Poloteams Gouwestaete pakken kostbare punten Twee jazzdansspektakels Demogyjada1 in 'de Dreef Vijf bouleteams in titelstrijd Gouwestaete handhaaft zich in zwemcompetitie AFHALEN INSCHRIJFFORMULIEREN LUILAKVOETBALTOERNOOI1997 Volleyballsters in winning-mood Schakers strijdend uit de RSB-beker Handbalmeisjes C van Rowah kampioen Makkelijke overwinning 'Excelsior' MTS Houdijk aan leiding Beslissende kaartmiddag K. Kraan leidt bij hengelaars Veel doelpunten bij Waddinxveen WOENSDAG 5 MAART 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 23 van WSV voor de RSB-beker De meisjes-kampioenen van de Waddinxveense handbal- oranten. 10 een nipte overwinning be ter lijn. 1 r 1 en G. Torenbeek en H.E. van Offeren en H. Verwaal. bevindt zich, net als Gouwe staete, in de degradatiezone. De ploeg van trainer-coach wederom Gouwestaete dat het spel dicteerde, maar wist wederom niet te scoren. Hier door het najaarstoernooi te winnen. Hij deed dat met 31 gewon nen wedstrijden en een sal do van +98. De zeventienja- van de kunnen aan de zaal worden gekocht en kosten voor vol wassenen f 6,- en voor kinde ren tot en met 12 jaar f 4,-. verliesreeks van de afgelopen weken en won met 4-1 van DZV 1 (Delft). De Gouwestaete-dames heb ben tegen Damixa-Ravijn la ten zien dat zij beter kunnen dan voor enkele weken gele den werd aangenomen. In een afgeladen Gouwebad ’de. Sniep’ kregen de toeschou wers waar voor hun geld. Bei- WADDINXVEEN - De jeu de boulesvereniging Waddinx- veen (Alberdingk Thijm- laan) doet het goed in de af deling 12-13 van de NJBB. Met maar liefst vijf teams is de club vertegenwoordigd in de eerste klasse van de afde ling. Eén team start in de tweede klasse. Bij de nationale kampioen schappen start Waddinx- veen dit seizoen met één tri- plette in de eerste klasse, drie in de tweede klasse, vier in de derde klasse en één in de vierde klasse. Hieruit blijkt dat de jeu de boulesvereniging sportief in de breedte steeds beter pres teert. De kwaliteit in de top vergt bij interne toernooien een goede afweging tussen de wedstrijdspelers en de re- achterstand door wederom een ’lucky’ goal vanaf de 9 meter. De goed spelende Mare Mommers bracht zijn ploeg door twee fraaie goals weer op voorsprong. Remko Overdam mocht het karwei afmaken. Hij bepaal- BOSKOOP/WADDINXVEEN - Afgelopen zaterdag speel den de waterpoloteams van ’Gouwestaete’ thuiswed strijden. In een bom- en sfeervol Gouwebad ’de Sniep’ won heren 1 met 5-4 van mededegradatiekandidaat DZV 1 (Delft). Dames 1 zorgde voor een enorme stunt door Damixa-Ravijn 1 (Nijverdal) aan banden te leg gen; het werd 4-4. onderstreept het hele land de verwachting door een enthousiaste bank, wist Be Fair de wedstrijd te winnen. 13-15 in de laatste set. LEIDEN/WADDINXVEEN - Na de vijfde en voorlaatste ontmoeting in de B-afdeiing van de landelijke zwem competitie is er voor de zich daarin handhavende zwemploeg van Gouwestaete niets veranderd. legersberg. Deze kwartfinale- tegenstander J. Smit het bos 'Ij instuurde. In de subtop toon- Vorige week donderdag 27 fe bruari stond ook de 22e ronde van de huishoudelijke compe- Voor gen respectievelijk F. Ritter, T. Kuiper, J. v.d. Haven, D. van Offeren en C. Alblas. verschillende vormen In de kelder van de schaakdi- jazzdans beoefenen, de moge- Roy Hulskamp, 5. Hans van Dat dit probleem ook lande- Woudenberg, 6. Toos Wub- lijk speelt blijkt uit het feit ben, 7. Hans Cammeraat sr, 8. Henry van Wageningen, dat de NJBB een commissie heeft ingesteld om zich over 9. Ton Hulskamp en 10. Elly het probleem te buigen. Nieuwland. Marco van Wageningen Aan het toernooi dat deze heeft de spannende winter soms onder barre om- tweestrijd met Stephan Tab- standigheden is gespeeld ben in zijn voordeel beslecht hebben in het totaal 45 le den meegedaan. Nu het voorjaar weer aanbreekt hoopt de jeu de boulesver eniging weer nieuwe leden aan te trekken. rige Stephan Tabben legde Voor iedereen is er de gele- beslag op de tweede plaats met 28 gewonnen wedstrij den en het prachtige saldo van +128. De toptien van het toernooi ziet er als volgt uit: 1. Marco van Wageningen, 2. Stephan Tabben, 3. Piet v.d. Made, 4. Thymlaan. genheid om vrijblijvend eens een balletje mee te gooien. Dat kan op zondag-, donder dag- en zaterdagmiddag vanaf twee uur en op dins dag- en vrijdagavond vanaf half acht aan de Alberdingk In een sfeerloze sportzaal stonden de volleybalsters van Tijdens de hele dag zullen meer dan tien verenigingen met bijna 800 deelnemers hun dansen laten zien. Dit houdt in dat er een middag en een avondvoorstelling wordt gegeven. Ligt het accent bij de middag- groepen meer op de kinder en jeugdgroepen, het accent bij de avondvoorstelling ligt meer op de volwassen groe pen die hun dansen vertonen. TOOS is goed vertegenwoor digd. Zo zullen de kindergroe pen, de jeugdselectie, de he- renjazzgroep, de demonstra- tiegroepen Fokus I II en andere recreatieve dansgroe pen ongeveer 17 verschillen de dansen laten zien. Het merendeel van de dansen is voorzien van een nieuwe choreografie en muziek. De TOOS-dansgroepen staan on der leiding van Daniële Struis, Suzan Bik en Ariënne Zwijnenburg. De middagvoorstelling begint om half twee en duurt tot on geveer vier uur. De avond voorstelling begint om zeven uur en duurt tot ongeveer tien uur. Kaarten voor één voorstelling afstand nemen en bleef het een ’onnodig1 spannende wed strijd. Aanvoerder Marc Fa ber bracht zijn ploeg in de tweede periode op voor sprong, maar DZV kwam in de derde periode weer langs zij. In de vierde periode kwamen Ellen Rodel eerst nog voor 0-2 de heren voor het eerst op een zorgde, alvorens Gouwestae te via Angela Boonstoppel en Mirjam Overdam de stand in de eerste periode op 2-2 brachten. In de tweede periode drong Gouwestaete steeds meer aan. Nadat Gillian van den Berg haar doorbraak niet zag de de eindstand op 5-4. De he- geblokkeerd en even later te gen Mirjam O verdam een zware overtreding werd be gaan, kon een viermeter niet uitblijven. Gillian van den Berg verzil verde deze en bracht Gouwe staete op een 3-2 voorsprong. Hierna bracht Karin Kuipers de stand weer gelijk; 3-3. Halverwege de derde periode bracht Mariëtte Koehorst de stand op 3-4, doch ook Wendy de Frankrijker trof doel en bracht de stand weer in even wicht (4-4). In de vierde periode hebben beide ploegen kansen gehad voor een ander resultaat. De wederom uitstekend keepen de Hellen Boering liet er geen meer door en de overige speelsters van Gouwestaete wisten ook geen bres meer te slaan in de verdediging van Damixa-Ravijn, zodat de 4-4 stand als een terechte uitslag mag worden aangemerkt. De heren moesten aantreden tegen DZV. De Delftse ploeg voor de Demogyjada in Wad- dinxveen overtrof is er beslo ten een dubbele editie te draaien. WADDINXVEEN - De jeugdteams van Waddinx- veen-voetbal konden zater- j dag genoeg doelpunten bij- schrijven, zij het veelal on- g der rubriek tegengoals. Al I speelde in de uitwedstrijd tegen Olympia A2 zonder enige lijn en inspiratie, Uitslag 7-0. Het nieuwe g B2-elftal werd met 0-17 weggevaagd door Atcivas BI. Cl dacht met de 4-2 voorsprong bij rust op Be t Fair C3 de overwinning al f i binnen te hebben. Dat was f een vergissing. Een wed- strijd heeft twee helften. Uitslag 5-6. De meisjes-ju- nioren, die het moesten doen met veel hardwer- l kende invalsters, verloren J met 3-2 van WSE. Dl had in een mooie eerste helft l alle krachten verbruikt en moest met een 6-1 neder laag naar huis. E2 had in de paal en de lat een extra tegenstander en verloor onverdiend met 3-4 van WDS. E4 bleef tegen WSE I gedurende tien minuten overeind, maar moest toen capituleren. Uitslag 1-14. Fl was wel gelukkig. Door goed samenspel werd de 1- 3 ruststand uitgebouwd tot een 3-8 overwinning op Sportlust. terug te slaan en alsnog op miraculeuze wijze net een fractie te kort kwam en zo- WADDINXVEEN - De volleybaldames van Keukencen trum Waddinxveen Be Fair zijn na de winst op Alcazar- Erasmus in de winning-mood. Komende zaterdag moet de in sportzaal Groenswaard (Wingerd) de zware klus tegen Leython worden geklaard. WADDINXVEEN/KATWIJK - Vorige week heeft het eerste team van de Waddinxveense damclub Excelsior een ge makkelijke overwinning be haald in de uitwedstrijd te gen het Haagse Mariahoeve in de provinciale hoofdklasse van de dambond Midden-Hol- land. Het tweede viertal kwam in de uitwedstrijd te gen Katwijk niet tot winst. Het kampioenschap laat nog drie weken op zich wachten. Het begin van de match tegen de Hagenaars was catastro faal. Voorzitter Piet Swart trapte in een eenvoudig zetje, kwam twee schijven achter en staakte de ongelijke strijd. Dick Dibbets bracht de partij en met een fraaie combinatie, een gespiegelde versie van het zetje van Weiss, op gelij ke hoogte. Teun van de Krol bouwde een licht overwicht tot aan het eindspel nauw keurig uit tot schijf- en later partijwinst. Vincent van Es gaf, ondanks dat hij weinig partijen in de onderlinge speelt, blijk het damspel al lerminst verleerd te zijn. In de opsluitvariant van de Kerkhofaanval bleek hij zijn tempo’s goed berekend te hebben, waardoor zijn tegen stander niets anders restte dan schijven te offeren. Tijmen den Ouden jr en Jaap van der Eist kwamen remise overeen. Adriaan Blom bouw de met moed, beleid en trouw zijn voordeel uit tot een schit terende eindstand. Het wach ten was nog op de winst van Raijmond van Es, maar zijn tegenstander weigerde in de nachtelijke uurtjes het hoofd in de schoot te gooien, zodat de voorlopige tussenstand 4- 10 was en de vermoedelijk uitslag 4-12. Het tweede vier tal zal het kampioenfeestje nog even moeten uitstellen. Maar tegen Katwijk kwamen Jan Kramer en Ruud van Dijk niet in hun spel. Teun Driesse, op dit moment in bloedvorm, haalde weliswaar de volle winst binnen, maar Gerrit van der Zijden kwam niet verder dan remise. WADDINXVEEN - Na de tweede ronde van de bedrijfs- competitie van de schietver eniging Waddinxveen (Alber dingk Thijmlaan) komt er wat tekening in de strijd om de ereplaatsen. Dinsdag 11 maart is de derde ronde. Aan kop bij de teams gaat met 606 punten MTS Houdijk met op de tweede plaats Politie IJs- sel en Gouwe met 537 pun ten. Een goede derde is ZWN met 506 punten. In het per soonlijk klassement is de lei ding na twee ronden stevig in handen van H. Houdijk met 239 punten. Tweede is P. Theussen met 219 punten, derde is M. Houdijk met 204 punten. 1Noordeinde 237, Boskoop. 2. Voorofscheweg 93, Boskoop. Liesbeth van 1 óm aanval en blok te verster ken. De verdedinging was goed ingesteld op korte ballen van Alcazar. Er werd veel van de grond ge haald. Kortom, het team van Be Fair straalde veel vertrou wen uit; 7-15 was de stand aan het eind van de derde set. jaar) van de Waddinxveense handbalvereniging Rowah Gelukkig stonden alle dames Zuidplas Assurantiën afdelingskampioen geworden in weer paraat in de vijfde set. hun klasse. Op 17 mei 1997 wordt het 42e Luilakvoetbaltoernooi gehouden. De inschrijfformulieren kunnen op dinsdag 18 maart tussen 19.00 en 20.00 uur afgehaald worden op de volgende adressen: outs klom Rowah op naar een ruststand van 7-0. Na de rust leek het even zo door te gaan, maar in de vijf de minuut werd de stand door een strafworp 9-1. Hierna kreeg keepster Elise Deme- ijer, die als een rots in de branding stond te keepen het aanzienlijk drukker. Het werd 10-1, 10-2 maar met de eindstand 10-4 was het kampioenschap binnen. De Waddinxveense meisjes hebben de zenuwen goed in bedwang gehouden en zijn technisch goed blijven hand ballen. “We hopen dat we in de twee de helft van het veldseizoen een zelfde prestatie neer kun nen neerzetten1, aldus een trotse coach Hans de Heer en trainster Maija Sloof. Rowah was goed op dreef af gelopen zaterdag want alle teams behaalden een over winning. De jongens B Ro- wah-Oliveo 14-12 de D jeugd Rowah- DES 11-10 en ook de jongsten de mini’s ROWAH - Helius wonnen met 7-6. 20 jaar en mocht het zilver op dit nummer in ontvangst ne men. Bij de dames zwom Sandra Berckenkamp de 200 m vrije slag in 2.13.3 en deze goede prestatie werd met zil ver beloond. Miranda Boer haalde, met een tijd van 2.31.2, brons op de 200 m wis selslag. Jan Willem v.d. Hoek toonde zich de snelste op de 200 m schoolslag bij de heren. Op routine zwemmend pro duceerde Jan Willem een tijd van 2.34.0. Master Rob Boele (1959) tikte aan na 2.44.1 en bezette knap de vierde plaats. Met 2.11.8 werd de es tafetteploeg op de 4x50 wissel bij de meisjes onder 18 jaar tweede. Kim Middendorp, Melissa Dings, Inge v.d. Schrier en Wilke v.d. Valk de den het werk. Bij de jongens onder 16 jaar op de 4x50 vrij estafette ontbrak Joost Krommenhoek en dat wel te merken. Jos Kiens, Mijk Mid dendorp, Patrick van Keulen en Viktor Terlaky zwommen zo snel mogelijk maar meer dan de derde plaats, met 1.56.0, zat er niet in. De da mes Miranda Boer, Kim Mid dendorp, Inge v.d. Schrier en Sandra Berckenkamp had den geen medelijden met de oppositie en scoorden met 4.10.4 de gouden tijd op de 4x100 m vrije slag estafette. Ook bij de heren stond dit nummer op de rol. Marcel Zij- derhand, Mark v.d. Schrier, Mark Nahon en Jan Willem v.d. Hoek kwamen met zijn vieren tot een tijd van 3.48.4 en moesten zowel DSZ als LZ 1886 voor laten. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense klaveijasvereni- ging ’De Sprinkplank’ heeft in de afgelopen vijf maanden weer een wintercompetitie voor koppels gehouden. Dat gebeurde in samenwer king met speeltuinvereniging ‘De Paddestoel1 (Lijsterbes straat). Komende zaterdag middag 8 maart om kwart over een is er de laatste en beslissende middag voor deze competitie. De ranglijst van de eerste tien ziet er zo uit: 1. H. Montanje C. Montanje 28562 punten; 2. J. v.d. Neut Th. de Wit 28304 punten; 3. D. van Dijk R. van Dijk 27247 punten; 4. L. van de Bas S. Bulder 26898 pun ten; 5. B. Koster J. Vane- man 26838 punten; 6. Van Galen Comelisse 26071 punten; 7. H. Rolloos L. Heeren 25762 punten; 8. L. Beekhuizen R. Beekhuizen 25688 punten; 9. V. van Wi- chen R. v.d. Woud 25516 punten; 10. H. Schmucken- slager P. Tham 25493 pun ten. titie van de Waddinxveense Schaak Vereniging op de rol. Er was in het Anne Frank- centrtim (Jan van Bijnenpad) weer een flinke strijd om de punten, waarbij van de 14 wedstrijden 10 witspelers de winst' naar zich wisten te I trekken. Verder werden er drie remi ses geteld en kwam slechts één speler met de zwarte stukken als overwinnaar uit de bus. Opnieuw waren er echter geen wijzigingen aan de top van het klassement, aangezien door de ’beste vier’ van WSV voor de RSB-beker moest worden aangetreden L tegen de ’beste vier’ van Hil- Heren 2 van Gouwestaete moesten het lootje leggen te gen LZ 1886 3; zij verloren met 7-8. Dames 2 doorbrak de Anton Heiden kon goede za ken doen, er moest alleen wel gewonnen worden. In de beginfase was Gouwe staete duidelijk de sterkere ploeg, alleen wist de ploeg dit niet uit te drukken in doel punten. Slechts Mare Mom mers wist tot scoren te ko men. DZV wist 20 seconde la ter door een ’lucky’ goal de stand weer op gelijke hoogte de teams vochten voor wat zij te brengen. De spanning was waard waren en heeft de te snijden. eindstand geen moment vast In de tweede periode was het gestaan. In deze spannende partij wa terpolo werd nationaal tops- coorster Karin Kuipers danig door konden de heren geen aan banden gelegd. Dit nam niet weg dat Damixa-Ravijn juist door Karin de score kon openen. Ook na de 0-1 werd Gouwestaete het spel opge drongen. Dit noopte trainer- coach Martin Pronk al snel tot een time-out. Dit had in zoverre effect dat In Leiden eindigde de Wad dinxveense zwemploeg op nieuw op de derde plaats. Promotie naar de hoogste zwemafdeling is nu virtueel een feit. Kim Middendorp deed het bij de meisjes onder 14 jaar met twee overwinnin gen weer prima. De 100 wis sel won Kim in een tijd van 1.10.7 en de 100 vlinder le verde, naast het goud, een persoonlijk record van 1.09.6 op. Bij de jongens onder 14 jaar was er een goede tweede plaats voor Patrick van Keu len met een tijd van 1.02.5. Wilke v.d. Valk leverde haar aandeel bij de meisjes onder 16 jaar met een zege op de 100 m rugslag (1.11.8) en een tweede plaats op de 400 m vrije slag (4.45.4). Eva Ide- lenburg pakte op de 100 rug met een tijd van 1.15.7 het zilver. Bij de jongens onder 16 jaar was er goud voor Jos Kiens op de 100 m vrije slag. Met een tijd van 58.3 scherp te Jos zijn persoonlijk record aan. De tweede plaats op dit nummer was voor Viktor Ter laky die een tijd van 59.4 liet noteren. Op de 100 m vlinder slag zwom Viktor naar een tijd van 1.11.2, goed voor de bronzen plak. Inge v.d. Schrier was iets minder scherp dan gewoonlijk bij de meisjes onder 18 jaar. De 100 m vrijeslag leverde met een tijd van 1.00.7 goud op, maar op de 200 m vlinderslag moest Inge genoegen nemen met het zilver na een tijd van 2.35.8 te hebben gerealiseerd. Bij de jongens onder 18 jaar deed Marcel Zijderhand zijn plicht en greep hij zilver op de 100 m rugslag, met 1.06.3, en brons op de 200 m wissel slag, met 2.29.1. Mark v.d. Schrier verbeterde met 1.03.4 zijn beste tijd op de 100 m rugslag bij de jongens onder De strijd werd aangegaan te gen WIK (Vlaardingen), de nummer twee op de ranglijst. Na enig rekenwerk bleek dat winst nodig was om op deze dag het kampioenschap te verkrijgen. Met een andere uitslag zou het kampioenschap de ko mende weken door het doel- puntengemiddelde bepaald WADDINXVEEN - Voor de competitie om de beker van de Rotterdamse Schaak Bond (RSB) is het viertal van de Waddinxveense Schaak Vereniging WSV strijdend tegen Hillegersberg ten onder gegaan. Plaatsing voor de halve finale zat er niet in. Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen. De uitslag was: 1. R.Jenner 4.340 gram, 2. M.van Leeuwen 3.100 gram, 3. A.van Leeuwen 2.860 gram. Met nog twee wedstrij den te gaan is de stand aan de 1 gram, 2. M.Reichard 20.400 gram, 3. 17.870 gram. weer paraat in de vijfde set. WADDINXVEEN - De hen- gelsportvereniging Waddinx veen (HSW) heeft voor de wintercompetitie inmiddels weer twee wedstrijden gevist. De zevende wedstrijd werd gehouden in de Oude Rijn bij worden. In de vorige wed- Alphen aan den Rijn. Een strijd tegen WIK was met 11- aantal HSW-ers viste zelfs 10 een nipte overwinning be- heel leuke gewichten bij el- haald. Al met al genoeg rede nen om met gespannen zenuwen aan de wedstrijd te beginnen. Een dubbele wissel in deze set pakte goed uit. Door goed Daar de inschrijving vanuit Be Fair in de eerste set tegen aanvalsspel, Alcazar-Erasmus na 20 mi nuten met 8-4 voor. Na twee servicebeurten van Alcazar stonden de Waddinx- veensen echter weer op ach terstand. Veel foutservices lagen daar aan ten grondslag. Er waren veel lange rally’s, zodat de wedstrijd leuk was om te jögn» Met 15-11 werd de eer- sté bet verloren. In de tweede set itam Be Fair, door een goede’ servicebeurt van Wil ma de Jong, snel een voor sprong van 5-0. Antoinette Wijker scoorde veel met de driemeter-aanval. De side- outs werden goed verwerkt. Be Fair liet goed teamwerk zien. Met 6-15 werd de twee de set gewonnen. In de derde set werd, zoals meer in deze wedstrijd, Jac- (jüeline van der Ruit aan het net ingezet op de plaats van r Wijngaarden, vereniging Rowah. (Foto: Rowah). WADDINXVEEN - Zaterdag zijn de meisjes C (10-12 eerste en de tweede regionale Demogyjada van dit seizoen gehouden en de 337e en de 338e vanaf de allereerste edi tie. Er zijn tijdens een Demogyja da geen prijzen te winnen voor de beste of origineelste groepen. Het publiek waar deert elke groep middels een daverend applaus. De beste of de origineelste groepen-' kunnen worden uit genodigd voor de landelijke Demogyjada die altijd in no vember in het Haagse Con gresgebouw wordt gehouden. bekerstrijd zou geen makkie i worden, omdat de tegenstan- de C. Asscheman en H. Stou- der één klasse hoger speelt in ten zich de sterksten tegen A. de RSB (promotieklasse). Al spionerend langs de borden bleek dus van een sterke te genstander sprake. B. Jansen (bord 1) werd al snel gelost. Vrijwel identiek moest L. Willemen (bord 4) een neder laag incasseren. Plaatsing was nu nog mogelijk door de Markus en J. van Sandijk te- Een regionale Demogyjada is borden 2 en 3 (H. van Wou- gen respectievelijk F. Ritter, een festijn om dansgroepen denberg en E. Philipse). In T. Kuiper, J. v.d. Haven, D. vanuit heel Nederland, die een spannende slotfase ech- van Offeren en C. Alblas. verschillende vormen van ter trachtte E. Philipse met een winst alsnog te forceren, wat partijen plaats tussen J. Pon helaas fataal afliep. Einde be- sioen en J. de Bock, T. Goor kertoernooi dus. De morele winnaar bleek, ondanks ver blies, H. van Woudenberg, die Als laatstgenoemde partij die acht leeftijd, vaardigheid T tussen het nieuwe schaaklid C. Klaassen en rode lan- L. ren hebben belangrijke pun ten gehaald, maar zijn nog niet zeker van handhaving in de eerste klasse. Er zullen nog de nodige punten moeten worden gehaald. Heren 2 heeft de punten hard nodig en het heeft er lang naar uitgezien dat heren 2 tenminste één puntje uit het duel tegen LZ 1886 3 zouden kunnen slepen. Helaas is dit niet gelukt. De periodestanden, 2-3, 4-4, 6-6 en uiteindelijk 7-8, laten zien dat het behoorlijk spannend is geweest. Doelpuntenmakers voor Gou westaete waren Henk van der Linde (2x), Marco Kraak, Jos van den Dool, Wilfred Bontje, Rody Visser en Anton Heiden. Dames 2 zette tegen DZV 1 in het eerste partje al orde op zaken. Heike Koglin zorgde voor 2-0. In de derde periode maakte zij 3-0, alvorens DZV tot hun enige doelpunt uit de wedstrijd kwam (3-1). In de vierde periode maakte Helen Cornelissen het karwei af. Via een fraai diagonaal schot bracht zij de eindstand op 4-1. Komende zaterdag speelt Gouwestaete eveneens thuis wedstrijden. Heren 1 opent om 18.00 tegen De Walvisch 1 (Groningen), waar uit met 12-4 werd gewonnen. Dames 1 speelt om 19.00 uur tegen ZPB-Profus 1 (Baren- drecht), waar uit met 12-8 werd gewonnen. Heren 2 speelt om 20.00 uur tegen Aqua Novio ’94 2 (Nijmegen), waar uit met 9-4 werd gewon nen. Dames 2 is vrij. kaar. H. Kraan werd eerste met 7.570 gram, M. Reichard tweede met 5.800 gram en M.van Leeuwen derde met Met een goed bezette tribune, 2.050 gram. Voor de achtste een volle wisselbank en met wedstrijd ging men naar het de vaste keepster op doel - die hiervoor van haar vakantie adres was teruggekomen - gingen ze van start. In de tweede minuut werd een lange aanval onderbro ken door een vrije worp die werd afgerond met een mooi kop: 1. K.Kraan 28.990 doelpunt vanaf de negen me- O lUf 1 r*r\ Af\cy tCT lijn A.van Leeuwen Door goed overspel en het be nutten van een aantal break- wanhoopsoffensieflje) de visie vonden de enige remise- lijkheid te geven hun dansen aan publiek en andere deel nemers te tonen. Hierbij maakt het niveau niet uit. Iedere dansgroep, onge in een spannend en hectisch tussen het nieuwe schaaklid samenstelling, kan aan één eindspel in tijdnood na een C. Klaassen en rode lan- van de 26 regionale Demogy- flinke omsingeling door zijn taamdrager L. Coevert, jada’s die dit seizoen worden tegenstander ijzersterk wist waarbij laatstgenoemde op- gehouden meedoen. nieuw het ongenoegen moest In Waddinxveen wordt de smaken een nederlaag te in casseren. Prins en M. Moerland. WADDINXVEEN - Volgende week zaterdag 15 maart In de middengroep opnieuw worden in de sporthal ‘de Dreef* twee regionale Demo- een goede prestatie van B. gyjada’s gehouden door de commissie jazzdans van de David, die nu A. v.d. Starre Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB) in aan de zegekar wist te bin- samenwerking met de Waddinxveense gymnastiekver- den. Verder ook positieve uit- eniging TOOS. Aan de beide voorstellingen doen tien slagen voor H. van Offeren, verenigingen met 800 deelnemers mee. T. Wiersma, A. Versluis, J. doende alsnog op een nul werd gezet. de RSB-competitie speelde het tweede team van WSV thuis tegen Messema- ker 5. De Waddinxveners be haalden een mooie overwin ning (6-2), waarbij met nog één wedstrijd voor de boeg onverwacht nog theoretisch een promotieplaats naar de tweede klasse RSB kan wor den afgedwongen. Voor de huishoudelijke com petitie moest L. v.d. Haven zijn meerdere erkennen in H. Smitskamp, die zich dit sei- Waddinxveense turnsters die meedoen aan de regionale Demogyjada's die zaterdag 15 zoen gewoon rond de vijfde maart in de Waddinxveense sporthal 'de Dreef' te zien zijn. (Foto: tOOS). plaats weet te handhaven. Na een serie mindere partij en nu weer een overwinning voor J. van Oort, die met zijn lange rokade en sterke lopers

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 23