Groter raadhuis kost miljoenen Vier oecumenische DANSAVOND GR Nieuwe bestemming voor oude school Tollenslaan HYPOTHEEKRENTE o.a. spaarhypotheek v.a. L 1 Vijfhonderd gulden aan waardebonnen adventsvieringen DANSSCHOOL CDK BANK Zuidplaslaan 19 Telefoon: 01828-14133 NIEUWENHUIJZEN- VISSER 'K.wt je HARWA FIETSEN- KIJKDAG SUPERAANBIEDINGEN COLOPHON MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN IN DE ROZENBURCHT IN BOSKOOP ZONDAG A.S. VANAF20.30 uur HYPOTHEEKCENTRUM Inbraak in woning Verkeerscontrole in de Dorpstraat Auto in water bij Kanaaldijk Pagina 13 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 NOVEMBER 1994 f r f f f 14,95 14,95 4,99 1,39 19,50 1994 WADDINXVEEN Voor leuke HEBBEDINGETJES en Praktische KADO’S HARWA’S LINNEN KADOSHOP Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort en Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen, Tel. 01828-16119 KLEUR OP KLEUR Badkamertextiel EXCLUSIEVE Kleinmeubelen EXCLUSIEVE Woonaccessoires KERAMIEK EXTRA KOOPAVONDEN Dinsdag 29 nov. woensdag 30 nov. donderdag 1 dec. vrijdag 2 dec, zijn wij geopend tot 21.00 uur. f GEVONDEN I EN VERLOREN VOORWERPEN Weekblad voor Waddinxveen KATTEBAKVULLING Euro Absobent Grote zak van 10.95 voor Kitty Friend Grijs, grote ^ak x Kitty Friend Groen, 32I. van 12.95 voor Kitty Friend Oranje, 36I. van 19.95 voor KATTEVOER 4 blikken dokat van 6.75 voor Miauw blik a 400 gr. Rokus kattevoer tray a 24 blik HONDEVOER Grote baal honden diner f Wk ‘WONING Gehuwd: Geen opgave 27 NOVEMBER 8,95 8,95 8,95 9/0 J Ondertrouwd: S.F. Telussa en J.E. Mos; B.A. Kneppers en E.M. Gil let Overleden: Wagemaker, Egnerta Johanna, w.v. J.P.R. Troost, oud 84 jaar; Littooij, Arie, oud 66 jaar ZONDAG Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huis arts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen be reikbaar. een grens. Met dit standpunt trok de PvdA de lijn door van de be grotingsbehandeling. Daarbij het de derdagavond van 19.45 tot 21.30 uur. mand voor deze slagwerk- groep (op dit moment be staande uit twee personen), rigent Ralph van Vliet. De aanvang 19.30 uur. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERL AND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 NOVEMBER 1994 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Van den Bru- le en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 18613 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Voskamp en Vreeken (groep II) heeft dienst: Arts: J.C. Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 12078 Dienstdoende apotheek: F.E van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 samenkomst DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studieklas- sen 11.20 uur Algemene vergade ring EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur ds. J. Schippers REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 9.30 uur ds. E. van Dalen, Den Haag 17.00 uur ds. A.A. van Houwe- lingen (SoW-dienst) CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst Elke woensdagavond: 19.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St Victorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur G. Schimmel GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.30 uur ds. K. Boersma, Oud- Beijerland 17.00 uurds. M.J. Oosting GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.30 uur ds. P.M. de Wit, Gouda 16.30 uur ds. L.S.K. Hoogen- doom LEGER DES HEILS Het Nieuwe Trefpunt Stationsstraat 16.00 uur samenkomst met kin- demevendienst (iedere tweede en laatste zondag van de maand) 0/ DE BEKRONING IN UW WONING let op de financiën van de ge meente, het geld dat voor de schikbaar was gesteld en de geraamde kosten voor de uit breiding van het gemeente- WADDINXVEEN - In de nacht van zondag op maan dag werd ingebroken in een woning aan de Anna Paulow- nastraat. De onbekenden for ceerden een bovenraam om binnen te komen. Weggeno men werd de audio-appara- tuur. Eucharistieviering op zaterdag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. de deelnemende winkeliers Video Lion, ’t Handwerkhoek- je, De Kado Shop, Le Drug store, Iets Totaal, Gall Gall, Juwelier Spruytenburg, C.A. Zwijgers Groente en Fruit, Delicatessen en Rauwkost, Topslager G.K. van Tilburg, Kantoorboekhandel D. Son- neveld BV, VSB Bank, Café Royal, Bakkerij H.J. Eshuis, supermarkt Albert Heijn en de Stichting Wereldwinkel Waddinxveen. ke de mogelijke en gewenste herbestemming van het ge bouw, maar ook om de vergoe ding van de stichtingskosten door het ministerie van On derwijs en Weten: de goekomst te verzekeren, II' een besluit gaan nemen over de eventuele noodzaak om het schoolgebouw voor het onder wijs te behouden. Op grond van dit raadsbesluit kan uiteindelijk het ministe rie in Zoetermeer beslissen of het betreffende gebouw nog voor het basis-, speciaal-, voortgezet speciaal of ander onderwijs benodigd is. Bij afwezigheid van (wensen tot stichting van) scholen voor (voortgezet) speciaal on derwijs stelt de gemeente Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). y C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 17, tel. 10462. trïxlaan is gevestigd. Door de opheffing van de Groen van Prinstererschool is dit schooljaar het schoolge bouw aan de Tollenslaan niet meer voor het protestants- christelijk basisonderwijs in het Gouwedorp benodigd. In een brief van mei heeft het schoolbestuur dit aan het col lege al medegedeeld. Geboren: Ingeborg, d.v. P.J. van Yperen en H.J. Janmaat; Sanne, d.v. A.J. van Vliet en J. de Vlaam; Kari, d.v. F. Kremer en H.J. van Dijk; Nienke, d.v. R.A. van Leeuwen en H.A.T. Kunneman; Yannick Mar- tien, z.v. C.L. Barentsen en G.M.C.C. Dekker; Rick, z.v. L.H. de Haan en M.M. van Daalen NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. A.W. van der Plas De Hoeksteen, Esdoomlaan: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg RehobothschooL, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. M. van Campen Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 10.00 uur ds. Th.H.G. Hulst, Apeldoorn 17.00 uur SoW-dienst in Ont moetingskerk WADDINXVEEN - De door de opgeheven protestants-chris- telijke Groen van Prinsterschool verlaten schoolgebouw aan de Tollenslaan in Waddinxveen zal niet meer voor het on derwijs worden gebruikt. Welke bestemming het nu ge meentelijke pand wel gaat krijgen is nog niet bekend, maar dit zou bijvoorbeeld ‘Roosje Vos‘ kunnen zijn, welke onder wijsinstelling voor volwassenen nu nog aan de Prinses Bea- WADDINXVEEN - Het gemeentehuis aan het Raadhuis plein in Waddinxveen is te klein voor de ambtenaren die nu bij de gemeente werken. De Waddinxveners die langs ko men om een paspoort aan te vragen of een uittreksel uit het geboorteregister te vragen kunnen in het uit 1978 stam mende pand niet meer goed worden geholpen. Daarom zijn er plannen tot nieuw- en verbouw. De kosten daarvan be dragen maar liefst 7 tot 10 miljoen gulden. WADDINXVEEN - Zaterdag 26 november van 10.00-15.00 uur houdt de politie aan de Mozartlaan in Waddinxveen opnieuw een fietsenkijkdag van 10.00-15.00 uur. Mensen die het afgelopen half jaar hun fiets zijn kwijtgeraakt wordt verzocht het afschrift van hun aangifte mee te ne men. Het is niet mogelijk om gevonden fietsen te kopen. WADDINXVEEN - Mevrouw A.W. Middelkoop van de Win gerd is winnares geworden van de 500 gulden aan waar debonnen, die aan het slot van een bijzonder winkelactie beschikbaar zijn gesteld door het 35-jarige winkelcentrum Oranjegalerij (Koningin Wil- helminaplein). De Waddinxveense kwam ook al (als eerste) in aanmerking voor de geschenkenmand ter waarde van 125 gulden, die vast, dat het gebouw aan de Tollenslaan hiervoor niet be hoeft te worden bestemd. Met betrekking tot de andere scholen voor basisonderwijs en het andere onderwijs kan worden gesteld, dat dit ge bouw niet in een behoefte voorziet waarin de huidige andere onderwijsgebouwen al niet voorzien. De andere be sturen van de Waddinxveen se basisscholen hebben in middels laten weten geen in teresse te hebben. Alleen voor het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint Victor zou dit gebouw nog een rol kunnen spelen in de permanente huisvesting van basisschool De Regenboog. Indien dat het geval blijkt te zijn, hetgeen nu nog onzeker is, zouden de gebouwen aan de Jacob Cats- laan voor het basisonderwijs re eisen aan de huisvesting gesteld worden. Daarbij zou ook eens gekeken moeten worden naar de taken die naar het intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Mid- den-Holland gaan en de ge volgen die dat heeft voor de aanvang van het gemeente- stemming voort te zetten. De- lijk apparaat. D66 sloot zich bij deze stel- Sinds dit jaar is het mogelijk dat de eigendomsovergang alsmede de doorvergoeding van de stichtingskosten ge beurt op basis van een geza menlijke acte van schoolbe stuur en gemeente. Deze ge zamenlijke verklaring is deze zomer door beide partijen on dertekend. Niet alleen om iets meer dui delijkheid te verkrijgen inza- WADDINXVEEN - Vorige week dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur vond een verkeerscontrole plaats op het eenrichtingsverkeer in de Dorpstraat. Er werden 40 au tomobilisten bekeurd, die ten onrechte de winkelstraat vanuit zuidelijke richting wa ren ingereden. overbodig worden. De beide procedures lopen thans naast elkaar. Om het risico van het vervallen van de stichtingskosten te vermij den, ware volgens de gemeen te de procedure rond de ont- rekking van de onderwijsbe- ze procedure vormt overin- gens geen beletsel om zonodig lingname aan. Ook de college partijen PCW, WD en CDA hadden hun bedenkingen. Gelet op de financiële situatie WADDINXVEEN - In de nacht van vorige week maan dag op dinsdag belandde een 22-jarige bestuurder van een personenauto uit Boskoop in het water naast de Kanaal dijk. Hij is vermoedelijk met te hoge snelheid van de Sniepweg komen rijden en daarna de controle over zijn voertuig kwijt geraakt. Een 22-jarige bewoner aan de overzijde van de ringvaart, die toevallig nog wakker was, waarschuwde de politie en is nog te water gegaan omdat hij niemand bij het voertuig zag. De bestuurder was er echter al uit en weg om assis tentie te halen. De politiemensen zijn be reikbaar onder telefoon nummer 01828-13688. Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen intratuin HET GROENE WARENHUIS Intratuin Ter Aar - 01722-2241 - Veldweg 1 - (ingang Kerkweg) monie van de Waddinxveense muziekvereniging Concordia, die bestaat uit houtblazers, op de eerste drie zondagen koperblazers en slagwerkers, van de Advent (27 november, is nog steeds op zoek naar ie- 4 en 11 december) in de Re monstrantse Kerk en zullen beginnen om 17.00 uur. Medewerking zal worden ver- waarbij het accent zal liggen op het bespelen van de pau ken. De muziekwerken die de har monie speelt lopen uiteen van klassieke tot moderne mu ziek en van musicals tot pop muziek en ook concertmar- sen. De activiteiten die Con cordia onderneemt zijn voor namelijk binnenoptredens, 'j men moet denken aan concerten. te aan de uitgang is bestemd Concordia doet geen lopende voor de interkerkelijke ad- optredens meer maar geeft ventsactie Solidaridad. bijvoorbeeld op Koninginne- Op de vierde Adventszondag dag wel een zittend of staand (19 december) zal de serie in buitenoptreden. Het harmo nie St. Victorkerk beëindigd nieorkest repeteert onder lei- worden met een Festival of ding van G. de Knegt op don- Lessons and Carols, uitge voerd door het Gouds Kamer- De winkelactie van het 35-ja- rige winkelcentrum startte vrijdag 9 september met een extra koopavond en een feest- markt. De jubileumviering werd mogelijk gemaakt door Voor aangifte van gevonden en verloren voorwerpen kan men zich in Waddinxveen wenden tot het bureau van het politiedistrict Gouwe en IJssel aan de Mozartlaan 46 in Waddinxveen. BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Molenwerf- straat: 10.00 uurds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek het godsdienstonderwijs voorlopig is teruggedraaid. De korting op de Openbare Bibliotheek van ƒ40.000,- in vier jaar is over zes jaar uit- gesmeer^. Daarnaast is er een potje van ƒ25.000,- geko men, waaruit geput kan wor den als bezuinigingen niet worden gehaald. Na de toezegging van het col lege dat eventuele meerop brengsten van de verkoop van het CAI-bedrijf aanleiding zouden kunnen geven deze kortingen en die op de sport- verenigignen opnieuw te be zien trokken de indienders de motie in. Bij de uitbreiding van het ge meentehuis is die lijn doorge trokken. Niet op de voorzie ningen voor de burgers kor ten en het gemeentehuis ver der uitbreiden, ook al profi teert de Waddinxvener daar ook van. De oplossing die het college bood, namelijk extra geld uit fondsen halen, kreeg in de ogen van de PvdA geen gena de. Als er 1,8 miljoen uit de fondsen kan komen voor de uitbreiding, had dat drie we ken geleden bij het vaststel len van de begroting ook ge kund. Toen bleek er niet meer dan bovengenoemde verzachten de maatregelen voor de bezui nigingen op subsidies in te zitten. Gelet ook op de hou ding van de collegepartijen moet worden vastgesteld, dat de genoemde 10 miljoen nog niet beschikbaar is. B. en W. zullen zich over andere goed kopere mogelijkheden moe ten buigen. Gereformeerde Concordia zoekt een paukenist in een ruime belangstelling WADDINXVEEN - De har- van parochianen en gemeen teleden verheugen. De vespers worden gehouden later het gebouw aan de Tol lenslaan alsnog voor de (ge deeltelijke) huisvesting van De Regenboog te bestemmen, vonden zij ƒ7 miljoen ook wel bijvoorbeeld op aanwijzing van het ministerie. Derhalve is het nu noodzake lijk voor de gemeenteraad een besluit tot onttrekking aan de gaf die partij aan, dat het ge- onderwijsbestemming te ne men. Dit om de doorvergoe ding van de stichtingskosten ambtelijke reorganisatie be- niet in gevaar te brengen. Het 1,1 betreffende besluit moet wor den genomen binnen zes maanden nadat de gezamen- huis genoeg was. In een mo- lijke verklaring tot buitenge- tie, die ook door D66 werd on- bruikstelling door schoolbe- dertekend gaf de PvdA te stuur en gemeente is onderte- kennen, dat de verlagingen kend. van subsidies opnieuw moest worden bezien. Een en ander heeft er toe ge leid, dat de bezuinigingen op Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1,2400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 2741HH Waddinxveen Postbus 372 2740 AJ Telefoon: 01828-30332 Telefax: 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 01828-30332 leend door een Oecumenische Kantorij onder leiding van Gerrie Mechielsen en door di verse instrumentalisten. De drie vespervieringen hebben telkens eenzelfde patroon van liederen, psalmen, schriftlezingen en gebeden. Daarbinnen is er ruimte voor twee muzikale intermezzi en voor een korte overweging waarbij door de voorganger. De collec- tien weken lang elke week te winnen was. De negende en tiende mand kwam in de af gelopen weken in het bezit van mevrouw M. Boom (Tol lenslaan) en mevrouw J. Son- neveld (Piasweg). Namens de winkeliers van de Oranjegalerij kreeg mevrouw A. W. Middelkoop 500 gulden aan waarde bonnen uitgereikt. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - In de Remonstrantse Kerk aan de Zuid kade in Waddinxveen zullen er deze en volgende maand drie oecumenische adventsvieringen worden gehouden en in de rooms-katholieke St. Victorkerk (Zuidkade) is er tot slot een Festival of Lessons and Carols. De oecumenische avondgebe- koor onder leiding van de di- den (vespers) zij opnieuw een - - initiatief van de rooms-katho lieke St. Victorparochie, de Remonstrantse Broeder schap, de Kerk en hervormde Immanu- elkerkgemeente. Vorig jaar mochten deze vieringen zich Over de noodzaak tot uitbrei ding van het gemeentehuis is de gemeenteraad het eens. In de vorige raadsperiode heb ben de raadsleden dan ook besloten, dat het door Stuur man Partners BV ontworpen complex moet worden uitge breid. De raad heeft daarbij aangegeven, dat huren de beste manier is om op die be hoefte in te spelen. In een openbare vergadering van de raadscommissie alge meen bestuurlijke zaken is vorige week de tussenbalans opgemaakt. Na een lange in formatieavond over de reor ganisatie van het ambtelijk apparaat en een discussie over de manier waarop de kemtakendiscussie in Wad dinxveen moet worden opge start boog de commissie zich over de nieuw- en verbouw. Bij het besluit tot uitbreiding had de gemeenteraad al geld beschikbaar gesteld voor die nieuwbouw. In de gemeente begroting voor 1995 werd daarvoor nog een extra geld bedrag vrij gemaakt. Die twee bedragen samen maken het mogelijk dat de gemeente een uitbreiding van het ge meentehuis voor een bedrag van 7 miljoen bekostigt. In de vergadering van de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken bleek dat dit niet voldoende is. De commissie werd ge vraagd advies uit te brengen over investering in nieuw bouw en aanpassing van het bestaande gebouw tot een be drag van 8,8 miljoen gulden. Om alles in evenwicht te brengen zou daarnaast het bestaande raadhuis voor een bedrag ƒ775.000,- moeten worden opgeknapt. Daarmee komt het financiële plaatje, gelet op prijsstijgingen en on voorziene kosten, op bijna ƒ10.000.000,-. Dit stuitte op verzet binnen de commissie. De PvdA gaf bijvoorbeeld te kennen, dat het huidige be drag van 7 miljoen de limiet was. Gelet op de financiële si tuatie van de gemeente kun nen geen extra middelen wor den vrijgemaakt. De reorganisatie van ambtelijk apparaat en kerntakendiscussie zouden ertoe kunnen leiden, dat bin nen een afzienbare tijd ande- schappen in verzeki moet de gemeenteraad fig IBt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 13