Familieberichten HART- VAATZIEKTEN? I LUCK VOORKOMEN EN GENEZEN KAN M i /te Lekker lang tafelen! Jac. Ou dijk Frans van der Laan BEGRAFENISSEN EN CREMATIES Uw persoonlijke wens is onze opdracht L: (0182) 612200 Voor alle gezindten en geestelijke stromingen BLOED AFNAME-AVOND Stationsstraat 16 2741 HS Waddinxveen J.J. Alberts huisarts op MAANDAG 28 OKTOBER van 1830 tot 21.15 uur in het PLANTARIUM-GEBOUW ikoop !13150 PAGINA 4 GKW/WvW WOENSDAG 16 OKTOBER 1996 KEES SENNEKER Een verenigingsmens. Garage pan tier Knijff Uitvaartverzorging K. SENNEKER FELINE De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden. De begrafenis heeft heden plaatsgehad. Het gemeentebestuur van Waddinxveen Waddinxveen, 11 oktober 1996 K. SENNEKER in de leeftijd van 42 jaar. in de leeftijd van 83 jaar. A.A. van Wilgen-van der Krans Liever geen bezoek aan huis Waddinxveen, 11 oktober 1996. in de leeftijd van 72 jaar. Waddinxveen, 11 oktober 1996 KEES SENNEKER in de leeftijd van 42 jaar. Waddinxveen, 11 oktober 1996 vu. 895,- Wonen Met ontsteltenis hebben wij kennis geno men van het overlijden van ons raadslid de heer Met grote verslagenheid ontvingen wij het droevige bericht dat de Heere, na een korte ziekte, uit dit leven heeft weggenomen ons gewaardeerd gemeenteraadslid, de heer Wij zullen zijn vriendschap missen. Wij wensen zijn echtgenote en overige fa milieleden veel kracht toe om dit grote verlies te dragen. Met dank en waardering denken wij terug aan zijn inzet voor de Waddinxveense ge meenschap gedurende de ruim 6 jaren dat hij raadslid is geweest. Dhr. Senneker heeft als fractielid van de PCW vele jaren een grote inbreng gehad bij het werk in de gemeenteraad van Waddinxveen. Ook was hij de laatste jaren plaatsvervan gend fractievoorzitter van de PCW. Het bestuur van de Protestantse Combina tie Waddinxveen denkt met erkentelijkheid terug aan al deze activiteiten, die als doel hadden om mede gestalte te geven aan de christelijke politiek in ons dorp. Ons bijzonder medeleven gaat uit naar zijn vrouw. Wij bidden haar Gods ondersteuning en vertroosting toe bij dit smartelijke verlies. Diep ontroerd namen wij kennis van het overlijden van ons lid Wij wensen Anja sterkte en Gods nabijheid toe. Met ontroering en droefheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze vriend en fractielid Namens het bestuur en de leden van de RPF Waddinxveen, ing. B. van der Roest, voorzitter ing. D. Baron, secretaris Wij wensen Anja en de verdere familie Gods nabijheid toe in dit zware verlies. Het bestuur van de PCW: A. M. Griffioen- van Gurp J.L. van Klaveren B. van der Roest J.W. van de Werken De fractie van de Protestantse Combinatie in de gemeenteraad van Waddinxveen, Jan van Wijk Joop Neele Jacob Bos Wiebrand Dijksterhuis Ik ben dankbaar dat hem verder lijden be spaard is gebleven. Met ontsteltenis namen wij kennis van het overlijden van Op diverse terreinen is Kees actief geweest binnen onze vereniging. Hij was dat nog steeds én vond er -maat schappelijk ingesteld als hij was- zijn ont spanning. Namens de leden danken wij hem voor dit alles. Wij zullen hem missen. Na een zorgzaam leven heeft onze dierbare vader en opa de jaren van de allersterksten bereikt en is rustig van ons heengegaan. Reijerskoop 91 2771 BG Boskoop Met droefheid geef ik u kennis dat na een zeer arbeidzaam leven, voor mij toch nog onverwacht van mij is heengegaan mijn zeer zorgzame man Donderdag 17 oktober is in het Bouwcen trum, Gouwestraat 18 te Boskoop, van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid tot condo leren. De overledene is thuis opgebaard, waar ge legenheid is tot afscheidnemen en condole ren op dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur. Verder is er condoléancebezoek in uitvaart centrum ’’Gouwehof”, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden vrij dag 18 oktober om 14.00 uur in de aula van de Gemeentelijke begraafplaats aan de Roemer te Boskoop, waarna de begrafenis zal plaatshebben. Bedroefd geven wij kennis dat, na een moe dig gedragen lijden, van ons is heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante Waddinxveen, 12 oktober 1996 Koningin Wilhelminasingel 30 Correspondentieadres: Mevrouw P.M. Stoppelenburg van der Griendstraat 6 3421 EC Oudewater De rouwdienst zal D.V. gehouden worden in bovengenoemd uitvaartcentrum op donder dag 17 oktober om 11.15 uur, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijm laan 6 te Waddinxveen omstreeks 12.00 uur. Ik hef mijne oogen op naar de bergen, vanwaar mijne hulp komen zal. Mijne hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121 1 en 2 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Gien Geers-van Wieren Nic. Geers Nico en Fresia Evelien Het bestuur van de c.v.v. Be Fair Uit aller naam: P.M. Stoppelenburg (ex. test.) Na een langdurig en geduldig gedragen lijden heeft de HEERE tot Zich genomen mijn zeer zorgzame en geliefde man, onze vader, schoonvader en opa Waddinxveen: D.F. Roggeveen-Veldhuizen ’s-Gravenhage: Nora van Haasteren- Roggeveen f Waddinxveen: Dirk en Lucia Roggeveen- Smith Waddinxveen: Astrid en Cees van Nieuwkoop-Roggeveen Mark Stephan Frederique Brianna Zoetermeer: Marianne en Kees Koole- Roggeveen 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; Psalm 89 1 berijmd Overige huisartsen nemen waar. Voor kunstgebitten, reparaties en advies. Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen Ook uw bon uit het Dorpskernboekje is geldig voor deze avond Rob Joke Crijnen-van der Meer 14 oktober 1996 A.P. van Neslaan 44 2771 DE Boskoop 11 oktober 1996 Marga Klompéhoeve 95 2743 HW Waddinxveen Pr. Bernhardlaan 69, tel.: (0182)61 99 59 't Keldertje Burg. Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop Tel.: (0172) 21 24 67 Fax: (0172) 21 84 66 HENDRIK VAN WIEREN Sinds 1 maart 1976 weduwnaar van Engelina Trijntje van Wieren-Panman TEUNTJE DE VOS-HOOGENDAM VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS AART ADRIAAN VAN WILGEN LEENDERT ROGGEVEEN echtgenoot van Davida Francina Veldhuizen in de leeftijd van 68 jaar. VAN DER HORST CAROLA RIJKENHUIZEN gedipl. pedicure (ook voor diabetici) Geboren 8 oktober 1996 Stephanie Jeffrey Waddinxveen: Francien Roggeveen en Marco Rodenburg Boskoop: Els en Harry Verloop- Roggeveen Ariënne, Josien, Leanne, Andries AFWEZIG van 21 t/m 25 oktober AFWEZIG DR VAN WIECHEN is AFWEZIG van 19 oktober t/m 3 november ERKEKQ LID VAR NUW Voor al uw dak-, goot- en loodwerk, badkamer en keukenrenovatie. Vanaf heden biedt 't Keldertje u de mogelijkheid om lekker lang te tafelen op zaterdagavond! Wanneer u besluit ons steeds wisselende 4-gangen menu te proeven, kunt u in de vernieuwde ambiance rustig en op uw gemak de tijd laten verstrijken. Een verruiming van de openingstijd op zaterdagavond biedt u deze mogelijkheid. Dit 4-gangen menu kost u slechts 42,50. Verwen uzelf en uw gasten eens op een lekker avondje tafelen. Reserveringen gewenst vanaf 19.00 uur. I f Fli'f Voor onze filialen in Waddinxveen en Boskoop zijn wij op zoek naar enthousiast^ vakantiehulpen voor de herfstvakantie. Ben je tussen de 15-17 jaar en wil je snel een zakcentje verdienen, bel dan; Van den Dool Cultures B.V. tel: (0172) 21 48 00 Paling vers gerookt gefileerd stoofpaling Goudse Rijweg 20, Telefoon 06-54767252, 2771 AK Boskoop Telefoon privé 0172-217829 KEES SENNEKER UITVAARTVERZORGING v4 i REMCO PANCRATIUS Remco is geboren op 9 oktober 1996 'C C.V.U. de Vries NE1TOC JVIItl de. euromarkt t t i i Frank en Anja Stolwijk Andrea Spoorhaven IS 2 7 7 1 TM Boskoop Indien u tussen 18 tussen 70 jaar bent, kunt u zich als bloeddonor laten inschrij ven bij het NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Euromarkt I. 2408 BA Alphen aan den Rijn, telefoon 0172 - 470467. Voor gazonmachines groot of klein moet u bij ons zijn. BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON 079-5931728 Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto’s, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. Wij zijn dealer van de volgende merken: Gazelle - Batavus Koga. miyata en Multicycle fietsen American eagle mountainbike fietsen Concorde racefietsen Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk I i i Ponyweide 128 2727 HM Zoetermeer Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010)466 11 00 Hoofdvestiging: Goudserijweg 81 Boskoop Tel. (0172)21 56 89 Filiaal Reeuwijk: Raadhuisweg 87, Tel. (0182) 39 63 34 Drager van de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons *20 maart 1901 - 112 oktober 1996 weduwe van Jan de Vos RODE KRUIS DONORCENTRUM mevr. A.M. Spaargaren Burg. Colijnstraat 48a, 2771 GH Boskoop, tel. (0172) 21 24 35 l DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 r L- i. as Onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau AANHANGWAGENFABRIEK Reyerskoop 167 kBOSKOOP Xtel: (0172)21 09 22 gediplomeerd tandprotheticus 21 oktober t/m 1 november Mw. T.S. Wilms, huisarts, Troelstrahoeve 66 Waarnemende huisartsen zijn: wanneer uw achternaam begint met A t/m K J.C. Voskamp, Dorpstraat 66, tel.: 612078 wanneer uw achernaam begint met L t/m Z 8. Glaser, Souburghlaan 13, tel.: 618742 Voor informatie: mw Roozeboom Tel. (0172) 21 47 34, (0172) 21 67 52 sta j-j. ns SS rtï- «1- i- I rte T— Montage - Klusbedrijf Frans van der Laan Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn lieve broertje y en fauteuil voor elk ■■interieur,in 5 aktuele kleuren; warm rood, maritiem blauw, zachtgeel, mediterraan terra en zonnig oranje.Tijdelijk 200,- korting dus geen I095,- maar ,-.3 Bel nu het Oligo Health Instituut en vraag het boekje aan! U bestelt t/m donderdag. Vrijdag zaterdag bezorgen wij. Kwekerij "Nooilgedacht" bekend van braderieën Fam. Kop Hoofdweg 106 Zegveld Tel. (0348)691923 Keuze uit 200 stuks. Open- en gesloten aanhangwagens. Vee-, paarden- en koeientrailers. (gebr. en nieuw) Tractorveewagens. Boottrailers. Onderd., rep. en inr. Provinclaleweg 2, t/o molen, Montfoort. Into? Bel: (0348) 4714 93 4716 64 In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172)21 01 41 op het I.T.C.-terrein, Italiëlaan 4, Hazerswoude/Boskoop. Waarnemingen voor achternamen beginnende met At/mE dr. v.d. Brule 619239 F t/m O dr. Vreeken 612979 P t/m Z dr. v.d. Linde 632222 Yamaha - Puch - Vespa -Peugeot bromfietsen Service en Reparatie. S Voor een nieuwe fiets of bromfiets. IL. Voor reparatie, onderdelen, race- en regenkleding accessoires. O Nomen Tweewielers behandeling evt. aan huis mede-oprichter van de vereniging raadslid van de gemeente Waddinxveen Geen woord te veel, geen daad te weinig. Voor de regio ‘t Groene Hart. ELZENHORST 55 2742 CL WADDINXVEEN TEL. (0182) 61 50 55 DAG EN NACHT BEREIKBAAR 0 III N G D D Q 0 Tl d 0 m '■'•i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 4