femilie berichten 111.1OIU;! =i Restanten voorbeeld: maat 24: ƒ24,- DONDERDAG 24 JULI GAAN WIJ WEER OPEN! KINDER BIRKENSTOCK® ZOEKT „DE CHINESE MUUR” •Stationsstraat 16 üRl HS Waddinxveen. (0182) 612210 HET IS ZOVER WIE DURFT? 15% KORTING DR. VAN WIECHEN is afwezig van 26 juli t/m 17 augustus (MAAT 24 TOT 34) - PER MAAT Jac. Oudijk gediplomeerd tandprotheticus VLOOIEN MARKT RENO- MEUBEL BEGRAFENISSEN EN CREMATIES GKW/WvW - WOENSDAG 23 JULI 1997 PAGINA 4 ’’Uw genade is mij genoeg" CHINEES - INDISCH RESTAURANT L.M.A. SMIT plotseling is overleden. Openingstijden: BMW Dealervereniging Nederland in de leeftijd van 58 jaar. Psalm 89:48 onber. R&G WILLEMINA JACOBA GROOTENDORST op de leeftijd van 68 jaar. op de leeftijd van 96 jaar. Garage [van der Knijff L.M.A. SMIT De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. VOETVERZORGINGSCENTRUM v.d. HAVEN LEO SMIT C.V.U. de Vries Uitvaartverzorging (0172) 21 85 32 VU De praktijk blijft geopend en waarnemer is Dr. W.J.L. Boelaars dinsdag t/m zaterdag zon- en feestdagen ’maandags Souburghlaan 20 2741 EL Waddinxveen DEZE WEEK VAKANTIEVOORDEEL HERENSANDALEN EN -SLPPERS 11.00-22.00 11.00-22.00 16.00-22.00 De medewerk(st)ers van de werkmaat schappijen binnen de Breeman Groep heb ben met grote ontsteltenis kennis genomen van het plotselinge overlijden van hun direc teur, de heer Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ellen, zijn dochter Debbie, zijn zoon Rom- bout en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Wij zullen hem in ons dagelijks werk enorm missen en bewaren aan zijn bijzonder sym pathieke persoonlijkheid de beste herinne ringen. Zijn vrouw en kinderen wensen wij alle sterkte toe voor de komende moeilijke tijd. De heer Smit was behalve directeur van ons BMW dealerbedrijf adviseur van de overige werkmaatschappijen binnen de Breeman Groep. Op 1 mei 1962 trad hij in dienst bij F. Breeman. Zijn vele goede eigenschappen en onmiskenbare kwalitei ten, waaronder een bewonderenswaardige inzet en loyaliteit, hebben zeker bijgedra gen aan de sterke groei van ons bedrijf. Als bestuurder was hij van onschatbare waarde voor onze onderneming. Met grote dankbaarheid zullen wij terugden ken aan zijn markante persoonlijkheid Met diepe gevoelens van verslagenheid ge ven wij kennis van het plotseling overlijden van de heer Tot ons onuitsprekelijk verdriet is plotseling uit ons midden genomen onze rots in de branding, ons baken, mijn innig geliefde man, onze onvergefelijke vader, mijn zoon en onze broer Intens verdrietig na het zo plotseling overlij den van denken wij terug aan de vele jaren van samenzijn, waarvoor wij hem dankbaar zijn. Ellen, Debbie, Rombout en verdere familie wensen wij alle kracht om dit grote verlies te dragen. C. Breeman-Menschaart Frits en Jacqueline Breeman en kinderen De grote reis begonnen voor altijd in ons hart vanaf de start van onze dealervereniging was je een opbouwende en stimulerende BMW-persoonlijkheid, die wij zullen missen en nooit zullen vergeten. Ellen, Debbie en Rombout, wij wensen jullie héél veel sterkte en kracht in deze moeilijke periode. Wij zijn bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is ge weest. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken en een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Boskoop, geven wij u kennis van het overlijden van mijn in nig geliefde man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn vrouw en de directe familieleden. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Vader is thuis, Voorofscheweg 42, 2771 MD in Boskoop, waar gelegenheid is voor uw be zoek. Woensdag 23 juli komen wij samen voor de avondwake in de parochiekerk St. Jan de Doper aan de A.P. van Neslaan om 20.00 uur, waarna er gelegenheid is voor uw con- doléancebezoek in de parochiezaal. Zijn inzet en toewijding vanaf 1962 heeft mede bijgedragen aan de algemene ontwik keling en continuïteit van het merk BMW en in het bijzonder in Rotterdam. Naast zijn humor was de menselijke kant van het zakendoen altijd de basis voor de samenwerking. Bovendien was hij actief werkzaam in de verschillende commissies van de BMW dealerorganisatie. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor al zijn inspannin gen. Met verbijstering heeft ons het bericht be reikt dat de heer Donderdag 24 juli zal de Uitvaartdienst ge houden worden in voornoemde kerk om 11.15 uur, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraaf plaats aan de Roemer. Je was een man van weinig woorden. Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden. Een man, vaderen opa waarop je kon bouwen met een woord waarop je kon vertrouwen. Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. Zo bescheiden als je hebt geleefd, zo bescheiden ben je gestorven. Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen Woensdag 23 juli is in het Rouwcentrum, Gouwestraat 18 te Boskoop, van 19.30 tot 20.30 uur gelgenheid tot condoleren. Na een lang en dapper geleefd leven is, na enkele moeilijke weken, rustig ingeslapen onze lieve moeder, grootmoeder en over grootmoeder De Afscheidsdienst zal gehouden worden donderdag 24 juli om 11.00 uur in de aula van de gemeentelijke begraafplaats aan de Roemer te Boskoop, waarna omstreeks 12.00 uur de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben op de oude Algemene Be graafplaats aan het Reijerskoop te Boskoop. Na de begrafenis is in de aula van de oude begraafplaats eveneens gelegenheid tot condoleren. Dankbaar voor de liefde en zorg, waarmee zij ons gedurende haar leven heeft om ringd, geven wij u kennis van het heengaan van onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Vele fijne herinneringen verzachten onze smart voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart Gedenk van hoedanige eeuw dat ik ben; waarom zoudt Gij aller mensenkinderen tevergeefs geschapen hebben? L. Grootendorst G. Grootendorst-de Best A. Grootendorst G. van Dijk-Grootendorst N. Grootendorst-Hoogendoorn M. Grootendorst-Hortensius E. Grootendorst A. Grootendorst-Schouten G. Grootendorst U BENT VAN HARTE WELKOM OM ONS VERNIEUWDE RESTAURANT TE BEZICHTIGEN. Voor kunstgebitten, reparaties en advies. overige restanten HA PR De Breeman Groep: F. Breeman Auto- en Motorbed rijven bv, BMW Automobielbedrijf Rotam bv, Honda Breeland bv, Land Rover Pare Strada bv, Daewoo Schade Techniek Rotterdam bv Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010)466 11 00 21 juli 1997 Zorgcentrum Boskoop Rijswijk, Directie en medewerkers BMW Nederland bv BMW Financial Services bv JOHANNES JOSEPHUS HOUTMAN Jan DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 PETRONELLA BULK-DEN HERTOG sinds 9 maart 1993 weduwe van Arie Bulk *30 juli 1903 f20 juli 1997 16 juli 1997 Prunusstraat 39 2742 XK Waddinxveen DAG EN NACHT BEREIKBAAR Groensvoorde 74 2742 DL Waddinxveen Tel. (0182) 61 28 87 Pr. Bernhardlaan 69, tel.: (0182) 61 99 59 De medewerkers van de Breeman Groep: F. Breeman Auto- en Motorbed rijven bv, BMW Automobielbedrijf Rotam bv, Honda Breeland bv, Land Rover Pare Strada bv, Daewoo Schade Techniek Rotterdam bv LEENDERT MARINUS ADRIANUS SMIT *16 september 1938 119 juli 1997 Waddinxveen: Ellen A. Smit-Dorhout Debbie en Dirk Rombout en Mariska A. Smit-Sol Doornspijk: Freddy Rotterdam: Ada en Hans L.M.A. SMIT Een heerlijk en eerlijk mens heeft zomaar ”dag” gezegd! Mevr. EJ. Lindhout Reinette 14 2771 PE Boskoop Tel. (0172) 21 67 52 Mevr. M.C. Roozenboom Linnoeusweg 29 2771 HK Boskoop Tel. (0172) 21 47 34 SPECIALEATTENTIESINDEJE WEEKQQ. 010131JJJU 1. Bij elk diner 2 rondjes van het huis GRATIS, 2. Bij afhalen: bij elke bestelling een portie kroepoek GRATIS. Tevens krijgt u een kleine verrassing bij elk afhaalmenu. NIEUW: Elke maand hebben wij een nieuw maandmenu KAALMAKEN en/of SPUITEN van kasten, tafels, stoelen, bedden, keukens, lampen, etc. in iedere kleur. VAN DER HORST VAKANTIE? Oók voor Uw huisdier DIERENHOTEL „MOORDRECHT” ELKE ZATERDAG' Hoge Rijndijk Zoeterwoude (071) 580 36 23 entree beide hallen f2,50 GEVRAAGD [RKEmiD VAII NUVU Aangeboden: SCHOON DEMPINGS- MATERIAAL voor uw sloten. HOUTVEZELBEDRIJF VAN TOL (0172) 61 65 20 DONKER EIKEN WEER LICHT Leo, je was een meer dan gelijkwaardig mede-directeur, een loyaal collega, een inspirerend bestuurder en een persoonlijke vriend van de familie. We danken je voor al het goede wat je voor ons hebt betekend. Tevens behandeling diabetici Boskoop, Zorgcentrum ’’Gouwestreek” Correspondentieadres: Randenburgseweg 2A 2811 PR Reeuwijk Amsterdam: M.M.J. Bulk Marjon en Jimmy Nick, Britt Reeuwijk: J.D. Bulk A.E. Bulk-Spek Arie en Miranda Mike Dirk en Franca Diedre, Lobke, Meike Jeroen en Petra Boskoop: A. Bulk J.E. Bulk-Soet Miriam en Marcel Pauline en Pieter Melanie Charlotte Gespecialiseerde Pedicure Salons De plechtigheid voorafgaand aan de crema tie vindt plaats donderdag 24 juli om 11.00 uur in crematorium "Hofwijk”, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren. Boskoop: Annie Houtman- van der Louw Moerkapelle: Dit en André Leeuwarden: Annie en Joost Hardenberg: Bert en Liesbeth Zoeterwoude: Trudy en Jan Klein- en achterkleinkinderen De Chinese Muur - Dorpsstraat 18 - Boskoop - tel.: (0172) 21 37 69 LEO SMIT UITVAARTVERZORGING Met eerbied en respect DAG EN NACHT DIRECTE HULP BIJ OVERUJDEN e Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN ELZENHORST 55 2742 CL WADDINXVEEN TEL. (0182) 61 50 55 Voor gazonmachines groot of klein moet u bij ons zijn. J.man van mid. 40 (ziet er jonger uit) 2 volw. kinderen, vaste baan. Leuk huisje met zonnige tuin, houdt van: zon, strand, fietsen, kamperen, sauna, tuinieren, uit eten, vliegvakanties en nog veel meer wat samen gezelliger is dan alleen. Ben jij die leuke spontane vrouw (30 - 45) die dit alles wel aanspreekt en het aandurft mij te schrijven, doe dit dan nu, wie weet kunnen we dan snel samen iets ondernemen. Brief onder nummer 23 07 01 BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON 079-5931728 Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto's, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. eerder gehuwd geweest met Geertruida Maria van der Louw Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekende, proberen wij in zijn voetsporen door te gaan. directeur F. Breeman BMW AANHANGWAGENFABRIEK Westeinde 227, 2841 BT Moordrecht Tel. (0182) 37 30 97. TEVENS TRIMSALON. Binnen en buiten kramen vanaf 20,- HULP in de huishouding 2 ochtenden per week 15,- per uur Tel. (0172) 21 28 30 Inlichtingen: Grit- glasparelstralen voor particulier bedrijf Tel. (0182) 34 31 52 b.g.g. (0182) 51 53 65 (ook op zaterdag) Industrieweg 2c, Stolwijk. De BMW dealerbedrijven op de Autostrada en aan de Motorstraat zijn donderdag 24 juli a.s. tot 14.00 uur gesloten. Keuze uit 200 stuks. Open- en gesloten aanhangwagens. Vee-, paarden- en koeientrailers. (gebr. en nieuw) Tractorveewagens. Boottrailers. Onderd., rep. en inr. Prnlnclaleweg 2, t/o molen, Monttoort. Into? lel: (0M«)4714 S3 4716 64 loos behandeld d.m.v. nieuwste In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Eelt, likdoorns, kalk-/schimmelnagels, ingegroeide nagels worden pijnt spraytechnieken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 4