Fromagerie Nicolai van Velzen Laatste 12 woningen bij Apollolaan Groningen Gitaarduo besluit concertreeks Vlaardinger doorbreekt Letse wielerhegemonie f I Dufs mode i ELKE VRIJDAGAVOND KOOPAVOND!! tot 21.00 uur de plusmarkt hebben óók op donderdagavond koopavond) I 4s/ Muziekkeuze van Jan van der Krans Slotsoiree Alliance Francaise Onderlinge Zwammerdam Blouses T-shirts Tops te kust en te keur COLOPHON Natuurwandeling door Gouwebos I MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND I KERKDIENSTEN V F Weekblad voor Waddinxveen Bromfietsverzekering 1996/1997 automaat ƒ175,- met versnellingƒ495,- De premies zijn incl. alle kosten. Tussen 16.00-18.00 uur zitten wij er klaar voor om je te ontvangen! Brom es an. Ons adres is: Van Lennepstraat 20a - Alphen aan den Rijn Telefoon: (0172)47 71 77 1 frrrm F PAGINA 9 VOOR WEEKBLAD WADDINXVEEN- WOENSDAG 17 APRIL 1996 Het Groningen Gitaarduo bestaande uit Remco de Haan en Erik Westerhof. ZONDAG 21 APRIL Sperwer- laan: SoW-dienst in Wachttorenbe- Groens- Nieuwstraat Haven- ningen. (Tekening: Henk Klunder Architecten). Geboren: Adelheid Elisabeth d.v. J.C. Bakker en A.I. Veer man; Job z.v. C. van den Berg en M.Z. de Hek; Amber Rosa lie d.v. A.C. de Bruin en M. van Helden; Thijs Pieter z.v. R.F. Meijer en A.A. Versluis; Judith Lena d.v. G.P. Rijksen en J.W. Hofman; Jordy z.v. en Michelle d.v. M.J. Uittenbroek en A.L.M. Eterman; Dennis Berend z.v. J.B. Veldwijk en A.M. Verschoor; Jack z.v. H. Voorham en L.G. Daniels; Ger hard Simon z.v. J.C. Bax en G.W. Breugem; Suraj z.v. D. Ha- rylallsingh en C.I.R.D. Hiralal; Kristel Joanne d.v. F. Rama ker enA. van de Water; Jamiro z.v. J.W. Verkaik en M.C.E. de Graaf. WADDINXVEEN - In de ditmaal droge en zonnige vierde wielerronde van Waddinxveen heeft Vlaardin ger Martin Schouten beslag weten te leggen op de zo wel de eerste als de leidersprijs. Hij doorbrak daar mee de Letse hegemonie van de laatste twee j aar toen Kasper Ozers (1994) en Juris Silovs (1995) zegevier den. Nicolai van Velzen is in het bezit van het MBO-diplo’ma en was drie jaar in dienst van het Korps Mariniers. Daarna werkte hij bij een kaas-speci- aalzaak in ’s-Gravenzande. De nieuwe winkelier in Wad dinxveen wil in zijn fromage rie betere en goedkopere pro- dukten verkopen en is vast van plan het zijn klanten naar de zin te maken. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brut_' 9.30 uur ds. A.W. van der CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Vittorkerk, Zuidkade BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS*. Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur H. Tieleman DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene verga dering j OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage^ 9.30 uur kand. son, Valkenburg 16.30 uur kand. R.D. Ander son, Valkenburg Alphen aan den Rijn De bouw wordt in opdracht van Abcon Projectontwikke ling Woerden BV door de eveneens in Woerden geves tigde Verenigde Bouwbedrij ven Van der Heijden BV gere aliseerd. De Pater Makelaardij BV in Waddinxveen heeft, door het begeleiden van de verkoop, de 12 kopers blij kunnen maken met de aankoop van deze gro te woningen op een mooi plekje in Waddinxveen. ige: R.D. Ander- Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1, 2400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 2741 HH Waddinxveen Postbus 372 2740 AJ Telefoon: 0182-630332 Telefax: 0182-632633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182-630332 ‘Want zonder klanten kunnen wij geen vers produkt verko pen*, aldus Nicolai van Velzen die in de winkel wordt gehol pen door zijn vriendin Anouk de Ruiter en medewerkster Wendy Zeyl. WADDINXVEEN - Donderdagavond 25 april om half negen zal in de raadzaal van het Waddinxveense ge meentehuis het laatste concert in de serie kamermu ziekconcerten van dit seizoen worden verzorgd door het Groningen Gitaarduo met Remco de Haan en Erik Westerhof. De toegangsprijs bedraagt 15 gulden (CJP- en Pas-65+-houders f 12,50). WADDINXVEEN - Zondag middag 21 april tussen twaalf en tweee uur pakt ’Da Capo’ bij de lokale RTW-radio de draad van het oude concept weer op door een plaatsge noot zijn muziekkeuze in de studio ten gehore te laten brengen. Deze keer viel de eer te beurt aan de Waddinxvener Jan van der Krans, die naast zijn afwisselende baan, in zijn vrije tijd een 14-daags mu ziekprogramma samenstelt In fromagerie Nicolai van Velzen (rechts op de foto) met in het midden zijn vriendin Anouk de Ruiter en links medewerkster Wendy Zeyl. (Foto: Sjaak Noteboom). boord 15.00 uur ds. M. van Cam- pen (aangepaste dienst) 18.30 uur ds. A.W. van der Plas Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg 17.00 uur ds. H. Schipaan- boord Rehobothschool, hoek: 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixh 9.00 uur ds. A.A. van Houwe- lingen 17.00 uur Ontmoetingskerk de Vries (Haarlem), tweede werd Corina Griep (Spijke- nisse) en derde (in een fotofi nish) Regina van Zuylen (Ou- dewater). Eugenie van der Linden (Noordwijkerhout) veroverde de leidersprijs. Bij de recreanten werd Pleun Stout (Hendrik Ido Ambacht) eerste, Eric Langenhuizen (Sint Michielsgestel) tweede en Jan Dubbeldam (Ammer- stol) derde. De snelste bij de cyclo-spor- tieven waren 1. Peter Uiten- daal fZeist), 2. Dirk-Jan van Reek (Noordwijk) en 3. Henk Leurs (Ouderkerk aan den Amstel). Op de tweede plaats zag het massaal toegestroomde pu bliek Tadeuss Rizie (Estland) eindigen. Derde werd Jan Hordijk (Mijnsheerenland) en vierde Jan van Velzen (Zoetermeer). Winnaar Martin Schouten veroverde ook de Rabo-lei- derstrui van het Kringklasse- ment, waarvan de Waddinx veense koers - waar het met de goed bezochte braderie goed toeven was - de eerste was uit een reeks van zeven. Voor het eerst was er in het Gouwedorp ook een dames- koers. Er gingen 33 dames van start. Eerste werd Kristel BOSKOOP/WADDINXVEEN - Het einde van de 26 lessen Frans wordt woensdagavond 24 april om kwart over acht door Alliance Francaise in de Rozenburcht aan de Rozenlaan in Boskoop gevierd met een slotsoiree, waarin de verschil lende groepen zich presente ren en laten zien tot welke hoogte zij gestegen zijn. Op de ze avond zal - zoals bericht - ook afscheid genomen worden van docente en oud-directrice des cours Nel van den Burg, in Boskoop het gezicht van Alli ance Francaise. Er is dit sei zoen hard gewerkt door de cur sisten. Velen hebben de toets ’Bilan’ gedaan. Voor ’Bilan 1’ zijn er 25 cursisten geslaagd en voor ’Bilan 2’ zijn het er 17. Zij zullen volgende week woensdagavond hun diploma in ontvangst kunnen nemen. De slotavond zal verder wor den verzorgd door het orkest Polytour, dat bestaat uit Jean Pierre Guiran (accordeon en zang), Lion Van (contrabas), Jan de Jong (sologitaar) en Steef de Ridder (ritme- gitaar). Zij voeren de bezoekers terug naar de glorietijd van de Fran se chansons. Muziek en tekst zijn uit het leven gegrepen. Soms weemoedig, dan weer uitdagend. Django Reinhardt’s ^^iposities geven een zigeu- neracntig accent aan hun op treden. kon de bouw van start. Alle woningen zijn reeds ver kocht. Daarom sloegen de ko pers van de woningen, gehuld in witte laarzen, jassen en helm en geassisteerd door de heihaas, de paal de grond in. Het bouwplan bestaat uit 8 twee onder één kap woningen en 4 eengezinswoningen. Het ontwerp is afkomstig van het Rotterdamse architectenbu reau Henk Klunder Architec ten. Overleden: Helena Barendregt, e.v. R. Plomp, oud 94 jaar; Jan Johannes Breeman, oud 55 jaar; Jan Codee, oud 95 jaar; Albert Hubert Jan Salvini, oud 67 jaar; Johanna Ma- cheltje Schouten, e.v. T.H. Twigt, oud 79 jaar. GEREFORMEERDE KERKEN On t moe tingskerk, voorde: 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. A. Verdoom, Waddinxveen (SoW-dienst) RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur samenkomst EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur ds. C. Stavleu REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. F. Sachs, Den Haag CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw 79: 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, straat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek i^—i ZATERDAG 20 ZONDAG 21 APRIL Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: Arts: C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 612979 Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Sie mens, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts:G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 612676 Dienstdoende apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 617255 Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst* is uit sluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de be handeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 -11.00 uur en van 16.00 -17.00 uur. Voor deze spreek uren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aan vraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoed gevallen bereikbaar. Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182- 610462. voor de patiënten in het Goudse verpleeghuis ‘Bloe- mendaal*. Dat Jan van der Krans ken nis van zaken heeft blijkt wel uit zijn keuze voor de ‘vier composities voor mandoline en clavecymbel* van Ludwig van Beethoven. Afgewisseld met een gezellig praatje over wetenswaardigheden van oud-Waddinxveen kunnen de luisteraars tevens genieten van Locatelli, Mozart en Bach. ('t Madeliefje, de kapper en WADDINXVEEN - In het winkelcentrum ’de Passage’ heeft Nicolai van Velzen de daar gevestigde fromagerie Rehorst overgenomen. In de kaas- en specialiteitenwinkel wordt vrijdagavond 19 april vanaf zeven uur een ope- ningsreceptie gehouden met een hapje en een drankje. WADDINXVEEN - Vorige week is aan de Apollolaan be gonnen met de bouw van 12 vrije sectorwoningen. Deze koopwoningen vormen de afronding van het uitbrei dingsgebied op het voormali ge A3-tracé, gelegen tussen de Zuidkade en de Mercurius- weg. Na alle voorbereidingen voor het slopen van een aantal panden, het saneren, opho gen en het bouwrijp maken, JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking WADDINXVEEN/BOSKOOP - Zaterdagmorgen 27 april om tien uur houdt de afdeling Al phen aan den Rijn en omge ving van IVN (Vereniging voor Matuur- en Milieuedu catie) een natuurwandeling door het Gouwebos (start Lin- naeusweg te Boskoop). De ontwikkeling van dit parkachtige landschap tus sen Waddinxveen en Boskoop en de daarin levende planten en dieren zijn sommige van de onderwerpen tijdens deze wandeling. Er zijn veel soor ten planten en vogels te be wonderen. Vooral bosvogels als de tjiftjaf, de fitis, de grote bonte specht en de roodborst komen er voor. Op de dijk heeft men een mooi uitzicht op de weilanden richting de Gouwe. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur student G.J.N. Moens Dit is tevens de laatste maal dat de concerten in de raad zaal aan het Raadhuisplein worden gehouden. Voor vol gend seizoen wordt gezocht naar een andere geschikte lo- katie voor de kamermuziek concerten. Het Groningen Gitaarduo heeft een zeer afwisselend programma samengesteld. Verschillende werken zijn oorspronkelijk voor twee gita ren geschreven, andere zijn door het duo voor gitaar be werkt. Bij de originele werken voor gitaarduo gaat het om de ’Se renade in A uit opus 96’ van Fernando Carulli (1770- 1841), een typische gitaar- componist om het zo maar eens te zeggen. Van de in 1924 geboren En gelse componist Stephen Dodgson staat een werk op het programma, dat hij in 1994 speciaal voor het Gro ningen Gitaarduo schreef. Het heeft als titel ’Riversong’ en is gebaseerd op een ge dicht van John Heath- Stubbs. Dodgson heeft veel muziek geschreven voor gitaargroot- meesters als John Williams en Julian Bream. Het pro gramma bevat verder werken die voor de combinatie van twee gitaren is gearrangeerd en bewerkt. Het ligt voor de hand dat men bij het zoeken naar geschikte muziek te rade gaat bij piano muziek. Het Groningen Git aarduo vond een aantal wer ken bij de muziek van Albeniz en Debussy. Van eerstgenoemde compo nist spelen ze Cadiz en Sevil la uit verschillende pianocycli van Albeniz en van Debussy bewerkten ze het bekende ’Claire de Lune’ en ’Colli- wogg’s Cake-Walk’. Overbe kende werken van Debussy die ongetwijfeld beeldschoon zullen klinken in deze verras sende bezetting. Tot slot van het concert zal de ’John McLauglin Suite’ wor den uitgevoerd. Ook hier gaat het om een bewerking van het duo. John McLaughlin is vooral bekend als jazz-rock gitarist en speelde mee bij Miles Davis en in het Maha- vishnu Orchestra. In de mu ziek die op het kamermuziek concert gespeeld wordt zijn vooral invloeden van Indiase muziek te bespeuren. Tijdens hun studie bij Willem van Lier aan het Stedelijk Conservatorium van Gronin gen, debuteerden Remco de Haan en Erik Westerhof in 1980 als het Groningen Git aarduo. In 1983 sloten zij hun studie af met het behalen van het diploma uitvoerend musi cus. Sindsdien geeft het duo con certen en masterclasses in binnen- en buitenland en kan het, getuige talrijke recensies in de landelijke en internatio nale pers, op dit moment be schouwd worden als één van de toonaangevende gitaaren- sembles. In 1987 behoorde het Groningen Gitaarduo tot de laureaten van het con cours voor kamermuzieken- sembles, georganiseerd door het Nederlands Impresari aat. In 1988 won het duo de eerste prijs op het ‘troisième concours international de guitare en duo* te Montéli- mar, Frankrijk. Het duo heeft samengewerkt met bijvoorbeeld het Radio Kamerorkest, het Nieuw Vlaams Symfonieorkest (Bel gië) en het Nouvel Orchestre Philhamonique de Radio France (Frankrijk). Bovendien zijn radio- en tele visieopnamen gemaakt door onder andere BBC, ORTF, NOS. De twee gitaristen heb ben concerten gegeven in Eu ropa, Noord- en Zuid-Ameri- ka en in het Midden-Oosten. Ondertrouwd: R.D.W. Hipke en A.N.G. van den Brug; W.C.H. van Leeuwen en W.J. van den Ent; J.M.F. van der Bas en J.H. de Lange; M.P.W. Vissers en I. Slagboom; G.J.P. van Beek en G.P. Voorwinden; H.A.C. van Meel en A.M. Robbers; G. den Hollander en A. van de Wijngaard. Gehuwd: Geen opgave. Bij het erepodium van de Waddinxveense wielerrronde van links naar rechts directeur A.J. Ammerlaan van de Rabobank Wad dinxveen (uitreiking trui Rabo-Kringklassement), de renners Mar tin Schouten (1Tadeuss Rizie (2) en Jan Hordijk (3), rondemiss Bi anca v.d. Made, wethouder J.A. Hielema (CDA) en mede-organisator P. Versluis. (Foto: Stichting Wielerronde Waddinxveen). igkerk, Kerkweg-Oost: 0 uur ds. A.W. Plas 17.00 uur ds. G. Herwig, Noordwijk De Hoeksteen, Esdoornlaan: 9.30 uur ds. H. Schipaan- Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groens- voorde: Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. F 'Wfc 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 9