Familie berichten UITNODIGING voor de WELKOMST- DIENST (Kerkdienst voor iedereen) in de hip t MARKIEZEN nn Q BetSloembinderij VAN DEN BERG APOTHEEK Stationsstraat 16 J741HS WaddinxveeiL IH: (0182)612200 1172)213150 Aan alle klanten/bezoekers van Boskoop's Zonnestudio HEB JE ERVARING IN DE GEZINSHULP??? Engels/Nederlands gezin met kinderen zoekt zo spoedig mogelijk een actieve dame uit Waddinxveen, die in de middaguren (minimaal 3 x per week) als gezinssteun wil werken. OPPAS GEZOCHT in Waddinxveen. Voor 2 kinderen (6 en 9 jr.) Dagen in overleg. Vaste vergoeding Ook tijdens ziekte/vakantie Tel. 0182-61 96 89 (Na 18.00 uur) BEGRAFENISSEN EN CREMATIES i ZONWERING OP ZN BEST Ba- stelijke strominger PAGINA 4 GKW/WvW - WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 TE KOOP WEGENS VERHUIZING JAC DE BRUIJN in de leeftijd van 60 jaar. C.V.U. de Vries Uitvaartverzorging MIEP SCHOEMAKER-OVERDUIN JAC DE BRUIJN HENDRIKA DE GRAAF-ROUBOS op de leeftijd van 90 jaar. Het Gastouderbureau zoekt met spoed; JAC DE BRUIJN - DE ORANJE DASSEN - 1 februari 1997. 4 maart 1910 t 3 februari 1997 Zorgcentrum ’’Gouwestreek”, Boskoop Graag tot ziens bij de Zonnestudio Tevens verkoop Bioderma! - produkten. Groetjes van Sandra, Petra, Yvonne. I ZIJDE 42 rolluik- en zonuveringspecialist Thema: GEZOCHT EN GEVONDEN Dordrecht: Bets en Tom Schaardenburg Boskoop: Christengemeenschap Bethel Wij danken u voor uw belangstelling, bloemen/planten, kadootjes en kaarten. Boskoopse Apotheek Zijde 22 2771 EN Boskoop Op d.v. 9 februari 1997 Aanvang 17.00 uur. 15.00 ƒ135.00 10.00 90.00 ƒ100.00 Stichting Kinderopvang Boskoop Gastouderbureau Boskoop Met grote verslagenheid en droefheid ge ven wij kennis dat, na een werkzaam leven vol humor, zorg en toewijding voor allen die hem dierbaar waren, is heengegaan mijn lieve man, mijn schoonzoon, onze broer, zwager en oom 1 februari 1997 Dorpstraat 91 2742 AL Waddinxveen Uitslag prijvraag: ”het aantal pillen in de pot” gehouden tijdens de open dag van het Zorgcentrum Gouwestroom. Het aantal bedroeg 3831 De winnaar heeft inmiddels de prijs ontvangen. Liever geen bezoek Mocht u geen kaart ontvangen hebben ge lieve u deze advertentie als kennisgeving te beschouwen. Wij hebben hem, helaas te kort, gekend als directeur van ons dochterbedrijf Marfix B.V. te Moerkapelle. Met veel respect zullen wij ons hem herin neren als de stuwende kracht achter Marfix. Zijn aimabele persoonlijkheid zullen wij bin nen onze groep erg missen. Wij wensen zijn vrouw en nabestaanden sterkte bij dit grote verlies. Met groot leedwezen vernamen wij het plot seling overlijden van de heer Zierikzee 1 februari 1997 Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van onze zeer gewaardeerde directeur Zijn doorzettingsvermogen en zakelijk in zicht hebben ons bedrijf groot gemaakt. Wij verliezen in hem niet alleen onze direc teur, maar ook een goede vriend, wiens humor en inspiratie wij node zullen missen. Moge hij rusten in vrede. Met diepe verslagenheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden van JAC. DE BRUIN Zijn vuur is weliswaar gedoofd Maar zijn warmte zullen wij altijd om ons heen blijven voelen. Truus de Bruijn-van Bilsen en verdere familie Names bestuur, fractie en leden van de VVD afdeling Waddinxveen Directie Koninklijke Zeelandia H.J. Doeleman B.V. Marfix B.V. Moerkapelle In de volle zekerheid dat de Heer haar her der is, is van ons heengegaan onze zuster Boskoop, 30 januari 1997 Zorgcentrum Gouwestreek Boezemlaan 4, kamer 112 Weer moesten wij afscheid nemen van een goede vriendin Correspondentieadres: Ineke Hoogendoorn Rijneveld 2, 2771 XT Boskoop De begrafenis heeft inmiddels in Boskoop plaatsgehad. De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag 6 februari om 15.30 uur in cre matorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Lei den. Na de plechtigheid is in de ontvangkamer van het crematorium gelegenheid tot con doleren. Diep bedroefd, maar in dankbare herinne ring aan wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis, dat - zo kort na onze moe der - van ons is heengegaan ónze lieve va der en opa Correspondentieadres: Zijde 151 2771 EV Boskoop Zorgcentrum Boskoop Boezemlaan 4, kamer 105 Correspondentieadres: Zonnedauw 4 2771 RM Boskoop In haar laatste dagen omringd door allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn lieve moeder en onze grootmoeder De begrafenis heeft woensdag 5 februari plaatsgehad. Adriaan Boer Toos en Martien Otto Vera en Ad Vermey Jeanne en Arie Vuijk Ridder Oudijk en Willy Woelders Annet van Noppen-Guldemond Jan van Noppen Mare Matthijs Boaz Evert Guldemond Anja Guldemond-de Jong Max Bob Wentel uw weg op den Here en vertrouw op Hem Psalm 37 vers 5 Verder van de wereld weg Elke dag een beetje Dichter naar de hemel toe Elke dag een treetje Flip Spek Johan Peter Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen In verband met de carnavals- x optocht halen we deze maand het oude papier 1 week later op. Hartelijk dank voor uw medewerking TEL. (0172)21 30 21 06-52 65 10 05 - een overblijfmoeder voor R.K. basisschool De Zevensprong. dit iedere donderdag van 11.30-13.00 uur en voor maandag en dins dag op oproepbasis. - een (nood)gastouder voor twee schoolgaande kinderen (basisschool De Brug, locatie Populierenhof) op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30-08.30 uur en 15.00-17.30 uur. Heeft u vragen, neem dan contact op met de coördinator (mw. Tasma) van het Gastouderbureau. Spreekuur: maandag van 09.00-10.00 en 12.30-13.30 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00-10.00 uur. Telefoonnummer: 212530. Ook kunt u tijdens de spreekuren even binnen lopen, Rietkraag 29. P.J.E. van der LINDE huisarts ADRIAAN LEENDERT GULDEMOND Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010)466 11 00 DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofsche weg 284,2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 P/a Sint Janshof 1, Boskoop Telefonisch reserveren van 8.30 tot 10.30 Tel.: 21 55 62 18.00 tot 20.00 Turbo - 10x- Snelbruiner - 10x- Combi-kaart - LUSJE ADRIANA SPEK-KROES Reacties: brieven onder nr. 050201 VAKANTIE? DIERENHOTEL „MOORDRECHT” Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwstraat 79 Boskoop [RXEH9 nu var Wij hebben 8 1/2 jaar met veel voldoening in onze Zonnestudio gewerkt en derhalve bedanken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen. In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Een goede vriend en werker op de achter grond. Het gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kinderen (0 tot 13 jaar) zoeken en gezinnen (gastouders) die kinderen op willen vangen. ”!k zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen” Psalm 23:6b Jac is opgebaard in het rouwcentrum ’’Gou wehof", Alberdingk Thijmlaan 1, Waddinx veen, alwaar gelegenheid is afscheid te ne men op dinsdag 4 februari en woensdag 5 februari van 19.00 tot 20.00 uur. De crematieplechtigheid is donderdag 6 fe bruari om 12.00 uur in crematorium ”Noor- derveld”, Structuurbaan 1, Nieuwegein. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van het cremato rium. partij ladenblokken v.a. f20,- draaistoelen v.a. f15,- stellingen, scheidingswanden, platvormwagens enz. partij auto-onderdelen v.a. 1955 banden. Zuidkade 112 - Boskoop Telefoon: (0172) 21 20 85 Hart verwarmende Ar alentijnsboekettenA X, Op Valentijnsdag 14 februari bezorgen wij gratis. Geopend van 8.30 uur t/m 21.00 uur. U kunt pinnen en chippen. Wij hopen u nog eens te ontmoeten bij "moeder Yvonne", waar vanaf 10 febr. 1997 de Turbo en snelbruintunnel voor u klaar staan. En u weet een Ergolinebank gaat toch boven alles. 1 o t 31 januari 1997 8 november 1906 1 A Isomfy] NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN afwezig van 14 t/m 25 februari waarneming: achternamen beginnende met de letters: A t/m E: dr. v.d. Brule/van Vliet Sterrenlaan 18 61 92 39 F t/m O: dr. Vreeken Weidezoom 50 61 29 79 P t/m Z: dr. Alberts Jac.‘Catslaan 1 61 21 12 sinds 19 september 1996 weduwnaar van Annetje Jansje Guldemond-Blok Weduwe van Johan Spek Ook voor Uw huisdier Westeinde 227, 2841 BT Moordrecht tel.0182 -37 30 97 TEVENS TRIMSALON Leverancier ven PLV-kwelileiteprodukten Tk. H. fiets, 28’, 3V, trommelr., Batavus ƒ150. Tel. 0348- 419122 Tk. 2 Grandorado bonnen 125 pst. Samen voor 100 0348-420155 Tk. oude degelijke zw. heren fiets, i.z.g.st. ƒ175 0182- 394804 boeken, prenten, ansichten van Gouda en omg. tk. gevr. 0182-513095 Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk Wilt u een scherpe prijs, goede kwaliteit, garantie en service? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij dé specialist in Midden-Holland: Tk. staande droogkap, Car men, 10 standen 60. 0172- 443710 Tk. H/jongensfiets, Union, 3V, tr. remmen 26’ prima st. 175 0172-439110 Tk. ant. vitrine kast 395. 4 Drentse knop stoelen 250. 0172-433548. ■O: Showroom/winkel: Julianastraat 24 Boskoop Tel: [0172] 213890 b.g.g: 06-53238941 Fax: 216553 maandagochtend en woensdagmiddag gesloten Goudse straatnamenboeken tk. gevr. Den Edel 0182- 539468 Tk. 4 antieke Henry Deux stoe len, gestansd leer 150 0172- 493696 Tk. Gazelle omafiets, z.g.a.n. ƒ550. Na 18.00 uur 0172- 602047 Tk. 3 in 1 kinderwagen met alle toebehoren, 250. Tel. 0172- 604668 Gezocht: blikken speelgoed auto, scooter etc. Verz. geeft goede prijs. 0297-281492. Tk. 4 mod. stoelen a 30. Ste reo install, ƒ275 30W. 0172- 616641 Tk. douchegeyser Faste 30. Stereo install, ƒ275 0172- 616641 Tk. 3 smyrna kussendekken 100 5 wol Nw. a.f. ƒ25 pst. 0172-518921. Met eerbied en respect. Voor de regio ‘t Groene Hart. ELZENHORST 55 2742 CL WADDINXVEEN TEL. (0182)61 50 55 DAC EN NACHT DIREKTE HULP BIJ OVERLIJDEN ^7 B

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 4