I Familie berichten 14.00 uur ARKIEZEN irai ROMMELMARKT JANSSEN IJSSALON^ voor de 50-ste keer open. ai 11111= 4 op dinsdag 11 maart 20.00 uur VAN DEN BERG - L aanvang 10.00 uur kJ 11 ^'1 CAS 30 Waddinxveen e.o. Van der Linde Textiel en Mode (0172) 58 92 03 (0172) 58 95 90 L: (0182)61 2200 Dorpsstraat 138 Hazerswoude Trendy Hair Margret Dorpsstraat 85 Hazerswoude JANSSEN IJSSALON Koninginneweg 28 - Boskoop (0172) 21 73 37. tionsstraat 16 H HS Waddinxveen^ Gastouderproject^:- - l i 7 2 HALEN... 1 BETALEN!!!*# ii o Omdat wi] ervan uitgaan dat u graag op dé hoogte bent van wat er op modegebied gebeurt, nodigen wij u uit voor onze: NIEUW: COMPLEET VOORGEMONTEERDE SERRES WI v (0172)21 07 30 GROTE LOONCONTROLE GEEN PRAKTIJK van 7 t/m 14 maart É- BEGRAFENISSEN EN CREMATIES ZONWERING OP Z N BEST GKW/WvW - WOENSDAG 5 MAART 1997 PAGINA 4 gefeliciteerd! VERGUNNINGEN toon hermans - 1917 1997 Alphen aan den Rijn, 5 maart 1997. Beroepsmogelijkheid WOUDA VAN ESTERIK Bent u niet zeker, kom! Alphen aan den Rijn, 5 maart 1997. Boskoop, 1 maart 1997 Garage pan der Knijff C.V.U. de Vries Uitvaartverzorging Nichten en neven p De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. u ds. H. DIJKSTRA Boskoop, 2 maart 1997 C BART VAN DER VOORT betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. Voor alle gezindten en geestelijke stromingen Waddinxveen, maart 1997. rolluik- en zonweringspecialist Woensdag 5 maart komen wij samen voor de Avondwake in de parochiekerk St. Jan de Doper aan de A.P. van Neslaan om ■19.00 uur, waarna er gelegenheid is voor uw condoleancebezoek in de parochiezaal. Voor uw belangstelling en deelneming, ons betoond na het plotselinge overlijden van Diep getroffen zijn wij door het plotselinge overlijden van onze lieve vriendin en tante Wij zijn dankbaar voor alle vreugdevolle herinneringen en voor haar uitstralende blij heid. In dit onmetelijke verdriet bidden wij om de geborgenheid en troost van God voor Jan, de familie en voor ons. Haar leven was niet makkelijk. Maar ze heeft geknokt op alle fronten en tot het laat ste moment toe. Met een gevoel van diep respect voor haar persoonlijkheid en met een groot verdriet omdat ze nog lang niet weg mocht, nemen we afscheid van haar. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. In alle rust is van ons heengegaan onze lieve tante Donderdag 6 maart zal de Uitvaartplechtig heid plaatsvinden om 10.30 uur in voor noemde kerk, waarna de begrafenis aan de Roemer te Boskoop. Verpleeghuis ”De Riethoek”, Gouda Correspondentieadres: Zuidkade 128 2771 DR Boskoop Op zondag 2 maart 1997 is mama en onze oma overleden Hij diende onze gemeente van 3 maart 1968 tot zijn emeritaat op 1 januari 1981 In dankbare herinnering wensen wij zijn kinderen de kracht en hulp van God toe. ’’Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. Psalm 37 :5 Kas en Irene Kranenburg Karin en Dirk Sander en Fabian Eelco en Carola Branco Marcel en Liesbeth Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus’ hart. Uit aller naam: Greet van der Voort. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwelanden maakt hierbij bekend dat op 28 februari 1997 ingevolge de Keur van het wa terschap de volgende vergunning is verleend: - Maatschap Adriaan Rijkaart te Boskoop voor het maken van een dam in de langs de noordzijde van het 2e Laag Boskoop te Boskoop gelegen watergang alsmede voor het aanbrengen van een beschoeiing rond zijn eveneens ten noorden van het 2e Laag Boskoop gelegen kwekerijperceel. Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen De koffie met... staat klaar voor u, een vriendin of familielid. En uiteraard staan ook wij zelf zoals altijd voor u klaar, met adviezen en suggesties. U bent van harte welkom tijdens de gezamenlijke show van: Van der Linde Textiel en Mode en Tren dy Hair Margret. In het winkelpand van v.d. Linde, Dorpsstraat 138 Hazerswoude dorp. G O B Stichting Kinderopvang Boskoop Gastouderbureau Boskoop Voor alle sectoren die onder de voedingsbond vallen. Ank, Sascha, Minou, Koos, Boyd, Frank, Marjon, Carolien, Dion, Karin Colinda, Ton, Anne-Mirjam, Sepp. Deze looncontrole vindt plaats in het Praathuis Bosweg 2, te Boskoop van 19.30-22.00 uur De overige Boskoopse huisartsen nemen waar. R.H. LEEUWENBURG ARTS Contactpersoon: T. Binken-Straver Kievitsbloem 5 2811 RN Reeuwijk Tel. (0182) 39 46 80 STILTE wij zitten woord voor woord voor woord aanéén te rijgen en dan opeens die zonneklare klank van 't zwijgen Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010)466 11 00 DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 FF3 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172)21 21 22 GEERTRUIDA ANTONIA STRAVER-BRESSER weduwe van Cornells Maria Straver KOM EENS BiJ ONS LANGS OF BEL VOOR EEN FOLDER! VAKANTIE? Oók voor Uw huisdier DIERENHOTEL „MOORDRECHT” 22.00 uur. ’s Maandags zijn wij gesloten. GEERTJE WESTMAAS-VAN KLAVEREN - tante Gera - fi SCHOON MAAKHULP GEZOCHT --- ERKfKTlIflVAIï^j Door de Voedingsbond FNV op donderdag 6 maart. Voor degenen die menen dat de onmiddellij ke uitvoering van een besluit voor hen on evenredig nadeel meebrengt, bestaat de mo gelijkheid aan de president van de Arrondis sementsrechtbank te Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG) te verzoeken om ten aanzien van het betreffende besluit een voorlopige voorziening te treffen. Namens de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Boskoop J. v.d. Loo, scriba W.H. van Eek, praeses. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwelanden maakt hierbij bekend dat op 28 februari 1997 ingevolge de Keur van het wa terschap de volgende vergunning is verleend: -J. van de Made, De Jongstraat 21 te Reeuwijk voor het verbreden van een be tonnen brug over de langs de westzijde van de Bloemendaalseweg te Waddinxveen ge legen hoofdwatergang. Beroepsmogelijkheid Binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking kan elke belanghebbende be zwaar maken tegen dit besluit bij het dage lijks bestuur van het waterschap (Postbus 356, 2400 AJ Alphen a/d Rijn). Het bezwaar schrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het in dienen van een bezwaarschrift blijft de in houd van het besluit van kracht. Voor degenen die menen dat de onmiddellij ke uitvoering van een besluit voor hen one venredig nadeel meebrengt, bestaat de mo gelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag(Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG) te verzoeken om ten aanzien van het be treffende besluit een voorlopige voorziening te treffen. Binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking kan elke belanghebbende be zwaar maken tegen dit besluit bij het dage lijks bestuur van het waterschap (Postbus 356, 2400 AJ Alphen a/d Rijn). Het bezwaar schrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het in dienen van een bezwaarschrift blijft de in houd van het besluit van kracht. ELKE 2e ZATERDAG van de x maand komen wij in Boskoop weer uw oud papier en karton ophalen! Wilt u het vóór 09.00 uur netjes ver pakt of opgebonden aan de weg zet ten? Bij voorbaat hartelijk dank. x - DE ORANJE DASSEN - Rommelmarkt Gereformeerde Gemeente Boskoop Heeft u nog bruikbare spullen voor onze op 10 mei te houden Wij halen het zaterdag D.V. 15 maart op! Bel (0172)21 32 11, dhr. Van ‘t Wout of (0172) 21 59 07, mevr. Van Klaveren. VERGUNNINGEN Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze emeritus predikant Donderdag 6 maart gaat Ook dit jaar met (bekers gereduceerde prijzen). Deze dag zijn wij geopend van 14.00 tot 20.00 uur! Daarna zijn wij dagelijks geopend van 12.30 tot 22.00 uur. ’s Maandags zijn wij gesloten. TE K O CHALETJES (tuinhuisjes) MODESHOW zoekt met SPOED contact met Voor meer informatie: Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur WK UITVAARTVERZORGING Met eerbied en respect DAG EN NACHT DIRECTE HULP BIJ OVERLIJDEN 1 Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk Het Gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kinderen (0 tot 13 jaar) zoeken en gezinnen (gastouders) die kinderen op willen vangen. Het Gastouderbureau zoekt: ELZENHORST 55 2742 CL WADDINXVEEN TEL (0182) 61 50 55 Voor gazonmachines groot of klein moet u bij ons zijn. BREDEWEG31, MOERKAPELLE TELEFOON 079-5931728 Handelen reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto's, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. BANKSTEL, WITTE HANGKASTEN en VEEL PLANKEN Tel.: (0182) 39 29 17 l l L i 4- Westeinde 227, 2841 BT Moordrecht Tel. (0182) 37 30 97. TEVENS TRIMSALON. Sinds 5 december 1980 weduwe van Cornelis Westmaas 23 februari 1904 f 27 februari 1997 -Z 1 ochtend per week -r» lil Showroom/winkel: Julianastraat 24 Tel: (0172) 213890 b.g.g: 06-53238941 Fax: maandagochtend en woensdagmiddag gesloten Waterschap De Gouwelanden Pr. Bamhardlaan 8 Poatbu» 356 2400 AJ Alphen a/d Rijn Tel. (0172)-495949 Fax (0172}-424393 xz-x. In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholteke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Stichting Gastouderproject Waddinxveen e.o. Jan van Bijnenpad 1 Waddinxveen Tel. (0182) 61 95 91 NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Fax (0172) 21 01 41 I 9 V N Heeft u vragen, neem dan contact op met de coördinator (mw. Tasma) van het Gast ouderbureau. Spreekuur: maandag van 09.00-10.00 en 12.30-13.30 uur en op woensdag, donder dag en vrijdag van 09.00-10.00 uur. Telefoonnummer: (0172) 21 25 30. Ook kunt u tijdens de spreekuren bij mij binnen lopen, Rietkraag 29. - een gastouder die vanaf mei 1997 een baby van 4 maanden op wil vangen op de donderdag en vrijdag van 07.15-18.15 uur. - een gastouder die vanaf augustus 1997 een 4-jarige kleuter vóór en na school op wil vangen op de dinsdag en donderdag en de gehele vrijdagochtend. - een (nood)gastouder voor twee schoolgaande kinderen (basisschool De Brug, loca tie Populierenhof) op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30-08.30 uur en 15.15-17.30 uur. -Waterscha De GouwelandE Wilt u een scherpe prijs, goede kwaliteit, garantie en service? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij dé specialist in Midden-Holland: r t 1 r :<>i - een gastouder die een meisje van 10 jaar en een jongen van 8 jaar wil opvangen op maan-, dins-, donder- en vrijdag van 12.00 tot 13.15 uur. en maan- en donderdag van 15.15 tot 17.00 uur. In de Zuidplas, Waddinxveen. Waterschap De Gouwelanden Pr. Bemharflisan 8 Poitbu. 356 -WaterschaS;!— Gouwelande^ PLV-kwilitell>prodokteo I -F3 Een paargefeoleerrfe Nu in gebruik als praKtijkrairnte. Tevens: een heel mooi ORGEL ’SKIKLEDING, JUDOPAK i niri

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 4