5.00 ONBEPERKT spare-ribs eten voor 25,50 Md* Ufr* GOUDA: JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 2.50 GRATIS 6 KEUKENAPPARATEN dowerm;, vr/jwk; er zatermr /EFT FEEST PROGRAMMA Groenewegen MEUBELEnO .v? Oven Kookplaat Afzuigkap Koelkast Vaatwasser Boiler IB 2.98 RIJK WONEN MET EEN VIER-SEIZOENEN-SERRE VAN LIEFTINK 7 dagen per week geopend r Bekendmaking vergunning Rijnlands Keur >P g Iedere zondag tussen 17.00 en 20.00 uur liil l Rijnland donderdag-, vrijdag- en zaterdagvoordeei Bekendmaking aanvraag en ontwerp-beschik king Wet verontreiniging oppervlaktewateren ZONNEBANKEN BANANEN 1 kito of ELSTAR 2 kilo rwr GKW/WvW - WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 PAGINA 16 IE •I' L- •I- •Ti •M- 0.49 ZOETE NAVELS SALADE SPECIAAL Eetcafe DAAR HEB JE VEEL PLEZIER VAN AFSLANKSTUDIO F FEBRUARI uur ZONNIESTIIDIO - Topiorm i nu Muziek instrumenten maandag dinsdag I HANS VERKERK KEUKENS DE KEUKENSPECIALIST MET 33 JAAR ERVARING EN 70 FILIALEN IN NEDERLAND, BELGIE EN DUITSLAND ©IxOlOWtl IRR&DÖT l^z!W (Kanaalstraat) Kerkweg-Oost 151 B B Waddinxveen (0182) 61 96 79 Een mooie serre aan uw huis is een rijk bezit. Maar neem dan wèl een serre van Lieftink-kwaliteit! In iedere gewenste vormgeving en afmeting. Perfect op maat voor u vervaardigd uit het befaamde modulaire Schüco elementensysteem van thermisch geïsoleerde aluminiumprofielen en hoogwaardige kunststofprofielen. In kleur en met beglazing naar keuze. Omdat wij zonder tussenhandel werken, is uw serre boven dien zeer scherp geprijsd. Datzelfde geldt trouwens voor onze veranda’s en zonwering in alle soorten en maten. Al met al is in onze showroom heel wat te ontdekken voor u. Welkom! Hans Verkerk Keukens opent deze week officieel, zijn nieuwste, gezelligste en mooiste keukenzaak in Gouda, waar we best trots op zijn. In deze SUPER showroom vindt u meer dan 100 keuken- en badkameropstellingen. Deze feestelijke gebeurtenis laat Hans Verkerk natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Deze opening vieren wij met een spectaculaire actie. En dat is niet zomaar een actie want bij aankoop van een complete keuken krijgt u 6 KEUKENAPPARATEN GRATIS, of de helft van de geld waarde als extra korting. Dit betekent een GRATIS oven, kookplaat, afzuigkap, koel- kast> vaatwasser en een boiler. Dit scheelt u duizenden guldens. Dus nu kopen betekent geld verdienen. 'Tf Kom snel langs en sla uw slag. -..---t Dieptewarmte afslanken geeft de gelegenheid om overtollig vet en cellulite tegen te gaan in combi natie met thermae-creme die op de probleemplaatsen wordt aangebracht. Nu 10 behandelingen ƒ250,- Geopend maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 22.00 uur. zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur zondag van 13.00 tot 18.00 uur TURKS STOOMBAD 2-persoons Turks stoombad met eucalyptus-aroma en ingebouwde douche 1 persoon ƒ20,- 2 personen ƒ32,50 Minimaal 30 minuten van tevoren reserveren J Hotel w de lMENFA1 Woensdag 5 februari *oeotelijKc opening geopend tot 21.30 uur Donderdag 6 geopend tot 21.30 Vrijdag 7 februari geopend tot 21.30 uur Zaterdag 8 februari geopend tot 17.00 uur 3 ALLEEN MAANDAGMORGEN waardebon uitknippen! l LET OP! PERSSINAASAPPELS I 15 voor 3.98 UIEN I 1 kilo voor Beeld en geluid 813 a/ ^50 na,[onnen, GP^rlS woensdag B l l l PECTACULAIRE in i OPENING 10 voor 3.98 250 gram voor 2.49 500 gram 1.98 KIWI'S WITLOF 500 gram 1.75 BAMIPAKKET VATVERSE ZUURKOOL 500 gram 0.79 COX 2.98 JONAGOLD 2 kilo 2.98 2 kilo EXTRA MAANDAGAANBIEDING I Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden. I Zakenflitsen 701 811 704 817 808 843 Leiden, 29 januari 1997. serres Veilig en 110 1 j t veranda 's Openingstijden showroom serres en zonwering Energieweg 45: u bent hier iedere zaterdag welkom van 10.00 tot 17.00 uur. Gedurende genoemde termijn kan elke belanghebbende schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit bij het col lege van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Bedoeld besluit ligt met de daarbij behoren de bijlagen vanaf 6 februari tot en met 20 maart 1997 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur voor een ieder ter inzage bij de Afdeling Vergunningen van het Hoog heemraadschap van Rijnland te Leiden, Bree- straat 48. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische Ter inzage De aanvraag met bijlagen en de op basis daar van opgestelde ontwerp-beschikking W.v.o. ligt voor iedereen van 6 februari tot en met 6 maart 1997 gedurende 4 weken ter inzage. Voor het behandelen van een dergelijk ver zoek moet griffierecht worden betaald. Wel is het mogelijk, naast het indienen van een bezwaarschrift, de president van de Rechtbank te verzoeken om ten aanzien van een besluit een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet worden inge diend bij de: President van de Arrondisse mentsrechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. postadres is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van de beschikking van kracht. Tevens bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit. Men dient zich daartoe te wenden tot voornoemde afdeling. Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de aanvrager, een vertegenwoordiger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aan wezigen van gedachten te wisselen. Nr. V.32497 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken bekend dat zij bij besluit d.d. 29 januari 1997 nr. 9617354/V.32497 aan PTT Telecom district Rotterdam te Rotterdam vergunning krach tens keur hebben verleend voor het leggen en hebben van twee mantelbuizen door de Gouwe, t.h.v. de Henegouwerweg nr. 117a te Waddinxveen. Nr. V.32054 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor een ver gunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) is binnengeko men van Felix Dykhuis B.V., gevestigd te Boskoop, voor het lozen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, afkomstig van voormeld tuinbouwbedrijf (boomkwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen aan de Zuidwijk 28A en Den Ham 23 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben het voornemen de gevraagde lozings vergunning onder het stellen van voorschrif ten te verlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) wordt thans de aanvraag en ontwerp-beschikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Ver volgens zal de definitieve beschikking W.v.o. worden vastgesteld en bekend worden gemaakt. UURWERKEN BEURS za. 8 febr. a.s. 10-15 uur in De Palm, v.d. Palmstr. 3 te Papendrecht. 125 tafels. Klokken, horloge’s^ onderdelen, boeken, gereed"-* schap. Info: 0182-538086. |K 1 meubelen Moderne meubelen halen maar al te vaak hun neus op voor hun klassiek-romantische tegenhangers. lammer, duidelijk een gemiste kans. Loop voor de aardigheid maar eens binnen bij Groenewegen Leiderdorp. En laat u verrassen door de actuele design-collectie van Topform. Echt mooi en van een bewonderenswaardige kwaliteit. scHucn INTE A NATIONAL 'erkend Ruim 30 jaar vakmanschap Hoogheemraadschap van rri afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16; - Het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op. werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; bui-y ten voornoemde tijden is inzage mogelijk na< telefonische afspraak met de afd. Vergunnin- l gen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor'^ nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. PIANOSTEMMER/Restaura- teur Dinand Mostert, Meye 82, B'graven, tel. 0172-685690. Tevens verkoop piano’s. RODE KOOLGESN. HOLLANDSE KOMKOMMER SOEPGROENTEN JONAGOLD BANANEN Tuinieren 802 Nu nog tijd om FRUITBOMEN vakkundig te laten snoeien. 0182-613895. ZATERDAGAANBIEDING! DE HELE DAG 1 KILO BANANEN 1 KILO ELSTAR 1 HOLL. KOMKOMMER Samen voor slechts 500 gram 0.98 HUTSPOT 500 gram 1.25 voor 1.98 250 gram voor 2.49 2 kik) voor 2.98 kilo voor 2.50 Kerkweg West 10 Waddinxveen Telefoon (0182) 63 25 27 Zat. 8 en zon. 9 feb. VLOOIEN-i MARKT in de Pieterskerk te Leiden, open van 9.30 tot 16.30u. Volgende markt 22 feb. 071-5761175. )D Entertainment en boekingen The Old - landers, muzikale omlijsting voor al uw feestelijk- heden 0348-441866. Te koop: Blank beuken fineer; vlakke binnendeuren, brand vertragend, afmeting 680 x 2115 mm. 28 stuks. 730 x 2115 mm. 14 stuks. Massief beuken paneeldeuren, zowel binnen als buiten toepasbaar (ook mo gelijk met glasopening), afme ting 930 x 2115 mm. 20 stuks. 830x2115 mm. 27stuks. Voor gespoten; vlakke binnen deu ren, brandvertragend, afme ting 730 x 2115 mm. 11 stuks. Alle deuren zijn nieuw, voor zien van slotkast, scharniers- paringen en afgelakt. Prijs bij afname totaalpartij 55,-p/stk. excl. BTW. Eventueel kleinere afname mogelijk. Tel. tijdens kantooruren: 0172-605108. Aluminium en kunststof ramenfabriek Lieftink B.V. Produktieweg 15-17, 2404 CC Alphen a/d Rijn Showroom serres en zonwering Energieweg 45 (Ind. terrein Rijnhaven) tel. (0172) 44 27 08 Ook in onze showroom: winkelpuien Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken kan ieder een naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mondeling - gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/haar bedenkingen indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. draaival- hardglazen ramen en deuren ramen schuifpuien puien isolaties Lichaams verzorging GOUDA: alle massages, aqua/ body to body/relax. 120 gelijk vloerse m2 whirpools, hygiëne, privacy, intimiteit! N. van Goorstr, 63. Tel. 0182-584858. LEIDEN: Voor alle relax.mas- sages door leuke jonge dames v/a 20 jr. Tev. intim.l Hooi gracht 2.071-5140350. Kantoor- en winkel- benodigdheden Kantoormeubelen, nieuw en gebruikt. Grootste voorraad. ROCOR, Vlaardingweg 60, Rotterdam, tel. 010-4153415 WITLOF kilo voor 3.98 Woning inrichting keuken nodig? Bel ARDI KEU- kENS Luxe keukens levering vanaf fabriek. Advies aan huis. Info: 0172-650273. T.k. WATERBEDDEN, scher pe prijzen. Tel. 0348-419497/ 410959. Geroline nieuwe en gebruikte kantoormeubelen, Oude Brug- weg 7 Gouda 0182-580679 Proline zonnekanon 12 gezichtsbruiners 651. Sunal Profimax snelbruiners 12 x 500 W gezichtsbruiners 321. Sport Arredo snelbruiners 3 x 600 W gezichtsbruiners 36I. r - Koninginneweg 24, 2771 DN Boskoop, (0172)21 32 23. -n verantwoord zonnen met de nieuws^ zonappara‘uur Uw T.V.-DOKTER 24-uur service, 3 maanden garantie, tel. 0182-613500. Ook voor vi- deo, radio, wasmach., enz. Voor snelle KTV Service 3 mnd. gar., ook rep. aan schote- lantenes. 0348-501450. BAKS KTV en Videoservice Raadhuisstr. 207, 0172- 476205 Alphen ad Rijn. Trouwserviceen 827 zaalverhuur Voor uw bruiloft en partij DANSBAND CHAIN, tel. 0172- 614240 of 615334. Evenementen 829 Zondag 16 februari Gezellige Vlooienmarkt Nog enkele kramen a 40,-vrij Dr. DijkstrahalWoerden Open 10.00-17.00 uur Info 030-6572512 kant.uren. Daarna gaat u naar de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude en loopt alweer bij Groenewegen binnen. Hé Topform' zult u weldadig constateren. Inderdaad Topform, maar wel klassiek-romantisch. Topform is er namelijk in geslaagd een eigen, herkenbaar gezicht te creëren, of het nu om modem of klassiek gaat. Zo herkent u topkwaliteit Probeer maar eens. Zoeterwoude, speciaalzaak Klassiek-Romantisch, Rijndijk 8 - Rijneke Boulevard - Telefoon: 071 - 341 94 19 j, V Leiderdorp, speciaalzaak Modem-Eigentijds, Meubelplein 2 - Telefoon: 071 - 589 62 44 0 WIJNZUURKOOL 500 gram 0.98 I -of de helft van de geldwaarde I niet in combinatie met andere^anbiedinger^^ lOvoor 2.98 Doe-het-zelf 805 GEVRAAGD behang-, wit-, saus-, en Schilderwerk. Vooraf prijsopgave. Tel. 0172- 494971 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 16