Medailles voor Joost Krommenhoek Waterpoloteams van Gouwestaete maatje te klein WADDINXVEEN - Zaterdag stond een aantal spannen de waterpolowedstrijden op het programma in Gou- webad ’de Sniep’. Heren 1 ging ten onder in de streek- derby tegen BZ&PC (Bodegraven). Zij verloren met 8-5. Dames 1 kon het niet bolwerken tegen Polar Bears Flyers-jongens nog ongeslagen Aeolus pakt draad weer op Be Fair pakt belangrijke punten tegen Rijswijksen WSV is dit seizoen degradatiekandidaat Jeugdkoor van 'Vox Jubilans naar Parijs Kwiek start met 23 teams Tweede plaats Stephan Tobben PAGINA 23 (Ede). Zij gingen met 11-5 ten onder. ploegen te stuiten. Ditmaal zijn derde de Jan Mulder 'l Heren 2 daarentegen wist weer eens te winnen. Zij won nen met 5-4 van Polar Bears 3. Dames 2 is door weinig ploegen te stuiten. Ditmaal was De Dolfijn (Amsterdam) het slachttoffer. Dames 2 won met 5-2. te scoorden Nancy van der Hoek, Erika Vlasman, Ma rieke Moolhuizen, Elly Mid dendorp en Helen Cornelis sen. ars 3 de neerwaartse spiraal te doen doorbreken door met- 5-4 te winnen. In een zeer spannende wed strijd wisten voor de Gouwe- Het was een zware wedstrijd en de heren moesten er dan ook alles aan doen om het Als laatstgenoemde partij die tussen L. Coevert en S. Klein- hoonte, waarbij de witspeler, tevens rode lantaarndrager, een verrassende zege wist te behalen en zo zijn rivalen on derin wel erg dicht weet te naderen. In Alphen aan den Rijn speel de het zesde team een span nende wedstrijd tegen het tiende team van Flair. Met een krappe 5-3 overwinning op zak keerde het team ech ter tevreden terug in Wad dinxveen. Het zevende team ontving thuis het eerste team van Don Quishuttle (Zegveld). Het bezoekende team liet zich niet gewillig naar de SI S’15 en 5-15 kwam de tegen stander weer terug in de wed strijd. In een spannende herendub bel stelden Pieter en Nico met 17-18, 15-9 en 18-13 uit eindelijk de overwinning vei lig. Anneke en Angela ten slotte moesten met 8-15 en 4- 15 de damesdubbel nog uit handen geven. Bij de jongens van 1984 dook Joost Krommenhoek op de 100 m vrije slag voor het eerst onder de minuut. Met een tijd van 59.84 zwom hij naar het brons en verwees hij het 10 jaar oude clubrecord van Mark van der Zijden naar de geschiedenis. 4x100 m wisselslag kwam er evengoed een uitstekende tijd van 4.55.76 op de klokken. Nu is het dus het buitenland aan de beurt. Hoogtepunt van deze toernee is ongetwij feld een concert in de Notre Dame van Parijs. Op dit moment is het jeugd koor van ’Vox Jubilans’ al be zig met de voorbereidingen. Zo worden er diverse inter nationale stukken ingestu deerd zoals het ’Hallelujah’ van Handel en het ’Gloria’ begin van de wedstrijd nam Flyers het heft in handen. Met een goede verdediging werd Jumpers reeds in de eerste helft naar een kanslo ze positie gespeeld. Rust stand 33-13. De tweede helft was hierna nog een formali teit. Uitslag 90-31. Topscoor der: Erik Koppenaal met 18 punten. WADDINXVEEN - In navol ging van het grote koor van de Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubi lans’ uit Waddinxveen gaat nu ook het jeugdkoor op toer nee naar het buitenland. zich in de laatste periode ze ker niet gewonnen, maar konden in deze periode de De 4x100 m vrije slag werd in 4.36.29 afgelegd. Arijanne 1.09.73, Melissa 1.14.37, Ra mona 1.09.01 en Kim 1.03.18. Op de 4x200 m vrije slag ging het moeizaam want Ramona (2.26.06), Melissa (2.44.84), Arijanne (2.29.72) en Kim (2.18.84) waren gezamenlijk goed voor een tijd van 9.59.46. WADDINXVEEN - Vorige week donderdag 30 januari gebouwd: 15-5,11-15 en 15-6. Doordat Nico en Angela hun noemde in de slotfase door gemengd dubbel verloren met het verlies van een loper toch de teil inging. (2x), Marco Kraak, Mare de Gruyl en Anton Heiden te scoren, even leek het ’onge node in. De wedstrijd was ge- naakbare’ dames 2 van hun voetstuk te vallen. Een ge lijkspel hing lange tijd in de lucht, maar in de laatste mi nuut was het Gouwestaete wat de wedstrijd naar zich WADDINXVEEN - Ondanks het feit dat het ijs nog op de sloten ligt, is de voorjaarscompetitie voor de ta feltennissers weer begonnen. Het Waddinxveense Kwiek komt hierin uit met 23 teams. Ook op de 100 m vlinderslag deed Joost Krommenhoek het prima want met 1.12.95 ver beterde hij ook op dit num mer het clubrecord van Mark van der Zijden uit 1986. Hier mee was de koek nog niet op want op de 100 m rugslag werd het weer een clubrecord (1.09.70) en een bronzen plak. Op de 200 m vrije slag reali seerde Joost Krommenhoek met een tijd van 2.14.34 wel een persoonlijk record, maar greep hij net naast de medail les. Dit beviel hem maar matig en op de 400 m vrije slag gaf hij nog eens extra gas met als ge volg een persoonlijk record van 4.47.84 en bronzen plak. maar alleen dus zijn koning, was remise de uiteindelijke eindstand. Een mooie uitslag voor de uitdager, maar voor de koploper toch de eerste puntendeling dit seizoen, on danks zijn principe alleen winst of verlies te noteren. De op de tweede plaats staan- achtbank leiden, getuige het de W. Hennink wist zijn posi tie verder te verstevigen door J. Stam terug te wijzen. H. van Woudenberg presteerde hetzelfde door zijn overwin ning tegen J. van Oord. Verder wist N. Dannis (10) toch wel verrassend E. Phi- lipse (3) remise af te dwingen. Opvallend was ook dat L. v.d. Haven (10) dit seizoen het weer goed blijft doen door te gen A. Kardol opnieuw de winst te pakken met als re sultaat handhaving bij de beste 10. In de subtop een verder weg zakkende J. v.d. Heiden door een nederlaag tegen W. v.d. Hoek. Eveneens een nul voor A. v.d. Starre tegen H. van Offeren. In de middengroep een zich herstellende A. van Nieuker- ke, die zich de sterkste toont zijn herenenkelspel; tegen M. Moerland. Hetzelfde geldt voor A. Prins tegen A. Versluis. Verder positieve uitslagen voor F. Ritter, B. Davids, D. van Offeren en J. Muit tegen respectievelijk T. Goor, P. van Offeren, B. Loef en J. v.d. Haven. In de onderste regionen ten feit dat liefst vier van de acht partijen pas in de derde set werden beslist. Toch won het team van Aeolus met 8-0. Het achtste team toog naar Zoetermeer voor de wedstrijd tegen het veertiende team van Eridos. In tegenstelling tot het derde team wist het achtste team wel een beslis sing te forceren in een uiterst spannende ontmoeting. Het team komt uit in de zesde klasse van het district en be staat uit Astrid van der Laan, Rosina den Outer, Angela van Rutten, Anneke Sleeu- wenhoek, Nico van Grieken, Pieter van der Meulen en Cor Voskuilen. Na de enkelspelen had het team al een 3-1 voorsprong opgebouwd. Pieter won met 15-8 en 15-12 overtuigend Nico volgde met 18-13 en 15-8. Anneke liet er in haar dame- senkel met 11-3 en 11-4 even eens geen gras over groeien. Angela daarentegen was met 2-11 en 0-11 niet in staat haar tegenstandster af te stoppen. De voorsprong werd door Pie ter en Anneke in de eerste ge slofte een waar gevecht tus- mengd dubbel nog verder uit- sen T. Wiersma en J. van Sandijk, waarbij laatstge- WADDINXVEEN - Afgelopen weekeinde was er bij Fly- ers-basketbal een klein competitieprogramma. Van de weinige teams die in actie kwamen, was alleen jongens- kadetten succesvol. De enige twee punten van Kwiek kwamen tot stand door twee over winningen van Tjeerd Koop. Anne Dijksterhuis en Ron van Spengen kwamen dus niet tot winst. Winst was er wel voor Kwiek 3. Ze wonnen ge makkelijk van Vrien denschaar 7 met 8-2. De volle winst was er voor Mark Vink en Zhao May De ploeg bestond uit Kim Middendorp (100 rug in 1.11.80), Melissa Dings (100 school in 1.19.30), Ramona Linting (100 vlinder in 1.15.91) en Arijanne v.d. Valk (100 vrij in 1.08.75). WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Katwijk aan Rijn). Bij een 0-8 ach terstand kon clubkam pioen Ronald Verboon nog de spreekwoordelij- Melissa Dings brak haar ei gen clubrecord op de 200 m schoolslag bij de meisjes van 1983, maar haar tijd van 2.50.25 was net niet snel ge noeg voor brons. Het luttele verschil van 0.20 seconde betekende voor Me lissa toekijken bij de huldi ging in plaats van deze te on dergaan. Op de 100 m school slag kwam Melissa Dings met een tijd van 1.21.91 niet verder dan de elfde stek. we leden gebruiken. Een ie der die ouder is dan 15 jaar is iedere woensdagavond welkom in de hervormde Re- hobothschool (Sperwerhoek). Er wordt gerepeteerd van 19.30 uur tot 21.15 uur. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marjonneke de Bas, tel. 0182-612773 of Ton Willem Burger tel. 0182-615762. en Ying Jun. Kwiek 3 begon de com- Hoewel Vox Jubilans er al vele toernees heeft opzitten naar Duitsland, België, Tsje chië, de Verenigde Staten van Amerika en Canada, het jeugdkoor gaat op reis naar de Franse hoofdstad Parijs. Het uitstapje zal worden ge houden op vrijdag 26 en za terdag 27 september. Het jeugdkoor, dat al meer dan 10 jaar onder enthousiaste leiding van Jan Mulder staat, heeft al op diverse plaatsen in Nederland con certen verzorgd. doelpunten Overdam en Frankrijker. Al snel bleek wel dat de da- Bij Kwiek 4 werden de punten gescoord door Ying Jun Wang (2) en Martijn Gilhuis (1). Jur gen Reichard kwam niet tot winst. Tevens won nen Jacques en Paul het v dubbelspel van Martijn Yang. Twee overwinnin gen waren er voor Wai ting Mak. klasse Holland West, een klasse die bestaat uit teams uit de afdeling Gouda, Rotterdam en Kim Middendorp kwam vier maal aan de start bij de meis jes van 1983 en haalde tel kens een voldoende maar geen eremetaal. Met tijden van 1.02.70(100 vrij), 1.11.87 (100 vlinder), 1.12.01 (100 rug) en 2.35.0 (200 rug) toon de zij zich een goede subtop per. De estafetteploegen hadden zich goed voorbereid, maar op het moesten Denise Bouwmeester êirno- nise de Riet wegens ziekte af haken. Pech in duplo. De invalsters weerden zich kranig maar topplaatsen wa ren onbereikbaar. Op de Meisjes-kadetten 1 speelde een spannende wedstrijd te gen Zoebas. Beide teams wa ren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk gaf het wat In de vierde periode ging het fellere spel van Zoebas de doorslag. Via een ruststand van 18-22 werd de eindstand 39-45. Topscoorder: Anne- toe trekken. Mare Mommers mocht de eindstand bepalen op 8-5. i teleurstellend verlies voor de Gouwestaeteheren, maar de heren lieten wel ka rakter zien en zijn zeker nog niet afgeschreven. Heren 2 liet na een aantal weken weer bezieling zien, ten in de derde periode nog De ploeg wist tegen Polar Be- wel tot scoren te komen, maar Polar Bears liet niet toe dat de Waddinxveners het heft in handen zouden krij gen. Met een marge van vier goals staete-heren Marcel Rompes in het voordeel van Polar Be ars gingen de beide rivalen de laatste en beslissende pe- streden, de dames waren net een maatje te klein. Ze ’vochten’ nog voor wat ze waard waren, alleen Wendy de Frankrijker mocht nog scoren. Zij bepaalde de eind- toe trok. Voor de Gouwestae- stand op 11-5. De eerste herenploeg van trainer-coach Anton Heiden moest zaterdag aantreden te gen BZ&PC (Bodegraven). WADDINXVEEN - Door in de afgelopen twee weken drie wedstrijden te verliezen dreigt Stephan Tabben bij de jeu de boulesvereniging Wad dinxveen (Alberdingk Thijm- laan) de aansluiting met nummer één Marco van Wa- geningen te verliezen. Marco staat nu bovenaan met 26 gewonnen wedstrijden en een puntensaldo van +102, Stephan Tabben volgt op de tweede plaats met 23 gewon nen wedstrijden en een pun tensaldo van +108. Op de derde plaats staat nog steeds Piet van der Made (Bo skoop) met 18 gewonnen wed strijden en +46. De vierde plaats wordt ingenomen door Toos Wubben. Zij heeft 17 wedstrijden gewonnen en 22. Op de vijfde plaats staat Henry van Wageningen met 17 gewonnen en -17 Volgende week wordt gestart met een vier tegen vier com petitie, die elke eerste dins dagavond van de maand ge speeld zal worden. WADDINXVEEN - Bij de nationale zwemkampioen- schappen voor junioren in het zwembad ‘Merwestein* te Nieuwegein heeft de afvaardiging van Gouwestaete het uitstekend gedaan. Joost Krommenhoek verbeter de een aantal clubrecords en won diverse medailles. van Vivaldi. De unieke kans om te zingen in de Notre Dame doet zich voor omdat de koren van ’Ju bilate Deo’ (Woudenberg) ook naar Parijs gaan. Aange zien Jan Mulder ook dirigent is van deze koren was er voor het jeugdkoor een mogelijk heid om mee te reizen met deze koren. Het jeugdkoor kan nog nieu- WADDINXVEEN - Met liefst zeven overwinningen en slechts één gelijk spel kwamen de teams van Aeolus- badminton in de twaalfde competitieweek opnieuw tot aansprekende resultaten. BZ&PC speelt een goed sei zoen en staat niet voor niets op een eerste plaats in de eer ste klasse. De heren wisten dan ook dat het moeilijke opgave zou worden, maar een verrassing in een streekderby behoort altijd tot de mogelijkheden. In de eerste periode gingen de heren goed van start. Marc Faber opende de score en er werden weinig kansen weggegeven door de Gouwe- staete-heren. Ook in de tweede periode zag het er naar uit dat een stunt tegen de koploper een moge lijkheid was. In deze periode wisten Remko Overdam, Ja- co de Jong en Mare Mom mers namelijk de tussen stand te brengen op een 5-4 achterstand. Voor wat betreft de regionale wedstrijden draait WSV een slecht seizoen. De Waddinx veense teams vertoeven saai in de middengroep of nog slechter. De vorige week gespeelde RSB-wedstrijd moet maar snel vergeten worden. Het vierde WSV-team leed een smadelijke 0,5-7,5 nederlaag tegen de schaakboys van Overschie III, waarbij gezegd moet worden dat zij in die groep de grootste kampioen- skandidaat genoemd mogen worden. Het vlaggeschip van de Wad dinxveners bakt er echt niets van dit seizoen, dit ondanks het zeker niet slechte spelers- potentieel. Vorige week maandag werd naar Krimpen aan den IJssel getogen, waar tegen het tweede team uit die plaats een 4,5-3,5 nederlaag moest worden geslikt. Gevolg van dit alles is dat winst alleen nog telt voor de laatste twee ronden in de RSB. Voor teamleider H. van Woudenberg de taak dat de zaak goed op de rails wordt gezet, aangezien degradatie met deze spelers toch wel een blamage mag worden ge noemd. Voor de interne competitie was de belangrijkste wed strijd van deze ronde die tus sen koploper B. Jansen en H. Smitskamp (6). Een mooie partij schaak, met voor bei den geen echte doorbraak, maar waarbij de uitdager een licht optisch betere stand leek te bezitten. Aangekomen in het eindspel schitterende tactische zetten van beide kanten en voor bei den was het in tijdnood be land erop of eronder. Nadat de koploper een pion tot dame had gepromoveerd, bleek na nog twee zetten zijn klok te zijn gevallen. Aangezien opponent H. Smitskamp geen winstmate- riaal op het bord had staan, John van Spengen en de van het Goudse Vrien denschaar overgekomen Kim Boersma moesten met elk een overwinning genoegen nemen. Kwiek 2, dat de vorige competitie was gepro moveerd naar de eerste klasse, moest nog even wennen aan het niveau. Er werd met 2-8 verlo ren tegen Combat 2 (Bleiswijk). De volleybaldames van Be Fair wonnen afgelopen wekeinde met 3-2 van Inter Rijswijk 2. Hoewel net spel er niet rooskleurig uitzag, was trainer Paul van Yperen na afloop van het spannende duel toch tevreden. „Het resultaat is belangrijk. Daardv*. Tjjn we weer iets uit de onderste regionen vandaan." (Foto: Edwin Hoogendoorn) mengd dubbels naar zich toe wist te trekken werd de eind uitslag uiteindelijk 6-2 in het voordeel van het team van Aeolus. Tegen het eerste team van Sowat boekte het tweede team, eveneens thuis spe lend, een nuttige 5-3 overwin ning. Hier ving Paula van Bekkum (derde team) niet on verdienstelijk het gemis van Maaike van der Weij op. Door de zege behoudt het team de kans op een kam pioenschap in de vierde klas se van de bondscompetitie. De enige puntendeling kwam op naam van het derde team te staan. Na een gelijkop- gaande wedstrijd kwam het team met het bezoekende derde team van Eridos (Zoe termeer) een 4-4 gelijkspel overeen. Het vierde team ging in Woerden onverdroten voort in de jac+a. op het kampïoen- damesdubbel schap in de tweede klasse van het rijstpa Met, 5-3 werd het eerste team van Unicum slachtoffer van deze daden drang. In de wedstrijd tegen het eer ste team van Smash ’70 (Woubrugge) liet het vijfde team er geen twijfel over be staan wie er de sterkste was. Met een 7-1 nederlaag werd het Woubrugse team huis- speelde de Waddinxveense Schaak Vereniging WSV de waarts gestuurd. 18e ronde van de interne competitie. Op het program ma stond ook een wedstrijd voor de competitie van de Rotterdamse Schaak Bond RSB, waarin de Waddinxve ners dit seizoen slecht acteren. Jongens-kadetten 1 hand haafde de ongeslagen status door Jumpers op een grote nederlaag te trakteren. Jum pers, de nummer drie van de competitie, dacht nog een kleine kans te hebben op een overwinning, maar vanaf het Het eerste team pakte, na de 7-1 nederlaag tegen het derde team van het Wateringse Conservatrix-Velo in de voor gaande competitieweek, de draad weer op met een klin kende overwinning. Zowel het tweede als het vierde team zijn nog steeds in de race voor een mogelijk kam pioenschap. Het eerste team ontving in sportzaal De Duikelaar (Zuidplaslaan) het eerste team van Dropshot (Den Haag). Zowel Joeri Kraaijes- tein als Sander Treffers ken den weinig problemen in hun herenenkelspel. Linda Wie gel liet zich eveneens niet on betuigd in haar damesenkel- spel en won deze overtuigend. Invalster Maaike van der Weij (tweede team) was in haar enkelspel echter niet op- itand^. bel werd moeiteloos gewon nen, de daarentegen ging verloren. Doordat het team beide ge- sterk aan de competitie. Er werd bijna kansloos jeugdteams spelen in de verloren van Rijnsoever afdeling Gouda. Kwiek 1 3 (Katwijk aan den begon met een 5-5 gelijk spel tegen VTV 4 (Nieu wegein). Chris de Kogel speelde erg sterk en wist al zijn ke eer redden door toch wedstrijden te winnen, nog een single te win nen. Hierdoor werd er een eindstand van 1-9 gere aliseerd. Wim van Wage ningen en Cees Vos kwa men dus niet tot winst. In de tweede klasse pro motie speelt zowel Kwiek 2 als Kwiek 4 in de zelfde poule. Beide teams ontmoetten el kaar in de eerste wed strijd. Kwiek 2 won deze wedstrijd vrij gemakke lijk met 7-3. Namens Kwiek 2 werden de pun ten gescoord door Jac ques Brand (3), Paul van der Hart (2) en Rob Kap- pe (1). Het eerste damesteam van trainer-coach Martin Pronk en teammanager Adri Berc- kenkamp stond een zeer be langrijke wedstrijd te wach ten. Er moest gewonnen wor den tegen de ’Bears’ uit Ede. Verlies zou immers de kan- sen op het behalen van de play-offs heel klein maken. De dames moesten enigszins gehavend aantreden. Ingrid van Veen en Astrid Coene moesten de wedstrijd vanaf de tribune, wegens blessures, bekijken. In een zeer hectisch Gouweb- ad ’de Sniep’ waren de beide ploegen in de eerste periode zeer aan elkaar gewaagd. Na BZ&PC moeilijk te maken, een 2-0 achterstand kwamen In de derde periode liet de dames terug naar 2-2 door BZ&PC zien waarom zij dit van Miljam jaar tot de betere ploegen be- Wendy de horen. Zij kregen meer grip op de wedstrijd en liepen uit naar een 7-4 voorsprong. - mes veel kansen nodig had- De Gouwestaete-heren gaven den om tot scoren te komen. Vooral de numerieke meer derheid werd door de dames onvoldoende benut. Hierdoor wedstrijd niet meer naar zich wist Polar Bears in de twee de periode langzaam uit te lo- pen naar 5-2. v..™ Ook in de derde periode voch- Een ten de dames voor wat ze waard waren, maar echt te rugkomen in de wedstrijd leek een moeilijke opgave. Sandra Berckenkamp en Wendy de Frankrijker wis- Van deze 23 teams spe- petitie wat tegenvallend len er 18 bij de senioren door een 7-3 nederlaag en 5 bij de junioren. Bij bij Smash 2 (Schoonho- de senioren speelt ven). Martin Loef won Kwiek 1 in de eerste hierbij twee singles, Ad dy de Wit won er eentje, terwijl Leon Bouwman niet tot scoren kwam. Ook verloren Leon en Den Haag. De overige 17 Addy het dubbelspel, teams komen uit in de afdeling Gouda. Bij de jeugd komt Kwiek Kwiek 1 begon niet al te 1 in de landelijke klasse sterk aan de competitie. C uit. De overige vier Heren 4 deed het tegen Al- phia gewoontegetrouw een helft goed. In de eerste helft was er sprake van een gelijk- opgaande strijd, met een toch iets sterker Alphia. Rust stand 22-25. De tweede helft ging het bij Flyers minder en bij Alphia beter en verloor Flyers met 49-72. Topscoorder: Ton Baan met 13 punten. Willemijn Crompvoets met 11 punten. Jongens-adspiranten 2 verl oor de wedstrijd tegen Argus in de eerste helft. Toen draai de het niet en kon de tegen stander een flinke voorsprong nemen De tweede helft ging gelijk op, maar de achters tand werd niet meer goed ge maakt. Uitslag: 37-63. Tops coorder: Martijn Hageman met 13 punten. Jongens-mini’s vergooiden de overwinning in de derde pe riode. Nog onder de indruk van de eerste twee perioden (het stond toen gelijk) verga ten de jongens in deze periode te scoren en zo kon Jumpers een grote voorsprong nemen. weer beter, maar het leed was geschied. Uitslag 32-64. Topscoorder: Sebastiaan Overdam met 14 punten. 6 J S j s s it ir s 'i 1 1 1 t 3 r a 3 s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 23