(0 89,- Voor vaders VELUX Rolsteigers VER aquariumspeciaal familie berichten II I GRATIS! 1. in ff IK tionsstraat 16 HOME WEGENS VAKANTIE GESLOTEN van woensdag 11 juni t/m zaterdag 21 juni KAPSALON Hans Korver Biezen 63 2771 CR Boskoop BEGRAFENISSEN EN CREMATIES (gWWi EtAüüH - i C.V.U. de Vries 1997 1947 (Receptie 1630-1730 uur. waterplanten en filters Garage [van der Knijff cct 't VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER (Passage 41 2741IfB ‘Waddinxveen FREDERIKUS PETRUS VAN DER KLAUW Go van Teylingen-Lamorée, Revalidatiecentrum Rijndam, Postbus 23181 N 3OO1 KD Rotterdam 50jaar JffJ. van de. ‘Wat en LfB. van de Mcd-Ainl^ VAKANTIE? Oók voor Uw huisdier DIERENHOTEL „MOORDRECHT” KEIJZER J 1 ENUYU zaak vanaf Lieve mensen, Ik wil iedereen die mij tijdens mijn ziekte be dacht heeft (en nog steeds bedenkt) met bloe men, kaarten, cadeaus, bezoek en hulp harte lijk bedanken. Jullie belangstelling was zo overweldigend, dat het mij niet lukt iedereen persoonlijk te danken. Hopelijk gaat dat later wel. Ik ben de afgelopen maanden al een stuk vooruitgegaan, maar er moet nog erg veel ge beuren. Dat gaat met hele kleine stapjes tege lijk; we blijven er hard aan werken. Dat lukt me mede dankzij alle opbeurende en hart verwarmende reacties. Ze hebben me veel moed gegeven. DHZ VERF, PROF. VERF, RAAMDECORATIE, BEHANG, GORDIJNSTOFFEN, VLOERBEDEKKING jAIA ’C-f. ex btw per week - werkhoogte 4.2 m RESERVEER TIJDIG! Fax (0172) 21 01 41 Op 12 juni zijn. ‘Wij steffen u in de gefegenfieid ons te feliciteren op maandag 16juni a.s. in ’"Pfotef de Unie", (Rerkweg- Oost226, ‘Waddinxveen. (01/2)53 82 06 Woerden (0348)4349 09 Woddfoxveen (0182)64 00 50 HOUDT HET HOOFD KOEL MET VELUX BUITENZONWERING a.s. fiopen Wij vijftig jaar getrouwd te Groot assortiment vijvervis oever- en III voer pompen algendoders Kom longs voor deskundig advies! MACHINES, GEREEDSCHAP EN STEIGERS viuui ■w GKW/WvW WOENSDAG11 JUNI 1997 PAGINA U Abba, Vader, U alleen, U behoor Ik toe. Uitvaartverzorging NEELTJE AALTJE SCHREUDER in de leeftijd van 88 jaar. 3 juni 1997 De teraardebestelling MEER DAN ALLEEN EEN DAKVENSTER LEON KOETSIER in de leeftijd van 30 jaar. op de leeftijd van 89 jaar. 3 juni 1997 LEON KOETSIER Wij zijn geschokt door het overlijden van LEON KOETSIER UITVAARTVERZORGING Met eerbied en respect PIETER KOETSIER in de leeftijd van 75 jaar. DAG EN NACHT DIRECTE HULP BU OVERLIJDEN FRED VAN DER KLAUW De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn. 2 Tim. 2:19 (midden) Maarten en Erie Koetsier Pieter en Laura WILHELMINA PAULINA VAN DAM-VIS Wil Vervuld met diepe droefheid delen wij u mede dat het de HEERE heeft behaagd van onze zijde weg te nemen, na een geduldig gedragen lijden en in de Hope des Eeuwige Levens, mijn geliefde zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa leder die de rouwdienst en de begrafenis wil bijwonen wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren D.V. woens dag 11 juni van 19.30 tot 21.00 uur in de zaal van ’’Huize Winterdijk”, Winterdijk 8 te Gouda en na afloop van de begrafenis, in de aula van de begraafplaats. 29 mei 1997 Boezemlaan 15 2771 VN Boskoop Die in de Schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen Psalm 91 vers 1 I. M. Koetsier-Stolk Ries Koetsier Ank Koetsier-van Herk Marieke Martijn De H. Mis van Uitvaart zal worden gehou den op donderdag 12 juni om 9.30 uur in de parochiekerk St. Victor, Zuidkade 176, waarna we hem zullen begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Waddinx- veen. Fred is opgebaard in de rouwkamer, Sta tionstraat 16, waar woensdag 11 juni gele genheid is voor uw condoléancebezoek van 19.30 tot 20.30 uur. 7 juni 1997 Sterrenlaan 26 2743 LS Waddinxveen Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, is na een moedig gedragen lij den, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, op 63-jarige leeftijd van ons heen gegaan, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa Intens verdrietig maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, is van ons heengegaan, in de leeftijd van 62 jaar, onze lieve dochter, zuster, schoonzuster en tante Passage 63 2741 HB Waddinxveen Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze gewaardeerde oud-col- lega Oo.k na zijn pensionering bleven goede kontakten tussen hem en zijn oud-collega's bestaan. Zijn vriendschap zullen wij missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familieleden heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden in bovengenoemde kerk op donderdag 12 juni om 12.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraaf plaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinx veen omstreeks 13.30 uur. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven voor ons heeft be tekend, geven wij kennis dat, na een kort stondig ziekbed van ons is heengegaan mijn zorgzame vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en mijn dochter Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren in de ’’Immanuëlkerk”, Prinses Beatrixlaan 1 te Waddinxveen, woensdag 11 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Waddinxveen: M. Vis-Groenenboom Blaaksendijk: A. C. Zevenbergen-Vis G. Zevenbergen Waddinxveen: A. Vis B. R. Vis-de Joode J. Vis J. C. Vis-Noordam Neven en nichten Gerda van der Klauw-Pijnacker Eric en Gonnie Samantha Margret en John Johan, Angela, Michel Jeanette en Wouter Marjolein, Laura Ikzelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen. Jesaja 45:2a Personeelsvereniging "Molenbouw” W. van Dam Marjan en Tim Sjaak en Sandra Minke M. Vis-Groenenboom NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Wij wensen tante Erie en oom Maarten, Pieter en Laura veel sterkte om dit verlies te dragen. een noodlottig ongeval maakte een abrupt einde aan zijn leven. Ons medeleven gaat uit naar zijn ouders en zijn broer, die dit zware verlies moeten ver werken. Een korte overdenking zal gehouden wor den in bovengenoemd rouwcentrum op donderdag 12 juni om 11.30 uur, waarna wij Leon begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6, omstreeks 12.00 uur. Diep bedroefd hebben wij kennis genomen dat door een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn kleinzoon, onze neef Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in bovengenoemd rouwcentrum. Correspondentieadres: M. Koetsier Fazantdreef 10 2743 DC Waddinxveen Door een noodlottig ongeval is van ons heengegaan onze lieve zoon, broer en zwager Correspondentie-adres: Mauritslaan 109 2741 CG Waddinxveen Rustig en vredig, veilig geborgen, is in haar Heer en Heiland ontslapen onze tante Mevr. T. van Leeuwen-de Hoog Fam. T.C. Brouwer-van Leeuwen Fam. A.J.H. Schildt-van Leeuwen Fam. J. van Leeuwen-van Straalen Fam. C. Groen-van Leeuwen ELZENHORST 55 2742 CL WADDINXVEEN TEL. (0182)61 50 55 Voor wat ons kind is overkomen, schieten woorden ons tekort. Peter en Henriëtte, Tim Marcel en Jacqueline Caroline en Ton Anne-Mieke en Mario, Maxime Pieter, Joep Maurits en Erika Cornelis, Lennert Uit aller naam: Corry Schreuder BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 59317 28 Stalling voor uw camper, caravan, vouwwagen of boot. Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto's, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 i i i i i i I i i i i i i t 8 juni 1997 Winterdijk 8-79 2801 SJ Gouda Correspondentieadres: Fam. P.W. Meerkerk Ligusterlaan 5 2803 AC Gouda Gelegenheid tot condoleren in rouwcen trum ’’Gouwehof” Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op woensdag 11 juni van 19.00 tot 20.30 uur. Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010)466 11 00 HILLETJE DE ROOIJ-DE BRUIJN sinds 28 maart 1977 weduwe van Gerrit Jan de Rooij VRAGEN NAAR ARIE. De eerste 50 bellers maken kans 10 kilo Van Velze aardappe len gratis te ontvangen. BEL SNEU Westeinde 227, 2841 BT Moordrecht Tel. (0182) 37 30 97. TEVENS TRIMSALON. Burg. Colijnstraat 33-35 2771 GE Boskoop Tel.: 0172-213160 M i I I t I ld 1 tUi Jd O) A _o o s Na een tijdperk van een halve eeuw introduceren wij de nieuwe VAN VELZE AARDAPPEL. Bel op 16 juni a.s. voor informatie naar (0182) 61 41 27 [RKENO L10 VAN De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 13 juni om 9.45 uur in de zaai van ’’Huize Winterdijk”. Aansluitend hierop zal de begrafenis om ongeveer 11.00 uur plaatsvinden op de algemene begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Wad dinxveen. Nieuw- Lekkerland: E.J. Meerkerk-de Rooij G. Meerkerk Waddinxveen: J. de Rooij J. de Rooij-Goedhart Gouda: A.C. Meerkerk-de Rooij P.W. Meerkerk Waddinxveen: C. de Rooij M.A. de Rooij-Hoogendoorn Moerkapelle: H. de Rooij J. de Rooij-van Gils Waddinxveen: C. Weerheim (weduwnaar van A.H. de Rooij) Nieuw- Lekkerland: C. de Groot-de Rooij PI. de Groot Waddinxveen: A. de Rooij M.A.J.G. de Rooij-de Kooter Klein-, achter-, achterachterklein- kinderen en verdere familie WILHELMINA PAULINA VAN DAM-VIS Wil in de leeftijd van 62 jaar. Onze dank gaat uit naar de wijkverpleging van de Vierstroom, personeel van het Bleulandziekenhuis alsmede alle mede werkers van de Ronssehof voor de liefde en zorg waarmee hij is omringd. 7 juni 1997 W.van Dam Koningin Wilhelminasingel 25 2741 VZ Waddinxveen Wij zijn dankbaar voor alles wat zij ons ge geven heeft. Engelandlaan 25 2391 PM Hazerswoude Volg borden Int. Trade Centre BOSKOOP Tel. (0172) 215569 Maandagochtend gesloten Vrijdag koopavond r.V I Met droefheid delen wij u mee dat, na een moeitevol, zorgzaam leven en een geduldig verblijf van 10 weken in het ziekenhuis, door de Heere van ons is weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, over- en betovergrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraaf plaats te Waddinxveen. >- <1, OC - -z. |L Rust nu maar uit, i je hebt je strijd gestreden. Je hebt het met veel moed gedaan. Wie kan begrijpen wat je hebt geleden. En wie kan voelen wat je hebt doorstaan. In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Alphen a/d Rijn (0172) 49 09 79 Nieuwveen -g VELUX buitenzonwering biedt de meest effectieve manier om de ruimte onder het schuine dak koel te houden. Vangt zonnestralen op voordat deze de ruit raken. Uitsluitend geschikt voor VELUX dakvensters. J Elke 2e zaterdag van de maand V. komen wij in Boskoop weer uw oud papier en karton ophalen! Wilt u het vóór 09.00 uur netjes verpakt of opgebonden aan de weg zetten. Bij voorbaar hartelijk dank. 4..

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 4