e b 159 Riin en Gouwe o 25 999 Gas, water, licht. En daarbij "89 N” 199.- L~ E N U M A R K T W O ANTWOORDBON' B anidröme i e En dat is het allermooiste! IN EEN BADKAMER NAAR JE ZIN GA JE ZINGEN! Noordkade 28 -30 Waddinxveen tel. 0182 - 612235 l c z s c z N I EUROPEES COLLEGE REIKI De Krantenbon van Rijn en Gouwe s GKW/WvW - WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 PAGINA 18 BEKENDMAKING Ekko ten Cate BEKENDMAKING t r Gouwe om éénmalig 9-65 r Fotografie Korting op diverse modellen electrisch tuingereedschap 2 3 v 5 O 2-DEURS KOMBI- GARDEROBEKAST Bij aankoop van elke plaffónnière GRATIS bijbehorende gloeilamp Uw hele huis komt erbij kijken als u een nieuwe badkamer wilt bou wen. Van de hoofdkraan van het water onder de mat aan de voor deur tot en met de combiketel van de cv op zolder. Gas, water en licht brengen warmte en comfort in de badkamer. Of problemen, als de installatie van sanitair en apparaten met leidingen, aansluitingen en beveiligingen niet deskundig gebeurt. Wij zorgen voor zekerheid, zuinigheid, veiligheid, zorgvuldigheid. Op lijd! Altijd! a rch itectu Ufj f o t o g r a f i e reclame\ fotograf??} Internationaal Reiki-meester Peter van Gassen geeft in 1997: REIKI-2 CURSUS: 15 en 16 februari te Alphen aan den Rijn, 31 mei en 1 juni te Gouda REIKI-1 CURSUS: 15 en 16 maart te Gouda, 26 en 27 april te De Meern Informatie-avond/lezing op donderdag 13 februari 1997 om 20.00 uur in Kreater, Kerkweg, Waddinxveen en op dinsdag 25 februari 1997 om 20.00 uur in Buurthuis de Speelwinkel, Raam 60-62 te Gouda. Proefbehandeling fnogelijk. Informatieboekje. Toegang en kopje koffie gratis. Aanmeldingsformulieren voor de cursussen ook telefonisch op te vragen op nummer (0182) 52 53 48 of schriftelijk bij Europees College Reiki, Regentesse- plantsoen 1, 2801 CK Gouda. bedrijft r epo r tag e s SCHOUWKAP "VELA" LOODGinERSWERK,CENTRAlEVERWARMING,DAKBE- DEKKINGEN, RIOLERINGEN, ONDERHOUD EN BEHEER WHIRLPOOL "SUZANNE" portrety o t os glamout[ï 0 t 0 r a I.e AAN/AFVOER SET Bijpassend. VLOERLAMP COMPLETE BADKAMERS, BADEN, WHIRLPOOLS, DOUCHECABINES, TOILETTEN, WASTAFELS, VER LICHTING, VLOER- EN WANDTEGELS, BADKAMER- MEUBILAIR, ONDERDELEN ACCESSOIRES VCIfl WdVCIëtt Tel. (0172) 61 24 96 huwelijk^ r e P o r t a g e s - GASKOOKPLAAT I Ja, stuur mij die zes handige bonnen. Hiermee kan ik 5 exemplaren door-de-weeks en één dikke zaterdageditie van Rijn en Gouwe bij alle verkooppunten ophalen. Ik machtig Rijn en Gouwe om éénmalig van mijn rekening af te schrijven. I I I I I I I I INBOUWBOILER win WATERSCHAP MEER EN WOUDE VERGUNNINGEN Zoetermeer, 12 februari 1997 WATERSCHAP MEER EN WOUDE 902 Beroepsmogelijkheid Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: ■aannam f aaasmmsaMsma^iawMaai^asamamaammnMam» Handtekening: Alphen aan den Rijn, 12 februari 1997. is niet nodig. Forrmdo Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gou- welanden maakt hierbij bekend dat op 7 februari 1997 ingevolge de Keur van het waterschap de volgende vergunningen zijn verleend: molenring 21 2741 mx waddinxveen telefoon (0182) 616712 fax (0182) 630061 Zoetermeer, 12 februari 1997. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes de secretaris wnd., W.F.H. Huisman Binnen zes weken na dagtekening van deze be kendmaking kan elke belanghebbende bezwaar maken tegen dit besluit bij het dagelijks bestuur van het waterschap (Postbus 356, 2400,AJ Alphen a/d Rijn). Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. De voorzitter.van het waterschap Meer en Woude maakt bekend, dat de volgende openbare bijeenkomsten wor den gehouden: op dinsdag 18 februari 1997 om 20.00 uur de Verenigde Vergadering welke dient voor informatieverstrekking aan de leden van de vergadering en ter voorbereiding van de daarop volgende Verenigde Vergadering en De bijeenkomsten vinden plaats in het waterschapskan- toor, Aïdaschouw 12726 JZ te Zoetermeer. De stukken van de Verenigde Vergadering zijn tegen betaling van legeskosten verkrijgbaar. De voorzitter van het waterschap, ing. C.M. Kroes Voor degenen die menen dat de onmiddellijke uit voering van een besluit voor hen onevenredig na deel meebrengt, bestaat de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG) te verzoeken om ten aanzien van het betreffende besluit een voorlopige voorziening te treffen. op dinsdag 25 februari 1997 om 19.30 uur DE VER ENIGDE VERGADERING VAN HET WATERSCHAP MEER EN WOUDE. Tk.a. Solex, niet geheel com- pleet. 75. Tel. 0348-423785 5 x Z O 5 X O O .2 Doortocht 9 2411 DS Bodegraven Met 2 draaideuren en 3 laden. Afmeting: 171 x 97 x 50 cm. (h x b x d). Uitvoering wit. van 229.- Nu van 1599,- Nu Sch< t k. computer met printer laser 400. tel. 0182-617679. tk. eikenstoel kasmier losse kussens 40.0182-617679. T.k. Fasto KEUKENGEISER 150,-. Tel. 0172-476469. T.k. konijnenhok nachthok 40,-. Tel. 0348-417191. Eiken eettafel (donker) 120 cm rond pr. 50,-. 0348-501433. Tk. fietskar (80-50 cm.) 175. Tel. 0348-417191 Tk. meisjes zomerkleding (mt. 104-142) 2 pst. 0348-421859 Tk. Etna gaskookplaat, z.g.a.n. 150,-0348-561684 Tk. Batavus D fiets, 100,- tel. 0348-561684 Waterschap De Gouwelanden Pr. Bemhardlaan 8 Postbus 356 2400 AJ Alphen a/d R,n Tel. (0172 >-495949 Fax (0172>-424393 Voor degenen die menen dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit voor hen onevenredig nadeel mee brengt, bestaat de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, te verzoeken om een voor lopige voorziening te treffen. De vergaderstukken liggen gedurende kantooruren voor een ieder kosteloos ter inzage op het waterschapskan- toor vanaf de datum van deze bekendmaking tot en met de datum van de bijeenkomsten. Roestvrijstalen uitvoering. Met ronde vorm, extra breed! Breedte: 90 cm. Met 2 motoren (in 3 snelheden te regelen). Afzuigcapaciteit: 700 m3. Met 2 maal 40 Watt verlichting. Met 2 jaar garantie. van 729,- Nu 599- ■II Bezwaarmogelijkheid: belanghebbenden kunnen volgens het bepaalde in het Algemene Wet Bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking tegen deze besluiten be zwaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude, Postbus 7030, 2701 AA Zoetermeer, telefoon: (079) 341 52 31, telefax: (079) 342 00 65). Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap hebben op 28 januari 1997 besloten de volgende Keurvergunnin- gen te verlenen: - M.P.A.J. Groenendijk te Boskoop voor het dempen van een zogenaamde afgesloten drainagesloot over een lengte van circa 15m in de Voorofse Polder te Bos koop, gelegen achter het perceel plaatselijk bekend Zuidkade 93 (96/V757); - Hoveniersbedrijf J. Janson te Leidschendam voor het hebben van een beschoeiing over een lengte van circa 150 m' in een sloot, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Stompwijk, sectie I, nr. 51, gelegen in de Zwet en Groote Blankaartpolder (96/V759); - NV Energie- en Watervoorziening Rijnland te Alphen a/d Rijn voor het leggen en hebben van een waterlei- dingzinker HPE 90 door een sloot, nabij het perceel plaatselijk bekend, Westzijdeweg 5 te Hazerswoude en het daarbij roeren in de kade van de polder De Noordplas (96/V760); - NV Energie- en Watervoorziening Rijnland te Alphen a/d Rijn voor het leggen en hebben van een HPE 63 waterleidingzinker door de watergang langs de Noord- polder, ter hoogte van perceel plaatselijk bekend Noordpolder te Hazerswoude-dorp en het daarbij roe ren in de kade van de polder De Noordplas (96/V761); - Gemeente Zoetermeer voor het aanleggen en hebben van een voetbrug en het aanpassen van een waterpar tij in het Stadscentrum, deelplan Mb in de gemeente Zoetermeer (96/762); - Gemeente Zoetermeer voor het hebben en aanleggen van vier bruggen over de Voorwegwetering, nabij het Stadscentrum deelplan Mb te Zoetermeer (96/V763); - Telekabel Midden-Holland te Alphen a/d Rijn voor het roeren in de boezemwaterkerende kade van de Voor- ofsepolder (Zuidkade). Een en ander in verband met het leggen van een HPE 0110 door de Gouwe, ter hoogte van de Jan Dorrekenskade Oost in de ge meente Waddinxveen (96/V764); - NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland te Pijnacker voor het roeren in de kade van de Zoetermeerse Meerpolder. Een en ander in verband met het leggen van een 32 HPE waterleiding ter hoogte van het perceel, plaatse lijk bekend Meerpolder 23 in de gemeente Zoetermeer (96/V765); - A.L. de Jong te Hazerswoude voor het bouwen en heb ben van een brug over de hoofdwatergang ten noor den van 0e Noordpolder, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Benthuizen, sectie E, nr. 11 (96/V767); - NV Energie- en Watervoorziening Rijnland te Alphen a/d Rijn voor het maken en hebben van een waterkrui- sing HPE 75 door de watergang ten noorden van de Noordpolder, ter hoogte van nr. 3A in de gemeente Rijnwoude en het daarbij roeren van de kade van de polder De Noordplas (96/V768); - Maatschap A.C. G.J.D. v.d. Akker te Zoeterwoude voor: a. het leggen en hebben van een dam; b. het graven en dempen van sloten. Een en ander ter plaatse van het perceel plaatselijk be kend Noordpolder 1 in de gemeente Rijnwoude (96/V769); - F.M. Laban te Benthuizen voor het maken en hebben van een beschoeiing over een lengte van 18 m' langs de westelijke oever van een sloot gelegen achter het perceel plaatselijk bekend Westzijdeweg 22 te Bent huizen (96/V770). oordeel Kennismaking Zoekt u een christelijke part ner? Samen Verder Chr. Rela- tieburo. 1987-1997 al 10 jaar ervaring! Wij hebben een leuke aktie voor weduwnaren. Bel onze consulente Mevr. Vos 0172-420454 ook 's avonds. Zndg. 9-02 gezellige carna valsavond voor SINGLES Ift. v.a. 25 jr. Aanv. 20.00 uur Sin gle Club Alphen Sportln. 3. 0172-493100. Gouda Dating: Vrouwen uit Gouda e.o. zoeken een af spraak! 06-350.44.030 (75 cpm). Man van 40 j. zkt lieve Chr. vr. van 35 j. om een relatie op te bouwen. Br. o. nr. 719603193 bur. v. d. bl. Alphen Dating: Vrouwen uit Al phen zoeken een afspraak! 06- 350.44.071 (75 cpm). Utrecht Dating: Vrouwen uit Utrecht zoeken een afspraak! 06-350.44.030 (75 cpm). Gezonde man zoekt dito vrouw, in bezit van eigen huis. Br.o.nr. 711602788 bur. v.d. bl. Bank/Cirorekening: I Stuur de ingevulde bon in een envelop naar: Rijn en Gouwe, afd. Losse Nummers, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Een postzegel plakken Kleur: wit. Luxe uitvoering met doucheplateau en 2 geïnte- t greerde zeepschalen. Afmeting: 170 x 70 cm. Met 6 hydropool jets voor optimale stuwing. Wordt installatie- klaar geleverd. Met 1 jaar garantie. - N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland te Alphen a/d Rijn voor het met een gasleiding en een elektriciteitskabel kruisen van de ten zuiden van de Halve Raak te Boskoop gelegen water gang. - Fa. F. Kuipers Zn., Lombok 28 te Boskoop voor het afdammen van een tussen de Lombok en de Otweg te Boskoop gelegen watergang t.b.v. het verkrijgen van een sproeiwaterbassin. - PTT Telecom B.V., district Den Haag voor het met een telefoonkabel kruisen van de langs de westzijde van de Middelburgseweg te Boskoop gelegen hoofdwatergang en oostzijde gelegen watergang (Ringvaart polder Middelburg). - L.A. Brand, Zuidwijk 46 Boskoop voor het dem pen van een ten oosten van het Zuidwijk te Boskoop gelegen dwarsslootje. In deze bijeenkomsten komen ondermeer de navolgende punten aan de orde: - plaatsen krooshekreiniger bij geautomatiseerde stuw in de limietkade tussen de Drooggemaakte Grote Polder en de Nieuwe Driemanspolder; - waterakkoord (met Hoogheemraadschap van Rijnland); - onderzoek samenvoeging waterschappen; - startnotitie WBP2 - werkafspraken stuurgroep en pro jectgroep; - kwijtscheldingsbeleid; - evaluatie informatieve Verenigde Vergadering en voorstel tot verdere vorming van commissies; Met gratis extra kap om van kleur te wisselen. van 49,- Nu Makkelijk en voordelig Met de krantenbon is het kopen van een Rijn en Gouwe een stuk gemakkelijker en voordeliger geworden. Met de onderstaande antwoordbon bestelt u zes van deze bonnen voor slechts 9,65 (losse verkoopwaarde 11,00). Geen gezeur meer met los geld. Een uitkomst voor iedereen die snel en gemakkelijk een Rijn en Gouwe wil kopen of aan iemand cadeau wil geven. De bonnen zijn geldig tot eind 1997 en kunnen bij ieder verkooppunt worden ingewisseld. -Waterschap De Go'jwelandef Type: D 50 A. 5-Pits gaskookplaat met elektronische ontsteking. Breedte: 70 cm. Inbouwmaat: 55 x 47 cm. Kleuren: zwart, wit, roestvrijstaal. 1 r Met 1 jaar garantie, van 619,- Nu Inhoud: 10 liter. Opwarmtijd: ca. 10 minuten Vermogen: 2000 Watt. Met inbouwaccessoires Met 1 jaar garantie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 18