WADDINXVE GROTE FEN ND Vriendelijli verzoek van der linde INTERIEURVERZORGING W. VAN DER PIJL GORDIJNS M PIJL ‘BIJPAS! WOONBON WOONBON WOONBON Doorstromers Starters [PILD[L°©IRO@IL VOORDEELSLAGER 885 1285 985 328 2?8 129 4 69 7. 6.90 5.90 Kon. Wilhelminaplein 21 Juliana v Stolberglaan 29 14.90 12.90 0.80 Havikhoek 12 Wingerd 304 Alpherweterlng 44 Eksterdreef 41 Vondellaan 62 Vondellaan 164 Peter Zuidlaan 140 Vondellaan 170 VERANTWOORDING WONINGEN NIc. Beetslaan 140 leplaan 112 B PAGINA 6 GKW/WvW - WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1996 ZACHTE TARWEPUNTJES 6 stuks. HEEL KRENTENBROOD 99 ;“T 0099 1068 1069 1072 1073 Wanneer u interesse heeft voor een woning, wilt u dan zo vriendelijk zijn alleen de bon in te leveren en niet alvast de vertrekkende huurder te bezoeken. Als u geselek- teerd wordt voor een woning krijgt u de gelegenheid om de woning te bezichtigen. U kunt zich voorstellen dat het voor de bewoners niet prettig is dat iedereen aanbelt en vraagt of de woning alvast bezichtigd kan worden. heel kilo BIEFLAPPEN heel kilo HAASFILETLAPJES 3017 3018 1070 1071 75 118 20 278 95 234 vers brood, melken melkprodukten! Jheel kilo RUNDERLAPPEN (ietsdoorregen) 10.90 heel kilo SCHOUDERKARBONADE heel kilo GEHAKT (halfom half) I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I BL- score 122 130 40 17 39 33 24 85 214 73 157 46 47 64 85 203 85 116 301 331 n.v.t. leplaan 89 Waddinxveen (0182)61 91 40 TREFFER VAN DE WEEK WOENSDAG I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I PISTACHENOTEN f JONGE GOUDSE KAAS f f n.v.t. f n.v.t. f n.v.t. 3 Aanbiedingen geldig t/m zat. 7 september! f f n.v.t. Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 heel kilo 10 HAMLAPPEN 29S OESTERS 1074 1075 3018 150 gram BOTERHAM- WOONKRANT E E N T E M G E afdeling VROM. i 1 oktober 1996 Woonpartners SSW Woonpartners SSW Woonpartners SSW Woonpartners SSW Woonpartners SSW Woonpartners SSW Woonpartners/Wbv. Waddinxveen Woonpartners/Wbv. Waddinxveen Woonpartners/Wbv. Waddinxveen Woonpartners/ Wbv. Waddinxveen Woonpartners SSW Woonpartners SSW wordt de (o.a. stoeltjeslift), Adres 2 Adres m/v 36 0091 17 15-11-1973 2 56 0101 O koop .O huur Kale huurprijs datum: uitgave 04-09-96 1 LSI* eze aanbiedingen zijn in Gouda geldig op donderdagmiddag Ondergetekende woont Heeft binding met Advertentienummer Advertentieadres O zelfstandig O Waddinxveen O niet zelfstandig O regio Wingerd 308 Castor 4 Catsor 6 Castor 8 Castor 10 Castor 12 Castor 14 Castor 16 Antares 3 Antares 5 Antares 7 Antares 9 Antares 11 Antares 13 Antares 15 St. Victorstraat 32 Groenezoom 14 Heemraadweg 39 Heggewinde 42 Nic. Beetslaan 60 Prunusstraat 35 Wilgenhorst 101 Kerkweg-West 130 Floriserf 52 Kon. Wilhelminapln 36 Kon. Wilhelminapln 30 Peppelhorst 97 Lijsterbesstraat 33 Jan van Bijnenpad 187 680 Jan van Bijnenpad 157 636 16-05-1990 15-10-1986 02-03-1995 12-05-1955 18-09-1970 22-10-1951 09-12-1921 08-08-1925 1 1 10 6 14 14 4 40 5 3 Naam en voorletters aanvrager Huidig adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon thuis Telefoon werk Aantal personen Totaal huishoudinkomen volgens i i ADRES: Woningnummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Overige Eigenaar ADRES: Woningnummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Overige Eigenaar Waddinxveen, leplaan 81-83, tel..- (018 Bodegraven, Wlllemstraat 47a, tel.: (0172) 617086, Ter Aar, Llndepleln 4, (0172) 603878 6 11 7 13 8 De volgorde van de kandidaten wordt bepaald door de BL-score met inacht neming van de thans geldende huisvestingsverordening. De verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis alwaar ook een infoblad verkrijgbaar is Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoekenden met een lokale binding aan Waddinxveen voorrang. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en de gelegenheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestings- vergunning, leges 75,-. 1 persoon ouder dan 30 jaar 1 t/m 6 personen 1 ps. max. 35.000,-/ 2 t/m 6 ps. max 46.000,- geen lift 4 2 1 2 2 1 Doorstromer: een woningzoekende die over zelfstandige woonruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop, 1 punt per maand dat u in uw huidige woning woont. URGENTIE, voorrang bij noodsituaties Een deel van de beschikbare woningen wordt gereserveerd voor woningzoeken den die door omstandigheden dringend woonruimte nodig hebben. Behandelingskosten urgentieaanvraag 124,-. Meer informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar bij Huisvestingszaken van de 1 persoon ouder dan 30 jaar 1 t/m 6 personen 1 ps. max 35.000,-/2 t/m 6 ps. max 46.000,- geen lift Deze bon dient uiterlijk op 10 september 1996, vóór 12 uur binnen te zijn bij de gemeente Waddinxveen, Huisvestingszaken, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Op de envelop vermeiden: "Woonbon”. f f n.v.t 2 t/m, 6 personen max. 68.040,- Indien IHS boven ƒ300,-, dan wordt de toewijzing ingetrokken max. 30 jaar 1 of 2 personen 1 ps. max. 35.000,-/2 ps. max. 46.000,- geen Lees regelmatig de spelregels en vul uw woonbon goed en volledig in. Adv. nr 0085 0090 TOELATINGSVOORWAARDEN: Speciale bestemming Aantal personen Belastbaar gezinsinkomen per jaar Bijzonderheden TOELATINGSVOORWAARDEN: Speciale bestemming Aantal personen Belastbaar gezinsinkomen per jaar Bijzonderheden 2 t/m 6 personen maximaal 46.000,- geen Bew. datum 09-06-1986 21- 09-1987 06-01-1992 16- 03-1995 25- 05-1993 23- 09-1993 17- 08-1994 31-07-1989 20-10-1978 12-10-1990 01-07-1983 24- 07-1992 01-09-1992 28-01-1992 07-07-1989 26- 10-1987 01-07-1989 22- 12-1986 28- 07-1971 29- 01-1969 BEREKENING BL-SCORE Starter: een woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte achterlaat. Vanaf 18 jaar 1 punt per maand. n.v.t. 2 t/m 6 personen maximaal 46.000,- geen Adv. nr 0108 0105 BL- score 194 Geb. datum 18-06-1962 REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerk'erk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhui- zen-Moerkapelle. n.v.t. max. 2 personen alleenstaande max. 35.000,-/ meerper- soonshuishouden max. 46.000,- ONJUISTE VERMELDING Aan een eventuele onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordening. NR. 0116 ETAGEWONING 4e 4 (woonkamer 18 m2) 482,24 per maand 19,66 per maand NR. 0117 ETAGEWONING 2 4 (woonkamer 17 m2) 556,12 per maand 23,26 per maand NR. 0120 ETAGEWONING 1 2 (woonkamer 17 m2) 411,90 per maand 50,26 per maand NR. 0121 ETAGEWONING 3e 4 (woonkamer 27 m!) 704,71 per maand 48,61 per maand NR. 0122 EENGEZINSWONING n.v.t. 3 (woonkamer 21 m2) 790,63 per maand 15,91 per maand NR. 1078 FLAT 3 2 (woonkamer 22.20 m2) 425,94 per maand 27,06 per maand Deze aanbiedingen zijn alleen geldig op woensdag 11 september n.v.t. min. 6 personen maximaal 46.000,- n.v.t. WALNOTENKAAS "RAMBOL” 200 gram 250 gram (Hierbij gratis 150 gram Bananen-chipsl!) VAN DE WARME BAKKER: SESAM VOLKOREN (v/d/ warme bakker) O jaaropgave 1995 O aanslag inkomstenbelasting 1995 Alleen invullen als u zelfstandig woont Type huidige woning Aantal kamers Eigenaar Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister staat ingeschreven: Naar waarheid ingevuld. Handtekening: Naam en voorletters m/v partner Huidig adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon thuis Telefoon werk SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen; lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen danwel woonbonnen die na de sluitingsdatum (zie woonbon) worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin om andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling worden genomen. bij voorrang minder valide 1 t/m 3 personen maximaal 68.040,- aangepaste woning geen zolder. NR. 0123 MAISONNETTE 1e 4 (woonkamer 17 m2) 489,48 per maand 40,96 per maand 77,00 per maand 607,44 per maand cv, douche, balkon, berging 1 november 1996 1 persoon ouder dan 30 jaar 2 t/m 6 personen 1 ps. max 35.000,-/ 2 t/m 6 ps. max 46.000,- geen lift NR. 0118 MAISONNETTE 1e 4 (woonkamer 17 m2) 524,74 per maand 40,96 per maand 56,00 per maand 621,70 per maand cv, douche, balkon, berging 16 oktober 1996 n.v.t. 2 t/m 6 personen max 68.040,- Indien IHS boven ƒ300,-, dan toewijzing ingetrokken kilo OUDE SNIJDBARE STOLWIJKSE BOERENKAAS puntstuk kilo... JONGE KAAS MET KOMIJN n.v.t. 2 t/m 6 personen maximaal 68.040,- Indien de eventueel toe te kennen huur subsidie meer dan ƒ300,- bedraagt, wordt de toewijzing ingetrokken. NR. 1077 FLAT 4 4 (woonkamer 25,80 m2) 602,99 per maand 44,01 per maand 75,00 per maand 722,00 per maand cv, lift, berging, balkon, douche 1 december 1996 INFORMATIE Maandag t/m vrijdag van 8.30 -12.30 uur op het adres Raadhuisplein 1, 2741 HR Waddinxveen. Doorkiesnummers (0182) 62 45 27 of 62 45 28. Voor een persoonlijk onderhoud wordt u verzocht een afspraak te maken. 453,00 per maand lift, berging, balkon, douche, combiketel 1 oktober 1996 501,90 per maand combiketel, douche, balkon, berging 1 oktober 1996 579,38 per maand combiketel, douche, balkon, berging 1 oktober 1996 f n.v.t. 806,54 per maand combiketel, tuin, douche, berging direct WITTE OF MEERGRANEN PISTOLETS V 4 stuks 753,32 per maand combiketel, lift, douche, balkon, berging d z^ lzF L* z> t" d (IOC .per jaar 1 eenmalig bijvoegen 500 GRAM Op het aanbod Castor 4 t/m 6 hebben 54 kandidaten gereageerd. Op het aan bod Antares 3 t/m 15 hebben 57 kandidaten gereageerd. NR. 0119 MAISONNETTE 1e 4 (woonkamer 17 m2) 507,02 per maand 40,96 per maand 56,00 per maand 603,98 per maand cv, douche, balkon, berging 16 oktober 1996 NR. 1079 FLAT 4 4 (woonkamer 26 m2) 599,37 per maand 45,63 per maand 75,00 720,00 per maand cv, lift, berging, balkon, douche 1 november 1996 n.v.t. 462,16 per maand combiketel, lift, douche, berging direct Aantal Reakties personen 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 5 2 4 5 2 3 Aanbiedingen geldig van dn. 5 sept- t/mwo'l'l sept. Aantal Reakties personen 1 NR. 1080 EENGEZINSWONING n.v.t. 6 (woonkamer 25,78 m2) 587,41 per maand f 18,23 per maand n.v.t. 605,64 per maand berging, tuin, douche, zolder 1 oktober 1996 i, Walvisstraat 12, tel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 6