JE HERSENEN dat ben je zélf! F Giro 860 Hier is uw krant te koop w Rijn en Gouwe B Weet u dat er al veel nieuwe slippers en sandalen binnen zijn? Hersenstichting Nederland Vogelbescherming .AaX WORD NU LID. GRATIS NESTKAST WILT U VAN ZIJN CONCERT BLIJVEN GENIETEN? BEGRAFENISSEN EN CREMATIES PAGINA 23 GKW/WvW - WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 A. de Jong u UITVAARTVERZORGING F Verkooptijden: maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur donderdag koopavond zaterdag 9.00-15.00 uur HOVENIERSBEDRIJF MIDDELBURG De Hersenstichting Nederland financiert wetenschap pelijk onderzoek naar voorkóming, behandeling en genezing van hersenaandoeningen. Steun de strijd tegen hersenletsel en meld u aan als donateur! De koerswinst in veilige haven dankzij het AEX GarantFund. Hoge Rijndijk Zoeterwoude (071) 580 36 23 BOSKOOP Rabobank Boskoop Burg. Colijnstraat 22, Overslag 12 Tel: 0172-214141 TUINAANLEG TUINONDERHOUD b.g.g. (06) 54 67 72 82 Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage ELKE ZATERDAG EN ZONDAG 2 5 MAART VLOOIEN MARKT ERKEND LID VAN £IWW Kennisgeving ontwerp-beschikking nader onderzoek Jaarlijks lopen tienduizenden mensen hersenletsel op door een hersenziekte of een ongeluk. Hun leven is daarna dramatisch veranderd, hun persoonlijkheid beschadigd. S -É Leuke andere kleuren! ALS U NÜ LID WORDT VAN VOGELBESCHERMING! Als u lid wordt, helpt u ons bij: »9W W Provincie Zuid-Hoiland Wet bodembescherming Met de Rabobank sta je er niet alleen voor. ZH/58010004/200 i p. DHR Q MEVR. STRAAT: POSTCODE: PLAATS: STUUR DEZE BON NAAR ANTWOORDNUMMER 1974, 3700 WB ZEIST. (POSTZEGEL HOEFT NIET, MAG WEL). J i i i L huis- en autosleutels klaar terwijl u wacht NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Groensvoorde 74 2742 DL Waddinxveen Tel. (0182) 61 28 87 Burg. Telefoon: (0172)217249 Albert Heijn, Koninginneweg 11b Benz. station Voskuilen, Zijde 450 Binken, Reijerskoop 79 Primera Groenendijk, Koninginneweg 11 d Rijn en Gouwe, Zijde 30 Hagen BV, Puttelaan Hoogvliet, Goudse Rijweg 83 Hoogvliet, Burg. Colijnstraat 26-32 Hoogvliet, Linnaeusweg 106 Bruna Jongejan, Koninginneweg 6 Shell Boskoop, Provincialeweg 25 Tabakspec. Verkleij, Burg. Colijnstraat 14 HAZERSWOUDE-DORP E-markt Janssen, Dorpsstraat 67 Shell-station Hazerswoude, Provincialeweg 22 Spar Harskamp, Dorpsstraat 217 Bookshop Hazerswoude, Ambachtsplein 14 WADDINXVEEN Albert Heijn, Kon. Wilhelminaplein 41 Asscheman, Brederolaan 8 BenzinexDreef 20 Boekhandel Burger, Dorpstraat 39 Boonstoppel, J. van Stolberglaan 1 Bruna Cazemier, Passage 53 Garantmarkt Bavelaar, Brederolaan 5 Troefmarkt, leplaan 71 V.d. Krans, Kerkweg 175 Plusmarkt Diwa, Zuidplaslaan 184-186 Postkantoor Kool, Zuidplaslaan 430 Rijn en Gouwe, Kanaalstraat 10 Shell-station Boonstoppel, Henegouwerweg 26 Sig.mag. Van de Krans, Kerkweg 175 Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 6 Supermarkt Van Mourik, Passage 208 Spar De Ridder, Groensvoorde 4 Met eerbied en respect. Voor de regio ‘t Croene Hart. ELZENHORST 55 2742 CL WADDINXVEEN TEL. (0182)61 50 55 DAG EN NACHT DIREKTE HULP BU OVERLIJDEN Middelburgseweg 7 2741 LB Waddinxveen Tel. (0182)39 51 54 NEDERLAND Derhalve zijn wij voornemens vast té stellen dat er sprake is van een urgent geval van bodemverontreiniging Waarvan het saneringsonderzoek aansluitend na het nader onderzoek dient te beginnen. PARTNER VAN BIRDLIFE INTERNATIONAL WERELDWIJD ACTIEF VOOR VOGELS EN NATUUR. Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist. Telefoon 030-6937700 en vul de bon in! - L? In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. gestelde koersniveaus de koerswinst veilig gesteld. En ook al gaat het daarna wat minder op de beurs, die winst kan u niet meer ontgaan. Bovendien be taalt u, als particuliere belegger, over uw winst geen inkomstenbelasting. Intekenen op het AEX GarantFund kan slechts tot en met 24 februari aanstaande. Het aantal Inspraak Op grond van artikel 6:1 vah dé Provinciale Milieuverordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de bovengenoemde termijn hun zienswijze over de ontwerp-beschikking kenbaar maken aah Gedeputéérdé Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Janssen of mevrouw T. Westerman van de afdeling Bodemsanering, tel.nr. resp.: (070) 4417346, (070) 4417168. Wie in aandelen belegt, behaalt op lange ter mijn het hoogste rendement, maar moet af en toe ook een koersdaling incasseren. De Rabobank biedt het AEX GarantFund mrt 97/02 aan, dat wel uit zicht biedt op die fraaie winsten, maar waarbij het risico van een koersdaling tot een minimum be perkt is. Het AEX GarantFund is ontwikkeld door de Robeco Groep en heeft een looptijd van 5 jaar. Gedurende die periode profiteert u van de koersstijgingen van de AEX, de belangrijkste index van de Amsterdamse beurs. Maar nu komt het... zodra de AEX stijgt, wordt op van tevoren vast- Help de vogels BENCO Onderwerp Ter uitvoering van het ingevolge artikel 4:14 van de Wet milieubeheer opgestelde Provinciaal Programma Water en Milieu en het daarin opgenomen saneringsprogramma bodem, hêbbên Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op grond van artikel 48 van de'Wét bodembescherming een nader onderzoek naar de aard, mate en omvang van de verontreiniging op de locatie Alpherbrink in de gemeente Waddinxveen, kadastraal bekend onder sectie D2, diverse nummers, laten uitvoerén. Inzage U kunt de ontwérp-beschikking én de overige van belangzijnde stukken vanaf één dag na verschijnen van deze publicatie gedurende vier weken op de volgende plaatsen inzien; - de secretarie van de gemeerite Waddinxveen, Raadhuisplein 19, openingstijden van 8.30-12,30 uur, tel.nr.: (0182) 624624; - de leeszaal van het Provinciehuis, Prinses Beatrixlaan 15 te Den Haag, openingstijden van 9.00-16.00 uur, tel.nr.: (070) 4416482. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284,2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 T.k. imp. voor auto met goot, ƒ10. Ski-imperial slot, ƒ10. 0172-433606. Tk. meisjes opoefiets, 24’ Rose 100 0348-419122 Tk. D fiets ƒ95. Tel. 0348- 691616 Tk. Alistona draagbare casset terecorder 20.0182-550580 Tk. dubbel nw. boek Juliana 75 jr. 10. Na 18u. 0172-651083 Tk. Maxi cosi 2000 hoofdbe schermer/ 125! 0172-472701. Tk. tweedelige damesskipak, mt. 38/50.0172-432443 Tk. Batman/Robinpak mt. 110 Heel apart, 60.0172-420827. Tk. grenen balken, 400 x 17 x 7 cm. 9 permtr. 0172-518106 Tk. PC, beeldscherm, 100 flop py’s/ 150. Tel.0172-430910 Tk. D fiets 85. H fiets 85. 0172-475682 t k. computer met printer laser ƒ400. tel. 0182-617679. tk. eikenstoel kasmier losse kussens 40.0182-617679. T.k. Fasto KEUKENGEISÊR 150,-. Tel. 0172-476469. T.k. konijnenhok nachthok 40,-. Tel. 0348-417191. Eiken eettafel (donker) 120 cm rond pr. 50,-. 0348-501433. Tk. fietskar (80-50 cm.) 175. Tel. 0348-417191 Tk. meisjes zomerkleding (mt. 104-142) 2pst. 0348-421859 Tk. Etna gaskookplaat, z.g.a.n. 150,-0348-561684 Tk. Batavus D fiets, 100,- tel. 0348-561684 Tk.a. Solex, niet geheel com pleet, 75. Tel. 0348-423785 TK. witte salontafel, 75 x 75 25.0348-423785 Tk. Hdrrie Leenders, houtka- chel, i.g.st. 3750172-215192 Tk. opoefiets 135. D/H fiets 85.0172-475682 Tk. mooie eiken wandkast, ƒ200 Na 18.00 uur. 0348- 417670 Tk. 2 pers, bed met ombouw, I. eiken, incl. lattenbodem 250. 0182-394267 Tk. meisjes opoefiets, z.g.st., fabr. gar. 50. jr. oud. 0348- 24’, rose, slot, vefl. étc. 0172- 423785 439110 T.k. 2-27z zit bankstel rbse- bloem met iets creme en groen 500,-. 0172-614278. Tafelloeplamp met verlichting 75,- Autoradio sleemodel 75,-. 0172-611289. Prachtig skipak Cruijff mt 42.44 vaste prijs 100,-. 0348- 501433 Lila+mint; Leuk oud schilderijtje, interi- eurtje z. lijst 35x30 niet gésin. 50.0172-414517. Indisch Sculpture hout ’’Jager” ƒ125,-. Melkbus-beschilderd 95,-. 0172-414517, Klokthermostaat Landis Gyr Chronogyr REV20W ƒ199,-. Tel. 06-53387866. Gele gaskachel strak model merk ETNA 5 jr. oud, prijs 375,- 0182-615691. T.k. GASOVEN wit met fornuis (Sauter) 60,-. Tel. 0348- 424982. K weekbak Beton 1500 x 160 x 50cm. eenvoudig te monteren 150,-. 0172-588675. Tulip 486DX33, 12Mb ram, 420Mb hdd, excl. scherm 600 0348-417630 Tk. serv. goed, P. Regout, wit, 2 kómmen, schalen, 6 borden 1250172-436712 Tk. Sopy CD speler, CDPM25 voor hobbyist ƒ35. 0172- 438712, Siermolens voor in de tuin, ook met VqHichfing, v.a. ƒ235 0182-617263 Tk. meisjes zomerkleding (maal 104 - 142) 2 per stuk 0348-421,859 TK. jongens fietsje, 3 tot 4 jr. Blauw graffiti ƒ75,- 0348- 402523 Tk. draaistroom kwh meter 220/380 v, 50Hz, nw. 40 0182-536218 Tk. stalen nören, laag, mt. 44. nw. ƒ200 nu ƒ75 0348- 402523 Langlope ski’s schoen, stok ken, mt. 43-44, als nw. 90 0348-688464 Tk. Böbike fietsstoeltje voor, voorop, Lz.^.st. 40. 0172- 616918, participaties is gelimiteerd en de toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Informeer dus snel bij uw financieel adviseur van de Rabobank. XVOETVERZORGINGSCENTRUM v.d. HAVEN Zeg eens eerlijk, een roodborstje in uw tuin of op uw balkon is toch een lust voor oog en oor? Door een nestkastje op te hangen en wat bij te voe ren in de winter zullen de vogels rondom uw huis het wel redden. Helaas ziet het er voor teveel vogel soorten minder rooskleurig uit. Om hen goed te beschermen is een daadkrachtige vereniging nodig. Vogelbescherming Nederland is een vereniging die noodmaatregelen treft, maar die zich vooral inzet voor structurele bescherming van vogels en hun leefgebieden. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in die andere 95%. van Nederland: op het plat teland, in dorpen en steden. VOOR EEN PAAR GULDEN PER MAAND GEEFT U DE VOGELS WEER EEN TOEKOMST. Tk. antieke koperen rijtuiglan- taarn, met adelaar 1000182- 618321 Tk. boeken 10dln. Angelique, i.pr.st. ƒ80. Na 18u. 0172- 651083 Tk. allesdrager, afsluitbaar, v. Renault 19,4 drs. 125.0172- 444784. 400 postzegels Nederland w.o. tralie serie, ongestemp. 300 Tel. 0182-510286 Wit smeedijzeren wieg, apart mod. matrasje. Nu 375 J. Luykenstraat 66 Gouda. 9000 postz. inkl. 20 blokken van elk 4 zegels 49 J. Luy- kenstr. 66 Gouda Tk. 5000 postz. Nederland of wereld, 28 J. Luykenstr. 66 Gouda. Tk. 3 fauteuils v. 25. Elec. snijmach. 7,50 H fiets 75 0172-439110 Wie kan mij helpen aan de muntset van Eru-kaas. Tegen vergoeding. 0180-620572 Tk. zwarte leren damesrok, mt. 44 lengte 75 cm. 50. 0172- 432443 Gevr.ski’s 1 m schoen 28. Te ruil ski’s 120, schoen 35.0172- 617318 Tk. prachtige, niet gedr. bruine bontmantel, 40-42 495. 0182-550580 Sneeuwkettingen mt. 165 (nor maal) ƒ40. S12 (klein) ƒ35 0182-353940 Tk. antiek zalmkl. hanglampje 50. Ant. spinnewiel 75. 0172-614031 Tk. wandbord huwelijk Juliana en Bernh. 1937 ƒ40 0172- 615620 Antiek wandkastje, met spie gel, laadjes 125 60-35-20. 0348-688464 Tk. antiek haardstel 200. Pendule 75. Hondenmand 15.0172-614031 Tk. rieten poppenwagen met babypopƒ 17,50. Br. afzuigkap i.p.st. 300172-615620 ROMANT. Houten led., lin- nenk., 2 nachtk., spieg. 1275,-,-tel. 0172-472005. te koop cororadobon kortings bon, van 125,-nu voor 75,- telefoon 0172-476096. Tk. Aegon/Landal greenprk. cheque t.w.v. 200 voor 75 0172-444852 Tk. 2-delig damesskipak, mt. 38 50.0172-432443 T.k. kunststof aanrechtblad, 2 spoelbakken 260I. 50. 1 deurslegkast. 0172-573706. T.k. aanhangwagen met oprij- plaat,4jrgebr.,i.z.g.st./ 700,-. Tel: 0182-352858. T.k. Hauck campingbedje ƒ150,-, z.g.a.n. Tel: 0182- 513651. T.k. lektuurtafeltje, wit, 25,-. Teak TV-tafel op wieltjes 20,-. 0172-573706. T.k. 1 meisjesfiets 3-6 jr. 100,- imperiaal 60,- la mellen 2x. 0182-351147. Te koop kunstschaatsen mt 41 kl. blauw 1 jaar nieuw doos 175,-. Tel. 0348-402523. Te koop Panda jongensfiets voor jongens van 8-12 jr. 200,-. Tel. 0172-615235. T.k. elec. kachel 70cm L 61 cm H 10cm br 2 std. 25 Alb. Pa- peg. 4.0712-611375. Voor 40,- per jaar (65+: 27,50) bent u al lid en ontvangt u ook nog een gratis startgids ‘Vogels kijken’ en iedere twee maanden ons kleurentijdschrift ‘VOGELS’. Tk. ant. passepartout 19 x 23 cm. Goudkl. lijst ƒ25. 0172- 611375 Tk. oud bokkentuig bit 50. Kanariekooi, dompl. 7,50 0172-615620 Tk. een creme kleurig telefoon toestel, met druktoetsen 15 0182-550580 TK. trendy Koelstra kinderw wandel), blauw/lila 6000172- 439501 Gaskachel met voor en achter brander, grijs metallic, in nw.st. 100 010-5916187 na 18u. Sneeuwkettingen Mini Metro, nw. 50. Langlauf ski’s, schn 38 1250182-613541 Fasto keukengeiser 50. Ato mic ski’s 190 125. 0172- 210217 Klokthermostaat Landis Gyr Chronogyr REV20W 199 06- 53387866 Tk. gevr. oud schilderij, ook In donesisch, mag vuil zijn, ook ruilen 0172-612923 bescherming van bedreigde vogelsoorten; stoppen van de jacht op trekvogels; geven van voorlichting aan de jeugd op scholen; bescherming van belangrij ke vogelgebieden voorkomen van olierampen, waar veel zeevogels het slachtoffer van worden; terugdrin gen van illegale vervolging van roofvogels; veilig stellen van de trekroutes en overwinteringsgebieden van onze trekvogels; extra bescherming van weide vogels, kustvogels en moerasvogels; hulp aan asielen voor zieke en gewonde vogels; steunen van vogelbe- schermingsorganisaties in Oost-Europa; ijveren voor een betere wetgeving, waarin de bescherming van vogels en natuur goed geregeld is. In het Provinciaal Programma Water en Milieu is deze locatie geregistreerd onder Wbb-code ZH/580/0004/200. Gedeputeerde Staten van Zujd-.Hqlta'hd zijn voornemens het nader onderzoek vast te Stellen en te bésluiten ctet: - er sprake is van een géval van érnstige bodemverontreiniging; - er gezien de resultaten vah fet 'onderzoek naar de ecologische en verspreidingsrisico's sprake is vah urgentie als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming; - er sprake is van urgentie vanwege het feit dat de in 1986 op de locatie gestarte grondwatersanering zonder resultaat is gebleven, met als gevolg dat de al jaren bestaande stankklachten niet zijn verminderd. Voor oude blikken speelgoed auto’s enz. biedt verz. hoge prijs!! 0297-281492. BANKSTEL 6 mnd. oud, 1 -, 2-„ 2,5 Brt Hoeker. Nu 750,-. Tel. -3415952. T.k. PuCh Rider MACHO incl. hèlm en verzekering, prijs 500,y. Tel, 0172-442996. t.k. Suzuki GN 400 TD, custommotor, rood 1982 975.-. Tel.'Ol 72-509789 T.k’..èntïek BUFFETKAST gre nen kleur bruin h.206 br.1OO d.52 999,-. 0172-602949. T.k. Decade bank 5 knop 1-10- 100-1000 ohm 10 standen z.g.a.n. 45.0182-536218. T.k. witte MDF halfhoogslaper buroblad npr. 1200,- nu 500,-.Tel.0182-612395. T.k. witté box ledikantje in hoogte verstelbaar prijs 175,-. 0182-610321. T.k. kibofabox wit+kleed z.g.a.n. ƒ100,- loopstoel 50,-. Tel. 0348-412133. T.k. babykleding (zomer) maat 62 2,- p.stuk tel. 0348- 421859. Te Koop mooi houten tuinhekje ■voorkinderen/ 25,-. Tel: 0348- 402523. T.k. .Hoögsfaper (rood) met werkblad nwprijs ƒ650,- nu 250/. 0182-395245. Gele kachél modern model rtlêrk ETNA 5 jaar oud prijs 3/5,-.01&2-615691. T.k. gèVfóagd SERVIES GÓED Blue Danube 0172- 589^30,.. Siermolens voor in de tuin ook rtie/ tetJIChting vanaf 235,-. Tel.0182-617263. t.k. Öamesfiets terugtraprem 26” wielen - prima staat 85,-. T. 0172-439110. Tk. witte box kleed 100. Loopstoel,-als nw. 50. 0348- 412133 Tk. kindèrdekbed voor ledi kantje, wasbaar 25. 0348- 402523 Tk. buró 50. Brandwerende binnendeur ƒ175. 0172- 424875 TK. Etna afzuigkap, wit, met Colijnstraat 17b. C3EBR POS Ut BOSKOOP •2.’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 23