondellaan komende auto sloeg rechtsaf de Brederolaan op en overreed daarbij het meisje dat net op het punt stond over te ste ken. - Dinsdagmiddag 11 mei om 14.49 uur werd een 76-jarige Waddinxveense fietser op de Ka- naalstraat-Kerkweg-Oost overre den door een vrachtwagen. De vrachtwagen wilde vanaf de Ka naalstraat rechtsaf de Kerkweg- Oost oprijden en zag daarbij de bejaarde fietser over het hoofd. Hoofd redacteur: B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9. 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 -15637 reageerd op het plotselinge en on verwachte overlijden van Anton (Tom) Gerard Kampen, van wie juist was aangekondigd dat hij binnenkort na een lange periode van ziekte weer aan de slag zou gaan. De schoolgemeenschap was hem erg dierbaar, ondanla de vaak ook moeilijke periodes die WADDINXVEEN - Doordat de betreffende woning aan het Wou- gelijke zorgvuldigheid worden be- brechterf goed beveiligd bleek geleid. slaagden inbrekers er niet in het - - - - huis binnen te komen. Boorgaat jes bij een raam herinneren nog aan de vergeefse poging van de ongenode gasten. De woningbouwvereniging Wad dinxveen heeft vorige week woensdag over de rigoreuze nieuwbouwplannen, die naadloos aansluiten op de nieuwe overkoe pelende zorgtaken van het zorg centrum Souburgh, een goedbe zochte bijeenkomst gehouden met de bewoners van haar woningen aan de Prins Bernhardlaan. Tijdens deze bijeenkomst heeft voorzitter G. van der Vlist een toelichting gegeven op het haal baarheidsonderzoek dat de wo ningbouwvereniging Waddinx veen instelt naar een aanpassing van dit complex. Het complex Prins Bernhardlaan is gebouwd in 1960 en bestaat uit 40 woningen voor zelfstandig wo nende ouderen. De visie op oude renhuisvesting is de laatste jaren -Tm sterk gewijzigd. Het beleid is er kost f 9.90 en is uitgegeven door °P gericht ouderen zo lang moge- Merweboek in Sliedrecht. Bij de- ze uitgeverij publiceerde de nu in Rotterdam wonende Waddinx veense docent, historicus, dichter en schrijver in 1990 zijn debuut bundel ‘Hard wegwandelen*. ‘Sinterklaas bestaat (als u dat wilt)* is een alleraardigst en on derhoudend boekje, soms serieus en soms minder serieus, met mar kante illustraties van Trouw-car- toonist Len Munnik. De uitgave - een mooi en betaal baar Sinterklaas-cadeautje - bevat ook sporen uit Waddinxveen, zo als het ‘nieuwtje* dat op de her vormde Eben Haëzerschool (Jan Dorrekenskade-Oost) alleen Zwar te Piet komt, omdat Sint Nicolaas als vroegere rooms-katholieke bis- schop te omstreden wordt gevon den. Jan de Bas meldt op de omslag van zijn boekje dat hij het ware verhaal vertelt over het Sinter klaasfeest. In vijftien bondige ar tikelen behandelt hij allerlei vra gen, zoals de populariteit van de Sint, de zin van het 5 december- feest en hoe gaan bijvoorbeeld Surinamers, journalisten, gerefor- pedofielen met Sinterklaas om. Kerngedachte voor Jan de Bas is dat het feest van Sinterklaas ge vierd wordt, wanneer mensen dat zinvol vinden. Een aantal van de stukjes uit ‘Sinterklaas bestaat aan de eisen die aan een woon-’ zorgcomplex worden gesteld. Om deze reden is door ons in overleg r met het bestuur van Huize Sou- winkelcentrum, nu zegt de huisbaas - woningbouwvereniging burgh een haalbaarheidsstudie ge- _LL22_. 1. j__L_ L_wt naar de mogelijkheid van ge- voor de bouw van een modern woonzorgcomplex. De gefaseerde faseerde vervanging van de huidi- complex dat verbonden wordt met Huize Souburgh. De stedebouwkundige, bouwkun dige en exploitatie-aspecten wor den thans bestudeerd door het ar- chitectenbureau Treffers Pol- naast nog een zelfstandig huishou- gar BV (Middelburgseweg). Het J - --- college van B. en W. heeft haar principe-instemming gegeven. Indien alles meezit zal op zijn ’woonzorgcomplexen’ vroegst in 1995 met de bouw van de eerste woningen van het woon zorgcomplex begonnen kunnen worden. De woningen worden ge- o_stapeld gebouwd, waardoor de to- kan worden. Woonzorgcomplexen tale capaciteit van het voltooide 80 zelfstandige woningen zal be- _xati: project wordt niet verwacht voor Scrhijver drs. Jan de Bas. (Foto: Archief - Sjaak Note- boom). De paperback met 48 bladzijden WADDINXVEEN - Maandag 22 november was de eerste van de in totaal zeven trekkingen in het kader van de Sint Nico- laasactie 1993 van de Onder nemersvereniging Waddinx veen. Tijdens elke trekking worden vier lotnummers bepaald, die elk goed zijn voor een geldprijs van f 250,-. Eigenaren van de winnende loten, die tot en met volgende week bij elke bestede tien gulden door de deelnemers winkeliers worden verstrekt, kunnen voor hun prijs contact opnemen met OVW-penning- meester D. Sonneveld, Konin gin Wilhelminaplein 6, Wad dinxveen, tel. 01828-13061. De uitslag van de eerste trek king op maandag 22 november is: 1 met wie de overleden ereburger op ambachtsschool in Middelharnis heeft gezeten. (Foto: Feja- ALKMAAR/WADDINXVEEN - ‘Zullen we allemaal in Waddinx veen gaan wonen?* vraagt *’s lands toonaangevende restaurantgids Lekker ’94* zich enthousiast af bij de jaarlijkse kritische bespreking van de Waddinxveense restau rants *’t Baarsje* (Zwarteweg), ‘Bibelot* (Limaweg) en ‘de Gou- we Dis* (Zuidkade). men en overleed later aan haar overlijden van de MAVO-leraar is In deze veelgelezen bespreking verwondingen. Bij ernstige ver- door schooldirecteur A.J.M. over de 500 beste restaurants van keersongelukken buiten Waddinx- Uphof in een korte brief aan de Nederland ontbreekt Waddinx- verongelukten dit jaar twee ouders en leerlingen meegedeeld, veense vierde toprestaurant ‘Ak- Waddinxveners, de 24-jarige Ka- De Prof Kohnstammschool be- keroord* (Akkeroord), omdat dit ren van Garderen verloor deze sloot donderdagmiddag, vrijdag- eethuisje van Ron de Bruin (ex-de maand het leven op de Hooge- middag en de dag van de uitvaart Gouwe Dis) en Tonneke de Bruin- yeenseweg bij Boskoop en de 77- geen les te geven. De voor afgelo- Boonstoppel (beiden ex-La Gre- jange C.L. Buurman kwam vorige pen vrijdagavond geplande feesta- nouille in Gouda) zich nog een nieuwe plaats in Waddinxveen en omgeving moet verwerven. den kunnen voeren, zijn nieuwe voorzieningen nodig. Hiertoe worden in Nederland zo genaamde (wozoco’s) gesticht. Wozoco’s ma ken onderdeel uit van een verzor ginghuis van waaruit zorg op maat aan de bewoners gegeven i_. o. hebben een overdekte verbinding woonzorgcomplex uit de ongeveer naar het verzorgingshuis. 80 zelfstandige woningen zal be- De zelfstandige woningen zijn zo- staan. Afronding van het gehele wel bereikbaar vanuit het verzor- project wordt niet verwacht voor gingshuis als vanuit een centrale het jaar 2000. LAL... L_j De meerderheid van de bewoners zelfstandige woont nog steeds met plezier in toch een di- de huidige woningen, die echter niet voldoen aan de eisen die de o...omoderne ouderenzorg stelt. Bij re- De huidige woningen”voldoen niet alisatie van een woonzorgcomplex zullen de huidige bewoners als eersten in aanmerking komen voor huisvesting in deze voor Waddinxveen nieuwe woonvorm. De herplaatsing van de huidige bewoners zal met de grootst mo- - <!OoR DAG de echte bakker GERTHUIZER _®J Zuidkade 11, Groensvoorde 3 Echt... je proeft t. Waddinxveen - dat de 33 jaar oude woningen moeten verdwijnen start bouw van 80 dure appartementen in laaggestapelde nieuwbouw 8e woningen door een woonzorg- zou in 1995 kunnen beginnen en in 2000 voltooid kunnen zijn. bejaardenhuizen) zullen steeds meer taken overnemen van de verpleeghuizen. Voor ouderen die zorg nodig hebben, maar daar- De man kwam onder de vrachtwa gen terecht en overleeg aan zijn zware verwondingen in het zie kenhuis. - Donderdagavond 13 mei om 18.56 uur was een 39-jarige Bos- koopse vrouw betrokken bij een zware aanrijding op het Noordein- de. De vrouw keerde met haar au to en werd daarbij in de flank o aangereden door een achteropko- Kohnstammschool is geschokt ge mende auto. -J -- - Woensdagmiddag 25 augustus om 14.00 uur werd een 36-jarige Waddinxveense vrouw op de Ka naaldijk bij het oversteken aange reden door een passerende auto. De vrouw, die op haar fiets vanaf een inrit op de Kanaaldijk wilde oversteken, moest zwaar gewond in het ziekenhuis worden opgeno- hij er had moeten meemaken) Het overlijden van de MAVO-leraar is door schooldirecteur A.J.M. Uphof in een korte brief aan de ouders en leerlingen meegedeeld. De Prof Kohnstammschool be sloot donderdagmiddag, vrijdag middag en de dag van de uitvaart z geen les te geven. De voor afgelo- Boonstoppel (beiden ex-La Gre- vond van de scholieren werd be grijpelijkerwijs afgelast. sterk gewijzigd. Het beleid is lijk in hun eigen huis en omge ving te laten wonen. Als ouderen behoefte krijgen aan enige zorg en steun dan wordt in eerste aanleg getracht deze in het eigen huis te geven, waartoe even tueel bouwkundige voorzieningen worden aangebracht. Blijkt de zorgebehoefte meer te omvatten dan zal over het algemeen opna me in een verzorgingshuis of zelfs verpleeghuis noodzakelijk wor den. De verzorgingshuizen (vroeger I?- 8 L a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1993 | | pagina 1