WOONBON WADDINXVE s o K Chem-Dry R O A 3 O SCHOON GENOEG VAN VUIL TAPIJT? WONINGZOEKENDEN LET OP! 3 Chem-Dry VERANTWOORDING WONINGEN Waddinxveen/Gouda e.o. (0182)63 0699 Alphen aan den Rijn e.o. (0172)44 1041 VrienMjfi verzoog Wingerd 334 Alpherbrink 49 Wikkeveld 12 Wingerd 540 Jan van Bijnenpad 143 Peter Zuidlaan 112 KANTOORSLUITING Houweling Woonsfeer gaat verbouwen Koninginnedag 30 april is het kantoor gesloten. Koninginnedag 30 april is het kantoor gesloten. Het bestuur. Het bestuur. Hooftstraat 187, (Naast de Julianabrug), 2406 GH Alphen a/d Rijn. Tel. 0172 - 475871 G datum: URGENTIE, voorrang bij noodsituaties Vanaf vrijdag 26 april kunt u voor alle woondiensten terecht bij “Woonpartners Midden-Holland” aan de Mercuriusweg 27. Het telefoon nummer is (0182) 64 64 64 Tijdens de sluitingsdagen blijven wij bereikbaar voor storingen van dringende aard. De huurders kunnen daarvoor rechtstreeks de boodschappendienst te Den Haag bellen. Telefoonnummer: (070) 307 04 12 Vanwege het samengaan van de werkorganisaties van de Woningbouwcorpo raties “Waddinxveen”, “SSW” en “Beter Wonen” zal ons kantoor op 24 en 25 april gesloten zijn. STICHTING SAMENWERKENDE WONINGBOUWKORPARATIES KANTOORSLUITING BEL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN GRATIS DEMONSTRATIE - LEES DE SPELREGELS; - CONTROLEER OF U VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN ZOALS DEZE IN DE ADVERTENTIE WORDEN VERMELD; - VUL DE WOONBON VOLLEDIG IN. Vanwege het samengaan van de werkorganisaties van de Woningbouwcorpo raties “Waddinxveen”, “SSW” en “Beter Wonen” zal ons kantoor aan de Sta- ringlaan met ingang van 24 april definitief gesloten zijn. Vanaf vrijdag 26 april kunt u voor alle woondiensten terecht bij “Woonpartners Midden-Holland” aan de Mercuriusweg 27. Het telefoon nummer is (0182) 64 64 64 Tijdens de sluitingsdagen blijven wij bereikbaar voor storingen van dringende aard. De huurders kunnen daarvoor rechtstreeks de boodschappendienst te Den Haag bellen. Telefoonnummer: (070) 307 04 12 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I van van van van 16.00 12.50 3.50 49.50 WONINGBOUWVERENIGING WADDINXVEEN I I I I I I I I I I I I I I I J FiR2' ling»l lerkaJ ATTENTIE! Laat uw tapijt of meubelstoffering vakkundig reinigen door: FOUTIEF INGEVULDE WOONBONNEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN. SPELREGELS “I I I I I I I I I I I I I I I I per jaar ■Mand fl flML m<K| gBHüfl an^angl.inT|KHMT>mmer, nhout Herma 2- ^Dé tapijt en meubel-^ reinigers -- bu^°gcboTskooPi (0172)21 72 49. Koninginnedag 3^pr.l Bevrijdingsdag 5 Voor examen geslaeg VLAG UIT’. -73 90 voor 17.50 van ic nn 2035 voor 16.45 voor 475 voor Om onze fraaie collectie nóg beter te presenteren wordt ons winkel- interieur verbouwd. De boel gaat op zijn kop. Dus we gaan opruimen! Alle meubelen, lampen en karpetten die op onze begane grond worden getoond bieden we de komende vier weken aan met een wekelijks oplopende korting. De eerste week 10%, de tweede 20%, de derde 30% en de vierde 40%> korting op de getoonde begane-grond voorraad. Actuele design-artikelen waarop u zelf uw korting bepaalt. Maar..... weg is weg! iet BOSKOOP E E N T M E WOONKRANT E m/v o huur DOORSTROMERS 35 3 STARTERS 18T/M 22 JAAR STARTERS VANAF 27 JAAR 0070 geen 2 t/m 6 personen maximaal ƒ46.000,- geen De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en gelegenheid de woning te bezichtigen. Reageert de kandidaat niet binnen twee werkdagen op deze uitnodiging, dan vervalt de kandidatuur. Indien de kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek, dient hij de volgende bewijsstukken mee te nemen naar de verhuurder: - de meest recente jaaropgave(n) van de leden van het huishouden; - laatste loonstrook; - identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese reiskaart); - uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens voor kandida ten die zelfstandig buiten de gemeente Waddinxveen woonachtig zijn. Er wordt alleen bericht gestuurd als u in aanmerking komt. grSer It ala Fort 2j 'Pastot Fauteyi ^tdaastalglas en n'fgfas Her ma )®||Fessoir L160 paars-roze bekleding Sbank Zazou in mode met laden 4 stoelen frame ouderen vanaf 65 jaar 1 of 2 personen maximaal 58.320,- geen Wanneer u interesse heeft voor een woning, wilt u dan zo vriendelijk zijn alleen de bon in te leveren en niet alvast de vertrekkende huurder te bezoeken. Als u geselekteerd wordt voor een woning krijgt u de gelegenheid om de woning te bezichtigen. U kunt zich voorstellen dat het voor de bewoners niet prettig is dat iedereen aanbelt en vraagt of de woning alvast bezichtigd kan worden. 0071 0041 Ondergetekende woont Heeft binding met Advertentienummer Adres Naam en voorletters Huidige adres Postcode en woonplaats Telefoon thuis Telefoon werk Geboortedatum Aantal personen Totaal huishoudinkomen volgens laatste o zelfstandig o Waddinxveen o koop Kale huurprijs o niet zelfstandig, o regio Aantal pers. 3 1 TOELATINGSVOORWAARDEN: Speciale bestemming Aantal personen Belastbaar gezinsinkomen per jaar Bijzonderheden ADRES: Woningnummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Overige Eigenaar TOELATINGSVOORWAARDEN: Speciale bestemming Aantal personen Belastbaar gezinsinkomen per jaar Bijzonderheden iOrtg Itijn geen 1 t/m 3 personen max. ƒ46.000,-/1 pers. max. ƒ35.000,- Indien de huursubsidie meer dan ƒ300,- bedraagt, vervalt de toewijzing. set es$f in Lei pux iet vi «•Casi Hulst its-bank utaccera lank b&È fëtaeubel op wiel- >^eèp;uglcuningen ^Hspiege) met Dione met llyiachterwand Riet* Nepal kar- esdoom Leolux Nr. 0079 ETAGEWONING 3 3 (woonkamer 18 m2) 529,54 per maand 46,56 per maand n.v.t. 576,10 per maand douche, combiketel, lift, berging, balkon 1 mei 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging SSW INFORMATIE Maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur, vrijdag van 8.30-1.2.30 uur op het adres Raadhuisplein 1,2741 HR Waddinxveen. Persoonlijk onderhoud: u wordt verzocht hiervoor een afspraak te maken op doorkiesnummers (0182) 62 45 27 of 62 45 28. Geb. datum 29-11-1970 Geb. datum 23-02-1975* Aantal pers. 1 ADRES: Woningnummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Overige Eigenaar Hülsta hoekt lak Label 3-: rug in weefsto facetrand 2-zitsbankïJ kersenhout W; bekleding^® Bor tafellal piumblad G a Indoor vk Odeon papei rood leer Ij pc Vitrinek uch garderob rwandmeubel |1 in Italiaajf ■tLab< REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhui- zen-Moerkapelle. OVERGANGSREGELING Woningzoekenden die in het kader van de overgangsregeling tot 1 oktober 1995 bij de gemeente stonden ingeschreven kunnen tijdelijk een aantal extra punten bij hun bewoningsduur of leeftijd optellen. VOORRANG Gedurende de eerste vier weken hebben plaatselijke ingezetenen en personen met een economische en/of maatschappelijke binding met Waddinxveen voorrang. ONJUISTE VERMELDING Aan een eventuele onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordening. Aantal pers. 1 :er V Nr. 0077 ETAGEWONING 1 3 (woonkamer 20 m2) 540,51 per maand 15,91 per maand n.v.t. 556,42 per maand douche, combiketel, balkon, berging 16 mei 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging SSW BL- score 472 Om uw inkomen goed te kunnen vaststel len, wordt u verzocht een I.B.-60 verklaring bij de Belastingdienst op te vragen en deze bij uw Woonbon in te leveren. Dit is slechts éénmaal in een kalenderjaar van toepas sing en is noodzakelijk om eventuele mis verstanden te voorkomen. I.B.-60 verklaringen zijn pas vanaf mei bij de belastingdienst verkrijgbaar. o jaaropgave o aanslag inkomstenbelasting Geb. datum 13-06-1954 22-03-1952 Nr. 1053 ééngezinswoning BL- score 38 Nr. 0078 ETAGEWONING 5 4 (woonkamer 27 m2) 679,15 per maand 46,56 per maand n.v.t. 725,71 per maand douche, combiketel, lift, berging, balkon 1 mei 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging SSW Nr. 3013 FLAT MET LIFT 4e etage westzijde 2 kamers 762,65 per maand 132,00 per maand n.v.t. 894,65 per maand c.v., balkon, lift, berging, douche 1 mei 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging SWB Een deel van de beschikbare woningen wordt gereserveerd voor woning zoekenden die door omstandigheden op korte termijn dringend een andere woning nodig hebben. Is er sprake van medische problematiek dan wordt door het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen een afspraak gemaakt met een onafhankelijk medisch deskundige. Deze deskundige zal een advies geven aan het college. Is er sprake van sociale problematiek dan vraagt het college advies aan bij de ’’Vierstroom” in Bodegraven. In beide gevallen bedragen de behandelingskosten 124,-. De beslissing op uw aanvraag krijgt u schriftelijk van het college van Waddinxveen toege zonden. In dezebrief staat vermeld of u een urgentie heeft gekregen; bin nen welke termijn en voor welk type woning u in aanmerking komt. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Huisvestingszaken van de afde ling VROM. Reakties 41 Reakties 9 58 Reakties 7 Krstelb room !cetkam< ïhet spi LpaiJ geen min. 2 t/m max. 6 personen maximaal ƒ68.040,- Indien de huursubsidie meer dan ƒ300,- bedraagt, vervalt de toewijzing. geen 1 t/m 3 personen max. 46.000,- 1 pers. max. ƒ35.000,- Indien de huursubsidie meer dan ƒ300,- bedraagt, vervalt de toewijzing. Indien u in aanmerking wilt komen voor één van de woningen, genoemd in de advertenties, dient u zich te houden aan de volgende spelregels: Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die ten min ste twee jaar ingezetene zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen; lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen, indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op: - het starter of doorstromer zijn; - de leeftijd van de woningzoekende; - - het belastbaar huishoudinkomen; - de samenstelling van het huishouden; - de woning die wordt achtergelaten. U kunt uitsluitend reageren door volledige invulling van de woonbon. U mag maximaal twee woonbonnen per woonkrant inleveren. Op de woonbon staat het adres en de sluitingsdatum vermeld. Bonnen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling.genomen; dit geldt tevens voor niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen. Het heeft geen zin om andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed op de toewijzing hebben. Toewijzing van een woning geschiedt na toetsing van de gegevens op de woonbon. Indien er na de toetsing meer kandidaten overblijven, worden zij op volgorde geplaatst, die wordt bepaald door: - bij starters: de leeftijd (de L-score). De oudste starter komt het eerste in aanmerking. - bij doorstromers: de laatste verhuisdatum (de B-score). Degene met de langste woonduur in de huidige woning komt het eerst in aan merking. Indoor uplighter Banz Bord beuken Dressoir in blank-btl 2+3-zitscombinatie Farolitoj met lak blauw Castelijnw; Jazz met hoofdsteun JABa omblad Insa 2’/2-zits bang bijzettafels Montis set tjes Locis hoekkastje it Bennekom salontafel 1 facetrandWK karpet 1 gezandstraald glasblad jE® Ligne Roset chaise lougriél- pet handknoop 2wxzWrcffl geen 4 t/m 7 pers. >40 jaar minimaal 2 pers, min. 46.000,- max. 58.320,- geen Alleen invullen als u zelfstandig woont Type huidige woning Aantal kamers Eigenaar Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister staat ingeschreven Naar waarheid ingevuld. Handtekening: 1x bijvoegen Heeft u rechten in verband met: o urgentie o overgangsregeling <3 BL-score i fel 140x85 cm Ai vitrinekast in bi gmpkamercorr^O in natui p» Casteli||| :n dreseWX BEREKENING BL-SCORE Starter: ouder dan 18 jaar, 1 punt per maand. Doorstromer: 1 punt per maand dat u in uw huidige woning woont. Nr. 1052 FLAT 2 4 (woonkamer 25,82 m2) 580,92 per maand 45,08 per maand 75,00 701,00 per maand cv, balkon, lift, berging, douche 1 juni 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging Waddinxveen BL- Adv.nr. Adres score Tesselschadelaan 120 285 Eksterdreef 33 312 WIE IS EEN STARTER? Een woningzoekende uit Waddinxveen, regio of daarbuiten, die geen zelfstandige woonruimte achterlaat, dus: nog thuis woont op kamers woont personen met een verbroken relatie die geen woning achterlaten WIE IS EEN DOORSTROMER Een woningzoekende uit Waddinxveen, regio of daarbuiten, die over een zelfstandige woning beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop. Dus nu woont u in: een huurwoning van een corporatie of een particuliere verhuurder een koopwoning cm Gallina granieten |k| 170x240 ■Bkt dimng ■Ster spiegel Arumrtf 00 Montis set van □ten met groene UMgteuil Sedeo in stof^ ntschuiftafel 155(2O9^P Kei 3-: Leni col Wandspiegel ■wagen Fage| Ebankfl ^sdoott STARTERS VAN 23 T/M 26 JAAR BL- score 165 5 (woonkamer 32,26 m2) 793,03 per maand 17,38 per maand n.v.t. 810,41 per maand combiketel, tuin, zolder, berging, douche 1 juni 1996 n.v.t. Woningbouwvereniging Waddinxveen Deze bon dient uiterlijk op dinsdag 23 april 1996, vóór 12 uur binnen te zijn bij de gemeente Waddinxveen, Huisvestingszaken, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Op de envelop vermelden: ’’Woonbon”. Indien u op twee aanbiedingen wilt reageren, kunt u een kopie maken van deze woonbon. uitgave 17-4-96 Vlag Wimpe' Stok Houder va HUURSUBSIDIE Om voor huursubsidie in aanmerking te komen, gelden grenzen voor het (huis- houd)inkomen en de huurprijs. Huursubsidie wordt alleen toegekend als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Er wordt echter geen huursubsidie toe gekend als deze hoger zou zijn dan 300,- per maand. Dit geldt uitsluitend voor nieuwe aanvragen. Indien u reeds huursubsidie ontvangt, is het in principe niet mogelijk een andere woning te gaan huren als deze duurder is dan uw huidige woning. Uitzonderingen op deze beperking kunnen van toepassing zijn voor huis houdens die aangewezen zijn op woningen die schaars zijn, zoals woningen voor grote gezinnen en aangepaste woningen. Vondellaan 36***** Leolux fauteuil Isolina met Ploegstof Livorno Ligne Roset zitbank Incognito met weefstof grijs Perobell 2l/i 3-zitsbank in katoenen streepstof Gallina ronde granieten eetkamertafel Set van 4 Accente Loom eetkamerstoelen Banz Bord wand- Hülsta slaapkamercombinatie in boiré hout Igtóruteuil in blank ■Keuken Leolux üe in blank beuken ugSreefstof Label fauteul B&msolewand met tv-podi- 'enti •Gallina set granieten ■WBotti ai Bank rn «rlamn^B den Spica ^SDB vitrineflKr Kam Indoor vloSgfc 5)x9O cm met4 stoeICT noten met zwarte lak Giorgetti 3-zitsbank met gegolfde ^netja |x22O r zwarl Sur M stw4 Aantal Woonduur personen Reakties 18-06-1936 Adv.nr. Adres 0061 Havikhoek39 Adv.nr. Adres 0068 Buizerdhoek 19 Urgentieregeling Laat schaarse woning achter Opnieuw in de Woonkrant gepubliceerd Buiten de Woonkrant om verhuurd Nog in behandeling Adv.nr. Adres 0069 Kerkweg-Oost 273 it karpet Fan 2 faute^OPallone Ij /deuren n<^ra/lak zanJ in klapW^^mei^ Jori bankstel 3-2-1 -zits 4600 met rood leder Hülsta garderobeset zwart/chroom met spiegel weefstof zalmkleur Indoor set tafellampen metaal/glas Kinast karpet 170x240 cm handtuft in hoogglans lak Castelijn eetkamerset van 2-delige uitschuifbare driehoektafel in blank beuken metaal en gestoffeerde rug en zitting Ligne Roset zitgroep 2’/z 3-zitsbank Opus in alcantara blauw Pastoe 4-deurs dres soir beuken met zwart Hülsta vouwdeur-garderobekast met fraai vervormd front in lak wit Metaform eetkamertafel met rond blad in terra kunststof op metalen kolomvoet Montis fauteuil Suite in softleder naturel of abricot JAB karpet handtuft in zuiver scheerwol 200x250 cm Leolux Wi 4- 3-zits bankenset Mincio in geschuurd leder terra. ^Tussentijdse verkoop voorbehouden systeem in "blank beuken met groene lak Wollen vloerkleed 200x240 gputerkast in antr^ pet blauwe 1; ér opaal üj|h ■■■■nsole me^H Mp 200x^H) .^^Bcente f^HHVl ^X^toelen HV beuken mout S SO cm«] £ni wand hx in natur^^ ruthelijn eetkffl salontafel noten 100cm rond Leolux 2+3-zits zitgroep Catalpa in leder zwart Pastoe Amsterdammer wandkast met rolluik lerobekast met vouwdeuren wit lak incl. veel accessoirqj^^Jgne Roset wandkast Biblia in kersenkleur/wit ink Barzoi in gele bekleding Leolux tafelseyfri noten met zwarte lak Giorgetti 3-zitsbank met gegolfde ^Hülsta gai ^^zitsl ;ele bd| kslaafl «&i?rnd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 6