1994 - EEN JAARTJE WADDINXVEEN -1994 k Pagina 25 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 28 DECEMBER 1994 Huize Souburgh (Prins Bernhardlaan) de zomer de derde Ondernemersprijs Waddinxveen toe aan ondernemer Jan Speetjens, directeur van het automatiseringsbedrijf Convenient BV In de voormalige openbare Leon De keukenvoorziening van werd mede door de komst van het ThuisDiner in het nieuw gestoken. Op Koninginnedag en op andere momenten van het jaar zijn weere diverse Waddinxveners onderscheidenmet een koninklijk schouder klopje. Op de foto oud-gemeenteraadslid Wim de Wit (D66), die werd benoemd tot Ridder inb de orde van Oranje-Nassau. De Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen gaat in de nieuwe wijk Zuidplas-Extra een vierde kerk bouwen. Eind dit jaar kondigde 'bouwpastor' ds. M. van Campen (links op de foto) met twee andere lidmaten van zijn kerk een nieuwe financiële actie met spaarvarkens aan om geld voor de bouwgrond in het bestemmings plan Zuidplas ’90 op tafel te krijgen. Met de kerkebouw wordt in 1996 gestart. In de voormalige openbare Leon van Gelderschool aan de Essengaarde, nu een dependance van de Dick Brunaschool. heeft de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk De Speelbieb ondergebracht. Ook een Egyptische Waddinxvener kwam dit najaar in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Burgemeester C.M. van der Linden reikte zakenman E. Auad (Prinses Beatrixlaan) de versierselen uit be horend bij het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. De dagelijkse columnist van het Algemeen Dagblad, Pierre Huys- kens, bracht een publicitair werkbezoek aan Waddinxveen, waar hij een kijkje nam bij de Baas Bedrijven aan de Wilhelminakade, rond- toerde op het bedrijvenpark Coenecoop en dineerde in restaurant De Gouwe Dis van de pas getrouwde eigenaar Maarten M. van Velzen (Zuidkade). Waddinxveen kende vlak voor r j- L__._zd.o-- aan de Staringlaan (links op de foto). Eervolle vermeldingen gingen er naar Willem Slingerland en Bert van Noort. Rechts op de foto presentator Wim Bosboom. De Waddinxveense middenstandsvereniging (officieel Ondernemersvereniging Waddinxveen OVW) hield voor het eerst sinds jaren een grote Sint Nicolaasactie met meer dan 100 deelnemende winkelvesti- gingen en een prijzenpakket van ruim 30.000 gulden. De drukbezochte openbare trekkingsavond was in hotel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost. Afrikaanse predikanten brachten gedurende een week een be zoek aan de Centrale Hervormde Gemeente 'van Waddinxveen. Ze namen ook met een lidmaat van de kerk een kijkje op de vrijdagse Een aantal maal was er voor bewoners en andere geïnteresseerden weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan. een open huis. In de keuken deelt directrice mevrouw G. Fahrner-van Os hapjes uit. Burgemeester C.M. van der Linden (midden op de foto) toost met autohandelaren Arie Boonstoppel jr. (rechts op de foto) en Joop Baas jr. ter gelegenheid van de opening van Autopunt Gouda-Waddinxveen aan de Zuidelijke Rondweg. Zij zorgden met hun autobedrijven ervoor dat het bedrijvenpark Coenecoop uitgroeit tot een autoboulevard. In de zomer kreeg Waddinxveen te horen dat er een tijdelijk asielzoekerscentrum met 600 vluchtelingen zou komen. Met het rijk kwam het gemeentebestuur overeen dit AZC aan de Zuidelijke Rondweg onder te brengen. De bewoners werden geïnformeerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. De heropening van de vernieuwde en uitgebreide vestiging van de Rabobank Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost ging gepaard met de aanbie ding van een kostbaar carillon door bankvoorzitter G. van Ringelenstein (rechts op de foto) aan burgemeester C.M. van der Linden. Een week geleden nam het gemeentebestuur en de gemeenteraad het geschenk aan de bevolking dankbaar in ontvangst. 1 W' Y n 5 F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 25