2 C.H. DE VRIES C.VU. VAN DEI\I BERG Familie berichten F A t t A Dierenshop Vogelstal” II I i opem^ üm een uieuu filiMil 'te l^eeuuiik op be ^A&bludtwe^ 67. Ik lees de krant in de klas gastouder gastoma I RESinUlf&tffFLORIDA O7O Nomen Tweewielers Boskoop BEGRAFENISSEN EN CREMATIES w e e z e k e r HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN NUVV iatetbtuj 26 Mtiembet if het baak open baq U bent dan van harte welkom om onze winkel en werkplaats te komen bewonderen onder het genot van een kopje koffie of drankje. We hebben div. aanbiedingen. r I van uw hond of kat laten maken tussen 12.00 tot 17.00 uur. Kadobonnen v.a. 25,- JSK/WvW - WOENSDAG 23 NOVEMBER 1994 Pagina 4 is vrijdagavond 25 november kopje Geen bloemen ARBEIDSPROBLEMEN Waarborg 4 December Sinterklaas n p. 'ende f Rust zacht >3487-2331. DIRK Hij heeft naar waarde genoten. ’t Gemaal i c I (Dag en nacht bereikbaar) r E Telefoon; 01727-12122 Telefax: 01727-10141 in de leeftijd van 76 jaar Groningen: BEGRAFENISSEN De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. r il r rolluik- en zonweringspecialist KADOTIP VOOR SIN1 OF KERST* I uitvaartverzorgers: G. J. M. Bervoets J. G. Collignon Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. Voedings F.N.V. Tel. 01727-16374 ipstoogmerk! ^zekering riculleren Bedroefd namen wij kennis van het overlij den van onze gewaardeerde medewerker en collega DIRK VAN OFFEREN Onze gedachten gaan ook uit naar zijn fami lie en vrienden die hem op zo’n jonge leeftijd moeten missen. Waddinxveen, 20 november 1994 Firmanten en Collega’s Tuinbouwbedrijf Fa. Gebr. v.d. Lans. Bij deze wensen we de familie veel sterkte toe. Boskoop, 17 november 1994 Oranjestraat 1 Correspondentieadres: Liza Verhoeff-Versloot Norenwerk 22 2405 HB Alphen aan den Rijn DIRK We zullen je nooit vergeten Je was één van ons en blijft één van ons Ernst f en Nel Stephan en Carla Jan en Pita Angelina en Marten Natascha en Walter Nico en Wijnie Michel Liza en Gert Monique en Raiko Arno Aard en Suus Marco Edwin Rina en Adri Naséra Nadja Torenpad 6 2771 EP Boskoop De crematie heeft woensdag 23 november plaatsgehad in Capelle aan den IJssel. Moegestreden en verlangend naar het einde is, omringd door hen die hem lief waren, van ons heengegaan mijn dierbare man, onze lieve vader en oop Dankbaar voor de liefde en zorg, waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat uit ons midden is weggenomen mijn lieve vrouw, moeder, zuster en schoonzuster Een korte overdenking zal gehouden wor den in bovengenoemd rouwcentrum op vrij dag 25 november om 15.00 uur, waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen omstreeks 15.30 uur. 17 november 1994 Vijverlaan 32 2742 ZJ Waddinxveen De begrafenis heeft dinsdag 22 november plaatsgehad op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Waddinx veen. Gelegenheid tot condoleren in het rouwcen trum ”Gouwehof”Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op donderdag van 19.00 tot 19.45 uur. 21 november 1994 Prunusstraat 2 2742 XJ Waddinxveen Gelegenheid tot afscheidnemen in de aula van zorgcentrum "RonssehofRonsseweg 138 te Gouda op vrijdag 25 november van 11.30 tot 11.55 uur. Aansluitend zal er een rouwdienst gehou den worden in de kapel van bovenge noemd zorgcentrum om 12.00 uur, waarna wij moeder begeleiden naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats ’’IJsselhof, Goejanverwelledijk 4 te Gouda waar de teraardebestelling zal plaats hebben om 13.00 uur. Correspondentie-adres: Nolenslaan 3 9722 NK Groningen Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u ken nis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader ABRAHAM VAN DEN HOEK in de leeftijd van 73 jaar. SUSANNA MARGARETHA OOST-LASSCHUIT Waddinxveen: A. Oost Waddinxveen: Richard en Janny Noordwijk: W.J. Lasschuit D.L. Lasschuit-van Bueren B.N. Smid-van Pruissen H.J. Smid Waddinxveen: J. van Pruissen t M. van Pruissen-Revet Klein- en achterklein kinderen Strooi uit mijn as voor alle winden dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden naar alles wat het eens beminde. HEERE in Uwe handen beveel ik mijne geest. T. van den Hoek-Hoogerdijk Piet en Lies Ad en Petra Melissa Hans en Netty Marcel Miranda Cor en Jeannette Christa en Marco Sander en Bianca Marco Bram Henk en Adrie E.M.M. van Leeuwen-Knoll Eveline en Kees Eveline, Gerrit-Jaap Goudse Rijweg 129 2771 AS Boskoop Woensdag 23 november is in het Rouw centrum, Gouwestraat 18 te Boskoop, van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid tot con doleren. De begrafenis zal plaatshebben donderdag 24 november om 13.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. Alb. Thijmlaan 1,2741 AA Waddinxveen. Telefoon: 01828 -14719 Zoete rmeer, Boskoop, Wij willen je rust gunnen, al is vol droefheid ons hart. Je hulpeloos zien en niet helpen kunnen, dat was onze smart. Boskoop, Boskoop, Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: ”ik ben wat moe”. Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Met veel verdriet geven wij u kennis van het onverwacht overlijden van onze dierba re moeder, schoonmoeder en oma Allal en Anita Rick en Marjan Dennis en Marga Jaco en Marieke Carl en Corry Jan en Margriet Gerard en Jolanda Hans en Jessica Marcus en Carla Cor en Christien Rinus en Soraya Wello en Margreet Ollo Willem Frans JACOB CORNELIS VAN LEEUWEN 8 november 1911 118 november 1994 Zacht en kalm is op bijna 95 jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en oud oma EMMA VAN PRUISSEN-VAN SOEST sinds 1979 weduwe van Cornelis van Pruissen GR A FS TEENHOUWERIJ ADRIANA EVERDINA VERSLOOT-BURGER i ERKEND HO VAN van Rijswijk Verzekering zoi Opstal- en Inbc voor bedrijven i Agrarische bédrijfs- I nventarisverzeke ri ng 3 Bedrijfsschadeverzek Vodf informatie'ofMjji offerte: H.M. Falkmann-Megelink Wilfred en Ineke Elsa Waddinxveen, Lily en Peter Diana en Peter Schoonhoven, Gijs en Alie Kim Donna Jack en Cynthia Monique en Piet Jeffrey STICHTING KINDEROPVANG BOSKOOP Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen a/d Rijn. Telefoon: 01720-93282 Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. W Telefoon: 01727-13150 Stationsstraat 16, 2741 HS Waddinxveen, Telefoon: 01828-12200 Lieve Simone VAN HARTE GEFELICITEERD In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de Rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring}, Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. ERKENIJHÖ VAN M1IVU ITy 28 november kunt u bij ons een GRATIS FOTO a.s. gesloten i.v.m. Onze vestiging op de goudseriiweg 81 is zaterdag 26 november normaal geopend. Nomen tweewielers hoofdfiliaal Goudserijweg 81 Boskoop tel. 01727 - 15689 Filiaal Reeuwijk Raadhuisweg 87 tel. 01829 - 6334 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkestetjn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop UITVAARTVERZORGING' O’ Onderlinge Maatschappij Reeuwijk Konijnenvoer MAAR OOK ZONWEREND EN ISOLEREND... Voor bijv.: beauty verwendav, zonneb ankkuur, saunakuur, afilankkuur enz. I Happy Cat kattenvoer z* I Kattenbakvulling i i Duivenvoer 1 400 gram 0,69 l 5kg 2,95 l 25 kg 19,00 5 kg 5,001 g 7 Gemengd graan 5 kg ƒ4,00 25 kg ƒ19,001 Dankbaar voor de jaren die wij met elkaar mochten beleven, maar intens verdrietig, geven wij u kennis dat uit ons midden is weg genomen mijn innig geliefde man, onze zorg zame vader, pleegvader en lieve opa JOHANNES HENRICUS EUSTACHIUS FALKMANN (Harry) Adm. kantoor J.L, Trei Pr. Margrietstraat 3 3466 LL Waarder J tl Tel. 03487-1633. Fax Dus tot ziens bij ”De Vogelstal”. Dorpsstraat 84A - Hazerswoude-Dorp Telefoon: 01728-8903- Fax: 9916 met meaewerKtng van Sinterklaas en zijn Pieten f 29.50 p.p., kinderen halve prijs (Bel ook even vcw onze spec. A.F? VAN NESLAAN 1 - BOSKOOP 20 September 1919 A A-j® Onze showroom te Leerdam T NEMRLANDSE VERENIGING VAN 28 december 1899 t21 november 1994 i SCHOONHEIDSINSTITUUT Vraag naar onze brochure! IlIlNtAIOSlVlIiaiCilGTAItHINOtailVMfllOlllllllflIStl f i I Geboren op 17 Weegt 4075 gram Met grote blijdschap geven wij kennis te van onze zoon, mijn broertje ANDREAS CORNELLS Wilt u een scherpe prijs, goede kwaliteit, garantie en service? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij dè specialist in Midden-Holland: dipl. Stivos/ Omnia Boskoop Leerdam Showroom - winkel: Julianastraat 24 Boskoop Tel: O1727-1389O b.g.g: 06-52703468 Fax: 16553 Pr. Beatrixlaan 50 2741 DH Waddinxveen - 01828-1 92 53 Biezen 75 2771 CS Boskoop Tel. 01727-16349 weduwe van Nicolaas Bastiaan Versloot Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon 01727-16397 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon 03451-14037 Buiten kantooruren: M. v. d. Slik, telefoon 01807-20172 november 1994 G O B HET GASTOUDERBUREAU ZOEKT CONTACT MET: een enthousiaste die met ingang van 2 januari 1995 op 3 dagen per week Robert van 4 maanden op wil vangen. Het is de bedoeling dat u in het huis van de vraagouder opvangt van 08.00 tot 17.30 uur. Inlichtingen tijdens spreekuur op: ma., wo., do. en vrij, van 09.00 -10.00 uur en maandagmiddag van 12.30 - 13.30 uur. Telefoon: 12530. Ook kunt u tijdens het spreekuur even bij mij binnen lopen. Het gastouderbureau is gehuisvest aan de Rietkraag 29. (Achter de tweede flat aan de Snijdelwijklaan) (Vondellaan 49) Langs deze weg, met je 4e verjaardag. Opa en Oma van Rijswijk Tante Hennie, Ome Ad Amando Tante Marjan, Ome Jan, Mark, Jeroen Sabrina Tante Wilma, Ome Theo, Wilco Thomas Veel plezier, wij denken allemaal aan je en een dikke kus! 4:^ Anne-Brith en Ad (Adriaan) Boer Alette Catharina De benadering blijft individueel en de persoonlijke privacy wordt gewaarborgd. Dép. o.a. Academie, Mary Cohr, Medex, Barbara Bort van de geboor- 19 november 1994

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 4