C. H. DE VRIES C.VU Familieberichten P. DE ROOY BROMFIETSEN EN SCOOTERS PANTALONS keuze uit honderden stuks, normale prijzen: ƒ89,- t/m ƒ159,- NU 2 VOORƒ139, - RENO MEUBEL EXCLUSIVITEIT IN RIE7 E.„rte<-S^gfc- die u een exclusieve poll stoelen, salontafels, sett en kastjes biedt, in bomt Hofka autobanden nu nog voor 4749,= BEKENDMAKING A.C. KOMPEER Oude 8 mm films op video, zelf doen of laten doen. OPEN HUIS: 27 t/m 30 december. Ook opruiming video-voorzetlenzen en kabels. VAN DOORNEN INNOVISION BV Zuidplasstraat 1, 2751 GL MOERKAPELLE ENU3UI BEGRAFENISSEN EN CREMATIES Autorijschool ’’WEIMAR” I I f» 1/ Zijde 116, Boskoop, tel. 01727-12007. HENDRIKA HOGEWEG-PETERS UITVAARTVERZORGING KEES VERWOERD (Dag en nacht bereikbaar) BEGRAFENISSEN l K uitvaartverzorgers: G. J. M. Bervoets J. G. Collignon Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. Dhr. en M®w. Baas danken iedereen voor de ontvangen gelukwensen en wensen u allen een voorspoedig 1995. L.B. Baas, tandarts Wagnerlaan 1 Waddinxveen Alb. Thijmlaan 1,2741 AA Waddinxveen. Telefoon: 01828-14719 GELUKKIG NIEUWJAAR Garage JvanderKnijff S.G.P Waddinxveen TIJDREDE D.V. 4 januari 1995 hoopt Ds. J. Beider, Ned. Herv. predikant uit Katwijk aan Zee, een tijdrede te houden. Kerkgebouw Chr. Afgescheiden Gemeente, Dorpsstraat, Waddinxveen. Aanvang: 19.30 uur. Bestuur S.G.B Fam. Glaser Lesgever wenst iedereen wederkerig een voorspoedig 1995 Souburghlaan 13, Waddinxveen. ERKEHO UH'AI ERKEND LID VAN STRALEN EN SPUITEN van kasten, tafels, stoelen, bedden, keukens etc. in iedere gewenste kleur. DONKER EIKEN WEER LICHT Ook voor het spuiten van kantoormeubilair. Bereikbaar maandag t/m zaterdag van 9.00 tot22.00 uur. ■B Tel. 01820-15365 CLUB GOUDA Wij wensen al onze vroegere, huidige en toekomstige leerlingen een gelukkig nieuwjaar. Boekweitakker 7, 2743 DL Waddinxveen Telefoon: 01828-13359. Alex en Monique Vos i danken allen voor de vele 1 kerst- en nieuwjaarswensen fe i die wij mochten ontvangen. jBiIl Wij wensen u en uw fr naasten, voor 1995, -It alië goeds en een prima gezondheid. Zuidkade 9, Waddinxveen. Ook dit jaar willen wij allen bedanken voor de kerst-en nieuwjaarswensen. Wij hopen dat 1995 voor u een gezegend, gezond en vredig jaar mag zijn. G. Siemens Th. Siemons-Bouwman Fam. R. H. Leeuwenburgh wenst u allen een voorspoedig en gezond 1995 Al WATERSCHAP MEER EN WOUDE Privé-ontvangst al vanaf fl. 75,- Nieuwe Haven 330 - Gouda Tel. 01820-20226 01727-17002 SPONSORS VAN ”DE PADDESTOEL” Algemene kennisgeving Voor de goede wensen die wij ontvingen (400) willen wij u wederkerig een gezond en goed 1995 toewensen. Chris en Jannie de Vries Tessclschadelaan 20 2741 AT Waddinxveen X I k- GK/WvW - WOENSDAG 28 DECEMBER 1994 Pagina 4 op de leeftijd van 86 jaar. op de leeftijd van 58 jaar. Riet Verwoerd - van der Zwet Fam. Verwoerd ARBEIDSPROBLEMEN Fam. van der Zwet We zullen u missen lieve ’opa’ KEES VERWOERD We blijven van u houden. Kevin en Kimberly Dijksman Wij zijn dankbaar dat wij u gekend hebben. ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. KRAMER I v in de leeftijd van 90 jaar. H. Hogeweg Voedings F.N.V. Tel. 01727-16374 Wonderbaarlijk is een moeder. Zij zorgt voor je, werkt voor je, bidt voor je. Het enige leed wat zij je aan kan doen is sterven en je verlaten. De buren: fam. Compeer fam. De Zwaluw fam. Rijnsburger E. Gerts en fam. Dijksman Het nieuwste model Puch Typhoon Thunderbolt is binnen deze moet je gezien hebben Kleur: paars metallic Prachtige grote en breede wielen. Start blokkering op afstandbedienning Vrijdag 30 december zal de plechtige H. Mis van Uitvaart gehouden worden, om 10.30 uur, in voornoemde kerk, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aan de Alb. Thijmlaan. Donderdag 29 december komen wij samen voor de Avondwake, in de parochiekerk St. Victor, Zuidkade 176, om 19.00 uur, waarna er gelegenheid is voor uw condoléancebe- zoek in voomoemde rouwkamer. Kees is opgebaard in de rouwkamer van het Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 27 december 1994 Weidezoom 14 2742 ET Waddinxveen Dankbaar voor alle goede zorgen waarmee hij mij en vele anderen omringde, geven wij u kennis van het overlijden, na een moedig ge dragen ziekte, voorzien van het H. Sacra ment der Zieken, van mijn innig geliefde man, onze broer, zwager en oom Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. De crematieplechtigheid zal plaatshebben in crematorium “Schollevaar”, Burgemees ter Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel op vrijdag 30 december om 14.00 uur. 26 december 1994 Prins Bernhardlaan 2 2742 DW Waddinxveen Na een liefdevolle verzorging in Huize Sou burgh is in alle rust van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, schoon moeder, groot- en overgrootmoeder Waddinxveen: A. Hogeweg J.B.H. Hogeweg- de Vries St. Maartensdijk: J.D. Hogeweg B. Hogeweg- Jongejan Biddinghuizen: G. van Ommeren M. van Ommeren van den Berg Oostkapelle: H. Hogeweg B.J. Hogeweg- D’Hont Heemskerk: M. Hogeweg Z. Hogeweg-Dik Eist (Gld.): J.H. Hermsen- van den Berg Hij had nog zoveel plannen hij wilde nog zoveel doen het is voorbij het kan niet meer ’t is niet meer dan, maar toen. Kleinkinderen en achterkleinkinderen Wijk- en Speeltuinvereniging 'De Paddestoel” Lijsterbesstraat 18 2742 XS Waddinxveen Donderdag 29 december zal de plechtige H. Mis van Uitvaart gehouden worden in voornoemde kerk, om 10.30 uur, waarna we haar begeleiden naar haar laatste rust plaats op de R.K. begraafplaats aan de Alb. Thijmlaan. Woensdag 28 december komen wij samen voor de Avondwake, om 19.30 uur, in de parochiekerk St. Victor, Zuidkade 176, waarna er gelegenheid is voor uw con- doléancebezoek. Correspondentieadres: A.M. Houdijk-Compeer J.H. van Straaten van Nesplantsoen 15 2771 HL Boskoop Onze moeder is opgebaard in de rouw kamer van huize Souburgh, Prins Bern hardlaan 2. Waddinxveen, 26 december 1994 huize Souburgh Hoewel wij voorbereid waren, ontvingen wij nog onverwachts het bericht van het over lijden van Annie en Krienf Ans en Wim Ton en Jan Frans en Mieke Adrie en Marja Theo en Nettie Nel Hans en Anita Wim en Rietje Ria en Cor klein- en achterkleinkinderen HEDÊRLANGSE VERENIGING VAK ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Hartelijk dank voor uw goede wensen. van 1 t/rh 8 januari 1995 is de prakijk gesloten. Waarneming door F.J. van den Brule Zuidplashof 11, tel. 19239 Mw. T.S. Wilms, huisarts wenst u een Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude maken bekend, dat zij hebben besloten vergunning te verlenen aan onder staande vermelde personen/instanties: - de gemeente Waddinxveen voor het aanbrengen van beplanting op de binnenkade van de polder de Noordplas, ter hoogt van de flats aan de Nic. Beetslaan in de gemeente Waddinxveen. (94/V541 Belanghebbenden kunnen volgens het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na deze bekendma king tegen een beschikking schriftelijk bezwaren indienen bij het col lege van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude, Postbus 7030,2701 AA Zoetermeer. Zoetermeer, 23 december 1994 Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude, de dijkgraaf, A.J.M. Jacobs de secretaris, wnd. W.F.H. Huisman CORNELIS VERWOERD (Kees) THEODORA CHRISTINA MARIA COMPEER- VAN VLIET weduwe van Adrianus Mattheus Compeer Handel en reparatie van: personenauto 's. bedrijfsauto 's, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. BREDEWEG 31, MOERKAPELLE. TELEFOON 01793-1728. Delmar kettingzagen (gewon de beste) OOK VOOR SLIJPEN EN EEN NIEUWE KETTING VOOR ELK MERK! Fam. dr. Voskamp bedankt u voor de wensen en wenst u een voorspoedig 1995 Herhaling is de TOVERKRACHT van de reklame DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon 01727-12122 Fax 01727-10141 itoelen, len, oedmanden, SCHOONHEIDSSPECIALISTE VO ETVERZO RGING TRUUS MULLER gespecialiseerd in acné, ook kleine behandelingen, o.a. harsen, epileren, wimpers verven. Behandeling volgens afspraak. Ook ‘s avonds en zaterdags. Peuleyen 130 - Waddinxveen tel.: 01828-14605 Geopend: ma. t/m vr. van 8.15 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. - Maandagmorgen gesloten. Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur, vrijdag koopavond tot 21.00 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur NNY Met droefheid, maar met een blijde herinnering aan de vele mooie jaren waarin de rust en tevredenheid de hoofdtoon voerden, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in huize Souburgh en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is overleden onze moeder, groot- en over grootmoeder Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen a/d Rijn. Telefoon: 01720-93282 Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Telefoon: 01727-13150 Stationsstraat 16, 2741 HS Waddinxveen, Telefoon: 01828-12200 liifiiiimiiiiiisiicniiiiiiiiiiiUHioiiriiiiiiifi In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar Mijn liefste is uitgevlogen Heel zachtjes uitgeblust Geen hand meer op de mijne Geen mond die mij nog kust Geen lachje uit de verte Geen troost meer bij elkaar Geen dromen om te dromen Geen kleine ergernis Alleen een diepe wanhoop van een o zo groot gemis Je liefste vrouw Gerda Vandaag 22 december 1994 is overleden mijn innig geliefde man en onze dierbare va der, schoonvader en onze lieve opa ALBERT VAN RIJSWIJK in de leeftijd van 64 jaar. Gerda van Rijswijk - van Veen Hennie en Ad Oosterwijk - van Rijswijk Amanda Marjan en Jan Domburg - van Rijswijk Mark, Jeroen, Sabrina t Bert van Rijswijk Simone Wilma en Theo Rossewij - van Rijswijk Wilco, Thomas Anna de Waalhoeve 26 2743 HT Waddinxveen De crematie heeft plaatsgehad dinsdag 27 december in crematorium Schollevaar te Capelle aan den IJssel. lompeer. J?«ak(500 m!) collectie eethoeken ombinatie I grenen. Maandag t/m vrijdag van 13.00 -18.00 uur. De bar is dan gesloten. Drankjes worden op de kamers geserveerd, 's Avonds is de club geopend. Als vanouds ma t/m vr 19.30-0.30 uur za 21.00-3.00 uur Woensdagavond Lingerieparty Donderdagavond ‘Topless Night Vrijdagavond Live Music Entree fl. 25,- incl. 3 gratis drankjes. Wij zijn gesloten van 25 december t/m 1 januari vindt u bij A.C.Kompeer. Maar ook: rieten kinders poppewagens, wasmand lectuur- enspeelgc-— koffers en diverse ander man<‘we,k- Onze specialiteit: rieten babywiegen "W ■Mi Rletspeclallst, sinds 1860 Reljerskoop 259 Boskoop Het bestuur van "De Paddestoel” wil alle bedrijven en Winkeliers bedanken voor het sponsoren van de activiteiten die gehouden werd in de "De Paddestoel” tijdens de kerstmarkt d.d. 10 december 1994. Wij stelden het heel erg op prijs en danken u voor uw medewerking. Het was een ontzettend leuke dag geweest. Binnen was het lekker warm en ontzettend druk. De kinderen hebben overal aan meegedaan en gingen soms met handenvol prijzen weer naar huis. Coenecoop 79 - Waddinxveen Telefoon 01828-16604 Fax 01828-31659 HEREN IONGENS LN WERKKIEDING IJUUANASTRAAT4^TELOITZO^TZ^JBi)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 4