Jankraats 5 CC runder- ia "O lC MCE piataworx b.v. 3 pond |slavinken| zigeuner-lgehakt schnitzels h.o.n. runder gehakt room- schnitzels tartaar z Super Skelter VERKOPER/CHAUFFEUR 5,00 3,50 3,50 ASBESTSANEERDERS GARAGEDEUREN i 5,00 4,50 1,75 JAN KRAATS EXPORT B.V. A98 Hës RF98 i- g. E98| drumsticks maiskip g-J» MEDEWERKER MARKETING m/v braad worst hééi ^798 VOORMAN/UITVOERDER BELGISCH PUNTJE TIJGER WIT OF BRUIN MK DE WITTE 26 Juli a.s. Met CE keil "ir randstad uitzendbureau Broodje v/d week Broodje v/d maand Brood v/d week Bekendmaking definitieve beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren Opvolging bestuurslid TECHNISCH VERKOOPMEDEWERKER VOOR DE BINNENDIENST m/v PLC Programmeur Projectleider E CIABATTA KAAS OF HAM-KAAS CROISSANTS Rijnland Rijnland 198 golf- -pst II sticks Vpdinr krachten |98 k Onderlinge Reeuwijk U.A. J.L. Treur Hé®' Héél f|98 hgS A98 cordon bleu |98 hawaï- i sticks 1 0 voor 10 voor nu voor BAKKERIJ'T STOEPJE i Petit restaurant *t Keldertje Voor verdere uitbreiding van haar aktiviteiten aldaar is er behoefte aan een: 1=1 Crawford Dealer Enige kennis van planten verdient zeker de voorkeur. Voor verdere informatie zien wij uw reaktie gaarne tegemoet. AANBIEDINGEN AANBIEDINGEN JAN VAN AART VAN JAN OE BAKKER DE WARME BAKKER VAN DE MARKT Verzekering zonder winstoogmerk l I I I I I Geïnteresseerden in deze functie wordt ver zocht een sollicitatiebrief te sturen naar: Restaurant ’t Keldertje t.a.v. dhr. B.H. van Leeuwen Burg. Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop Voor deze functie kun je contact opnemen met Mascha v.d. Linden, tel. (0172) 21 02 13 Jan Kraats is gespecialiseerd in direkte verkoop van planten aan tuincentra in Engeland. VRIJDAG: RAADHUISPLEIN BODEGRAVEN ZATERDAG: BRUGCENTRUM WADDINXVEEN (0172) 61 18 07 (0172) 61 83 12 SAS,Tielweg 1,2803 PK Gouda. Tel. 0182-538800. héél küo. Vakantiekrachten opgelet m/v Sorteerders m/v weekendmedewerkers m/v wit of bruin I I I I I Productiemedewerkers m/v 4 voor "SOLA GRATIA" Gedacht wordt aan een aktief en inventief persoon, met groot rijbewijs en chauffeursdiploma. Hij/zij moet zelfstandig kunnen werken in een klein team van overwegend jonge men sen. Goede werksfeer. w? Arbeids Martin van IJperen Garagedeuren Moestuin 13 2411 SJ Bodegraven Tel. Fax Voor ons restaurant ’t Keldertje zoeken wij een MEDEWERKER/STER voor in de bediening Voor onze snackcounter De Lelie zoeken wij een MEDEWERKER/ STER part-time ROOMBOTER BOSVRUCHTEN 1 o voor ROOMBOTER SPRITSSTUKKEN 1 o voor Hij bezoekt wekelijks een vaste, reeds bestaande klantenkring aldaar, welke hij ook verder uitbouwt. Hij is derhalve weinig thuis. Vedior Van Eijk Boskoop en Gouda zijn op zoek naar: VAKANTIE- V V VilV71 die t/m eind augustus beschik- Van Eijk baar zijn voor diverse werkzaam heden. Ook zoeken wij scholieren die ervaring in de rozen hebben. SCHOOLVERLATERS die voor langere tijd aan het werk willen in de: (zomer)bloemen- en rozenkwekerij tomatenkwekerij boomkwekerij witlofkwekerij grondwerker. ERVAREN MEDEWERKERS rozenkwekerij bedrijfsleider voor komkommerkwekerij gerberakwekerij Bel snel: (0172)21 12 15/(0182)58 00 66 Bootstraat 5 Boskoop ma9e;e Hëë) maao runder- kap- 1f|7O braadlappen IV* runder- 500 KIP' biefstuk--or° cord shaslicksu]. lappen ^2- II* \yl9-kil®- spek- |148lkippe lappen (z. zwoerd) V» [drums GKW/WvW - WOENSDAG 23 JULI 1997 PAGINA 2 ^VLEESHAL Aansluitend zijn wij op zoek Eisen: DE Sollicitatie: I 1 4. mager ^ADMINISTRATIEF I INDUSTRIE UPS SYSTEMS Aanvullende informatie: Binnenkort (per 1 september) zullen wij gaan verhuizen van Bodegraven naar een nieuwe locatie in Waddinxveen. Omdat deze verhuizing noodzakelijk was door uitbreiding van onze activiteiten zijn wij tevens op'zoek naar een: Voor jeugdig rijplezier! Met ingang van 3 juli 1997 zal mevrouw A.R. Westerink, wonende te Valkenburg ZH, de ontstane vacature in de categorie ingezetenen van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland vervullen. Het opvolgings- besluit ligt vanaf 16 juli tot 6 oktober 1997 tijdens werkda gen voor iedereen ter inzage op het kantoor van Rijnland, Breestraat 59 in Leiden. ALPHEN A/D RIJN W.C. HERENHOF 30 0172-422340 GOUDA MARKT 48 0182-514120 WADDINXVEEN BREDEROLAAN 11 0182-612561 SAS is een middelgrote, zelfstandige machinefabriek. SAS bestaat ruim 100 jaar. Het is een dynamisch bedrijf, dat zich bezig houdt met het ontwerpen en produceren van apparatuur en systemen voor de offshore industrie en voor de materials handling aircargo handling sector. SAS is sterk in het leveren van turn-key projecten op basis van maatwerk in de machinebouw, voor klanten in binnen- en buitenland. - Heeft een brede technische kennis en interesse. - Beschikt over commerciële vaardigheden in combinatie met een representatief en tactisch optreden, en is daarmee hét directe aanspreekpunt voor de afnemers. - Kan zelfstandig het besturingsgedeelte van een project leiden vanaf offerte stadium tot en met de nazorg. - Is in staat vragen en verlangens van afnemers in technische en economische zin te interpreteren, en kan oplossingen met overredingskracht presenteren. - Kan een team van medewerkers motiverend aansturen en de geproduceerde schema's en listings beoordelen. - Heeft ervaring met Siemens PLC's S5 en/of S7. - Beschikt in verband met de positie op de internationale markt over een goede verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in ten minste Nederlands en Engels (Duits erbij is een pré). - Is in het bezit van rijbewijs B. Wij zoeken een kandidaat met een technische opleiding op HBO-niveau (HTS-E), met eventueel aanvullende specialistische cursussen. Ervaring is een vereiste. De aard van de werkzaamheden brengt met zich mee dat u soms werkt buiten de standaard werktijd. Een verblijf in het buitenland, in een hotel of aan boord van een werkschip, kan af en toe voorkomen in verband met begeleiding van installeren van machines. De UPS-divisie van Merlin Gerin ontwikkelt en produceert al meer dan 35 jaar apparatuur voor de stroomvoorziening van kritische gebruikers. Sinds oktober 1996 treedt deze voormalige afdeling van het Schneider concern op als zelfstandige onderneming onder de naam MGE UPS SYSTEMS. Ter inzage De definitieve beschikking W.v.o., de aan vraag met bijlagen, en de overige van belang zijnde stukken liggen van 24 juli tot en met 4 september 1997 gedurende 6 weken ter inzage. De definitieve beschikking W.v.o. wordt van kracht op 5 september 1997. Deze medewerker zal verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de offerte- aanvragen, die hetzij telefonisch, hetzij via onze buitendienst binnenkomen. Het gaat hierbij om een functie, waarbij klantgericht denken en handelen voorop staat. Eigen initiatief en doordachte beslissingsvaardigheid worden gewaardeerd en leveren, bij positief resultaat, ruime ontplooiingsmogelijkheden op- Omdat een helder technisch advies aan de klant bepalend is voor het succes binnen deze functie, dient de geschikte kandidaat kennis van elektrotechniek en elektronica op mbo-niveau te hebben. Affiniteit met computers is een vereiste, omdat onze klantenkring voor een groot gedeelte uit informatica-specialisten bestaat. Een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift is belangrijk voor deze functie, evenals een redelijke beheersing van de Engelse taal. Afgezien van goede arbeidsvoorwaarden, die boven het gemiddelde in de elektrotechnische branche liggen, zijn vooral de ontwikkelingsmogelijkheden uitermate interessant: een succesvolle medewerker zal binnen enige jaren zijn/ haar kennis tot hbo-niveau hebben opgevoerd. De sfeer in ons bedrijf is ongedwongen en zeker niet strak gereglementeerd. De gemiddelde leeftijd binnen ons team is rond de dertig en als u zich daarbij op uw gemak kunt voelen, is uw leeftijd niet belangrijk. Uw reactie Wilt u meer informatie over deze functie, dan kunt u contact opnemen met dhr. C. Verkerk tijdens kantooruren (0172 - 650 271) of s’avonds (071 - 561 04 21) Uw schriftelijke sollicitatie, die wij graag binnen 10 dagen ontvangen, kunt uw sturen naar: werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; bui ten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunnin gen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. I I Uw handgeschreven sollicitatiebrief met CV en ervaringsoverzicht kunt u sturen ter attentie van ir. P.J. Engelman, algemeen direkteur. Ing. R. Straatman kan u nadere informatie geven over deze vacature. Nr. V.32168 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) is binnengeko men van Kwekerijen J. Spek B.V., gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafval- water, afkomstig van voornoemd tuinbouw bedrijf (boomkwekerij), gelegen aan de Zijde 155 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben besloten de gevraagde lozingsvergun ning onder het stellen van voorschriften te verlenen. De definitieve beschikking W.v.o. is ten opzichte van de ontwerp-beschikking niet gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) wordt thans de defini tieve beschikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. MGE UPS SYSTEMS T.a.v. Mevr. G. Rentes Postbus 80 2410 AB Bodegraven Beroepsmogelijkheid Gedurende voormelde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve be schikking daartegen beroep worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de wettelijke adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag en de ont werp-beschikking bedenkingen hebben inge diend; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking. SAS heeft een vacature voor een [m/v]: Profielschets: De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172)21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op Ben jij net op vakantie geweest en heeft dat net iets te veel geld gekost..., neem dan nu een sprint naar Randstad Uitzendbureau in Waddinxveen. Wij zoeken namelijk voor de periode van 18 augustus tot en met 29 augustus a.s. een aantal gemotiveerde vakantiekrachten die bij een grote, moderne kwekerij in Boskoop willen werken. De verdiensten zijn uitstekend. Kom snel langs voor meer informatie. Informatie bij Nathalie Roosdorp, tel. (0182) 63 06 32, Waddinxveen, Nesse 34a. Voor een bloemenkwekerij in Waddinxveen zoeken wij sorteerders. De werkzaamheden bestaan uit het sorteren van snijheesters en het maken van bossen. Er is een leuke sfeer, een prettige werkomgeving en goede verdiensten. Er zijn zowel full-time als part-time mogelijkheden. De werkzaamheden lopen van half augustus tot en met september. Informatie bij Nicole Moons, tel. (0182) 63 06 32, Waddinxveen, Nesse 34a. Voor een modern bedrijf in Zevenhuizen zoeken we productieme- dewerkers voor diensten in het weekend. Werktijden: 6.00-14.00 uur, 14.00-22.00 uur of 22.00-6.00 uur op zaterdag en/of zondag. Uiteraard zijn de verdiensten prima. Informatie bij Nathalie Roosdorp, tel. (0182) 63 06 32, Waddinxveen, Nesse 34a. Adtech Milieutechniek BV Weth. Venteweg 97 2805 JL Gouda t.a.v. personeelszaken l BLITTERSWIJK MACHINES VOOR GAZON. TUIN EN PARK lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Voor een productiebedrijf in Waddinxveen zoeken wij inpakmede- werkers die op oproepbasis gaan werken. Het is de bedoeling dat u regelmatig op maandag en vrijdag gaat werken; daarnaast is het handig als u minimaal één andere werkdag beschikbaar bent voor invaldiensten. Informatie bij Nicole Moons, tel. (0182) 63 06 32, Waddinxveen, Nesse 34a. Zijde 135 2771 EV BOSKOOP Tel. (0172)21 23 31 Stichting Hervormd Zorgcentrum Hoogheemraadschap van aanvullende informatie is te verkrijgen bij Zr. C. Alblas, hoofd verzorging. Telefonisch bereikbaar onder nummer (01 82) 32 23 22. De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op dinsdagmiddag 1 9 augustus 1 997 schriftelijk solliciteren vóór 9 augustus 1 997 ter attentie van de Directie. Hoogheemraadschap van vacature voor de functie van naar gemotiveerde van rijbewijs B-E, leeftijd ca. 25 voorwaarden: de functie gingshuiz: Oostpolderweg 4a 2841 DA Moordrecht Tel.: 0182 - 372 513 Fax: 0182 -374 069 Leiden, 15 juli 1997, Dijkgraaf, E.H. van Tuyll van Serooskerken. 4 wordt gehonoreerd conform de CAO-Verzor- uizen. - 1. ÓÓK BIJ U IN DE BUURT 52 WEKEN PER JAAR VOORDEEL Sollicitanten met relevante werkervaring en in het bezit van diploma WA-1 genieten de voorkeur. Verder het beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift, leeftijd ca. 20 jaar. Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicita tie richten aan: 11 Inrrmnil I 9 originele franse a a Het beroepschrift moet vóór 4 september 1997 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voor lopige voorziening. Dit verzoek moet even eens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschik king wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Leiden, 16 juli 1997. Dataworx B.V. is een sterk groeiende distributeur van computersupplies. De han- delsactiviteiten zijn gericht op Europa. In verband met uitbreiding van de werkzaamheden en de groei van het bedrijf zijn wij op korte termijn op zoek naar een Functie-omschrijving: - het mede inhoud geven aan het gehele traject van de marketing - contact onderhouden met drukker, ontwerper en fotograaf - contact onderhouden met leveranciers en afnemers - archiveren en beschikbaar stellen van materiaal - mede opzetten van gewenste marketingactiviteiten - verwerking en controle van lopende acties - verwerken, archiveren en beschikbaar stellen van actuele marktinformatie - vooropleiding MEAO of gelijkwaardige opleiding - uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift - zelfstandig en accuraat uitvoeren van opdrachten en de controle hierop - goede contactuele eigenschappen - ervaring op een marketingafdeling is gewenst - kennis van de branche strekt tot aanbeveling - interesse in de ontwikkeling van nieuwe media Schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 4 augustus richten aan Dataworx B.V., t.a.v. de heer Hans Uitzetter, Postbus 1005, 2410 CA Bodegraven. Bezoekadres: Broekveldselaan 7a, 2411 NL Bodegraven. Telefoon (0172) 61 93 50. Adtech Milieutechniek BV is een bedrijf gespeciali seerd in het saneren van asbest en het verrichten van selectief sloopwerk voor onderhoud- en renovatie-projecten. Adtech is onder meer actief in de industrie en in de sector woningbouw. in bezit van DTA diploma, diploma WA-1 en WA-2, en ervaring mef de beschreven werk zaamheden. Verder in bezit jaar. Rotterdamseweg 1 2871 GA Schoonhoven Telefoon: (0182)32 23 22 Fax: (0182)32 23 21 Met ingang van 1 augustus 1997 ontstaat er een VERPLEEGKUNDIGE VOOR DE NACHTDIENST Maximaal 7 nachten in blokken van 3 en 4 nachten, volgens rooster. Functie inhoud: de werkzaamheden bestaan onder meer uit: het begeleiden, verzorgen en verplegen van bewoners op hun kamers. In de avonden voor de nachtdienst begint, verricht u bereikbaarheidsdienst van 1 6.00 - 23.00 uur. Functie-eisen: in bezit zijn van hef diploma Verpleegkundige-A of HBOV. Het kunnen werken in teamverband. Betrokken zijn op de omgang met ouderen. Ervaring is wenselijk. Het hebben van een Christelijke levensovertuiging. fijngekruide Hollandse H7A0 Izin runderbief- of 1198 sucade- Hollandse 50Ö dfeQÊ runder- gïïn kogelbiefstuk 7* UW BEZITTINGEN F IN WAARDE GESTEGEN? ANDVERZEKERING NIET AANGEPAST? Bel (0348) 50 16 33 of Fax (0348) 50 23 31 Pr. Margrietstraat 3 XRRk 3466 LL Waarder Voor de uitbreiding van het bedrijf zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 2