AUT PUNT INSPIREREND Dick Bruna fancy-fair zaterdag druk bezocht Vier auto's opengebroken voor diefstal telefoons PvdA viert in Gouda '1 mei Hans Geel bundelt Weekblad-verhalen DEIONG Vijf lessen landschapsfotografie Drie Alphense snelkrakers in Waddinxveen aangehouden Ruilbeurs Auto slaat over de kop Nationale Hartweek 'De Zangvogels' zingen voor Israël in Gouda Thema-avond Confessionele Vereniging MET DE STRIPPEN-WASKAART IPX WASSEN: Fractieberaad D66 in gemeentehuis De Sperwer Dansavond Bingo 55-plus Open avond van De Schaapskooi Woningbeurs in Goudse Schouwburg NCVB over Irian Jaya Opbrengst van autowasactie i l-N jjJr-i e u r h VOOR WADDINXVEEN- WOENSDAG 17 APRIL 1996 WEEKBLAD PAGINA 23 zoek naar getuigen. en. L' een autotelefoon. Donderdag werd vanuit een auto aan het Akkeroord een draagbare te- een soortgelijk delict plaats. Ook toen werd een telefoon verandert maar heel lang zaam. Oud-Gouderakker Ad Mel- ’t Weegje, langs de Linge, de Vlist). De laatste twee lessen wordt zwart-wit te fotograferen kan deze cursus combineren met subsidie van de overheid en is dus voor de bestrijding van hart- en vaatziekten geheel afhankelijk van giften. De jaarlijkse collecte is daar een onderdeel van. WADDINXVEEN - Volgende week is het Nationale Hart week. Er zal dan ook weer in Wad dinxveen door de Vrienden van de Hartstichting worden gecollecteerd. Van de 100 mensen die elke dag een hartaanval krijgen, sterven er 30. Hart- en vaat ziekten eisen elk jaar bijna 55.000 doden. Mannen, vrou wen en kinderen. De Nederlandse Hartstich- WADDINXVEEN - De D66- 18 19 23 37 38 65 88 91 93 94 95 97 101; W. Hofman 9; W. Breedijk 10 14 33 55 59 100; T.H. Twigt Zn. 11 25 70; Da vy Hofman 12 31 35 50 85; P. Noorlander Zn. 13 39 52 53 75 77 81; H. Metselaar 15 16 47 51 64 69 71 82 98; Combi natie Wibo 17 26 89; C.A. Bo de 28 30 54 66 73 78 99; N. Hoogerdijk 32 49 56 58 61 68 80 84; D. Griffioen 36; J. Jan sen Zn. 40 41 43 44; M. Ver beek 63; D.M. Degenhardt 79; C.G. Hofman 92. 45 86; J. Verbakel 2 22 24; M. Tollenaar Zn. 3 29 72; J. Troost 4 20 21 46 57 60 67 74 76 87 90 96; E. van Beek 6 48 Dorpsstraat 24-30. Nieuwerkerk a/d IJssel. Telefoon: 0180-31 22 05 GOUDA WADDINXVEEN WADDINXVEEN - De Wad- postduivenver- eniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit St. Kathelijne Waver. Weersge steldheid: oostenwind. Af stand 112 km. In concours 405 duiven. Gelost om 09.45 uur. Aankomst eerste duif: 11.06 uur. Laatste duif 11.21 uur. Snelheid eerste duif 1332 m.p.m. dat lijkt me nou zo leuk joh; om ooit ’ns zelf piano te spelen!” Nou loop dan ’ns vrijblijvend binnen bij pianohandel Mos en Spetter, St. Victorplein 2, Waddinxveen-zuid, tel. (0182) 61 16 97. Heel wat belangstellenden stonden al een half uur voor aanvangstijd te wachten. De rommelmarkt heeft vooral ’s morgens veel publiek getrok ken. De kinderen konden zich uitleven in allerlei spelletjes, zoals grabbelen, schminken en ringgooien. De langste appelschil, gepro duceerd door één van de aan wezige ouders, was maar liefst 262 centimeter lang. Het exacte aantal erwten (2.354) is door niemand gera den. Op de blijken Dick Bruna- school heel wat wielertalent- jes rond te fietsen. Er is dan ook veel afgefietst op de hometrainers. Sommige kin deren haalden in één minuut een afstand van 800 meter. Dat is een snelheid van 48 km per uur. Voor het springkussen moes ten de kinderen in de rij gen. Stimulering van i genheid voor iedereen en een rechtvaardiger verdeling van betaalde arbeid en niet be taald werk zijn volgens de PvdA actuele en belangrijke onderwerpen. Er is een tekort aan banen en er is een scheve verdeling van maatschappelijk belangrijke activiteiten over vrouwen en mannen. Mannen doen 70% van het betaalde werk en Mag de veelzi jdige kollektie van de Jong Interieur zonder overdrijven genoemd worden. De stijl, sfeer en het raffinement getuigen van een verfijnde smaak. Met de vanzelfsprekende optimale aandacht en service, kunnen wij samen met U die inheriting creëren waarop U trots mag zijn. WADDINXVEEN - Donderdag 18 april krijgt Wad- dinxveens burgemeester C.M. van der Linden in het gemeentehuis (Raadhuisplein) het eerste exemplaar aangeboden van het door de Waddinxveense docent Hans Geel samengestelde boekje ’Niet ongemerkt voorbij - Waddinxveen in oorlogstijd 1940-1945’. WADDINXVEEN - Zaterdag avond 20 april om half negen wordt er in De Paddestoel (Lijsterbesstraat) een dans avond voor volwassenen ge houden met live-muziek van de ’Mama’s Roccelli Boys’. De toegangsprijs bedraagt ƒ5,-. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagavond werd ingebroken in een bedrijfsauto op de Rijnlandstraat. Weggenomen werden een attachékoffer met kaarten en stratenboeken. vrouwen doen 70% van het onbetaalde werk, zoals ge zinstaken en hulp aan buren inleiding en bekenden. Deze verdeling staan, maar ze hadden het er allemaal graag voor over. Wat is er mooier dan salto’s ma ken alsof je een echte acro baat bent. Uit de door kinderen gemaak te tekeningen werden er drie gekozen. Zij krijgen deze Uitslagen: J. Toor 1 5 27 34 42 week een leuke attentie op school. WADDINXVEEN - Maandag avond 22 april om half acht is er in het Anne Frank-cen- trum (Jan van Bijnenpad) voor 55-jarigen en ouder weer een feestbingo met een grote verloting en een verrassing. de korte cursus donkere ka mer. De cursus, die oorspronkelijk vorige week van start zou gaan, is wegens het extreem koude vooijaar een week op geschoven. Er is nog een aan tal plaatsen beschikbaar. Het gaat in totaal om vier les sen en een excursie op de za terdagen van 27 april, 4 mei, 11 mei, 18 mei en 25 mei van 10.00 tot 12.00 uur. Het tarief bedraagt ƒ75,- (exclusief ma- ting ontvangt praktisch geen teriaalkosten). WADDINXVEEN - Vanavond (woensdag 17 april) van ze ven uur tot half negen wordt er in De Paddestoel (Lijster besstraat) een ruilbeurs ge houden. Er kunnen dan post zegels, suikerzakjes, tele foonkaarten en flippo’s ge ruild worden. De toegangs prijs bedraagt 1,-. Op dezelfde avond een week geleden werd aan de Jan Dor- rekenskade-Oost een telefoon en semafoon uit een auto ge stolen. In de nacht van woens dag op donderdag werd een poging snelkraak gepleegd bij juwelier Joop den Haag aan de Passage. Een poging met een tegel de deurruit te ver nielen mislukte, waarna de dader(s) zijn vertrokken. In dezelfde nacht werd inge broken in een auto aan de Ak- Het boekje, een bundeling van de vorig jaar in het Week blad voor Waddinxveense ge publiceerde lokale oorlogsim- pressies, bevat verhalen over de Tweede Wereldoorlog, die in de loop der tijd aan Hans Geel verteld zijn. Voor de uit gave tekent Burger Boek en Kantoor BV aan de Dorp straat in Waddinxveen. De oorlogsverhalen zijn hem verteld door veel Waddinxve- ners die er bij geweest zijn en het is geschreven voor hen die er toen niet bij waren: de kin deren van de kinderen. Veel verhalen zijn verteld naar aanleiding van de 4 mei-her- denkingen, waaraan decla mator Hans Geel sinds 1966 zijn medewerking verleent. Om de gebeurtenissen van meer dan een halve eeuw ge leden dichterbij te halen, is gekozen voor een evocatieve benadering; gaande langs de straten en wegen van het Waddinxveen van nu wordt vertellenderwijs een beeld op geroepen van de bezettingsja ren in het Gouwedorp. Gedeeltelijk is het boekje in de klas ontstaan. Hans Geel, sinds 1960 werk zaam bij het voortgezet on derwijs in Waddinxveen (huishoudschool De Rank, MAVO-VBO-school De Wad- de en het Coenecoop College), vertelde op zijn beurt de ver halen die hem werden toever trouwd door aan zijn leerlin gen. En zo ontstond het idee om de locaties, die getuige waren WADDINXVEEN - Woensdag avond 24 april om acht uur spreekt ds. J. van Walsum uit Zoetermeer in Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat) voor de Confessionele Vereni ging in Waddinxveen over het onderwerp ’Belijdende kerk?’ WADDINXVEEN/ALPHEN AAN DEN RIJN - In de nacht van dinsdag op woensdag werden op de Hene- gouwerweg door de politie IJssel en Gouwe drie snel krakers aangehouden die in Alphen aan den Rijn een snelkraak hadden gepleegd in een kledingzaak. uit een auto ontvreemd. in de nacht van donderdag op vrijdag werd aan de Brede- weg een aanhangwagen van een bedrijfsterrein ont vreemd. Het betreft een een- assige aanhangwagen van het merk Van Weel met het registratienummer WJ-31- ZB.In de nacht van donder dag op vrijdag werd vanuit een bedrijfsauto op de Willem de Rijkelaan een klopboorma- chine ontvreemd. In de nacht van zaterdag op zondag werd op het bedrij venpark Coenecoop een per sonenauto gestolen. De auto werd op de Overtoom zwaar beschadigd achtergelaten. Zondagavond werd aan de Koekoekdreef een schuur opengebroken, waarna een damesbromfiets merk Tomos werd ontvreemd met het ver- zekeringsnummer SJV-376. Minister drs. Ad Melkert van Sociale Zaken en Werkgele genheid zal inn de Goudse Agnietenkapel een i houden en met de aanwezi gen in discussie gaan. Aan het begin van de avond zal het koor ’Eigen Wijs’ uit Gou- kert heeft ook emancipatie in da liederen ten gehore bren- zijn portefeuille en kan daar over boeiend spreken. Wat is werkgele- zijn beleid en wat doet hij er - concreet aan? En wat wil de burger? Alle aanwezigen kunnen daarover met de be windsman en met elkaar in discussie gaan. GOUDA/WADDINXVEEN - Arbeid en zorgtaken. Dat is het thema van een bijeenkomst op woensdagavond 1 mei (Dag van de Arbeid) om acht uur in de Goudse Agnietenkapel (Nieuwe Markt). De Waddinxveense sociaal-democraten nemen als één van de tien plaat selijke PvdA-afdelingen rond Gouda aan de organisa tie hiervan deel. acht de D66-gemeenteraads- leden aanwezig om persoon lijk met een'leder te spreken. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 17 april vanaf acht uur is iedereen van 15 jaar en ou der van harte welkom in de hervormde koffiebar De Schaapskooi (Nesse) voor een open avond zonder program ma, maar met veel gezellig heid. De koffiebar kijkt terug op een geslaagd volleybal toernooi op Tweede Paasdag. GOUDA/WADDINXVEEN - Het Waddinxveense kinder en tienerkoor ’De Zangvogels’ onder leiding van Daniëlle van Laar werkt mee aan de gratis toegankelijke grote koor- en samenzangavond in de Goudse St. Janskerk op vrijdagavond 19 april om acht uur. De avond is georganiseerd door de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk. Andere medewerkenden zijn het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus* uit Rotter dam, het Hervormd Gemengd Koor ‘De Lofzang* uit Gouda onder leiding van Cor de Haan, Riet den Hertog (so praan), Herman en Henkjan Drost (trompet) en André van Vliet (orgel). Sprekers zijn de Goudse pre dikant ds. G.H. Abma (ope ning) en voorzitter ds. W.J.J. Glashouwer van ’Christenen voor Israël’ (over ’Jeruzalem 3000 jaar’). Tijdens de avond zijn ook produkten uit Israël te koop. WADDINXVEEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag sloeg op de Zwarteweg een auto over de kop. Dit gebeur de nadat de 23-jarige be stuurder uit Boskoop door on bekende oorzaak een lan taarnpaal had geraakt. Zowel de bestuuder als twee vrouwelijke inzittenden van 20 en 21 jaar uit Waddinx veen werden met diverse ver wondingen naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis overgebracht. Na behande ling konden de twee vrouwen weer naar huis. De auto, die op de kop tot stil stand was gekomen, werd door omstanders gedeeltelijk teruggekanteld waardoor het mogelijk werd de bestuurder uit de auto te halen. De poli tie is bijzonder te spreken over de hulp die door omstan ders werd geboden. Zondagavond vond op de Zui delijke Rondweg een ver keersongeval plaats waarbij een 32-jarige bromfietser ten val kwam met zijn 5-jarige duopassagier. Beiden verblij ven op het tijdelijk asielzoe kerscentrum en raakten ge wond aan gezicht en hoofd. WADDINXVEEN - Vanaf vol gende week zaterdag 27 april houdt het centrum voor kunstzinnige vorming Krea- ter (Kerkstraat, tel. 1082- 614422) zoals aangekondigd een korte vijfdaagse cursus landschapsfotografie, die wordt gegeven door de Wad dinxveense Kobie Koorenge vel. ’Het is een specialistische cursus, met een knipoog naar uw vakantie, waar u het ge leerde natuurlijk direct in de WADDINXVEEN - De auto- wasactie van Rotaract Wad dinxveen heeft ƒ575,- opge bracht. Dit bedrag zal ten goede komen aan het Foster Parents Plan. Volgens voorzitter Inge Appel kerwinde. Weggenomen werd zijn de leden van Rotaract van plan eind mei nogmaals een autowasactie houden. De datum, de plaats en het doel lefoon gestolen. Vrijdag vond van die actie zullen te zijner x 1 -’=1 tijd bekend worden gemaakt. Het rad van fortuin ontbrak net als vorig jaar niet op deze 62 83; R.A. van der Made 7 8 fancy-fair. Veel leuke prijzen waren er te winnen. Dankzij de goede voorbereidingen van ouders waren in het ’Bruna- restaurant’ allerlei zoete en hartige hapjes te verkrijgen. Een woord van dank voor de winkeliers uit Waddinxveen die deze fancy-fair mede mo gelijk gemaakt hebben. En ook deze keer was de inzet van vele ouders, kinderen en leerkrachten hartverwar mend. WADDINXVEEN - De zaterdag door jong en oud zeer druk bezochte Dick Bruna fancy-fair (locatie Sper- dinxveense werhoek) is een enorm succes geworden. Iedereen heeft zich vermaakt. Nadat zij in Alphen aan dento’s bekrast. De politie is op Rijn van auto gewisseld wa ren, vluchtten de drie rich ting Waddinxveen waar ze na een korte achtervolging wer den aangehouden. Het gaat om drie mannen uit Den Haag in de leeftijd van 25, 25 en 22 jaar. Ze zijn over gedragen aan de politie in Al- phëu aan den Rijn. De auto metde buit werd even later in die plaats teruggevonden. In dé nacht van vrijdag op za terdag werden van een wo ning aan de Kuyperhoeve twee ruiten ingegooid. In de nacht daarna werd bij dezelf de woning een brandende lap in de brievenbus gehangen en werd brandstof in de tuin ge sprenkeld waarna dit werd aangestoken. De schade bleef beperkt omdat de daad on middellijk door een buurtbe woner werd opgemerkt en ge blust. Vrijdagmiddag omstreeks twaalf uur werd van de Be thelschool (Heggewinde) een ruit ingegooid door twee jon gens. Zondagmiddag werden aan de Thorbeckehoeve zeven au- WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de Ne derlandse Christen Vrouwen bond (NCVB) houdt van avond (woensdag 17 april) om half acht haar maandelijkse vergadering in De Hoeksteen (Esdoornlaan). Gaste is mevrouw Lettie van Drie. Zij komt vertellen over gemeenteraadsfractie houdt het financiële project van de maandagavond 22 april om NCVB in Irian Jaya (het half acht in het gemeentehuis voormalige Nederlands (Raadhuisplein) weer fractie- Nieuw-Guinea). GOUDA/WADDINXVEEN - Na het overweldigende suc ces van vorig jaar houden 15 bekende regionale NVM-ma- kelaarskantoren weer een grootst opgezette woningpre- sentatie Midden-Holland in de Goudse Schouwburg op za terdag 27 april. Tussen 11.00 en 16.00 uur kan het publiek in de Schouwburg terecht voor in formatie over alles wat met het kopen van een woning te maken heeft. Hierbij kan worden gedacht aan een uitvoerige presenta tie van woningen die te koop zijn, maar ook aan informatie over hypotheken, woonver gunningen, nationale hypo theekgarantie, Nieuw Bur gerlijk Wetboek, notariaat, procedures, regelingen en nieuwbouwplannen. Voorts wordt in een oplage van 77.000 in de Goudse streek een speciale NVM-wo- ningpresentatiekrant uitge geven. worden foto’s van beroemde fotografen (zoals Martin Kers) besproken. De derde les gaan de cursis ten de opgedane kennis in de van de oorlogsgebeurtenis sen, een rol te laten spelen in het boek: het dorp vertelt z’n verhaal. Voor de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog, die in 1985 in Waddinxveen werd gehouden, heeft Hans Geel van de verhalen gebruik kun nen maken. Tien jaar later, ter gelegen heid van 50 jaar bevrijding, heeft de Waddinxvener ze op schrift gesteld en aan de ge meente aangeboden. In het herdenkingsnummer van het Weekblad voor Wad dinxveen werden ze groten deels voor het eerst gepubli ceerd. Reacties, aanvullingen en verbeteringen zijn in de nieuw verschenen uitgave verwerkt. Uit diverse archieven kwa men tientallen authentieke foto’s te voorschijn. Zeker zul len de illustraties bij de oude re Waddinxveners - naast het verhaal - herinneringen op roepen aan een periode, die hen niet ongemerkt voorbij is gegaan. Opdat de burgers van nu de gebeurtenissen van toen niet ongemerkt voorbij zullen la ten gaan, is het boekje, dat enig is in z’n soort, geschre ven. De uitgave ‘Niet ongemerkt voorbij' bevat tevens een voorwoord van burgemeester C.M. van der Linden, enkele gedichten van Hans Geel over oorlog en bevrijding en foto’s van de feestelijkheden in Waddinxveen op 5 mei 1995. praktijk kunt brengen’, aldus de fotografiedocente. ’Natuurlijk wordt de techniek van de camera niet helemaal vergeten, want ook met een volautomatische camera is eerste twee lessen in de prak- niet elke opname technisch tijk brengen (fotograferen in gezien automatisch een per fecte opname. Maar het zwaartepunt bij deze cursus ligt duidelijk op het creatieve het gemaakte fotowerk uitge- vlak’.Zaken als compositie, breid besproken. Wie de uit licht, stemming en kleur- of daging aandurft om alles in zwartwitfilm, komen dan ook ruimschoots aan de orde. Ook maandagavond 22 april (Raadhuisplein) weer fractie beraad. De belangrijkste onderwer pen van de avond zijn de scholenschouw en de aanbe velingen met betrekking tot de weekmarkt in relatie tot het nieuwe winkelcentrum. Tevens zal de profielschets van de nieuwe burgemeester in Waddinxveen aan de orde komen. Het D66 fractieberaad staat open voor iedere belangstel- w a lende. Tevens zijn vanaf half Een plankje voor zes rondes en een kopje koffie en een drankje kosten de deelne mers ƒ3,75. Waws (itrl nxveen logstyd - 1945 De omslag van het boekje 'Niet ongemerkt voorbij' Geel over Waddinxveen in oorlogstijd 1940-1945. van Hans E PIANOHANDEL I IX GRATIS BEDRIJVENPARK COENECOOP - ZUIDELIJKE RONDWEG 1/3 WADDINXVEEN - TELEFOON: 0182-619285/617900 De ophaalbrug naar 't Weegje in Waddinxveen-Zuid. (Foto: Kobie Koorengevel). 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 23