L> Be Fair-voetbal klimt naar de vierde plaats HSW-TITEL H. KRAAN Antilope begint met loopcursus beginners Richard Franke nieuwe voorzitter Antilope GOUWEBAD ZDE SNIEP' Volleybalsters bekeren verder Zilveren judo- tournooi Den Edel 0 1 Brunaschool beste in het badmintonspel Zondagsoos ZVH wordt Nesselande Klaverjassen Het Zuidhonk Meisjes winnen van Bodegraven Paastoernooi jeu de boulers Sjoeluitslagen wedstrijden 5 april 1997 IÉreklame ■teller J tieWMztirdr I maar het gevoel heeft daar voor (nog) onvoldoende condi tie te hebben of een motivatie werken aan een betere condi tie. Mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijden en van verschillende conditie- deelname aan de Gouwebos- loop, een door Antilope geor ganiseerde recreatieve pres- gespeeld. De gehele dag werd er sportieve strijd geleverd in sporthal ’de Dreef. Op elk niveau - de leerlingen zaten allen in een team met leeftijdgenoten - was de span ning te snijden, maar er werd WADDINXVEEN - Na maanden van voorbereiding heeft sportinstituut Den Edel (Noordkade) met een groot ju- bileumtournooi de viering van het 25-jarig feestelijk ingewijd. Lotte v.d. Bosch en Ruben v.d. Wel. Alle een beker en iedereen kreeg als extra’s een place-mat mee naar huis. Er kon door sport instituut Den Edel terugge keken worden op een ge slaagd judotoumooi. MM sei van Jolanda Claassen voor Katinka Akkerhuis op het midden mocht niet meer baten. In de tweede set werd de wed- 15 door MVC gewonnen. Coach Bobbie van Maaren liet vervolgens in de vierde set middenaanvalster Katin ka Akkerhuis op de plaats delen van Yvonne van Erk nam Be Fair punt voor punt afstand van MVC. Op de stand van 9-6 voor Be Fair mocht MVC serveren. Door de oplettendheid van de te service-wissel geconsta teerd, waardoor de service en het punt naar Be Fair gingen. Op dat moment waren de speelsters en de coach van MVC uit hun concentratie en spelen van Thamar Kok. Na een aantal onwennige aanvalsballen zat Katinka al snel volledig in de wedstrijd en werd menig tegenstander De atleten die in het afgelo pen seizoen een clubrecord verbeterden werden in het zonnetje gezet. De contribu tieverhoging werd met alge mene stemmen verhoogd met 5%. Tijdens de vergadering werd door een speciale commissie een concept-beleidsplan aan het bestuur uitgereikt, waar mee het beleid voor de ko mende vijf jaar kan worden waard (Wingerd) de halve fi nale tegen MVC-dames 1. Om zo ver in de bekerstrijd te komen hadden de dames in de weken daarvoor met 3-0 van Radius en vervolgens met 3-1 van Voy gewonnen. Zaterdag 15 maart was overi gens al voor de competitie te- 25.230 gram, 3. A. van Leeu wen 21.950 gram, 4. R. Jen ner 18.035 gram, 5. J. van Elswijk 16.790 gram, 6. M. van Leeuwen 15.160 gram, 7. H. Romeijn 11.400 gram, 8. J. van Egdom 8.930 gram 9. J. Verhoef 8.730 gram. Komen de zaterdag is er een extra wedstrijd, waarvoor leden van de HSW zich nog tot ui terlijk vrijdag kunnen in schrijven bij A. van Leeuwen, tel. 0182-612552. Inleggeld 10,-. Zaterdag 19 april begint de HSW-zomercompetitie. Deze bestaat uit tien wedstrijden. De acht wedstrijden met het beste resultaat tellen mee voor de eindrangschikking. Het inschrijfgeld bedraagt 15,-. HSW-leden die willen deelnemen kunnen zich op de eerste wedstrijddag melden aan het NS-station Waddinx veen om 06.00 uur. Wed- strijdprogramma en verdere informatie, tel. 0182-615225. Ook het slimme spel van bui- tenaanvalster Vera Nugteren zorgde voor een ontregelde achterhoede bij MVC. De set werd met 15-5 door Be Fair gewonnen. Nu kwam het neer op 100 minuten goed volleybal- spel werd het vijftiende punt alsnog gescoord (15-12). De Waddinxveense dames spelen door deze overwinning zaterdag 10 mei de bekerfina le. Tegenstander wordt VCH dames 1 (Haastrecht). Zij wonnen met 3-1 van De Jo- WADDINXVEEN - De Waddinxveense sportclub Antilo pe (Alberdingk Thijmlaan) begint met een loopcursus voor beginnende lopers. De cursus is vooral bedoeld voor iedere sporter of trimmer die geen of weinig erva ring heeft met lopen. - het lopen in een groep is ge zellig en bevordert het sociale tatieloop, deelname aan de contact; - door de begeleiding van er varen looptrainers wordt re gelmatig informatie verkre gen over diverse onderdelen van het schoeisel, blessurepreventie) en kunnen er vragen gesteld worden; - vooral vrouwen blijken het prettiger en veiliger te vinden om in een groep te lopen, ze ker als dat lopen buiten de bebouwde kom of in de avon- de Kruyff, Alain Verkroost, Fabian Lont, Jochem Ebbe- link, Dave Weerdenburg, Willem Ver geer, Mark Knijf, Erwin Ha- straties door werd er flink ge- zebroek, Ard Boonstoppel, streden om een felbegeerd plaatsje op het erepodium. sportvereniging veen HSW kwam de titel de finitief in handen van H. Kraan. Er werd gevist in het Aarkanaal bij Ter Aar. De vangst was goed. Gezamen lijk visten de negen henge laars ruim 41 kilo aan witvis Menno Hulst, Rik Biesheu- bij elkaar. Een vangstgewicht vel, Floris Vroema, Erwin Ja ger, Erik Bom, Olivier Dupré, Kars Frijters, Marcel v.d. Marei, Marijke Kramer, Mel- Bruijn, Wesley v.d. Panne, le Pegman, Marc Verhoef, Ar- jan Drost, Bas v.d. Louw, Os car de Mos, Mark van Veen- endaal, Joost Berg, Ilse van Loveren en Rik Verrips. Met zes fanatieke speelsters in het veld en Norma van Dam en Jolanda Claassen als tellers werd bij MVC een fou- reserves aan de kant begon coach Bobbie van Maaren de wedstrijd. Na 14 minuten gespeeld te hebben was de eerste set al tweede fittestdag en koffie na de training). Meer informatie over de loop cursus en de loopactiviteiten van Antilope is te verkrijgen lopen (trainen, bij Gerard Dekker, tel. 0182- 616593, Cor Boon,tel. 0182- 610896, en Auke Leen, tel. 0182-619769. De kosten bedragen f. 2,50 per persoon per avond, waar voor per speelavond een aan tal prijzen beschikbaar wor den gesteld voor degenen met het hoogste aantal punten. De competitiespelers strijden bovendien om de kampioens- beker, die aan het eind van het jaar wordt uitgereikt. De vrije spelers zijn altijd wel kom aan de zaal. dat in de voorgaande negen wedstrijden in deze competi tie nimmer werd gehaald. De uitslag was: 1. M. van Leeuwen 6.980 gram, 2. J. van Elswijk 5.820 gram, 3. J. Verhoef 5.460 gram. Koploper H. Kraan ontbrak in de uitslag bij de eersten. Desondanks kwam zijn voor- prijswinnaars kregen sprong niet echt in gevaar en werd hij met ruim verschil kampioen van de wintercom petitie 1996-1997. De volledige einduitslag ziet er als volgt uit: 1. H. Kraan 37.650 gram, 2. M. Reichard van vragen aan meerdere, er varen trainers. Bovendien wordt er een informatie avond gehouden over schoei sel, kleding en dergelijke. op blessures verkleind; De kosten voor de loopcursus - het lopen in een groep is een bedragen f 60,- (inclusief stimulans om het lopen vol te Hart 1254, 7. Cor van Herk 1249, 8. C. van Wijk 1225, 9. Adrie Faas 1220, 10. Bas Koppenaal 1211, 11. Jan van Beek 1208, 12. Gerard Vos 1201 en 13. Asha den Drijver 1170. Groep C: 1. Jan Olie 1220, 2. Cor van Gils 1201, 3. Sjaan Faay 1176, 4. Hans Kuipers 1170, 5. Marius Kersbergen zoekt om nu toch echt te gaan 1144, 6. Ceron van Beek 1138, 7. Dirk Faas 1112, 8. R. van Wijk 1103, 9. Sr. W. Slin gerland 1087, 10. Cor Kers bergen 1063 en 11. Simon den Oude 1028. Groep D: 1. O. Supusepa 1205, 2. Alex Supusepa 1173, 3. Simon Supusepa 1119, 4. Mevr. G. Brouwer 1074, 5. Ronald Meijer 1035, 6. Jean- Het kennismaken met de nette^Kersbergen 991, 7. Ben loopsport en het plezier bele ven aan het lopen staat daar- ook volop gelachen, bij centraal. Tijdens de trai- ningen wordt bovendien aan dacht besteed aan de volgende onderdelen: - warming-up met diverse oe feningen; - rekoefeningen, lenigheids- en ontspanningsoefeningen; - loopscholingstechnieken; - loopprogramma, waaronder vormen van duurtraining en De volgende judoka’s vielen in de prijzen. Op een eerste plaats eindigden: Niels van ’t Hof, Daniël Rei- jmer, Erik Vermeulen, Rens van Overveld, Wout Lex- mond, Guus Wieman, Folkert Niels Speksnijder, Knol, Kelvin Groeneveld, van Woudenberg, Jens Koops, Danielle Vrijen- hoef, Germaine Berserik, Pascal de Rouw, Stefan Dis- veld, Rico v.d. Vies, Rob Geh ring, Walter Akker mans, Bob Robin Werkhoven, Rens Phi- lipsen, Jacco Maurits, Robbie tercompetitie van de hengel- Siegers, Paul Rijnbeek, Brian sportvereniging Waddinx- Rokx, Wouter van Zelderen, Florian Bos, Marthijn Brou wer, Freek Scheel, Rens Riet veld, Floris Spronk, Mario Peeters, Frank v.d. Poel, Jan- Willem van Sluijs, Denise Peeters, Vincent Cazemir, deel te moeten nemen aan een competitie, van harte welkom. Tussen de optredens van Mare v.d. Broek, die het pu bliek vermaakte met jongle ren met brandende fakkels en nog veel meer acrobari- sche acts, en diverse demon- WADDINXVEEN - Zondag middag 6 april van twee tot vier uur wordt in wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) een soos gehouden voor ver standelijk gehandicapten. Op deze middag worden er spel letjes gespeeld, muziek ge draaid en andere activiteiten gehouden om met elkaar een gezellige middag te hebben. WADDINXVEEN - Na de laatste wedstrijd voor de win- een gelijk op gaande wed strijd zien met weinig echte grote kansen voor beide teams. Halverwege de eerste helft was het echter toch weer Be Fair wat op een voorsprong kwam. Uit een vrije trap van de linkerkant was het Henk- Jan Verzijl die in kon koppen. In de tweede helft werd, evenals tegen Soccer Boys, Be Fair onder druk gezet door de tegenstander. Op het moment dat de trainer van De Zwervers zijn laatste man naar voren schoof om de druk voorin te vergroten, werd dit direct afgestraft door Be Fair. Want in de eerstvolgende aanval was het Rene Minnee die op rechts zijn directe te genstander uitspeelde en Gert-Jan van Heemst vrij in kon laten schieten. Vijf minuten na de 2-0 voor sprong was het wederom Re ne Minnee die uit een pass van midhalf Ron van Tol ge vaarlijk door de verdediging van De Zwervers brak en de 3-0 liet aantekenen. De Zwervers daarentegen kregen weinig echte kansen en kwamen niet verder dan enkele voorzetten en een schot in de bovenhoek waar bij keeper Ralph Boonstoppel zich moest strekken om deze inzet te keren. Verder kwam de degelijke verdediging van Be Fair niet in de problemen en kreeg men zelfs nog kans op een grotere uitslag door kansjes van de invallers Edwin Kraan en Roelof Turing. Komende zaterdagmiddag moet Be Fair het in Rotter dam opnemen tegen Leonidas om 13.00 uur. ZEVENHUIZEN - Op de algemene ledenvergade ring van vrijdag 4 april be slissen de leden van de Ze- venhuizense volleybalver eniging Rentokil-ZVH over naamswijziging. Het voorstel van het be stuur is om in het volgende seizoen 1997-1998 verder te gaan onder de naam ’Nesselande’. De leden zijn vorige week woensdag 26 maart tijdens een info- avond over de toekomst plannen ingelicht. Het bestuur en de Stich ting Eredivisie Volleybal Zevenhuizen (SEVZ) staan een nauwe samenwerking met de Stichting Rotter dam Topsport voor. Een meerjarige verbintenis is in de maak. Eén van de voorwaarden van deze stichting is even wel vestiging in Rotter dam. Daarom willen be stuur en stichting SEVZ voor het nieuw seizoen de naam wijzigen in volley balclub Nesselande, ver noemd naar de nieuw te bouwen wijk aan de grens van Zevenhuizen. In dit Rotterdamse gebied is reeds het sportinternaat Nesselande, waar vijf vol- leybaltalenten van ZVH huizen, gevestigd. Door het wegvallen van hoofdsponsor Rentokil per 1 juni 1997 rest de Zeven- huizense volleybalvereni ging geen keus wil de club de komende jaren topvol- leybal blijven spelen. Rotterdam wil topsportbe- leid ontwikkelen, terwijl ZVH op het hoogste niveau wil blijven acteren. Dat was reden om de haden in een te slaan en gezamen lijk, met nieuw elan, een ambitieus plan op te stel len. Tijdens de World League 1996 werden de eerste con tacten gelegd tussen ZVH en Rotterdam Topsport. In januari en februari resul teerden de besprekingen in een intentieverklaring van beide partijen. De bedoeling is om geza menlijk tot het jaar 2000 topvolleybal te ontwikke len. Ook het hoogste da mesteam van ZVH dat lonkt naar de eredivisie, wordt in de nieuwe Stich ting Topvolleybal Rotter dam ondergebracht. uit Gouda WADDINXVEEN - Vrijdag avond 4 april om acht uur wordt in wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) weer een ronde van de kla- verjascompetitie gespeeld. van de atletiekbond KNAU en Antilope en komt tege moet aan de vraag van veel mensen om onder deskundige van Rooijen, Omar Galjaard, Sven den Boer, Bas Giesbers, Robin van Duyn, Richard Schuyt, Mike Schoonder- woerd, Douwe v.d. Werf, Ru ben Verweij, Wouter Brevet, Danny Kaptein, Koen Schol man, Brahim Klein, Remco Arendsman, Timo Drost, Karin Geelhoed, Robert van Dijk, Wilmar Jolink, David Reijmer, Roelant Okken, Jo chem Faasen, Jere Zandijk, Jasper van Meurs, Stefan de P ’J - Henk Kramer, Wouter Duis ters, Davey Melger, Yannick v.d. Velde, Arno Stofberg, Jel- mer v.d. Woude, Mark de Vries, Joost Scholman, Ra chel van Staalduinen en Don- ny Skopp. den Ouden 990 en 8. G. Loef 938. Groep E: 1. Freek Gelder- blom 969, 2. David Sinnema 966, 3. Yvonne Kersbergen 884 en 4. Dick Esveldt 851. Het gemiddelde van deze sjoelavond was 119.06 pun ten. Het gemiddelde van de vereniging is 117.297. Het to taal van de vereniging is 597684.000. WADDINXVEEN - Be Fair-voetbal heeft in de derde klasse C 33 punten uit 19 wedstrijden verzameld en staat daarmee op de vierde plaats. In 4E staat WSE op de tweede plaats met 39 punten uit 19 wedstrijden. Waddinxveen bezet in dezelfde klasse 8 punten uit 19 wedstrijden. Komende zaterdag wordt er overigens door andere jeugdvolleybalteams ge speeld in sportzaal Groenswaard (Wingerd). Zo spelen jongens A3 en Al om 11.30 uur, meisjes Al om 13.00 uur en meis jes A3 om 14.30 uur. Van de senioren spelen heren 4 (16.00 uur), dames 2 (13.30 uur) en heren 1 om 15.30 uur thuis Na eerst afgelopen zaterdag koploper Soccer Boys met 1-0 naar huis gestuurd te hebben was het Tweede Paasdag (maandag 31 maart) voor Be Fair weer raak. Tegen de voor de wedstrijd nog nummer 3 uit de competi tie, De Zwervers, werd met 3- 0 gewonnen. Door deze twee overwinningen is Be Fair ver der gestegen op de ranglijst en maken ze nog steeds goede kans op de derde periodetitel. Dan moeten de resterende drie duels natuurlijk wel goed afgewerkt worden. Het.team van Arie van der Laan begon afgelopen zater dag tegen Soccer Boys goed in de eerste helft. De 1-0 rust stand (door Rene Minnee) was dan ook terecht. In het begin van de tweede helft had Be Fair de wed strijd al kunnen beslissen, maar zowel Rene Minnee (kopbal) als Larby Zouchlal miste jammerlijk. In het vervolg van de tweede helft was het Soccer Boys wat Be Fair onder een grote druk wist te zetten. In deze periode was het met name aan de ver dediging en doelman Ralph Boonstoppel, die in een groot se vorm verkeerde, te danken dat de 1-0 voorsprong in stand bleef. Naarmate de gelijkmaker uit bleef kreeg Be Fair steeds grotere kansen. Met name in valler Edwin Kraan schrok van de enorme kans die hij kreeg, maar oog in oog met de keeper van Soccer Boys miste hij de uitgelezen kans op 2-0. Gesterkt door de overwinning op koploper Soccer Boys be gon Be Fair maandag in de zelfde opstelling tegen De Zwervers. De eerste helft liet WADDINXVEEN - Florida- badminton heeft het jaarlijk se schoolsporttoemooi voor WADDINXVEEN - Het afge lopen zaterdag gespeelde paastoernooi van de jeu de boulesvereniging Waddinx veen (Alberdingk Thijmlaan) kende 26 deelnemers. Winnaar werden Piet v.d. Made en Rob van Dijken. De tweede plaats was voor Toos Wubben en Wout Versluis en de,derde plaats voor Marco van Wageningen en Ton Hulskamp. De overige uitslagen luiden als volgt: 4. Jopie Hulskamp en Jaques v.d. Loo, 5. Jan Jo- ziasse en Jasper Winkel, 6. Babs Allaart en Hans van Woudenberg, 7. Hans Cam- meraat en Roy Hulskamp, 8. Corrie en Barend Monster, 9. Adriaan Warmelink en Ed ward Springer, 10. Arnold Janssen en Meindert Stuut, 11. Corrie ’t Hart en Hanna de Wilde, 12. Ron en Fred van Dijken, 13. Ymca Matla en Cock Ruitenburg. De derde ronde van de voor- jaarscompetitie is voor de equipe Peter Kortekaas-Ar- nold Janssen en Ton Huls kamp zeer succesvol verlo pen. Ze wonnen drie wedstrij den en klommen van de vierde naar de eerste plaats met zeven gewonnen wed strijden en +50. Op de tweede plaats staan Toos Wubben, Stephan Tab- ben en Joop Dries, ook met 7 gewonnen wedstrijden en +48. Rob, Ron en Fred van Dijken wonnen twee wed strijden en behielden zo de derde plaats met 6 gewonnen wedstrijden en +28. De laatste plaats na negen wedstrijden is nog steeds voor Francisca Laning, Jopie Hulskamp en Henry van Wa geningen. Zij hebben nog geen wedstrijd winnend af kunnen sluiten. De loopcursus is een initiatief intervaltraining. rpyjens de trainjng wordt ook theorieles gegeven. Na elke training, onder het genot van een gratis kopje koffie, is er en ervaren begeleiding met gelegenheid tot het stellen lopen te beginnen. Het lopen in een groep heeft diverse voordelen: - door een verantwoorde trai- WADDINXVEEN - In het clubgebouw van de sportclub Antilope (Alberdingk Thijm laan) is een goed bezochte al gemene jaarvergadering ge houden. Op een tweede plaats eindig den: Laurens Dieleman, Sven Kniest, Robin v.d. Aar, Da niël Verwey, Stefan Hulspas, Marcel Schouten, Wesley Schoonderwoerd, Michel Croes, Mathijs Donatz, Nao mi Chrispijn, Marijke Kaup, Ruben Verrips, Arjan van Vliet, Robert-Jan Kruysen, Maikel v.d. Panne, Merijn de Baare, Gijs van Omme, Tim Wafree, Kevin Aerts, Stijn Spée Mark de Pater, Jolanda Borst, Tim Wieman, Rick Pennewaard, Thijs van Dijk, Jeroen Priem, Julën van Ben- nekom, Jeroen v.d. Wijn gaard, Richard v.d. Ark, Ste fan Arensman, Bianca v.d. Meer, Christiaan Assche- man, Oscar Heemskerk, René de Jong, Mare Hoogen- doom, Björn Boy Flier, Luca uit Zaandam Er waren 16 groepen met in totaal 154 deelnemers, ver deeld over de ochtend (79) en de middag (75), die de acht soorten spelletjes met veel plezier afwerkten. Het betrof Zoals bekend zijn ook mensen hier onder andere spelletjes die graag een avondje willen waarbij de deelnemers het klaveijassen, zonder gelijk racket ter hand namen om zo wat vaardigheid in het bad mintonspel op te doen. WADDINXVEEN - Het meisjes A4 jeugdteam van Keukencentrum Waddinx veen Be Fair-volleybal heeft zaterdag met 3-1 ge wonnen van meisjes A6 van VTST (Bodegraven). De Waddinxveense meis jes hadden al eerder tegen dit team gespeeld en deze wedstrijd werd toen even eens gewonnen. Coach Jacqueline v.d. Ruit was blij dat die prestatie kon worden herhaald. Het A4-team van Be Fair bestaat uit Marjoke Bos, Linda de Knikker, Katin ka Ros, Alice de Pater, Ca- rola Bak, Hissa Hussein en Anneke Koren. Zonder de afwezige Leanne God- dijn en Uyoyo Onemu werd er door de meisjes prima volleybalspel ge speeld. De eerste set ging gelijk op. Er werd goed geser veerd en geprobeerd om in drieën te spelen. Dit resul teerde in een setwinst van 12-15 voor Be Fair. In de tweede set kwam VTST sterk terug en won gemakkelijk met 15-1. De derde set moest er dus hard gewerkt worden om nog gelijk te spelen of te kunnen winnen. In deze set waren een aantal mooie rally’s. Ook aan het net werd er door de meisjes van Be Fair attent gereageerd. De beloning was een 9-15 set winst. Om de wedstrijd te kunnen winnen zou ook de vierde en laatste set ge wonnen moeten worden. De Be Fair-meisjes volley balden goed in deze set en stond op een gegeven mo ment zelfs met 10-5 voor. Iedereen dacht dat de winst al binnen was, maar VTST kwam nog terug tot 11-9. Zo moest er door Be Fair alsnog hard gewerkt wor den om de laatste paar punten binnen te halen. Uiteindelijk werd de set met 12-15 door Be Fair ge wonnen en dus ook de wed strijd met 1-3. De meisjes konden opge lucht naar huis gaan om zich voor te bereiden op de volgende uitwedstrijd za terdag 5 april tegen Agon. kon uitspelen. Op de stand van 14-10 hoefde Be Fair nog slechts een punt te scoren en was het publiek al overtuigd van de overwinning. Toch liet MVC zich niet uit het veld slaan en scoorde nog strijd weer opgepakt en had twee punten. Maar de dames Be Fair de tegenstander vol- van Be Fair hadden al aan de ledig in haar macht. Midden- overwinning geroken en na aanvalster Thamar Kok liet met haar tactische ballen de verdediging van MVC wer ken en Jolanda Claassen liet met haar aanval de tegen stander niet in het spel ko men. Het enthousiaste pu bliek zag hoe MVC met 15-5 aan de kant werd gezet. Diana, Hendrik Engels, Rick Pas in de derde set begon de dan Boys 2 (Gouda), wedstrijd echt. Het spel ging gelijk op. Aan beide kanten Boer, Wesley werd goed gepassed en sterk aangevallen. Vooral Marion van Wilgen liet in deze set zien wat zij allemaal met de bal aan het net kan doen. Door onnodig veel foute servi ces aan de zijde van Be Fair Op een derde plaats eindig- werd de set toch nog met 12- den: Thomas Roland, Wouter v.d. Zanden, Timo v.d. Zwan, Sanne v.d. Wijngaard, Cha- kir Bermari, Erwin Knegt, Kelvin van Woudenberg, Remon Slappendel, Wendy Schou ten, Valerie van Bennekom, Gregor van Walsum, Arvel van Kent, Lennard koning, 18.00 uur: HEREN 1 tegen Alliance 1 19.00 uur: HEREN 2 tegen KK/Donk 2 20.00 uur: DAMES 2 tegen DJK/ZAR 1 DAMES 1 is uitgespeeld. WADDINXVEEN - Het twee de damesteam van volleybal vereniging Keukencentrum Waddinxveen Be Fair heeft een goede kans zaterdag 10 mei de bekerfinale volleybal door haar afgeblokt, van het rayon Gouda te win nen. De Waddinxveense volleybal- sters moeten dan aantreden tegen het eerste damesteam van VCH (Haastrecht). Waar de beslissende wedstrijd ge- Nu kwam het neer op een speeld gaat worden is nog vijfde set, waarbij in het ral- niet bekend. ly-point-systeem elk punt Be Fair-dames 2 speelde in telt. Voor de dames van Be de eigen sportzaal Groens- Fair was het lang geleden dat zij dit gespeeld hadden, maar libero Christa van der Starre had er het volste vertrouwen in. Ook nadat een prachtige diagonale aanvalsbal van haar op het nippertje door MVC werd verdedigd. Door een aantal goede servi- ce-beurten van het team en gen MVC gespeeld. Deze via het afwisselende spelver- uitgezet. spannende wedstrijd werd In het bestuur is Nel de Groot toen met 3-1 door Be Fair ge- - na een lidmaatschap van wonnen. MVC had dus iets ruim 25 jaar - afgetreden, goed te maken. Vanwege haar verdiensten voor de vereniging werd zij benoemd tot erelid van Anti lope. Ook de voorzittershamer ver wisselde van eigenaar. Cees van der Harst heeft na vier jaar deze functie overgedra gen aan Richard Franke, die afgelopen. Slecht volleybal- met algemene stemmen werd spel en weinig concentratie leek het erop of Be Fair de set gekozen. zorgde voor een 3-15 neder- Hierna werd de vergadering laag voor Be Fair. Ook de wis- officieel gesloten en kon er, sel van onder het genot van een hap je en een drankje, nog wat na gepraat worden. WADDINXVEEN - Bij de sjoelvereniging Waddinxveen (Alberdingk Thijmlaan) is ningsopbouw wordt het risico weer volop gesjoeld. De uit slagen zijn als volgt. Groep A: 1. Jan Kersbergen 1405, 2. André van Gemeren houden; 1379, 3. Henk van Beek 1372, 4. Frans Bouwmeester 1371, 5. T. Valenkamp 1370, 6. Dick Dros 1363, 7. Dirk Jan van Drunen 1362, 8. W. Slin gerland jr. 1360, 9. Cees Kui pers 1351,10. Ed den Drijver 1315, 11. G. Renesse 1304, 12. T. van Leeuwen 1301, 13. Frans Botger 1295, 14. B. Brouwer 1227 en 15. Erwin Pleus 1176. Groep B: 1. Peter van Leeu wen 1308, 2. M. Renesse 1285,3. Trudi van Dam 1275, 4. Pascal van Gils 1265, 5. Cor Faay 1263, 6. Corry ’t duren plaatsvindt.Voor de be ginnende lopers is Antilope dinsdagavond 1 april gestart met een loopcursus die be staat uit 12 trainingen. De trainingen zijn voor iedereen toegankelijk die het lopen se rieus wil gaan beoefenen, leerlingen van de Waddinx veense basisscholen weer ge houden. Gespeeld werd voor de fel begeerde titel van ’Waddinxveens Beste’. De openbare Dick Brunaschool wist deze prijs in de wacht te slepen. Zo enthousiast als de vele deelnemers zich hadden niveaus trainen één keer per ingeschreven, zo werd er ook week met elkaar, maar wor den individueel begeleid. Zo kan iedereen precies de in spanning leveren die bij zijn of haar conditieniveau past. z "3 -<* uit Amsterdam w'- LA® PAGINA 23 WOENSDAG 2 APRIL 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WW STGDIO J Waddinxveen W Telefoon: 0182- 615144 VeBaDo Beheer BV i&f'. Laren Boskoop VAX. Alpbi 1 Orult Mmuiilj Waddinxveen Kt Automobielbednjf Noord eg raafs Waddinxveen CITROËN AUFO-MOTC^VMCUIALfTO OJSCHOa HMWW Waddinxveen Tel. 0182-612521 "GOUWESTAETF WADDINXVEEN van Leeuwen Waddinxveen Gouda STUCAOOOtSMDtJ If Fa. Gebr. Lindhout - Oprr hrtwi - Trfr- Boskoop lucachEaacuaw, boonstoppel b.v. WADDINXVEEN 'V Robert Rijnbeek Doomfcwetren) Potcuftjrea ^777/^777'",7,7//TT''" ,7,7,'/', '7-7/i 7/777/ N.WG^ERZEKERINGEN CAPELLE A/D IJSSEL Waddinxveen Boskoop MHnWMBHMMMMSSE» Een presentje voor aftredend Antilope-bestuurslid Nel de Groot, die een kwart eeuw achter de bestuurstafel heeft gezeten. Voorzitter Cees van der Harst is bij de sportclub opgevolgd door Richard Franke. (Foto: Antilope). V-r i, r 7 1 V I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 23