1299, 1 I I 6 lorgana DAT KAN >i NTEIJEMANWITG0E,1SPECI4LIST XT JK» 6 X W JB«dlJBa«*^XT X w 2741 HD Waddinxveen 1799, Oktober l/l/oonmaand KROON Miele er is geen betere Nieuw De Combiroll ƒ24.95 OKTOBERMAAND WOONMAAND |95 BOTTELIER GELD LENEN? (0182) 64 54 54 ®WINE FROM TEXAS .^1 F O 13* ÜÜK74 Aanvraag en DE VLAAIERIE 18,s 1500 Gezocht 50 Verse Limburgse vlaaien op maandag v.a. 10 uur geopend! Appel-kaneel bavaroisevlaai mensen 2095 B 20J ï.f Sflgbg Hoogheemraadschap van Schieland I If GKW/WvW - WOENSDAG 16 OKTOBER 1996 PAGINA 12 W( HEDENDAAGSE VLOEREN, OUDERWETSE KWALITEIT ‘Deskundige voorlichting ‘Gratis thuisbezorgen ‘Snelle service dienst *10 jaar garantie mogelijk ‘Lage prijzen ‘Betalen met Pincode BEKENDMAKING nu voor: nu voor: Telefoon (0182) 61 23 03 WATERSCHAP MEER EN* WOUDE L. 5 r ONTWERP- VERGUNNING 415 Naam: Adres: Voor een vlaai naar uw keuze graag tijdig bestellen. Plaats: Postcode: iW| Massieve Vloeren en Parket 00 fesöBurrP BEKENDMAKING SWISStFiLg^ INFORMATIE TEL. 010 4537 322 op harde wener bodem minimaal 12 punten ‘Ookvooral uw inbouwapparaten ‘Wij werken met deze merken: ‘Ook voor al uw electrische huishoudapparaten ‘Vele merken stofzuigerzakken en stofzuigeronderdelen. Er is een eenvoudige schriftelijke Bijbelcursus, samenge steld door de Gereformeerde Gemeente te Boskoop. De ze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, ge deelten uit Gods Woord te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan deze kursus zijn geen kosten verbonden. Alles gaat per post, dus geen bezoek aan huis! 1 1 MIELE WASMACHINE TYPE FRONTSTAR MIELE DROGER TYPET410 Bel: Health Body BIJBELKURSUS p/a Postbus 368 2740 AJ WADDINXVEEN Nu ook: Kanaalstraat 4 2741 HH WADDINXVEEN Telefoon: (0182) 61 69 22 TEAM MARIUS ERKELENS RAAM 290 2801 VS GOUDA TEL. (0182) 52 07 51 GRATIS PARKEREN ACHTER ONS PAND! I Nipuw in ons assortiment: die hun gewicht moeten beheersen. Ik zal u helpen uw doel te bereiken. t v n a h v t V s r SL1JTER1J-WIJNHANDEL VAN EEUWEN Srederolaan 4, Waddinxveen, Tel. (0102) 61 41 43 ELKE ZATERDAG zondag 3 nov. VLOOIENMARKT SPECIALE KLEDINGBEURS Hoge Rijndijk Zoeterwoude (071) 580 36 23 H HAMENI - ENDENBURG B.V. h< I H B< V< ro ni dt D le -slaapkamers GULLE Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis! 1 5% korting MIW 1895 2995 1695 2100 b-... yjfRESTAURANTvS^- zwaantje - Ook op zaterdag geopend - 5 verse groenten bij elk hoofdgerecht - Wildspecialiteit - Exotische specialiteit - Seniorenporties/kindermenu's - Babykamer en babyfoon aanwezig - Vegetarische menu's - Schilderrijk interieur - Zeer schappelijke prijzen Uitzicht op de Utrechtse heuvelrug - Parkeergelegenheid voor 70 auto's -Dinercheques - Uitzicht op zee OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP=OP BI In de maand oktober krijgt u bij aankoop van een houten (parket) vloer een waardevolle attentie cadeau r Beide Kerst- dagen 2 I Rolluik en jaloezie in één si 2095 2Q95 1995 °ok voor overheerlijke J^che bonbon. P5 13 ^^fes ESCONDIDS VALLEY TEXAS l NATlONAtt W0ONMAANO NATIONALS WOONMAANO Mleie «SSW W: 1) 5 Zoetermeer, 16 oktober 1996. 995 Prijzen rijn af haalprijzen. GRATIS CURSUS dat zij voornemens zijn de vergunning te verlenen. niet 605 Rotterdam, 7 oktober 1996 810 Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam oktober oktober 's avonds zijn wij op afspraak geopend SWISSFLEX ’prijzen geldig voor 90 x 200 cm afmetingen bokaal Miele, Bosch, AEG, Marynen, Frigidaire, Gram, Atag, Pelgrim, Benraad, Liebherr Opleidingen en cursussen De bijeenkomst en de vergaderingen vinden plaats in het waterschapskantoor, Aïdaschouw 1, 2726 JZte Zoetermeer. De stukken van de Verenigde Vergadering zijn tegen betaling van legeskosten verkrijgbaar. De voorzitter van het waterschap, Ing. C.M. Kroes voor nadere Inlichtingen omtrent de aanvraag en de ontwerp-vergunnlng kunt u zich wenden tot dhr. H. Ulttenbogaart van de afdeling Emlsslebeheer van schleland, Maasboulevard 123 te Rotterdam (telefoon 010 - 4537 322). namens dijkgraaf en hoogheemraden van Schleland, sectorhoofd Afvalwater. Ing. J. Helmer Op 7 augustus 1996 bjj hen een aanvraag is ingekomen van M J. Bregman te Waddlnxveen voor een vergunning inge volge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater afkomstig van een nieuw te bouwen woning welke in de plaats komt van een bestaande woning aan de Bredeweg 12 te Waddlnxveen. Zienswijzen kunnen vanaf 18 oktober 1996 tot 15 november 1996 schriftelük worden ingediend bij het college van dijk graaf en hoogheemraden van Schieland, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam, in bovengenoemde termijn bestaat desgevraagd voor een ieder de gelegenheid tot gedachten wisseling over het onderwerp van het besluit en tot het mondeling naar voren brengen van zün/haar zienswijze. En dat op 8 augustus 1996 bjj hen een aanvraag is ingekomen van T. van der Spek te Waddlnxveen voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen.van afvalwater afkomstig van een nieuw te bouwen woning welke in de plaats komt van een bestaande woning aan de Bredeweg 13 te Waddlnxveen; De aanvraag, ontwerp-vergunning en andere ter zake zijnde stukken liggen op de secretarie van Schleland, Maasboulevard 123 te Rotterdam voor een ieder ter inzage en wel vanaf 18 oktober 1996 tot 15 november 1996 elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Desgewenst kan ter secretarie van het hoogheemraadschap van Schietend een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Degene die schriftelijk zün/haar zienswijze indient, kan -gelijktijdig bü aparte brief - verzoeken zün/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. i Inl. (0182) 52 98 59 Duff Gordon Sherry f pale, medium Royal Oporto ruby, tawny De voorzitter van het waterschap Meer en Woude maakt bekend, dat op maandag 21 oktober 1996 om 20.00 uur een OPEN BARE BIJEENKOMST VAN DE COMMISSIE VOOR FINANCIËLE ZAKEN, op dinsdag 22 oktober om 20.00 uur een informatieve bijeenkomst van de Verenigde Vergadering en op 29 ok tober 1996 om 20.00 uur de daarop volgende OPENBA RE BIJEENKOMST VAN DE VERENIGDE VERGADE RING VAN HET WATERSCHAP MEER EN WOUDE zal worden gehouden: Dammekant 48 Bodegraven (0172)61 28 81 complete slaapkamers boxspringsystemen kasten toilettafels tienerkamers latten bodems matrassen waterbedden dekbedden kussens overtrekken t r x r c I I zonwering - zeilmakerij Hoge Gouwe 47 - Centrum Gouda (0182)51 80 36 d£ VI se I 6 flessen i voor 100 VAN DER LINDE Deze aanbiedingen zijn geldig tot 2.1 oktober 1996. Oktoberwoonmaand- aanbieding. Bestelt u in de maand oktober dan ontvangt u - s s s y tavs’H Heineken Pilsener krat a 24 flesjes’- De Leeuw Bockbier Hj 12 flesjes*- ’excl. statiegeld GEVOLMACHTIGD INTERMEDIAIR Zuidplaslaan 19 Waddinxveen Voor deze bijzondere actie heeft SWISSFLEX de prijs van het SF 565 motorenbed extra scherp gesteld: nor male prijs f 3.495.-- nu tijdelijk f 2.995.-*. Om het geheel af te maken is het matras SF 007 extra voordelig: over eenkomstige waarde f 2.200 nu tijdelijk f 1.695.-*. Als set is dit een voordeel van f 1 .OOO.-/pp! Kom dus snel naar onze SWISSFLEX-studio en overtuig uzelf. Dijkgraaf en hoogheemraden van Schietend; gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; maken bekend dat; (Brom)fietsen Opruiming Modellen ’96 ook kinderfietsen met fikse kortin gen. Nico Adri de VriesTwee- wielers Oudshoomseweg 166, Alphen ad Rijn 0172-432084. Caravans Verkoop stacaravans Camp. Reeuwijk a/h water, óók lev. ‘hele land. Tel. 0172-509532. Stalling binnen tourcaravans bij Zoetermeer 75,- meter incl. BTW. 0182-395944. Dorpstraat 38, Waddinxveen, 0182-618090 ’s maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, 0172-212965 's maandags gesloten - vrijdag koopavond Sept./okt. begint de cursus: Hoe word ik MAKELAAR/ beë digd taxateur O.G.? 1-2 jarige opl. (incl. opl. tot beëdiging) te Haarlem, Den Haag, Rotter dam, Utrecht, Arnhem, Breda, Eindh., Zwolle, Gron. en De venter. M.O.O.G. (Sinds 1973). Bel 0570-593222 of fax 593073. ■3 Cabernet Sauvignon Mansion House Whisky Prince Hubert De Polignac ***Cognac^. Gorter Rum bruin, wit Smirnoff Vodka Rutte bessen jenever 0,7 ltr..„_„ De vergaderstukken liggen gedurende kantooruren voor een ieder kosteloos ter inzage op het waterschapskan toor vanaf de datum van deze bekendmaking tot en met de datum van de vergaderingen. T.k. 4 ant. eetk. stoelen kaal ge maakt 200,- Tel: 06- 35020066,-13928-. Gevr. jub. boek Goudsche ma chinefabriek 1991. 06- 35020066,10858. T.k. fiets heren 26 Ine. station of krant vervoer 65,00. 06- 35020066,-13679-, mmmg. 41-::jieke.;- Ifeüickea Heineken 9ratis Sfes Inieuwe oo^ in deze bijeenkomsten komen ondermeer de navolgen de punten aan de orde: - waterbeheersplan 1992-1996, Evaluatienota 1996; - plan van aanpak WBP-2; - overname voormalige BWO-tanks; - kostenverdeling verwijdering verontreinigde bagger specie uit wateren in onderhoud bij derden; - najaarstussenrapportage 1996; - ontwerp-begroting 1997; - wijziging omslagverordening; L A v; SI ri li R B v. d h ri z P r r Pisang AmbonZ795 Bokma Jonge '}<)95 Graanjenever Eigenlijk willen wij het uitschreeuwen van vreugde. Het komt namelijk niet zo vaak voor datje uit een respectievelijke onbekende wijnstaat op een prachtige wijn stuit. De Cabernet Sauvignon uit de Texaanse Escondids Valley is een mooie volle sappige wijn die wij u van harte aanbevelen. Oi goed slaapt Wij rusten voor u Dujardin Vieux Goblet Jonge Jenever. Sonnema Berenburg Xx\ >\o\ f 3’ AI< A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 12