Excelsior wint 41e Zwemmers De Gouwe Florida succesvol sprinten in Emmen Boskoper Ed van Gemeren (32) wint 27e Langs de Gouweloop Waddinxveense Damdag Trainer Jan Middendorp inspireert Gouwe-teams I ZVH uit race om de titel Lentefeest van ’Puur Natuur’ in Zevenhuizen WSV-clubavond vol strijdlust WADDINXVEEN - Slechts één partij eindigde op de we kelijkse clubavond van de Waddinxveense Schaak Ver eniging WSV in remise en voor dit wat minder spectacu laire resultaat tekenden Smitskamp en Ellers. Tweede plaats Flyers-heren Aanmelden voor ouderentennis De Gouwe Smash Uitslagen sjoelen PAGINA 23 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 8 MAART 1995 zaterdag eindelijk weer eens Boskoper Ed van Gemeren (nr. 6) van het Utrechtse Phoenix en Hans van Wegen van Triathlon (nr. 220) in hun laatste ronde van de 27e Antiloper Peter Blaauboer (nr. 202) op het Wilgenlaantje tussen wil mij 15 punten. Samen Sterk 1 Antiloper Erik Mookhoek (nr. 18) in actie op de 10 kilometer met een nieuw persoonlijk record op deze Achterblijvers uit de kopgroep in de derde ronde. Nr. 20 Wim v.d. afstand. (Foto: Han Zoet). Hoorn (AAV36), nr. 41 Élsari Turra (Energie) en R. Keijzer (Ener gie). Foto: Han Zoet). In een behoorlijk spannende, met alle daarbij behorende elementen van een streekder- by, speelde De Gouwe tegen (Kerkweg-Oost) beslag te leggen op de Kees Kramp-beker. Deze beker, genoemd naar de man die in 1954 het initiatief nummer bij de dames een tijd van 1.10.0 en zwom boven- Komend weekeinde spelen de hoogste teams van De Gouwe weer uitwedstrijden. Zater dag 11 maart spelen heren 1 en 2 in zwembad de Zijl te Leiden. Heren 2 speelt om 18.15 uur tegen directe oppo nent LZ 1886 3 en om 20.00 uur speelt heren 1 tegen kop- fouten’ van een aantal spe lers, slechts zes spelers over hadden om de wedstrijd te be- tie. Ditmaal werd er gevist in eindigen. Waddinxveen en Boskoop in actie voor een goede 10 kilometertijd. (Foto: Han Zoet). stand van 18-4. Een zeer ver diende overwinning, die De Gouwe hoop blijft geven op een plaats bij de sub-top in de eerste klasse. met een Na afloop van de wedstrijd achterwaartse werd bekend dat de gestaakte van. Tenslotte wedstrijd van UZSC tegen De Gouwe van zaterdag 18 fe bruari zo spoedig mogelijk moet worden uitgespeeld. Dit houdt in dat de Gouwe-heren in de resterende twee perio den de kans hebben om de 5-4 achterstand om te zetten in een prachtige race en won met een tijd van 1.22.3 zilver. Op de 100 vrij zwemmen maakte Joost een tijd van 1.10.2 en op de 200 wissel schaafde hij met 3.01.8 secon den van zijn beste tijd. Voor Kim Middendorp geen edelmetaal, maar wel schitte rende tijden. Op de 200 wissel 2.48.7, op de 100 rugslag 1.17.4 en op de 100 vlinder slag 1.17.3. Kim, van 1983, is duidelijk op weg naar de na tionale top van haar jaar gang. Melissa Dings (1983) verbeterde met een tijd van 1.24.9 haar beste tijd op de 100 meter schoolslag. In Gelsenkirchen nam Mark van der Zijden deel aan wed strijden om de wereldcup als lid van de landelijke ploeg. De bezetting was bijzonder sterk met toppers uit de hele we reld. In dit selecte gezelschap kon Mark geen potten bre ken. De 400 meter wisselslag ging in een tijd van 4.32.19 (14e plaats), de 200 meter wissel slag gaf een 19e plaats te zien zien met een tijd van 2.06.65 en op de 200 meter vrije slag kon men Mark op de 29e plaats terugvinden 1.53.76). van 1.11.6 geklokt. De 50 vrij zwemmen ging in 29.3 en de 50 vlinder in 32.5. Mark Na tion deed 25.8 over de 50 vrij zwemmen en Mark van de Schrier tikte op de 50 rug- zwemmen aan na 30.4. Op de 4x50 meter vrije slag estafette kwamen Mark Na tion, Pascal Holleman, Mar cel Zijderhand en Mark van de Schrier tot een tijd van Deze week staan er drie com petitiewedstrijden voor ZVH op het programma. Gespeeld wordt er tegen Euromail Ra dius in Gouda, Exakta Bovo in Aalten en Piet Zoomers in Zevenhuizen. ZEVENHUIZEN - De natu- ristische zwemvereniging Puur Natuur houdt zaterdag 11 maart van ’s avonds zes tot negen uur Lentefeest in zwembad De Koommolen in Zevenhuizen. Aansluitend aan het normale zwemuur kunnen de leden Van Woudenberg won van Van de Oord door het verove ren van materieel voordeel in de openingsfase. Ook Hen- nink strafte een fout in de opening - in dit geval de Sici- liaanse Draak - van Van de Hoek af met winst. Prins maakte een taxatiefout in een mat-combinatie en verloor zijn partij tegen Willemen. In een gelijkmatige partij voerde kwaliteitswinst van Kardol tegen Wiersma voor eerstgenoemde tot winst. Van Oort blunderde in de eindaf- wikkeling van zijn partij te gen Reus waardoor deze de winst naar zich kon toetrek ken. Stam verloor van As- scheman door een fraaie com binatie in het eindspel. WADDINXVEEN - In het Drentse Emmen hebben zwem mers van De Gouwe meegedaan aan de Nationale Kampi oenschappen sprint van de KNZB. Mark van der Zijden haalde op de 100 meter wisselslag de finale en eindigde daarin als zesde met een tijd van 59.0 (halve finale 58.6 en serie 59.4). boom, die Leon Oudenes uit Stolwijk versloeg. Na twee maal achtereen verplicht vra-’ gen en de daarop volgende ruil, kreeg Leon Oudenes een te ver opgerukte en niet meer te verdedigen schijf. ZEVENHUIZEN - De Zeven- huizense volleybalvereniging Rentokil-ZVH speelde vorige week twee competitie-wed- strijden. De resultaten zijn zodanig dat de race om het kampioenschap vorbij is. Donderdagavond speelde ZVH de inhaalwedstrijd te gen Alcom Capelle. De Zeven huizenaren bleken onvol doende hersteld van het ver lies dat de heren op de zater dag daarvoor in Capelle aan den IJssel tegen dezelfde ploeg hadden opgelopen. Voor ZVH betekent dit verlies dat zij geheel uit de race zijn voor het kampioenschap. Die strijd gaat nu tussen Piet Zoomers, TDK Brevok en Al com Capelle. Aller ogen waren deze avond gericht op de verrichtingen van de nummers een en twee van de interne competitie Jansen en Philipse. Winst zou voor Philipse betekenen dat hij andermaal de ranglijst zal aan voeren. Kleine on nauwkeurigheden in de ope ningsfase door Jansen boden Philipse de kans die deze dan ook benutte. strijd met wederom een uit stekend keepende en 1 vertrekkende Elise Korte- kaas in het doel. De winst met 8-6 was ook zeker ver diend. Weliswaar opende GZC de scon Gillian van den Berg die 1-1 liet aantekenen. Astrid Coe- ne scoorde 2-1 en vlak voor het einde van de eerste perio de kwam GZC weer langszij (2-2). In de tweede periode wilde da met 5-5 nog wel langszij, doch daarna walste De Gou we over GZC heen. Eerst scoorde Sandra Bercken- kamp 6-5 en Mirjam Over dam maakte er met een prachtige worp 7-5 van. Tenslotte pen week onder handen zijn maakte Gillian van den Berg het karwei af door 8-5 te sco ren. Vlak voor tijd bracht toeleggen op de wegwedstrij den. In de eerste twee ronden heb ik het niet geforceerd en dacht in de derde ronde toe te kunnen slaan1. ‘Langs de Gouwe moest ik toen echter ineens lossen en nam Hans van Wegen een voorsprong van zo’n 10 meter. Op de Staringlaan kon ik ge lukkig weer bijkomen, waar na ik op de Bosboom Tous- saintsingel de spring ben aangegaan, die ik gelukkig voor mij winnend kon afslui ten. Ik ben erg gelukkig met deze overwinning'. Petra Bretveld liep bij de da mes naar prachtige eerste plaats in een nieuwe clubre- cordtijd van 40.51. Adrie Ver- bree was bij de heren vetera nen II goed op dreef met zijn achtste plaats in de eindrang schikking en een nieuw clu- brecord in 41.33 rijker. De overige Antilopers lieten de volgende resultaten note ren: Heren: 18e Ferry Boon 34.35; Wietse de Bruin 36.19; Erik Mookhoek 38.42; Jan Droog 55.31. Heren vetera nen I: 7e Hans Boere 34.34; 11e Hans v.d. Hil 35.00; 34e Pieter Blaauboer 41-43. He ren veteranen III: 3e. Bram Lindhout 42.41. Bij de prestatielopen gingen om half drie ruim 150 deelne mers van start, die konden kiezen uit diverse afstanden tot en met 16,4 kilometer toe. De organisatie van Antilope keek na afloop op een, door de winterse omstandigheden, helaas wat minder goed be zette Langs de Gouweloop toch tevreden terug. WADDINXVEEN - Onder het motto dat sporten gezond is en tennis een life-time sport start zoals bericht de Wad dinxveense tennisvereniging De Gouwe Smash (Wamaar- plantsoen) ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan het project tennis voor ouderen. Voor opgave kan men terecht bij Klaas Andringa (tel. 01828-15500) en bij Elly Overdijk (tel. 01828-18600). Tennis voor ouderen is be doeld voor mensen van 50 jaar en ouder die nog nooit, of heel lang geleden, hebben ge tennist en die iets meer li chaamsbeweging willen heb ben of graag anderen ontmoe ten in groepsverband en daarbij kennis willen maken met tennis. WADDINXVEEN - De uitsla gen van de Waddinxveense —2 _1- T7~\ A: 1. T. Valenkamp (1413); klasse B: 1. Frans Bouw meester (1291); klasse C: 1. Adrie Faas (1193); klasse D: 1. Ronald Meijer (1106); klas se E: 1. Corry Boegheim van deze avond was 117.31. Het gemiddelde van de vereni ging is 115.195. L.van de Haven had het beste (en de winst) van zijn partij tegen Kuiper. Ritter wist een al vroeg behaald voordeel in zijn partij tegen Ket in winst om te zetten. De Vries won van Auad door de dame van laatstgenoemde van alle het Inge van de Schrier, Mi chelle Nahon, Marijke Theus- sen en Wilke van de Valk die de 4x50 zwommen. Het vier tal maakte een tijd van 2.01.9. Met Eva Idelenburg in plaats van Marijke Theussen werd ook deelgenomen aan de 4x50 wissel estafette. Na 2.15.1 werd de finish bereikt. In Leiden kwam de jongste jeugd van De Gouwe in actie bij topwedstrijden van LZ 1886 als voorproeve op de Speedo-finales. Op de 100 vlinderslag jongens van 1984 zwom Joost Krommenhoek WADDINXVEEN - Het eerste herenteam van Flyers-bas- ketbal won vorige week maandag de wedstrijd tegen Baros in Rotterdam en kreeg ook nog de verheugende me dedeling dat medekandidaat Crackeijacks verrassend ver loor van Niels Stensen. Hier mee komt Flyers alleen op de tweede plaats. Baros bleef tot 15 minuten in de tweede helft een voor sprong verdedigen, voordat Flyers - dankzij enige goede acties van Coen van Wilgen - eindelijk het heft in handen nam en de twee zwaar ver overde punten mee naar Waddinxveen kon nemen. Uitslag 53-61. Topscoorder Rudo van Loo met 16 punten. Afgelopen weekeinde was er bij Flyers maar een beperkt programma. Dit in verband met het NBB-gala in Gronin gen. Toch werden er een paar mooie wedstrijden gespeeld. Jongens kadetten 1 kreeg geen greep op de wedstrijd te gen DAS. Al in het begin kwa men ze op grote achterstand en dit wisten ze niet meer goed te maken. Uitslag 55- 118. Topscoorder: Richard Hageman en Robin de Goey ieder met 15 punten. haar jaarlijkse Jongens passerelle 1 behoudt de kansen op een kampioen schap. Nu werd er gewonnen van Gymnova. Alleen de tweede periode ging minder genieten van een gezellige g°ecL maar dit had geen in- -j -x-- vloed op het verloop van de wedstrijd. Die was volledig in handen van Flyers. Uitslag 98-54. Topscoorder: Freddy Hoffman met 32 punten. Langs de Gouweloop. (Foto: Han Zoet). WADDINXVEEN - De 32-jarige in Utrecht werkende com puterprogrammeur Ed van Gemeren uit Boskoop en lid van het Utrechtse Phoenix won zaterdag de 27e winterse editie van de door de Waddinxveense atletiekvereniging Antilope georganiseerde Langs de Gouweloop. Er verschenen zaterdagmid dag ruim 130 atleten (dames, heren, veteranen) aan de start op de Staringlaan, waar om half twee het startschot voor deze traditionele hard loopwedstrijd over de weg van 10 kilometer lengte werd gegeven. Nadat in de ochtend veel sneeuwval nog een succes voor deze loop in de weg leek te staan konden de deelne mers onder het genot van een zonnetje, weinig wind en een goed te belopen parcours pre cies op tijd van start gaan. De wedstrijd is tot het eind toe spannend geweest, omdat uiteindelijk twee koplopers tot kort voor de finish bij el kaar bleven. Na de eerste ronde ontstond een kopgroep van vijf man met Elsari Tïirra en R. Keij zer van het Barendrechtse Energie, Wim v.d. Hoorn van AAV ’36 uit Alphen aan den Rijn, veteraan I Hans van Wegen van Triathlon uit Amersfoort en de latere win naar Ed van Gemeren van Phoenix uit Utrecht. Reeds in de tweede ronde scheidden Ed van Gemeren en Hans van Wegen, die een zeer sterke wedstrijd liep, zich af van de overige drie ge noemde atleten. ‘Ik wilde de ze Gouweloop een keer win nen, maar dat dit nu al is ge lukt, had ik niet gedacht*, zei Ed van Gemeren na afloop. ‘Ik moet op de weg nog wat sterker worden. Ik heb tot nu toe alleen maar veel ervaring op de baan opgedaan, maar ~’j nu toch meer gaan Bepalend voor de winst op Excelsiors Damdag - waar aan vorig jaar de als tweede geëindigde Witrus en vier voudig wereldkampioen Ana toli Gantwarg deelnam - is het totaal aantal punten van vier voor aanvang van het toernooi opgegeven spelers van een vereniging. De orga nisatie en arbitrage was in handen van de Waddinxveen se damvereniging. Na een spannend verloop na elke ronde trok het damkwar- tet van Excelsior (in 1996 zes tig jaar) aan het langste eind door de teams van Samen Sterk uit Hazerswoude en de personeelsdamvereniging NS uit Rotterdam één punt voor te blijven. Van het winnend team maak- ten deel uit Dick Berghout Miranda Boer noteerde op dit (14) en Teun van de Krol en Vincent en Raymond van Es (allen 19 jaar). Ze behaalden dien de 50 meter vrije slag in 15 punten. Samen Sterk 1 28.3. Voor Inge van de Schrier deelde met de personeels- werd op de 100 wissel een tijd damvereniging NS de tweede en derde plaats (14 punten). Samen Sterk 2 veroverde een vierde plaats met 8 punten. Individueel namen 56 dam mers deel aan het 41e toer nooi. De spelers waren inge deeld in poules van vier spe lers. Per partij was de be denktijd één uur per speler. In de hoofdgroep wonnen Teun van de Krol, Martin Out (Hazerswoude), J.Burggraaf 1.47.1. Bij de meisjes waren (Vianen) en H.Vis (Bergam bacht). Vincent van Es en Dick Berghout behaalden hier een fraaie tweede plaats. De tweede klasse bestond uit zes groepen, waarbij poulewinnaars waren J.C.Benschop, J.Both en A.van den Heuvel (allen uit Stolwijk), D.de Jong (Hazers woude), J.Ende (DEZ Woer den) en R.van Savooijen (Rot terdam). Een nieuw element in dit toernooi was de prijs voor de mooiste partij. Deze werd uit gereikt aan Martin Hoogen- verkennen van tennis waar bij er niet naar wordt ge streefd kampioenen te ma ken*, aldus de Gouwe Smash. Het nieuwe project start bij voldoende deelname maan dagmiddag’ 10 april om één uur in het tennispark aan het Wamaarplantsoen en voor ziet in nog eens negen tennis- lessen, telkens op maandag middag van een tot twee uur. Eventueel kan nog een twee de groep worden gevormd op de donderdagochtend van half twaalf tot half een. De lessen worden gegeven door Klaas Andringa, die als tennisleraar aan de vereni ging is verbonden. De kosten bedragen ƒ50,-, inclusief het gebruik van een leenracket en ballen. Tennis is een sport die ook op wat latere leeftijd nog prima valt te doen. Door deelname aan het project kan men op verantwoorde wijze met deze sport kennis maken. Spelenderwijs wordt men dan vertrouwd gemaakt met de ongeschreven wetten van tennis, de telling, de soorten wedstrijden, de activiteiten binnen de vereninging, de KNLTB-competitie en derge lijke. ‘De lessen staan dus in het te ken van kennis maken met en streekrivale GZC met 8-6 en maakten de Gouwe-heren met 18-4 korte metten met Rotterdam. Ook heren 2 en dames 2, die riode kwam het team uit Gou- dam die zorgdenyoor de eind- in degradatiegevaar verkeer den, hadden een goede avond. Heren 2 versloeg De Rijn 2 met 13-5 en dames walste met 16-2 over PSV 2 heen. Wellicht zijn deze resultaten mede het gevolg van het feit dat alle Gouwe-eams afgelo- wedstrijd was het aanvoerder Marc Faber die het voorbeeld gaf. Met een reeks fraaie af standschoten liet hij de Rot- In het begin van de vierde pe- terdamse goalie kansloos. Ook hij wist zes goals te sco- Matige vangst slatfa!C was het gedaan WADDINXVEEN - Zaterdag met Rotterdam. Zeker toen 25 februari hield de hengel- zij door teveel ’persoonlijke sportvereniging Waddinx veen HSW haar achtste wed strijd voor de wintercompeti- 1J .j_ de Ringvaart bij Lisse. De vis was niet ’op beet’, doch rea geerde feller dan in de vorige wedstrijd. In ieder geval kon den nu alle deelnemers vis ter weging aanbieden. Het con cours werd gewonnen door R. Jenner met 3960 gram, op de voet gevolgd door nummer twee M. Reichard met 3770 gram. Derde werd A. van Leeuwen (2140 gram). Als nummer vier en vijf eindig den respectievelijk M. van Leeuwen 1780 gram en J. Verhoef 1730 gram. lantaarn in de eerste klasse, maar wisten afgelopen twee jaar overtuigend te winnen ovanDeGouwe. GZC een uitgekiende wed- Daar tegenover stond dat de ÜL- heren van trainer-coach helaas Hans de Gruyl voor het eerst genomen door de, aan het eind van het seizoen, vertrek kende damesselectietrainer GZC de eindstand op 8-6. Jan Middendorp. De Gouwe-heren moesten za- De Gouwe-ames smaakten terdag aantreden tegen Rot- zaterdag eindelijk weer eens terdam. De Maasstedelingen het zoet van de overwinning, dragen op dit moment de rode een winstpartij T11111-1 1 i -z-, Vnmnni'l iimnlzni tricts jeugdkampioenschap U1t kinderspelen, massage en Zuid-Holland is voor een aan- het nuttigen van een brood- tal spelers van Florida-bad- minton succesvol verlopen. Ze mogen begin april mee doen aan de landelijke titel strijd in Zutphen. De eerste prijs ging naar Pa trick van Esseveld en Hugo van Bergeijk, die in de HD 3 in een poulesysteem hadden gespeeld. Madelon Gelder- blom en Hugo speelden ook in de GD 3 de finale. Het was een spannende partij die ver loren werd in een 3-setter met 13-18, 15-9 en 11-15 van Martin de Jonge (Ribad) en Saskia Binken (DKC). Frank Keijzer, overgekomen sjoelvereniging zijn: Klasse van Hazerswoude, verloor met Ernest Bake (Delft) in de finale HD 4 met 6-15 en 6-15 van Sabar Lapre (Ribad) en Bastiaan Stuyken (DKC). Maaike van der Weij stond met Geert den Boogert (DKC) (1007). Het gemiddelde in de halve finale van de GD2, maar ze verloren van de late re winnaars. Gouwe. De Gouwe-heren speelden met vlagen fantastisch wa terpolo, met snelle acties en fraaie doelpunten. Absolute uitblinker in de eerste helft van de wedstrijd was Jaco de Jong, die na drie perioden reeds zes goals had gemaakt, de Sandra Berckenkamp het De stand na de derde periode team van trainer-coach Jan was dan ook 12-3 in het voor- Middendorp naar 4-4 en deel van de Waddinxveners. scoorde Gillian van den Berg In de tweede^ helft van de 5-4. Even later toonde Elise Kortekaas weer eens haar klasse door een viermeter te stoppen. WADDINXVEEN - Naast vele individuele winnaars in de diverse poules wist de damvereniging Excelsior op de 41e Waddinxveense Damdag in hotel-café-restaurant De Unie speelruimte te beroven. Brinkhorst won van H. van Offeren en Van de Heiden nam voor een jaarlijkse damdag, werd in 1992 voor het eerst verloor van Moerland door uitgereikt en werd vorig jaar veroverd door HDC uit Alphen een moment van schaak- aan den Rijn. blindheid. De partijen Dan nis - Versluis, Goor - Marcus en D.J.van Ófferen- Alblas werden door eerstgenoemden (de witspelers) gewonnen. In de partijen Ponsioen - H.E- .van Offeren en Van Asperen - Bos was er winst voor de zwarte stukken. WADDINXVEEN - Zaterdag speelden de vier bondsteams Jn ïvSI van De Gouwe-waterpolo in Gouwebad ’de Sniep’ en waren aan gJefers. Naast de uitblin- bijzonder produktief. Alle teams wonnen hun wedstrijden. ^ers jaco je jong en ]yjarc In een spannend wedstrijd versloegen de Gouwe-dames paber, waren het Arco Ver boom (3x), Jeroen van Tol, Jos van den Dool en Remko Over- sinds de winterstop kon be schikken over de voltallige selectie. Dat heeft Rotterdam loper LZ 1886. mogen weten. Dames 2 speelt om 19.45 uur Alleen in de beginfase konden tegen koploopster GZC 2 in ■e, doch even later was het zij nog enige druk uitoefenen zwembad De Tobbe te Gouda. - J r>j- Op het joej van ^rje stalen- Zondagavond 12 maart om 1 - 18.15 uur speelt dames 1 te- riode was het gedaan met de gen De Futen 1 in zwembad op het doel van Arie Stalen burg, maar na de eerste pe- Rotterdammers. Wat vooraf De Meerkamp te Amstelveen, een belangrijke en spannen de wedstrijd zou worden, werd een zeer eenzijdige wed- het met De Gouwe niet echt strijd in het voordeel van De lukken. Diverse schoten be landden op lat en paal en GZC liep uit tot 2-4. Vlak voor verstrijken van de tweede pe riode lukte het Marion van Hooft wel en kreeg De Gouwe met 3-4 weer aansluiting. De derde periode was voor de Waddinxveensen. Eerst boog- avond. Ook begunstigers van de NFN en leden van andere naturistenverenigingen zijn van harte welkom. Voor deze mensen bedraagt de entree WADDINXVEEN - Het dis- ƒ5,-. Het programma bestaat jeugdkampioenschap uit kinderspelen, massage maaltijd. De avond wordt af gesloten met een lampionne noptocht voor de kinderen. Puur Natuur zwemt in De Koornmolen iedere zaterdag van 16.30-18.00 uur. Het zwemseizoen loopt van sep tember tot en met april. Vor nadere informatie over de NPN kan men bellen naar te lefoonnummer 01828-16712. 4 f ■ZZZ. W W, <0*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 23