oever- HARWA Z^X' ongewenst? B WAAKT AMNESTY Rapid 175 "Service W.VAN DER PIJL 130.- nn 3 125.- BODY [E N j PIJL den. Steller VOORDEELSLACER legio éfó qw 9 98.50 95.- W) Hoogheemraadschap van Schieland DE GROOTSTE KOLLEKTIE BINNENZONWERING VAN DE REGIO VINDT U BIJ HARWA 12.90 8.90 0.80 0.95 Banden voor uw Ford Fiesta Kleine beurt voor uw Fiesta t/m bouwjaar ‘91. Geldig tot eind februari ‘97. Rapid Service Auto Arbo bv heertilo SCHOUDERKARBONADE6.90 Bekendmaking aanvraag en ontwerpbeschik king Wet verontreiniging oppervlaktewateren D 43 Ah Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl .•is u wacht. Prijzen inclusief montage. 1 Word lid. Bel 020-6264436. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. A. HOOGENDOORN ONGEIVENST ZIVANGER... IVATNU? HORIZONMtE JALOEZIEËN VERTICALE JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN PUSSES ETC. ETC. J.C. Zwanenburg BEL 06-0730 heel kilo RUNDERGEHAKT8.90 heel kilo HAASFILÉTLAPJES9.90 rtOOgram BOERENHAM1.99 WOENSDAG U Rijnland /KOOPAVOND a Voor het overspuiten van uw keuken, slaapkamer of^meubelen, in elke gewenste kleur. Óók voor het matten en biezen van uw stoelen. MEUBELSPUITTNRICHTTNG D. PETERS 'h Service Dienst Reeuwijk B.V. Einsteinstraat 19, Tel. 0182-395094 2811 EP Reeuwijk, J Het adres voor: ^'*VERLAGING tarieven OMSLAGHEFFING 1997 135,- r Accu voor uw Ford “Startzeker” de winter door met de originele Ford/Motorcraft accu I voor Fiesta, Escort en Sierra Noordkade 16, Waddinxveen Telefoon 0182-610170 "Rapid Service: De enige landelijke fastfit-organisatie waar Ford achterstaat!" Iheel kilo sucadelappen hèêlKilO HAMLAPPEN SATÉBURCERS per stuk Tf^^^BOOMSTAMMETJES per Stuk. 450^^. 169,50| model 175,- J TREFFER r- hee,ki'° [magere ^ÏARKENSROLLADE J 1 GKW/WvW - WOENSDAG 5 MAART 1997 PAGINA 6 Lid Sanezo i™ Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam Fax 0182-396510 inn Ook kunt u bij ons terecht voor: |u 7 dagen per week Leiden, 26 februari 1997. Rt rr F ASSAM i Hf a 165-70-13 Prijzen inclusief montage, balanceren en BTW. BEKENDMAKING INFORMATIE TEL: 010 - 4537 372 STOFFEERDER Banden Uitlaten APK Olie verversen Verlichting Schokdempers Remmen ophogen van tuinen schutting maaiwerk VOOR ELK BUDGET OP MAAT GEMAAKT DEALER VAN: ABZ «HANSA GB BÉCÉ VEROSOL LUXAFLEX voor dames en heren zonder afspraak Gratis peuteropvang op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen. 100 gram CERVELAATWORST Bewegingsstudie) Afslankstudio Zonnestudio BIJ AANKOOP VAN ƒ25,- OF MEER 7, GEKOOKTE WORST GRATIS Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 22.00 uur zaterdag van 8.00 - 16.00 uur woensdagmiddag en -avond gesloten LOONBEDRIJF Voor kunstgebitten, reparaties en tevens advies (Stichting Algemene Nederlandse Erkende Zonnestudio s) Voor jeugdig rijplezier! Voor vragen over de waterschapsomslag kunt u con tact opnemen met de afdeling Omslaghefflng tel. 010 - 4537 372. Aan de verenigde vergadering algemeen bestuur) van Schieland zal worden voorgesteld de tarieven 1997 voor de omslaghefflng als volgt te verlagen de waterkeringsomslag gebouwd verlagen naar 0,39 per 5.000 OZB-waarde (nu 0,40); de waterkwantiteitsomslag gebouwd naar 0,92 per 5.000 OZB-waarde (nu 0,97). Ten opzichte van de tarieven voor 1996 bedraagt de totale daling ca. 10% voor de waterkeringszorg en 14% voor het waterkwantiteitsbeheer. De verlagingen zijn een gevolg van de hertaxaties OZB die door de gemeenten worden of zün uitgevoerd en ons uitgangspunt dat Schieland als gevolg van die hertaxaties geen hogere belastingopbrengst ver krijgt. Voor elke verandering in een tarief is een wijziging van de Omslagverordening Schieland 1995 noodzakelijk. Vanaf 6 maart 1997 ligt voor een ieder tijdens kantooruren de ont- werpwjjziging ter inzage bü het hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam. Belanghebbenden kunnen tot en met 24 maart as. schriftelijk hun reactie op het voorstel indienen. De verenigde vergadering besluit op woensdag 26 maart 1997 over het wijzigingsvoorstel en zal daarbij de ingekomen reacties betrekken. Ter inzage De aanvragen met bijlagen en de op basis Tevens bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van de besluiten. Men dient zich daartoe te wenden tot voornoemde afdeling. Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de aanvrager, een vertegenwoordiger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aanwezigen van gedachten te wisselen. daarvan opgestelde ontwerp-beschikkingen W.v.o. liggen voor iedereen van 6 maart tot en met 3 april 1997 gedurende 4 weken ter inzage. Winterhanden: Viking stop 5000 175-70-13 GARDEN PLAZA, Laag Boskoop 98, 2771 GZ Boskoop, tel 0172-216159 fax 0172-216701. j Nesse 32a 2741 ES Waddinxveen (0182) 63 06 60 Tandtechniker Nrs. V.32460/V.32470/V.32473/V.32559/V.32560 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor een ver gunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) zijn binnengeko men van: - V.o.f. L.T. Veelenturf, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkom stig van voormeld tuinbouwbedrijf (boom kwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen aan Laag Boskoop 36 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop; - D. Groeneveld, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen achter Reyerskoop 150 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - A.W. Moons, gevestigd te Waddinxveen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met buitenteelt), gelegen aan Halve Raak 8 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - 5.G. van Gemeren, gevestigd te Waddinx veen voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aan vrager (boomkwekerij met kassen en buiten teelt), gelegen aan Laag Boskoop achter 99 en 106 te Boskoop, op een watergang in de pol der Laag Boskoop; - W. van Klaveren, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf Mts. W.J.A. van Kla veren (boomkwekerij met kassen en buiten teelt) gelegen aan Laag Boskoop 131 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben het voornemen de gevraagde lozings vergunningen onder het stellen van voor schriften te verlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de aan vragen en ontwerp-beschikkingen W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Vervol gens zullen de definitieve beschikkingen W.v.o. worden vastgesteld en bekend worden gemaakt. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; bui ten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunnin gen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. i i i i i i Oosteinde 36 3466 LB Waarder (0348) 50 24 05 (06) 53 45 03 33 Rijnlandstraot 4, 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 61 61 19 Mevr. EJ. Eindhout Reinette 14 2771 PE Boskoop Tel. (0172) 21 67 52 Mevr. M.C. Roozenboom Linnaeusweg 29 2771 HK Boskoop Tel. (0172) 21 47 34 Oostpolderweg 4a 2841 DA Moordrecht Tel.: 0182-372 513 Fax: 0182 - 374 069 Vredestein Sprint Ook gevestigd in: ALPHEN AAN DEN RIJN Stuifzwam 24, tel. 49 08 39 Ouvertureweg 127, tel. 42 00 39 KERK EN ZANEN: (boven de Rabobank) Evenaar 190, tel. 47 12 15 VOOR HULP AAN MOEDER EN KIND DAG EN NACHT BEREIKBAAR 4 Deze aanbiedingen zijn alleen geldig op woensdag 12 maart Met CE keur! 8 d> 8 Firestone F570 155-70-13 Extra Rapid Service aanbieding esteil nee\W\o ^9( .R1BKARBONAD ^50 FAST HAIRFASHION “DE SALON MET HET PRETTIGE TARIEF” Hoogheemraadschap van U vindt ons hier KAMAALOUK KANAALSTRAAT XD /WMANOSDIAAT “ra JUUANASTRAAT Gouwe Staringlaan 17F - Waddinxveen. Telefoon: (0182) 61 88 04 Maandag Vm vrijdag geopend van 08.00 tot 17.15 uur. Zaterdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. VEREfOKTERÖESOHSaiING i VANHETONOBOflENKW Amhetrsew® 23,3811NN Ara®stoort vragen, én van o u, Fitness Bewegingsbanken a Afslanken d.m.v.: Ki - - Body Wrap - - Dieptewarmte - Spierstimulator Infrarood sauna Verantwoord zonnen (7cabines) Het juiste adres voor: beschoeiing plankier grondwerk baggerwerk met beugel K 100 gram GEVULDE HAASFILÉT LAPJES 39 bestratingsmaterialen, natui blokhutten. Verder hebben v groot assortment) nen en buiten, hot en hardhouten tuil En heeft T terecht bij Machineverhuur ‘ri)j - «.a 1 llr>M t ui joj Jan ai Oi>u i aursiii Anna van Burenstraaf 8 (achter A.H.) 2741 VG WADDINXVEEN (0182) 61 29 58 jotterie vo :en speelt» leubelen Prlfr8ninClUS!e> 3 'aa' 9’rantle, montage en BTW I Oeverbescherming^*? Bruggen en steigers Erf verhardingen Tuinontwerp Tuinaanleg renovatie „A Tuinonderhoud Tuin vakantie service J Grondwerk 500 gram/^g^ OfS^/?S telt, likdoorns, kalk-/schimmelnagi nagels worden pijnloos behandeld spraytechnieken. Schuttingen kunt u zien als de wanden van uw tuin. Bovendien zijn schuttingen soms mooie objecten in een tuin, mits ze goed worden gemaakt. Voor elke sfeer in de tuin er wel een passende schutting*têu bedenken, van zowel BankiPai£ hardhout als gewolmaniseerd I hout en Western Red Cedar. Gespecialiseerde Pedicure Salons M LO.V- Eelt, likdoorns, kalk-/schimmelnagels, ingegroeide nagels worden pijnloos behandeld d.m.v. nieuwste Tevens behandeling diabetici - .^HAMBURGERS 3 HALEN z 2 BETALEN - <57‘EC\V BOSKOOP Reyerskoop 71tel. 21 51 49 Volop parkeergelegenheid. vrijdag tot 20.30 uur en zaterdag tot 16.00 uur geopend.,. l [aanbiedingen geldig van do. 6 mrt. t/m wo. 12 mrt. Garden Plaza I Boskoop biedt u de gelegenheid om de meest denkbare mogelijkheden te aanschouwen in een natuurlijke situatie. Kom eens ideeën opdoen in onze showtuinen. Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken kan ieder een naar aanleiding van de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mondeling - gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijk graaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/haar bedenkingen indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schrifte lijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. Wanneer een of vrouw er niet blij mee is dat ze in verwachting is, kan ze M bij de VBOK terecht S iftiifcfnitiiirfh beschermin Er kunnen diverse methodes en materialen worden toegepast om oevers tegen golfslag en wind te beschermen. De veelal door ons gebruikte materialen zijn hardhouten damwand, hardhouten palen met schotten, Biconflexmatten en de zogenaamde golfbrekers. De Biconflexmat is uitermate geschikt om de oever een natuurlijk aanzicht te geven. Deze matten met kleine ronde betonblokken hebben het voordeel dat er na verloop van tijd natuurlijke vegetatie doorheen groeit. Golfbrekers, vurenhouten palen met gevlochten rijshout, beschermen de oever tegen harde wind en sterke golfslag. Welke methodiek of materiaal we voor üw oeverbescherming gaan gebruiken, is afhankelijk van de bodemgesteldheid, de diepte van het water, de golfslag en vanzelfsprekend üw voorkeur. ---- Ford Escort 1.4 CVH model ‘86 t/m '90 achterdemper Ford Fiesta 1.1 mode( i 09-’86 t/m 03-'89 uitlaat compleet Ford Sierra 1.6-2.0 OHC '87 t/m’93 Achterdemper Prijzen inclusief 2 jaar garantie. BLITTERSWIJK MACHINES VOOR GAZON.TWNENPARK Mffililiiilliliiiiiiliiiliiiiiiiiilllliiliillilliliili montage en BTW Waddinxveen, leplaan 81-83, tel.: (0182) 616738, Gouda, walvisstraat 12, tel.: (0182) 5171^W h Bodegraven, Wlllemstraat 47a, tel.: (0172) 617086, Ter Aar, Undepleln 4, (0172) 603878 VAN DE WEEK El (iets doorregen)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 6