1994 - EEN JAARTJE WADDINXVEEN -1994 Waddinxveen J: LI ki 4 f \d f/ w Sr Ivan soest l J|||l Pagina 19 stil bij het 25-jarig bestaan. In de wijk Zuidplas (Zuidplaslaan) vestigde zich Apotheek Van den Dries. In zijn buurt opende ook dokter F.J. van den Brule als opvolger van dokter De Nieuwjaarsbijeenkomst 1994 van aan de Prins Waddinxveen ontbeert nog steeds een winkelhart. Het gemeentebestuur hield begin dit jaar een informatiebijeenkomst in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad) om van de bevolking te vernemen dat de lokatie Passage-Oost vanwege de verkeers- en geluidhinder uit den bo- grootste politieke partij ze was. In februari besloot een meerderheid van de gemeenteraad te kiezen voor de Passage- West. Waddinxveen werd. De Waddinxveense middenstand vernieuwde zich in diverse win kelcentra. Er waren verbouwingen en openingen van nieuwe winkels. Boek- en kantoorboekhandel Burger stak zich in de Dorpstraat in het nieuw en liet burgemeester C.M. van der Linden de winkel herope nen. Er waren in maart van dit jaar weer gemeenteraadsverkiezin gen. In het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) hield het Weekblad voor Waddinxveen het vierjaarlijkse lijsttrekkersdebat. Wat opviel was het verlies van CDA en PvdA, de groei van D66, de komst van de Unie 55+ met twee zetels en de PCW die de van Directrice G. Fahrner-van Os van Huize Souburgh Bernhardlaan, dat deze maand werd uitgebreid met een verpleegaf- deling, vierde met haar man en kinderen haar 40-jarige werkzaam heden binnen de verpleging en in het onder haar leiding tot zorgcen trum uitgroeiende Huize Souburgh. De Centrale Hervormde Gemeente nam op feestelijke wijze het verbouwde, uitgebreide en gerenoveerde kerkelijk centrum De Hoeksteen aan de Esdoornlaan feestelijk in gebruik. Daarmee kwam een definitief einde aan langjarige nieuwbouwplannen voor een kerk op die plek in de Bomenwijk. De Nieuwjaarsbijeenkomst 1994 van het Waddinxveense gemeen tebestuur startte met de onthulling van het kunstwerk in de hal van het gemeentehuis van de Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon. Op de foto staat hij in het midden naast kunstwethouder Karei van Soest (rechts) en burgemeester Kees van der Linden. Oud-wethouder en ereburgeres mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester sloeg in januari van dit jaar de eerste paal voor de 48 huurflats voor senioren aan het Jan van Bijnenpad van de door haar voorgezeten Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting. Ter gelegenheid van de ingebruikname van het (tijdelijke) nieuwe kantoor van de ING Bank aan de Kerkweg-Oost kreeg Pelhrimov 's (oud-) burgemeester Jan Tomasek (links op de foto) van de Waddinxveense bankinstelling een cheque van 10.000 gulden aangeboden. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 28 DECEMBER 1994 De schrijfster, actrice en cabaretière Marjan Berk (midden op de foto) was te gast op een bijzondere openluchtexpositie van vrouwelij ke kunstenaars in de galerietuin van Martina (op de foto tweede van links) en Hans Pruijmboom-van Beek aan de Brugweg. Jubilea werden er dit jaar in Waddinxveen ook volop gevierd. Apotheek Van Doorn van de Prins Bernhardlaan stond met de medewerkers, die een reisje naar Londen maakten, PC. W Hertogh een huisartsenpraktijk. L P - DEMOCRATEN DEMOCRATEN S- I r ■‘j I I I! Ij M V i i - - - k T 1 STEM VVO JAM KICASMA KAREL Wz> wr/VAtt, i w AM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 19