Naam: Adres: Tel.: Bij de afgelopen verkiezingen hebben steeds meer inwoners op de VVD gestemd. Verkiezingen Gemeenteraad 1994 Tweede Kamer 1994 Provinciale Staten 1995 Stemmen 2.608 3.630 3.228 Het liberalisme is zo gek nog niet Raadsleden 4 5* 6* 20,7 23,2 31,0 Ja, ik ben geïnteresseerd 10 gewoon lid, tevens 0 fractie 0 afdelingsbestuur 10 werkgroep Koos de Vogel fractievoorzitter Telefoon 61 94 22 Jacques Leeflang voorzitter bestuur Telefoon 61 50 03 De VVD in Waddinxveen kent een actieve afdeling die niet alleen rond de verkiezingen van zich laat horen. Zo zijn in de afgelopen periode tal van VVD prominenten naar Waddinxveen gehaald om over actuele onderwerpen te spreken en te discussiëren. Maandelijks wordt ook een fractieberaad in de vorm van een politiek Café gehouden, waarbij de gelegenheid wordt gegeven om met de lokale bestuurders van gedachten te wisselen over allerhande zaken. Ook worden er regelmatig thema avonden gehouden om één specifiek onderwerp uit te diepen. Bij al deze openbare bijeenkomsten had heeft iedere Waddinxvener de gelegenheid om mee te praten. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij: VVD afdeling Waddinxveen Antwoordnummer 10062 2740 VB Waddinxveen stijgende is, mag worden verwacht dat wij met een veel grotere gemeenteraadsfractie uit de verkiezingen zullen komen. Bestuur en fractie willen daarom nu al beginnen met het werven van nieuwe leden en daaruit kandidaten selecteren en opleiden voor een toekomstige functie in fractie, bestuur of commissies. Wij zijn op zoek naar Waddinxveners die de VVD niet alleen een warm hart toe dragen, maar nu ook lid willen worden, of daarnaast in staat en bereid zijn een toekomstige (gemeentelijke) bestuurlijke taak te vervullen. Als u geïnteresseerd bent om de VVD gelederen hoe dan ook versterken, verzoeken wij u de antwoordcoupon in te vullen en in een enveloppe op te sturen naar onderstaande adres. In 1998 worden er weer Gemeenteraadverkiezingen gehouden. Aangezien de populariteit van de VVD nog steeds Fictief i 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I- I I I I I I Het gaat goed met de VVD ook in Waddinxveen 0) 0) Q f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 6