V? WADDINXVE Vriendefijfivefzoefi 29,95 o) WOONBON WOONBON OPPAS GEZOCHT! WOONBON I II ^5 w' -r -r -R GIOVANNA presenteert schitterende bruidsmodeshow maandag 17 februari zaal: Avifauna, Hoorn 65, Alphen aan den Rijn HOME KEIJZER 0 IN, KII) IN GS INSTITUUT WADDINXVEEN Een Romantisch Valentijn diner ationsstraat 16 41HS Waddinxveen (0182) 61 221)0 Praktisch PC-gebruik Decohome Keijzer Jan v. Bijnenpad 173 Mauritslaan 73 Groenezoom 30 Peppelhorst 74 Jan Willem Frisoweg 39 Starters Doorstromers Computerboekhouden MKB start 19 maart 1997 dick brunaschool Eksterdreef 57 ;e; Op dinsdag 18 februari a.s. start de cursus Bel (0182) 61 17 81 b.g.g. (0182) 61 95 66 Onze modellenpresentatie te Boskoop HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN r VERANTWOORDING WONINGEN Adres BL- Reakties Aantal Adres BL- Reakties Aantal .O huur i. j Wanneer u interesse heeft voor een woning, wilt u dan zo vriendelijk zijn alleen de bon in te leveren en niet alvast de vertrekkende huurder te bezoeken. Als u geselekteerd wordt voor een woning krijgt u de gelegenheid om de woning te bezichtigen. U kunt zich voorstellen dat het voor de bewoners niet prettig is dat iedereen aanbelt en vraagt of de woning alvast bezichtigd kan worden. Peter Zuidlaan 20 Peter.Zuidlaan 154 Kerkweg-West 242 Kerkweg-West 176 Heemraadweg 56 14 7 8 8 9 Lees regelmatig de spelregels en vul uw woonbon goed en volledig in. Voor twee kinderen (5 en 3 jaar) zoeken wij een niet-rokende oppas voor maan dag, woensdag en donderdag. Is dit uw baan, laat dan wat van u horen. Adv. Adv. max. 46.000,- score 74 64 Voor beide cursussen kunt u zich nu nog inschrijven Geb. datum 12-11-1971 22-11-1974 Geb. datum 28-01-W81 02-04-1971 10-07-1981 2-4 pers. personen 2 2 Ming Wong Ha (grote garnalen) Wan Tun soep Babi Pangang en Ossenhaas Tik Pan Nasi of bami IJs met vruchten of koffie 39,50 p.p. nu nieuwe kleuren j Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon (0172) 21 63 97 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon (0345) 6140 37 Buiten kantooruren: M. v. d. Slik, telefoon (0180) 52 0172 personen 1 1 2 GRAFSTEEN De cursus OUWERIJ i i Burg. Colijnstraat 33-35 2771 GE Boskoop Tel. (0172)21 31 60 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I nr. 1113 1114 nr. 3026 3027 1115 INFORMATIE f score 192** 308* 186 O jaaropgave 1996 of 3 1 NR. 1119 2 Rozema van der Ham (v.o.f.) Postbus 338,2740 AH Waddinxveen Telefoon (0182) 6117 81 b.g^. (0182) 6195 66 Het adres voor middenstands- en vakopleidingen in uw regio Urgentie-regeling Doorstroming voorrang ’’STEAK SALOON” ’’USA Super Spare-ribs” met gepofte aardappel of frites en salade voor slechts 19,75 p.p. ’’LUCKY GARDEN” Tuskidashi (kleine hapjes) Yakitori (kip met paprika èn ui) Miso Shiro (sojabonensoep) Sushi (rijstbolletjes in zeewier) Ika (inktvis) Yasaltame (Teppane gebakken groente) Ysuyaki (dungesneden ossenhaas gevuld met knoflook) Yakinesi (Teppan gebakken rijst) Geflambeerd ijs in pannenkoekje ’’YURI” dé cursus voor de beginnende comutergebruiker gratis telefonische helpdesk een uur gratis thuishulp (indien nodig) (Japans) Teppanyaki restaurant ’YURI’ T® 'IL 1 jè W Tol iet j Voor informatie en reserveringen tel.: (0172) 23 56 56, fax (0172) 23 56 57 WOONKRANT E E G E M N T E ADRES: I 565,59 per maand 1 april 1997 SWB Woonpartners/WBV Waddinxveen Woonpartners/SSW Woonpartners/WBV Waddinxveen Woonpartners/WBV Waddinxveen Woonpartners/WBV Waddinxveen m/v .per jaar O koop Kale huurprijs datum: l uitgave 12-02-1997 Ondergetekende woont Heeft binding met Advertentienummer Advertentieadres ©zelfstandig O Waddinxveen O niet zelfstandig O regio Naam en voorletters aanvrager Huidig adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon thuis Telefoon werk Aantal personen Totaal huishoudinkomen volgens Naam en voorletters m/v partner Huidig adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon thuis Telefoon werk In verband met een verhuizing naar Oud-Beijerland neemt mevrouw A. v.d. Hart afscheid van de Dick Brunaschool in Wad dinxveen. De school biedt haar een afscheidsreceptie aan op woensdag 26 februari 1997 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw aan de Sperwerhoek 6. Iedereen, (oud-)leerlingen en hun ouders, (oud-)collega’s en bekenden, die mevrouw Van der Hart nog even de hand willen schudden, wordt van harte uitgenodigd die avond te komen. Tel. (0172) 21 30 81 na 18.00 uur Woningnummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Overige Eigenaar 2-6 pers. Het heeft geen zin om andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling worden genomen. De volgorde van de kandidaten wordt bepaald door de BL-score met inachtneming van de thans geldende huisvestingsverordening. De verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis alwaar ook een infoblad verkrijgbaar is Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoe kenden met een lokale binding aan Waddinxveen voorrang. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de ver huurder en de gelegenheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen dan wordt de aan bieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning, leges ƒ75,- max. 46.000,- f NR. 1118 EENGEZINSWONING URGENTIE, voorrang bij noodsituaties Een deel van de beschikbare woningen wordt gereser veerd voor woningzoekenden die door omstandigheden dringend woonruimte nodig hebben. Behandelingskosten urgentieaanvraag 124,-. Meer informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar bij Huisvestingszaken van de afdeling VROM. Deze bon dient uiterlijk op 18 februari 1997, vóór 12 uur binnen te zijn bij de gemeente Waddinxveen, Huisvestingszaken, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Op de envelop vermelden: "Woonbon". ouderen vanaf 65 jaar 1-2 pers. max. 58.320,- 762,65 per maand 132,50 per maand I TOELATINGSVOORWAARDEN: Speciale bestemming Aantal personen Belastbaar gezinsinkomen per jaar Bijzonderheden SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoeken den reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke bin ding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in iëdèr geval dient te voldoen; lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen danwel woonbonnen die na de sluitingsdatum worden ontvan gen, worden niet in behandeling genomen. NR. 0190 ETAGEWONING begane grond 4 (woonkamer 17 mJ) 547,58 per maand 18,01 per maand 2-6 pers. max. 68.040,- Bij meer dan ƒ300,- huursubsidie wordt de toewijzing ingetrokken. 3-6 40 jaar min. 2 pers. max. 88.024,- Bij meer dan ƒ300,- huursubsidie wordt de toewijzing ingetrokken. REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moord recht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zeven- huizen-Moerkapelle. 1-3 pers. max. 68.040,- Bij meer dan ƒ300,- huursubsidie wordt de toewijzing ingetrokken. BEREKENING BL-SCORE Starter: een woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte achterlaat. Vanaf 18 jaar 1 punt per maand. Doorstromer: een woningzoekende die over zelfstan dige woonruimte beschikt en deze achterlaat voor ver huur of verkoop, 1 punt per maand dat u in uw huidige woning woont. Voor een blijvende erinnering in steen voor openbaar basisonderwijs Waddinxveen Maandag t/m vrijdag van 8.30 -12.30 uur op het adres Raadhuisplein 12741 HR Waddinxveen. Doorkiesnummers (0182) 62 45 27 of 62 45 28. Voor een persoonlijk onderhoud wordt u verzocht een afspraak te maken. ■.T T ONJUISTE VERMELDING Aan een eventuele onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordening. Tk. 5000 postzegels Neder land of wereld, ink. 10 blokken 280182-514753 Tk. kl. model herenfiets, 26’, d. groen, z.g.a.n. Prijs 250 0172-603922 Siemens afzuigunit 640 m3h. Eiken secretaire 100 0182- 615814 Gezocht oude blikken speel goedauto, scooter, vliegtuig. Hogepr! 0297-281492 Tk. gevr. of te leen VET bed (urine opv. voor nest puppies) 0172-437956 Tk. compl. d. eiken slaapka mer, verst, bodem f 600 0348- 501403 Miele stofzuiger, i.z.g.st. We gens overcompl. ƒ75. 0172- 612773 Tk. notenhouten TV kast met deurtjes 50.0297-281128 Tk. konijnenhok nachthok 40.0348-417191. Tk. meisjes opoefiets, 24’ Rose 100 0348-419122 Tk. D fiets f 95. Tel. 0348- 691616 Tk. Aristona draagbare casset- terecorder 20.0182-550580 Tk. dubbel nw. boek Juliana 75 jrj 10. Na 18u. 0172-651083 Tk. Maxi cosi 2000 hoofdbe schermer 125.0172-472701. Tk. tweedelige damesskipak, mt. 38 50.0172-432443 V:::: X I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 eenmalig bijvoegen O aanslag inkomstenbelasting 1995 of O salarisstrook december 1996 Alleen invullen als u zelfstandig woont Type huidige woning Aantal kamers Eigenaar Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister staat ingeschreven: Naar waarheid ingevuld. Handtekening: 367,85 per maand berging, balkon, douche 1 maart 1997 895,15 per maand cv, lift, berging, balkon, douche 1 maart 1997 5 (woonkamer 32.26 m!) 823,17 per maand 17,38 per maand NR. 3029 ETAGE WONING 5 NR. 1116 ETAGEWONING 4 (woonkamer 25.65 m!) 612,33 per maand 42,67 per maand 75,- per maand 730,00 per maand cv, lift, berging, balkon, douche 1 maart 1997 ETAGE WONING 3 (woonkamer 18.30 m!) 630,82 per maand 27,18 per maand 565,59 per maand combiketel, tuin, douche, berging 1 maart 1997 dfiiiuf I fi l WW ,£&Z,'X Toegangsprijs 12,50 p.p. (incl. koffie met bruidstaart) WWW: sS Reserveer tijdig s.v.p. (0297) 28 28 16 Kaarten vanaf nu verkrijgbaar bij: GIOVANNA bruidsmede Molenhof 12-14 (ingang naast Blokker) Mijdrecht (C). Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 -17.00 uur zaterdag van 10.00 -16.00 uur (afwijkende tijden na afspraak) Waddinxveen Alphen a/d Rijn Alphen a/d Rijn Alphen a/d Rijn Alphen a/d Rijn Eemnes Alphen a/d Rijn, presentjes Amsterdam Alphen a/d Rijn Giovanna Nieuwerkerk a/d IJssel Onze chef-kok deed veel ervaring op in een drukbezocht hotel-restaurant in down-town Chicago. U kunt hiervan profiteren in onze ’’Steak Saloon”. Deze hele maand februari de heerlijke Onze chefkok AU adviseert u het viergangen seizoenmenu Restaurant ’’Lucky Garden” is geopend van 17.00-23.00 uur. „.--x, Afhalen mogelijk. Tk. Batman/Robinpak mt. 110 Heel apart, 60.0172-420827 Tk. grenen balken, 400 x 17 x 7 cm. 9 per mtr. 0172-518106 Tk. PC, beeldscherm, 100flop- py’s 150. Tel. 0172-430910 Tk. D fiets 85. H fiets 85. 0172-475682 Restaurant "Lucky Garden”, ’’Steak Saloon” en ’’Yuri” zijn geopend van 17.00-23.00 uur. Lunch 12.00-14.00 uur (Steak Saloon). U vindt Hotel-Restaurant Garden op het International Trade Centre Boskoop-Hazerswoude, Frankrijklaan 2. Onze chefkok Yuri heeft een overheerlijk seizoenmenu samengesteld voor slechts 47,50 p.p. s (H, Ak Aanvang beurs: 19.00 uur Aanvang show: 20.00 uur 658,00 per maand lift, berging, balkon, douche, combiketel 1 maart 1997 840,55 per maand berging, tuin, douche, combiketel, zolder NR. 1117 PORTIEKWONING 2 4 (woonkamer 17,50 m!) 358,58 per maand 9,27 per maand Kaarten vanaf nu verkrijgbaar bij: GIOVANNA bruidsmede Molenhof 12-14 a ni h::j...«La ZA\ A— - dinsdag t/m vrijdag van 1 Ó.OÖ -17.ÖÖ uur erdag van 10.00 -16.00 uur (afwijkendf M.m.v. BANKETBAKKERIJ V.D. BERG ALPHENSE HANDELSDRUKKERIJ •JUWELIER TUIJN FOTO LUX LEMKES BLOEMSIERKUNST PRO MUSIC DROP INN B&B BALLONNEN AUTO WEST ELSA SCHOENEN J.P.F. FINANCIAL PLANNING bij deze winkels ook kaartverkoop

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 6