WOONBON WADDINXVE o 15% korting DE CROSSBAND op alle truien en sweaters OPRUIMING OPRUIMING i TEL 0348-475107 ALLE VAN GILS KOSTUUMS 100.- KORTING JChgCHClCH 5.00 2 WADDINXVEEN r 129.- zaterdag 23 december O o Vriznddij^ verzod^ ZMflO 2.990,= AKTIE KENTEKEN GRAVEREN KENTEKEN GRAVEREN TEGEN AUTODIEFSTAL DONDERDAG aktie in ’’AMICITIA” Reeuwijk-dorp I .4 VERANTWOORDING WONINGEN i in En nog veel meer. Koopzondag 17 december gesloten. 298.- 39.- 99.- 69.- Kleiweg 65, Kleiwegstraat 3, Kleiweg 59 Gouda Tel. (0182) 51 20 38 Kerkweg West 232 Vondellaan 208 79.95 Busken Huetlaan 82 Dotterweide 20 Mauritsiaan 38 Mauritsiaan 79 De Visserhoeve 18 7 GK/W 111 tel. (0172) 21 83 66 ZATERDAGAANBIEDING de hele dag! voor Kolberts v.a. Pantalons v.a. Kostuums v.a. Truien v.a. KERSTAANBIEDING VAN DE WEEK Jack’s v.a. Div. merken jeans v.a. aanvang 21.30 uur Dorpsweg 30 - Reeuwijk-Dorp Telefoon (0182) 39 43 21 am ptt telecom Kaarten ook in de voorverkoop bij CAFÉ NIEUWDORP 1 kilo WITLOF 15 CLEMENTINES I I I I I I I I I I I I I I I I I I Verenigingen, ZlMJTO verzorgt uw ledenadmini stratie en vergade ringen. Voor de ZEER LAGE AKTIEPRIJS VAN 25,- per auto, worden ALLE RUITEN met professionele zandstraalapparatuur gegraveerd, inclusief twee waarschuwingsstickers. VOOR 10,- EXTRA kunt u een speciale reflectie- laag over de gegraveerde kentekens laten aanbrengen, waardoor deze ook ’s avonds en bij nat weer goed zichtbaar blijven. LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK 15 PERSSINAASAPPELS 3.98 1 kilo GIESERWILDEMAN 0.49 tel. (0172) 21 83 66 Reigerlaan 48 2771 TB Boskoop Computercursus incl. Helpdesk 250,- EXTRA MAANDAG- AANBIEDING QQ HUISMAN RENIGINGSTECHN. MONTFOORT UI Elk jaar worden weer meer auto’s gestolen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omringende landen stijgt de autodiefstal. 36.000 auto’s (CRI 28.354) verdwenen in 1993, in de eerste zes maan den van vorig jaar weer 30% meer dan het jaar ervoor. Veel gestolen auto’s verdwijnen in een mum van tijd over de grens, met andere papieren en veelal buitenlandse kenteken platen. NIEUW: sinds kort naast het kenteken ook nog het LANDENTEKEN NL in de ruiten gegraveerd. Zo valt het nog sneller op als de auto met buitenlandse kentekenplaten de grens over gaat. De auto is dan overal, ook in het buiten land, herkenbaar als een gestolen, Nederlandse auto! De firma AUTOMARK is al 10 jaar specialist in het graveren van kentekens in autoruiten. Door de snelle werkmethode zijn er geen wachttijden en hoeft u geen afspraak te maken. U kunt terecht op donderdag 14 december van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats van Winkelcentrum Groensvoorde voor: 15 PERSSINAASAPPELEN voor 3.98 I I 1 I I I I I I I I I 1 I I I uitgave 951213 WOONKRANT G E M E E N T E m/v S starter Adres huur Si datum: - SCHROB-DROOGAUTOMAAT- 1 kilo GIESERWILDEMAN 0.49 ook voor hard- en software Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden. i Groensvoorde 16, 2742 DJ Waddinxveen. Tel. (0182) 61 82 18. O zelfstandig Waddinxveen O koop Kale huurprijs op kamers woont personen met een verbroken relatie die geen woning achterlaten Graag tot ziens in de winkel! Jeannine Ferweda Mary Stelling een huurwoning van een corporatie of een particuliere verhuurder een koopwoning Voorwinkels,privé bedrijven, etc. etc. 35 cm werk- breedte en een gewicht van 30 kg O niet zelfstandig regio WIE IS EEN STARTER? Een woningzoekende uit Waddinxveen, regio of daarbuiten, die geen zelfstan dige woonruimte achterlaat, dus: nog thuis woont - de meest recente jaaropgave(n) van de leden van het huishouden; - laatste loonstrook; - identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese reiskaart); - uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens voor kandida ten die zelfstandig buiten de gemeente Waddinxveen woonachtig zijn. Er wordt alleen bericht gestuurd als u in aanmerking komt. of 624528. Voor een persoonlijk onderhoud wordt u verzocht een afspraak te maken. Adv. nr. 0003 0015 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0028 1014 1018 3006 s s s s D D S U D Deze bon dient uiterlijk op dinsdag 19-12-1995, vóór 12 uur binnen te zijn bij de gemeente Waddinxveen, Huisvestingszaken, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Op de envelop vermelden: ’’Woonbon”. Indien u op twee aanbiedingen wilt reageren, kunt u een kopie maken van deze woonbon. BEREKENING BL-SCORE Starter: ouder dan 18 jaar, 1 punt per maand. Doorstromer: 1 punt per maand dat u in uw huidige woning woont. TOELATINGSVOORWAARDEN: Bestemd voor Aantal personen Belastbaar gezinsinkomen per jaar Bijzonderheden SPELREGELS Indien u in aanmerking wilt komen voor één van de woningen, genoemd in de advertenties, dient u zich te houden aan de volgende spelregels: Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die ten min ste twee jaar ingezetene zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen; lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen, indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op: - het starter of doorstromer zijn; - de leeftijd van de woningzoekende; - het belastbaar huishoudinkomen; - de samenstelling van het huishouden; - de woning die wordt achtergelaten. U kunt uitsluitend reageren door volledige invulling van de woonbon. U mag maximaal twee woonbonnen per woonkrant inleveren. Op de woonbon staat het adres en de sluitingsdatum vermeld. Bonnen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen; dit geldt tevens voor niet juist of onvolledig ingevuide woonbonnen. Het heeft geen zin om andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed op de toewijzing hebben. Toewijzing van een woning geschiedt na toetsing van de gegevens op de woonbon. Indien er na de toetsing meer kandidaten overblijven, worden zij op volgorde geplaatst, die wordt bepaald door: - bij starters: de leeftijd (de L-score). De oudste starter komt het eerste in aanmerking. - bij doorstromers: de laatste verhuisdatum (de B-score). Degene met de langste woonduur in de huidige woning komt het eerst in aanmerking. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en gelegenheid de woning te bezichtigen. Reageert de kandidaat niet binnen twee werkdagen op deze uitnodiging, dan vervalt de kandidatuur. Indien de kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, dient hij de volgende bewijsstukken mee te nemen naar de verhuurder: WIE IS EEN DOORSTROMER Een woningzoekende uit Waddinxveen, regio of daarbuiten, die over een zelf standige woning beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop. Dus nu woont u in: INFORMATIE Op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur; op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Het adres is: Raadhuisplein 12741 HR Waddinxveen. Telefonisch spreek uur, iedere werkdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Doorkiesnummers: 0182-624527 REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwer- kerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. OVERGANGSREGELING Woningzoekenden die in het kader van de overgangsregeling tot 1 oktober 1995 bij de gemeente stonden ingeschreven kunnen tijdelijk een aantal extra punten bij hun bewoningsduur of leeftijd optellen. Op de woonbon moet het inschrijf- nummer en het aantal extra punten ingevuld zijn. URGENTIE Urgentie is alleen in uiterste noodsituaties van toepassing. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Huisvestingszaken. Alleen maandagmorgen WAARDEBON UITKNIPPEN LET OP! VOORRANG Gedurende de eerste vier weken hebben plaatselijke ingezetenen en personen met een economische en/of maatschappelijke binding met Waddinxveen voor rang. ONJUISTE VERMELDING Aan een eventuele onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordening. Wanneer u interesse heeft voor een woning, wilt u dan zo vriendelijk zijn alleen de bon in te leveren en niet alvast de vertrekkende huurder te bezoeken. Als u geselekteerd wordt voor een woning krijgt u de gelegenheid om de woning te bezichtigen. U kunt zich voorstellen dat het voor de bewoners niet prettig is dat iedereen aanbelt en vraagt of de woning alvast bezichtigd kan worden. vraag vrijblijvend offerte ouderen vanaf 65 jaar 1 t/m 2 maximaal 58.320,- BL- score n.v.t. 72* 79 151 57 88 12 156 n.v.t.* 12* n.v.t. Ontvangen reacties 0 n.v.t. 7 9 3 4 43 1 33 7 25 n.v.t. n.v.t. 1 t/m 3 min. 46.000,-, max. 58.320,- n.v.t. 2 t/m 6 max. 46.000,- n.v.t. n.v.t. 3 t/m 6 min. 46.000,-, max. 58.320,- indien huursubsidie meer dan 300,- is komt de toewijzing te vervallen n.v.t. 2 t/m 6 maximaal 46.000,- n.v.t. Komt in de kleinste hoeken bij 1 persoon: ouder dan 30 jaar 1 t/m 6 1 ps. max. 35.000,-, 2/6 ps. max. 46.000,- n.v.t. il n.v.t. 1 t/m 2 1 ps. max. 35.000,-/2 ps. max. 46.000,- n.v.t. Horeca 108 personeel gevraagd Rest, in Leimuiden zoekt me- dew. voor in de keuken enkele uren p/w. 0172-508562. Prei Hutspot Clementines Uien Jonagold PREI BANANEN RODE GRAPEFRUIT CHAMPIGNONS PAPRIKA’S dinsdag kilo 1.49 500 gram 1.25 15 voor 2.98 1 kilo 0.79 2 kilo 1.00 2 kilo 2.98 Schoonmaak- 110 personeel gevraagd Gevraagd SCHOONMAKER/ STER in Alphen van 8.30 - 9.45 u. en van 16.00 - 18.00 u. Inl. 0348-414568. Gevr. hulp in de huish. voor 1 ocht. p.w. 0172-445467 na 18.00 u. kilo 1.79 kilo 1.98 10 voor 3.98 200 gram 1.49 kilo 2.49 woensdag Sla2 voor 2.50 Geschrapte wortels 500 gr. 0.98 Navels 20 voor 5.98 Tomaten kilo 2.98 Witlof kilo 2.98 Het telefoonnummer van Schildersbedrijf M. GERTS B.V. Sint Victorstraat 52a 2741 JR Waddinxveen is abusievelijk niet in de telefoongids opgenomen. Dit telefoonnummer is: (0182) 61 26 73 Fax: 63 23 23 tot om dienst excl. BTW HUURSUBSIDIE Om voor huursubsidie in aanmerking te komen, gelden grenzen voor het (huis- houd)inkomen en de huurprijs. Huursubsidie wordt alleen toegekend als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Er wordt echter geen huursubsidie toe gekend als deze hoger zou zijn dan 300,- per maand. Dit geldt uitsluitend voor nieuwe aanvragen. Indien u reeds huursubsidie ontvangt, is het in principe niet mogelijk een andere woning te gaan huren als deze duurder is dan uw huidige woning. Uitzonderingen op deze beperking kunnen van toepassing zijn voor huishoudens die aangewezen zijn op woningen die schaars zijn, zoals woningen voor grote gezinnen en aangepaste woningen. ONGELOOFLIJK Alleen invullen als u zelfstandig woont Type huidige woning Aantal kamers Eigenaar Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister staat ingeschreven Naar waarheid ingevuld. Handtekening: Wingerd 216 Zuidplasiaan 487 Vondellaan 198 Vondellaan 186 Tesselschadeln. 74 Tesselschadeln. 164 Dotterweide 44 Tesselschadeln. 176 Weidezoom 26 Wingerd 216 Wingerd 55 Peppelhorst 91 J. van Bijnenpad 9 Ondergetekende woont Heeft binding met Advertentien u mmer Adres Naam en voorletters Huidige adres Postcode en woonplaats Telefoon thuis Telefoon werk Geboortedatum Aantal personen Totaal huishoudinkomen (bruto) per maand Inschrijfnummer Huisvestingszaken Heeft u rechten in verband met: O urgentie O overgangsregeling BL-score JJJJ Geschikt voor alle f verharde vloeren Schrobt en drooqt Nr. 3005 FLAT MET LIFT twee 3 668,43 per maand 134,00 per maand n.v.t. 802,43 per maand cv, lift, berg., balk., douche 1 januari 1996 n.v.t. Stichting W'veense Bejaarden Huisvesting Commercieel 102 personeel gevraagd Uitgeversgroep te Vinkeveen vraagt met spoed voor meer dere van haar landelijke uitga ven een beslist ervaren AD- VERTENTIEVERKOPER M/V. Honorering: basissalaris provisieregeling. Eventueel re presentatieve bedrijfsauto be schikbaar (na proeftijd). Bel voor afspraak 0297-262561. I I I I 1 I I I A*. •:T'k KENMERKEN: Advertentienummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Overige Eigenaar Reigerlaan 48 2771 TB Boskoop Invalidewoning 11-05-72 21- 04-71 15-04-65 25-02-73 31-05-88 23-11-94 22- 11-64 15-06-92 04-11-94 Statushouder Buiten woonkrant om verhuurd De met aangegeven BL-score is inclusief de overgangsregeling. OPMERKING Wilt u zo vriendelijk zijn de WOONBON met BLOKLETTERS en een ZWART schrijvende pen in te vullen. Nr. 0035 MAISONNETTE drie 4 (woonkamer 17 m2) 504,67 per maand 40,46 per maand 56,00 per maand 601,13 per maand cv, douche, balkon, berging 16 januari 1996 geen lift Woningbouwvereniging S.S.W. Nr. 0032 FLAT MET LIFT vier 4 (woonkamer 22 m1) 538,40 per maand 46,51 per maand 61,00 per maand 645,91 per maand cv, douche, balkon, berging 1 januari 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging S.S.W. Nr. 0034 ETAGEWONING twee 2 (woonkamer 22 m2} 529,42 per maand 36,61 per maand n.v.t. 566,03 per maand combik., zold., douche, balk., berg., 1 februari 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging S.S.W. Nr. 0031 EENGEZINSWONING n.v.t. 4 (woonkamer 23 m2) 636,73 per maand 16,91 per maand n.v.t. 653,64 per maand combik., zolder, tuin, douche, berging 16 januari 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging S.S.W. Nr. 0030 ETAGE-WONING één 4 (woonkamer 17 m2) 555,28 per maand 18,01 per maand n.v.t. 573,29 per maand combiketel, zolder, douche, berging 1 januari 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging S.S.W. (Kanaalstraat) Kerkweg-Oost 151 B Waddinxveen (0182) 61 96 79 donderdag, vrijdag en zaterdagvoordeel WITLOF kilo 2.98 HAWAIISALADE200 gram 1.49 ELSTAR3 kilo 2.98 COMICE.HANDPEERkilo 1.98 CLEMENTINES15 voor 2.98 maandag Andijvie kilo 3.50 Bananen kilo 1.98 Gekookte bieten 500 gram 0.98 Gesn. rode kool 500 gram 0.98 Gieserwildeman 3 kilo 2.98 De woningen die nog in behandeling zijn, staan niet in dit overzicht. D doorstromer S starter U urgentie R regio Geb.dat. Groep Bew.dat. Nr. 1021 EENGEZINSWONING n.v.t. 3 (woonkamer 22 m2) 703,04 per maand 3,27 per maand n.v.t. 706,31 per maand berging, tuin, douche, combik., zolder 1 januari 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 14