boek Paul Witteman I® Albert Jan Bron in Waddinxveen-tennis in race voor kampioenschap Burgemeester verricht aftrap tegen oud-Oranje te j|v h'ï F I OOK 4WD, CABRIO EN MPV a 1 INRUIL BOVEN BOVAG PRIJSWr Senioren zijn enthousiast over Vrouwen laten stem horen (7) Cursus voor vrijwilligers ZATERDAG 17 MEI ZE PINKSTERDAG 19 MEI f 2e pinksterdag van fffhbalance Diefstal uit nieuwe huizen Cursus zelf verdediging computercursus Spelletjes op tennisbaan Waddinxveen HUUG VAN ES HUUG VAN ES AUTOCENTRE GOVERWELLE worden Zeker uw vertrouwen waard! Ik had zo graag iets persoon lijks van mijn vader gevon den'. zo is hij ook weggegaan. Hij was een vrijbuiter in hart en zeker weten: hij is er niet meer. Maar ik heb helemaal niets gevonden. Ik heb met talloze Rwandezen eigen ogen hadden zien gebo ren. Ik ben ook naar mijn ou derlijk huis gegaan. Alles was leeggeplunderd. Achterin de van SUZUKI ’beker van Waddinxveen’. De drie Waddinxveense voet balverenigingen Be Fair, Wad dinxveen en WSE zullen zich tot het uiterste inspannen om de beschikbaar gestelde bokaal te veroveren. Na de uitreiking van deze beker zal de eerste trekking van de jubileumlote- rij worden verricht door nota ris mr. P.L. van der Meulen. Nadat op zaterdag 24 mei ’s morgens de E-pupillen him toernooi hebben afgewerkt, wordt om drie uur de aftrap verricht voor de wedstrijd tus sen Waddinxveen en oud-in- temationals. De indeling van Oranje is nog niet precies bekend, maar toe gezegd hebben te zullen komen doen aan stapels pannenkoe ken. Pas om twee uur gingen de laatste toemooigangers vol gegeten en in het bezit van een oorkonde, ter herinne ring aan een gezellige dag, naar huis. Dinsdag 20 mei (de echte ver- van Waddinxveen) wordt een oude traditie in ere hersteld met de strijd om de ik van een bevriende witte pa ter uit Rwanda, die ook geë vacueerd was naar Neder land, dat Albert inderdaad vermoord was. Dat was de eerste keer dat ik er echt niet meer onderuit kon. Deze pa ter zegt zoiets alleen als hij het honderd procent zeker weet. Het feit dat hij geen angst kende en zeker wist dat hem niets kon overkomen, die houding is uiteindelijk zijn dood geworden, denk ik. Hij heeft de gevaren waarschijn lijk niet goed ingeschat. Hij WADDINXVEEN - De 75-jarige voetbalvereniging Wad dinxveen houdt in de maanden mei en juni allerlei fees telijke activiteiten. Op Hemelvaartsdag is de reeks be gonnen met de familidag. Onder tegenvallende weer somstandigheden werd een onderling toernooi afgewerkt, waarin sportiviteit en gezelligheid voorop stonden. baas en wonnen de herendub bel met 6-4 en 6-3. Ingrid Boere en Cristel Bij voet hadden drie sets nodig om de damesdubbel op hun naam te krijgen (6-7, 6-2 en 6-4). Daarna was het team volledig in de ’winning mood’. Met 6-3, 6-2 en 6-2 en 6-3 werd de eindstand van 6-2 bereikt, waardoor de kam pioenskansen volledig in ei gen hand werden genomen. Het derde team in de zondag- competitie kon het niet red den tegen Oegstgeest 2 en verloor met 2-6. Het jeugdige 4e team behaalde een nuttige overwinning van 5-3 op Delft- se Hout 2 met 5-3. Het 5e team wist dankzij voornamelijk sterk gespeelde dubbels een gelijkspel te be halen tegen Qravel 1 (4-4). Het 6e team won met 6-2 van Honselersdijk 2. De zondag juniorenteams wa-. ren veel te sterk voor hun re spectievelijke tegenstanders. Berkenrode 2 en Hoogmade werden beide met 8-0 naar huis gestuurd. In de zondag 35+-competitie wist het enige Waddinxveen team van captain Jan de Bruin een 3-2 overwinning te behalen op Tennessee 2. mensen die bij ons l hadden, en daaromheen liep onze labrador, dik van al het was geweest, hij wilde blijven, vlees dat hij gegeten had. Van de Rwandese minister van Justitie heb ik een doodsver- klaring gekregen. Die had mijn moeder nodig, anders had ze in Nederland geen en- slanker worden! WADDINXVEEN - Regelma tig gebeuren in de wijk Zuid- plas-Extra diefstallen of in braken in bouwketen en con tainers, waarbij gereedschap en bouwmaterialen wordt ontvreemd. Vanuit in aan bouw zijnde woningen werd door het openbreken van een raam deurbeslag en drie ra diatoren ontvreemd. In de zaterdag 18+ mix-com- petitie won het eerste Wad- dinxveen-team met 3-2 van VLTC. Het tweede team van de gelijknamige vereniging deed het beter en klopte Wad dinxveen 2 met 5-0. Waddinxveen 3 kwam in en tegen Moordrecht net iets te kort en verloor met 2-3. De zelfde uitslag viel ook bij het 4e team te noteren, 2-3 in het voordeel van Hartel 5. Rotterdam 12 bleek met 3-2 te sterk voor Waddinxveen 5. Waddinxveen 6 wist met 4-1 een duidelijke overwinning te behalen op Lommerrijk 3. In de zaterdagcompetitie he ren 18+ won het eerste team van Waddinxveen met 4-1 van VLTC 2. Het tweede team speelde tegen KSW ’71 en werd geklopt met 1-4. Het 3e team kon het niet bolwer ken tegen Nieuwerkerk 4 en verloor met 2-3. In de heren 35+-competitie won het eerste team van TVKL 1 met 4-1. De mannen van team 2 versloegen Ber gambacht 3 met 3-2. Het der de team speelde tegen het tweede team van dezelfde te genstander en won eveneens met 3-2. Wie ook belangstelling heeft of meer informatie wil over de cursussen van de Stich ting Waddinxveens Wel zijnswerk kan tijdens kan tooruren contact opnemen met de stichting, Kerkstraat 13, telefoon 0182-631932. [BOVAG de gebroeders Van der Kerk hof, Mario Been, René v.d. Gijp, Arie Haan, Peter Hout man, Johnny Rep, Bennie Wijnstekers en de coaches Hans Eijenbroek en Henk We- ry. ’s Avonds staat van acht uur tot half tien een receptie op het programma, die na de tweede trekking van de super- loterij zal overgaan in een feestavond. Voor de door het Waddinxveense bedrijfsleven gesteunde superloterij zijn nog steeds loten te koop. Hiervoor kan men contact opnemen met W. de Lange (610758) of D. Twigt (617708). WADDINXVEEN De Stich- scheid blijft de onrust. Willem gaat in 1994 nog met een vriend naar Kigali om te zoe ken. Willem: ‘Overal heb ik ge zocht. Ik zou zo blij zijn ge weest met een schoen of met zijn bril. Mijn vader liep nooit op blote voeten, en die bril, dat was mijn vader. Als ik die voor de veiligheid van mijn zoon koos. Dat zijn hartver scheurende momenten. Die allesverlammende angst viel me zo tegen van mezelf. Ge lukkig leeft hij nog. Eén van de eerste mogelijkheden om te evacueren, hebben we aan gegrepen. Ik moest weg, want ker, maar zonder een echt af- ik verging van de pijn, ik had ischias. Enorm verscheurd heb ik al onze bedienden, de mensen uit de garage van mijn man en de vrouwen uit mijn naaiatelier, achtergela ten. Toen ik mijn man, puur geluk, op het vliegveld van Nairobi zag, hebben we heel zakelijk tien minuten met el kaar gesproken. Ik vond het had gevonden, dan zou ik nu logisch dat hij direct terug wilde naar Rwanda. Hij wilde zien hoe het met zijn lang ging, wat hij er nog kon bete- talloze Rwandezen gespro kenen. Ik heb wel gezegd: ’Je ken, maar niemand kon of gaat daar niet Ramboën, hè? wilde zeggen dat ze het met En je komt wel mee met de laatste blanken, hè? Dat heeft hij beloofd. Maar op 19 en 20 april 1994 vertrokken de laat ste Belgen. En Albert is toch tuin vond ik de lijken gebleven. Eén van de Belgen heeft later nog gebeld. Hij zei dat Albert erg vastberaden WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Wel zijnswerk (SWW) begon eer der dit jaar met de cursus ’Windows 3.1’ speciaal voor senioren. De belangstelling voor deze computercursus blijkt zo groot te zijn, dat de stichting al snel heeft moeten beslui ten een tweede cursus te starten. Op de juiste plaatsen Het verhaal over Jan Albert Bron, die in april in 1994 in Kigali dood werd gevonden, werd voor de televisie indrin gend verteld door zijn vrouw Mieneke en hun zoon Willem. Het nieuwe boek van Paul Witteman vertelt het volgen de verhaal, op het moment dat de oud-Waddinxvener nog niet was gevonden. Daar kwam enige tijd later veran dering in, waarna de begrafe nis in Waddinxveen kon plaatsvinden. Mieneke en Albert wonen en werken al twintig jaar in Rwanda, hun zonen Willem en Koos zijn er opgegroeid. Als in 1944 de burgeroorlog uitbreekt, is Albert op bezoek bij Willem, die in Nederland studeert. Hij haast zich terug naar Rwanda, terwijl zijn vrouw juist naar Nederland vlucht. Ze komen elkaar bij toeval nog tegen in Nairobi. Later kómt het bericht dat Albert is omgebracht. Plaats en toe dracht zijn onduidelijk. Willem: ‘Papa was bij mij toen ik ’s ochtends bij het ontwa ken hoorde dat de president was neergeschoten. Ik wekte hem en we zaten meteen aan de radio gekluisterd. Ik ben nog even naar college gegaan, maar ik kon me niet concen treren, ik wilde naar de radio luisteren. Toen ik thuis kwam, zei mijn vader: ’Nou breekt de pleuris uit! We krij gen complete anarchie, hutu’s tegen tutsi’s, zwarten tegen blanken, katholieken tegen protestanten’. Hij wilde er meteen naar toe. We moesten snel beslissen want er waren nog maar een paar vliegtui gen die op Kigali vlogen. Ik racede hem naar het Belgi sche vliegveld. Onderweg zei hij nog: ’Ik sterf liever in Afri ka dan dat ik mijn hele Jeven in Nederland moet wonen’. Hij had niets met Nederland. Ik werd heel boos. Ik zei: ’Wat is dat nou voor idiote opmer king, dat slaat nou werkelijk nergens op’. Niet wetend dat zijn opmerking werkelijkheid zou worden. Vanuit Rwanda heeft hij nog een paar keer ge beld. De laatste keer klonk hij heel verward en hectisch, ik heb hem gesmeekt om terug te komen. Inmiddels waren de afschuwelijke beelden op televisie. Maar hij kwam niet. Ik was woedend'. Mieneke: “Toen de ellende be gon, waren mijn jongste zoon WADDINXVEEN - De gesprekken die VARA-presenta- tor voor zijn rubriek ’De Ronde van Witteman’ op de te levisie heeft gevoerd zijn gebundeld in een lezenswaar- dig boek. In dat pasverschenen boek staat ook het hoofdstuk ’Albert is ongebracht’, dat gaat over de op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan twee jaar geleden begraven oud-Waddinxvener Jan Al bert Bron, die in Rwanda als enige Nederlander om het Willem: ‘Ik ben nog steeds on- leven kwam. geloofliik boos op hem. Als hij en ik alleen in Kigali. Ik wilde meteen weg, was ontzettend bang. Een tutsi-werknemer van mijn man heeft nog volle dig in paniek gevraagd of hij heeft bij ons kon onderduiken. Maar ik was zo ongelooflijk bang, ik durfde niet. Ik zei dat hij mocht schuilen op ons ter- is zo’n aparte gelooflijk boos op hem. Als hij ooit terugkomt, ram ik hem voor zijn bek. Wat hij geflikt heeft, zal ik hem nooit verge ven. Hoezo moedig? Hij heeft ons in de steek gelaten. Hij voor Rwanda gekozen en niet voor ons. Hij is zo on gelooflijk eigenwijs, dat kon ik al nooit uitstaan. Maar het man dat ik me ook nog kan voorstellen dat Het is een practische cur sus waarin de cursisten na uitleg zelf aan de slag gaan om een programma te ont werpen, bijvoorbeeld voor een feestelijke instuifmid- dag of een themadag. Bo vendien kunnen program- ma-onderdelen uitgeprobeerd. De cursus bestaat uit vier lessen op woensdagoch tend van 9.30 tot 11.00 uur. De eerste les is op woensdag 21 mei. De cur sus wordt gegeven bij de SWW in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat). Voor opgave of meer infor matie kan men contact op nemen met de SWW, tele foon 0182-631932. met zijn tutsi-verzorgster, in veiligheid gebracht. Zij moest halsoverkop vluchten, haar leven was in acuut gevaar. Dankzij Albert is dat gezin weer herenigd. We hebben een foto van ze‘. Bij de veteranen leden de Waddinxveners een kansloze nederlaag 0-5 tegen Hartel 1. Er werd in de afgelopen week geen damescompetitie ge speeld. WADDINXVEEN - Voor vrijwilligers die actief zijn bij scholen en buurt- en speeltuinverenigingen in Waddinxveen houdt de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) een cursus ’Programma-ideeën voor jeugdactiviteiten’.. WADDINXVEEN - Dit jaar was de tennisvereniging Waddinxveen (Alberdingk Thijmlaan) aan de beurt om het jaarlijkse ’Drie Parken ting Waddinxveens Welzijns- Toernooi’, een onderling ten- werk (SWW) houdt een cur sus ’zelfverdediging’ voor meisjes van 12-16 jaar. Tijdens deze cursus kunnen meisjes leren hoe ze beter voor zichzelf kunnen opko men en hoe ze moeten hande len als ze in een moeilijke si tuatie terecht komen. De cursus wordt gegeven bij de SWW in het centrum voor kunstzinnige vorming Kre ater (Kerkstraat). De cursus loopt van woensdag 14 mei tot en met 18 juni. De lessen beginnen om 19.00 uur en du ren anderhalf uur. Kosten voor deelname bedra gen f 90,- per persoon. Be langstellenden kunnen zich opgeven bij de administratie van de SWW, telefoon 0182- 631932. WADDINXVEEN - Tijdens een buitengewoon enerve rende wedstrijd hebben de tennissers van tennisver eniging Waddinxveen (Alberdingk Thijmlaan) het uit zicht op het behalen van de titel in de vierde klasse in voelde zich zo sterk - hij kon eigen hand weten te houden, zich niet voorstellen hoe kwetsbaar hij was. We weten Aan het begin van de onder dat hij met Belgische para’s mensen geëvacueerd heeft, blanken en zwarten. Hij heeft het pleegkind van een Belgi sche vriendin van ons, samen GOVERWELLESINGEL 100 GOUDA TEL: 0182 515 716 522 929 Velden, kunstenares An- I ke Mensink, oud-CDA- Ik dacht: klootzak, wat ben jij toch eigenwijs, altijd maar denken dat jij het wel redt'. Op 19 mei 1994 belt Willem naar het huis van zijn vader en krijgt te horen dat Albert kele status. Maar met dat pa is omgebracht. Zijn moeder piertje kon ik eigenlijk niets, gelooft dat haar man werke lijk dood is en put troost uit het feit dat hij mensenlevens heeft gered. Willem is vooral kwaad, en heeft nog hoop dat Albert leeft. Mieneke: ‘De ware toedracht van de moord, daarover deden heel verschillende verhalen de ronde. Maar op dat mo ment, na dat telefoontje, kon denk dat ikzelf te zijnertijd een toernooi verspeeld voor A- ik niet meer onder de waar- door een soort ritueel toch af- en B-junioren. Aan beide teer heid uit: Albert was er niet scheid van Albert kan nemen, nooien zal worden deelgeno- meer. En toch, even later twij- Ik voel wel dat het belangrijk men door een ploeg uit de Wad- fel je weer. We hoorden een is om iemands leven symbo- dinxveens Tsjechische zusters- hele tijd niets en er was geen lisch af te sluiten, het klinkt tad Pelhrimov. overtuigend bewijs, geen stof- misschien vreemd, maar dit De ploegen worden bij gastge- felijk overschot. Dan begint overlijden, dit weggaan van zinnen van de voetbalvereni- de hoop toch weer op te flak- Albert past ook weer hele- ging Waddinxveen onderge- keren. Het verwarde uit die maal bij hem. Hij was zo’n bracht. Andere deelnemers periode was ook: ik mocht speciale, eigenzinnige, aparte aan deze toernooien zijn Blauw hem van mezelf niet doodver klaren. Dat zou een soort ver raad zijn, alsof ik blij was dat hij er niet meer was. Na die WADDINXVEEN - Met het oog op de gemeente raadsverkiezingen in maart 1998 laten op ini tiatief van de Stichting Vrouwenraad Waddinx veen in het Weekblad voor Waddinxveen gere geld vrouwen hun stem horen om het belang van politiek voor vrouwen en het belang van vrouwen in politieke functies te onderstrepen. Vandaag de bijdrage van Ria Zwijnenburg, voorzit ter van de multisportver- eniging TOOS: Vrouwen en mannen zijn niet ge- lijk, maar wel gelijk waardig. Om een even- wichtige besluitvorming in de politiek te krijgen, I zijn beide, vrouwen en mannen, op gelijke basis nodig. Er moeten meer vrouwen deelnemen in de politiek’. Eerder kwamen in deze reeks WD-wethouder Maria Wientjens-van der sombere weersomstandighe den gespeelde ontmoeting te gen ’s Gravenzande zag het er niet naar uit, dat de thuis ploeg uiteindelijk met 6-2 aan het langste eind zou trekken. Sander Frerichs, die in twee sets met 3-6 en 3-6 verloor van M. Kamermans en Joost Weerheim die in een span nende driesetter met 4-6, 7-6 en 3-6 werd geklopt door M. Flikweert brachten Waddinx veen in een moeilijke uit gangspositie. Toen Ingrid Boere daarna de eerste set van haar partij te gen P. v.d. Boom met 4-6 verl oor leek het erop, dat de kam- pioensadspiraties ook dit jaar niet konden worden waarge maakt. Toen echter kwam de veer kracht en vechtlust over het team. Ingrid kwam sterk te rug en won de twee volgende sets met 6-2 en 6-1. Cristel Bijvoet trok zich op aan dit goede voorbeeld en versloeg haar tegenstander, B. van Halen, met 7-6 en 6-3. Dat bracht de totaalstand voor de dubbelspelen weer in evenwicht 2-2. Sander Fre richs en Joost Weerheim wa ren de zenuwen inmiddels de De cursus wordt gegeven in Het Nieuwe Trefpunt (Sta tionsstraat) waar tien com puters staan opgesteld, zo dat iedere cursist over een ’eigen’ computer beschikt. Bij aanvang van de cursus varieert het niveau van de deelnemers van absolute be ginners tot (minder ervaren) computergebruikers die meer thuis willen raken op de computer en met name in ’Windows’. Na drie lessen van twee uur zijn de meeste cursisten zo ver dat zij meer onbevangen aan de slag gaan en aardig de weg weten in wat eerst een doolhof leek. De meeste deelnemers van de cursus zijn actief als vrij williger bij verschillende in stellingen in Waddinxveen en hopen hun opgedane er varing voor deze instellingen te kunnen inzetten. Deze maand start er nog een derde groep cursisten met ’Windows’. Voor deze cursus, die is opengesteld voor een bredere doelgroep, heeft zich intussen al het maximum aantal deelnemers opgege ven. In het najaar staat er een vervolgcursus op het pro gramma. Dan zal er aan dacht worden besteed aan de verschillende programma’s voor tekstverwerking, reken bladen en gegevensbestan den. Bovendien zijn er plan nen voor een cursus ’Inter netten voor senioren’. Mieneke: ‘Het is heel akelig, vooral ook voor zijn oude moe der, dat dat stoffelijk over schot nooit naar Nederland zal komen. Het ligt waar- Komend Pinksterweekeinde schijnlijk in een massagraf. Ik wordt op zaterdag en maandag denk dat ikzelf te zijnertijd door een soort ritueel toch af scheid van Albert kan nemen. gemeenteraadslid Jos Groenendijk-Bemard, studente Laura Steen winkel en voorzitster Helgard de Nie, voorzit ster van de afdeling Wad dinxveen van de Neder landse Bond van Platte landsvrouwen en bestuurslid van de Stich ting Vrouwenraad Wad dinxveen, en secretaris Hanny Glasbeek-de Booy van de Stichting Wereld winkel Waddinxveen aan het woord. De organisatie hiervan is in handen van de project groep Vrouw en Politiek’ van de Vrouwenraad Waddinxveen. Voor infor matie kan men bellen 0182-630071 of 0182- 614485. nistoemooi voor de leden tot 12 jaar van de drie Waddinx veense tennisverenigingen Be Fair, De Gouwe Smash en Waddinxveen, te organise ren. Vanwege de slechte weersom standigheden op dinsdag 6 mei, moest het toernooi wor den uitgesteld tot vrijdag 9 mei. Om half tien kwamen de eerste van de 54 kinderen vol goede moed binnendruppe len, zodat men precies om tien uur kon beginnen met de eerste wedstrijden. Nadat de eerste ronde ge speeld was en de volgende deelnemers al klaar stonden voor hun partij, barstte he laas de eerste regenbui van die dag los. Dit hoefde echter geen pro bleem te zijn, omdat de orga nisatie veel evenementen om het tennis heen had georgani seerd. Men kon meedoen aan een kleurwedstrijd met leuke prijzen, maar ook tafeltennis, dart, sjoelen, kaarten en an dere gezelschapsspelletjes behoorden tot de mogelijkhe den. Na een uur werd het een beetje droog, zodat de moed erin bleef. Echter, toen de baan eindelijk een beetje droog werd, gooiden de weer goden het restant van hun overbodige water naar bene den, zodat de organisatie ge noodzaakt was het toernooi Controle bij kweker °p^euAaf+elas^ I Dit betekende niet dat de kin- WADDINXVEEN - Bij een deren al naar huis moesten, snijbloemenkweker aan de want ze konden zich naast de Zesde Tochtweg in Waddinx- gezelschapsspelletjes te goed veen werd in kader van het project bestrijdingsmiddelen een controle uitgeoefend. Door de politie werd een hoe veelheid vervallen middelen aangetroffen. De controle werd uitgevoerd door GG en GD en de Arbodien rein en dat hij eten en drin- ken kon krijgen, maar dat ik hij opeens binnen komt lopen. Dat is misschien ook mijn hoop. Ik zeg wel tegen vrien den dat mijn vader in Rwan da is vermoord, maar mijh ge voel gaat een hele andere weg. Dat loopt absoluut niet parallel bij mij‘. Alberts dood is zo goed als ze is om iemands leven symbo lisch af te sluiten, het klinkt misschien vreemd, maar van Albert past ook weer hele maal bij hem. Hij was zo’n man. Zoals hij geleefd heeft, Geel ’55 (Ede) en Swift (Am sterdam). Burgemeester Fedde Jonkman zal om tien uur de af- nieren, hij kende geen enkele trap verrichten. periode van stille hoop hoorde angst. Ik vertel dit ook uit een 1 1 soort eerbetoon. Zo’n bijzon- jaardag der mens mag niet zomaar vergeten worden1. L* 'W r Ss =1 PAGINA 19 SOVtHMLLMOBB voor- Itisport- I 10.00 tot 17.00 uur M RUIME FÏNANCiERiNGSMÖGËLijKHÊDËN_ KAZERNESTRAAT 7 - GOUDA (0182)51 34 15 met de TFM-methode flMHRRHHHHHMMHBHMMEEHHMM gewerkt Deze steen staat op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan op het graf een liep van Rwanda vermoorde oud-Waddinxveen Jan Albert Bron. (Foto: Sjaak Noteboom). l WOENSDAG 14 MEI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN reeds 11 jaar ervaring succes vooraf schriftelijk jjegaran- wetenschap pelijk getest bel voor een gratis figuur- analyse Ria Zwijnenburg, zifter van de multi vereniging TOOS. Docente Yvonne Hofhuizen meldt dat deelnemers erg ge motiveerd zijn. De resulta ten geven aan dat het ge bruik van de computer be slist niet aan leeftijd is gebonden. IVs' 1 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 17