C-jeugd van Rowah is bijna kampioen Volleybalsters Be Fair bekerkampioen Geen promotie voor Be Fair-voetbal Korbis-korfbal heeft kleine kans op titel Florida-jeugd verslaat Delft Fietstocht 50-plussers Woubrechttoernooi voor zevende maal geslaagd festijn Medailles voor jiu-jitsuka's I Wild-west bij HCW Jan Kersbergen wint slotronde Zusjes winnen achtmaal goud Finale met 25 jonge hengelaars Uitslag loterij Reigersburgh Jeugdschutter Niels Pereboom is toch eerste in titelstrijd f Hans den Boer schiet uit slof TOOS-heren komen tekort V5a.ctylo PAGINA 35 Pereboom de uit het Ovei pioenschap in derde klasse van de districtscompetitie Thuis tegen WDS was het al De D-jeugd (jongens Vlak voor rust wist Mark van den Brink door middel van zo’n strafworp Korbis weer gen Helius (Hellevoetsluis). Al snel namen de dames van coach Hans de Heer een 2-0 van Moniek Hoefnagel Kim van Stel. Fenne Philipsen (2x), Joelle Hoogendijk en Sander Mo ling. Met name het doelpunt van laatstgenoemde was een ‘beauty'. deze keer wel meewerkt is de start om 10.00 uur bij het An ne Frank-centrum (jan van het tweede damesteam van Be Fair in de voorrondes van het bekerkampioenschap al tegen Radius (3-0), Voy (3-1) en MVC (3-2). stander van VHC 1 (Haast recht), een team dat in de re- huis en Norma van Dam, za gen coach Bobbie van Maaren en hulpcoach Hans van Vark dingen en goed afwisselend spel werden de dames van het tweede team van Be Fair uiteindelijk terecht beker- kampioen. volgt: 1. Manuela Moerman en Stephan Tabben; 2. Jan van Buren en Corrie ’t Hart; 3. Minou de Waal en Elly Kappert; 4. Ria Veelenturf en De viscursus werd gespon sord door Faunaland Hoodie (Luifelbaan), Formido einde werd het 3-1 en 4-1. Het vorig j aar gepromoveerde Be Fair heeft het dus niet voor elkaar gekregen om we derom voor promotie te spe len. Trainer Arie van der Laan was desondanks tevre den over het afgelopen sei zoen. door een onoplettendheid in de Waddinxveense verdedi ging terug tot 1-3. De rust brak aan met de overtuigen de cijfers 1-7. Na rust bleek dat de concen tratie bij Rowah sterk was verslapt en kwam TOG te rug tot 4-8. Toch eindigde de wedstrijd met een overtui gende overwinning voor Ro wah 4-10. Vermeldings waar dig is nog WADDINXVEEN - Manuela Moerman heeft zoals bericht samen met haar partner Stephan Tabben de zevende editie van het Woubrecht- toemooi voor jeu de boulers met een verstandelijke han dicap gewonnen. Het toernooi wordt jaarlijks 0. In de tweede helft was het na vijf minuten al snel 1-0 voor CION uit een corner. De 2-0 volgde ook gauw uit een penalty. Een opstuiterende bal kwam tegen de arm van Rob den Adel. Deze speler kreeg hiervoor zijn tweede gele kaart en dus rood. Daarnaast gaf de scheids rechter een penalty, terwijl het nog maar zeer de vraag is of de bal in het strafschopge bied is geweest. Deze dubieu ze 2-0 voorsprong was wel de beslissing van de wedstrijd, want met tien man kwam Be Fair nog wel tot 2-1. Maar doordat iedereen de ge lijkmaker wilde maken (zelfs de keeper ging mee) vielen er gaten in de verdediging. Hiervan profiteerde CION optimaal, want kort voor het met de wind mee en was met name met afstandsschoten daarom in het voordeel. Hoe wel bepaald niet sprake was van een bikkelharde wed- Via een afstandschot van hun beste speelster kwam Helius terug tot 2-1. Toen bleek de tegenstand van de Hellevoetse meisjes defini- een beter Be Fair. Maar wat WDS donderdag niet lukte, lukte zaterdag in de eerste helft niet bij Be Fair, namelijk scoren. In plaats van met een verdiende voorsprong aan de tweede ten van een aantal goede kansen aan Korbis-zijde en boog de score weer om tot 5- 4. de wind mee, sterk uit de startblokken. De score in het tweede bedrijf werd geopend Krimpenerwaard door Jaco Wineke, ander maal via een strafworp. Er- zaterdag met 4-1 verloren van CION. De Waddinxve- ners grepen daardoor naast de beslissingswedstrijd, die nu door CION wordt gespeeld voor promotie. prijsuitreiking weer op achterstand (2-1). Daarna kwam de Waddinx- veners meer en meer in de wedstrijd en wisten dat ook in de score tot uitdrukking te brengen. Doelpunten van El len van den Ent (na aange ven door Erwin Lesschen) en Frits Visser zorgden ervoor dat de achterstand werd om gebogen in een voorsprong voor Korbis (2-3). Valto vocht zich weer terug in de wed strijd (3-3). Vrij snel daarop werd de bal na een overtre ding van een Valto-speelster op Ellen van den Ent door de scheidsrechter op de straf- worpstip gelegd, waarna Ja co Wineke vanaf tweeënhal ve meter 3-4 scoorde. Deze tocht van 40 km naar de was eerder deze maand gepland, maar moest wegens slecht weer win Lesschen wist met een worden afgelast. Als het weer afstandsschot voor het eerst in de wedstrijd Korbis op een wat grotere voorsprong te brengen (5-7). In deze fase Bijenpad). van de wedstrijd maakte Onderweg is er bij café ’De gelegenheid voor een rustpauze en een drankje. Zowel voor het ver trek als na afloop van de 9). Nadat Valto terug was ge- tocht krijgen de deelnemers komen tot 7-9, zorgde Frits Visser er met het tiende Kor- bis-doelpunt voor dat het Waddinxveense achttal niet meer in gevaar kwam. In de slotfase scoorden zowel Valto als Korbis (via Yvonne Visser uit een vrije bal) nog een keer, zodat 8-11 als eind stand genoteerd kon worden. Door deze overwinning con solideert Korbis zijn tweede plaats in de rangschikking; de achterstand op koploper Weidevogels uit Bleiswijk be draagt nog een punt. Korbis kan alleen nog kam pioen worden als Weidevo gels punten laat liggen in de van volleybalvereniging Keukencentrum Waddinxveen Be Fair is zaterdag in Stolwijk bekerkampioen van het rayon Gouwe geworden. Na een wedstrijd van onge veer anderhalf uur kregen de negen Waddinxveensen de gouden medaille omgehangen en werd hen een gro te beker overhandigd. tweede klasse als Be Fair uit komt. In deze klasse worden maxi- Een nuttige overwinning in maal vier sets gespeeld, wat de strijd tegen degradatie be- betekent dat er niet altijd een haalde Korbis 4 tegen Vrien denschaar 4 (Bodegraven). Het vijfde team van Korbis wist ook de voorlaatste wed strijd niet met een overwin ning te bekronen; tegen Bol nes 8 werd met 9-14 verloren. een 22-5 eindstand voor Ro wah. De Rowah-treffers wer den gemaakt door Niels ningsfeestje voortgezet Mulder (8x), Stef Hoogen dijk (7x), Iris van Stel (3x), De man, kwamen voor het eerst op een internationaaltoer nooi uit en werden in de voor ronden uitgeschakeld. WADDINXVEEN - Zaterdag gelukt. 17 mei wordt er door de hoc- WADDINXVEEN - De jaar lijkse loterij van de Stichting Rijvereniging Reigersburgh, waarvoor notaris mr. P.L. van der Meulen op Hemel vaartsdag de trekking ver richtte, leverde de volgende resultaten op: 1. Olympus fo totoestel (lotnummer 1515); 2. plantenhanger (870); 3. mokkenrek met drie bekers (2391); 4. Sindy (573); 5. kan delaar met kaarsen (708); 6. horlogestrandband (370); 7. picknickmand (1011); 8. bi- jouteriedoos (1462); 9. horlo ge (1617); 10. shopner (2059). tehuis ’Wou- peling en Corrie Monster, onvergefelijke Door de begeleiders en ouders werd een randtoernooi ge speeld. In de vooijaarscompe- titie blijft de leiding in han den van de equipe Wubben- Tabben-Dries. De tweede plaats is voor Cammeraat- de wedstrijd maakte Korbis de wedstrijd, hetgeen Vriendschap’ door twee strafworp-doel- punten van Mark van den Brink onderstreept werd (5- ten maakte. De tiende treffer was van Fenne Phi lipsen. Na de middag stond de thuiswedstrijd tegen het Rotterdamse ‘De Meeuwen' op het programma. Al snel ;de boom van het grootste be- dens de Nederlandse kam- --ichappen 50 meter en kreeg Be Fair, met Martin van Tol als uitblinker, de kans op een grotere uitslag. Het was wederom Gert-Jan van Heemst die 3-0 en 4-0 aan liet tekenen. Door deze goede zege had Be Fair tegen CION aan een ge lijkspel genoeg. De meege reisde toeschouwers (met de bus van de supportersvereni- werd de cursus afgesloten ging) zagen in de eerste helft met een viswedstrijd, waar goed werd gevangen. De eerste prijs is gewonnen door Joeri Olijhoek. Hij is 9 1 en ving een totale vislengte van 227 cm. De laatste wedstrijd van het sei zoen. Korbis moet dan win nen van Oranje Nassau (Vlaardingen), dat de derde plaats op de ranglijst in neemt. Deze laatste wed strijd speelt Korbis zaterdag Eerder dit seizoen speelde 24 mei thuis op het sportpark aan de Dreef, aanvang half vier. Korbis 2 leed een kostbare nederlaag in Ridderkerk te gen Bolnes 3, waardoor de Via deze overwinningen werd promotie vanuit de afdeling Be Fair in de finale de tegen- naar het district weer moei- lijker bewerkstelligd kan worden. Korbis slaagde er te- gionale competitie in dezelfde gen Bolnes 6 niet in de pun ten in Waddinxveen te hou den. Waddinxveense zusjes deel nemen aan het NK-turnen C- lijn te Vries. Hun Zoetermeer- De meisjes-C traden aan te- se Pro Patria-ploeggenoten Sabine Harmes, Saskia v.d. Ven, Marinda Gaillard en Daphne de Heij waren goed voorsprong door doelpunten voor nog eens drie zilveren en van Moniek Hoefnagel en één bronzen medaille. WADDINXVEEN - De slot- tief gebroken en liep Rowah ronde van de Waddinxveense uit tot een ruststand van 11- sjoelers in het clubgebouw van 4. de schuttersvereniging Wad- In het tweede bedrijf gingen de Waddinxveensen op de zelfde voet verder en won nen het duel overtuigend met 22-8. De overige Rowah- WADDINXVEEN - In de af gelopen maanden heeft de hengelsportvereniging Wad dinxveen (HSW) in samen werking met de Stichting twee keer de wei in. In de ochtenduren stond er een vooruitgespeelde wedstrijd tegen TOG (Berkel en Ro- drie wedstrijden niet winst had weten om te zet ten, moest de voorlaatste wedstrijd van de veldcompe- titie tegen Valto gewonnen worden om koploper Weide vogels (Bleiswijk) te blijven achtervolgen. gemiddelde van de vereniging is 117.649 punten en het to taal van de vereniging is 620551.000 punten. winnaar aan te wijzen is. De spannende competitiewed strijden tussen VCH en Be Fair bleven zodoende twee keer steken op een gelijk spel (2-2). Bij bekerwedstrijden daaren tegen moet er wel degelijk een winnaar uit de bus ko men en zodoende worden er maximaal vijf sets gespeeld. Be Fair had in de laatste wedstrijd slechts drie sets no dig om het publiek, dat volop naar Stolwijk was gekomen, te laten zien dat zij beter wa ren. Na een 12-6 achterstand in de eerste set wisten de zes speelsters in het veld de set uiteindelijk met 12-15 naar zich toe te trekken. Door een goede servicedruk van Ma rion van Wilgen en Jolanda Claassen kwamen de tegen standers niet meer in de wed strijd. Buitenaanvalster Vera Nug- teren en libero Christa van der Starre konden hierdoor naar hartelust aanvallen. Aangemoedigd door de speel sters aan de kant, Maij olein dat Sander Moling in de Ottevanger, Katinka Akker- tweede helft een prima de buut maakte als keeper. De man van de wedstrijd was Niels Mulder die 9 doelpun- het team de- volgende twee maakte. De tiende sets gemakkelijk winnen. Door een goede pass kon spel- verdeelster Yvonne van Erk vooral middenaanvalster ThamarKok gemakkelijk vinden, die dan ook veel scoorde. bleek dat de stedelingetjes Via lange rally’s, mooie red- uit de Maasstad niet opge wassen waren tegen de in- wonertjes uit het Gouwe- dorp. Na een ruststand van 11-2 WADDINXVEEN - Het eer ste jeugdteam van Florida- badminton speelde tegen Delft 2. Het werd een span nende wedstrijd, die met 5-3 door de Waddinxveners werd gewonnen. De eerste heren enkel ging tussen Frank Kei zer (Florida) en Earnest Bake (Delft). Het werd een wed strijd op hoog niveau. Zowel Frank als Earnest sloegen meesterlijke slagen. Uitein delijk trok Frank toch aan het kortste eind. Daarna was de beurt aan Emiel van Box tel om voor Florida wat pun ten te pakken. Dat deed hij netjes in drie games (9-15, 18-13, 15-13). De dames begonnen daarna met hun enkels. Britt van Braam Morris maakte er een spannende partij van. De eer ste game liep gelijk op, zodat er uiteindelijk zelfs een ver lenging aan te pas moest ko men. Deze game werd verloren door Britt, maar ze zette het in de daarop volgende-twee games mooi recht. Britt won deze twee games met 11-3 en 11-5. Patricia speelde de laatste van de vier enkels en won zonder problemen met 11-6 en 11-4. De mixen en dubbels werden eerlijk verdeeld. Zo doende werd het 5-3 voor Flo rida. Voor het tweede jeugdteam verliep de dag wat rustiger. Dat kwam omdat de tegen standers niet op kwamen da gen. Daardoor werd er dus een simpele overwinning be haald. Het vierde team had het zeer zwaar tegen Apollo. Ondanks dat Rick van Braam Morris alle drie zijn partijen won, verloor het team toch nog net met 5-3 van Apollo. Verder werd ook de laatste wedstrijd voor de herencom petitie dit weekeinde ge speeld. Het eerste herenteam was twee weken geleden al kampioen geworden. Ondanks de daaropvolgende festiviteiten was het team, bestaande uit Herman Schenkels, Piet Vermeulen, Wim de Jong, A.P. van Nes en Ton van Rijn, toch nog ge motiveerd. Na een overigens een hape rende start, een verlies van de eerste twee enkels, werd er toch met 5-3 gewonnen. Hierbij moet vermeld worden dat Arie Pieter van Nes al zijn partijen gewonnen heeft. Supusepa 1227; 2. Rinus Tak- De D-jeugd (jongens tor 1108, 3. Simon Supusepa meisjes van 8-10 jaar) moest 1061; klasse E: 1. David Sin- A-1- i T nema 1070; 2. Dick Esveldt 979; 3. Yvonne Kersbergen 939. Het gemiddelde van de o avond was 119.26 punten. Het denrijs) op het programma. Via uitstekend combinatie- handbal liep Rowah uit tot een 0-3 voorsprong. Daarna kwam de Berkelse jeugd In het Westland voldeden de Waddinxveners aan die op dracht door met goed spel een 8-11 overwinning te boe ken. Korbis moest de eerste treffer van de wedstrijd aan nog melding worden ge maakt van een behaalde tweede plaats, maar zoals nu is geblekt de uitslag n klasse gekit Inmiddels hi tie plaats ge- Bij terugkor land trof de weg) een wild-west-toemooi gehouden voor de jeugd van 8-10 jaar (mini’s). Clubs uit De vollledige uitslag was als de gehele Goudse regio zijn uitgenodigd. Nu de officiële KNHB-compe- titie is afgelopen worden deze en de volgende maand diver se toernooien gehouden. Zon- Ben Sas£ 5. Arthur van Hel- dag 1 juni is er op het Wad dinxveense hockeycomplex een 30+-mix toernooi. re van Gemeren 1381; klasse B: 1. Peter van Leeuwen 1301; 2. Cor Faay 1286; 3. Pascal van Gils 1278; klasse C: 1. o Alex Supusepa 1221, 2. Mari- punt nodig heeft om, na het us Kersbergen 1191; 3. Dirk zaalkampioenschap, ook de Faas 1172; klasse D: 1. Otto titel op het veld te behalen. en eindigde de 'walk-over'_in Na de overhandiging van de beker werd het publiek be dankt en kon het overwin- wor- den in bar-petit-restaurant Point bij sportzaal Groenswaard (Wingerd). Het feestje werd helemaal compleet toen bleek dat het derde herenteam van Be Fan in hetzelfde Stolwijk een zo- De foto's geven een beeld van de geslaagde zevende editie van het Woubrechttoernooi. goud. In de laatste ronde turn de Berlinda een mooie balkoe- fening 9.05 en behaalde Mar- joleine een 9.25 op brug. Ook hier waren de scores van bei de turnsters, die zich op alle toestellen provinciaal kam pioen mogen noemen in de ca tegorie jeugd en junioren C- lijn, goed voor goud. Zaterdag 31 mei zullen de tien behaalden zaterdag klinkende overwinningen op Waddinxveense zusjes deel- hun tegenstanders. den en Toos Wubben; 6. An nie Schouten en Peter Korte- kaas; 7. Bep den Houter en -vaartsdag WDS met 4-0 had verslagen, werd afgelopen Meindert Stuut; 8. Arie v.d. Haar en Jan Joziasse; 9. Bas Maastricht en Barend Mon ster; 10. Sjaak van Rijn en Rob van Dijken; 11. Leo Dom- snel 1-0 voor Be Fair, want in de eerste minuut werd Henk- Jan Verzijl onderuit gehaald. De toegekende penalty werd door Martin van Tol verzil verd. In het vervolg van de eerste helft was WDS sterker en was het wachten op de gelijk maker. Maar de spitsen van WDS schoten deze middag niet met scherp. Be Fair-doel- man Ralph Boonstoppel in grootse vorm. Aan het eind van de tweede helft scoorde Be Fair tegen de le viscursus voor jongeren ge- verhouding in uit een counter houden. Daarmee wordt in de 2-0 (doelpuntenmaker Gert-Jan van Heemst). Zes begeleidende ervaren In de tweede helft was de te- sportvissers hebben in acht genstand van WDS gebroken bijeenkomsten op een boeien- 1 ---- - ^>- *■•- de manier niet alleen de vis techniek aan de jonge 25 cur sisten onderwezen, maar hen ook laten zien welke dieren en planten er nog meer in en rond het water leven. Met behulp van dia’s en een microscoop is de jeugd begrip en respect bijgebracht voor de natuur. Zaterdag 10 mei i y..?. ||i ronde van de Waddinxveense sjoelers in het clubgebouw van dinxveen (Alberdingk Thijm- laan) kende weer één winnaar in Jan Kersbergen. Hij be haalde de zeer hoge score van 1.428 punten. Uitslagen: klas- goals kwamen van de hand se A: 1. Jan Kersbergen 1428; van Kim Hoffmans, Nicole 2. Cees Kuipers 1399; 3. And- Sloof, Renske Krol en Anne- marie Couvert. Deze overwinning betekent dat Rowah uit de resterende twee uitwedstrijden nog één lier het verheugdende be richt in de brievenbus. Met zijn 376 punten bleef Niels De stabiliteit van een j Pereboom de uit het Overijs- schietjas is voor Niels seise Rijssen afkomstige M. 1 Marsman met acht punten lang in zijn streven om tij- voor. dens de Nederlandse kam- De vakantie naar Zwitser- pioenschappen 50 meter land werd door de jonge liggend in september in de schutter tegelijkertijd ge- juniorenklasse goed te kun- bruikt om zich in Luzern een nen presteren. ■B van 167 cm. De grootste vis is gevangen door Elina van Rijswijk (10). Zij ving een vis van 16 cm. De tweede wedstrijd van Be Na afloop kregen alle cursis- Fair wordt donderdagavond ten een diploma uitgereikt. 15 mei om half acht gespeeld in sportzaal Groenswaard. De tegenstander van Be Fair- (Luifelbaan), bouwmarkt dames 2 is DAC 2 (Alphen Formido (Noordkade) en aan den Rijn), dat dit seizoen Carps Cabin (Benthuizen), uitkwam in de eerste klasse. OUDENBOSCH/WAD- DINXVEEN - Masters van de Gouwestaete kregen zondag in Oudenbosch van de zwemclub Breda de ge legenheid een keer extra op de lange zwemafstand van 1.500 meter uit te ko men en om eventueel re cords te verbeteren. Nic Geers en Wanda den Boer waren vanzelfspre kend van de partij. Bosko per Nic Geers, die zich al richt op de leeftijdsgroep waarin hij volgend jaar uitkomt (60-64 jaar), bleef met zijn tijd van 20.57 roy aal onder de huidige natio nale en Europese records in die groep. Dat nationale record is nog altijd in handen van zijn Waddinxveense clubge noot Hans den Boer, die dit in 1993 op 25.50 bracht. Hans den Boer en zijn dochter Wanda lagen in Oudenbosch naast elkaar in een serie. Hans dacht zich aan zijn dochter te kunnen optrekken, maar deze bouwde in de eerste 500 meter een voorsprong op van 30 seconden waar na dit verschil tot de finish niet meer veranderde. Toch schoot Hans den Boer uit zijn slof, want hij ver beterde het nationale re cord in zijn leeftijdsgroep 65-69 jaar met 50 secon den en bracht dit op 27.3. Dijkstra draaide op de lange Lier) heeft Korbis-korfbal de kleine kans op het kam- mat een heel behoorlijke oefe- ning, die door de jury toch in stand gehouden, maar met 5.55 werd beloond. Een score die niet terecht was, Nadat Korbis de voorgaande maar waardoor Vincent wel in drie wedstrijden niet in een bijna uitzichtloze positie terecht kwam. Op voltige re vancheerde hij zich vervol gens en behaalde 9.40. Mark kreeg op het toestel sprong een 7.55, maar bles seerde zich wel. Voor brug scoorde hij vervolgens 5.40 en daarna turnde hij een nette rekoefening die hem 6.95 ople verde. Vincent behaalde 7.30 voor ringen en 8.40 voor sprong. Het laatste toestel voor Mark was de lange mat en hier turnde hij, ondanks zijn bles- Valto laten, maar kwam door sure, een keurige oefening die een doorloopbal van Yvonne hem 7.40 opleverde. Vincent Visser weer op gelijke hoog- draaide een hele fraaie brug- te. Het reeds gedegradeerde oefening en behaalde 7.90. Valto zette Korbis vervolgens Tijdens de bleek dat geen van beide he ren bij de eerste vier geëin digd was. Mark werd in ni veau 6B achtste met een score van 41.35. Hij kwam 5.85 te kort voor de vierde plaats. In niveau 5C eindigde Vincent op de zesde plaats met een to taal van 46.55 en kwam daar mee 1.05 tekort voor de vierde plaats. WOENSDAG 14 MEI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ■eibergen/waddinx- ■VEEN - Bij de play-off wed- ■strijden op zaterdag 10 mei in ■Eibergen hebben de heren van ■TOOS-gymnastiek geen ge lukkige wedstrijd gedraaid. ■Het lukte hen niet zich te ■plaatsen bij de vier besten ■voor de Nederlandse kam- pioenschappen turnen. TOOS had op deze wedstrijd twee deelnemers. Mark Brand J in niveau 6B en Vincent Dijk- I stra in niveau 5C. Beide heren moesten in de tweede wed- I strijd van de dag turnen en waren goed gemotiveerd om I er vol tegenaan te gaan. I Op het eerste toestel, dat was Ivoor Vincert rekstok en voor j Mark voltige, kwamen de bei- de heren redelijk uit de start- I blokken. Vincent scoorde 8.00 I en Mark 7.95. Op het tweede toestel, ringen, draaide Mark Brand vrij ma- Itig en scoorde 6.10. Vincent goede schietjas aan te schaf fen. De in de Zwitserse stad ge vestigde firma Truttmann is voor sportschutters dé om schietkleding te Zeer recent heeft hier n groot deel van de Nederlandse kernploeg zich nieuwe schietkleding laten aanmeten. genaamde opvulwedstrijd had gewonnen. Door de 3-1 overwinning op Radius mo gen ze volgend seizoen spelen Wijkwerk De Zuidplas voor in de derde klasse, in plaats de vierde maal een succesvol- van de vierde. De beker van het rayon Gou we is overigens voor het twee- september doorgegaan, de damesteam van Be Fair Zes begeleidende ervaren niet de enige overwinning die het dit seizoen kan binnenha len. De dames zijn ook op een mooie tweede plek in de regu liere competitie geëindigd, wat automatisch inhoudt dat zij promotie- of degradatie wedstrijden mogen spelen. Door het winnen van deze twee wedstrijden bestaat er. de mogelijkheid om via een fi nalewedstrijd volgend sei zoen een klasse hoger te spe len. Voor de eerste van de eerste wedstrijd moest Be Fair vrij dagavond 9 mei tegen Punch jaar oud 2 uit en in Delft spelen. Na een uitloop van een uur werd tweede prijs ging naar Daniël gedreven aan de wedstrijd van de Laarse (8). Hij ving helft te beginnen, bleef het 0- begonnen. een totale vislêngte van 205 De eerste set werd daarom cm. ook gemakkelijk door Be Fair De derde prijs is gewonnen gewonnen met 1-15. Vervol- door de 8-jarige Danny Bal. gens werd te gemakkelijk Hij ving een totale vislengte over de wedstrijd gedacht en werden de volgende drie sets verloren met 15-13, 15-8 en 15-11. De negen dames van het tweede damesteam van beker kampioen Keukencentrum Waddinxveen Be Fair met coach Bobby van Maaren. (Foto: Yvonne van Erk). ZWIJNDRECHT/WADDINX- VEEN - Tijdens de zaterdag 10 mei in Zwijndrecht gehou- Valto maakte daarna goed den provinciale toestelfinales gebruik van het niet benut- C-lijnen hebben de Waddinx veense turnsters acht gouden medailles veroverd. De beste Zuid-Hollandse turnsters hadden zich voor Valto speelde de eerste helft deze finales geplaatst tijdens de verschillende regionale kampioenschappen. De zusjes Berlinda en Maijoleine Ver- weij ’deden’ vier toestellen. In de eerste ronde behaalde strijd, kende de scheidsrech- Berlinda 8.60 met haar vloer- ter gedurende de hele wed- oefening en Maijoleine 8.90 strijd veel strafworpen toe. op balk, beiden goed voor een eerste plaats. Ook in de twee de en derde ronde - Berlinda brug 9.20, sprong 8.40, Mar- naast Valto te brengen (5-5). joleine sprong 9.30 en vloer Na de rust kwam Korbis, in 8.80 - behaalden beide zusjes de tweede helft spelend met WADDINXVEEN - De C- en de D-jeugd van de Waddinx veense handbalvereniging Rowah Zuidplas Assuran- een kopje koffie of thee aan geboden in het Anne Frank- centrum. De kosten voor deelname zijn 3,50 per persoon. Alle en thousiaste fietsers van 50 jaar en ouder zijn van harte welkom. Het is niet nodig om van te voren op te geven. STOLWIJK/WADDINXVEEN - Het tweede damesteam PARIJS/WADDINXVEEN - Een zilveren en een bronzen medaille veroverde de Wad- dinxvener Barry van Bommel bij de open Franse kampioen schappen duo-system in Val de Marne Parijs. Met jiu-jit- supartner Marco Markus (Gouda) verloor hij de finale van het opportunistische thuisland Frankrijk. Een zil veren medaille was het resul taat. Samen met Angelique Poort (Hilversum) kwam Barry van Bommel ook uit in de mixed klasse. Hier kwa men ze Frankrijk al in de voorronden tegen, wat bij voorbaar onbegonnen werk was. Het thuisfront moest winnen. Om de derde en vier de plaats kwamen de Wad- dinxvener en de Gouwenaar uit tegen Zwitserland. Die partij wonnen ze glansrijk. Een bronzen plak was hier het resultaat. Ook het dames- koppel Angelique Poort en Jacqueline Latumahina ein digde op een derde plaats. Het andere dameskoppel, Sylvia Alvarez en Nuray Bat- gehouden door de jeu de bou- lesvereniging Waddinxveen (Alberdinkg Thijmlaan) om de bewoners van het gezins vervangend tehuis ’Wou- brecht’ een dag te bezorgen. Mede door de prachtige weer somstandigheden is dat weer Sponsoring van Boers-Holland en De Dropko- keyclub Waddinxveen (Sniep- ning maakte het mogelijk ie dereen een herinneringsprijs Van Wageningen-Hulskamp. mee te geven. Op de derde plaats staat E. en G. Nieuwland en Versluis. WADDINXVEEN - Nadat Be Fair-voetbal op Hemel- BARNEVELDAVADDINX- VEEN - Tydens de Neder landse kampioenschappen klein kaliber geweer schie ten op de discipline 12 meter liggend in Barneveld is de Waddinxveense jeugdschut ter Niels Pereboom (13) in zijn klasse toch eerste ge worden. Twee weken geleden kon een behaalde its, maar en blijkt Niels in liet in de juiste asseerd te zijn, eeft de rectifica- vonden. nst uit Zwitser- Coenecoop-scho- WADDINXVEEN - Dinsdag WADDINXVEEN - Door een overwinning op Valto (De 20 mei houdt het senioren- werk van de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk (SWW) de tweede fietstocht van dit seizoen. 3 X.- '.-.U'; HIMMMMMMHMK («ITïEhlzBU R O 8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 33