UITVERKOOP VANAF NU: Familieberichten IN ÉÉN PLAN C.H. DE VRIES/C.V.U. B.M.S. 2 3 Controle TE HUUR: ROLSTEIGERS kamersteigers, ladders hulpstukken, betonmolens. van der linde z MUGGEN MOTTEN WE NIET! RESTANTEN PANTALONS Begrafenissen GASTOUDERPROJECT WADDINXVEEN E.O.A Colpa Optiek 99,- 49,- Waarom moeilijk lopen? ga toch naar: Voetverzorgingscentrum v.d. Haven BEGRAFENISSEN EN CREMATIES GK/WvW - WOENSDAG 19 JULI 1995 PAGINA 4 Het laatste afscheid is onze eerste zorg. Voedingsbond F.N.V. Tel. 01727-16374 in de leeftijd van 78 jaar. AALTJE ROOS-VAN TRIEST in de leeftijd van 72 jaar. Waddinxveen, 14 juli 1995 Na afloop gelegenheid tot condoleren. Garage van der Knijtl DIRK NIESING KOSTUUMS KOLBERTS JACKS in de leeftijd van 63 jaar. Annie René en Nel ZAKENTIPS UITVAARTVERZORGING JULIANASTRAAT 46 - ALPHEN AAN DEN RIJN - TEL. 01720-72135 (Dag en nacht bereikbaar) Colpa Optiek heeft haar lenzenassortiment uitgebreid met een aantal lenzenabonnementen. ZONNESTUDIO periodieke vervanging en controle, en van alle be nodigde verzorgingsmiddelen. Alles voor één prijs. Stap gerust eens bij ons binnen om u te laten specialisten. l Een korte samenkomst zal worden gehou den zaterdag 22 juli 11.00 uur in de aula van de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop, waarna de begrafenis zal plaatshebben aldaar. Na een leven waarin hij zoveel gedaan heeft, overleed mijn lieve vriend, onze va der en opa Correspondentie-adres: C.J.M. van der Hoorn Burgemeester T rooststraat 115 2741 TW Waddinxveen Bedroefd geven wij u kennis dat, zes weken na het overlijden van zijn vrouw, na een lief devolle verzorging in de verpleegafdeling van ’’Huize Souburgh” en te zijn voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is overle den onze zorgzame vader, schoonvader en opa Lieve pa, Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent van deze aarde. Altijd stond je klaar voor ons en voor een ander. Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm. Geslaagd ben je in jouw leven. Je hebt ons een goed voorbeeld gegeven. Anita en Frans Felicia Elsa en Mark Raymond, Eelco Sandra en Hans Sam Adrie Carla en John Esther en Vincent Cor en Lenie Marco Sandra Gerard en Miranda Joke en Harry Sander Dennis Liza Marjan en George Erik Jeroen De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 21 juli a.s. om 12.30 uur in de aula van de ’’Al gemene Begraafplaats” aan de Alb. Thijm- laan 6 te Waddinxveen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben. Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum ’’Gouwe Hof’, Alb. Thijmlaan 1 te Waddinx veen. Donderdag 20 juli a.s. van 19.00 tot 20.00 uur kunt u afscheid van haar nemen. Met droefheid geven wij U kennis van het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma Correspondentie-adres: R.W.B. van der Kraats Mendelweg 16 2771 TN Boskoop De crematie heeft in besloten kring plaats gehad. Op 13 juli is overleden op de leeftijd van 81 jaar onze moeder en oma Waddinxveen: W. Roos P. Roos J.J. Roos-de Vries Waspik: M.J. van Halderen-Roos A.E.G. van Halderen en kleinkinderen Verzekering zonder winstoogmerk! Opstal- en Inboedelverzekering voor bedrijven en particulieren Agrarische bêdrijfs- er Inventarisverzekering Bedrijfsschadeverzekering Voor informatie of vrijblijvende offerte; AGNES WILHELMINA VAN DER KRAATS-MATSE UITVAARTVERZORGING H.E. VAN DER HAMMEN Haar werk, haar kracht, Haar interesse voor het leven, Haar moed, zo sterk. Zij heeft er alles voor gegeven. Astrid van der Kraats Ron en Hennie van der Kraats-van Rijswijk Mischa en Mario Dr. Voskamp bedankt u, mede namens zijn vrouw, voor alle gelukwensen. Tel.: 01727-13622/12986 Fax: 01727-14221 17 juli 1995 Halve Raak 79 2771 AC Boskoop Alb. Thijmlaan 1, 2741 AA Waddinxveen. Telefoon: 01828-14719 W e t e n 17 juli 1995 Elzenhorst 23 2742 CJ Wadinxveen Z e k e r 13 juli 1995 Passage 152 2741 GR Waddinxveen Adm. kantoor dl. Treur Pr. Margrietsl raai 3 3466 LL WaardéikjfF Tel. 03487-1633. Fax 03487-2331. Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon 01727-16397 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon 03451-14037 Buiten kantooruren: M.v.d. Slik, telefoon 01807-20172 Groensvoorde 74 Waddinxveen S’ 01828-12887 ARBEIDS PROBLEMEN T-SHIRTS FANTASIE 010-5217133 b.g.g. 010-5217193 Hcemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Wegens vakantie zijn wij op 31 juli gesloten. 14 augustus zijn weer open. CAFETARIA VORK -Waddinxveen- 01828-10372 ERKEND 110 VAK NUYV Rietdekkersbedrijf M.J. van Ooi Tuinstraat 59, 2771 BX Boskoop Telefoon: 01727-13356/12212. Zijde 116 B Boskoop (01727) 18949 INUYV Onze modellen presentatie te Boskoop HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN GRAFSTEENHOUWERIJ Boskoop Leerdam PULL OVERS v.a. 59,- Voor vakman en doe-het-zelver Tel. 040-457733 of 01820-93451 uitvaartverzorgers: G.J.M. Bervoets J.G. Collignon JULI EN AUGUSTUS op alle Fenderartikelen 15% KORTING Nu al bruinen vanaf f7,50 INIERIEURVERZORGING Pa is opgebaard in de rouwkamer van ’’Huize Souburgh”, Prins Bernhardlaan 2 te Waddinxveen. De Avondwake zal worden gehouden in de R.K. - St. Victorkerk, Zuidkade 176 te Waddinxveen op dinsdag om 19.00 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren en afscheidnemen in de kerk. Zakenflitsen 701 Dirk is thuis opgebaard, waar donderdag 20 juli en vrijdag 21 juli van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid is tot condoléancebezoek. ook actief in Zevenhuizen-Moerkapelle en Rijnwoude organiseert kinderopvang bij gastouders tegen een vaste GEBR. VAN VLIET De gezongen Uitvaartmis zal worden gehouden in bovengenoemde kerk op woens dag 19 juli om 10.15 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de R.K. begraafplaats Waddinxveen, Alberdingk Thijmlaan 6 omstreeks 11.30 uur. LIEVE OPPAS 's avonds Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in het rayon Moerkapelle, Zevenhuizen en Waddinxveen. Dag en nacht bereikbaar. vergoeding per uur. ZOEKT U opvang voor uw kinderen WILTU Eén of meer kinderen bij u thuis tegen betaling opvangen? Neem dan contact op met het Gastouderproject Waddinxveen e.o. kantoor in het Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen, tel. 01828-19591. Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Rouw- en ontvangkamers: Prins Hendrikstraat 120, 2405 AM Alphen aan den Riin Telefoon: 01720-93282 Gouwestraat 18,2771 CH Boskoop Telefoon: 01727-13150 Stationsstraat 16,2741 HS Waddinxveen Telefoon: 01828-12200 ZZZZ Luxaflex® horren laten geen insekt in uw huis toe: rol- horren, vaste horren of hordeuren sluiten hermetisch aan op uw raam of deur. Dat wordt dan een rustige zomer. Kom daarom langs. En bewonder de ’Luxaflex’ kollektie bij uw dealer. Onderlinge Waarborg MaatschaPPÜ Reeuwijk COMPEER S» RADIO TV audio - video wasautomaten koelkasten enz. keuze uit honderden stuks, normale prijs 79.- tot 179.- nu 2 voor extra grote maten, 2 voor 139.- Dit zijn abonnementen die u voorzien van LUXAFLEX® HORREN. GEEN DOORKOMEN AAN. -Ou informeren door een van onze contactlens- Ve/7/g en verantwoord zonnen met de nieuwste zonapparatuur OVER HEMDEN korte mouw a 19,- HEREN-, JONGENS-EN WERKKLEDING ir 903 ’Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een Hunter Douglas® produkt. 905 906 ■4 l t Herinner mij, maar niet in sombere dagen, als wolkenluchten licht verjagen. Herinner mij in stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon. Proline zonnebank 12 gezichtsbruiners 651. Sunal Profimax zonnebank 12 x 500 W gezichtbruiners 32 I. Sport Arredo 3 x 600 W gezichtsbruiners 36I. Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 22.Ö0 uur. Zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Bredeweg 31Moerkapelle TELEFOON 01793-1728 Hydraulische of hogedruk- reinigersslang lek? Wij maken direkt een nieuwe. Handel en reparatie van: personenauto’s, bedrijfs auto's, tuin- en parkmachi nes, hydraulische slangen. voor een nette Duitse jongeman. Boskoop en omgeving. Burgemeester Colijnstraat 21 2771 GE Boskoop Tel.: 01727-14637 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon 01727-12122 Fax 01727-10141 CORNELIS JOHANNES VAN DER HOORN weduwnaar van Elisabeth Martina van der Hoorn-van Zaal EHHRD110 VAN ALLES Werkende j. vr. zoekt WOON RUIMTE in (omgeving) Gouda. Gevraagd: een kamer O Muziek 811 PIANOSTEMMER/Restaura- teur Dinand Mostert, Meye 82, B’graven, tel. 01726-85690. Tevens verkoop piano’s. Volop voordeel in nieuwe en gebruikte PIANO'S. Boot Pia no’s, Kerkstr. 2, Bodegraven. 01726-12541. 01793-1553. Tk. 2 zonnesch. 1 v. 3m 1 v. 3.70m 100 pst. div. k.st. puien v.a. 500 01722-2333. Dorpstraat 38, Waddinxveen Zijde 3, Boskoop telefoon: 01828 12373 telefoon: 01727-12544 -I jai ■■■I j^SSSI rir’ HL— kJB.IBBBI ■■k'NBHHNBI Computer 803 Taro BBS for windows Bab belbox movies pictures games modem 06-340.340.45 1gpm Taro-BBS for Windows. Bab belbox, movies, piet., games modem 06-340.340.45 1gm T.k. Bodegraven, uitst. inger. SLAGERIJ met werkpl. en dagverbl. Aan winkel-galerij. Hoekpand. Uitst. zichtlocatie. Omzet ca. 7.000,- p.w. Ook voor vele andere branches gesch. Huur 2.690,- p.m. Overnameprijs n.o.t.k. Mak. Timmer 033-952050. Dieren en benodigdheden Tk. mooie ENGELSE STAM BOEK SCHAPEN en lamme- ren. 01726-11147. iTe koop Westhighland White Iterriërpups ingeënt en ont- wormd, 04138-75740. GOLDEN RETRIEVERPUPS, stamboom, ingeënt en ont wormd. 04241-1463. In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. A E.,'. SCSKG3P Dringend gezocht: die voor ons zoontje van 18 mnd. zorgt, als wij een keertje met z'n tweeën willen zijn. Tuinstraat - Boskoop (01727) 18173 SE VERENIGING VAN nVAARTONDERNEMINGEN lij Tk. Raleigh racefiets kleine maat 100, 01722-3710. Tk. imperial, past op gootjes- dak, 25. Tel 01726-13760. T.k. OPAFIETS i.z.g.s. 250. Tel. 03487-1982. Gevr. TUINHUISJE igs, 220x260. Tel. 01720-90289. Tk. hometrainer 125,-. Tel. 01720-32443. Tk. gevr. zwemvest, large, 70 kg. Tel. 01713-14089. TK. Spartamet 650. 01829- 2602. Tk. gevr. goedkope surfplank, liefst een kleine. 01720-91286 Bruiloften en partijen GRATIS Bruidssuite met bub belbad als u uw bruiloft viert in de sfeervolle zalen van AC restaurant Hotel Bodegra- ven. 01726-50003. Voor uw bruiloft en partij DANSBAND CHAIN, tel. 01726-14240 of 15334. Kunst, antiek en curiosa USED COLLERT, Industrie weg 4, Uithoorn: In en verk. art-deco interieurs, horeca en zakelijk antiek, historisch bouwmaterialen en curiosa. Winkel open ma. t/m za. 9- 17. Vanaf heden ook elke zo. kijkdag 11-16.30. Tel. 02957- 30162. Tevens zolder en ver- huizingsopruimingen. Maak van uw huis uw thuis. Kom op zondag v.a. 12 uur ideeen opdoen om uw woon- plezier te verrijken met antieke meubels en accessoires. Gro te voorraad, vrij entree, ruim parkeren. Willeskop 196 nabij Oudewater Tel. 03486-3375 maandag en dinsdag gesloten Apollolaan 40, 2741 TN Waddinxveen Telefoon 01828-13125 f 129,- Te koop rond WANDBORD Wie heeft mijn surfschoenen houtsnijwerk, bloemmotief, gevonden (weide AA) na 4.00 35. Tel. 01720-95483. u 01720-25646. Te koop electr. SNIJMACHI- Tk. 2 hardhouten buitendeu- NE (kaas, vlees, brood), 50. ren met glas. Prijs 75 per stuk. 01726-50435. Tk. nw. inklapb. onderframe v. tafel in car. of tent. Wit. 100. 01820-26053. M o» i z - Kerkweg West 10 - Waddinxveen Telefoon 01828-32527

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 4