B.M.S. Familieberichten 1 a 69- fl 25- 295, D NTN Kraamzorg briiiilyfapoiuien c.v.ude Vries Het beste voor ouders en kind Begrafenissen nu 498,- Sindetcfe Ceote! Bent u in verwachting? BLOEDAFNAME-AVOND op MAANDAG 22 APRIL PLANTARIUM-GEBOUW Hans Korver k^^^k Biezen 63 AANBIEDING v.a. ’T STOFFEN SCHAAPJE mm urm ■MH I l X Bruidsmeisjesjurkjes BEGRAFENISSEN EN CREMATIES 15% KORTING WEGENS OMSTANDIGHEDEN is Kapsalon Hans Korver op aangepaste tijden open! Japonnen v.a. Cocktailkleding v.a. Nady draadloos c Garage (van der Knijff Voor ziekenfonds en particulier verzekerden Heeft u vragen n.a.v. de advertentie of denkt u, dat wil ik graag doen. Neem dan contact op met het Gastouderbureau. Spreekuur: maandag van 09.00-10.00 uur en 12.30-13.30 uur. Tevens woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00-10.00 uur. Telefoon: 21 25 30. U kunt ook tijdens het spreekuur binnenlopen bij Rietkraag 29. NTN Thuiszorg ELKE ZATERDAG RUIL-, ROMMEL EN WATER- SPORT- BEURS ƒ10,- PER TAFEL Het laatste afscheid is onze eerste zorg. van 200 exclusieve modellen UITVAARTVERZORGING H.E. VAN DER HAMMEN Ook aangesloten bij onze onderneming St-Barbara Simplicity beschoeiingen grondwerk bruggen en steigers afscheidingen verhuur machines Boskoops Music Shop Zijde 60 - Boskoop - (0172) 21 89 49 Rouw- en ontvangkamers: STICHTING KINDEROPVANG BOSKOOP het GASTOUDERBUREAU J zoekt: - per aug./sept. een gastouder die op maandag, dinsdag en donderdag 2 kinderen op wil vangen. De tijden zijn variabel i.v.m. het rooster van de vraagouder. Leeftijd van de kinderen is 2,5 jaar en 3 maanden. We zoeken een gastouder die woont in de Julianastraat Boezemlaan Zuidkade Waterrijk of Voorofscheweg. - een gastouder die als overblijfmoeder wil werken op de R.K. basisschool ”De Zevensprong”. Momenteel is het nog op basis van oproepkracht. U hoort tussen 08.30-09.00 uur of u die dag van 11.30-13.00 uur moet werken. De kans is groot dat u voor de maandag en dinsdag wordt opgeroepen. Dit gebeurt tot nu toe zo’n 4 x per maand. SERVICE DIENST REEUWIJK B.V. gitaarsysteem Waar wanneer? tl OP DE VOORJAARSSTOFFEN v.a. donderdag 18 april t/m zaterdag 20 april Donderdag 18 april gesloten. Vrijdag 19 april open van 08.30 tot 17.30 uur. Zonder afspraak. Zaterdag 20 april open van 8.00 tot 13.00 uur KAPSALON F 2771 CR BOSKOOP ■I MART Als het om vertrouwen en eerbied gaat. in de leeftijd van 87 jaar. op de leeftijd van 40 jaar. Uitvaartverzorging MARTIEN V/D LINDE Geen bloemen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. PIET GROOTENDORST AAI DE VOS EP Reeuwijk MAY FRANCES VENEMA-COWAN 9 april 1996 Waddinxveen, april 1996 PIET GROOTENDORST Klzn. MARTIEN VAN DER LINDE in de leeftijd van 42 jaar. 1 I Geen bezoek aan huis Tineke, augustus 1988 MARTIEN VAN DER LINDE L TINEKE VAN LEEUWEN-MULDER 11 augustus 1941 10 april 1996 Voorheen W. Goedhart C MMC ’TT (010) 521 71 33 b.g.g. (010) 521 71 93 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk 9 april 1996 Tempeldijk 72, Reeuwijk Correspondentieadres: P. de Vos Tempeldijk 70 2811 PJ Reeuwijk Martien is overgebracht naar rouwcentrum ’’Gouwehof”, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen, waar gelegenheid is tot con doleren en afscheidnemen op woensdag tussen 19.00 en 20.30 uur. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen omstreeks 12.00 uur. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraaf plaats. Wij wensen de familie veel sterkte om dit verlies te dragen. Diep bedroefd geven wij kennis dat, geheel onverwacht, van ons is heengegaan mijn lieve man en onze fijne pappa 14 april 1996 Overtoom 9 2741 MS Waddinxveen Een uitvaartdienst zal worden gehouden in de aula van rouwcentrum ’’Gouwehof” op donderdag 18 april om 11.00 uur. In zijn 20 dienstjaren had Aai ’’hart” voor de zaak en voor iedereen een vriendelijk woord. Wij zullen hem ten zeerste missen. Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze collega, medewerker en vriend Dankbaar voor alles wat hij voor ons is ge weest, geven wij met droefheid kennis van het plotseling overlijden van mijn zoon, onze broer, zwager en oom Intens verdrietig geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze lieve zoon, broer, zwager en oom Mart, wat zullen we je missen. In onze gedachten blijven de vele fijne her inneringen. Waddinxveen 14 april 1996 ’’Nooit zal je door de tuin meer lopen, waar iedere bloem en iedere plant getuigde van je zorgende hand.” Marja van der Linde-van Egmond Dennis Lex Vader en moeder van der Linde Cees en Ina Henk en Barbera Judith en Dennis Hugo en Trudy Robert Martine Geert Piet en Ellen Eefje Ruud Peter en Tom Hij had nog zoveel plannen Hij had nog zoveel te doen Het is voorbij Het hoeft niet meer 't Is niet meer dan, maar toen. B.C. de Vos-Goosen Theo en José Piet en Ria Hans en Lizet Laurens en Frouwina Ton en Helma Frans en Carla Ria en Nico neefjes en nichtjes Na een langdurige ernstige ziekte is uit onze vriendenkring heengegaan Wij wensen Truus Gods kracht en sterkte toe. Hoewel we het einde van zijn aardse leven zagen naderen, is onze oudste broer, zwa ger en oom toch nog onverwachts gestor ven. Wij hopen dat Truus de troost, steun en moed zal krijgen die nodig is om alleen ver der te gaan. Hiermede geven wij kennis dat in de leeftijd van 62 jaar, in Singapore is overleden mijn man, vader, schoonvader en opa Wij wensen Marja en de kinderen heel veel sterkte toe. Wij wensen Marja, kinderen en familie veel sterkte toe, om dit verlies te dragen. 14 april 1996 Alpherwetering 89, Waddinxveen Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze collega Singapore: Geraldine Lemette- Ondaatje Howick, New Zealand: Lynn, Brian en Lysette Price- Lemette Tel Aviv, Israël: Phil Lemette Zomaar ineens is mijn vrouw, onze mama, oma, zus en vriendin overleden eigenlijk nog veel te jong. Hij had nog zoveel te doen, afscheid nemen doet pijn, maar jij zal altijd in onze herinnering blijven. van Mecklenburg Schwerinlaan 34 2741 CT Alphen aan den Rijn De begrafenis heeft inmiddels plaatsge vonden op de Algemene Begraafplaats te Waddinxveen. Ma van Egmond Joep - Jolande van Egmond-Erades Ron - Berna de Wagenaar-van Egmond Susanne Michael Boskoop: Sophie Grootendorst Wim Boer t Lake Side (USA): Theo Grootendorst To Driesprong Rotterdam: Gre Grootendorst f Cees Smit Boskoop: Walther Grootendorst Margrit Arbenz f Hazerswoude: Jo Grootendorst Arie van den Bosch t Maassluis: Dick Grootendorst Adri Koetsier en neven en nichten. Adrie en Corrie Oosterwijk Letta Jongejan Eep en Annie Kerkhoven Teun Grootendorst Rien en Adrie Wijsman Peet van Leeuwen Petra en Rick Jardy Balthazar Nicole en Arnold Timo en Marjolein Edith en Theo Riet en Ger Personeel v.d. Linde Dorpstraat Passage Boskoop Voor de vele blijken van medeleven ons be toond na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en mijn oma willen wij u hierbij onze oprechte dank betui gen. Moge zij in uw gedachten voortleven zoals u haar heeft leren kennen en waarderen. Mijn vrouw is overgebracht naar rouwcen trum ’’Gouwehof”, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen, aldaar geen bezoek. De begrafenis zal in familiekring plaatsheb ben op de Algemene Begraafplaats, Alber dingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. Een korte overdenking zal gehouden wor den in bovengenoemd rouwcentrum, vrijdag 19 april om 15.30 uur, waarna aansluitend gelegenheid is de familie te condoleren tot 16.30 uur. Dankbaar voor wat zij voor ons heeft bete kend, geven wij kennis dat toch nog onver wacht is overleden mijn echtgenote, onze aller tante Gre, oma en overgrootmoeder 15 april 1996 Piasweg 7 2742 KA Waddinxveen MARGARETHA ADRIANA VAN LEEUWEN-VENTE Rozen als afscheid, rozen vol rouw. Rozen uit liefde, enkel voor jou. Je laatste rozen hebben wij zorgvuldig uitgekozen, als blijk van dank aan jou. P.J. van Leeuwen W.A. den Boer Familie Den Boer Familie Van Alphen Uit aller naam: A.J.P. Venema Rouwcentrum 'Gouwehof' Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto's, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. Dolmar kettingzagen (gewoon de beste!) Tel.: (0172) 49 32 82 Tel.: (0172) 21 31 50 ADRIANUS ANTHONIUS DE VOS Aai E.T. LEMETTE Ben Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam 010-4.66.11.00 DAG EN NACHT BEREIKBAAR 0182-614719 REGIOBUREAUS: Zuid-Holland Noord, Alphen e.o. (071) 512 80 70 Rotterdam, Gouda e.o. (010) 413 02 30 Utrecht, Woerden e.o. (030) 231 33 33 Samen.... een woord, dat meer inhoudt dan met z’n twee Samen.... een koestering, een streling, in wel en in wee Samen.... je leven leren leven in samenzijn Samen.... 't leven aankunnen met vertrouwen, liefde en ....pijn! Samen! Naast Rijneke Boulevard, Zoeterwoude Inlichtingen: (071)580 36 23 (06) 54 68 06 55 tot 23.00 uur NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 if RK[ND LID VAN PMUVU l l KRAiVf RODE KRUIS DONORCENTRUM, mevr. A.M. Spaargaren Burg. Colijnstraat 48a 2771 GH Boskoop telefoon: (0172) 21 24 35 VA collectie '95/'96 en diverse accessoires NêOERUNOSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVMRTCNOERNEMINGEN G O B ,i Indien u tussen 18 en j; R.K. Begrafenisonderneming Prot. Chr. Begrafenisonderneming Voor Alphen aan den Rijn en omstreken voorheen W. van der Louw Bel voor info: 0318-623577 b.g.g. 06 53 266637 Het adres voor: Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn. Gouwestr. 18, 2771 CH Boskoop. Stationsstr. 16, 2741 HS Waddinxveen. Tel.: (0182) 61 22 00 elke ochtend v.a. 10.00 uur open behalve maandag, vrijdag koopavond, zaterdag 10.00-17.00 uur. Einsteinstraat 19 2811 Tel.: (0182) 39 50 94 Kortingen van h 25%-75% De Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn. Vrijdag 19 april van 13.30 uur tot 21.00 uur. Fouragehandel G.J. Houtman B.V. Directie én medewerkers I. v.m. vakantie is de praktijk van J. J. Alberts, huisarts GESLOTEN van 26 april t/m 3 mei Waarneming voor de achternamen beginnende met: A t/m E: dr. v.d. Brule, Zuidplashof 11 telefoon: 61 92 39 F t/m O: dr. Vreeken, Weidezoom 50 telefoon: 61 29 79 P t/m Z: dr. v.d. Linde, Souburghlaan 15 telefoon: 63 22 22 Bij overlijden en eerste verzorging in het rayon Mocrkapelle, Zevenhuizen en Waddinxveen. Dag en nacht bereikbaar. In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Profiteer drie dagen lang van onze speciale lentekorting Burgemeester Colijnstraat 5 - 2771 GC Boskoop Telefoon (0172) 21 01 48 VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS van 18.30 tot 21.15 uur in het op het I.T.C.-terrein, Italiëlaan 4, Hazerswoude/Boskoop. 70 jaar bent, kunt u zich als bloeddonor laten inschrijven bij het:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 4