Korbis in de bovenste gelederen competitie Waddinxveense schakers winnen van Boskopers Wouter Knoop wint bij Antilope 'snertbokaal' Dames van Flyers winnen moeizaam Kwiek-tafeltennis huldigt kampioenen Eerste winst (3-0) voor volleybalsters Be Fair Niet veel doelpunten Gouwestaete-waterpolo Eervol verlies Moerkapelle Korbis-ieuqd is op oreer Moerkapelle legt beslag op bekers Stephan Tobben leidt boulers Be Fair-volley bekert verder Onderwaterhockey bij Puur Natuur Winnaar sjoelers bezet 4e plaats Slechte vangst TOOS-turners op 15e plaats ■MS pupil uit stand 16-16 was het erop of eronder. Diegene die nu het De derde set kende een zelfde verloop. Be Fair begon slap me spannende derde set kwam Be Fair uiteindelijk te rug tot 14-13. Daarna stokte het. Voy won de set met 15- 13. MOERKAPELLE - De beker strijd tussen de schakers van Moerkapelle en landskampi oen Rotterdam eindigde in een gelukkige 1-3 overwin ning voor de Maasstedelin- gen. Dick Bac verloor na ge wonnen gestaan te hebben. Ben van Geffen miste een goede kans en sneuvelde ook. Gerard van Ommeren verloor verdiend en Wim Stange red de de eer door zijn tegenstan der listig te verschalken. stand wilde komen. Maar he laas de mooiste kansen wer den verprutst en zo kon het dus gebeuren dat Kesteren via een afstandschot op 0-1 kwam. Vooralsnog geen score bij Korbis,maar net toen de toeschouwers zich begonnen af te vragen of er iets aan de korf mankeerde, was daar eindelijk de score van Yvonne Visser uit een doorbraak (1-1) .Toch bleef het kwakkelen met Korbis dat iets completer speelde maar er toch maar niet in slaagde de korf te vin den. Om Kesteren op de knie ën te krijgen zou er toch wat meer scoringsdrift uit het spel naar voren moeten ko men en daar leek het die eer ste helft niet echt op. Dit be tekent met rust een magere 5-5 stand, waaraan door tref fers van Yvonne Visser (2x), Ester Visser en Ellen van de Ent werd bijgedragen. De tweede helft was toch wel van ander gehalte. Hoewel niet echt spectaculair, was verras send te noemen. Binnen 10 minuten spelen had Korbis met wat meer zelfverzekerd spel de score uitgebouwd tot 9-6 voorsprong. ste twee partijen in winst had omgezet, bleek dat de Wad- dinxveners slechts een mini male overwinning hadden be haald met als uitslag 10-11. Door de eerste tien borden van WSV was flink gescoord. Ondanks de matige opkomst uit Waddinxveen (22 spelers) kon van een sportieve en ge zellige strijd worden gespro ken. WSV-voorzitter G. Torenbeek nam gelijk de kans waar om na de uitreiking van de wis- selbeker de tegenstander over een jaar weer een re vanche in het vooruitzicht te stellen. Afgelopen zondag werd deze traditie in alle gezelligheid voortgezet. Om elf uur werd het startsein gegeven voor de langste afstand van 10 kilo meter, waarna met onderbre kingen van 10 minuten de start volgde voor de steeds kortere afstanden tot aan 1,5 kilometer toe. Het parcours was deels uitge- nend slot. Dankzij de 7-3 winst op het Haastrechtse TOP bleven ze één setpunt voor op opponent Boskoop-1. Ook Kwiek-7 hield de span ning er in. Hoewel Sjaak Loef, Paul van de Hart, Paul Bijvoets en Piet Swart al ge ruime tijd aan kop gingen, kon door het nieuwe systeem Lugthart, Tjeerd Koop John van Spengen hierdoor de plaats over van het eerste team in de eerste klasse. Kwiek-3 speelde de laatste wedstrijd tegen de nummer 2 TZM-2. Dankzij het gelijkspel behielden Johan van Leenen, Anne Dijksterhuis en Ron van Spengen hun voorsprong en werden kampioen in de derde klasse. Kwiek-4 tenslotte legde in de vierde klasse beslag op de ti tel. Met nog één wedstrijd te spelen een mooi resultaat voor Leon van der Heiden, Lucian van der Bosch, Mar- tijn van Putten en Govert van Zandwijk. WADDINXVEEN - Zaterdag speelden de bondsteams van Gouwestaete-waterpolo thuiswedstrijden. Op dames 2 na werd niet veel gescoord. Dit werd groten deels veroorzaakt door de zware pressing die de be zoekende clubs Gouwestaete oplegden en het daaruit voortvloeiende vele en zware zwemwerk. WADDINXVEEN - De tweede thuiswedstrijd van Kor- bis-korfbal tegen Kesteren bracht een 16-12 zege. De ze overwinning bracht de ploeg van Simon Trommel met 6 punten uit 4 wedstrijden in de bovenste gelede ren van de ranglijst. Nadat voorzitter Wineke bei de achttallen aan het publiek had voorgesteld en een Kor- bis-pupil de uitworp had ge nomen kon de wedstrijd be ginnen. Direkt al veel kansen voor Korbis dat snel op af- tie en geen team is meer on geslagen), maar ook uit de wedstrijd tegen Voy 1 uit Ou- Jaco Wineke - vanavond top- derkerk aan den IJssel. scoorder - 2x, Ellen van de Ent - goed voor 3 treffers - en Mirian de Boer waren daar debet aan. Toch pleit het voor Kesteren dat alle registers opentrok en wist te profiteren van enkele onzuiverheden bij Korbis. Dat resulteerde in 10 minuten tijds in een voor sprong voor Kesteren met 9- WADDINXVEEN - Vorige week donderdag 7 decem ber werd de traditionele schaaktweekamp tussen Boskoop (Internos) en Waddinxveen (WSV) gehou den. Met één punt verschil wonnen de Waddinxve- ners (10,5-11,5). Voordat de volwassenen aan hun schaakstrijd begonnen werd eerst de spits afgebeten door een aantal jeugdleden, die volledig aan elkaar waren gewaagd (12-12). Bij de senioren, die er eens goed voor gingen zitten, was de eerste die voor een punt zorgde H. de Wit. Voor Bos koop wijst hij al binnen het uur te scoren door na een mooie combinatie H. Stam in een matpositie te dwingen. Naarmate de avond vorderde nam WSV een lichte voor sprong, maar tegen midder nacht bleek dat die geringer werd. Nadat Internos de laat- kansen en de kansen die er waren werden feilloos om zeep geholpen door Hellen Boering. Zelfs een-nul-situ- aties was zij de baas. Toen Mirjam O verdam in de vierde periode 5-1 liet aante kenen was het pleit beslecht. De Goudsen kwamen nog wel op 5-2, doch Sandra Bercken- kamp bracht de eindstand op 6-2 voor Gouwestaete. De Gouwestaete-heren moes ten zaterdag aantreden tegen UZSC in Gouwebad ’de Sniep’. Na twee nederlagen op rij was het van het groot ste belang om deze belangrij ke wedstrijd te winnen. Bij verlies immers zouden de he ren de aansluiting met de sub-top verliezen. De heren van Anton Heiden begonnen redelijk aan de wedstrijd. Door een doelpunt van Marc Faber werd de eer ste periode afgesloten met een 1-0 voorsprong. Al snel was duidelijk dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren. Beide ploegen speelden een zeer fysieke ’pressing’ en ga ven elkaar weinig ruimte. Na drie perioden was de stand dan ook 3-3, door doelpunten van Mare Mommers en Mare Faber. De laatste periode moest de doorslag geven. Wie had de langste adem in de slotfase van de wedstrijd De span ning was te snijden in de laat ste periode. Na een doelpunt van UZSC leek het erop dat Gouwestae te wederom twee punten zou laten liggen. Jaco van Tol bracht daar echter verande ring in en scoorde 4-4. Hier door bleven beide ploegen in evenwicht. De heren van Gouwestaete kregen in de slotminuten nog een aantal kansen, maar deze bleven onbenut. Het tweede gelijkspel voor de heren was Frans Botger 126.300. Klasse C: 1. Cor van Gils o ^an Tim was met 7.05 de beste -----1 het teamtotaal 1 slechts 20.65. De sprong ZEVENHUIZEN/WADDINX- VEEN - Sinds de zomer doet de naturistische zwemvereni ging ’Puur Natuur’ (NPN) uit Waddinxveen aan onderwa- terhockey. Onder leiding van een deskundige worden er on der water diverse wedstrijd jes gehouden. Voor de jeugd en voor de sportieve volwas senen is dit een leuke activi teit. Bij de NPN is er iedere zater dag van 16.30 tot 18.00 uur familiezwemmen in het zwembad De Koommolen in Zevenhuizen. Een ieder is van harte welkom om vrijblij vend kennis te komen maken met de vereniging. ontbrak echter (46-48). Top scoorder was Ton Baan met 14 punten. Jongens passerelle 1 hand haafde de ongeslagen status door redelijk ruim te winnen van Leiderdorp. Vooral in de eerste helft was er sprake van een goed spelend Flyers-team (92-61). Topscoorder was Erik Sikkel met 28 punten. Meisjes kadetten 2 behaalde een goede en verdiende over winning op Zoebas. De gehele wedstrijd was Flyers sterker, maar door af en toe wat slor dig te spelen bleef Zoebas aardig in de buurt (62-52). Topscoorder was Anne-Wille- mijn Crompvoets met 21 pun ten. Jongens kadetten 2 verloor met ruim verschil van Grass hoppers (39-93). Topscoorder was Elco Verschoof met 12 punten. De wedstrijd van jon gens benjamins tegen Grass hoppers was leuk en span nend. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd, met Fly ers iets in het voordeel (38- 32). Topscoorder was Gerben Stouten met 14 punten. Meis jes mini’s konden het niet bol werken tegen MSV (14-74). Topscoorder was Michelle Kars met 6 punten. kwestie van tijd. Binnen één uur en negen minuten werd de wedstrijd afgefloten met een 3-0 overwinning voor de dames van Be Fair. Gezien het wedstrijdbeeld een zeer terechte overwinning. nomen. Het eerste senioren team won de laatste wed strijd van Gouda. Wim van Wageningen, Cees Vos en Ro- tie heel goede zaken gedaan, nald Verboon eindigden hier- Alle vier de teams zijn kampi- mee - na een zwakke start - toch nog op een verdienstelij ke derde plaats in de promo tie eerste klas. Kwiek-6 is in de derde klas promotie kampioen gewor den. Voor Stefan de Kogel, Marco van Wageningen, Jaap de Lange en Sebastiaan van Ommeren was het een spann- ger Dijksterhuis en Gerbrand de Goeij promoveren hierdoor naar de landelijke competitie. Kwiek-2, dat het Bode- graagdse BOK-2 op ruime achterstand hield, won ook de laatste wedstrijd. Van het Goudse Vriendenschaar-4 werd met 6-4 gewonnen. Chris de Kogel, Dirk-Jan en nemen oen geworden en gaan dus een stapje hoger spelen. Kwiek-1 speelde, onder bezie lende leiding van Wilfred Melse, de concurrentie op grote achterstand. Ook de laatste wedstrijd tegen TZM-1 werd met 9-1 gewon nen. Jurgen van Geest, Rut- WADDINXVEEN - De jeugd van Korbis-korfbal was zater dag weer goed op dreef. In sporthal De Dreef werd veel' gescoord, zodat men met de week optimistischer wordt over de afloop van de zaal- competitie. Vooral de B- en C-jeugd beha len veel punten. Er staan maar liefst vijf jeugdteams ongeslagen bovenaan. Cl kreeg nog maar één doelpunt tegen. Zaterdag wonnen ze met 0-12 bij Weidevogels in Bleiswijk. Een kleine nederlaag leed Dl. Het team van Esther Vis ser verloor in Ridderkerk met 1-0 van Sagitta. Zeer veel wordt er gescoord bij de wel pen. G1 scoorde maar liefst 14 keer tegen Trekvogels en G2 9-maal tegen Nieuwer- kerk. Toch verloren beide teams hun wedstrijd. WADDINXVEEN - In de eer ste ronde van het bekertour- nooi waren de volleyballers van Be Fair vrijgeloot. In de tweede ronde traden de heren met succes aan tegen Utopia (Zoeterwoude), welk team ook in de competitie bij Be Fair is ingedeeld. De Waddinxveners namen in de eerste set snel een voor sprong, maar door concentra- schappen turnen nog even terug. De set werd uiteindelijk met 15-12 door Be Fair gewonnen. In de tweede set werd het ni veauverschil tussen beide teams wel heel erg duidelijk. Door snel g spel en een sterke ser- vicedruk van Harm van Wee- zel en Robin Koele werd de tweede set met 15-4 gewon nen. In deze set ging Theo van Eijk door zijn enkel en werd vervangen door Steven Roes. De derde set was ongeveer hetzelfde beeld als de eerste set. Maar dankzij een g laatste service van Steven, won Be Fair ook deze set 15- 11. zet in het Gouwebos, waarbij onderweg genoten kon wor den van de natuur in haar winterpracht. Bij de deelne mers stond ditmaal niet, zo als bij de wedstrijden, de prestatie die wordt behaald voorop. De deelname zelf is belangrijken Er is voor de winnaar een ‘snertbokaal' te winnen, die door de winnaar van de vori ge snertrace is gemaakt. Een volkomen eigen creatie van de deelnemers zelf dus. Vorig jaar won Letteke Broekman, zodat zij dit keer de bokaal voor 1995 moest maken. Zij kwam met een ori gineel idee door het tentoon stellen van één van haar ver sleten hardloopschoenen, waarop zij vier maanden had gelopen en waarvan door de deelnemers de daarmede ge lopen kilometers geraden moest worden. Walter Knoop, een i de gelederen van Antilope, was het dichtst in de buurt van de opgegeven 1.400 kilo meter en kon zodoende deze gepresenteerde schoen in ont vangst nemen. Aan hem de eer om in 1996 met een nieu we eigen creatie te komen. WADDINXVEEN - Eén keer per jaar mogen de leden van de atletiekvereniging Antilope lekker losbollerig doen en meelopen aan de door de wedstrijdcommis- sie van deze Waddinxveense club georganiseerde snertrace. MOERKAPELLE - Twee zes tallen van de schaakvereni- Zichtbaar aangeslagen kwam ging Moerkapelle namen deel Be Fair in de vierde set ach ter met 14-4. Een hopeloze _1_ X2 porter. Toch veerde Be Fair weer op. In een enorme span nende wedstrijd kwam Be Fair weer langszij 14-14. Zou Be Fair voor een stunt kunnen zorgen om 12 punten achter elkaar te maken? Dat was te veel van het goede. Moegestreden gaven de Be Fair-spelers Voy een hand na de met 17-16 verloren vierde set en de met 3-1 verloren wedstrijd. nog van alles gebeuren. De 10-0 winst op het Goudse Ilac-7 maakte hen onbereik baar voor de achtervolgers. Kwiek-10, in de vierde klas promotie, zette de nummer 2 in de poule maar liefst op 15 setpunten achterstand. De laatste wedstrijd, in Ouder kerk tegen OTTV-4, eindigde weliswaar in een gelijkspel, 3. Dick Faas 113.780. Klasse D: 1. Simon den Oude 106.217, 2. R. van 104.000, 3. Ceron van 103.850. Klasse E. 1. Nieuw- weer naar behoren gepres teerd. Michel van Loon en Mi chel Brand scoorden beiden 7.90 en het teamtotaal was 23.40. Hierdoor bedroeg het eindtotaal 135.50. Dames 1 won de derby tegen GZC 1 met 6-2 en staan met ZWV Nereus aan de leiding van de hoofdklasse. Heren 1 speelde met 4-4 gelijk tegen UZSC en blijft daarmee mid denmoter. Heren 2 behaalde een belang rijke 3-1 overwinning tegen HVK AZC 3 en belandde daarmee in de middenmoot. Dames 2 verloor met 9-8 van DJK ZAR (Amsterdam) en staat daarmee vaster op de voorlaatste plaats. De dames van Gouwestaete speelden, met uitzondering van de wederom uitstekende keepster Hellen Boering, niet een van haar beste wedstrij den. De 6-2 overwinning op streekgenote GZC geeft al aan dat het van Goudse kant echt helemaal slecht was. Normaal gesproken hangt tussen deze derby toch een sfeer van rivaliteit. Dat was deze keer ver te zoe ken. Wellicht dat GZC haar instelling om Gouwestaete te bestrijden wat moet verande ren. Immers, vooraf werd al gesteld dat een verschil van min 10 doelpunten ’winst’ was voor GZC. Ondanks een sterke start van de dames van Gouwestaete was het toch GZC dat uit een man-meer met 0-1 de leiding nam. Sandra Berckenkamp maakte vlak voor het einde van de eerste periode 1-1. Ook in de tweede periode kon de ploeg van trainer-coach Martin Pronk niet echt een vuist maken tegen het sterk verdigende spel van GZC. Al leen Wendy de Frankrijker wist te Scoren (2-1). Toen in de derde periode Gou westaete van tactiek veran derde leek er meer schot in te komen. Achtereenvolgens scoorden Gillian van den Berg 3-1 en Wendy de Fran krijker 4-1. GZC kreeg weinig winnen. In een lange rally trok Voy dit keer aan het langste eind (16-17). aan het Rabo Regiotournooi van de 50-jarige EBSV in Bergschenhoek. Er speelden acht ploegen in twee poules van vier. In de sterkste groep werd Moerkapelle 2 derde. Na een 4-2 overwinning op de nummer drie van de andere groep (Nieuwerkerk 2) legde Moerkapelle 2 beslag op de vijfde plaats. In de tweede groep werd het jeugdteam van Moerpalele 3 eerste. In de finale verloren ze van ESBV 1 en behaalden dus de twede prijs. WADDINXVEEN - Winnaar Wim Slingerland jr. bezet bij de Waddinxveense sjoelers in het algemeen klassement de vierde plaats met een gemid delde van boven de 136 per ronde. Dit geldt ook voor An dré van Gemeren en de kam pioen van vorig seizoen Dick Dros. Het algemeen klassement ziet er als volgt uit. Klasse A: 1. Jan Kersbergen 139.650,2. Tine Valenkamp 137.180, 3. Dick Dros 136.850. Klasse B: 1. Bas Brouwer 127.017, 2. Frans Bouwmeester 127.000, het teamtotaal~24.60~waa~ 3. Frans Botger 126.300. De ringen waren het toestel waar de laagste scores vielen. bedroeg rg was Wijk het laatste toestel. Hier werd Wijk weer naar behoren gepres- komer John Janssen (Haas trecht) 96.000 punten, 2. G. Loef 93.750, 3. Miep Zonder land 92.950. WADDINXVEEN - Het eerste damesteam van Flyers heeft een moeizame winst (60-66) behaald op Binnen land. Meisjes-junioren 1 verloren in Bunschoten, he ren 4 zorgde bijna voor een stunt, jongens-kadetten 1 wonnen na twee verlengingen en alweer winst voor Benjamins. Na het goede bekerresultaat traden de Flyers-dames aan voor de uitwedstrijd tegen Binnenland. Het was geen mooie wedstrijd. Wel bleven de teams qua scoren dicht bij elkaar, zodat de winnaar niet van te voren vaststond. Flyers had het betere van het spel, maar door de vrije wor pen slecht te nemen, kon men geen afstand nemen. Bij de rust stonden de Waddinx- veensen zelfs achter met 37- 36. In de tweede helft ging het vooral verdedigend veel beter en dit gaf uiteindelijk de doorslag (60-66). Meisjes-junioren speelden geen slechte wedstrijd tegen Shooters, één van de kampi- oenskandidaten. Qua veld spel deden de meisjes niet on der, het verschil werd echter bepaald door het benutten van de scoringskansen. Hier in was Shooters beter en won daardoor de wedstrijd toch nog met ruime cijfers (63-31). Heren 4 trad aan tegen de koploper van de competitie en speelde een goede wedstrijd. De eerste helft was voor Gu ards, maar het verschil was uiterst gering. De tweede helft was duidelijk voor Fly ers, het kleine beetje geluk WADDINXVEEN - Zaterdag 2 december hield de hengel- sportvereniging Waddinx veen HSW haar jaarlijkse St. Nicolaaswedstrijd. Er werd gevist in het Aarkanaal. Der tien deelnemers deden hun uiterste best om een visje te verschalken. Dit lukte op de kop en aan de staart van het concours het beste. Er tussen in waren de vangsten bedroe vend slecht. Een en ander resulteerde in de volgende uitslag: 1. M. van Leeuwen 1720 gram, 2. J. Verhoef 1220 gram, 3. J. van Egdom 420 gram, 4. W. Hout man 250 gram, 5. M. Rei chard 220 gram. De poedel prijs was voor H. Kraan uit Boskoop. Fair punt voor bij te komen. Radius raakte onder de indruk en wist geen goed antwoord te geven op het zeer sterk spelende collec tief van Be Fair. Bij de stand van 10-8 leek Be Fair even het initiatief uit handen te geven en ontstond er een spannende strijd. Door misverstanden aan de kant van de Waddinxveensen wis ten de Goudse volleybalsters terug te komen tot een stand van 14-12. Daarna moesten zij lijdzaam toezien hoe de sterk spelende Marcella Bos met een ace Be Fair naar de eerste setwinst serveerde. De tweede set liet geen ander beeld zien. Door hard werken wisten de dames van Be Fair uit te lopen naar een stand van 7-1. Radius had moeite om in het spel te komen en maakte fout op fout. Het ge luk was duidelijk aan de kant van Be Fair. Er werd door alle speelsters - zowel aanvallend als verdedigend - goed en hard gewerkt. Zij lieten daar- het spel dicteren. In een enor- mee het publiek een volley- me spannende derde balspel zien wat een tweede divisie waardig is. Bij een stand van 12-7 kende Be Fair een kleine terugval. Een dubbele wissel aan de kant van de Waddinxveense dames bracht daar geen ver andering in en zorgde zelfs achterstand dacht menig sup- voor wat onrust, waardoor -'r' -1 Radius terug kwam tot 12-9. Uiteindelijk was het Be Fair dat aan het langste eind wist te trekken. Met twee snoei harde drie-meter-aanvallen haalde mid-aanvalster Antoi nette Wijker de tweede set binnen. In de derde set wist Be Fair het niveau van de eerste en tweede set vast te houden en was de overwinning een WADDINXVEEN - De tafeltenniscompetitie van de NTTB-afdeling Gouda is ten einde. Overigens op een enkele inhaalwedstrijd na, maar de kaarten zijn ge schud en de kampioenen zijn bekend. Het Waddinx veense Kwiek heeft ze al gehuldigd. Kwiek heeft met redelijk sue- maar Wim de Wit, Piet van ces aan de competitie deelge- Es, Henk Vermeulen en Ge rard Venmans bleven onbe reikbaar. De jeugd heeft deze competi- Bij een achterstand van 12-8 werd Be Fair wakker. Het be gon een succesvolle inhaal race. Door veel druk op de te genstander uit te oefenen, werd Voy steeds slordiger en Be Fair steeds beter. De wedstrijd werd steeds spannender. Be Fair sloop langzaam dichterbij. Bij de ren, terwijl in de 52 minuten daarvoor maar slechts 9 doel punten waren geteld is best eerste punt maakte zou de set opmerkelijk. De produktieexplosie, met 3 doelpunten in de laatste 2 mi nuten bracht uiteindelijk de wel terechte 16-12 zege. Zui ver schietend van afstand wa ren Frits Visser, Ellen v.d. en kwam zodoende met 14-9 Ent en Jaco Wineke daarvoor achter. Blijkbaar bezorgde verantwoordelijk alsmede in een achterstand Be Fair valster Donja van Otterloo. adrenaline, want ineens ging het team goed volleyballen en WADDINXVEEN - Tijdens de Nederlandse kampioen- i voor club- tieverïies kwam Utopia toch teams in Utrecht hebben de turners van het Waddinx veense TOOS een goede pres tatie geleverd door in het veld van 23 teams als 15e te eindi gen. De eerste plaats was voor TVS (Santpoort), ge- geco'ncentreerd volgd door Pro Patria (Zoeter- meer) en St. Mauritius (Vo lendam). De wedstrijd werd in twee de len gehouden. De TOOS-he- ren draaiden mee in de eerste wedstrijd en achteraf leek dit een nadeel te zijn, omdat de scores tijdens de tweede wed strijd beduidend hoger lagen. Het TOOS-team bestond uit goede Vincent Dijkstra, Michel van Loon, Michel Brand, Richard Nobel, Mark Brand en Tim Verkleij. Van deze zes turners mochten per toestel vier tur ners meedraaien. Voor het teamtotaal telden de beste drie oefeningen mee. De TOOS-turners begonnen op de brug. Er werd op de brug redelijk gepresteerd (Vincent 8.15 en Michel van Loon 7.25) en daardoor be droeg het teamtotaal 22.10. Het volgende toestel was rek stok en mede dankzij de 7.90 van Michel Brand scoorden de heren hier 22.45. Op de vloer draaide het team iets te slordig, want ondanks de 7.95 van Vincent bedroeg het totaal 22.10, een totaal dat hoger had kunnen zijn. Op voltige werd er echter weer goed geturnd, want zo wel Vincent als Michel van Loon scoorden een 8.35 en Michel Brand een 7.85, zodat WADDINXVEEN - Zaterdag 9 december speelden de dames van Keukencentrum Waddinxveen Be Fair thuis tegen het eerste team van Radius. Ze behaalden met 3-0 hun eerste competitiewinst. De volleyballers van Be Fair verloren met 3-1 van Voy. Op voorhand was er sprake van een spannende ontmoe ting. In de eerste set leek de druk om te moeten winnen de dames van Be Fair parten te spelen. Radius wist hier han dig gebruik van te maken en al snel werd er tegen een 2-8 achterstand aangekeken. Reden voor trainer-coach Ma rio Verkijk om over te gaan tot een wissel. Spelverdeel- ster Cara Bos kwam er in voor Wilma de Jong en Sjanet teams strijden om de kopposi- van Tol werd gewisseld voor Jacqueline van der Ruit. Dit bracht een ommekeer in de wedstrijd. Door een goede servicebeurt In de eerste set begonnen bei- van Joke Doornbos en sterk de teams wat voorzichtig. In aanvalswerk van routenier een gelijk opgaande strijd Antoinette Wijker wist Be. trok Be Fair met 15-13 aan punt dichter- het langste eind. Be Fair was 1 duidelijk de betere ploeg. In de tweede set serveerde Be Fair veel te makkelijk, waar door Voy in z’n spel kwam en bij vlagen het spel dicteerde. 10. Met nog 8 minuten spelen i... i too krabten de toeschouwers zich eens achter de de oren; zou dan toch nog een nederlaag komen? Neen, dachten de spelers van Korbis dat zou toch te gek zijn! En opeens be gon als vanzelf de scorings- machine te draaien. Binnen 8 minuten 7 treffers produce- Volleyballers Dat het spannend in de eerste het scoreverloop best klasse bij de mannen is, blijkt niet alleen uit de stand (7 WADDINXVEEN - Na het Sinterklaastournooi staat Stephan Tabben aan de kop van het puntenklassement 1995 van de jeu de boulesver- eniging Waddinxveen met 69 punten. Hij heeft deze punten ver gaard door bij alle gespeelde tournooien en competities in de breedte het beste te sco ren. De tweede plaats wordt gedeeld door Piet v.d. Made en Roy Hulskamp, op de der de plaats staat Hans Camme- raat. Het Sinterklaastournooi is gewonnen door Piet v.d. Made en Roy Hulskamp. De tweede plaats was voor Toos en Step han Tabben. De derde plaats ging naar Peter Kortekaas en Arnold Janssen. In de wintercompetitie, die op dinsdagavond wordt ge speeld, staan Toos en Step han Tabben ook bovenaan met 61 punten. De derde en vierde plaats zijn daar voor Hans Cammeraat en Roy Hulskamp. In de laddercompetitie, die zaterdag- en zondagmiddag wordt gespeeld, staan Roy Hulskamp en Piet v.d. Made bovenaan. De tweede plaats is voor Jan Kooistra en Hans Cammeraat. Op de derde plaats staan Stephan Tabben en Eric Jan Hoogendoorn. Tijdens de ledenvergadering hebben de jeu de boulers een nieuw bestuur gekozen be staande uit Jaques v.d. Loo (voorzitter), Nel Oudijk (se cretaris), Harm Maille (pen ningmeester), Jan Kooistra (vice-voorzitter) en Adriaan Warmelink (algemeen ad junct). hierdoor een feit. Heren 2 van Gouwestaete deed goede zaken. Het hoger geklasseerde HVK AZC 3 werd met 3-1 huiswaarts ge stuurd. Voor heren 2 scoorden Henk van der Linde 1-0, Niels Nolta 2-1 en Marco Kraak 3-1. Dames 2 had tegen DJK ZAR 1 de kans om van de voorlaat ste plaats af te komen. Beide ploegen hadden twee punten uit acht wedstrijden. Helaas verloor dames 2 met 9-8. Voor de dames twee scoorden Wendy van Berkel (3), Elly Middendorp (2), Nancy van den Hoek, Helen Cornelissen en Erika Vlas- man. Komend weekeinde staan weer aardige waterpolo-duels op het programma. De bonds- teams van Gouwestaete spe len dan uitwedstrijden. Da mes 1 heeft een zogenaamd ’dubbel-weekend’. Zaterdag speelt dames 1 om 17.35 uur in Oldenzaal tegen het laag geklasseerde OZ&PC 1. Heren 2 gaat om 17.00 uur op bezoek bij het eveneens laag geplaatste Venendaalse VZC 2. Zondag om 13.30 uur speelt heren 1 tegen koploper HZ Zi- an 1 in Den Haag. Dames 1 gaat om 17.00 uur in Zaandam de confrontatie aan met medekoploopster ZWV/ Nereus. Hellen Boering zal wegens verblijf in Amerika bij dames 1 ontbreken. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 DECEMBER 1995 PAGINA 29 1 1 T Ti j_ T4-zr ZT z—, T T4*^tzt zrlr 4- Een trotse Wouter Knoop neemt de 'snertbokaal' in ontvangst van Pieter Broekman, die zijn vrouw Letteke bij de uitreiking hier van verving. (Foto: Han Zoet). De kompioensteams van tafeltennisvereniging Kwiek op een rij. Achteraan van links naar rechts de senioren Steran de Kogel, Se bastiaan van Ommeren, Marco van Wageningen, Paul van de Hart, Jaap de Lange, Paul Bijvoets, Sjaak Loef, Henk Vermeulen, Piet Swart, Gerard Venmans, Wim de Wit en Piet van Es. Daarvoor de ju nioren (staand van links naar rechts) Gerbrand de Goeij, Rutger Dijksterhuis, Jurgen van Geest, Martijn van Putten, Leon van der Heiden, Lucian van der Bosch, (zittend) Chris de Kogel, Dirk-Jan Lugthart, Tjeerd Koop, John van Spengen, Johan van Leenen, Ron van Spengen en Anne Dijksterhuis. (Foto: Kwiek). !t i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 29