o 0 0 Vink Hypotheek Onze Top 10 van deze week. cnl Duizendste klant Intrum Justitia-Rabobank O 9.90 O 9.90 O 1.99 0 1.79 O 1.98 CDK BANK Zuidplaslaan 19 - Telefoon: 0182-614133 Kenteken graveren bij Groensvoorde T°Pl^nde week Zilveren penning J.A. Hoogendoorn HYPOTHEEKRENTE v.a.: Gouwestaete deed mee aan wintertitelstrijd zwemmen Kerstzangavond St. Victorkerk Boodschappen- pakketvoor Waddinxveense Kerstconcert Vox Jubilans Zevenhuizen Wenskaarten met de Remonstrantse Kerk 1.99 1.59 T XW<' -271.177 Hogedrukreiniger samen 15.50 14W 235 Hogedrukreiniger 94e-98e prijs: een meer s I - cord met maar liefst 10 secon den. 38e-42e prijs: Vijf Bosch boormachines (Afhalen bij: -186.436 -242.322 -86.701 -141.690 Met het kleinood wordt de waardering uitgedrukt voor de wijze waarop de jubilaris 53e-62e prijs: Tien fototoestellen (Afhalen bij: Sjaak Noteboom) -39.930 - 84.005 -141.829 -186.484 -188.357 -202.293 -240.251 -246.075 -265.935 le prijs: Sony Camrecorder (Afhalen bij: Heemskerk BV) -118.317 2e prijs: Dames- of herenfiets (afhalen bij: Frans Versluis) -232.275 3e prijs: Bauknecht wasautomaat (Afhalen bij: Heemskerk BV) -36.861 4e prijs: Kleurentelevisie (Afhalen bij: Heemskerk BV) -131.783 7e prijs: WAP (groot) (Afhalen bij: De Bas, JD-kade) -147.818 5e prijs: CD-I-speler (Afhalen bij: Heemskerk BV) -258.065 6e prijs: Sony stereotoren (Afhalen bij: Heemskerk BV) -122.929 18e-23e prijs: Zes draagbare kleuren-tv’s (Afhalen bij: Heemskerk BV) -228.528 -94.327 -25.619 -146.291 - 70.703 - 228.824 24e prijs: WAP (klein) (Afhalen bij: De Bas, JD-kade) -711 12e-17e prijs: Zes kinderfietsen (Afhalen bij: Frans Versluis) -87.374 - 208.607 -43.736 -134.224 -138.274 -105.113 25e-34e prijs: Tien magnetrons (Afhalen bij: Heemskerk BV) -240.212 -7.931 -182.866 -136.668 -217.569 -248.987 -27.609 -54.186 -25.410 -138.729 35e-37e prijs: Drie draadloze telefoons (Afhalen bij: Heemskerk BV) -179.436 -48.572 -267.358 10e en 11e prijs: Twee Akai videorecorders (Afhalen bij: Heemskerk BV) -82.893 -184.241 Heemskerk BV) -108.864 9e prijs: Pfaff naaimachine (Afhalen bij: ’Iets Totaal’) -174.651 43e-52e prijs: Tien beautycases met cosme tica (Afhalen bij: ’Mieke’) -106.296 -83.747 -180.497 -28.857 -66.038 -184.189 63e-67e prijs: Vijf Pulsar horloges (Afhalen bij: Spruytenburg) -95.786 -192.950 -216.351 -231.394 -238.597 68e-72e prijs: Vijf draagbare cassetterecor ders (Afhalen bij: Heemskerk BV) -137.682 -145.122 -225.206 -97.168 -232.855 73e-77e prijs Vijf accu schroefboormachi- nes (Afhalen bij: De Bas, JD-kade) -274.691 -261.166 -54.759 -79.182 -101.691 78e-82e prijs: Vijf stereo walkmans (Afhalen bij: Heemskerk BV) -154.264 -231.930 -258.491 -79.615 -151.319 89e-93e prijs: Vijf badenkaarten Gouwebad van f52,- Afhalen bij: Gouwebad) -75.795 -169.058 -172.498 -176.555 -241.491 HYPOTHEEKCENTRUM til slag keurig derde en ook dat was een verrassing. Met een tijd van 1.35.8 sleutelde Jan aan zijn persoonlijk record. 8e prijs: Whirlpool wasdroger (Afhalen bij: WADDINXVEEN - Ter gele genheid van de kunstkerst- markt op vrijdag 15 en zater dag 16 december in de Re monstrantse Kerk (Zuidkade) worden er wenskaarten ver kocht met de afbeelding van het historisch kerkgebouw. De wenskaarten zijn in meer dere kleuren gedrukt naar originele aquarellen, avond 6 december in hotel-café-restaurant ’De Unie’ (Kerkweg-Oost) afgesloten met de sinds vorige jaar ingevoerde prij zenavond. WADDINXVEEN - Met een kleine delegatie was Gou westaete aanwezig bij de winterkampioenschappen zwemmen voor jeugd en senioren in Eindhoven. cord op de 100 m vrije slag bij de meisjes van 1985. Met 1.21.2 viel haar brons ten deel. Als bijnummer stond de 400 m wisselslag voor meisjes on der 13 jaar op het program ma. Eva Idelenburg zwom dit zware nummer voortreffelijk en werd onbedreigd eerste. Met een tijd van 5.43.9 verbe- gingen er seconden van zijn terde Eva haar eigen clubre persoonlijk record af. Jan Rams werd op die 100 school- begin in september 1994 heb ben bij Intrum Justitia meer dan 1.000 bedrijven gebruik gemaakt van de aantrekkelij ke afspraken die gelden voor alle deelnemende Rabobank- relaties. Alle klanten kunnen hun on betaalde debiteurenvorderin gen, zowel nationaal als in ternationaal, door Intrum Justitia laten incasseren. De ze afspraken houden onder andere in dat de klant geen abonnementkosten betaald. Daarnaast hanteert Intrum Justitia uiterst scherpe tarie ven voor het incasseren van vorderingen van Rabobank- relaties. Bemiddeling incasso via In trum Justitia is bij de Rabo bank Waddinxveen dan ook een welkome aanvulling op de andere produkten van de Produktgroep Handelsrisico- management (accreditieven, documentaire incasso’s, wis- seldiscontering, bankgaran ties, kredietverzekering en handelsinformatie). 83e-85e prijs: Drie Pucky driewielers (Afhalen bij: De Bas, Luifelbaan) -225.258 -254.615 -260.127 op de 400 m vrije slag en zijn tijd, 5.24.7, gaf aanleiding tot De conditie van de Gouwes- taeters op de langere afstand was opvallend want Arijanne v.d. Valk won bij de meisjes van 1984 brons op de 400 m vrije slag. Met 5.29.4 zwom schoolslag de vrolijke Ter Aarse zo’n 30 seconden van haar beste tijd af. Denise de Riet was bijna even snel maar viel met haar 5.33.0 net buiten de prijzen. Voor Arijanne was het een prima dag want ook op de 100 school mocht zij een bronzen plak in ontvangst nemen na op dit nummer een tijd van 1.33.8 te hebben geprodu ceerd. Saskia Captein verbeterde na sessie gehouden van de Spee- lange tijd haar persoonlijk re- do-jaargang-wedstrijden. Joost Krommenhoek was in blakende vorm bij de jongens van 1984. Met grote voorsprong won hij de 400 m vrije slag in de nieuwe clubre- cordtijd van 5.11.0. Tot ieders verbazing won Joost ook de 100 m school slag, normaal niet zijn beste slag. Met een tijd van 1.31.2 gronclsanering (het maken van rapporten en draaiboe ken) en projectmanagement. Zij maken de ontwerpen voor werken, voeren ze uit en zien toe op de uitvoering. ‘De aannemerij in dit seg ment vormt een duidelijke groeimarkt, waarbinnen flexibilisering steeds belang- rijker is geworden. Vandaar dat opdrachtgevers vaak met free-lancers werken die over voldoende vakbekwaamheid beschikken. Wij werken voor namelijk in Nederland en Duitsland1, licht directeur Van Hees toe. Voor Intrum Justitia hebben hij en zijn vrouw gekozen om de debiteurenrisico’s te kun nen terugdf'ingen. Sinds het WADDINXVEEN - Bij ClOOO-ondememer H. van Mourik (Passage) is een gra tis boodschappenpakket uit gereikt aan mevrouw K.P. van der Vlist uit Waddinx veen, één van de 10 winnaars van de C1000-puzzel uit C1000Ideeën. C1000 Ideeën is het gratis consumentenblad van de su permarkt, dat achtmaal per jaar in een oplage van ruim 1,7 miljoen exemplaren wordt verspreid. In elke editie is een puzzel opgenomen. De uitslag verrastte me vrouw Van der Vlist volledig. ‘Ik doe wel eens vaker mee aan dergelijke puzzels, maar dit is de eerste keer dat ik in de prijzen val. Dat is mooi meegenomen* Het gratis boodschappenpak ket bestond uit een handige C1000 boodschappenbox, ge vuld met 40 artikelen van het eigen kwaliteitsmerk van C1000. De waarde bedroeg ongeveer 100,-. De tot en met dinsdag 5 de cember geduurd hebbende grote Sint Nicolaasactie telde ongeveer 100 deelnemende winkeliers en omvatte een prijzenpakket ter waarde van 30.000 gulden. De attractieve actie hield in dat bij elke bestede 15 gulden een lotnummer werd uitge deeld dat kans bood op één van de vele prijzen. Aan de Sint Nicolaasactie namen ook de supermarkten in Wad dinxveen deel. Op de in .’De Unie’ gehouden avond werden de prijzen toe gekend door het notariskan toor mr. P.L. van der Meulen, mr. J.A.M. Koek en mr. H.J.J. Wichman. De uitslagenlijst met de bijbehorende prijzen ziet er zo uit: zich heeft ingezet voor het be drijf en op die wijze de ont wikkeling van de regionale economie mede heeft bevor derd. J.A. Hoogendoorn trad op 6 december 1970 als monteur- werkplaatschef in dienst bij autobedrijf Cor van der Berg, toen nog op de Westhaven in Gouda. Later verhuisde dit bedrijf eerst naar de Antwerpseweg en nog later, na de overname door Auto Baas, in mei 1994 naar het bedrijvenpark Coe- necoop in Waddinxveen. In die 25 jaar ontwikkelde de heer Hoogendoorn zich tot een allround medewerker. Niet alleen is hij goed op de hoogte van de technische kanten van het autovak, maar ook de administratie kent geen geheimen voor hem. Hoewel hij niet de personeels- manager is ligt een belang rijk deel van het informele personeelswerk in zijn han den. Dit vloeit voort uit zijn belangstelling voor de men sen die met hem werken. WADDINXVEEN - In Waddinxveen komt weer team van Automark op donderdag 14 december van 9.00-17.30 uur kentekens in autoruiten graveren op de parkeerplaats van het winkelcentrum Groens voorde. Ook het landenteken NL kan daaraan wor den toegevoegd, zodat de wagen voor autodieven steeds onaantrekkelijker! wordt. Elk jaar worden weer meer auto’s gestolen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omringende landen stijgt de autodiefstal. In 1993 verdwenen er 36.000 auto’s (CRI 28.354), in de eer ste zes maanden van vorig jaar waren dat er weer 30% meer. Veel gestolen auto’s verdwijnen in korte tijd met andere, vaak buitenlandse, kentekenplaten en valse pa pieren over de grens. Uit een rapport van de CRI blijkt dat er een duidelijke verandering is in de voorkeu ren van autodieven. Enkele jaren geleden werden meest al twee tot drie jaar oude au to’s gestolen, nu blijken de meeste gestolen auto’s ouder te zijn dan vijfjaar. Bovendien worden er goedkopere middenklassers gestolen. In de top-40 van de meest gestolen auto’s staan Opel Kadett, Volkswagen Golf, Opel Ascona, Fiat Uno en Ford Escort. Om de auto onaantrekkelijk te maken voor diefstal advise ren politie, verzekerings maatschappijen, de Consu mentenbond en de ANWB au tobezitters het kenteken in alle autoruiten te laten gra veren. Voordat de auto, eventueel met valse papieren, doorver- Jubilans uit Zevenhuizen en het mannenkoor Gouda’s Lie derentafel een 1 verzorgen in de nieuwe aula van het Crabeth College aan de Groen van Prinsterersin- gel in Gouda. De koren zullen zowel apart lindebomen, krijgt als gezamenlijk zingen. He 11- geheel wordt begeleid door Gert Boersma aan de piano. Kaarten (ƒ5,-) zijn verkrijg baar bij de koorleden, tel. WADDINXVEEN - Komende zaterdagavond 16 december van half acht tot kwart over negen wordt er in de rooms katholieke St. Victorkerk (Zuidkade) een kerstzang avond gehouden. Tijdens de ze avond kan men in deze sfeervolle kerk naar kerstlie deren luisteren en meezin gen. Aan de kerstzangavond wer ken mee het kinderkoor Jong Geluid (Waddinxveen), het Interkerkelijk Jongerenkoor Hatikva (Zoetermeer) en het interkerkelijk koor Meeting (Waddinxveen). Het kinderkoor wordt geleid door Weiny Homes, de ande re twee koren door Ronald de Jong. Een combo begeleidt al le liederen. De toegang is vrij. Wel zal bij de uitgang een collecte wor den gehouden ter bestrijding van de onkosten. Deze avond is bij uitstek geschikt om met het hele gezin te bezoeken. I UU Vijf badenkaarten Gouwebad van f38,- Afhalen bij: Gouwebad) -65.735 -88.274 -100.601 -149.314 -246.385 kocht kan worden moeten al le ruiten vervangen worden. Een opvallend, tijdrovend en kostbare bezigheid voor een autodief. Als er naast het kenteken ook nog het landteken NL in de i ruiten wordt gegraveerd valt het nog sneller op als de auto met buitenlandse kenteken platen de grens over gaat. De auto is dan overal, ook in het buitenland, herkenbaar als een gestolen, Nederlandse auto. Deze week houdt het kwali- teitsteam van Automark, dat al tien jaar in Nederland pro fessioneel kentekens gra veert, opnieuw een speciale graveeractie in Waddinx veen. Door de snelle werkme thode zijn er geen wachttij den en hoeft men geen af spraak te maken. Het aanbrengen van de gra vures kost slechts enkele mi nuten. Het graveren van het kenteken met NL kost 25,- per auto. Dit is inclusief twee waarschuwingsstickers op de voorportieren. Voor 10,- extra kan men een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor deze ook bij regen en ’s avonds bij weinig licht goed zichtbaar blijven. Dat verhoogt de preventiewaar- de. Martijn v.d. Maagdenberg le verde de beste prestatie door een tweede plaats te realiseren in de B-fïnale van de 200 m schoolslag heren Geert v.d. Linde pakte brons met een tijd van 2.25.58 (se- op de 400 m vrije slag en zijn rie2.26.0). tjJ. c 1 - Op de 100 school liet Martijn tevredenheid, een tijd van 1.08.6 noteren. Na een vervelende armbreuk gaat het weer goed met de Vlaardingse Gouwestaeter. Miranda Boer zwom bij de da-, mes zowel de 100 m (1.16.33) als de 200 m (2.46.60). Behoorlijke tijden, maar niet goed genoeg voor een topklassering. Bij de jeugd mocht Inge v.d. Schrier driemaal starten hoe wel zij nog junior is. De 100 m rugslag ging in 1.09.62, ter wijl de 200 m rugslag in 2.29.58 werd afgelegd. Op de 400 m vrije slag tikte Inge aan na 4.38.41. Ondertussen werd in het Leidse ‘5 Meibad* de vierde De Bas, JD-kade) -231.453 -272.040 -125.930 -143.381 -259.016 Ctl Cashewnoten, gezouten of ongezouten, Q QQ cup 175 gram W ’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 86e-88e prijs: Drie Homes sjoelbakken 1 (ZQ (Afhalen bij: ■LvO f)e Bas, Luifelbaan) -23.130 - 88.343 -156.340 ZEVENHUIZEN - Zaterdag avond 16 december om acht originele aquarellen, ver- uur zullen het dameskoor Vox vaardigd door de Waddinx- -11 Z-L_l~__ veense kunstenaar Lies van Straalen. Hij heeft het ge- kerstconcert bouw vastgelegd in een win ter- en in een vooij aarsim pressie. Het kerkgebouw, dat ’s zo mers verscholen ligt achter steeds meer belangstelling voor mu zikale- en culturele bijeen komsten. De wenskaarten, één van de initiatieven om voldoende fi- 0180-632689, 0182-518683 of nanciële middelen voor het 010-4505893. onderhoud bij elkaar te krij- en, zijn verkrijgbaar bij boek handel Burger (Dorpstraat) of kunnen telefonisch besteld worden bij Bertus Jenner (tel. 0182-618693). WADDINXVEEN - De Rabo bank Waddinxveen (Kerk weg-Oost) heeft Veham Be heer BV (Da Costaweg) in het zonnetje gezet omdat deze on derneming het duizendste be drijf was dat zich bij de Rabo- bank-relatie Intrum Jistitia heeft aangemeld. Van Veham Beheer gaven de heer A. van Hees en zijn echt genote acte de présence, ter wijl Rabobank Waddinxveen was vertegenwoordigd door Peter Wildeman, Rabobank Nederland door Frank Mas teling en Intrum Justitia door Koos Michilsen. Veham Beheer houdt zich be zig met grond-, water en we genbouw. Haar programma bestaat onder andere uit Gewassen winterpeen, zak kilo en uien, net kilo Slavinken, 100 gram L59 1.05 kilo Ctl Goudse belegen kaas 48+, vers van 't mes of vacuüm verpakt kilo Ctl Knip wit- of bruinbrood, heel Ctl Grapefruitsap met vruchtvlees, pak 0.75 liter Ctl Ananasschijven [2.49), Ctl Fruitcocktail (2.79) of Ctl Halve peren [269), 1/1 blik Ctl Augurken, zoetzuur middel fijn, pot 680 gram Buitoni Melba toast, naturel, volkoren, sesam of rond, 2 pakjes naar keuze Uit de diepvries: Ctl Aardappelkroketjes UW -wafeltjes UW of -balletjesUW, 1/10 zak 450 gram 1.4-y Ctl Keukenrollen, q qq met kerstdecoratie, pak 2 stuks WO' l.yy WADDINXVEEN - J.A. Hogendoorn, medewerker van Auto Baas BV aan de Zuidelijke Rondweg in Wad dinxveen, heeft vrijdagmiddag de zilveren legpen ning met bijbehorende oorkonde van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland uit gereikt gekregen. De legpenning, verfraaid met de beeltenis van de Romeinse handelsgod Mercurius, kreeg de heer Hogendoorn ter gele genheid van zijn 25-jarig dienstverband uit handen van mr. T.W. Nieuwpoort, ju ridisch stafmedewerker van de Goudse Kamer. aW PW PAGINA 11 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 DECEMBER 1995 Kenteken graveren tegen autodiefstal in Waddinxveen. (Foto: L a Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 23 december a.s. m.u.v. vlees, eroente. kaas en brood, deze eelden t/m zaterdag 16 december a.s. 0/ 7/0 WADDINXVEEN LO CD LO 4 Van links naar rechts A. van Hees en zijn echtgenote (Veham Beheer BV). K. Michilsen (Intrum Justi tia), F. Masteling (Rabobank Nederland) en P. Wildeman (Rabobank Waddinxveen). (Foto: Rabobank Waddinxveen). Auomark). albert heijn De priizenavond van de St. Nicolaasactie 1995 in hotel-café-res- taurant 'De Unie' met in het midden een lachende middenstands- voorzitter G. van Ringelenstein en links notaris mr. J.A.M. Koek. (Foto: Sjaak Noteboom) Notaris trekt lotnummers voor 98 prijzen Sint Nicolaasactie WADDINXVEEN - De weer zeer succesvolle jaarlijkse Sint Nicolaasactie 1995 van de Ondernemers Vereni ging Waddinxveen (OVW) is vorige week woensdag- ®M|||

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 11