SAXOFOON HUREN? Familieberichten VERWUSBRIEFJE Zonnecentrum Wie VERMIST erkend no van L’NUYlT^ BEGRAFENISSEN EN CREMATIES VAN DEN BERG kinderopvang geregeld P.P. Hermans praktijk gesloten van 17-10 t/m 21-10 GEBR. POS b.v. BOSKOOP STICHTING KINDEROPVANG BOSKOOP PIANOLES GK/WvW - WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 Pagina 4 MUZIEKHANDEL Helen t 9 oktober 1994 *23 september 1936 9 oktober 1994 BEGRAFENISSEN ADRIANUS VAN WILLIGEN in de leeftijd van 60 jaar. NEDERLANDSE VERENIGING VAN ^SfieKAlSflNEMiNGEN Telefoon; 01727-12122 Telefax: 01727-10141 Geen bloemen VOOR ADVIES EN COEDE SERVICE: op de leeftijd van 60 jaar VOOR VAKWERK/ JULIANASTRAAT 46 - ALPHEN A/D RIJN - TEL. 01720-72135 8-10-1994 A. VAN WILLIGEN Personeel van Monique Mode en klein- Gerelaan 42 - 2391 AM Hazerswoude Dorp - tel. 01728-8811 A.T. van der Wolf-den Ouden Anita en Simon Cindy Kevin Edwin 10 oktober 1994 Middelburgseweg 80, 2771 NG Boskoop Donderdag 13 oktober is er in het Bouwcen trum, Gouwestraat 18 te Boskoop van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid tot condoléance- bezoek. Een korte overdenking zal worden gehou den op vrijdag 14 oktober om 11.30 uur in de aula van de algemene begraafplaats aan de Schinkeldijk te Reeuwijk-Tempel, waar na de teraardebestelling zal plaatshebben. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de aula van de begraafplaats. Toch nog onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van onze onvergetelijke baas Zijn warme belangstelling voor ieder van ons zullen wij missen, maar nooit vergeten. Van ons is heengegaan onze fijne zwager en oom De begrafenis zal aansluitend plaatsheb ben op de Algemene Begraafplaats, Alber- dingkThijmlaan 6 omstreeks 12.00 uur. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u ken nis dat de Heere op Zijn tijd uit ons midden heeft weggenomen mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa. 7 oktober 1994 Noordkade 103 2741 EW Waddinxveen Een rouwdienst zal D.V. gehouden worden in bovengnoemd rouwcentrum, woensdag 12 oktober om 11.00 uur. Nu hij de ogen voor eeuwig heeft gesloten voelen wij thans aan hoe hecht onze band was in dit bestaan. We hebben ondanks het gemis, de troost dat hij nu in het Eeuwig licht bij Christus is. K.M. van Willigen-van Staveren Gerrinda en Peter Colin Rencia Sven John Arjan en Carola Frannie Hennie Beppie Lenie Zoete rmeer: C.M. van Staveren W. van Staveren-Loef W. van Staveren N. van Staveren-Sluiter Rijnsburg: M. Glasbergen W. Glasbergen-van Staveren Hazerswoude: A. van Staveren M.A. Bronk J. van Staveren W.C. van Staveren-Verweij Neven en nichten Wil Annie Astrid An Bep Teunie Wij danken u dat u tij dens de verbouwing de rommel en het stof heeft geaccepteerd. Wij laten u weten dat na een lange ziekte in de geborgenheid van haar huis en in ons bij zijn rustig is ingeslapen onze lieve moeder Hierna zal de begrafenis plaatshebben op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen omstreeks 15.00 uur. Gelegenheid tot afscheidnemen van Helen in haar huis, woensdag 12 oktober van 14.00 tot 16.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur. De uitvaarddienst zal gehouden worden, donderdag 13 oktober in de ’’Ontmoetings- kerk”, Groensvoorde 3 te Waddinxveen om 13.30 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in het rouwcentrum ’’Gouwehof’, Al berdingk Thijmlaan 1 omstreeks 15.15 uur. Ik geloof in een hiernamaals, wat men er ook over hoort en leest. Ik geloof dat mijn verblijf hier op aarde, niet voor niets is geweest. HELENA CLASINA JOHANNA WEERDENBURG Linda en Massimo Alexander en Dorry Loop ééns binnen, u bent van harte welkom, ook zonder afspraak. Plaatselijke huisartsen nemen waar. Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons-kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. G O B Diep bedroefd door de bewonderenswaardi- ge moed en kracht waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven en in tens dankbaar voor alles wat hij voor ons en vele anderen mocht betekenen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa ARIE VAN DER WOLF op de leeftijd van 66 jaar. De zon scheen en de bloemen bloeiden, de vogels zongen en toen was het stil. ADRIANUS VAN WILLIGEN echtgenoot van Sina van Staveren ”lk hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont. zo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij!” Psalm 123: 1,2b Vijverlaan 46. Tel. 01828-15869 C.N. VREEKEN, huisarts Afwezig: 17-23 oktober. Waarneming: achternamen a t/m k: Dr. Voskamp tel. 12078 I t/m z: Dr. Alberts tel.: 12112 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur 17.00 tot 22.00 uur zaterdag 9.00 tot 17.00 uur zondag gesloten Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen a/d Rijn. •Telefoon: 01720-93282 Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Telefoon: 01727-13150 Stationsstraat 16, 2741 HS Waddinxveen, Telefoon: 01828-12200 Diep bedroefd zijn we door het overlijden van onze lieve zus, tante en lieve vriendin FIMMIE VAN AMERONGEN Wat zullen wij haar missen. Annie Stuiver Mijntje Bruinsma Gerard Kleyn Neven en nichten BepTonkens en kinderen Waddinxveen, 10 oktober 1994 Garage [vandeLKnlJff TUINAFVAL? NIH EEN HAKSELAAR IS HET ZO VOOR ELKAAR) OPUS 1 NIEUWEHAVEN 152 2801 EC GOUDA Tel: 01820-27616 Verdrietig geven wij u kennis dat voor ons toch nog onverwacht van ons is weggeno men mijn zorgzame man en onze lieve vader PIETER KOELMANS Registeraccountant Onverwacht is van ons heengegaan onze moeder en overgrootmoeder HENDRIKJE VAN HEMERT weduwe van Philippus Grootendorst op de leeftijd van 70 jaar. Leiderdorp, Rian Wijsman-Grootendorst Hans Wijsman Marieke Karin Bodegraven, Leontine van der Stok- Grootendorst Laurens van der Stok J.W. de Ruyterstraat 12 Boskoop Correspondentieadres: L. van der Stok-Grootendorst Karperlaan 6 2411 DB Bodegraven De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. DE VERBOUWING EN NIEUWE INRICHTING VAN DE WINKEL IS KLAAR Wij nodigen u uit op donderdag 13 oktober van 16 uur tot 21 uur het interieur te bekijken. U bent van harte welkom. 0p vrijdag 14 oktober kunt u weer door de voordeur binnen komen. Vrijdag en zaterdag ontvangt u op uw aan koop 10% korting Uiteraard alleen bij ..jdjÉÉ contante betaling en met bodemprijzen. BIJ ONS BENT U AAN HET GOEDE ADRES: Natuurlijk geldt dit eveneens voor piano, klarinet of dwarsfluit Ook voor pianostemmen, reparatie, bladmuziek en accessoires Sinds zondag 9-10 ons poesje Floortje wit met enkele zwarte vlekjes. Draagt geel halsbandje met kokertje voorzien van adres. Tegen beloning terug te bezorgen. Langs deze weg bedank ik alle mensen en Nico voor de hulp, belangstelling, kaarten en cadeaus Gelegenheid tot condoleren in het rouw centrum "Gouwehof’, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen, dinsdag 11 oktober van 19.00 tot 20.15 uur. Tevens liet adres voor uw stomerijgoed. Liesbeth Nel Annie Bets Linda en ALexander Verhoeven Heggewinde 23 2742 DZ Waddinxveen "Als je in je leven Liefde en warmte hebt gegeven. Als je in tijden van verdriet toch nog de zonzij ziet. Als je een goed voorbeeld geeft Heb je niet voor niets geleefd.” Moge Sina en de kinderen en kleinkinde ren de kracht ontvangen voor de komende tijd. Bedankt mam voor je onvoorwaardelijke lief de en het gelukkige leven dat je ons hebt ge geven. We bewonderen je moed en dapper heid die je tot het einde hebt getoond. We missen je heel erg, je zult altijd in onze ge dachten blijven. onze kollektie biedt ook in kleine en grote maten perfekt passende herenkleding CJ de Rietkraag 29. (achter de tweede flat aan de Snijdelwijklaan). Heeft u iets te vieren, wilt u een gezellig avondje uit? Laat u informeren door “Du Soleil”. Burgemeester Colijnstraat 17 Telefoon 17249 DOE HET ZELF MET ID EN NEEM HET ADVIES GRATIS MEE alle soorten zonwering voor binnen alle soorten zonwering voor buiten alle soorten rolluiken en rolhekken BOSCH "Qf- t Zie onze gereedschap folder en doe uw voordeel! Tot ziens m heeft er nu wat aan de versleten trouwringen van mijn Opoe en onze ouder? Voor ons erg belangrijk! Wees zo sportief ze in on ze postbox te deponeren. Geen haan die er naar kraait! Wilgenhorst 58 Waddinxveen. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkésteijn Voorofscheweg 284, 2771- MP Boskoop Inlichtingen tijdens spreekuur op: ma., wo., do. en vrij, van 9.00-10.00 uur en maandagmiddag van 1230-13.30 uur. Telefoon: 12530. Ook kunt u tijdens het spreekuur even bij mij binnen lopen. Het gastouderbureau is gehuisvest aan In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de Rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring}, Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. HüHUöioW p m 11 Tot ziens in “Du Soleil” Rianne van der Louw Middelburg Leiderdorp i 2 december 1920 7 oktober 1994 Wij zullen zijn veelzijdigheid en creativiteit blijvend herinneren. Hij was een kameraad waar je nooit tevergeefs een beroep op deed. Boskoop, A.S.H. Koelmans-Bontekoe Lisse, Peter en Esmeralda Zijde 132 2771 ER Boskoop De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de algemene begraafplaats te Boskoop. Wij wensen zijn vrouw, kinderen kinderen veel sterkte en troost in de komen de tijd. Het gastouderbureau zoekt contact met: - een gastouder, wonend in Oost-Boskoop, die met ingang van 1 december op de maandag- en donderdagochtend een jongen van 2 jaar en en jongen van 1 jaar op wil vangen. De oudste gaat op de donderdag naar de peuterspeelzaal. De opvang is van 8.00 tot 13.00 uur. - een gastouder, omgeving Julianastraat, die met ingang van 7 januari 1995 een meisje van 4 maanden wil ontvangen op 2 middagen per week. De opvang is van 12.15 tot 18.00/19.00 uur. - een gastouder, omgeving Reijerskoop/Goudse Rijweg, die met ingang van 24 oktober a.s. een meisje van 8 maanden wil opvangen op ma., di., do. en vr. van 8.15 tot 18.00 uur. Een combinatie van opvang bij de vraagouder in huis en thuis bij de gastouder is mogelijk. Eventueel een combinatie van 2 gastouders. "God stuurt mijn levensloop, ik zwijg, ik draag, ik hoop”. Vandaag overleed onze lieve moeder, oma Pim, Saabmoeder, oma Tanje en kleine oma FIMMIGJEN VAN AMERONGEN- BRUINSMA sinds 18 mei 1971 weduwe van Gerrit Jan van Amerongen 13 oktober 1925 10 oktober 1994 Arie en Hanrïie Sylvia Marco Reiny en Jan Fimke Joren Ellis en Harry Bas Willem en Ellen Niek Reint Correspondentieadres: A.H. van Amerongen H. Tollenstraat 8 3521 XX Utrecht Donderdag 13 oktober is in het Rouw centrum, Stationsstraat 16 te Waddinxveen, van 19.30 tot 20.15 uur gelegenheid tot condoleren. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 14 oktober om 13.00 uur in de Immanuël- kerk, Prinses Beatrixlaan 1 te Waddinxveen, waarna omstreeks 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de oude algemene be graafplaats aan de Kerkweg-West te Waddinxveen. IN BOSKOOP Andor Boddeke, student conservatorium, geefdes aan kinderen en JPw volwassenen. J1 ■b 01727-15836 b.g.g. 02502-46730* HEREN IONGENS EN WERKKLEDING ife rolluik- en zonvueringspecialist jsOMFY] Handel en reparatie van: personenauto's, bedri/lsauto's, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. BREDEWEG 31, MOERKAPELLE. TELEFOON 01793-1728. iiiiiiiiiiniiiiiiiituiftuiitiiimiiiiifiiirini JA art.keleniwtbcöempn^ Showroom - winkel: Julianastraat 24 Boskaap lb Tel: O1727-1389D bgg: O6-527O3468 Fax: 16553

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 4