groots wielerspektakel MVV wint tweede tournooi Be Fair Wielerronde wordt een Antilope-atleten liepen 16e Linschoten-loop Op Tweede Paasdag (maandag 4 april) Expositie De Sperwer ZVH met moeite naar bekerfinale WSE B2 is kampioen Betaalde jeugdclubs bij Be Fair Onderlinge Excelsior Gelijkspel van eerste damteam Succes voor jonge judoka’s Auto-radio’s weg Slechte vangst Hoge sjoelscore Tine Valenkamp Competitie verder voor ZVH-volleybal Pagina 23 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 JANUARI 1994 WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Zwem- en Poloclub ”De Gouwe” wedstrijdprogramma ZATERDAG 08-01-94 WATERPOLOTOERNOOI GEZELLIGE NIEUWJAARSONTVANGST in de bar van het Zwembad ”DE SNIEP". Ook u bent daar van harte welkom!!! Randprogramma Kringklassement Dames Stichtingsvorm Parcours Almeria PI JDfJ Een Wierlerronde Waddinxveen). 9.55 min. stilstaan. Sponsors: voor DAMES-1 en HEREN-1 om de”Q S v.d. Panne-trophee” gevolgd door de Hoofdspons^f: Q. S. Van der Panne (Alphen aan de Rijn) Van den Berg aannemersbedrijf Zwammerdam. Boonstoppel Autobedrijf, Autorijschool Henk van Erk. Reisburo Van Ginkel. Noordegraaf Autobedrijven. Vink Groep B.V.. TAS VX8000-software Be Fair kon alle deelnemers een lunchpakket en consumpties aan bieden door sponsoring van Plus markt Riwa BV, Fiat-dealer Kool, Vink Verzekeringen en loon- en verhuurbedrijf J. Verbij Zn. uit Alphen aan den Rijn. Hoofdspon sor Asics schonk iedere deelne mer een voetbaltasje met de naam Asics. De jeugdcommissie van Be Fair kan terugkijken op een zeer ge slaagd tournooi. Jeugdvoorzitter Rien Saarloos en coördinator Adri van der Zijden maakten reeds be kend dat het derde grote zaalvoet- baltournooi op donderdag 29 de cember van dit jaar zal worden gehouden. WADDINXVEEN - Bij het jaar lijkse kersttournooi van sport school Slingerland in Capelle aan den IJssel zijn verscheidene judo ka’s van de Waddinxveense sport school Den Edel (Noordkade) met een prijs huiswaarts gekeerd. Bij de jongens 6-7 jaar (gewicht 30 kg) won Ricky de Kruijff de eerste prijs door al zijn partijen met ippon (vol punt) te winnen. Een eerste prijs was er ook voor Claudia van de Haar bij de meis jes 9-10 jaar (gewicht 27 kg). Sylvester van der Laar (9 jaar, 29 kg) kwam op de tweede plaats van het erepodium te staan. Sander van Steenis (10 jaar, 34 kg) en Marijke Kramer 11 jaar, 36 kg) wonnen een derde prijs in hun ca tegorie. Uiteindelijk konden Martin de Kruijff en Yvonne Weidema een vierde prijs in ontvangst nemen. Alle kinderen konden terugzien op een gezellig en geslaagd tour nooi. WADDINXVEEN - De draad die met de organisatie van een jaar voor het eerst deel uit van Waddinxveense wielerronde vorig voorjaar is opgepakt krijgt op het klassement. Om te komen tot een aantrekke lijk en afwisselend programma heeft het wielercomité dit jaar ge kozen voor een herhaling van de burgerronde. Daarnaast zal in sa menwerking met de Road Racers Club Nederland een wheeler-wed- strijd worden gereden. Wheely’s zijn uitermate snelle en lichtgewicht rolstoelen. De berij ders, zoals valide als invalide spor ters, zijn onderverdeeld in drie klasses. De Road Racers Club heeft de Waddinxveense wed strijd opgenomen in de Road Ra cers Cup 1994, zodat een kwalita tief hoogstaand deelnemersveld aan de start zal verschijnen. In Waddinxveen met mogelijk zelfs buitenlandse deelname. Naast de organisatie van de wie lerwedstrijden is het wielercomité druk bezig met het opzetten van een aantrekkelijk randprogramma. Het plein voor het winkelcentrum aan de Groensvoorde leent zich daar uitstekend voor. Op dit moment worden diverse mogelijkheden onderzocht. In ie der geval gaan de gedachten uit naar een muzikale omlijsting in combinatie met horeca-activitei- ten. Hiermee hoopt het comité tege moet te komen aan de wensen van de bezoekers van de ronde van 1993. Ook op andere punten langs het parcours streeft het comité naar uitbreiding van randactivitei- ten en horeca-faciliteiten. Nadere informatie over de tweede Waddinxveense wielerronde is verkrijgbaar bij Gerard Haze- broek, tel. 01828-31361 of bij Leen Rehorst, tel. 01828-16244 die samen de pr-activiteiten van de Stichting Wielerronde Wad dinxveen verzorgen. Het nieuwe logo van de Stich ting Wielerronde Waddinxveen. Een beeld van de nieuw leven ingeblazen Waddinxveense wielerronde, die op Tweede Paasdag F j 1993 met goed weer begon, maar eindigde als een verregend spektakel. (Foto: Archief - Stichting sterke Hekelingen op bezoek. Een Be Fair-voetbal is dan opnieuw gastheer van een uniek gezel schap. De namen van MVV, Vi tesse en NEC mochten reeds van de betreffende begeleiders geno teerd worden. Dat is alvast het begin van opnieuw een zeer sterk bezet zaalvoetbaltournooi. ZEVENHUIZEN - De Zeven- huizense volleybalvereniging Ren- tokil-ZVH speelde in de kruisfi nale tweemaal tegen Alcom Ca pelle om uit te maken wie het ging opnemen tegen de winnaar van de duels Piet Zoomers Dyna mo en VC Kuipers Zwolle. ZVH ging door naar de bekerfinale, maar met moeite. In de eerste wedstrijd werd ZVH overdonderd door de Capelse ploeg. Ze hadden geen verweer tegen de aanvallen van Boudrie en Van Es. De eerste set werd dan ook snel met 3-15 beslist in Al corns voordeel. In de tweede set bleef de pass aan Capelse zijde goed, terwijl de pas sing aan de Zevenhuizense kant te wensen overliet. Toch kreeg Al com het moeilijker om direct te scoren. Toch konden ze deze set met 12-15 op hun naam zetten. In de derde set kreeg ZVH meer grip op de wedstrijd doordat de aanvallen van Edger Tinkhof be ter doorkwamen en de passing van Edgar Benschop een betere basis was voor de aanval. Met 15-6 won ZVH deze derde set. In de vierde set zakte Alcom ver der weg en konden de ZVH-spe- lers de aanval beter verzorgen (15-4). In de beslissende vijfde set nam ZVH in het begin een grote voorsprong. Alcom kwam echter door sterk te verdedigen terug, naar ZVH kon op het eind toch met 15-11 de set winnend af sluiten. Voor de return ging ZVH in re traite in hetzelfde hotel als Al com. ZVH kwam daar duidelijk beter vandaan en begon vanaf het begin sterk. In de Capelse sport hal werd door het goede passen van Kooijman de aanvallers van ZVH beter in stelling gebracht. Met de service wist ZVH ook meer druk uit te oefenen en dit leidde tot een 7-15 setwinst. Dit spel zette in de tweede set goed door en ook deze set kon met overtuiging gewonnen wor den ((9-15). In de derde set kwam Alcom terug, met name Van Hal en Boudrie zorgden voor sterke aanvallen. Deze acties brachten 15-6 op de borden. De vierde set was een open strijd. ZVH kwam dicht bij een 3-1 zege door een voorsprong van 8-13, die door knap door Alcom werd om gebogen naar een 15-13 setwinst. De rekenaars onder het publiek wisten dat Alcom de beslissende vijfde set moest winnen met 15-3 om de bekerfinale te halen. Dat dit een schier onmogelijke opgave was, mocht ook bekend zijn. Alcom kwam voor met 6-2, maar na een time-out van coach Toon van der Burgt herstelde ZVH zich en kwam weer terug. Alcom wist deze set toch te winnen met 15-9 en bleef uiteindelijk toch met lege handen achter. Het wielercomité is ingegaan op het verzoek van de Stichting Kring Promotie uit Bleiswijk om de Waddinxveense ronde te laten opnemen in het Kringklassement. Dit klassement is in het leven ge roepen naar het voorbeeld van het Westland-klassement dat al vele jaren bekendheid geniet onder de wielerliefhebbers. Het Kringklassement wordt verre den in typische tuinbouwgemeen- ten van het gebied De Kring. De eerste wedstrijd voor dit klasse ment zal in Waddinxveen worden verreden. De overige deelnemende comités zijn Bergschenhoek (14 juni), Bleiswijk (16 juni), Zoetermeer (23 juni), Gouda (1 juli), Pijnac- ker (6 augustus) en Berkel en Ro denrijs (10 september). Gouda maakt net als Waddinxveen dit kende parcours aan de Groens voorde. De verwachting is echter dat dit in 1994 voor het laatst geschikt is voor een wielerronde. In overleg met de gemeente wordt gezocht naar een alternatieve locatie bin nen het Gouwedorp. Handicap hierbij is dat vrijwel al le woonwijken 30 km-zones heb ben met snelheidsremmende maatregelen en dat niet alle door gaande wegen zomaar kunnen worden afgesloten op Tweede Paasdag vanwege de shows van de Stichting Meubelstad Waddinx veen. WADDINXVEEN - In zeven op het parkeerterrein Beukenhof ge parkeerde auto’s is ingebroken. In alle gevallen was het te doen om auto-radio’s. den. De return staat in Almeria gepland op woensdag 19 januari. Voor de ZVH-dames start zater dag toch de tweede helft van de competitie weer. In eigen huis spelen de dames om 17.00 uur te gen het team van Sliedrecht Sport. Voor de dames een belangrijk du el. Bij de volle winst kunnen de dames met dit team op gelijke hoogte komen en behouden zij nog de aansluiting met de sub top. Voor de heren van ZVH 2 staat komende zaterdag ook een com petitiewedstrijd op het program ma. Deze zal om 14.30 uur in de sporthal Swanla beginnen. Tegen stander is het team van Ekspalvo, de nummer twee van de eerste di visie B. Bij volle winst komt ZVH op gelijke hoogte te staan met de ze ploeg. WADDINXVEEN - Het eerste achttal van de Waddinxveense damclub Excelsior speelde in buurtcentrum ‘De Boog* tegen het bezoekende HDC uit Alphen aan den Rijn. Aan het eind van de avond werd de balans opgemaakt. De stand was 7-7 en er werd een partij af gebroken. Zo goed als zeker lijkt deze partij (van Tijmen den Ou den jr) onbeslist te eindigen, waarmee de totaal-uitslag dan ook gelijk blijft. Het Waddinxveense team telde twee invallers en dat had tot ge volg, dat teamleider Raymond van Es zich zelf voor het eerste bord had ingedeeld. Ondanks al bet mogelijke tegenspel, moest hij zwichten voor de sterke Alphense speler Erik Jan van Reenen. Dirk Heeren I was de tweede spe ler die verloor, maar er stonden twee winstpartijen van Teun van der Krol en Vincent van Es tegen over. Gelijke spelen werden voor lopig opgetekend door Piet Swart, Adriaan Blom en Lucien Claes- sen. WADDINXVEEN - Het B2- team van WSE-voetbal is ongesla gen kampioen geworden. De wed strijd bij Schoonhoven B2 werd helaas afgelast, maar het kampi oenschap is toch uitbundig ge vierd door de B2-boys. BI speelde tegen Al van RVC. WSE won de wedstrijd netjes met 4-0. Hafid Assoulijmani scoorde drie maal en Maurice van Velzen eenmaal. Al oefende tegen Rohda Al. Het goed spelende WSE zag door twee ongelukkige tegendoelpun ten geen kans meer om de wed strijd geheel naar zich toe te trek ken. Nils Smit bracht WSE terug op 1-2. C1 had Rohda C1 op bezoek. Bei de teams scoorden tweemaal. To bias Wolfgram en Daniel Klijn scoorden voor WSE. C2 had nog een competitiewedstrijd af te wer ken en wel tegen Perkouw Cl. WSE verloor kansloos tegen het fysiek sterkere Perkouw met 0-4. De meisjes-junioren kregen het minuut en 34 seconden liet klok ken. Frans Diepeveen wist er 1 uur 36 minuten en 30 seconden over te doen, terwijl John Droog goed was voor een tijd van 1.37.47. Op de 10 kilometer liet Cor Boon een prachtige persoonlijke tijd van 46.51 door de jury noteren, waar Adrie Verbree in 47.32 en Rene v.d. Wal in 48.10 wisten te finishen. Ook Tosca van Vliet wist binnen de 50 minuten de eindstreep te bereiken, wat in 49.22 minuten ook voor haar een persoonlijk record betekent. Veteraan III Wim Schild liep een bekeken 10 kilometer in een tijd van 51.38, terwijl Bert van Klave ren hem daarbij maar net voor kon blijven in 51.12. Peter Drost, pas sinds november Antilope-lid, liep uitstekend in 51.40. Corrie van Pinsteren en Anneried Gier deden niet veel voor elkaar onder en lieten 54.11 resp. 54.40 klokken. Angelique Boer liep naar een ster ke tijd in 52.58. Marion Kuiper was goed voor 55.14 min. Ferry Boon was erg sterk op de 5 kilo meter en perste er een prachtige tijd uit van 17 min. en 31 sec., waar broer Mark er 20 min. en 2 sec over deed. In deze zelfde tijd kwam ook Maarten v.d. Heuvel goed voor de dag en finishte Vincent Boere in 23.01. Op de 2,2 kilometer wist Marjolein Blaauboer zich goed te handhaven en liet de juryklok op WADDINXVEEN - Het tweede Asics Nationaal Zaalvoetbal tournooi voor C-junioren, dat vorige week donderdag 30 decem ber in de sporthal ‘de Sniep* werd gehouden door Be Fair-voet bal, is gewonnen door MVV uit Maastricht. Tweede werd Feije- noord (Rotterdam) en derde Vitesse (Arnhem). De C-junioren van Be Fair behaalden de achtste plaats voor Sparta (Rotter- matig verdedigend WSE maakte Hekelingen het scoren gemakke lijk. Vijfmaal werd keepster Nan cy Compeer gepasseerd. Titia Blom redde de eer voor WSE. E3 speelde een oefenwedstrijd te gen Rohda E3. Na een 1-4 achter stand wisten de oranjezwarten keurig terug te komen op 4-6. De pupillen van WSE werken in deze overbruggingsperiode een zaal- voetbalcompetitie af. De meisjespupillen hebben het in de zaal al het zo moeilijk als op het veld. De puppies van WSE kregen in vier zaalwedstrijden al 35 doelpunten tegen, tweemaal wisten de meisjes zelf te scoren. Beiden door Sharon van Zanten. De F-jes doen het prima in de zaal: 4-1 winst en 2-2 gelijk tegen Sportlust. Ook de E-en D-pupil- len van WSE begonnen 18 de cember aan de zaalcompetitie en leverden goede resultaten. Maandag 3 januari speelde WSE Cl in een sterk bezet zaalvoetbal tournooi in sporthal ‘de Sniep*. Als tegenstanders stonden Al phense Boys, UVS, Sparta, Kat wijk, Feijenoord, Jeugdplan Gou da en Quick Boys op het pro gramma. WADDINXVEEN - Donderdag 30 december hield Be Fair-voet- bal voor de tweede maal in 1993 in de sporthal ‘de Sniep* (Sniep- weg) een groot zaalvoetbaltour nooi voor de C-jeugd (12-14 jaar). Het tournooi werd gehouden in sporthal De Sniep. Be Fair was gastheer van negen clubs uit betaald voetbal: Feijen oord, Sparta, Excelsior (Rotter dam), SVV (Schiedam), ADO (Den Haag), HFC (Haarlem), NEC (Nijmegen), Vitesse (de smaakmaker van de PTT Tele- competitie uit Arnhem) en MVV (Maastricht). Be Fair’s C-team werd gecoacht door Jan van Rijn. Asics op Coen- ecoop, de importeur van sportkle- ding voor de Benelux, trad op als’ hoofdsponsor. Alle voetballers kregen een leuke attentie. De be kers werden geschonken door de supportersvereniging van Be Fair. Autobedrijf Kool (Dorpstraat), Vink Verzekeringen (Zuidplas- laan) en het loonverhuurbedrijf J. Verbij Zn. (Alphen aan den Rijn) waren andere sponsors voor dit tournooi, zodat Be Fair extra dingen kan doen om dit tournooi tot een uniek evenement te ma ken. Plusmarkt Riwa BV (Zuidplas- laan) heeft er mede zorg voor ge dragen dat aan alle deelnemers een lunchpakket kon worden over handigd. Alles werd compleet ver zorgd. Twee KNVB-scheidsrechters, J. Pons en R.W. v.d. Bas, hebben het tournooi gefloten. Annie de Roo nam de EHBO voor haar re kening. De jeugdcommissieleden Peter van Meerveld, Martin Groeneveld, Jaap Zandee en jeugdvoorzitter Rien Saarloos hebben samen met B-coördinator en algeheel regelaar Adrie v.d. Zijden en D-C-trainer Jos Rutten garant gestaan voor een goed ge organiseerd professioneel tour nooi, dat gratis toegankelijk was. tijd op de 10 kilometer (46.51 minuten). Hij is hier in gesprek met Rob Meijer (jeugdtrainer en atleet), die in Linschoten ook goed voor de dag kwam op de 21 kilometer, waar hij een tijd realiseerde van 1.31.12. (Foto: Han Zoet). WADDINXVEEN - In verband met de wedstrijd van het eerste team voor de damcompetitie van de dambond Midden-Holland werden er slechts enkele wedstrij den gespeeld voor de onderlinge competitie van het Waddinxveen se Excelsior. Tijmen den Ouden, voormalig ze venvoudig clubkampioen van Ex celsior, ondervond de nog steeds bij nestor Teun Twigt aanwezige kracht. Deze leuk opgezette partij eindigde in remise. Jaap van der Eist vond het eens nodig zijn moyenne weer wat op te schroe ven. Zijn partijwinst behaalde hij op Cor Stolker. De jonge Dick Berghout toont evenals de andere zeer spelers, die dit seizoen voor het eerst in de se niorencompetitie uitkomen, steeds weer sprankelend spel. Zijn winst op Dirk Heeren II is een mooi re sultaat. Bertus van Eijk haalde volle winst op Jan de Heere en het duel tus sen de jeugdigen Mounts van den Bosch en Daniël Westmaas ein digde in het voordeel van de laat ste. WADDINXVEEN - De zesde wedstrijd voor de wintercompeti tie van de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW werd gehou den aan de Heimanswetering in Woubrugge. Ook in deze wed strijd, de laatste voor de winter stop, waren de vangsten ronduit slecht, doch er werd nu wel door nagenoeg iedereen vis gevangen. In vak A maakte R. Poldervaart (kantnummer 1) zijn kopplaats waar. Met een gewicht van 2.060 gram vis werd hij eerste. De twee de plaats en twee klassementspun- ten gingen naar M. van Leeuwen. Hij ving 840 gram. Drie klasse- mentspunten ontving H. de Haan voor een vangstgewicht van 650 gram. In het B-vak werd H. Kraan eer ste met een vangst van 1.030 gram (1 klassementpunt). De tweede plaats was voor J. Verhoef met 940 gram (2 klassementspun- ten), terwijl M. Reichard met zeer gering verschil derde werd. Hij ving 920 gram en kreeg drie klassementspunten. De tussenstand in de wintercom petitie is: 1. J. Verhoef - 12 klas sementspunten (12.740 gram), 2. M. Reichard - 13 punten (11.350 gram), 3. H. Kraan - 13 punten (9.880 gram), 4. R. Poldervaart - 15 punten (9.710 gram), 5. M. van Leeuwen - 18 punten (7.170 glam). Almeria. Volgens insiders is dit Sparta uit Rotterdam. De tweede wedstrijd tegen Vites se werd voor de Waddinxveners een 0-0 gelijkspel. Daarna stuntte Be Fair door met 3-0 te winnen van MVV. Be Fair’s laatste wed- speeld. De eerste wedstrijd zal strijd werd een 1-3 nederlaag te- voor ZVH op donderdag 13 janu- gen het Schiedamse SVV. ari in sporthal Swanla plaatsvin- De wedstrijd om de zevende en achtste plaats werd een 3-1 neder laag tegen Excelsior. Be Fair werd daardoor achtste. De achtste plaats voor de enige amateurvere- niging, die zeker niet werd weg gespeeld, vindt men in het War- naarplantsoen een sportief succes je. De Waddinxveners eindigden im mers voor Sparta en Haarlem. Zesde werd SVV, vijfde werd NED, vierde ADO (Den Haag), derde Vitesse en de finale werd gespeeld tussen de poulewinnaars Feijenoord en MVV. MVV won deze met 1-0 en kon zich winnaar noemen van het tweede Asics Na tionaal Zaalvoetbaltournooi voor C-junioren in Waddinxveen. WADDINXVEEN - In het Utrechtse Linschoten werd voor de 16e keer de Linschoten-loop gehouden. Hieraan werd ook door atleten van de Waddinxveense sportclub Antilope deelgenomen. Ze behaalden goede resultaten. De Linschoten-loop is een evene ment waaraan Antilopers graag deelnemen en waar door het gun stige parcours snelle tijden kun nen worden gerealiseerd. De weersomstandigheden waren voor het lopen goed, alhoewel menige deelnemer tussen de 15 en 19 ki lometer door de sterke tegenwind werd geplaagd. Er was gelegenheid om op ver schillende afstanden van start te gaan en afhankelijk van leeftijd en conditie en of ervaring werd een keuze gemaakt uit de 2,2, de 5-, de 10- of de 21 kilomer. Liefst 13 Antilopers kozen voor het grote werk en liepen de 21 ki lometer. Hans Boere was de snel ste in een tijd van 1 uur 13 minu ten en 44 seconden. Hij eindigde met deze tijd op een mooie 3e plaats bij de veteranen I. Trainer Auke Leen finishte in 1 uur 21 minuten en 58 seconden. Wim Los liep in dezelfde catego rie naar een mooie persoonlijke recordtijd in 1 uur 25 minuten en 30 seconden en was hiermee ruim 3 minuten sneller als ooit tevoren op de 21 kilometer. Ook Piet Graafland, Piet Blaau boer, Bert Kuiper, Emmy Mol hoek en Petra Bretveld liepen per soonlijke records en kunnen te rugzien op een geslaagde loop. Jeugdtrainer en atleet Rob Meijer liet 1.31.12 klokken. Hein Kou- wenhoven kwam in 1 uur en 33 minuten en 38 seconden over de finish, terwijl Bram Lindhout ruim 1 minuut voor hem als eer ste veteraan III de jury 1 uur 32 WADDINXVEEN - Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari houdt de Wad dinxveense postduivenvereniging De Sperwer weer de jaarlijkse tentoonstelling in het eigen opge knapte lokaal aan het Stations plein. Zo’n drieduizend postduiven, ver deeld over achttien verschillende klassen, zullen door twee keur meesters van de Groep van Keur meesters van Postduiven aan een strenge keuring worden onderwor pen. Deze keuring vindt vrijdag 7 ja- nauri overdag plaats, ’s Avonds is de tentoonstelling voor een ieder toegankelijk vanaf half acht. Za terdag 8 januari is de tentoonstel ling geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Op beide dagen wordt er met het rad van avontuur gedraaid en op Cor Boon (links op de foto) liep in Linschoten een uitstekende vrijdagavond is er een kleine bon nenverkoop van prominente lief hebbers uit vereniging en de om geving. De toegang tot de ten toonstelling is gratis. WADDINXVEEN - Niet Jan Kersbergen, maar Tine Valen kamp behaalde een zeer hoge sco re bij het sjoelen van de sjoelvere niging Waddinxveen in het club gebouw van de schuttersvereni ging Waddinxveen aan de Al- berdingk Thijmlaan. Ze behaalde 1.418 punten. Jan Kersbergen werd tweede met 1359 punten. De verdere uitsla gen in de A-klasse zijn: 3. Wim Slingerland jr. 1356, 4. G. Renes- se 1334, 5. Henk van Beek 1316, 6. B. Brouwer 1285, 7. Teus Vis ser 1260, 8. T. van Leeuwen 1234 en 9. Cees Kuipers 1206 punten. Stand A-klasse: 1Jan Kersbergen 139.343, 2. Wim Slingerland jr. 137.186, 3. Tine Valenkamp 135.671, 4. Cees Kuipers 135.586, 5. Dick Dros 134.433. Uitslag klasse B: 1. Erwin Pleus 1323, 2. Ed den Drijver 1321, 3. Kees Slingerland 1291, 4. Frans Botger 1274, 5. Dirk Jan van Drunen 1269 punten. Stand klas se B: 1. Ed den Drijver 126.840, 2. Frans Botger 125.757, 3. M. Renesse 125.457, 4. Dirk Jan van Drunen, 5. vera van Beek 125.033 punten. Uitslag klasse C: 1. Jan van Beek 1240, 2. Adrie Faay 1122, 3. Cor van Gils 1109, 4. Dirk Faay 1071 en 5. Cor Kersbergen 1069. Stand klasse C: 1. C. van Wijk 116.320, 2. Cor van Gils 115.314, 3. Caro line van Drunen 113.975, 4. Sjaan Faay 111.857, 5. Cor Kersbergen 111.800. Uitslag klasse D: 1. 1. Jan Olie 1075, 2. Marius Kersbergen 1070, 3. Ronald Meyer 1054, 4. Jeanette Kersbegen 1015 en 5. mevr. Brouwer 993 punten. Stand klasse D: 1. Hans Kuipers 104.900, 2. Marius Kersbegen 103.867, 3. Ronald Meyer 103.343, 4. Mike van Beek 101.967 en 5. Rien Waardenburg 101.480. Uitslag klasse E: 1Lies van Beek 924, 2. Coby van Eek 908, 3. A.J. Voshol 888, 4. Corry Boegheim 858 en 5. Rien Boegheim 855. Stand klasse E: 1. Rosewelle van Leeuwen 96.325, 2. Luke Hardus 95.620, 3. Miep Zonderland 95.120, 4. Lies van Beek 91.080 en 5. Coby van Ek 90.800. ZEVENHUIZEN - De Zeven huizense volleybalvereniging Ren- tokil-ZVH speelde in Nieuwegein voor de vijfde maal in de bekerfi nale. In deze bekerfinale speelde ZVH tegen Piet Zoomers Dyna mo. Het duel werd uiteindelijk;. - -- - - - toch met moeite door de Apel- van Be Fair behaalden de achtste plaats voor Sparta (Rotter- doorners met 3-1 werd gewonnen, dam) en Haarlem. Uitgerekend de club die de mees te kilometers (440) moest maken om in het Gouwedorp te kunnen voetballen ging dus op het Wad dinxveense zaalvoetbaltournooi met de hoogste eer strijken. Het werd de Limburgse jongens van harte gegund. Het tournooi, dat om 10.00 uur begon, was van het begin af aan spannend en attractief voor de ve- le toeschouwers op de tribunes. De C-junioren van Vitesse (Arn hem), NEC (Nijmegen) en MVV (Maastricht) speelden vaak oog strelend voetbal. De jongens (12 tot en met 14 jaar) worden doorgaans bij de be taalde voetbalorganisaties zeer goed begeleid. Om hen heen staat een team van trainers, coaches en verzorgers. Voor velen is er spra ke van een beslissend seizoen. Gehoopt wordt op een plaats bij de betaalde B-jeugdselectie met jongens van 14 tot en met 16 jaar, j_ iii tie uitkomen. Dezelfde waar Be Fair B-l vorig seizoen op het al lerhoogste landelijk niveau speel de en nu een goede competitie doormaakt in de derde divisie. Het C-l team van Be Fair, met trainer-coach Jan van Rijn en lei der Laurens Peters op de bank, verloor in de sporthal ‘de Sniep* Rien Saarloos en Adri v.d. Zijden overhandigen aan het slot van het tweede Asics Nationaal Zaalvoetbaltournooi voor C-ju nioren van Be Fair in sporthal ‘de Sniep' aan de aanvoerder van Feijenoord C de tweede prijs en de attenties van de hoofd- sponsor. (Foto: Be Fair-Jaap de Roo). Tweede Paasdag (maandag 4 april) in Groenswaard 2 (Groens voorde, Wadde, Peuleyen, Beethovenlaan) een vervolg, zo heeft de Stichting Wielerronde Waddinxveen dezer dagen met de pre sentatie van de plannen voor 1994 definitief laten weten. Het organiserende comité zet in de komende maanden verdere stappen om de wielerronde in het Gouwedorp te laten uitgroeien tot een kwalitatief hoogstaand wieler spektakel met regionale uitstra ling. Uiteraard blijft het wielrennen zelf het uitgangspunt voor de ron de die op maandag 4 april (Twee de Paasdag) verreden gaat worden op het vorig jaar zo verregende parcours Groensvoorde, Wadde, Peuleyen en Beethovenlaan. Evenals vorig jaar komen ook dit jaar de A- en B-amateurs- en vete ranen aan de start voor hun wed strijden over respectievelijk 80 en 50 km. Ook wordt in het pro gramma weer ruimte gemaakt voor een burgerronde. Nieuw dit jaar zijn een wedstrijd voor wheelers (rolstoel-racers), die in samenwerking met de Road Racers Club Nederland wordt ge organiseerd, en een reclamekara- vaan die tussen de wedstrijden zal rondrijden. Inmiddels heeft het wielercomité ook contacten uitgezet in de Tsje chische zustergemeente Pel- hrimov om te bezien of uit die ge meente wielrenners aan de start kunnen verschijnen in Waddinx veen. Een reactie is hierop nog niet ontvangen. Dat het organiserende comité se rieus bezig is met het opzetten van een professionele organisatie mag blijken uit het feit dat het comité inmiddels de Stichting Wielerronde Waddinxveen heeft doen oprichten. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Hans Moons (voorzitter), Jaco van der Eijk (secretaris) en Piet Versluijs (pen- ningmeeester). Piet Kloet, Leen Rehorst en Gerard Hazebroek zijn de overige bestuursleden. Nieuwkomer in het bestuur is Cock Rehorst. De stichting voert een logo waarin een racefietser en de hefbrug over de Gouwe terug te vinden zijn. Daags voor de wedstrijddag zal namens de Stichting Wielerronde Waddinxveen een rondekrant huis-aan-huis worden verspreid in Waddinxveen, Boskoop, Zeven huizen en Moerkapelle. Het wielerparcours in Waddinx veen blijft overigens een aanhou dende zorg voor het comité. Hoe wel de gemeente plannen ontwik kelt voor snelheidsremmende maatregelen op de wegen van het parcours kan de ronde dit jaar toch verreden worden op het be- ZVH startte in deze wedstrijd goed, maar zakte ver terug. Pas in de derde set wist ZVH meer grip op de wedstrijd te krijgen en kon een vierde set afdwingen. Hierin kreeg ZVH de kans op een vijf- setter, maar Dynamo liet het niet zover komen. Ze wisten met 15-12 de laatste set te winnen en pakten voor de tweede keer in successie de beker. De bekercompetitie is voorbij en nu begint weer de nationale com petitie. Voor ZVH zal het een drukke maand worden. Voor za terdag 8 januari staat de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe jaar op het programma. In de sporthal Swanla in Zevenhuizen zullen om 19.00 uur de heren van ZVH aantreden tegen het team van Deltalloyd AMVJ uit Amstel veen. Daarna ziet het programma er verder als volgt uit: Donderdag 13 januari in Zevenhuizen: ZVH- rT j JV11KC11» V<U1 It LOL til llltl 1U lOUl Umcaja - Almeria (SP); zaterdag ;n ]andeKjke jeugdcompeti 15 januari in Apeldoorn: Piet - - Zoomers Dynamo-ZVH; woens dag 19 januari in Almeria (SP): UnicajaAlmeria-ZVH; zaterdag 22 januari in Zevenhuizen: ZVH- Kuipers Zwolle. Voor de derde ronde van de Euro pa Cup II lootte ZVH in Luxem- de eerste wedstrijd met 1-0 van burg tegen het Spaanse Unicaja de winnaar van de vorige editie, 11- :__:jn i- een tegenstander waar de Zeven huizense ploeg niet bijvoorbaat kansloos tegen is. De Europacup-wedstrijden wor den allemaal doordeweeks ge- FWfSH I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 23