Elke ochtend... HEMCAR ffitpluicr- imnger-in'ti. Tennistitels geprolongeerd Tennistoernooi l De Gouwe Smash met 118 paren Be Fair-voetbal kampioen van Nederland Titel voor Bram Lindhout Gouwestaete met kleine afvaardiging in Drachten A. Lander wint competitie De Spring plank Trampolinetitel voor Melvin Kok Boskoper T. v.d. Oord schaak* kampioen WSV Gouwestaete-dames scoren veelvuldig in Griekenland Voorverkoop bij VW Zaterdag 'Demogyjada1 in sporthal 'de Dreef' Eerste mixed 30+ hockeytoernooi Rijn en Gouwe Bingo in Het Zuidhonk I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I PAGINA 29 I I Nell en Stutterheim Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 13,75. Zes van de 75 'brandweer- meisjes' van de Waddinx veense i_ ging TOOS? gymnastiekvereni- (Foto: TOOS). heinkenszand/wad- plNXVEEN - Via overwin ningen met respectievelijk 5 en 3 tegen 0 en een doelpunt loos gelijkspel is de Waddinx veense voetbalvereniging Be pair landskampioen gewor den van de afdelingskampioe- nen. WOENSDAG 19 JUNI 1996 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: 1 t verdiend naar een nederlaag te spelen en T. Goor zette zijn opmars voort door M. Moer land knap onder de tafel te spelen. In het middengedeelte wist F. Ritter tegenstander J. Alle drie kregen dezelfde tijd (36.8) en Jim kreeg het zilver toegewezen. Zilver was er ook voor Claudia van Harskamp op de 50 rug bij de meisjes on der 17 jaar, Claudia tikte aan na 38.9. den van dit seizoen en de 307e en 308e vanaf de aller eerste regionale Demogyjada. Er zijn tijdens een Demogyja da geen prijzen te winnen voor de beste of origineelste groepen. Het publiek waar deert elke groep door middel van een daverend applaus. Aan het alternatieve toernooi in Emmen zal de hele wereld top van het dameswaterpolo aanwezig zijn. Immers, in te genstelling tot het herenwa- terpolo is dameswaterpolo (nog steeds) geen Olympische sport. CO Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. keukenarchitectuur Ridderhof 51 Alphen a/d Rijrt Telefoon 0172-44.32.69 I I I I I I I I Postcode: Een regionale Demogyjada biedt dansgroepen uit heel Nederland, die verschillende vormen van jazzdans beoefe nen, de mogelijkheid hun dansen aan iedereen te laten zien. De beste of origineelste groe pen kunnen wel worden uit genodigd voor de landelijke Demogyjada die altijd in no vember in het Haagse Con gresgebouw wordt gehouden. Zo zullen de kindergroepen, de jeugdselectie, de heren- jazzgroep, de demonstratie- groepen I II en andere re creatieve dansgroepen van de Waddinxveense gymnastiek vereniging ongeveer tien ver schillende dansen laten zien. Zondag 16 juni zijn alle fina lewedstrijden gespeeld. Na afloop van deze wedstrijden heeft voorzitter Dick Ha- meetman van De Gouwe Smash de prijzen uitgereikt. De uitslagen zijn: Gemengd dubbel D: 1. M. Feih - G. v.d. Berg, 2. J. Boonstoppel - H. Blom; dames dubbel D: 1. D. Vrijdagavond 14 juni was na tuurlijk een hoogtepunt. Met live-muziek van de band ‘Simple Simon1 is tot in de kleine uurtjes uitbundig feest leuw niet tot een overwinning en handhaafde zich in de kelder van de schaakdivisie door zijn nederlaag tegen J. v.d. Kaarten voor één voorstelling kunnen aan ’de Dreef worden gekocht en kosten voor vol wassenen f6,- en voor kinde ren tot en met 12 jaar f4,-. Een aantal dansen worden herhaald van de jubileum- show, maar het merendeel van de dansen is voorzien van een nieuwe choreografie en muziek. De TOOS-dansgroe- pen staan onder leiding van Daniële Struis, Suzan Bik en Ariënne Zwijnenburg. Hierbij maakt het niveau niet uit. Iedere dansgroep, onge acht leeftijd, vaardigheid en samenstelling, kan aan één van de 26 regionale Demogy- jada’s van dit seizoen mee doen». gevierd.’ Alle toeschouwers, door het voetbalspektakel in Engeland iets minder dan an dere jaren, hebben genoten van vele prachtige en span nende partijen. Ook de deelnemers waren vol lof over het toernooi en de ge zellige sfeer die deze tennis vereniging uitstraalt. ‘Wij ko men volgend jaar zeker te rug1, liet menige deelnemer horen. Komende zaterdag wordt in Waddinxveen de 25e en 26e regionale Demogyjada gehou- DRACHTEN/WADDINXVEEN - In het zwembad ‘De Welle* in Drachten was de nationale zwemtop bijeen om de jaarlijkse titelstrijd te vieren. Het Waddinxveen se Gouwestaete gaf acte de preésence met een kleine afvaardiging. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad i zntv Diin an d/Nvixiro adt gewone rondes gespeeld Heiden. Als laatste een goed resultaat ZZ.Z. van hocfdprijs. De gewone rondes Ófferen tegen P. van Offeren, met dien verstande dat ook H.E. van Offeren de kelder van de schaakdivisie niet wist te ontstijgen. puntendeling af te dwingen. E. Philipse bereikte de vijfde positie door een overwinning wekenlang de tegen W. v.d. Hoek, die duide lijk een te sterke tegenstan der tegenover zich had. Grote verrassing dit seizoen is A. van Nieukerke, die bij afsluiting van dit schaaksei- zoen zich zelfs in de top 10 weet te handhaven en deze laatste ronde ook de niet ge ringe G. v.d. Knaap aan de zegekar wist te binden. In een tijd van 1 minuut 10,10 seconden leverde hij nog een formidabele prestatie op de 400 meter door ook daar beslag te leggen op de tweede plaats. Bram Lind hout werd bij het verspringen met 4,32 meter eveneens Ne derlands kampioen. Het is winstpartijen jammer dat de rugwind met 3,2 te sterk was om een niëUw Nederlands record Renate Rutgrink mocht be halve de fraaie beker voor de overwinning van dit jaar ook de nog grotere en mooiere wisselbeker definitief meene men, omdat dit de derde maal in successie was. Ook Michel Hessing ging be laden met bekers naar huis. Beiden kijken terug op een week met veel boeiende par tijen, terwijl de wedstrijdlei ding zich soms in allerlei bochten moest wringen om verhinderingen tot een aan vaardbaar wedstrijdschema te formeren. Het weer was ditmaal zeker geen spelbre ker.De uitslagen zijn: dame- senkel: Renate Rutgrink - Karin Morsch; damesenkel 35+: Nel v.d. Nat - Wil Hel mer; herenenkel: Michel Hes sing - Rutger Planken; heren enkel 35+: Peep Schreuder - WADDINXVEEN - De veel zijdige atleet Bram Lindhout van de Waddinxveense sport club Antilope heeft afgelopen weekeinde in Barendrecht tij dens de Nederlandse kam pioenschappen voor vetera nen beslag gelegd op een lan delijke titel. De Waddinxvener kwam uit in de categorie van veteranen 65+. Op de 100 meter kwam hij tot de respectabele tijd van 15,9 seconden, waardoor hij tevens de Nederlandse kampioenstitel veroverde. Ligt het accent bij de middag- groepen meer op de kinder en jeugdgroepen, bij de avondvoorstelling gaat het meer om de volwassen groe pen die hun dansen vertonen. TOOS is zaterdag goed verte genwoordigd. finale van de landelijke kam pioenschappen voor club- teams samen met Sabine, Ga by en Kim. In de door Pro Patria georga niseerde eigen clubkam- pioenschappen is Melvin Kok met Daphne tweede gewor den bij het synchroon en vier de bij het individueel sprin gen. De Waddinxvener komt volgend seizoen in de hoogste A-klasse uit. De trainers en begeleiders van Pro Patria, onder andere Fia en Linda van Oosterhout, Henk Groenheijde, Jerry, Jo- landa en Diane, kunnen ook dit seizoen weer terugzien op de uitstekende prestatie die zij en hun pupillen in zowel de A-, B- en C-klasse hebben geleverd. Na een verdiende overwin ning van de koploper met de zwarte stukken tegen J. v.d. Born kon, na bovenste drie plaatsen wisse lend te hebben bezet, T. v.d. Oord eindelijk de felbegeerde en fraaie kampioensbeker 1995-1996 in ontvangst ne men. De tweede plaats werd be haald door de kampioen van vorig seizoen, B. Jansen, die door de sterk spelende sub topper L. v.d. Haven op remi se werd gehouden. H. van Woudenberg pakte de Kitter tegenstander J. van derde plaats door niet zonder Sandijk in het eindspel toch geluk T. Kuiper te verslaan, aangezien de laatste in het eindspel voor een foutieve voortzetting had gekozen. dingen van de doelman Ralph Boonstoppel werd de begin- stand ook de eindstand. In de laatste wedstrijd tegen DZSV uit het Gelderse Dinx- perlo moest de beslissing val len over de uiteindelijke win naar van dit toernooi. Het duurde tot ongeveer vijf minuten voor de rust voordat Wim van der Starre het eer ste doelpunt scoorde en enke le minuten later maakte Ed win Kraan aan alle onzeker heid een einde door het tweede doelpunt van deze wedstrijd aan te laten teke- MM W MMM «SBSOim Aan de Nederlandse kam pioenschappen kunnen al leen de beste tien deelnemers van de voorafgaande drie plaatsingswedstrijden in de Grand Prix van Nederland deelnemen. De finale van de Grand Prix vond plaats in As sen, waarbij Melvin Kok eveneens de gouden medaille kreeg uitgereikt. Eerder dit jaar is de succes volle Waddinxvener samen met zijn teamgenootjes van het Zoetermeerse Pro Patria, Monique, Gaby en Anke, re gionaal kampioen geworden voor clubteams en derde in de loog op 29 juni in Den Bosch, le etappe op 30 juni vanuit Den Bosch. Ook ploegenpre- sentatie en optreden Shirley Bassey. Circus Darix Togni van 19 juni t/m 14 juli bij het oude Ajax stadion, Amster dam. Taptoe Ahoy op 5 okto ber in Rotterdam. Flevo To taal Festival van 15 t/m 18 augustus in Eindhoven. Keith Sweat op 20 juli in Ahoy, Rotterdam Dogtroep ’Dynamo Muni’ van 1 aug. t/m 1 sept. in Carré, Amster dam. De middagvoorstelling begint om 12.30 uur en duurt tot on geveer 16.00 uur. De avond voorstelling begint om 18.45 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De sporthal is een half uur voor aanvang van de show open. Op de 200 school bij de dames was de A-finale voor Miranda Boer niet haalbaar maar in de B-finale produceerde zij een prima tijd van 2.50.24 en plaatste ze zich zodoende bij de beste tien van ons land. Als afsluiting van het seizoen hield de kring Gouwe-Rijns- treek van de KNZB de B- kringkampioenschappen in Katwijk. Mike Facey won de titel bij de jongens onder 13 jaar op de 50 m vrije slag met een tijd van 31.7. Op de 50 school bij de meisjes onder 13 jaar presteerde De nise de Riet hetzelfde (43.4). Bovendien was er brons voor Denise op de 50 vlinder die zij in een tijd van 38.8 aflegde. Op de 50 m vrije slag bij de dames maakte Claudia Schildt de gang naar het ere podium om brons in ont vangst te nemen voor haar tijd van 32.1. Jim van Leeuwen en twee an dere jongens onder 11 jaar maakten het jury erg moeilijk op de 50 m vrije slag door on geveer gelijktijdig aan te tik ken. Daar de inschrijving uit het hele land de verwachting voor de Demogyjada in Wad dinxveen overtrof is er beslo ten een dubbele Demogyjada te houden. In de sporthal ’de Dreef zul len meer dan 25 verenigingen met bijna 1.200 deelnemers hun dansen laten zien. Dit houdt in dat er een middag en een avondvoorstelling wordt gegeven. WADDINXVEEN - In wijkge- bcuw Het Zuidhonk (Zuidpla- shan) wordt zaterdagavond 22 juni om acht uur weer een bhgo-avond gehouden. Renaul* De toernooicommissie, be staande uit de dames Greet v.d. Berg en Ank van Broek huizen en Pieter Uitten- broek, Henk van de Lans en Jaap Akkerhuis, kunnen te rugzien op een geslaagd toer nooi. Ook bondsgedelegeerde Rob Beretti sprak zich lovend uit over de organisatie en de uitstekende sfeer op het ten nispark in het behaaglijke Warnaarplantsoen. In de weekeinden waren de jeugdleden actief met het sle pen van de banen na afloop van de wedstrijden. Ook de andere vrijwilligers hebben bergen werk verzet om alle dorstige en hongerige men sen van dienst te zijn. In de kantine stond een tele visietoestel om naast de ten niswedstrijden niets te hoe ven missen van het Europese kampioenschap voetbal. De onderhoudscommissie zorgde iedere dag weer dat de banen in uitstekende conditie be speelbaar waren. ALMERE/WADDINXVEEN - De 9-jarige Waddinxvener Vlasman - J. Lloyd, 2. J. den Melvin Kok is zaterdag in Almere opnieuw Nederlands Oudsten - A. Vis; heren dub bel D: 1. C. Heerma Voss - T. v. Bergeijk, 2. G. Spee - J. Verweij; gemengd dubbel C: 1. D. en P. Gutker, 2. I. en J. Schuttelaar; dames dubbel C: 1. D. Gutker - J. Dalderup, 2. E. Randa - W. v.d. Giessen; heren dubbel C: 1. C. Boon stoppel - W. Ruiten, 2. P. Makkinje - J.H. v.d. Born. WADDINXVEEN - Na 36 ronden heeft Boskoper T. v.d. Oord vorige week donderdag op de laatste speelavond van de huishoudelijke wintercompetitie van Schaak Vereniging Waddinxveen WSV in het Anne Frank-cen- trum (Jan van Bijnenpad) de schaaktitel in de wacht gesleept. ATHENE/BOSKOOP - De Nederlandse waterpoloda- mes, met in hun midden de veelvuldig scorende Mirjam Overdam en Gillian van den Berg van het Waddinx veense Gouwestaete, hebben in Griekenland de ’Thetis- cup’ gewonnen. gen de winnaars van de ande re drie voorronden. De eerste tegenstander van Be Fair was Twedo uit het Drentse Nieuw Amsterdam en zij waren kansloos tegen een goed spelend Be Fair, dat door doelpunten van Wim van der Starre (2), Edwin Kraan, Ronald van Doode- waard en René Minnee gelijk goed aan het toernooi begon. MOERKAPELLE - Bij de dames heeft Renate Rutgrink en bij de heren Michel Hessing hun kampioenstitel op het tennispark ’De Wilde Veenen’ van de Moerkapelse tennisvereniging Love’70 geprolongeerd. Hans de Niet; herendubbel; Jan de Knegt/Henny Baren- dregt - Chris v.d. Nat/Dennis Jager; damesdubbel: Martine van Meeteren/Sarah Pothe- cary - Janny v.d. Linde/Anne- ke Schep; gemeng dubbel; Martine van Meeteren/Mi- chel Hessing - Sarah Pothe- cary/Jeroen Bakker. Tot en met maandag 24 juni zal op de banen van Love’70 voor de 16e maal het Open- Toernooi worden verspeeld.; Er wordt in verschillende ca tegorieën gespeeld en het be looft, vooral gezien de inJ schrijvingen, een bijzonder interessant toernooi te wor den. De wedstrijden beginnen elke avond om zes uur en zul len zeker voor de liefhebbers van goed tennisspel de moei te van het bekijken meer dan waard zijn. 1 in het Zeeuwse Heinkens- I zand werden onder ideale I weersomstandigheden de al- I jerlaatste afdelingskam- pioenschappen afgewerkt. I De Waddinxveners hadden 1 zich hiervoor geplaatst door I als kampioen van de KNVB- 1 afdeling Gouda de voorron- 1 den op Tweede Pinksterdag in het eveneens Zeeuwse I Koudekerke te winnen. I Op die dag eindigde Be Fair I voor de kampioenen van de 1 afdelingen Den Haag, Rotter- I dam, Dordrecht en Zeeland I op de eerste plaats. Vervol- I gens moest men dus afgelo- I pen zaterdag aantreden te- I WADDINXVEEN - Vorige week is onder ideale weer- I somstandigheden het open C-D-tennistoernooi van De I Gouwe Smash (Warnaarplantsoen) gespeeld. De deel- I nemende 118 paren, verdeeld over zes disciplines, heb- ben een schitterende week achter de rug. Verder een knap spelende J. Stam, die W. Hennink op de vierde plaats hield door zijn tegenstander een verdiende Tt, - ■•«'5S:' 5. WADDINXVEEN - De hoc keyclub Waddinxveen (Sniep- weg) heeft haar eerste mixed hockeytoernooi voor dertig plussers gehouden. Winnaar werd het team van ’De Wae- le’. De teams werden rond tien uur ’s morgens verwel komd met koffie en zelfge bakken cake. Om half elf was er voor alle deelnemers een gezamelijke warming-up. Voor sommigen was dat nieuw en dus wel even wen nen. Uiteindelijk om elf uur begonnen de eerste wedstrij den. Behalve op het kunst- grasveld werd een deel van het toernooi op het grasveld afgewerkt. Voor de meeste spelers was het lang geleden dat er op gras werd gespeeld, maar men paste zich snel aan. Rond vier uur waren de wedstrijden afgelopen en was er uitgebreid gelegenheid om met alle teams buiten onder het genot van lekkere hapjes en een drankje weer bij te ko men van alle inspanningen. Tussendoor vond nog de prijs uitreiking plaats. ‘De Waele‘ heeft dit eerste toernooi gewonnen, maar ook de overige teams zijn niet zonder lege handen naar huis gegaan. Gezien de leeftijd van de spelers was er gere kend op een grote opkomst van zeer jeugdige ‘supporters1 tot 8 jaar oud. Onder leiding van twee enthousiaste dames uit het eerste damesteam zijn deze kinderen de hele dag leuk bezig gehouden. Vanwege het feit dat het ini tiatief wat laat is geboren, was het aantal deelnemers niet erg groot. De teams die ditmaal meespeelden waren Bodegraven, Gouda, De Wae le, HIC (Amsterdam) en Wad dinxveen. Dankzij sponsoring van on der andere Vink Verzekerin gen konden de deelnamekos ten voor de teams laag wor den gehouden. Vanwege de enthousiaste geluiden staat nu reeds vast dat dit toernooi een jaarlijks terugkerende traditie zal worden. kampioen trampolinespringen geworden, maar dit maal in de zwaardere B-klasse individueel tot en met 14 jaar. Met een puntentotaal van 81.3 verbeterde hij tevens zijn persoonlijke record met 1.8 punt. Afgelopen vrijdag was het Nederlandse dameswaterpo- loteam, na een week trai ningskamp in Athene, afge reisd naar Nafplion voor het toernooi om de ’Thetis-cup’. Zoals bekend spelen in de na tionale selectie ook de twee Gouwestaete-waterpolosters Mirjam O ver dam en Gillian van den Berg. Voor de selectie van bonds coach Kees van Hardeveld is dit toernooi uitermate goed verlopen. De Nederlandse da mes wisten immers ongesla gen beslag te leggen op de eerste plaats. Nederland won achtereenvol gens in de poulewedstrijden van Tsjechië met 24-4 (Gil lian scoorde tweemaal) en met 9-4 van Griekenland. In de halve finale werd met 9-4 (Gillian scoorde eenmaal) ge wonnen van Australië. Door de winst van Grieken land met 5-4 tegen Rusland was de finale wederom een strijd tussen Nederland en Griekenland. De zeer span nende finale werd pas in de BOSKOOP - De VW van Bo skoop heeft in de voorverkoop onder andere kaarten voor Backstreet Boys op 17 juli in Maastricht. Beachpop (dansf- estval) op 20 juli op het strand bij Renesse/Scharen- dijk. René Froger op 16 okto ber in Arnhem, 24 en 27 no vember in Den Haag, 26, 27 en 28 december in de Rai, Amsterdam. Rabo Swing- night met o.a. Mathilde San- ting, Rita Reys met trio Pim Jacobs op 5 juli in Land smeer. Tour de France Pro- Na afloop werd de ploeg voor de Olympische Spelen in At lanta bekendgemaakt met onder andere oud Gouwestae- te-zwemmer Mark van der Zijden. Het huidige ledenbestand van de Waddinxveense zwem- en poloclub kent geen namen voor dit hoogste ni veau maar de aanwezige de legatie deed het naar beho ren. Inge.v.d. Schrier zwom zich met een tijd van 9.38.13 naar het zilver op de 800 m vrije slag bij de meisjes onder 17 jaar. In het totaalklassement betekende dit een vierde plaats. Op de 400 vrij liet Inge een tijd van 4.41.33 noteren. Hiermee ging net het ereme taal aan haar neus voorbij maar plaatste zij zich wel voor de A-finale. In deze finale kon Inge zich niet verbeteren en belandde zij met een tijd van 4.45.03 op de achtste plaats. Op de 400 wissel bij de meisjes onder 17 jaar kwam er een tijd van 5.34.18 uit de bus, goed voor de zesde plaats. Martijn v.d. Maagdenberg plaatste zich op de 200 school bij de heren gemakkelijk voor de A-finale en had in deze fi nale lange tijd uitzicht op een medaille. Met 2.29.75 werd het een eervolle vijfde plaats. De volgende wedstrijd tegen SRC uit Schagen leverde heel wat meer problemen op, maar mede door goede red- laatste periode beslist in het voordeel van Oranje. Via 1-0, 3-3 en 4-4 werd het uiteindelijk 8-6. In de finale was Gillian van den Berg, die inmiddels ook een plaats in de basis heeft verworven, met drie doelpunten topscoorster. Edmee Hiemstra scoorde tweemaal en Marian Op den Velde, Carla Quint en Karin Kuipers ieder een keer. De strijd om de derde en vier de plaats tussen Rusland en Australië werd met 8-7 in het voordeel van Rusland beslist. Het trainingskamp en het toernooi is een voorbereiding op het Olympic Year Wo men’s Waterpolo Tourna ment dat van zaterdag 29 ju ni tot en met zondag 7 juli in Emmen wordt gehouden. Ook op de 200 meter was Bram Lindhout snel en liet de klok op 31,67 seconden stil staan, wat hem een prachtige tweede plaats opleverde. WADDINXVEEN - Komende zaterdagmiddag en -avond 22 juni wordt door de Koninklijke Nederlandse Gym nastiek Bond (KNGB) in samenwerking met de Wad dinxveense gynmnastiekvereniging TOOS in de sport hal ‘de Dreef* een regionale Demogyjada gehouden door 25 verenigingen met 1.200 deelnemers. Direct na afloop van deze wedstrijd kreeg aanvoerder Ronald van Doodewaard de allerlaatste beker als afde- lingskampioen van Neder land, want door de reorgani satie van de KNVB verdwij nen de 20 afdelingen en komen er 9 districten voor in de plaats. De KNVB-afdelingen Gouda en Rotterdam zullen in de toekomst de het nieuwe dis trict West IV gaan vormen. nen. Na de rust keerde een oude bekende van de Wad dinxveners nog weer eens in het veld, want trainer Arie van der Laan gunde zijn as sistent, de meer dan 45 jaar oude Piet Koele, ook enkele speelminuten. Deze ervaren speler stuurde kort voor het einde Edwin Kraan op links in de ruimte en uit diens voorzet scoorde Marco Noordhoek het laatste doelpunt van deze wedstrijd. me. mooie prijzen. Hierna wo-dt een superronde ge- i<,--- drtaid met een superprijs als (puntendeling) van H.E koRen ƒ1,- per kaartje; de sujerronde kost 2,50 per katrtje. Tevens is er een lote rij riet veel leuke prijzen. WADDINXVEEN - Vorige week dinsdag 11 juni heeft de£ Waddinxveense klaverjasver- eniging De Springplank haar klaveij asseizoen afgesloten. Het nieuwe seizoen begint o pi dinsdag 27 augustus. I Tijdens het afgelopen seizoen werd er ook een competities gehouden over 25 dinsdag-* avonden. Van die 25 dinsdag avonden telden de 18 hoogste voor de competitie mee. Op de laatste dinsdagavond kregen de 10 beste leden een prijs. De top-10 ziet er als volgt uit: 1. A. Lander met 92680 pun ten; 2. D. Verweij met 92940. punten; 3. J. van de Neut? 91544 punten; 4. L. Heeren met 91104 punten; 5. M. Ver-; weij met 90816; 6. L. Driesse met 90536 punten; 7. C. Mon- tanje met 90240 punten; 8. <J> Vaneman met 90103 punten’ 9. J. van Velzen met 89644 punten; 10. F. Verkerk metj 89453 punten. Verder een sterk spelende A. van Asperen, die in de slotfa se tegen H. van Offeren toch in het zand moest bijten en J. Ponsioen moest opnieuw het genoegen smaken van een ne derlaag, nu tegen G. Toren beek en blijft door deze nega tieve uitslag aan de onder kant van de ranglijst hangen. Verrassende v- -x- - voor H. Stouten tegen A. v.d. 3,2 te sterk was Starre en D.J. van Offeren niëüw Nederlands (na een goed schaakseizoen) (verbetering met 5 centime- tegen J. van Oort. ter) te kunnen verwelkomen. D< bingo-avonden mogen zich J. Brobbel kwam opnieuw ve-heugen in een vaste groep ------ -- be:oekers, die iedere keer vej plezier beleeft. Er wor- dei, volgens beproefd recept, Linnaeusweg 6, 277] HD Boskoop, tel. (0172)21 32 68 Naast deze competitie was er ook een prijs voor diegene, met de meeste pitten over de gehele competitie. T. Driesse had 36 pitten gespeeld en mocht de prijs in ontvangst nemen. Verder waren er 40 leden die 18 of meer dinsdag-, avonden meegedaan hadden. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 29