Amerikanen bleven weg 'Hou je vast' motto tentweek DE LAATSTE BUS NAAR WADDINXVEEN Bart Eindhoven en Veronique Blom winnen DE-tennis toernooi Zwemmen bij De Vierstroom Feest weer mogelijk in Florida 'De laatste bus naar Waddinxveen Van Geffen leidt bij zomerschakers Tuin van Kok Klaverjassen in 'De Boog' Young Continentals In concert Voorverkoop VVV HELMERT WOUDENBERG TEKST EN REGIE De Sperwer WOENSDAG 23 JULI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 15 Het thema van de evangelisatietentweek van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen is deze zomer 'Hou je vast'.z Een volleybalster van Keukencentrum Waddinxveen Be Fair staat klaar om in de vriend schappelijke wedstrijd tegen Agon uit Boskoop een bal te passen. (toto: Be fair). der de aandacht van het publiek gebracht. Op deze wijze werd het toneelstuk 'De laatste bus naar Waddinxveen' in de Amsterdamse Stadsschouwburg on- 11®! wW 4 PRODUKTIE VAN BOVENZAAL EN STUDIO 5 STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM tiebureau mocht verlaten. ‘In de 13 jaar dat we dit soort reizen organiseren is dit nog nooit eerder gebeurd, ze is op het eerste vliegtuig terug naar Amerika gezet', aldus de een met Afgelopen woensdag was het dan zover. Na uitgeweken te zijn naar het multifunctio neel centrum ‘De Zuidplas' in Moordrecht - omdat sportzaal 'Groenswaard' (Wingerd) niet gehuurd kon worden wegens werkzaamheden - waren Be Fair en Agon klaar voor de komst van de Amerikanen. Toen kwam het teleurstellen de telefoontje dat de speel sters niet zouden komen. Ze waren vertraagd en het zou nog een lange tijd duren voor dat ze alsnog aanwezig kon den zijn. Reden van de vertraging was dat één van de volleybalsters zich in Scheveningen schul dig had gemaakt aan winkel diefstal. Daardoor had het twee uur geduurd voordat ze het poli- Evengroen, op slechts twee punten afstand, wist in de 7e ronde de koploper op remise te houden, terwijl Van der Laar de volle winst pakte te gen Van Ommeren. De 8e ronde zorgde echter voor de verrassing. Koploper Van Geffen moest met de wit te stukken aantreden tegen De Louw, één van de snelle klimmers in de zomerschaak- competitie. Hij slaagde erin deze partij winnend af te slui ten. Van der Laar echter werd door Wim Hennink in 21 zet ten van het bord gezet. Dit betekende dat de koploper nu twee punten los is van de ach tervolgende groep bestaande uit Evengroen, Wim Hennink en Van der Laar. Willemen deed goede zaken door tot winst te komen tegen Ellers en Van Woudenberg en wist zodoende op te klimmen naar de derde positie. In de grote groep achtervol gers werd verrassend Van begeleidster van de volleybal sters. Om niet voor niets naar Moordrecht afgereisd te zijn werd er alsnog een vriend schappelijke wedstrijd ge speeld tussen Be Fair en Agon wat resulteerde in een 4-1 overwinning voor de Bo- skoopse dames. Wie ook eens contact wil leg gen met Be Fair-volleybal via Internet kan inloggen op HT TP: \www. worldacces.nl \av endonk\befair\. se Remco Wesdorp en Lennie Overes met 6-1/6-2. In de 35+ categorie ging de heren dubbel Dl naar P. Knol en R. Meijer ten koste van Leo van Asperen en Ben van Santen (6-3/2-6/6-0). In die zelfde categorie ging de da mes dubbel Dl titel naar Ti neke Ammerlaan en Corrie van Doorn-Smith. Zij waren te sterk voor Ada Jongeneel en Caroline van der Kaay (6- 4/6-0). Brigitta Groenendijk en Jack Hoogendoorn (die tijdens de finaledag ziek was) wisten in de gemengd dubbel Dl 35+ desondanks met 6-4/6-3 te winnen van H. Nunen en J. Romijn. In de heren enkel D2 (een schema met 42 spelers!) wist Robin Andringa zeer overtuigend te winnen van Peter Zevenhoven met 6-0/6- 1. Bij de dames D2 ging de eer ste plaats in de single even eens naar Veronique Blom, zij won van Karin Lems met 6-1/6-3. A. van de Corput en N. van de Hammen versloe gen in een spannende heren dubbel D2 25+ finale met 6- In de dames dubbel E waren Yvonne van Erk (die haar derde wedstrijd speelde op de finalezondag) en Vera Nugte- ren toch nog te sterk voor de eigen leden Bertha Hoogen doorn en Anneloes Hoos (6- 2/6-0). In de heren dubbel E waren G.J. van der Leden en M. Winters het sterkst in een poule van vier koppels. Tot slot wonnen Jos en Eva Anders hun eerste toernooi in de gemengd dubbel E tegen Maartje Kuysten en Rob Tuithof met 6-2Z6-3. De wed strijdleiding van Waddinx veen (Alexander Wensink, Bertha Hoogendoorn, Agnes Laport en Linda de Vries) be dankte alle supporters en sponsors en wenste de win naars veel plezier met hun prijzen. WADDINXVEEN - De dames Al teams van de volleybal verenigingen Keukencentrum Waddinxveen Be Fair (Waddinxveen) en Agon (Boskoop) hadden vorige week woensdag een kleine teleurstelling te verwerken, na dat bekend was geworden dat een groep Amerikaanse volleybalsters niet zou komen opdagen op een voor hen speciaal georganiseerde volleybalavond. WADDINXVEEN - In de laatste week van de zomerva kantie (woensdag 13 tot en met zondag 17 augustus) houdt de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinx veen weer de jaarlijkse evangelisatietentweek. WADDINXVEEN - Na de 7e en 8e ronde van het zomer- schaaktoernooi, gespeeld op donderdag 17 juli in Het Zuidhonk (Zuidplaslaan), heeft Van Geffen de kopposi tie, die hij vorige week nog moest delen met Van der Laar, alleen in handen genomen. GOUDA/WADDINXVEEN - Leden van De Vierstroom (kruiswerk en maatschappelijke dienstverlening) kun nen met korting terecht in zes regionale zwembaden. Het Waddinxveense subtropisch zwembad ’de Sniep’ hoort daar (nog) niet bij. GOUDA/WADDINXVEEN - Zaterdag 26 juli houdt de vereniging voor veldbiolo- gie KNNV een excursie naar de prachtige tuin van Kok, gelegen bij de Twaalf- morgenplas in Reeuwijk. De deelnemers, die kijken en luisteren naar al het fraais wat daar leeft, wordt verzocht zich op de fiets te verzamelen om 10.00 uur bij het NS-sta- tion Gouda-Goverwelle. Voor inlichtingen kan men Wim Vuik bellen, tel. 0182-502666 of tel. 030- 2334127. tie voor kruiswerk en maat schappelijke dienstverlening in de Goudse regio, werkt al enige jaren samen met de Goudse zwembaden De Tob be, het Spaardersbad en De Trefkuil in Gouda, het Baten- steinbad in Woerden, het Pol- derbad in Nieuwerkerk aan den IJssel en De Hofstee in Bergambacht. Het aantal zwemmers is door de korting flink toegenomen. Annemieke van Melsen, ma nager ledenservice van De Vierstroom: ‘Wij vinden pre ventie belangrijk. Zwemmen is een ontspannen manier om in conditie te blijven. En ie dereen weet dat je met een goede conditie minder snel ziek wordt'. ‘Bovendien is zwemmen voor bijna alle mensen een ge schikte sport. Dat zie je ook aan het aanbod van de zwem baden: voor elk wat wils. We zijn blij met deze samenwer king en we merken dat steeds meer mensen gebruikmaken van de kortingsregeling'. Voor meer informatie kan men bellen met De Vier- stroom-Zorglijn, tel. 0182- 594500. Het thema van de tentweek dit jaar ’Hou je vast’. Voor de kinderen van 4 tot en met 11 jaar en voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar zijn er gedurende vijf dagen een hoop activiteiten te doen. De tenten staan op twee plaatsen. In de woonwijk Zuidplas aan de Sterrenlaan en in Groenswaard 3 op het Wingerdveld. Woensdag 13 augustus gaat de tentweek van start. Tot en met vrijdag is er in beide tenten een programma voor de kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Elke morgen van 10.00 tot 12.00 uur wordt er een verhaal uit de Bijbel ver teld, gezongen, geknutseld en er is poppenkast, ’s Middags zijn de jongeren van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in de tent. Er is dan een vos senjacht, de musical ‘De Ko- ning komt' en een middag met als thema ’Kom en Zie’. De tent voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar op het Wingerdveld heeft evenals de andere tenten een program ma van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De ’Stichting Naar House’ komt vertellen over house muziek en er zijn crea-midda- gen. Ook ’s avonds is er een hoop te doen. Er is een zeven kamp, een bingo-avond en een spetterende voorstelling van Jeroen van de Berg. Zaterdagavond 16 augustus is er de grote finale met onder andere een barbecue. Elke morgen is er vrije toegang om spelletjes te doen (tafelten nis, icehockey en tafelvoet bal) en nog veel meer. Ook op de zaterdag zijn er nog een aantal activiteiten. Van 9.30 tot 11.30 uur is er in de Wingerd een kindermarkt, waar kinderen spullen kun nen kopen en verkopen. Vanaf 13.00 uur is er in de Wingerd een open volleybal- touroooi, waar iedereen met een team aan mee kan doen. Opgeven voor beide activitei ten kan bij de tent. ’s Avonds om acht uur is er in de Zuidplas bij of in De Mor genster (Sterrenlaan) ‘openlucht'zangavond veel samenzang. Zondagmorgen 17 augustus wordt de tentweek afgesloten met twee themadiensten. Eén in De Morgenster en één in de Bethelkerk (Bilderdijk- laan). Beide diensten beginnen om half tien met het zingen van de tentliedjes. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van koffie, thee of fris. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 25 juli om half acht is er koppelklaveij assen in buurtcentrum ’De Boog1 (C. Huijgenslaan). Het inschrijfgeld bedraagt 10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. het open BC-toernooi) voor het eerst te verslaan met de setstanden 6-7Z9-7/6-2/6-4. In de dames enkel Dl ging de strijd tussen Josien Uitter- hoeve (vorig jaar winnares) van Waddinxveen en de Rot terdamse Veronique Blom (D2-speelster). De laatste won verrassend in drie sets: 1-6/6-2/6-3. In de heren dub bel Dl wonnen de Waddinx- vense Jacco Bloemers en Vin cent Peluppessy met overtui gende cijfers van M. Carlier en A. Pronk, 6-4/6-3. Moeder Joke en dochter Jo sien Uitterhoeve wonnen de dames dubbel Dl van Jo- landa van Kooten en Desi Roorda met 6-1/6-4. In de ge mengd dubbel Dl ging de eer ste plaats naar Jeroen en Cis ka van de Werken. Broer en zus versloegen de Gouderak- doen aan een officieel KNLTB tennistoernooi. In de heren enkel E ging de eerste plaats naar Jan van Es die met 6-1/6-2 W. de Graaff versloeg. Bij de dames ging de single titel naar Mirjam Lems die het zusje is van Karin Lems (tweede bij de dames enkel D2). Mirjam wist Yvonne van Erk te klop pen met 6-4Z6-3. BOSKOOP - De deuren van zalencentrum Florida staan weer open voor het vieren van een besloten feestje, het geven van receptie, diner, buffet of borrel en het houden van vergaderingen of semi- nairs. De hal van Zalencentrum Florida was nog steeds in ge bruik voor de diverse evene menten, maar na een op knapbeurt zijn ook het res taurant en de Lidozaal weer beschikbaar voor het houden van een feestje waaraan een variërend aantal personen (van 25 tot 150) kunnen deel nemen. Het zalencentrum zal tot het voorjaar van 1998 geo pend zijn. Party Service Van den Berg van de Passage te Waddinxveen, verzorgd de catering van Zalencentrum Florida. Dit is een mooie aan vulling. Overigens bestaat Party Ser vice Van den Berg dit jaar vijftig jaar. De heer A.R. van den Berg (senior) is, naast het runnen van een bakkerij, in 1947 begonnen met het verzorgen van boerenbruilof ten. Deze liefhebberij groeide uit tot een belangrijke tak van het bedrijf van de broers Ton en Cees van den Berg. De 9e en 10e ronde zullen donderdagavond 24 juli wor den gespeeld. Toeschouwers zijn van harte welkom in Het Zuidhonk vanaf zeven uur. Woudenberg tweemaal op een 0 gezet en wist Van der Haven zich goed te herstellen door nu de maximale winst te pakken. Verder 100 scores deze avond voor Mulder, De Haan, Van Oort, R. van Putten, H. van Offeren en Loef. Opval lend is het gemak waarmee een aantal jeugdige schakers zich weet te handhaven tus sen de gerenommeerde club- schakers. Het toernooi is inmiddels halfweg en de favorieten voor de eindzege hebben zich al in de top van de ranglijst genes teld. Er staan echter nog een groot aantal interresante partijen op het programma voor de komende weken waarbij nog vele verrassin gen mogelijk zijn. REGIO - De internationale gospel tienergroep The Young Continentals zal deze zomer met het nieuwe pro gramma ’Reachin’ Out’in Ne derland optreden. Op donder dag 14 augustus geeft het koor een concert in de Turf- marktkerk te Gouda. Aan vang: 19.30 uur. De gospelgroep is inmiddels vijfjaar actie'f en komt voort uit de beroemde Continental Singers. In totaal zijn er vier verschillende koren die de naam Young Continentals dragen. Elk koor telt onge veer dertig, door auditie gese lecteerde tieners die pro deo werken en zelf in de kosten van het tournee bijdragen. De vier groepen maken onafhan kelijk van elkaar een muzika le rondreis. Voor reserveringen of verdere informatie over het concert in Gouda kan men bellen naar boekhandel Samma, 0182- 523672 of boekhandel Smit, 0182-516613. Op de avond van het concert zijn ook kaar ten aan de zaal verkrijgbaar. Volwassenen betalen tien gulden entree, kinderen tot en met twaalf jaar mogen voor de helft van de prijs naar binnen. Zwemmen is volgens De Vier stroom tegenwoordig veel leuker. Wie vroeger naar het zwembad ging voor enkele baantjes schoolslag of om zijn borstcrawl te perfectioneren, kan er nu terecht voor aqua- robic, trimzwemmen, 45+ zwemmen of zelfs puppy- zwemmen. Leden van De Vierstroom krijgen 10% korting op de toegangsprijs voor doelgroep- zwemmen. Wie tien stempels verzameld heeft mag de elfde keer gratis naar binnen. Bij sommige baden krijgen leden direct 10% korting. De Vierstroom, de organisa- Het weer was Waddinxveen goed gezind want ondanks enkele wolkbreuken elders in het land, kon in Waddinx veen het gehele toernooi (250 wedstrijden) volgens schema verlopen. Bart Eindhoven uit Zevenhuizen en de Rotter damse Veronique Blom schreven respectievelijk de Heren Dl en Dames Dl sing le op hun naam. In het voorweekend werd al aangevangen met het DE toernooi van Waddinxveen. De wedstrijdleiding kreeg het voor elkaar om, met zeer veel spelers nog in een ander toer nooi, toch zo’n 50 partijen te verspelen. In een gezellige week waarin elke dag een heerlijke buiten landse hap werd geserveerd, kwam het afgelopen weekend met 18 finales tot een hoogte punt. In een zeer spannende strijd om de eerste plaats in de Heren Enkel Dl trok Bart Eindhoven uiteindelijk aan het langste eind. Na drie gelijke finale-ont- moetingen wist Bart de even eens van Zevenhuizen afkom stige Michiel Poorter (tevens finalist in de C2 categorie op 4/2-6Z6-2 de eigen leden Perry Vink en Remco van Ravens- waaij. Bij de dames D2 25+ ging de finale tussen Ellen Alink met Tony Houweling tegen Ange la Boonstoppel en Ilona Groe- neveld. De eerstgenoemde wonnen dit keer, in de derde confrontatie tussen beiden, met 3-6/7-5/6-2. Deborah en Stefan Buffing gingen in de gemengd dubbel D2 25+ fina le met de titel aan de haal, zij waren te sterk voor H. Kor- ving en W. de Graaff en won nen met de setstanden 6-4/6- 2. In de E-categorieën neemt Waddinxveen een toenemen de belangstelling en deelna me waar. Juist beginnende spelers kunnen heel goed te recht op dit toernooi en ont moeten in de E categorie spe lers die voor het eerst mee- in Waddinxveen en met de ze drie dreigt het op een ge geven moment helemaal mis te gaan. ’De laatste bus naar Wad dinxveen’ wordt geken schetst als een eigentijds stuk, over het verschil tus sen leven in de stad en op het platteland en te verge lijken met een Nederlandse televisiesoap. Dezelfde thematieken, maar dan dieper en eerlij- ker (en dus ook schokken der!) behandeld. ‘Ik wilde een tijdsbeeld ge ven, waarin de tegenstel ling tussen stad en platte land een belangrijke rol speelt. Ik had een soort so ap voor ogen, maar wel een die dieper gaat dan de serie op de televisie. Daar wor den conflicten erg opper vlakkig en hypocriet uitge werkt1, aldus Helmert Woudenberg. Na contact te hebben gelegd met Continental Games uit Chicago (een organisatie die zich toelegt op reizen met een sportief karakter) en Be Fair via Internet, werd er afge sproken dat wanneer de Amerikanen in Nederland zouden komen er een wed strijd tegen hen gespeeld zou worden. Aangezien er een teveel aan Amerikaanse volleybalsters zouden zijn, ongeveer 40 per sonen, werd er door Be Fair nog een extra team uit Bo skoop aangetrokken. WADDINXVEEN - Vorige week vond op tennispark ‘De Woerd' wederom het open DE-toernooi van de tennis vereniging Waddinxveen plaats. Ruim 300 enthousiaste D- en E-spelers speelde mee in categorieën variërend van E t/m Dl en in de open, 25+ en 35+ leeftijdsgroepen. BOSKOOP - De VW heeft in de voorverkoop kaarten voor uiteenlopende evenementen en concerten. Aangeboden worden onder meer: Nor maal, 13 september in feest tent op het ITC-terrein; Ar tiestengala 1997, 3 oktober te Nijkerk met optredens van onder meer Grant Forsyth en Frans Bauer; Dranouter Folk Festival, 1,2 en 3 augus tus 1997; Pukkelpop, 22 en 23 augustus; Reggae Sundan ce ’97 Festival, 16 augustus op de kunstijsbaan in Eind hoven; The Royal Horse Gala, 4 en 5 oktober in de Rijnhal te Arnhem en Urban Dance Squad, 28 augustus in ’t Paard te Den Haag. Openingstijden VW: ’s maandags 13.30-16.30 uur, overige werkdagen 9.30- 12.00 en 13.30-16.30 uur, op zaterdag 10.00-14.00 uur. ’s Zondags gesloten. Telefoon: 214644. AMSTERDAM/WAD- DINXVEEN - Deze zo mer was gedurende twee weken in de boven zaal van de Amsterdam se Stadsschouwburg het toneelstuk ’De laatste bus naar Waddinxveen’ te zien van oud-Werkta- ter-acteur Helmert Wou denberg (tekst en regie). WADDINXVEEN - De Waddinxveense postdui venvereniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Houdeng. Weersge steldheid matige noorden wind (buien). Afstand 177 km. In concours 803 duiven. Gelost om 11.00 uur. Aan komst eerste duif 13.42 uur. Laatste duif 14.08 uur. Snelheid eerste duif 1082 m.p.m. Uitslagen: Joh.L. Bol 14 6 7 8 9 10 13 14 20 22 43 45 50 56 72 82 83 86 89 110 120 126 130 150 152 176 188 196; R.A. van der Ma de 2 17 19 32 57 61 69 77 92 103 106 107 118 122 131 135 151 190 191 197; W. Breedijk 3 15 27 41 98 99 100 138 139 140 149 155 162 165 182; P. Noor- lander&Zn. 5 11 16 24 25 26 31 40 47 49 63 64 66 78 80 87 105 108 115 124 132 136 137 169 185 186 198; C. Smitskamp 12 48 59 84 95 97; J. Jansen Zn. 18 34 39 44 46 54 55 70 71 88 128 179; J. Toor 21 37 60 102 141 145; C.G. Hofman 23 112 177 199; D. Boere 28 33 36 53 65 79 114 121 148 160 184 187 195; C.A. Bode 29 127 134 180 189 200; D. Heeren 30 42 62 68 91 93 94 96 133 158 161 163 166 167 194; A. de Wit 35 173 174; M. Tollenaar Zn. 38 74 76 109 111 113 117 142 143 144 147 154 171 175 181 192; E. van Beek 51 85 119 201; D.M. Degenhardt 52; M. Ver beek 58 116 123 146; Davy Hofman 67 129 183; T.H. Twigt&Zn. 73 75101 104; H. Metselaar 81 125 153 156 157 164 168 170 172; J. Troost 90 159 193. Eveneens werd deelgeno men aan een concours van uit Montlucon. Weersge steldheid: krachtige n.o. wind. Afstand 653 km. In concours 72 duiven. Ge lost om 07.00 uur. Aan komst eerste duif 18.00 uur. Laatste duif 19.42 uur. Snelheid eerste duif 987 m.p.m. Uitslagen: J. Jansen Zn. 1; W. Breedijk 2 18; M. Tollenaar Zn. 3 5 7 8 13; R.A. van der Made 4 9; Davy Hofman 6; C.A. Bode 10 15; E. van Beek 11 14 17; J. Troost 12; H. Metse laar 16. Het door 16 acteurs tot le ven gebrachte toneelstuk handelde over Henri Bloem, een voormalige do minee uit Waddinxveen, die is gescheiden van zijn vrouw en met zijn veel jon gere vriendin is gaan wo nen in Amsterdam. Daar zijn ook zijn zoon Erik-Jan, die leraar Neder lands is, en zijn oudste dochter Anke, die economie studeert. Zijn twee jongere dochters Juul en Jenny, wonen nog bij hun moeder fc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 15