PAKKETJES L Familieberichten GEEN i PICKNICK PLEZIER REIS- EN PICKNICK Oom SM MB k V MAKKELUK ERKEND ZORGELOOS PRUSVAST PARKEREN CBW-UD KOPEN I! RESERVEREN NOG ENKELE SHOWROOM KEUKENS MET KORTING TOT HONDERDEN I KEUKENS EN BADKAMERS DUIZENDEN GULDENS GOEDKOPER.' Kg Uitnodiging KEUKENS/ BUlimBlS/mS Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2, Ind. terrein Weg en Land, tel.: 010 521 69 77, Geopend: ma.-vr. 09.00- 18.00, zaterdag 10.00-17.00, vrijdag koopavond Naaldwijk: Molenstraat 33 tel.:0174 62 88 06. di t/m vr 09.00-17.30 za. 09.00-16.00, vr. koopavond c.v.u. de Vries I o Begrafenissen Hoogheemraadschap van Schieland HERITAGE e TEGELS EN PLAVUIZEN INBOUW-APPARATUUR 34,50 34,50 34,50 27,50 OA/< IWW4P<PE0<E4MM4 '96 If Oir .GESLAAGD?? GEFELICITEERD’! BEGRAFENISSEN EN CREMATIES EXCLUSIEVE DOUCHE-CABINE ITALIAANS ■■Wi GOUWE KOERIER 1 Woensdag 19 juni 1996 pagina 4 Uitvaartverzorging E JAN CORNELIS KOREN Voorheen W. Goedhart FYSIOTHERAPIE DE LAAT UITVAARTVERZORGING VERGUNNINGEN kraan, tl-lampen en krans- en lichtlijsten. Van 7749,- Beroepsmogelijkheid 9 9 Alphen aan den Rijn, 19 juni 1996. 35 jaar zekerheid en Miteit- altijd voordeliger! OPENBARE VERGADERING I Een korte samenkomst zal worden gehou den op donderdag 20 juni om 10.30 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algeme ne Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. Onze vader is overgebracht naar uitvaart centrum ’’Gouwehof’, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen, waar gelegenheid is tot condoleren op woensdag tussen 18.30 en 19.15 uur. Correspondentieadres: K.J. Verwaal-Koren Meidoornstraat 27 2742 XR Waddinxveen Huize "Souburgh” Prins Bernhardlaan 40 Na een werkzaam leven vol zorg en toewij ding voor zijn gezin en allen die hem dier baar waren hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader, schoon vader, groot- en overgrootvader Het verlies was er al voor het einde, de rouw al voor het afscheid kwam, toen die hopeloze verwarring bezit van je gedachten nam. Wij voelden mee, je stil verdriet. Nu rouwen wij, maar treuren niet. Adrie en Leiny Ina en Gerrit Jan en Wil Ida en Andries Gerrit en Annie Yvonne en Chris Ton en Elly Klein- en achterkleinkinderen plug en ketting, luxe Loxleigh toilet-combinatie met grenen zitting, bad 170x70cm. met mengkraan, badplug en ketting, alleen bij Wooning van f. 3328,- voort. 2498,- Met o.a. diverse soorten broodjes, fruit, koeken, jus d'orange en melk, verpakt in een koeltas. vraag naar onze folder in de winkel. ONROEREND GOED AAN- EN VERKOOP BEHEER Rouwcentrum 'Gouwehof' Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen EH ’s-Gravenhage) te verzoeken om ten aanzien van het betreffende besluit een voorlopige voorziening te treffen. Binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking kan elke belanghebbende bezwaar maken tegen deze be sluiten bij het dagelijks bestuur van het waterschap (Post bus 356, 2400 AJ Alphen a/d Rijn). Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaar schrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. - D. Blom, Kalmoes 16 te Boskoop voor het maken van een dam in een ten zuidwesten van de Baanwegsekade te Boskoop gelegen watergang. - N.V. Energiebedrijf Midden-Holland te Gouda voor het met een gasleiding kruisen van de ten zuiden van het Koetsveld te Boskoop gelegen watergang. - N.V. Energiebedrijf Midden-Holland te Gouda voor het met een gasleiding en een elektriciteitskabel kruisen ten oosten van de A.P. van Neslaan te Boskoop gelegen wa tergang. 3. Financieel managemen£(SPD) 4. Hospitality 5. Secretarieel - fBUND 118 VAU nuyv VOOR ONDERWEG OF TIJDENS DE PICKNICK: C.N. Vreeken, huisarts AFWEZIG 1 TOT 20 JULI 7”f Het laatste afscheid is onze eerste zorg. VAN DEN BERG 1 Party Service Van den Berg verzorgt ook uw bulletjes, "geslaagde" feestjes, barbecues e.d. studiecentrum ASR VOLKSUNIVERSITEIT ALPHEN A/D RIJN Voor degenen die menen dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit voor hen onevenredig nadeel meebrengt, bestaat de mogelijkheid aan de president van de Arrondis sementsrechtbank te ’s-Gravenhage (Postbus 20302, 2500 Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwelanden maakt hierbij bekend dat op 14 juni 1996 ingevolge de Keur van het waterschap de volgende vergunningen zijn ver leend: Ook aangesloten bij onze onderneming R.K. Begrafenisonderneming - Prot. Chr. Begrafenisonderneming St.-Barbara Simplicitas Voor Alphen aan den Rijn en omstreken voorheen W. van der Louw dag en nacht bereikbaar Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 Rouw- en ontvangkamers: Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen aan den Rijn. Tel.: (0172) 49 32 82 Gouwestr. 18, 2771 CH Boskoop. Tel.: (0172) 21 31 50 Stationsstr. 16, 2741 HS Waddinxveen. Tel.: (0182) 61 22 00 Idemfe TWf/. alphens studiecentrum Voor het overspuiten van uw keuken, slaapkamer ojjmeubelen, in elke gewenste kleur. Óók voor het matten en biezen van uw stoelen. MEUBELSPUITTNRICHTTNG D. PETERS Staringlaan 17F - Waddinxveen. Telefoon: (0182) 61 88 04 UITNODIGING Eind juni sluit Marianne Spoor-Bakker na 36 jaren (waarvan 23 in Waddinxveen) haar aktieve loopbaan af. Wie haar persoonlijk de hand wil drukken is van harte welkom op een afscheidsreceptie in de zaal van het Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad te Waddinxveen op vrijdag 28 juni tussen 16.30 en 18.30 uur. (voor cadeausuggestie (0182) 61 28 09 of 61 86 87) -Waters chap De GoUWELANDElf 4-zijdiqe softline keuken Degelijke keuken met hoge bovenkasten leverbaar in diverse kleuren. Kompleet met: werkblad met spoel bak, gaskookplaat, oven, afzuigkap, koelkast, meng- Öe/ •'oo/L fe Bel voor informatie of overige adressen in de regio: (0172) 49 20 04 eez z? 1. Toerisme (sepr, mirt) 2. Marketing management (nima-a, b> SM Engelse badkamer TOP DESIGN acryl kunststofbak demontabel voor-paneel wit of camee profiel TOP DESIGN BADMEUBEL 105 cm. breed hoge kast tin of recmt .1 onderkast spiegel marmer blad inbouwbak-f®^ HOOFD-DEALER Ii ■h' I 1/4 ronde douche-cabine 90x90x190cm. 6 mm. gebogen veiligheids- glasscherm *16 juli 1911 117 juni 1996 bilbiotheek A Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam U f RKEND HO VAN WUONING INFORMATIE TEL: 010 - 4537 284 I Afwasautomaat in wit, zwart en roestvrij staal. Met 3 pro gramma’s, twee sproeiarmen en douche, laag geluidsniveau. Nu van 2090,- voor slechts 1250,-. Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam 010-4.66.11.00 ASSURANTIËN FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN Verenigde vergadering van Schleland, woensdag 26 Juni 1996, aanvang 14.00 uur In het gemeenlandshuls van Schleland, Maasboulevard 123, hoek Willem Ruyslaan te Rotterdam. Op woensdagmiddag 26 Juni a.s. wordt een openbare bij eenkomst gehouden van de verenigde vergadering het algemeen bestuur) van Schleland. tijdens deze vergadering komen o.a. aan de orde voorstellen met betrekking tot: - vaststelling jaarrekening 1995 en kennisneming voorjaars nota 1996; - taakuitoefening in relatie tot de belangen van flora en fauna: - krediet voor onderzoek naar benodigde bergings- en bemalingsbehoefte; - krediet voor renovatie rioolgemaal Oostgaarde: - krediet voor vergroting van de afvoercapaciteit Bergschenhoek; - zuivering van afvalwater uit Zoetermeer e.o.; - beschikbaarstelling budget voor vergoeding gemeentelijke OZB-gegevens; - ontwikkeling regionaal baggerspecie-depot Oostvlietpolder. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Schieland, tel. 010 4537 284. Openbaar De vergadering is vrij toegankelijk voor belangstellenden. Inzage in de agendastukken is mogelijk tijdens kantooruren in het gemeenlandshuis van schieland. Maasboulevard 123, Rotterdam. Bezoekers die tijdens de vergadering het woord wen sen te voeren dienen dit voor de aanvang van de ver gadering kenbaar te maken aan de voorzitter, de heer Ir. JJ. de Graeff, dijkgraaf van Schleland. Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging UA verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk Tel. (0172)-495949 Fax (0172)-424393 Postbus 356 2400 AJ Alphen a/d Rijn Waterschap De Gouwelanden Pr. Bernhardlaan 8 Deelnemer Weekend bezorgdienst Telefoon 0182-633301 Fax 0182-633092 Peuleijen 52 - 2742 EJ Waddinxveen Tel. (0182) 63 32 28 - Fax. (0182) 63 35 05 Autotel. 06 53 17 07 83 DAG EN NACHT BEREIKBAAR 0182 - 614719 ~7 Passage 31, Waddinxveen, tel.: 0182-612044. Lange Groenendaal 32, Gouda, tel.: 0182-529975. ii fC centrum voor kunstzinnige vorming Kerkstraat 13 - (0182) 61 44 22 CKV KREATER: MUZIKALE VORMING - kleulercursus - spelen met muziek (AMV) blokfluit bij de prijs inbegrepen Info: (0182) 61 44 22 Geen woord te veel, geen daad te weinig. Voor de regio 't Groene Hart. ELZENHORST 55 2742 CL WADDINXVEEN TEL. (0182) 61 50 55 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Waarneming: achternamen A t/m E: dr v.d. Brule tel. 61 92 39 F t/m O: dr. Alberts tel. 6121 12 P t/m Z: dr v.d. Linde tel. 63 22 22 Verkrijgbaar o.a. op onderstaande adressen: MAAS BEHEER Gevraagd HULP in de huishouding voor vrijdagmiddag 4 uur per week. Telefoon: (0172)21 45 33 (bellen tussen 18.00 en 19.00 uur) NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN KXAMER BANKETBAKKERIJ - TEAROOM Alphen a/d Rijn 0172 - 474680 Amsterdam 020-6760013 J met gratis 2 inlooplessen Stadhouderskade 113, 1073 AX Amsterdam tel.: 020-6760013 Javastraat 7, 2405 CS ALPHEN A/D RIJN Kantooruren: maandag 09.00-13.00 uur woensdag en donderdag: 13.00-16.00 uur en bibliotheek NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN éénjarige dagopleidingen Vraag onze gids aan of bel voor meer informatie. Tk. 2 grijzen kunststof honden manden 35. i.z.g.st. 0182- 534340. T.k. d+h FIETS 85,- opoe- fiets 135,- goedkope fiets f 55,-. 0172-475682. Keyboard Casio CA-100 met standaard, adapter en lesboe- ken f 200. 0348-401764. T.k. Brand bung.tent z.g.a.n. 5 pers. m. grondz. luifel 900,-. Tel. 0172-493822. Tk. opoefiets 135. Cityblke 125. D h fiets 85. 0172- 475682. Verstelb. babybob autostoel, moderne kleuren 75 buik- drager 20. 0348-431968. Hippo’s t.k. aangeb. ik heb veel dubbele p.st. f 0,05. Telt: 06-53120661. T.k. ROLLER SKATES i.g.st. maat 39-40 prijs 15,-. Tel. 0182-395052. T.k. SURFPLANK compleet snel i.z.g.st. 3.40m. f 400,-. Tel. 0172-518347. Wlpstoeltje leuke kl. f 30 nwe stoelverkleiner 10 Buikdra- ger 20 0348-431968 Molenvliet 3-5,2405 BZ Alphen a/d Rijn tel.: 0172-474680 ASC- EuroAcademie en Studiecentrum ASR maken deel uit van Instituut Praehep BV Houtkleuriqe hoekkeuken 210 x 240 cm Praktische hoekkeuken in diverse kleuren leverbaar. Kompleet met: werkblad met spoelbak, gaskook plaat,.oven, afzuigkap, koelkast/ diepvrieskomb., vaatw'asser,mengkraan, tl-lampen en krans- en licht lijsten. Van 12.540,- voor 9950,- Keramische kookplaat j Roestvrijstaal mettiptoets- A bediening, van 2240,- voor slechts 1299,- Vloertegel Alfa Bali, 45x45cm, past in ieder interieur, per m2 Vloertegel Polaris, 43x43cm, in gris/rose, tijdelijk per m2 Wandtegel Tebe Top Line, 20x25cm, gris, verde, blauw, m2 Wandtegel Herberia, 20x25cm, diverse fraaie kleuren, per m2 T.k. aquariumbak 2mx0,50m ombouw pomp tafel 400,-Tel. 0182-613179. Tk. witte trouwjurk mt. 36-38, korte mouw, 400,- Tel. 0172-613035. Tk. hanglamp, met witte kap (Schippertje) elektr. gemaakt. f 100 0172-616683 tk. wit babyledikant met ma tras 125. 2 jr. oud. 0172- 473939. T.k. stalen buro 3 la vp 17,-. 5 Burostoel verst. 5 zw.wiel vp 125,-z.g.st. 0172-430358. T.k. surfplank, compleet, snel, i.z.g.st., 3.40m, tel: 0172- 518347, f 400,-. Tk. grote gasfles 11 kg. prop aan incl. 11 kg. gas 50. 0172-538318 Ascona FV21 weinig kms. sch. ra trekh., imperial f 275. APK verl. 0172-425003. Tk. eiken bankstel en gasfor nuis 300. Na 18.00 uur 0172-445309 Hippo’s tk. aangeb. Ik heb erg veel dubbele, pst. 0,05 Tel. 06-53120661 ALPHEN A/D RIJN - Stadskantoor en bibliotheken - Boekhandel Haasbeek - "f Houfwinkeltje - Karssen Boekenservice - Markx' Boekhandel - De Oude Wereld - Streekmuziekschool - Verborst Woninginrichting - VW/ANWB - Barend van Zwiefen BOSKOOP - Gemeentehuis en HAZERSWOUDE-D - Bibliotheek HAZERSWOUDE-RD - Gemeentehuis en bibliotheek KOUDEKERK A/D RIJN - Bibliotheek NIEUWKOOP - Gemeentehuis en bibliotheek NIEUWVEEN ZEVENHOVEN - Gemeentehuis RIJNSATERSWOUDE - Gemeentekantoor TER AAR - Gemeentehuis WADDINXVEEN - Gemeentehuis en bilbiotheek HOE NU VERDER?? Volg een van onze éénjarige dagopleidingen op MBO- of at HBO-niveau met studiefinanciering en OV-jaarkaart, in de volgende richtingen: In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar j t ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Combinatie magnetron Met 4 functie s: magnetron, l' grill, hete lucht en crisp. U- 1 Inh. 27 liter. In wit en zwart. Van 1645,- voor 1075,- w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 4